База 2012 Іноземні студенти Крок Загальна лікарська підготовка Терапевтичний профільСторінка3/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.66 Mb.
1   2   3

279

У дитини 5 років почуття слабкості, голоду, спраги. Відстає у фізичному розвитку, є ознаки

дегідратації. Поліурія, глюкозурія (вище 2 г на добу). У членів родини має місце

доброякісна глюкозурія. Який найбільш вірогідний діагноз?A *Ниркова глюкозурія

B Цукровий діабет

C Фруктозурія

D Пентозурія

E Канальцевий некроз

293

Мальчик 12 лет болеет инсулинозависимым сахарным диабетом с шести лет. Течение

заболевания лабильное. В последнее время периодически отмечаются подъемы АД.

Тест на микроальбуминурию положительный. Какой стадии диабетической нефропатии

может соответствовать состояние данного больного?

A III стадия - начинающаяся нефропатия

B I стадия - гипертрофия и гиперфункция почек

C II стадия - гистологические изменения в почках

D IV стадия - явная нефропатия

E V стадия - хроническая почечная недостаточность

294

Мальчик 3-х месяцев госпитализирован в связи с затянувшейся желтухой и упорными

запорами. Болен со дня рождения. Беременность у матери была осложнена

токсикозом. При осмотре мало активен, лицо отечное, макроглосия, кожа иктеричная.

Узкие глазные щели. Мышечный тонус снижен. Брадикардия. Каков наиболее

вероятный диагноз?A Врожденный гипотиреоз

B Болезнь Дауна

C Рахит

D Муковисцидоз

E Болезнь Гиршпрунга

296

У девочки 4-х недельного возраста наблюдается многократная рвота "фонтаном", не

связанная с приемом пищи. Периодически жидкий стул. При осмотре: ребенок

обезвожен, истощен. Обращает на себя внимание гипертрофия клитора. О каком

заболевание вероятнее всего идет речь?

A *Адреногенитальный синдром, сольтеряющая форма

B Истинный гермафродитизм

C Пилоростеноз

D Острая кишечная инфекция

E Высокая кишечная непроходимость

302

У девочки 4-х лет с отставанием в физическом развитии при осмотре отмечены

короткая шея, низкий рост волос на голове сзади, укорочение и искривление пятых

пальцев. Интеллект не нарушен. Кариотип содержит 45 хромосом (45,ХО). Каков

найболее вероятный диагноз?

A Синдром Шерешевского-Тернера

B Гипофизарный нанизм

C Врожденный гипотиреоз

D Синдром Клайнфельтера

E Синдром Дауна

308

Батьки хлопчика 7 років звернулись до лікаря зі скаргами: за останні 2-3 тижні у дитини

з`явилась поліурія, спрага, втрата маси до 4кг. Об`єктивно: шкіра бліда, суха, на щоках

рум`янець, губи і язик сухі, тургор тканин знижений, запах ацетону із рота. Який дiагноз

найбiльш iмовiрний?

A *Цукровий діабет

B Нецукровий діабет

C Ацетонемічний синдром

D Нирковий діабет

E Синдром Альпорта

312

Дівчинці 2,5 місяці. Скарги на часте блювання незалежно від прийому їжі, втрата маси,

слабкість. Хворіє понад 1,5 місяця. Народилась з вагою 3400 г. Теперішня вага - 2900 г.

Бліда, підшкірна клітковина відсутня. Пенісоподібний клітор. Тони серця послаблені,

тахікардія. Калій крові - 9,4 ммоль/л, натрій - 86 ммоль/л. Який найбільш вірогідний

діагноз?


A *Адреногенітальний синдром

B Пілоростеноз

C Дисбактеріоз кишечника

D Ентероколіт

E Часткова кишкова непрохідність

321

В санпропускник доставлен ребенок 11 лет без сознания. Объективно: дыхание

Кусмауля, снижен тонус глазных яблок, сердечные тоны глухие, аритмия. Мочевина

крови – 6,8 ммоль/л, остаточный азот – 17,3 ммоль/л, креатинин крови - 0,049 ммоль/л,

общий билирубин - 18,5 мкмоль/л за счет непрямого, АСТ – 0,32 ммоль/л, АЛТ – 0,26

ммоль/л, сахар крови – 20 ммоль/л. Какова причина развития указанной симптоматики?A * Кетоацидотическая кома

B Острая почечная недостаточность

C Острая сосудистая недостаточность

D Гипогликемическая кома

E Печеночная кома

322

Ребенку 10 лет. Масса тела 46 кг. С рождения избыточно прибавляет в массе тела.

Родители склонны к полноте. У ребенка проведено исследование толерантности к

углеводам, уровня 17-кетостероидов, электролитов крови, УЗИ надпочечников,

рентгенография черепа. Патологии не выявлено. Диагностировано

экзогенно-конституциональное ожирение. Какое направление терапии следует считать

приоритетным.

A * Соблюдение редукционной диеты и двигательного режима

B Санаторно-курортное лечение

C Назначение анорексигенных препаратов

D Дегидратационная терапия

E Прием “сжигателей жира”

338

У хворого на цукровий діабет хлопчика 14 років зріст - 134 см, вага - 64 кг, гепатомегалія,

затримка статевого формування. Хворий часто має гіпоглікемічні стани. Яке ускладнення

цукрового діабету розвилося у хворого?A * Синдром Моріака

B Цироз печінки

C Хронічний гепатит

D Синдром Кушинга

E Соматогенний нанізм

342

Дитина віком 4 років з 2-х річного віку хворіє цукровим діабетом. Скарги на головні болі,

болі в животі, запах ацетону з рота. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові сухі, “рум`янець”

щік. Печінка + 4,5 см. Яка з ком найбільш вірогідна?A *Кетоацидотична

B Лактатацидемічна

C Гіпоглікемічна

D Гіперосмолярна

E Мозкова

Крок 2. Загальна лікарська підготовка

4. Акушерство і гінекологія

68

У жіночу консультацію звернулась вагітна П. із скаргами на затримку менструації до 2

місяців, спрагу, загальну слабкість, погіршення зору. З анамнезу з’ясовано, що жінка з 15

років хворіє на цукровий діабет важкої форми. За заключенням окуліста порушення зору

зумовлено цукровим діабетом. Мала дві вагітності, які закінчилися мертвонародженням.

Вміст цукру в крові – 15 ммоль/л. При бімануальному дослідженні встановлено, що матка

збільшена до 7 тижнів. Діагноз: ІІІ вагітність 7 тиж. Цукровий діабет І тип, тяжка форма.

Діабетична ретинопатія. Обтяжений акушерський анамнез. Яка тактика лікаря?A * Показано переривання вагітності.

B Захисна гормональна терапія.

C Інсулінотерапія.

D Прологнування вагітності в умовах стаціонару.

E Корекція глікемії цукрознижуючими препаратами.

74

Жінка 25 років, вагітна на 10 тижні. Хворіє на цукровий діабет 11 років. Добова

доза інсуліну 84 од. Глікемія за добу 15-18 ммоль/л. Загальний аналіз сечі:

протеїнурія 1,65 г/л, глюкозурія. Вагінальне дослідження: матка м’яка, обмежено

рухома, помітно болюча, збільшена до 10 тижнів вагітності. Яка тактика

акушер-гінеколога?A * Термінове переривання вагітності

B Переривання вагітності у строк до 12 тижнів

C Переривання вагітності у строк 27-28 тижнів

D Виношування вагітності до 32 тижнів

E Виношування вагітності до 34-36 тижнів

85

Больная, 30 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на редкие, скудные

менструации, отсутствие беременности в течение 6 лет. Менструации с 17 лет,

нерегулярные, с задержками от 40 до 70 дней. При осмотре обращает на себя

внимание рост волос по мужскому типу, избыточная масса тела. При влагалищном

исследовании: матка нормальной величины, безболезненная. Яичники с обеих сторон

увеличены, плотной консистенции. На УЗИ яичники мелкокистозно изменены,

размерами 6,0х4,5 и 5,5х4,5 с плотной капсулой. Базальная температура монофазная.

Какой наиболее вероятный диагноз?

A *Синдром склерокистозных яичников.

B Фолликулярные кисты.

C Двухсторонний аднексит.

D Кисты желтого тела.

E Рак яичника.

145

Хвора 27 рокiв. Скарги на менструацiї з затримками до кiлькох мiсяцiв, неплiддя на

протязi 5 рокiв статевого жiття. При оглядi: хвора пiдвищеного харчування, будова тiла

правильна. При бiмануальному дослiдженнi: зовнiшнi статевi органи розвинутi звичайно.

Тiло матки гiпопластичне, додатки з обох бокiв збiльшен до 5х6 смi, щiльнi, рухливi, не

болючi. Який дiагноз ?A * Синдром склерокистозних яєчникiв

B Рак Крукенберга

C Хронiчний двостороннiй аднексит

D Тератома обох яєчникiв

E Генiтальний iнфантилiзм

162

Хвора 30 років звернулася до лікаря зі скаргами на відсутність місячних на протязі 2-х

років після других пологів. Пологи ускладнились масивною кровотечею. Після пологів

хвора відмічає випадіння волосся, втрату ваги тіла. Об’єктивно: хвора астенічна, зовнішні

статтєві органи гіпопластичні, шийка матки циліндричної форми, тіло матки маленьке,

безболісне. Додатки матки не визначаються. Який найбільш припустимий діагноз?A *Гіпофізарна аменорея (синдром Шихана).

B Маткова вагітність.

C Первинна аменорея.

D Синдром Штейна-Левенталя.

E Пухлина гіпофізу (хвороба Іценко-Кушінта).

173

У хворої 25 років відсутні менструації на протязі 6 місяців. Менструації з 16 років по 3-5

днів із затримками на місяць, помірні, болючі. У жінки надмірна вага тіла, гірсутизм,

неплідність.. При бімануальному дослідженні: тіло матки нормальних розмірів. З обох

сторін від матки пальпуються збільшені в розмірах яєчники до 4 см в діаметрі, щільної

консистенції, безболісні, рухливі при зсуві.Який диагноз?A * Полікістоз яєчників

B Хронічний двосторонній аднексіт

C Синдром галоктореї та амінореї

D Синдром Шихана

E Дермоїдні кісти яєчників

193

Больная, 28 лет, жалуется на редкие, скудные менструации, бесплодие. Менструации с

15 лет, нерегулярные, с задержками до 2-х месяцев. При осмотре - выраженный

гирсутизм, избыточная масса тела. При влагалищном исследовании: матка уменьшена в

размерах, безболезненная. Яичники с обеих сторон увеличены, плотной консистенции,

на УЗИ - мелкокистозно изменены, размерами 5х4 см, с плотной капсулой. Базальная

температура монофазная. Какой наиболее вероятный диагноз?

A *Синдром поликистозных яичников

B Опухоль Крукенберга

C Эндометриоидные кисты

D Двухсторонний аднексит

E Рак яичника

197

Хвора 30 років звернулася до лікаря зі скаргами на відсутність місячних на протязі 2-х

років після других пологів. Пологи ускладнились масивною кровотечею. Після пологів

хвора відмічає випадіння волосся, втрату ваги тіла. Об’єктивно: хвора астенічна, зовнішні

статтєві органи гіпопластичні, шийка матки циліндричної форми, тіло матки маленьке,

безболісне. Додатки матки не визначаються. Який діагноз?A *Гіпофізарна аменорея (синдром Шихана).

B Маткова вагітність.

C Первинна аменорея.

D Синдром Штейна-Левенталя.

E Пухлина гіпофізу (хвороба Іценко-Кушінга).

198

Хвора 48 років скаржиться на порушення менструального цикла, місячні по 7-9 днів,

черезмірні на протязі останнього піврічча. Відмічає приливи жару до голови, безсоння,

дротивливість, головний біль. Шкіряні покрови звичайногокольору. Артеріальний тиск

150/90 мм.рт.ст., пульс 90 уд/хв, ритмічний. Живіт м’який безболісний. При

бімануальному дослідженні матка не збільшена, придатки не визначаються. Склепіння

вільні. Який дііагноз?

A *Климактеричний синдром.

B Передменструальний синдром.

C Адреногенітальний синдром.

D Синдром Штейна-Левенталя.

E Міома матки.

232

Хвора 46 років. Скарги на відчуття жару в голові та верхній частині тулуба, ожиріння,

головний біль, лабільність АТ, порушення сну, загальну слабкість та зниження

працездатності, болі в ділянці серця, дратливість, плаксивість, Ваш діагноз?A * Клімактеричний синдром.

B Гіпертонічна хвороба.

C Цукровий діабет.

D Гіпоталамічний синдром.

E Посткастраційний синдром.

278

Хвора 25 років звернулася до гiнеколога зi скаргами на рiдкi (4-5 разiв на рiк)

менструацiї,непліддя 4 роки. З 19 рокiв почала набирати вагу. Менструацiї з 13 рокiв, з

ознаками олiгоменореї. Хвора пiдвищеної ваги, вiдзначаються ознаки гiрсутизму. При

пiхвовому дослiдженнi: шийка матки конiчна, матка нормальних розмiрiв, рухлива, не

болюча. В областi додаткiв з обох бокiв пальпуються збiльшенi, щiльнi, не болючi

яєчники. Який дiагноз ?

A *Синдром Штейна-Левенталя

B Синдром Шерешевського-Тернера

C Синдром Ракiтанського-Кюстнера

D Синдром Шихана

E Аденома гiпофiза

279

Хвора скаржиться на набрякання нижнiх кiнцiвок, ламкiсть ногтiв, сухiсть шкiри,

зниження пам’ятi, слабкiсть. Мiсячнi вiдсутнi з моменту пологiв. При зовнiшньому оглядi:

гiпотрофiя статевих органiв та молочних залоз. З анамнезу вiдомо, що 2 роки тому пiд час

пологiв виникла масивна кровотеча понад 2000 мл. Дiагноз ?

A *Синдром Шихана

B Гiпотiреоз

C Iнфантилiзм

D Серцево-судинна недостатнiсть

E Пiсляпологове ожирiння

288

Хвора 25 років скаржиться на відсутність місячних на протязі 3 років, що пов’язує з

важкими пологами, які ускладнились масивною кровотечею, втрату маси тіла, ламкість

та випадіння волосся, відсутність апетиту, депресію. При об’єктивному обстеженні: матка

та придатки без патологічних змін. Який патогенез захворювання?

A *Зі зниженою продукцією гонадотропінів.

B З гіперпродукцією естрогенів.

C З гіперпродукцією андрогенів.

D Зі зниженою продукцією прогестерону.

E З гіперпродукцією пролактину.

289

При обстеженні жінки 25-ти років, яка звернулася до жіночої консультації з приводу

відсутності вагітності на протязі 3-х років регулярного статевого життя, виявлено:

підвищена вага тіла, ріст волосся на лобку за чоловічим типом, підвищене оволосіння

стегон, яєчники щільні, збільшені, базальна температура монофазна. Який найбільш

вірогідний діагноз?A *Склерокістоз яєчників

B Запалення додатків матки

C Адреногенітальний синдром

D Передменструальний синдром

E Дисгенезія гонад

306

Пацієнтка 30 років звернулась зі скаргами на виділення молока з молочних залоз,

відсутність менструації протягом 5 місяців. Пологи – 1, фізіологічні, чотири роки тому.

Розвиток молочних залоз нормальний. При бімануальному дослідженні виявлено

зменшення матки та нормальні розміри яєчників. На МРТ: патології головного мозку не

виявлено. Тіреотропний гормон – у межах норми. Рівень пролактину у сироватці крові

збільшений. Який діагноз?

A *Гіперпролактинемія

B Гіпотиреоз

C Синдром полікистозних яєчників

D Аденома гіпофіза

E Синдром Шихана

Крок 2. Загальна лікарська підготовка

5. Гігієна, ООЗ

48

При оценке питания мужчины 25 лет индекс массы тела (вес (кг): рост (м2)) составил

18,0. Хронические заболевания в анамнезе отсутствуют, жалоб на состояние здоровья

не предъявляет. Пищевой статус мужчины по индексу массы тела (индекс Кетле)характеризуется как:

A *Гипотрофия I степени.

B Гипотрофия II степени.

C Нормальная масса тела.

D Избыточная масса тела.

E Ожирение I степени.


Каталог: downloads -> endocrinology
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
endocrinology -> Коматозні стани при цукровому діабеті. Кетоацидоз. Кетоацидотична і гіпоглікемічна кома. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування
endocrinology -> Лекція №3 Коматозні стани при цукровому діабеті. Кетоацидоз. Кетоацидотична і гіпоглікемічна кома. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування. Кома
endocrinology -> До уваги студентів 4 та 6 курсів
endocrinology -> Збірника тестових завдань


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка