База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка10/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

329 Політичні партії та рухи


329

B92


Buckley, Jr.W.F. Up from liberalism [Текст] / Jr.W.F. Buckley ; introd. by B.Goldwater; foreword by J.Dos Passos. – USA : Bantam Books, 1968. – 180p. – 10grn.

(1 прим.)

329

C11


Caddy, D. How they rig our elections: the Coming Dictatorship of Big Labor and the Radicals [Текст] / D. Caddy. – New York : Arlington House, Publishers, 1975. – 280p.

(1 прим.)

329

G83


Gripp, R. C. The political system of Communism [Текст] / R. C. Gripp. – New York : Dodd, Mead & Company, 1973.

(1 прим.)

329

M19


Maisel, L. S. Parties and elections in America [Текст] : the electoral process / L. S. Maisel. – 2-nd edition. – USA : McGraw-Hill Book Company, 1993. – 436p.

(1 прим.)329

N33


Nebezpechne Znamosti Pravicovy Extremismus v Malem Prihranicnim Styku (SRN-SR) [Текст]. – Dresden, 2009. – 153s. – 20grn.00kop.

(1 прим.)
329

А66


Андрусяк, І. Блиск и злиденність української націонал-демократії [Текст] : політологічне есе / І. Андрусяк, Є. Петренко. – К. : Смолоскип, 1999. – 80с. –  – 3грн.

(3 прим.)

329

В 75


Воронкова, В. Г. Зарождение и эволюция либерализма в Украине в ХІХ-нач. ХХ века [Текст] : лекция для спецкурса / В. Г. Воронкова, Н. Д. Ясыр. – Донецк : Либеральная партия Украины : Центр социально- экономич. и политич. анализа, 1993. – 29с. – (Из истории и практики либерализма).

(1 прим.)

329

В 75


Воронкова, В. Г. Теории экономического развития и политика либеральных партий в Украине: исторический опыт и современная практика [Текст] : лекция для спецкурса / В. Г. Воронкова, Н. Д. Ясыр. – Донецк : Либеральная партия Украины; Ценр соц.-экономич. и политич.анализа, 1993. – 31с. – ( : Из истории и практики либерализма).

(1 прим.)

329

Г65


Гончарук, Г. І. Народний Рух України. Історія [Текст] / Г. І. Гончарук. – Одеса : Астропринт, 1997. – 380 с. : іл. – 3 грн.50 коп.

(3 прим.)

329

Г87


Громадські об'єднання в Україні [Текст] : навч. посібник / За ред. В.М.Бесчастного. – К. : Знання, 2007. – 415с. – 64грн.80коп.

(11 прим.)

329

Д95


Дюверже, М. Политические партии [Текст] : пер. с франц. / М. Дюверже. – М. : Академический проект, 2000. – 558 с. – (Концепции). – 3.79 уе.

(1 прим.)

329

З-72


Знамя борющейся партии: програмные и учредительные документы Коммунистической партии Украины [Текст]. – К. : Бізнесполіграф, 2011. – 424с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

329

К61


Колосовська, Н. Д. Політичні партії України та Миколаївщини ХХ століття [Текст] / Н. Д. Колосовська, П. І. Соболь, М. М. Шитюк. – Миколаїв, 1996. – 141 с.

(11 прим.)

329

Л47


Леонтович, В. В. История либерализма в России 1762-1914 [Текст] / В. В. Леонтович. – М. : Русский путь; Полиграфресурсы, 1995. – 549с. – (Исследования новейшей русской истории). – 7грн.65коп.

(2 прим.)

329

Л55


Либерализм: история и современность [Текст] : Всеукраинская научно-практическая конференция 9-10 сентября 1993 г.: программа. – Донецк, Запорожье : Центр социально-экономич. и политич. анализа, 1993. – 103 с.

(1 прим.)

329

М42


Медведчук, В. В. Дух и принципы социал- демократии: украинская перспектива [Текст] / В. В. Медведчук. – Кн.1. – К. : Основні цінності, 2000. – 200 с. – (Серія "Сучасна думка").

(6 прим.)

329

Н28


Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні ( ХІХ-ХХст.) [Текст] : Навч.посібник для вузів / Я. Й. Малик, Б. Д. Вол, С. Д. Гелей та ін. ; За ред.Я.Й.Малика. – Львів : Світ, 2001. – 296с. – 14грн.29коп.

(130 прим.)

329

Н30


Народно - демократична партія у запитаннях та відповідях [Текст]. – К., 1998. – 56 с.

(1 прим.)

329

Н30


Народний Рух України: державність, демократія, реформи [Текст]. – К : редакційно- видавничий відділ Руху, видав.- культ. центр "Софія", 1994. – 62 с.

(1 прим.)329

П50


Политические партии России. Конец ХІХ -первая треть ХХ века [Текст] : энциклопедия. – М. : РОССПЭН, 1996. – 872 с. : ил. – 42 грн.30 коп.

(3 прим.)

329

П50


Политические партии [Текст] : справочник. – М. : Политиздат, 1986. – 382 с.

(1 прим.)

329

П50


Політичні партії в демократичному суспільстві [Текст]. – К., 1997. – 125 с.

(23 прим.)

329

П50


Політичні партії в Україні [Текст]. – інформаційно-довідкове видання. – К. : Центр. виборча комісія, 2001. – 360 с. – табл. – 30 грн.00 коп.

(5 прим.)

329

П50


Політичні партії в Україні [Текст] : Інформаційно-довідкове видання. – 2-е вид., доп. – К. : Атіка, 2005. – 440с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)329

П68


Право вибору: політичні партії та виборчі блоки [Текст] / упорядник М.Томенко, О.Проценко. – К. : Інститут посткомуністичного суспільства, 1998. – 128 с. – 3 грн.35 коп.

(18 прим.)
329

П76


Примуш, М. В. Політичні історії: історія та теорія [Текст] : навч. посібник для вузів / М. В. Примуш. – К. : Професіонал, 2008. – 416с. – Реком. МОН України. – 64грн.00коп.

(2 прим.)

329

П76


Примуш, М. В. Політичні партії: історія та теорія [Текст] : навч. посібник / М. В. Примуш. – К. : Професіонал, 2008. – 416с. – Реком. МОН України. – 64грн.00коп.

(2 прим.)

329

П78


Програма боротьби з бідністю в Україні [Текст] / відпов. за випуск О.Бондаренко. – К., 1997. – 22с.

(1 прим.)
329

П78


Проблеми й перпективи співпраці громадських організацій та політичних партій [Текст] : (Матеріали конференції 22 червня 2002 року м.Київ). – К. : Міленіум, 2002. – 108с.

(1 прим.)

329

П89


Пустовойтенко, В. П. Народна демократія-за народний капіталізм! [Текст] : Доповідь на VIII звітно-виборному з`їзді НДП 7 грудня 2002р. / В. П. Пустовойтенко. – К. : ТОВ"Новий друк", 2002. – 32с.

(1 прим.)


329

П89


Пустовойтенко, В. П. Разом - ми сила [Текст] : виступи та інтерв'ю (грудень 2000 - грудень 2001) / В. П. Пустовойтенко. – К. : ТОВ "Новий друк", 2001. – 173 с. – (За єдину Україну).

(3 прим.)

329

Р76


Россия: партии, выборы, власть [Текст] / под ред. Краснов В.Н. – М. : Обозреватель, 1996. – 552 с. – 6 грн. 25 коп.

(1 прим.)329

Р76


Россия сегодня: политический портрет в документах 1985 - 1991 [Текст] / отв. ред. Б.И.Коваль. – М. : Межд. отношения, 1991. – 512 с.

(1 прим.)
329

Р85


Руководящие принципы правового регулирования деятельности политических партий [Текст] : принято Венецианской комиссией (Венеция, 15-16 октября 2010 г.). – Варшава : БДИПЧ/ОБСЭ, 2011. – 127с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)329

С17


Самостійна Україна [Текст] : Збірник програм українських політичних партій початку ХХ століття. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991. – 82с.

(1 прим.)29

С40


329 С59


Сіра, С. М. Україна партійна. Політико-географічний вимір [Текст] / С. М. Сіра. – К. : Світ Успіху, 2004. – 135с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

Соколов, В. Н. Английский лейборизм: вчера и сегодня (историко-политический анализ) [Текст] : [монография] / В. Н. Соколов, А. С. Соколов. – Одесса : Маяк, 2007. – 256с. – 75грн 00коп.

(1 прим.)


329

С69


Социалистическая партия Украины в вопросах и ответах... [Текст]. – Николаев, 2003. – 40с.

(7 прим.)

329

С78


Статут Української Народної партії "Собор" [Текст]. – К., 1999. – 23 с.

(1 прим.)
329

Т18


Танчер, В. Політичні партії та рухи у світлі "ситуації постмодерну" [Текст] / В. Танчер, О. Карась, О. Кучеренко. – К. : Демократичні ініціативи, 1997. – 44 с.

(10 прим.)

329

У45


Українська революційно - демократична партія (УРДП - УДРП) [Текст] : збірник матеріалів і документів / упоряд. О.Коновал. – Чикаго - К. : Фундація ім. І.Багряного, 1997. – 856 с. : іл.

(1 прим.)

329

У-45


Українські політичні партії кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : програмові і довідкові матеріали / упоряд.: В.Ф.Шевченко та інші. – К. : Консалтінг: Фенікс, 1993. – 336с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)329

У-45


Україна. Верховна Рада Про об'єднання громадян; Про політичні партії в Україні [Текст] : Закони України станом на 1 квітня 2008 року /  Україна. Верховна Рада. – Харків : ПП "ІГВІНІ", 2008. – 32с. – (Закони України). – 3грн.80коп.

(1 прим.)

329

Ф52


Філенко, В. НДП - миттєвості падіння чи злету [Текст] / В. Філенко. – 30 с.

(3 прим.)

329

Х46


Хімченко, О. Г. Будівництво та функціонування політичних партій [Текст] : Навч.посібник для вузів / О. Г. Хімченко. – Миколаїв : Возможності Кіммерії, 2003. – 107с. – 7грн.30коп.

(10 прим.)

329

Х-46


Хімченко, О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства [Текст] : Навч. посібник для вузів / О. Г. Хімченко. – К. : Професіонал, 2006. – 208с. – 24грн.20коп.

(3 прим.)

329

Ч75


Чорновіл, В. М. Останнє інтерв'ю або Монолог напередодні трагедії [Текст] / В. М. Чорновіл. – Львів : Малті - М, 2000. – 63 с.

(1 прим.)

329

Ш34


Шведа, Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем [Текст] / Ю. Р. Шведа. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 528с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

329

Ю16


Юдин, Ю. А. Политические партии и право в современном государстве [Текст] / Ю. А. Юдин. – М. : Изд. группа "Форум- ИНФРА -М", 1998. – 288 с. – 10 грн.40 коп.

(3 прим.)

329

Я50


Якщо не я, то хто ж?.. [Текст] : В'ячеслав Чорновіл. Політика та правда життя. ч. 2 : 1994-1998 / уклав Г.Василишин. – К. : СМП"АВЕРС", 1998. – 124 с.

(1 прим.)

329(477) Політичні партії України


329(477)

А57


Альманах Українського Народного Союзу на рік 1993 [Текст]. – Джерзі Ситі - Ню Йорк : Свобода, 1993. – 287с. 

(1 прим.)329(477)

А57


Альманах Українського Народного Союзу на рік 1990 [Текст] : річник 80 / ред. З.Снилик. – Ню Йорк : Свобода, 1990. – 256с. 

(1 прим.)
329(477)

А57


Альманах Українського Народного Союзу на рік 1992 [Текст] : річник 82 / ред. З.Снилик. – Ню Йорк : Свобода, 1992. – 256с. 

(1 прим.)

329(477)

Б14


Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст. [Текст] : програмні документи перших українських політичних партій / упоряд. В.С.Журавський. – К., 1992. – 96с. –  – 90коп.

(1 прим.)

329.1 Класифікація політичних партій та рухів згідно з їхніми загальними політичними поглядами та цілями


329.1

М34


Матеріали Загальнонаціонального форуму єднання демократичних сил України [Текст]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 1999. – 96с.

(1 прим.)

329.7 Політичні і національні рухи та союзи у різних сферах329.7

Г95


Гурська, Н. Громадські організації та незалежні ЗМІ Миколаївщини [Текст] : [Довідник] / Н. Гурська. – Миколаїв : ПП"МС-плюс", 2003. – 20с.

(5 прим.)

329.7

Д76


Друзі Землі [Текст] : вступний посібник для місцевих осередків. – К. : Укр. Екологічна Асоціація "Зелений світ", 1996. – 78 с.

(1 прим.)329.7

К16


Как создать общественное объединение [Текст] / Е.А.Абросимова, Н.К.Бурцева, Н.Ф.Бурцева, И.Л.Семионкина, А.К.Толмасова. – М. : CAF, 1995. – 110 с. – 9 грн.

(1 прим.)
329.7

К90


Кулік, В. Молода Україна: сучасний молодіжний рух та неформальна ініціатива [Текст] : дослідження / В. Кулік, Т. Голобуцька, О. Голобуцький. – К. : Центр дослідження проблем громадянського суспільства, 2000. – 460 с.

(1 прим.)

329.7

М75


Молодь: громадські організації, громадянське суспільство [Текст] : матеріали міжнародної науково - практичної конференції 27-28 вересня 2001 р. м. Київ. – К. : Міленіум, 2001. – 100 с.

(1 прим.)

329.7

Р15


329.7 С60

Рада національних товариств Миколаївської області [Текст]. – Миколаїв, 2004. – 31с. – 3грн.50коп.

(1 прим.)

Соловьёв, С. Н. Философия жизни [Текст] / С. Н. Соловьёв. – Николаев : Изд-во ЧГУ им. Петра Могилы, 2009. – 140с. – 10грн 00коп.

(4 прим.)

329.7

У45


Україна. Верховна Рада Про молодіжні та дитячі громадські організації. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні [Текст] : Закони України за станом на 15 жовтня 2000 р. /  Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 24 с. – (Серія "Закони України").

(1 прим.)908 Краєзнавство

908

В85


Всеукраїнська Спілка Краєзнавців 1997-2003 роки [Текст] : Довідник. – К. : Всеукраїнська Спілка Краєзнавців, 2003. – 143с.

(1 прим.)908

Д75


Дроздова, О. В. Видавнича та просвітницька діяльність освітніх осередків Полтавщини другої половини ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : монографія / О. В. Дроздова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159с. – 10грн.00коп.

(2 прим.)


908

Д76


ІІ з'їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (25 грудня 1996; м.Київ) [Текст] : Матеріали та документи / Всеукраїнська Спілка краєзнавців. – К. : Рідний край, 1997. – 185с. – 6грн.00коп.

(1 прим.)

908

Д79


Дубович, І. А. Країнознавчий словник-довідник [Текст] / І. А. Дубович. – Львів : Видавничий Центр ЛНУ ім.І.Франка, 2002. – 587с. – 32грн.00коп.

(1 прим.)

908

Д85


Духовні обереги рідного краю [Текст]. Кн. 6. – К. : Український пріоритет, 2011. – 237с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

908

Е86


Есть город у моря: Краеведческий сборник [Текст] / сост. Ю.А.Гаврилов, Е.М.Голубовский. – Одесса : Маяк, 1990. – 352 с.

(1 прим.)

908

И90


Историко-культурное наследие Полтавщины [Текст]. – К., 1987. – 326с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

908

П78


Прогулянки Харковом [Текст] : фотоальбом / за ред.: В.А.Оглобіна. – Харків : Іріс, 2004. – 208с. : іл. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

908

П99


V (позачерговий) з'їзд національної спілки краєзнавців України (23 січня 2012 року) [Текст] : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. – К., 2012. – 182с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

908

С17


Самойлов, Ф. А. "Крепость эта такова, что к ней ни с какой стороны не подступиться..." [Текст] : Белгород-Днестровский и его окрестности в воспоминаниях современников / Ф. А. Самойлов. – Одесса : Астропринт, 2002. – 99с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)

908

Т66


ІІІ з'їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (29-30 жовтня 2003 року) [Текст] : Матеріали та документи / Всеукраїнська спілка краєзнавців. – К. : Видав. центр "Академія", 2004. – 160с. – 10грн.20коп.

(1 прим.)

908

Х97


Хто є хто на Полтавщині. Видатні земляки [Текст] : Довідково-біографічне видання. Вип. 2. – К., 2004. – 271с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

908

Ч-48


Черкаси в призмі часу [Текст] : альбом / автор-упорядник І,О.Прилуцька. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2007. – 80с. : іл. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

908

Ч-52


ІV з'їзд національної спілки краєзнавців України (28 жовтня 2008 року) [Текст]. – Кам'янець_подільський : Видавець Зволейко Д.Г. – 2009. – . – 232с. : іл. – ISBN 978-966-2124-43-9 : 10грн.00коп.

(1 прим.)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка