База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка16/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30
94(4)

L63


Lewin, R. Rommel as military commander [Текст] / R. Lewin. – New York : Ballantine Books, Inc., 1970. – 338p. – 5hrn.00kop.

(1 прим.)94(4)

M14


Maczek, S. Avec mes Blindes [Текст] / S. Maczek. – Paris : Presses de la Cite, 1967. – 344p. – 8grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

M19


Majchrzak, D. Historia 8 [Текст] : Zdziejow Polski i swiata:Zeszyt cwiczen / D. Majchrzak. – 3-e wyd. – Warszawa : WSiP, 1994. – 108s.

(1 прим.)

94(4)

M21


Malia, M. Russia under western eyes: from the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum [Текст] / M. Malia. – USA : The Belknap Press of Harvard University Press, 2000. – 514p.

(1 прим.)

94(4)

M50


Meissner, O. Staatssekretar [Текст] : Der Schicksalsweg des deutschen Volkes von 1918-1945 wie ich ihn erlebte / O. Meissner. – Hamburg : Hoffmann und Campe Verlag, 1950. – 643s. – 15grn.00kop.

(1 прим.)
94(4)

M61


Metaxas, A. Russia against Kremlin [Текст] / A. Metaxas. – USA : The World Publishing Company, 1957. – 189p.

(1 прим.)

94(4)

M65


Michajlow, M. Spokoj sni nam sie tylko [Текст] / M. Michajlow ; przelozyli: R.Nowakowski, J.Szymak. – Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1970. – 282p. – 3grn00kop.

(1 прим.)

94(4)

M69


Milczarczyk, M. Historia 7 [Текст] : Wimie wolnosci / M. Milczarczyk, A. Szols. – 7-e wyd. – Warszawa : WSiP, 1998. – 320s.

(1 прим.)

94(4)

M81


Monmouth, G. The History of the kings of Britain [Текст] / G. Monmouth. – New York : Penguin Books, 1966. – 373p.

(1 прим.)

94(4)

M82


Montefiore, S. S. Stalin: The Court of the Red Tsar [Текст] / S. S. Montefiore. – Great Britain : Phoenix, 2004. – 720p. – 45grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

M88


Mosse, W. E. The European powers and the German Question 1948-1971 [Текст] / W. E. Mosse. – Cambridge : At the University Press, 1958. – 110p.

(1 прим.)

94(4)

M90


Mousset, A. Le monde slave [Текст] / A. Mousset. – Paris : Societe D'editions Francaises et Internationales, 1946. – 305p.

(1 прим.)94(4)

M97


Mus, W. W sluzbie boga wojny [Текст] / W. Mus. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983.

(1 прим.)
94(4)

M99


Myslinski, S. Z Jedney Menazki [Текст] / S. Myslinski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978. – 318s. – 3grn.00kop.

(4 прим.)

94(4)

N33


Neale, J. E. Elzbieta I [Текст] / J. E. Neale ; przelozyl H.Krzeczkowki. – Poland : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 381s. – (Biografie Slawnych Ludzi). – 20grn 00kop.

(1 прим.)

94(4)

N74


Nolte, E. Three Faces of Fascism [Текст] : action Franзoise, Italian fascism, national socialism / E. Nolte ; Transl. from the Germany by L.Vennewitz. – USA : A Mentor Book, 1969. – 699p. – 5hrn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

O-22


Od rywalizacji do wspolpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach mlodych historykow z Polski i Republiki Czeskiej [Текст] / pod red. D.Dabrowskiego. – Wroclaw : Kolegium Europy Wschodniej, 2003. – 265s. – 25grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

O-27


Odziemkowski, J. Narwik 1940 [Текст] / J. Odziemkowski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowel, 1988. – 190s. – 2grn.00kop.

(1 прим.)
94(4)

O-42


Oldenbourg, Z. Catherine the Great [Текст] / Z. Oldenbourg ; translated from the French by A.Carter. – New York : Random House, 1965. – XVII,387p. – 15grn.00kop.

(1 прим.)94(4)

O-52


Omilianowicz, A. Bylo to nad Czarna Hancza [Текст] / A. Omilianowicz. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowel, 1965. – 146s. – 2grn.00kop.

(1 прим.)
94(4)

O-74


Orkan-Lecki, T. Nad Wierna Rzeka [Текст] / T. Orkan-Lecki. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowel, 1983. – 371s. – 4grn.00kop.

(2 прим.)

94(4)

P11


Paczkowski, A. Pol wieku dziejow Polski: 1939-1989 [Текст] / A. Paczkowski. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe PWN, 2000. – 610s. – 58grn.30kop.

(1 прим.)

94(4)

P18


Palmer, A. The Gardeners of Salonika [Текст] / A. Palmer. – New York : Simon & Schuster, Inc., 1965. – 283p.

(1 прим.)

94(4)

P20


Pamietnikiz Czasow Ksiestwa Warszawskiego czyli niezwykle przygody wojenne dwoch oficerow napoleonskich [Текст] / opracowal B.Szyndler. – Poland : Wydawnictwo Czestochowa, 2001. – 179s. – 15grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

P25


Paris au front d'INSURGE: la commune en images [Текст] / C.Feld, F.Hincker. – Paris, 1971. – 311s.

(1 прим.)

94(4)

P50


Peterson, H. S. A colony leader Roger Williams [Текст] / H. S. Peterson. – USA : Garrard Publishing Company, 1968. – 64p. – 5hrn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

P78


Poczet krolow i ksiazat polskich [Текст] / redakcja naukowa A.Garlicki. – Warszawa : Czytelnik, 1980. – 459s. : il. – 25grn 00kop.

(1 прим.)

94(4)

P80


Poltorac, A. Nьrnberg Mahnt! [Текст] / A. Poltorac, J. Saizew. – Moskau : Verlag fort Fremdsprachige Literatur, 1961. – 356s. – 20grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

P80


Politics, work and daily life in the USSA: A survey of former Soviet citizens [Текст]. – New York : Cambridge University Press, 1987. – 423p. – 8grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

P80


Polska Wobec Zagrozenia ze Strony Trzeciej Rzeszy [Текст] / pod redakcja: H.Cwieka, Z.Cuttera. – Poland : Wydawnictwo im. Stanislawa Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza, 2012. – 404s. – 35grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

P91


Prebble, J. Glencoe: the Story of the Massacre [Текст] / J. Prebble. – Great Britain : Penguin Books, 1971. – 304p. – 10grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

R13


Raddatz, K. Due Bundeswehr - Armec der Verteidigung? [Текст] / K. Raddatz. – Berlin : Verlag des Ministeriums Fьr National Verteidigung, 1957. – 110p. – 10grn.

(1 прим.)
94(4)

R29


Rayski, A. The Choice of Jews Under Vichy [Текст] / A. Rayski. – USA : University of Notre Dame Press, 2005. – 388p. – 16grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

R55


Riess, C. Sie haben es noch einmal geschafft [Текст] : Schicksale Inn Nachkriegsdeutschland / C. Riess. – Germany : G.B.Ficher, 1955. – 294s. – 10grn.00kop.

(1 прим.)
94(4)

R58


Rimbaud, C. Pinay [Текст] / C. Rimbaud. – Paris : Perrin, 1990. – 476p. – 7grn.00kop.

(1 прим.)
94(4)

S26


Savine, A. La vie a la bastille [Текст] : d'aprиs les documents d'archives et les mйmoires / A. Savine. – Paris : Louis-Michaud, 1908. – 192p. – (Collection Historique illustrйe). – 8grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

S33


Schlussbericht [Текст] : Schweizer Fonds zugunsten bedьrftiger Opfer von Holocaust / Shoa. – Switzerland, 2002. – 95s. – 5grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

S36


Scholz, G. In Bonn schlдgt’s 12 [Текст] / G. Scholz. – Berlin : Colloquium Verlag, 1961. – 299s. – 10grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

S49


Serwa, Z. Historia 7 [Текст] : 2 dziejow Polski i swiata:Zeszyt cwiczen / Z. Serwa. – 5-e wyd.,poprawion. – Warszawa : WSiP, 1997. – 168s.

(1 прим.)

94(4)

S54


Shirer, W. L. The Rise and Fall of the Third Reich [Текст] / W. L. Shirer. – New York : Simon and Schuster, 1960. – 1245p. – 15grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

S56


Shub, D. Lenin [Текст] : a biography / D. Shub. – USA : Penguin Books, 1967. – 496p. – 3grn.00kop.

(1 прим.)94(4)

S66


Skrynnikow, R. Borys Godunow [Текст] / R. Skrynnikow ; przelozyli: J.Dancygier, M.Migdalska. – Poland : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1982. – 206s. : il. – (Biografie Slawnicz Ludzi). – 14grn 00kop.

(1 прим.)

94(4)

S67


Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian and East European studies [Текст]. Vol.68. #2. – Yale University Press, 2009. – 242p. – 25grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

S67


Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian and East European studies [Текст]. Vol.68. #4. – Yale University Press, 2009. – 312p. – 25grn.00kop.

(1 прим.)
94(4)

S67


Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian and East European studies [Текст]. Vol.68. #1. – Yale University Press, 2009. – 227p. – 25grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

S67


Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian and East European studies [Текст]. Vol.70. #4. – Yale University Press, 2011. – 246p. – 25grn.00kop.

(1 прим.)94(4)

S67


Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian and East European studies [Текст]. Vol.68. #3. – Yale University Press, 2009. – 268p. – 25grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

S67


Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian and East European studies [Текст]. Vol.70. #1. – Yale University Press, 2011. – 245p. – 25grn.00kop.

(1 прим.)
94(4)

S67


Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian and East European studies [Текст]. Vol.70. #2. – Yale University Press, 2011. – 255p. – 25grn.00kop.

(1 прим.)


94(4)

S67


Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian and East European studies [Текст]. Vol.70. #3. – Yale University Press, 2011. – 242p. – 25grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

S81


Szostakowski, S. Historia 6:Polska w latach swietnosci i upadkku(XIV-XVIIIw.) [Текст] / S. Szostakowski. – Cwarte wydanie. – Polska : WSiP, 1995. – 205s.

(1 прим.)

94(4)

S81


Starowolski, S. Wojowicy sarmaccy [Текст] / S. Starowolski ; przelozyl, wstepem poprzedzil i przypisami opatrzyl J.Starnawski. – Poland : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowel, 1979. – 294s. – 20grn 00kop.

(1 прим.)

94(4)

S82


Steklac, V. Tajemstvi Skarabea [Текст] / V. Steklac. – Praha : Albatros, 1983. – 214s. : il. – 18grn 00kop.

(1 прим.)


94(4)

S87


Stories and Faces of Victims of the Holocaust [Текст] / edited by: Swiss Fund for Needy Victims of the Holocaust/Shoa. – Switzerland, 2002. – 214p. : il. – 20grn 00kop.

(1 прим.)

94(4)

S88


Strachey, L. Queen Victoria [Текст] / L. Strachey. – New York : Harcourt, Brace and Company, 1921. – 434p. – 10grn.00kop.

(1 прим.)94(4)

S99


Szkice z Dziejow Pomorza [Текст]. T.1 : Pomorze Sredniowieczne / pod redakcja prof. G.Labudy. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1958. – 527s. – 25grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

S99


Szwed, R. W. Dzialalnosc Spoleczna i Polityczna Biskupa Krakowskiego Karola Skorkowskiego [Текст] / R. W. Szwed. – Poland : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 2003. – 298s. – 40grn.00kop.

(3 прим.)

94(4)

T44


The new Cambridge modern history [Текст]. Vol.1 : The Renaissance 1493-1520 / ed. by D.Hay. – Cambridge University Press, 1975. – 532p. – 50grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

T44


The new Cambridge modern history [Текст]. Vol.2 : The Reformation 1520-1559 / ed. by G.R.Elton. – Cambridge University Press, 1975. – 686p. – 50grn.00kop.

(1 прим.)
94(4)

T44


94(4) T46

94(4) T84Thomson, D. England in the nineteenth century 1815-1914 [Текст] / D. Thomson. – Great Britain : Penguin Books, 1973. – 254p. – 5hrn.00kop.

(1 прим.)

Thompson, J. M. A Vision Unfulfilled: Russia and the Soviet Union in the Twentieth Century [Текст] / J. M. Thompson ; Historiografic Essays by W.Gleason. – USA : D.C.Heathand Company, 1996. – 556, A55 p. – 70grn 00kop.

(1 прим.)

Trease, G. Dwanascie miesiecy, czyli historia Anglii [Текст] / G. Trease ; przelozyla A.Skarbinska. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1981. – 204s. – 18grn 00kop.

(1 прим.)94(4)

T87


Trotsky, L. Stalin: an Appraisal of the Man and his Influence [Текст] / L. Trotsky. – New York : Grosset & Dunlap, 1941. – 516p. – 20grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

U54


Ungarn-Jahrbuch: Zeitschrift fur die Kunde Ungarns und ver Wandte Gebiete [Текст]. Band. 2. – Germany : v.Hase & Koehler Verlag Mainz, 1970. – 210s. – 10grn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

W63


Whitolock, D. The beginnings of English society [Текст] / D. Whitolock. – Baltimore : Penguin Books, 1966. – 256p. – 5hrn.00kop.

(1 прим.)

94(4)

W69


Williams, E. N. A documentary history of England: 1559-1931 [Текст] / E. N. Williams. – Baltimore; Maryland : Penguin Books, 1965. – 302p. – 6grn.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка