База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка20/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
94(477)

Б32


Бачинська, О. Історія українського козацтва ХV-ХХ ст. [Текст] : навч. метод. посібник для вузів. Ч.2 : Кінець XVIII - XX ст. / О. Бачинська. – Одеса : Астропринт, 2007. – 404с. – 10грн.

(1 прим.)

94(477)

Б48


Береславський, М. Відродженій Україні - правдиву історію [Текст]. кн.2 : З історії Української Греко-Католицької Церкви; Іван Мазепа / М. Береславський. – Львів : Край, 1992. – 78с. – 10грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

Б49


Берлинський, М. Ф. Історія міста Києва [Текст] / М. Ф. Берлинський. – К. : Наукова думка, 1991. – 320с. – (Пам'ятки історичної думки України). – 15грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

Б61


Білас і Данилишин [Текст] / опрац. Д Чайковський. – Ню Йорк : ООЧСУ, 1969. – 277с.

(1 прим.)


94(477)

Б61


Біла книга. ОУН на зламі ХХ і ХХІ століть [Текст] = The White Book/ OUN at the break of the XX & XXI centuries / упоряд.: В.Михальчук, В.Нагірняк. – К. : Кий, 2006. – 617с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Б61


Білоус, Н. Київ на прикінці ХVІІ століття [Текст] : міська влада і самоврядування / Н. Білоус. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2008. – 360с. – 51грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Б72


Боберський, І. Щоденник 1918-1919рр. [Текст] / І. Боберський ; Упоряд.Ю.Мицик. – К. : Вид.дім"КМ Академія", 2003. – 260с.

(3 прим.)

94(477)

Б73


Богданова, Т. Є. Історія України [Текст] : Методичні рекомендації. Для самостійного вивчення / Т. Є. Богданова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 64с. – (Методична серія ; Вип. №53). – 4грн.45коп.

(72 прим.)

94(477)

Б75


Боевые звезды киевлян [Текст] : очерки о Героях Советского Союза. – 2-е изд., доп. – К. : Политиздат Украины, 1977. – 616с. – реклассификация.

(1 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, Ю. Шлях нації [Текст] / Ю. Бойко. – Париж : Українське слово, 1992. – 126с. –  – 150крб.

(125 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : підручник / О. Д. Бойко. – 4-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2012. – 704c. – (Альма-матер). – Реком. МОН України. – 95грн.00коп.

(3 прим.)94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : навч. посібник / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. – 688с. – (Альма-матер). – Реком. МОН України. – 83грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : посібник / О. Д. Бойко. – 2-е вид., доп. – К. : Академия, 2001. – 656с. – (Альма-матер). –  – 25грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : посібник / О. Д. Бойко. – К. : Академія, 1998. – 256с. – (Тести. Запитання. Завдання). –  – 6грн.30коп.

(1 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1992рр.) [Текст] : навч. посібник / О. Д. Бойко. – К. : Кондор, 2010. – 357с. – Реком. МОН України. – 45грн.00коп.

(10 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Україна: від путчу до Пущі (серпень-грудень 1991р.) [Текст] : Монографія / О. Д. Бойко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 224с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : Посібник для вузів / О. Д. Бойко. – 2-е вид., доп. – К. : Академвидав, 2004. – 656с. – 30грн.00коп.

(4 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : Посібник: Тести. Запитання. Завдання / О. Д. Бойко. – К. : Академія, 1998. – 256с. – (Альма-матер). – 25грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України у ХХ столітті: 20-ті - 90-ті роки [Текст] : ( Навч. посібник ) / О. Д. Бойко. – Ніжин : Стиль, 1994. – 284с. – 9грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : Посібник для вузів / О. Д. Бойко. – К. : Академія, 1999. – 568с. – (Гаудеамус). – 20грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : Посібник для вузів / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2003. – 656с. – (Альма-матер). – 30грн.00коп.

(6 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : навч. посібник / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2008. – 688с. – (Альма-матер). – 59грн.50коп.

(3 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : Посібник / О. Д. Бойко. – 2-е вид., доп. – К. : Академія, 2002. – 656с. – (Альма-матер). – 30грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : навч. посібник для вузів / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., виправ. і доп. – К. : Академвидав, 2006. – 688с. – (Альма-матер). – 40грн.50коп.

(3 прим.)

94(477)

Б77


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : навч. посібник / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., виправ. і доп. – К. : Академвидав, 2007. – 688с. – (Альма-матер). – 48грн.50коп.

(5 прим.)


94(477)

Б79


Болотенко, О. Козацтво і Україна [Текст] / О. Болотенко. – Канада : Народне вид-во, 1950. – 94с. –

(1 прим.)

94(477)

Б79


Болховітінов, Є. Вибрані праці з історії Києва [Текст] / Є. Болховітінов. – К. : Либідь, 1995. – 488с. –  – 10грн.

(1 прим.)

94(477)

Б81


Боплан, Г. Л. Опис України [Текст] / Г. Л. Боплан ; Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький/ П.Меріме; пер.з фр.Я.Кравця. – Львів : Каменяр, 1990. – 302с. –

(1 прим.)

94(477)

Б81


Бондарук, Л. Михайло Сорока [Текст] / Л. Бондарук. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 294с. – (Постаті). – 10грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

Б81


Боплан, Г. Л. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансильванії, разом з їхними звичаями, способом життя і ведення воєн [Текст] : пер. з фран. / Г. Л. Боплан. – К. : Наукова думка, 1990. – 253с. – 10грн.00коп.

(4 прим.)

94(477)

Б82


Борисенко, В. Й. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ століття [Текст] : навч. посібник / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь, 1996. – 616с. –  – 9грн.00коп.

(2 прим.)94(477)

Б82


Борисенко, В. Й. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ століття [Текст] : навч. посібник / В. Й. Борисенко. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 1998. – 616с. –  – 11грн.00коп.

(21 прим.)
94(477)

Б82


Борис, М. Викорінюймо наші хиби: критичні спостереження, роздуми й пропозиції [Текст] / М. Борис. – Мюнхен : Ін-т політичної літератури, 1986. – 158с. –

(1 прим.)

94(477)

Б83


Боровський, В. Теодосій Довгалюк: його життя й праця [Текст] / В. Боровський. – Канада, 1949. – 24с. –

(1 прим.)

94(477)

Б83


Бороденко, О. А. Історія України [Текст] : тестові завдання / О. А. Бороденко. – К. : Видавець Паливода А.В., 2008. – 128с. – 15грн.60коп.

(3 прим.)

94(477)

Б83


Борщак, І. Іван Мазепа: життя и пориви великого гетьмана [Текст] / І. Борщак, Р. Мартель ; пер. з фр. М.Рудницького. – К. : Свенас, 1991. – 136с. – 4крб.00коп.

(2 прим.)

94(477)

Б87


Брайчевський, М. Ю. Коли і як виник Київ [Текст] / М. Ю. Брайчевський. – К. : Вид-во АНУРСР, 1963. – 163с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Б87


Брик, О. П'ять перед дванадцятою [Текст] / О. Брик. – Вінніпег, 1974. – 224с.

(1 прим.)

94(477)

Б87


Брик, О. С. Українсько-єврейські взаємовідносини [Текст] / О. С. Брик. – Канада, 1961. – 383с.

(1 прим.)94(477)

Б87


Брайчевський, М. Ю. Походження Русі [Текст] / М. Ю. Брайчевський. – К. : Наукова думка, 1968. – 224с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Б87


Брайчевський, М. Ю. Твори [Текст]. Т.1 : Суспільно-політичні рухи в Київський Русі. Історична думка в Київський Русі / М. Ю. Брайчевський ; Упоряд. Ю.Кухарчук. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. – 720с. – 29грн.94коп.

(7 прим.)

94(477)

Б88


Броди [Текст] : збірник статей і нарисів / За ред. О.Лисяка. – Мюнхен : Видання Братства кол. вояків Першої УД,УНА, 1951. – 164с.

(2 прим.)

94(477)

Б90


Буковина 1918-1940рр.: зовнішні впливи та внутрішній розвиток [Текст] : (Матеріали і документи) / Упоряд. та ред. С.Д.Осачука. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 328с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Б90


Буковина [Текст] : національні рухи та соціально-політичні процеси 1918-1944рр.: погляд дипломатів (документи). – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 228с. – 18грн.00копю.

(1 прим.)

94(477)

Б91


Бунятян, К. П. Давнє населення України [Текст] : навч. посібник для вузів / К. П. Бунятян. – К. : Либідь, 1999. – 228с. –  – 7грн.70коп.

(3 прим.)94(477)

Б91


Бунятян, К. П. Давнє населення України [Текст] : Навч. посібник для вузів / К. П. Бунятян. – К. : Либідь, 2003. – 230с. – 13грн.40коп.

(5 прим.)
94(477)

Б95


Бычков, А. А. Загадки Древней Руси [Текст] / А. А. Бычков, А. Ю. Низовский, П. Ю. Черносвитов. – М. : Вече, 2001. – 512с. – 11.10.

(1 прим.)

94(477)

Б95


Бычков, А. А. Загадки Древней Руси [Текст] / А. А. Бычков, А. Ю. Низовский, П. Ю. Черносвитов. – М, : Вече, 2001. – 512с. – (Великие тайны). – 11грн.10коп.

(1 прим.)
94(477)

В19


Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду [Текст] : правова оцінка / В. Василенко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 48с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

В27


Велика історія України від найдавніших часів [Текст]. Т.2 / зладив М.Голубець; вступ І.Крипякевича. – К. : Глобус, 1993. – 400с. – 8грн.

(1 прим.)

94(477)

В27


Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Текст] : у 2-х ч. Ч.1 / упоряд.: С.Кокін, М.Юнге. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2010. – 614с. – (Більше не таємно ; Т.4). – 54грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

В27


Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Текст] : у 2-х ч. Ч.2 / упоряд.: С.Кокін, М.Юнге. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2010. – 598с. – (Більше не таємно ; Т.4). – 54грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

В29


Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського [Текст] / упоряд. А.П.Демиденка. – К. : Веселка, 1992. – 551с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

В35


Верстюк, В. Ф. Україна і Росія в історичній ретроспективі [Текст]. У 3-х т. Т.1 : Українські проекти в Російській імперії / В. Ф. Верстюк, В. М. Горобець, О. П. Толочко ; Відповід. ред. В.А.Смолій. – К. : Наукова думка, 2004. – 504с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

В42


Війни і мир або "Українці - поляки: брати/вороги, сусіди..." [Текст] / За ред. Л.Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2004. – 560с. – (Бібліотека газети "День"). – 25грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

В42


Видатні українці світу [Текст] : 30 інтерв'ю / Уклад. В.Жугай. – Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 224с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

В42


Визвольна боротьба українського народу 1917-1921 р. [Текст]. – 2-е вид., виправ. – Лондон : Об`єднання бувших вояків українців, 1950. – 52с.

(1 прим.)

94(477)

В42


Від А до Я:пізнавальна книжка з історії України [Текст] / Укладач Л. Ржепецький. – Миколаїв : Поліграфцентр, 2002. – 55с.

(2 прим.)94(477)

В42


Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети [Текст] / За загальною ред. О.І.Кузьмука. – К. : Ін Юре, 2001. – 448с.

(1 прим.)
94(477)

В48


Винар, Л. Автобіографія Михайла Грушевського з 1906 і 1926 років як джерело його життя і творчості. [Текст] / Л. Винар. – Нью-Йорк, 1974. – 36с.

(1 прим.)

94(477)

В48


Винар, Л. Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року [Текст] / Л. Винар. – Нью-Йорк, 1981. – 48с.

(1 прим.)

94(477)

В48


Винар, Л. Михайло Грушевський в українській і світовій історії:У125-ліття з дня народження [Текст] / Л. Винар. – Нью-Йорк : Українське історичне тов-ство, 1993. – 54с. – (Грушевськіяна;Ч.4).

(6 прим.)

94(477)

В48


Винар, Л. Михайло Грушевський і Наукове товариство ім. Тараса Шевченка 1892-1930 [Текст] / Л. Винар. – Мюнхен : Дніпрова Хвиля, 1970. – 110с.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка