База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка25/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   3094(477)

К53


Книш, З. Говорить Підгір'я [Текст] / З. Книш. – Чікаго : Ukrainian American Printing and Publishing Co., Inc., 1958. – 100с. – (Бібліотека "Самостійної України" ; Вип. 6).

(2 прим.)

94(477)

К53


Книш, З. Далекий приціл: Українська Військова Організація в 1927-1929 роках [Текст] / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма, 1967. – 472с. – (Збірник. Ч.5).

(1 прим.)

94(477)

К53


Книш, З. Два процеси, як наслідок діяльності Української Військової Організації в 1924 році [Текст] / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма, 1969. – 94с.

(1 прим.)


94(477)

К53


Книш, З. За чужу справу.(Розповідь Михайла Козія з села Богданівка, повіт Скалат, його пригоди в большевицькому полоні і в польській армії генерала Андерса) [Текст] / З. Книш. – Торонто, 1961. – 365с.

(1 прим.)

94(477)

К53


Книш, З. На повні вітрила! (Українська військова організація в 1924-1926 роках.) [Текст] / З. Книш. – Торонто, 1970. – 424с.

(1 прим.)
94(477)

К53


Книш, З. На порозі невідомого (спогади з 1945 року) [Текст] / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма, 1962. – 382с.

(1 прим.)

94(477)

К53


Книш, З. Перед походом на Схід: Спогади й матеріали до діяння Організації Українських Націоналістів у 1939-1941 роках [Текст] / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма. – 188с.

(2 прим.)

94(477)

К53


Книш, З. Погром у тюрмі [Текст] / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма.

(1 прим.)

94(477)

К53


Книш, З. Становлення ОУН [Текст] / З. Книш ; фундація ім. Олега Ольжича. – К. : Вид-во Олени Теліги, 1994. – 126с.

(1 прим.)

94(477)

К53


Книш, З. Відгуки часу [Текст] : вибрані нариси, статті, спогади, матеріяли / З. Книш. – Вінніпег, 1972. – 440с.

(1 прим.)


94(477)

К53


Книш, З. Так перо пише... [Текст] : Вибрані статті / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма, 1965. – 263с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К53


Книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем [Текст]. Т.3 : Полягли в снігах СУОМІ. – К. : Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України", 2005. – 982с. – 16грн.95коп.

(7 прим.)

94(477)

К53


Книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем [Текст]. Т.1 : Загиблі на чужині. – К. : Книга Пам'яті України, 2003. – 624с. – 20грн.90коп.

(6 прим.)

94(477)

К53


Книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем [Текст]. Т.2 : Полягли в снігах СУОМІ. – К. : Книга Пам'яті України, 2004. – 968с. – 16грн.95коп.

(6 прим.)

94(477)

К55


Козлов, М. М. Місце і роль служителів язичницького культу в релігійному та політичному житті східних слов'ян (ІХ-ХІст.) [Текст] : Монографія / М. М. Козлов. – Миколаїв : Вид.дім "КМ Академія", 2007. – 192с. – 24грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

К56


Коваль, В. Ми Українці! [Текст] / В. Коваль. – Німеччина, 1948. – 127с.

(1 прим.)

94(477)

К56


Ковальчук, В. Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941-1944рр.) [Текст] / В. Ковальчук. – Торонто-Львів : Вид-во "Літопис УПА", 2006. – 497с. – (Літопис УПА. Бібліотека ; Т.7). – 25грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К56


Ковальова, О. Ф. Бугогардівська паланка: науково-популярне дослідження [Текст] : науково-популярне дослідження / О. Ф. Ковальова. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 300с. – 65грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

К56


Коваленко, Г. Українська історія [Текст] / Г. Коваленко. – К : Велес, 1993. – 176 с. – (Наше минуле).

(1 прим.)

94(477)

К56


Ковпк, С. А. Солдати Малої Землі: З щоденика партизанських походів [Текст] / С. А. Ковпк. – К. : Рад. письменник, 1964. – 297с.

(1 прим.)

94(477)

К59


Козуля, О. Жінки в історії України [Текст] / О. Козуля. – К. : Укр. центр духовної культури, 1993. – 255с. – 13грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

К61


Колосовська, Н. Д. Державотворення в Україні [Текст] : нвчальний посібник / Н. Д. Колосовська, Н. В. Шевченко, М. М. Шитюк. – Миколаїв, 1996. – 66с.

(4 прим.)

94(477)

К61


Колосовська, Н. Д. Цікава історія України [Текст] / Н. Д. Колосовська, В. Я. Рагулін, М. М. Шитюк. – Миколаїв, 1997. – 141 с.

(3 прим.)94(477)

К62


Коляда, І. Історія України. 11 клас [Текст] : зошит-конспект тем / І. Коляда, О. Малій. – 4-е вид., допов. й перероб. – К. : А.С.К., 1997. – 112с. – 1грн.50коп.

(1 прим.)

94(477)

К63


Комсомол України [Текст] : Сторінки історії. Події. Портрети. – К. : Ін Юре, 2004. – 716с. – 75грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К64


Кондратюк, К. К. Нариси історії українського національно-вихвольного руху ХІХ століття [Текст] / К. К. Кондратюк. – Тернопіль, 1993. – 95с.

(1 прим.)

94(477)

К64


Конинский, Г. История Русов или Малой России [Текст] / Г. Конинский. – репринтное воспроизведение издания 1846 года. – К. : РИФ "Дзвін", 1991. – 306с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К64


Конквест, Р. Жнива скорботи [Текст] : Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – К. : Либідь, 1993. – 384с.:іл. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К64


Євген Коновалець та його доба [Текст]. – Мюнхен : Фундація ім. Євгена Коновальця, 1974. – 1019с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К64


Конотопенко, Я. І. Збройні сили України - історія розвитку та сучасна доба [Текст] : навчально-методичний посібник / Я. І. Конотопенко, М. І. Томчук, О. І. Бобков. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 1995. – 110с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

К64


Конотопенко, Я. І. Від "Барбароса" до "Терміналу" 1941-1945: погляд крізь роки [Текст] / Я. І. Конотопенко. – Миколаїв : Видавець Шамрай П.М., 2010. – 192с. – 16грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К64


Конрад, С. Шляхами золотого поділля [Текст] / С. Конрад. – Філядельфія, 1960. – 286с.

(1 прим.)

94(477)

К65


Копцюк, Б. Особливості розселення племен на Прикарпатті [Текст] : [монографія] / Б. Копцюк. – Івано-Франківськ, 2007. – 176с. – 17грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К65


Копцюх, Б. Локалізація племінних союзів на території Прикарпаття [Текст] / Б. Копцюх. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. – 172с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К66


Кормич, Л. І. Історія України [Текст] : Підручник / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2006. – 412с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К68


Король, В. Ю. Історія України [Текст] / В. Ю. Король. – К. : Феміна, 1995. – 264с. – (Старшокласникам і абітурієнтам).

(1 прим.)

94(477)

К68


Король, В. Ю. Історія України [Текст] : навч. посібник / В. Ю. Король. – К. : ВЦ "Академія", 2005. – 494с. – (Альма-матер). – 36грн.80коп.

(1 прим.)

94(477)

К68


Короткий довідник з історії України [Текст] / І. Ф. Курас, М. О. Багмет, І. І. Федьков, В. П. Шкварець. – К. : Вища школа, 1994. – 255с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К68


Король, В. Ю. Історія України [Текст] : навч. посібник / В. Ю. Король. – 2-ге вид., доп. – К. : Академія, 2008. – 496с. – (Альма-матер). – 54грн.50коп.

(2 прим.)

94(477)

К68


Король, В. Ю. Історія України [Текст] : посібник / В. Ю. Король. – К. : Академія, 1999. – 360 с. – (Абітурієнт). – 8 грн.50 коп.

(1 прим.)

94(477)

К68


Короткий довідник з історії України [Текст] / І. Ф. Курас, М. О. Багмет, І. І. Федьков, В. П. Шкварець. – К. : Вища школа, 1994. – 255с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К70


Кормич, Л. І. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття [Текст] : навч. посібник / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – Харків : Одіссей, 2001. – 480 с. – 18 грн.00 коп.

(1 прим.)

94(477)

К72


Костомаров, М. І. Богдан Хмельницький [Текст] : історичний нарис / М. І. Костомаров. – К. : Веселка, 1992. – 93 с. – (Гетьмани України).

(1 прим.)

94(477)

К72


Костомаров, М. І. Галерея портретів [Текст] : біографічні нариси / М. І. Костомаров ; Пер. з рос. М.Ілляш. – К. : Веселка, 1993. – 326с. – (Золоті ворота). – 15грн.00коп.

(2 прим.)94(477)

К72


Костомаров, М. І. Історія України в життєписах визначніших її діячів [Текст] / М. І. Костомаров ; Переложив О.Барвінський. – К. : Україна, 1991. – 493с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

К73


Котляр, Ю. В. Голодомори 1921-1923рр. та 1932-1933рр. на Півдні України [Текст] : етнічний та міжнародний аспекти: монографія / Ю. В. Котляр, І. С. Міронова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 202с. – (Історична бібліотека). – 22грн.00коп.

(5 прим.)

94(477)

К73


Котляр, Ю. В. Повстанський рух етнічних меншин Півдня України (1917-1931) [Текст] : монографія / Ю. В. Котляр. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 156с. – (Історична бібліотека МДГУ). – 12грн.80коп.

(25 прим.)

94(477)

К73


Котляр, М. Шляхами віків [Текст] : довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – К. : Україна, 1993. – 380с. – 3грн.50коп.

(1 прим.)

94(477)

К73


Котляр, Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах [Текст] / Н. Ф. Котляр. – К. : Наукова думка, 1986. – 160 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

К73


Котляр, Ю. В. Повстанський рух селян Півдня України. Висунська і Баштанська республіки (1919-1920) [Текст] / Ю. В. Котляр. – Миколаїв : ПП"Спрінт-прінт", 1999. – 117 с.

(10 прим.)

94(477)

К73


Котляр, Н. Ф. Киев древний и современный [Текст] / Н. Ф. Котляр, С. В. Кульчицький. – К. : Политиздат, 1982. – 229 с.

(1 прим.)

94(477)

К73


Котляр, Ю. В. Військова історія України [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Котляр. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 112с. – 20грн.00коп.

(20 прим.)

94(477)

К73


Котляр, М. Довідник з історії України [Текст] / М. Котляр, С. Кульчицький. – К. : Україна, 1996. – 463с. – 6грн.10коп.

(1 прим.)

94(477)

К75


Коцур, В. П. Історія України в датах [Текст] / В. П. Коцур, А. П. Коцур, Г. Г. Коцур. – Переяслав-Хмельницький; Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 142с. – 36грн.00коп.

(5 прим.)

94(477)

К75


Коцур, В. П. Україна: історичні події та факти [Текст] / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Чернівці; Переяслав-Хмельницьий : Книги-ХХІ, 2005. – 143с. – 12грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

К77


Кравченко, Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. [Текст] / Б. Кравченко ; пер. з англ.: В.Івашко, В.Корнієнко. – К. : Основи, 1997. – 424с. – 14грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К78


Краснощок, Ю. І. Диявольська гра (досьє важливого, але небажаного свідка) [Текст] : документальний детектив / Ю. І. Краснощок. – К. : ДрУк, 2002. – 528с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К79


Кремень, В. Г. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду) [Текст] / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. – К. : Are-Ukraine, 1996. – 793с. – 9грн.40коп.

(1 прим.)

94(477)

К82


Крисаченко, В. С. Українознавство [Текст] : хрестоматія-посібник: у 2-х кн. Кн.1 / В. С. Крисаченко. – К. : Либідь, 1996. – 352с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К82


Крман, Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) [Текст] / Д. Крман ; пер. зі словацької: О.Булахи, Г.Булахи. – 2-ге вид., доп. – К. : Просвіта, 2010. – 260с. : іл. – 30грн 00коп.

(1 прим.)

94(477)

К82


Кричевський, Р. Організація українських націоналістів в Україні - організація українських націоналістів закордоном і ЗЧ ОУН: причинок до історії українського націоналістичного руху [Текст] / Р. Кричевський. – Нью-Йорк, Торонто : Вид-ня Політичної Ради однодумців ОУН в США, 1962. – 116 с.

(1 прим.)

94(477)

К82


Кримська Іліада: Східна війна 1853-1956 рр. очима сучасників [Текст] : Події, судження, долі / Л. О. Орехова, Д. К. Васильєва, В. В. Орехов, Д. В. Орехов. – Сімферополь : Таврія, 2004. – 448с. – 14грн.53коп.

(3 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка