База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка26/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   3094(477)

К83


Кров українська, кров польська...: Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах [Текст] : упорядник М.Іваник. – Торонто - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 392с. – (Бібліотека Закерзоння; Серія "Спогади" ; Т.2). – 57грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

К84


Крупницький, Б. Д. Гетьман Данило Апостол і його доба [Текст] / Б. Д. Крупницький. – К. : Україна, 2004. – 288с. – 14грн.60коп.

(1 прим.)

94(477)

К84


Крути. Січень 1918 року [Текст] : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Упоряд. Я.Гаврилюк. – К. : Просвіта, 2008. – 840с. : іл. – 35грн.

(1 прим.)

94(477)

К84


Крупник, Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності [Текст] : навч. посібник для вузів / Л. О. Крупник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 214с. – 34грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

К89


Кузич-Березовський І. Жінка і держава [Текст] / - Березовський І. Кузич. – Львів : Світ, 1994. – 285 с.

(1 прим.)

94(477)

К90


Кульчицький, С. В. Невідомі сторінки голоду 1921 - 1923 рр. в Україні [Текст] / С. В. Кульчицький, О. М. Мовчан. – К. : Інст- т історії України НАН України, 1993. – 70 с.

(1 прим.)

94(477)

К90


Кульчицький, С. В. 1933: трагедія голоду [Текст] / С. В. Кульчицький. – К. : Знання УРСР, 1989. – 48 с. – (Теорія. Історія; №6).

(1 прим.)

94(477)

К90


Кульчицька, О. В. Історія України [Текст] : навч. посібник для семінарських занять / О. В. Кульчицька. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 164с. – 21грн.00коп.

(35 прим.)

94(477)

К90


Кульчицький, С. В. Володимир Винниченко [Текст] / С. В. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. – К. : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – 25грн.96коп.

(1 прим.)

94(477)

К90


Куліш, П. Жидотрєпаніє [Текст] / П. Куліш, М. Костомаров, І. Франко. – К. : МАУП, 2005. – 424с. – 31грн.30коп.

(1 прим.)

94(477)

К93


Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі [Текст] : Українсько-російське прикордоння 1870-1990-ті роки / Г. Куромія ; пер. з англ.: Г.Кьорян, В.Агеєв. – К. : Основи, 2002. – 510с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Л13


Лаврів, П. І. Історія південно-східної України [Текст] / П. І. Лаврів. – Львів : МП "Слово", 1992. – 152 с.

(1 прим.)

94(477)

Л22


Лановик, Р. Матисякевич З. Історія України [Текст] : навч. посібник для вузів / Б. Д. Лановик, Р. Матисякевич З. Матейко ; за ред. Б.Д.Лановика. – 3-є вид., випр. – К. : Знання, 2000. – 574 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 15 грн.00 коп.

(2 прим.)

94(477)

Л22


Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] : Навч. посібник / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2003. – 733с. – 18грн.00коп.

(2 прим.)


94(477)

Л28


Лауер, В. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні [Текст] : пер. з англ.: С.Коломиця, Є.Ровного / В. Лауер. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 368с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Л37


Левицький, К. Великий архив [Текст] : (До історії української державності від березня до листопада 1918р на підставі споминів та документів / К. Левицький. – Ню Йорк : Вид-во Чарторийських, 1968. – 152с.

(1 прим.)

94(477)

Л61


Липинський, В. Україна на переломі 1657-1659 [Текст] : замітки до історії українського державного будівництва в ХVII-ім століттю / В. Липинський. – Нью Йорк : Видавнича корпорація "Булава", 1954. – 304с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Л63


Листи Леоніда Жебуньова до Євгена Чикаленка 1907-1919 роки [Текст] / Упоряд., вступ І.Старовойтенко. – К., 2005. – 251с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Л63


Лисенко, С. М. Правобережна шляхта (кінець ХVIІІ - перша половина ХІХст.) [Текст] : Список шляхти Волинської, Київської та Поділської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія / С. М. Лисенко, Є. А. Чернецький. – 2-ге вид., виправ. та доп. – Біла Церква : Видавець О.Пшонківський, 2007. – 448с. – 127грн.50коп.

(1 прим.)

94(477)

Л63


Лісевич, І. Т. Родом з України..(Польська національна меншина і культурне життя на Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.) [Текст] / І. Т. Лісевич. – К. : Інст- т історії України, НАН України, 1995. – 103 с.

(1 прим.)

94(477)

Л63


Лисяк-Рудницький І. Історичні есе [Текст] : В 2-х т. Т.1 / Лисяк-Рудницький І.; пер. з англ. М.Бадік, У.Гавришків, Я.Грицака та інш. – К. : Основи, 1994. – 554 с. – 2 грн.50 коп.

(2 прим.)94(477)

Л63


Лисяк-Рудницький І. Історичні есе [Текст] : В 2-х т. Т.2 / Лисяк-Рудницький І. ; пер. з англ. М.Бадік, У.Гавришків, Я.Грицака та інш. – К. : Основи, 1994. – 573 с. – 2 грн.50 коп.

(2 прим.)

94(477)

Л64


Литвин, С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана [Текст] / С. Литвин. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 640 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

Л64


Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки [Текст] : Пер. із староукр. – К. : Тз-во"Знання" України, 1992. – 192с.

(1 прим.)

94(477)

Л64


Літопис самовидця [Текст] / Видання підготував Я.І.Дзира. – К. : Наукова думка, 1971. – 207. – (Джерела з історії України). –  – 8грн.00коп.

(2 прим.)
94(477)

Л84


Лук'яненко, Л. Г. Не дам загинуть Україні! [Текст] / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Софія, 1994. – 510 с.

(3 прим.)

94(477)

Л84


Лук'яненко, Л. Г. Сповідь у камері смертника [Текст] / Л. Г. Лук'яненко. – 4-те вид. – К. : Поліпринт, 2011. – 136с. – 8грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Л85


Лупандін, О. І. Українсько- російські мирні переговори 1918 р. [Текст] / О. І. Лупандін. – К. : НАН України, інст-т історії України, 1994. – 39 с.

(1 прим.)

94(477)

М12


Магочій, П.-Р. Україна: історія її земель та народів [Текст] / П.-Р. Магочій ; пер. з англ.: Е.Гейдель, С.Грачова, Н.Кушко, О.Сидорчук; карти П.-Р.Магочій; покажчики Л.Ільченко; наук. ред.С.Біленький; відп. ред.В.Падяк. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2012. – 794с.+ХХІІс. + карти + табл. – 198грн.50коп.

(2 прим.)

94(477)

М12


Магочій, П.-Р. Крим: наша благословенна земля [Текст] / П.-Р. Магочій ; [пер.: О.Сидорчука, В.Падяка]. – Ужгород : Видавництво В.Падяка, 2014. – 160с. : іл. + карти. – 85грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

М13


Мазепа [Текст] : збірник / упоряд., комент. Ю.І.Іванченка. – К. : Мистецтво, 1993. – 240 с.

(1 прим.)

94(477)

М13


Іван Мазепа і Москва [Текст] : історичні розвідки і статті / за ред. Л.Бондаренко. – К. : Рада, 1994. – 174с. – 2грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

М13


Іван Мазепа [Текст] : художньо-документальна кника. – К. : Веселка, 1992. – 132 с. – (Гетьмани України).

(2 прим.)

94(477)

М15


Макарчук, С. А. Українська Республіка галичан [Текст] : Нариси про ЗУНР / С. А. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192с. – 11грн.20коп.

(1 прим.)

94(477)

М17


Максимович, М. О. Листи [Текст] / М. О. Максимович ; Упоряд. і вст. ст. В.Короткого. – К. : Либідь, 2004. – 312с. – (Пам'ятки історичної думки України). – 54грн.65коп.

(4 прим.)94(477)

М18


Маланюк, Є. Illustration Dominus Mazepa (ясновельможний пан Мазепа) - тло і постать [Текст] / Є. Маланюк ; Є.Маланюк. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч /М.Андрусяк. – К. : Обереги, 1991. – 48с. – 0грн.70коп.

(2 прим.)

94(477)

М19


Малий словник історії України [Текст] / відп. ред. В.Смолій. – К. : Либідь, 1997. – 464с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

М19


Малинова, Г. Л. А.А. Рябинин - Скляревский [Текст] : материалы к биографии / Г. Л. Малинова, И. В. Сапожников. – Одесса, Киев : Элтон-2, Гратек, 2000. – 222 с. – (Труды Гос. архива Одесской области. Т.1).

(1 прим.)

94(477)

М26


Маркевич, А. І. Таврійська губернія під час Кримської війни [Текст] : Пер. з рос. / А. І. Маркевич ; Передмова А.А.Непомнящього. – К. : Україна, 2004. – 272с. – 15грн.00ккоп.

(4 прим.)

94(477)

М27


Маркусь, Д. Українськими слідами по Римі й Італії [Текст] = Ucrainica in Initaly / Д. Маркусь. – New York, 1988. – 79с.

(1 прим.)

94(477)

М28


Марочко, В. І. Голодомор в Україні 1932-1933 років [Текст] : хроніка / В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2008. – 294с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

М30


Марунчак, М. Г. Українські політичні в'язні в нацистських концетраційних таборах [Текст] / М. Г. Марунчак. – Канада, Вінніпег, 1996. – 364 с.

(11 прим.)

94(477)

М30


Марунчак, М. Г. Нація в боротьбі за своє існування: 1932 і 1933 в Україні і діяспорі [Текст] / М. Г. Марунчак. – Канада, Вінніпег, 1985. – 142 с.

(4 прим.)

94(477)

М30


Марунчак, М. Г. Історія українців Канади [Текст] : В 2-х т. Т.1 / М. Г. Марунчак. – 2-ге вид. – Канада : Вінніпег, 1991. – 512 с.

(5 прим.)

94(477)

М30


Марунчак, М. Г. Історія українців Канади [Текст] : В 2-х т. Т.2 / М. Г. Марунчак. – 2-ге вид. – Канада : Вінніпег; Вид-во Укр. Вільної Академії наук в Канаді, 1991. – 512 с.

(1 прим.)

94(477)

М30


Марунчак, М. Г. Студії до історії українців Канади [Текст]. T.V : Розвідки та документи до міжвоєнної доби / М. Г. Марунчак. – Канада : Trident Press Ltd, 1980. – 299c. – (УВАН. Збірник заходознавства ; Т.ХІV(12)). – 10грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

М30


Мархулія, Г. В. Історія України [Текст] : підручник / Г. В. Мархулія, Д. Ш. Чітаіа. – Грузія, 2007. – 399с. – На грузинській мові. – 20грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

М31


Масленіков, В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах [Текст] : історичний етимологічний словник / В. Масленіков. – К., 2011. – 124с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

М35


Матях, В. М. Медієвістика в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ століття: криза чи прогрес? [Текст] / В. М. Матях. – К. : Інст- т історії України НАН України, 1996. – 58 с.

(1 прим.)94(477)

М36


Махно, Н. И. Воспоминания [Текст] / Н. И. Махно. – М. : Республика, 1992. – 334 с.

(1 прим.)

94(477)

М48


Мельник, А. І. Історія України [Текст] : Навч. посібник для вузів / А. І. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2008. – 186с. – 14грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

М64


Міронова, І. С. Поштові і поштово-телеграфні установи на Півдні України в системі зв'язку Російської держави (друга половина ХVII - початок ХХст.) [Текст] : монографія / І. С. Міронова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 564с. – 40грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

М64


Мірчук, П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 рр. [Текст] / П. Мірчук. – Львів : Основа, 1992. – 61с.

(1 прим.)

94(477)

М64


Мироненко, М. Думки про визволення України [Текст] / М. Мироненко. – К. : Слово, 1994. – 175 с.

(2 прим.)94(477)

М64


Мірчук, Др. П. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. [Текст] / Др. П. Мірчук. – Нью-Йорк : Наукове товариство Ім. Т.Шевченка, 1973. – 320 с.

(3 прим.)

94(477)

М67


Міттенвальд 1946-1951 [Текст] : З нагоди 50-ліття Таборів Українських Біженців в Міттенвальді, Німеччина. – США : Товариство Бувших Мешканців Таборів Українських Біженців в Міттенвальді, 2001. – 753с. – = англ.

(1 прим.)

94(477)

М67


Мітягін, В. Ю. УСЕ. Історія України [Текст] : довідник / В. Ю. Мітягін ; за ред. Кульчицького. – К. : Майстер-клас, 2009. – 240с. – 8грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

М69


Михайлюк, Б. Варшавский договір в світлі націоналістичної критики [Текст] / Б. Михайлюк. – Вінніпег, 1950. – 112 с.

(1 прим.)

94(477)

М70


Мицик, Ю. А. Умань козацька і гайдамацька [Текст] / Ю. А. Мицик. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2002. – 187с. – 16грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

М70


Мицик, Ю. А. Історія України [Текст] : навч. посібник / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2008. – 591с. – 59грн.50коп.

(10 прим.)

94(477)

М70


Мицик, Ю. А. Як козаки воювали [Текст] : історичні розповіді про запорізьке козацтво / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко. – 2 вид, виправ. й доп. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 302с. : іл. – (Давно се діялось колись). – 17грн.00коп.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка