База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка28/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
#31314
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   3094(477)

О-76


Остання адреса [Текст] : до 60-річчя соловецької трагедії: в 3-х т. Т.3. – К. : Сфера, 1997. – 394с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

О-79


Осьмак, Н. К. Кирило Осьмак: автопортрет у листах на тлі Владимирського централу [Текст] : біографічні нариси / Н. К. Осьмак. – К. : Ярославів Вал, 2014. – 600с. : іл. – 80грн 00коп.

(1 прим.)

94(477)

П12


Павленко, С. О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. [Текст] / С. О. Павленко. – 2-е вид. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2009. – 267с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

П12


Павленко, С. О. Іван Мазепа [Текст] / С. О. Павленко. – К. : Видав. дім "Альтернативи", 2003. – 416с. – (Особистість і доба). – 51грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

П12


Павленко, С. П. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники [Текст] / С. П. Павленко. – 2-е вид. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 602с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

П16


Панченко Петро Пантелеймонович [Текст] : до 80-річчя від Дня народження / Уклад. В.А.Вергунов, С.С.Падалка, М.М.Журба. – К. : НПУ ім. М.М.Драгоманова, 2008. – 130с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)


94(477)

П19


Пасічник, М. С. Історія України [Текст] : державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: навч. посібник / М. С. Пасічник. – 2-е вид., стереотип. – К. : Знання, 2006. – 735с. – 83грн.60коп.

(12 прим.)

94(477)

П19


Пастернак, Є. Нарис історії Холмщини і Підляшшя: (Новіші часи) [Текст] / Є. Пастернак. – Вінніпег : Tridend Press,LTd., 1968. – 466с. – (Волиніяна; ХVII).

(1 прим.)

94(477)

П19


Пастернак, Є. Україна під большевиками (1919-1939) (спроба історичної студії) [Текст] / Є. Пастернак. – Торонто : "Євшан- зілля", 1979. – 314 с.

(1 прим.)

94(477)

П27


Переяславська Рада 1654 року [Текст] : (Історіографія та дослідження). – К. : Смолоскип, 2003. – ХХ+890с.

(2 прим.)

94(477)

П29


Симон Петлюра та українська національна революція [Текст] : збірник праць Другого конкурсу петлюрознавців України / упоряд. В.Михальчку. – К. : Рада, 1995. – 368с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

П29


Петлюра, С. Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну [Текст] / С. Петлюра. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2001. – 91с.

(1 прим.)

94(477)

П29


Петлюра, С. В. Статті. Листи. Документи [Текст]. Т.ІІ / С. В. Петлюра. – Нью-Йорк : УВАН, 1979. – 627с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

П29


Петлюра, С. Статті. Листи. Документи [Текст]. Т.ІІІ / С. Петлюра ; Упорядник В.Сергійчук. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – 616с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)94(477)

П29


Петлюра, С. В. Статті [Текст] / С. В. Петлюра ; упоряд. Климчук О. – К. : Дніпро, 1993. – 341 с.

(2 прим.)

94(477)

П32


Підгайчани в боротьбі за волю України [Текст] : історико-мемуарний збірник / науковий дорадник Б.Лановик. – Тернопіль : Горлиця, 2000. – 623 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

П42


Повстанські могили: Про пам'ятна книга впавших на полі слави вояків Української Повстанської Армії: 1944-1946 [Текст]. Т.1 / зібрав Є.Місило. – Варшава-Торонто : Український архів, Літопис УПА, 1995. – 402с.

(1 прим.)

94(477)

П44


Подольський, А. Уроки минулого: Історія Голокосту в Україні [Текст] : навч. посібник для 10-11 кл. середніх загальноосв. закладів / А. Подольський. – 2-е вид. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 100с. – 12грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

П47


Позняк, (Скрипюк) Г. Мені було дев'ятнадцять...: Автобіографічна розповідь [Текст] / (Скрипюк) Г. Позняк. – К. : Видавн. дім "КМАcademia", 2001. – 124с.

(10 прим.)

94(477)

П51


Полководці Війська Запорозького: історичні портрети [Текст]. Кн.1. – К. : Видавн. дім "КМА", 1998. – 400 с. – (Козацька спадщина).

(3 прим.)94(477)

П52


Полтавська Петлюріана 7 [Текст] : матеріали восьмих Петлюрівських читань / за заг. ред.: М.Г.Кульчинського, Т.П.Пустовіта. – Полтава : ТОВ "Рік", 2009. – 186с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

П52


Полонська-Василенко, Н. Запоріжжя ХVІІІ століття та його спадщина [Текст] : у 2-х т. Т.1 / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен : Дніпрові Хвилі, 1965. – 398с. – 14грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

П52


Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст] : в 2-х т. Т.2 : Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. – 606с.

(1 прим.)

94(477)

П52


Полонська-Василенко, Н. Запоріжжя ХVІІІ століття та його спадщина [Текст] : у 2-х т. Т.2 / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен : Дніпрові Хвилі, 1967. – 248с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

П52


Полонська-Василенко Н. Історія України [Текст] : У 2-х т. Т.1 : До середини ХVІІ століття / - Василенко Н. Полонська. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 1995. – 672 с. – 3 грн.40 коп.

(14 прим.)

94(477)

П52


Полонська-Василенко Н. Історія України [Текст] : У 2-х т. Т.2 : Від середини ХVІІ століття до 1923 року / - Василенко Н. Полонська. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 1995. – 608 с. – 3 грн.00 коп.

(16 прим.)

94(477)

П52


Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст]. Т.2 : (Від половини ХVII сторіччя до 1923 року) / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен : Українське видавництво, 1976. – (Український Вільний Ун-т. Серія: Підручники ; 4.5). – 45грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

П52


Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст]. Т.1 : (До половини XVII сторіччя) / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен : Українське видавництво, 1972. – 591с. – (Український Вільний Ун-т. Серія: Підручники ; 4.5). – 45грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

П52


Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст] : в 2-х т. Т.1 : До середини XVII століття / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 2002. – 588с. – 35грн.50коп.

(1 прим.)

94(477)

П52


Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст] : в 2-х т. Т.2 : Від середини ХVII століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 2002. – 606с. – 35грн.50коп.

(1 прим.)
94(477)

П53


Полухіна, О. М. Школа козацтва [Текст] : навч. посібник для поглиблення заг. курсу та факультат. занять у 8 кл. / О. М. Полухіна, С. М. Січко. – Миколаїв : Ліцей, 1996. – 55 с.

(2 прим.)

94(477)

П54


Поляки на Півдні України [Текст] : історія та сьогодення: У 2-х т. Т.2. – Жешов; Київ; Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 262с. – (Україна: історія і сучасність ; Вип.4). – 20грн.25коп.

(2 прим.)


94(477)

П54


Поляки на Півдні України [Текст] : історія та сьогодення: У 2-х т. Т.1. – Жешов; Київ; Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 328с. – (України: історія і сучасність; ; Вип.4). – 23грн.60коп.

(3 прим.)

94(477)

П68


Правда через годы [Текст] : Статьи, воспоминания, документы. Вып.3. – Донецк : Регион, 1999. – 174с.

(2 прим.)

94(477)

П77


Пристайко, В. І. Михайло Грушевський і ГПУ НКВД: трагічне десятиліття 1924-1934 [Текст] / В. І. Пристайко, Ю. І. Шаповал. – К. : Україна, 1996. – 35с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

П77


Пришляк, Я. За Україну! Записки члена ЗП УГВР [Текст] / Я. Пришляк. – Миколаїв, Монтреаль, Львів : Інст-т українознавства ім. Крип'якевича НАН України, 1999. – 208 с.

(2 прим.)

94(477)

П78


Провідники духовності в Україні [Текст] : Довідник / За ред.І.Ф.Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – 783с. – 35грн.20коп.

(18 прим.)

94(477)

П81


Пропам'ятна книга Українського Народного Дому у Винипегу [Текст]. – Винипег, 1949. – 850с.

(1 прим.)

94(477)

П84


Прохода, В. Симон Петлюра [Текст] / В. Прохода. – Чікаго, 1968. – 52 с.

(1 прим.)
94(477)

П91


Пушкарева, Н. Л. Женщины Древней Руси [Текст] / Н. Л. Пушкарева. – М. : Мысль, 1989. – 286 с. – (Библ. серия).

(1 прим.)

94(477)

Р15


Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р. [Текст] : документи ГДА СБ України / упоряд.: В.Даниленко, С.Кокін. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2009. – 1311с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

Р31


Реабілітовані історією [Текст] : науково-документальна серія книг. У 27 т. : Івано-Франківська область. Кн.2. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 1136с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Р31


Реабілітовані історією [Текст] : науково-документальна серія книг. У 27 т. : Івано-Франківська область. Кн.1. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2004. – 984с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Р33


Реєнт, О. Павло Скоропадський [Текст] / О. Реєнт. – К. : Альтернативи, 2003. – 304с. – 51грн.00ко.

(1 прим.)

94(477)

Р33


Реєнт, О. П. Більшовизм і українська революція 1917-1920 рр. [Текст] / О. П. Реєнт. – К. : НАН України, інст-т історії України, 1994. – 39 с.

(2 прим.)

94(477)

Р49


Рибалка, І. К. Розгром буржуазно-націоналістичної директорії на Україні [Текст] / І. К. Рибалка. – Харків : Вид-во Харківського ун-ту ім. О.Горького, 1962. – 187 с.

(1 прим.)


94(477)

Р49


Рибалка, І. К. Історія України [Текст] : підручник для вузів. Ч.2 : від початку ХІХ ст. до лютого 1917 року / І. К. Рибалка. – Харків : Основа, 1997. – 480 с. – 2 грн.98 коп.

(10 прим.)

94(477)

Р49


Рігельман, О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі [Текст] / О. І. Рігельман. – К. : Либідь, 1994. – 768с. – (Пам'ятки історичної думки України). – 15грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Р56


Ричка, В. М. Княгиня Ольга [Текст] / В. М. Ричка. – К. : Алтернативи, 2004. – 336с. – (Особистість і доба). – 27грн.30коп.

(3 прим.)

94(477)

Р65


Розсекречена пам'ять [Текст] : голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2008. – 604с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Р86


Рум'янцев, В. О. Історія України. Всесвітня історія ХХ сторіччя [Текст] : навч. посібник для вузів / В. О. Рум'янцев, М. М. Страхов. – Харків : Право, 2004. – 296с. – 21грн.80коп.

(1 прим.)

94(477)

Р86


Рум'янцев, В. О. Історія України. Всесвітня історія ХХ століття [Текст] : посібник для вступників до вузів / В. О. Рум'янцев, М. М. Страхов. – Харків : Право, 2007. – 320с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Р93


Рыбаков, Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ - ХІІвв. [Текст] / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1982. – 592 с. – (Киевская Русь и исторические судьбы восточных славян).

(1 прим.)

94(477)

Р93


Рыбаков, Б. А. Мир истории: начальные века русской истории [Текст] / Б. А. Рыбаков. – 2-е изд. – М. : Мол. гвардия, 11987. – 351 с. : ил. – (Эврика).

(1 прим.)

94(477)

С12


Савельев, Е. П. Древняя история козачества [Текст] / Е. П. Савельев. – М. : Вече, 2002. – 464с. – 11грн.10коп.

(1 прим.)94(477)

С13


Савченко, Н. М. Історія України [Текст] : модульний кур: навч. посібник для вузів / Н. М. Савченко, М. К. Подольський. – К. : Інкос: ЦНЛ, 2006. – 544с. – 39грн.00коп.

(5 прим.)

94(477)

С17


Самійло Кішка [Текст] : Історичні розвідки, думи, оповідання. – К. : Веселка, 1993. – 157с. – (Кошові Запорозької Січі).

(1 прим.)

94(477)

С19


Сапожников, І. В. Кам'яні хрести степової України (ХVІІІ- перша половина ХІХ ст.) [Текст] / І. В. Сапожников. – Одеса : Вид-во "Чорномор'я", 1997. – 192 с.

(5 прим.)

94(477)

С22


Сахаров, А. Н. Дипломатия Святослава [Текст] / А. Н. Сахаров. – 2-е изд., доп. – М. : Междунар. отношения, 1991. – 236 с.

(1 прим.)


94(477)

С22


Сахаров, А. Н. Дипломатия Святослава [Текст] / А. Н. Сахаров. – М. : Междунар. отношения, 1982. – 240 с.

(1 прим.)

94(477)

С24


Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посібник / В. В. Світлична ; за ред. Ю.М.Алєксєєва. – 2-ге вид., виправ. і доп. – К., Львів : Каравела; Ноаий Світ-2000, 2002. – 304 с. – 20 грн.00 коп.

(14 прим.)94(477)

С24


Світ, І. Українсько-Японські взаємини 1903-1945 [Текст] : історичний огляд: спостереження / І. Світ. – Нью-Йорк, 1972. – 371с. – (Українське історичне товариство). – 35грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

С24


Світленко, С. І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії [Текст] / С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999. – 240с. – 9грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

С24


94(477) С24

Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посібник для вузів / В. В. Світлична. – 4-е вид. – К. : Каравела, 2009. – 400с. – 72грн.00коп.

(1 прим.)

Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посібник / В. В. Світлична ; за ред. Ю.М.Алєксєєва. – 4-те вид., виправ. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 308с. – Реком. МОН України. – 20грн 00коп.

(1 прим.)
94(477)

С29


Селянство Півдня України:історія і сучасність [Текст] : Доповіді Всеукраїнської наукової конференції 28 листопада 2003 року,м.Миколаїв. – Миколаїв : МДУ, 2003. – 240с.

(1 прим.)

94(477)

С30


Семененко, В. І. Історія України з прадавніх часів до сьогодення [Текст] : навч. посібник / В. І. Семененко, Л. О. Радченко ; за ред. М.І.Бондаренка. – 2-ге вид., виправ. та доп. – Харків : Торсінг, 2000. – 496 с. – 9 грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

С32


Сергійчук, В. І. Десять буремних літ: Західно-українські землі у 1944- 1953 рр. [Текст] : нові документи і матеріали / В. І. Сергійчук. – К. : Дніпро, 1998. – 942 с.

(1 прим.)

94(477)

С34


Сивіцький, М. Історія польсько-українських конфліктів [Текст]. У 3-х т. Т.1 / М. Сивіцький ; Пер. з пол. Є.Петренка. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 344с. – 15грн.00коп.

(5 прим.)

94(477)

С34


Сивіцький, М. Історія польсько-українських конфліктів [Текст]. У 3-х т. Т.2 / М. Сивіцький ; Пер. з пол. Є.Петренка. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 360с. – 15 грн.00коп.

(5 прим.)

94(477)

С34


Сивіцький, М. Історія польсько-українських конфліктів [Текст]. У 3-х т. Т.3 / М. Сивіцький ; Пер. з пол. Э.Петренка. – К. : Вид-во ім.Олени Теліги, 2005. – 432с. – 15грн.00коп.

(5 прим.)94(477)

С36


Синицкий, Ф. Наиональная политика КПСС в период с 1917 по 1922 год [Текст] / Ф. Синицкий. – Германия : Сучаснисть, 1978. – 314 с.

(1 прим.)94(477)

С37


Симоненко, Р. Г. Імперіалістична політика Антанти і США щодо України в 1919 році: (Паризька мирна конференція і антирадянська інтервенція на Україні) [Текст] / Р. Г. Симоненко. – К. : Вид- во АН УРСР, 1962. – 438 с.

(1 прим.)

94(477)

С38


Синявський, А. С. Вибрані праці [Текст] / А. С. Синявський. – К. : Наукова думка, 1993. – 383 с.

(2 прим.)94(477)

С41


Січинський, В. Чужинці про Україну [Текст] : вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / В. Січинський. – К. : Довіра, 1992. – 255с. – (Відродження). – 15грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

С42


Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах в пределах губернии находящихся [Текст] / Собрал Л.И.Похилевич. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2009. – ХХІІ+642с. – 127грн.50коп.

(1 прим.)

94(477)

С47


Слава не поляже: козаччина [Текст] / за "Історією України" І.Петренка. – Торонто : ОПДЛ, 1961. – 126 с.

(1 прим.)

94(477)

С54


Соборное мнение о Мазепе [Текст] : сборник статей / авт.-сост.: Ю.В.Погода, В.Ф.Шестаков; под ред. В.А.Артамонова. – Харьков : С.А.М. – 2011. – . – 512с. – ISBN 978-966-8591-67-9 : 120грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

С54


Соболь, П. І. Українофобія на Півдні України у добу Українізації (1920-1930рр.) [Текст] / П. І. Соболь. – Суми : Вид-во П.П.Вінниченко М.Д.: ФОП Литовченко Є.Б., 2012. – 342с. – 30грн.00коп.

(2 прим.)94(477)

С60


Солуха, П. Договір з Москвою проти Гетьмана Павла Скоропадського(Володимир Винниченко та Микита Шаповал по допомогу до Москви - до Леніна) [Текст] / П. Солуха. – США : Хутір Діда Петра, 1973. – 380 с.

(2 прим.)94(477)

С60


Соловей, Д. Заселення міст України колонізаторами [Текст] / Д. Соловей. – Дітройт, 1964. – 21 с.

(1 прим.)

94(477)

С77


Стародавній Київ [Текст]. – К. : Наукова думка, 1975. – 214 с.

(1 прим.)

94(477)

С77


Старів, С. Страта голодом [Текст] / С. Старів ; Пер. з англ. за ред. Р.Доценка. – К. : Просвіта, 2002. – 272с. – 11грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

С78


Стахів, Є. Останній молодогвардієць [Текст] / Є. Стахів. – К. : Варта, 2004. – 496 с. – 20 грн.00 коп.

(1 прим.)

94(477)

С78


Стахів, М. Україна в добі Директорії УНР [Текст]. Ч.1 : Власними силами / М. Стахів. – США : Укр-ка науково-історична бібліотека в Скрентоні, Па., ЗДА.,, 1962. – 272 с.

(1 прим.)

94(477)

С78


Стахів, М. Україна в добі Директорії УНР [Текст]. Ч.2 : Україна між двома силами / М. Стахів. – США : Укр-ка науково-історична бібліотека в Скрентоні, Па., ЗДА.,, 1963. – 248 с.

(1 прим.)

94(477)

С78


Стахів, М. Україна в добі Директорії УНР [Текст]. Ч.3 : Україна між двома силами / М. Стахів. – США : Укр-ка науково-історична бібліотека в Скрентоні, Па., ЗДА.,, 1963. – 276 с.

(1 прим.)

94(477)

С78


Стахів, М. Україна в добі Директорії УНР [Текст]. Ч.4 : Директорія і Антанта / М. Стахів. – США : Укр-ка науково-історична бібліотека в Скрентоні, Па., ЗДА.,, 1964. – 352 с.

(1 прим.)
94(477)

С78


Стахів, М. Україна в добі Директорії УНР [Текст]. Ч.5 : Директорія і Антанта / М. Стахів. – США : Укр-ка науково-історична бібліотека в Скрентоні, Па., ЗДА.,, 1964. – 248 с.

(1 прим.)

94(477)

С78


Стахів, М. Україна в добі Директорії УНР [Текст]. Ч.6 : Криза на всіх фронтах / М. Стахів. – США : Укр-ка науково-історична бібліотека в Скрентоні, Па., ЗДА.,, 1965. – 247 с.

(1 прим.)

94(477)

С78


Стахів, М. Україна в добі Директорії УНР [Текст]. Ч.7 : Вихід із кризи / М. Стахів. – США : Укр-ка науково-історична бібліотека в Скрентоні, Па., ЗДА.,, 1966. – 432 с.

(1 прим.)

94(477)

С79


Стебельський, І. Шляхами молодості й боротьби: Спогади. Статті. Листування [Текст] / І. Стебельський. – К. : Смолоскип, 1999. – 368 с.

(2 прим.)

94(477)

С79


Степан Бандера: 90 років з дня народження [Текст] / ред. Я. Сватко. – Львів, 1998. – 16 с.

(2 прим.)

94(477)

С79


Стефанів, З. Українські Збройні Сили 1917- 1921 рр. [Текст]. Ч.1 : Доба Центральної Ради й Гетьманату / З. Стефанів. – 2-е справлене вид. – СУВ, 1947. – 118 с.

(1 прим.)

94(477)

С79


Степаненко, М. С. Майже все про загибель В.М.Чорновола [Текст] / М. С. Степаненко. – К., 2007. – 552с. – 23грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

С79


Стерчо, П. Ю. Карпато-Українська держава: до історії визвольної війни боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках [Текст] / П. Ю. Стерчо. – Львів : За вільну Україну, 1994. – 288с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

С79


Стецюк, К. Вплив повстання Степана Разіна на Україну [Текст] / К. Стецюк. – К. : Вид-во АН УРСР, 1947. – 117с. – 1грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

С81


Сто великих украинцев [Текст]. – М.; К. : Вече; Орфей, 2001. – 584с. – (100 великих). – 11.10.

(1 прим.)

94(477)

С82


Сторінки історії Української РСР: факти, проблеми, люди [Текст] : Посібник для вчителів. – К. : Рад. шк., 1990. – 383с.

(1 прим.)

94(477)

С82


Стороженко, М. В. З мого життя [Текст] / М. В. Стороженко ; Упоряд. В.Ульяновський. – К. : Либідь, 2005. – 432с. – (Пам'ятки історичної думки України). – 50грн.78коп.

(3 прим.)

94(477)

С83


Страницы истории Украины [Текст]. – Запорожье : Коммунар, 1992. – 284с.

(1 прим.)

94(477)

С89


Субтельний, О. Україна: історія [Текст] / О. Субтельний ; Пер. з англ. Ю.І.Шевчука. – К. : Либідь, 1991. – 512с. – 27грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

С89


Субтельний, О. Україна: історія [Текст] / О. Субтельний ; пер. з англ. Ю.І.Шевчука; вступ. ст. С.В.Кульчицького. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 1992. – 509 с.

(1 прим.)

94(477)

С90


Сусленський, Я. Справжні герої: Про участь громадян України у рятуванні евреїв від фашистського геноциду [Текст] / Я. Сусленський. – К. : Україна, 1993. – 148 с.

(10 прим.)

94(477)

С91


Сучасні дискусії про Другу світову війну [Текст] : збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 224с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Т23


Татаринов, С. И. Бахмут [Текст] : Очерки истории ( 1783-1917 ) / С. И. Татаринов. – Артемовск, 2001. – 141с. – 5грн.00коп..

(1 прим.)94(477)

Т35


Terra cossacorum: Студії з давньої і нової історії України [Текст] : Науковий збірник / Відповідний ред. В.А.Смолій. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2007. – 566с. – 63грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Т35


Терещенко, Ю. І. Україна і європейський світ: нарис історії від утворення старокиївської держави до кінця ХVІ ст. [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Терещенко. – К. : Перун, 1996. – 496 с. : іл. – 10 грн.00 коп.

(30 прим.)
94(477)

Т37


Тетеріна-Блохин, Д. Історія української політичної еміграції в славних іменах [Текст]. т. 2 / Д. Тетеріна-Блохин. – Полтава-Мюнхен : Видавець Шевченко Р.В., 2011. – 412с. – 40грн 00коп.

(1 прим.)


94(477)

Т37


Тетеріна-Блохин, Д. Українська еміграція: історичний, соціально-економічний і політичний аспекти ( І -ХІХ ст.) [Текст]. т.1 / Д. Тетеріна-Блохин. – Полтава-Мюнхен : АСМІ, 2010. – 264с. – 28грн 00коп.

(1 прим.)

94(477)

Т37


Тетеріна-Блохин, Д. Українська еміграція: історичний, соціально-економічний і політичний аспекти (І-ХІХст.) [Текст]. Т.1 / Д. Тетеріна-Блохин. – Полтава-Мюнхен : ТОВ "АСМІ", 2010. – 264с. – 66грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Т44


Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького: військово-історична студія [Текст] / Тис-Крохмалюк Ю. – Мюнхен : Вид-во Братства кол. вояків 1- ої Укр. Дивізії УНА, 1954. – 184 с. : карт.

(2 прим.)

94(477)

Т46


Тихомиров, М. Н. Древнерусские города [Текст] / М. Н. Тихомиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Политиздат, 1956. – 478 с.

(1 прим.)

94(477)

Т52


Толочко, П. П. Древний Киев [Текст] / П. П. Толочко. – К. : Наукова думка, 1976. – 207 с.

(1 прим.)94(477)

Т52


Толочко, П. П. Історичні портрети: із історії давньоруської та європейської політики Х-ХІІ ст. [Текст] / П. П. Толочко. – К. : Наукова думка, 1990. – 272с. : іл. – 26грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

Т56


Томашівський, С. Симон Петлюра [Текст] / С. Томашівський. – Голос Державників, 1976. – 13с.

(1 прим.)

94(477)

Т67


Тригуб, О. П. Історія України [Текст] : Методичні рекомендації до курсу / О. П. Тригуб. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – 48с. – 9грн.25коп.

(109 прим.)

94(477)

Т67


Тригуб, О. П. Історія України [Текст] : методичні рекомендації до курсу / О. П. Тригуб. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 48с. – 3грн.50коп.

(2 прим.)

94(477)

Т67


Тригуб, О. П. Історія України [Текст] : методичні рекомендації до курсу / О. П. Тригуб. – Миколаїв : Илион, 2006. – 48с. – 6грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

Т67


Тригуб, П. М. Коломак - селище старовинне, козацьке...: нариси історії з найдавніших часів до почаку 70-х рр. ХХ ст. [Текст] : монографія / П. М. Тригуб. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 356с. – 85грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

Т76


Трощинський, В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище [Текст] : монографія / В. П. Трощинський. – К. : Інтел, 1994. – 260с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Т80


Трухан, М. Українці в Польщі після Другої світової війни 1944-1984 [Текст] / М. Трухан ; передмова В.Маркусь. – Нью Йорк : Наукове товариство ім. Шевченка, 1990. – 402с. – (Історично-Філологічна Секція ; Т.208). – 25грн 00коп.

(1 прим.)
94(477)

Т89


Турченко, Ф. Г. Південна Україна:модернізація,світова війна,революція(кінець ХІХст.-1921р.) [Текст] : Історичні нариси / Ф. Г. Турченко, Г. Ф. Турченко. – К. : Генеза, 2003. – 304с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

У-31


Удовиченко, О. Україна у війні за державність: історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917- 1921. [Текст] / О. Удовиченко. – Канада : Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк, 1954. – 177 с.

(1 прим.)

94(477)

У-34


Узбек, Е. А. Василий Каразин из рода Караджи [Текст] / Е. А. Узбек. – Харьков : Майдан, 2002. – 132с. – (Жизнеописание знаменитых греков Украины). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Українська Повстанська Армія [Текст] : історія нескорених. – Львів : Центр дослідження визвольного руху. Служба безпеки України, 2009. – 83с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Українська Повстанська Армія. Історія нескорених [Текст] / В. В'ятрович, Р. Забілий, І. Дерев'яний, П. Содоль. – 2-е вид., виправ. та доп. – Львів : Центр дослідження визвольного руху, 2008. – 352с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Українсько-Московська війна 1920 року в документах [Текст]. Ч.1 : (Оперативні документи Штабу Армії Української Народної Республіки) / Під ред. ген.В.Сальського. – Варшава, 1933. – 406с. – (Праці Українського Наукового Ін-ту. Серія Історична ; Т.ХV. Кн.2). – 10грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

У-45


Україна крізь віки [Текст] : Навч. посібник для середніх шкіл. – К. : Ярославів вал, 2000. – 232с.

(5 прим.)

94(477)

У-45


Українська державність: проблеми історії, права, економіки, мовознавства, філософії, політології та культури [Текст] : Збірник наукових праць. – Миколаїв;Одеса : Тетра. – 2001. – Т.1. – 363с. – ISBN 966-7449-19-6.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Українська дивізія "Галичина" [Текст] : Історико-публіцистичний збірник. – К. : Видав. фірма "КІТ", 1994. – 164с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив [Текст]. Т.2 / За ред. Ю.Мицика. – К. : Вид. дім"Києво-Могилянська академія", 2004. – 443с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Україна Incognita [Текст] / За ред. Л.Івшиної. – К. : Факт, 2003. – 400с. – (Бібліотека газети "День"). – 8грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

У-45


Український Vaterland [Текст] / Упоряд. О.Д.Давидов; За ред. А.М.Шкляра. – Дніпропетровськ : Січ, 2005. – 182с. – 12грн.50коп.

(1 прим.)
94(477)

У-45


Українки в історії [Текст] / За ред. В.Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – 328с. : іл. – 53грн.38коп.

(6 прим.)

94(477)

У-45


94(477) У-45

Україна: друга половина ХХ століття: нариси історії [Текст] / П. П. Панченко, М. Р. Плющ, В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко. – К. : Либідь, 1997. – 352 с.

(5 прим.)

Україна в полум'ї війни 1941-1945 [Текст] : за ред. П.П.Панченко. – К. : Україна, 2005. – 560с. : іл. – 50грн 00коп.

(1 прим.)94(477)

У-45


Украинская СССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий [Текст] / рук. кол. сост. В.И.Клоков. – К. : Укрпромиздат, 1985. – 618 с.

(2 прим.)94(477)

У-45


Україна крізь віки. В 15 т. [Текст]. Т.8 : Гетьманська Україна / Гуржій О.І., Чухліб Т.В. – К. : Альтернатива, 1999. – 304 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Бунятян, К. П. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.1 : На світанку історії / К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко. – К. : Альтернативи, 1998. – 336 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Крижицький, С. Д. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.2 : Античні держави Північного Причорномор'я / С. Д. Крижицький, В. М. Зубар, А. С. Русяєва. – К. : Альтернативи, 1998. – 352 с. : іл.

(1 прим.)94(477)

У-45


Баран, В. Д. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.3 : Давні слов'яни / В. Д. Баран. – К. : Альтернативи, 1998. – 336 с. : іл.

(1 прим.)94(477)

У-45


Толочко, О. П. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.4 : Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. – К. : Альтернативи, 1998. – 336 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Котляр, М. Ф. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.5 : Галицько - Волинська Русь / М. Ф. Котляр. – К. : Альтернативи, 1998. – 336 с. : іл.

(1 прим.)


94(477)

У-45


Русина, О. В. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.6 : Україна під татарами і Литвою / О. В. Русина. – К. : Альтернативи, 1998. – 320 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Смолій, В. А. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.7 : Українська національна революція ХVІІ ст.(1648-1676р.р.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Альтернативи, 1998. – 320 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Сарбей, В. Г. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.9 : Національне відродження України / В. Г. Сарбей. – К. : Альтернативи, 1998. – 320 с. : іл.

(1 прим.)
94(477)

У-45


Рубльов, О. С. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.10 : Українські визвольні змагання 1917-1921рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. – К. : Альтернативи, 1999. – 320 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Кульчицький, С. В. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.11 : Україна між двома війнами(1921-1939рр.) / С. В. Кульчицький. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с. : іл.

(1 прим.)
94(477)

У-45


Коваль, М. В. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.12 : Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / М. В. Коваль. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Баран, В. К. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.13 : Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К. : Альтернативи, 1999. – 304 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Трощинський, В. П. Україна крізь віки [Текст] : В 15 т. Т.15 : Українці в світі / В. П. Трощинський, А. А. Шевченко. – К. : Альтернативи, 1999. – 352 с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Україна - Польща: історична спадщина і суспільна свідомість [Текст] : матеріали міжнародної наукової конференції, Кам'янець-Подільський, 29-31 травня 1992 р. – К. : Либідь, 1993. – 264с. – (Польсько-українські студії). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Український хліб на експорт: 1932-1933 [Текст] / упоряд. В.Сергійчук. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2006. – 432с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

У-45


Українське державотворення: невитребуваний потенціал [Текст] : словник-довідник / О. М. Мироненко, Ю. І. Римаренко, І. Б. Усенко, В. А. Чехович ; за ред. О.М.Мироненка. – К. : Либідь, 1997. – 560 с. – 9 грн. 90 коп.

(11 прим.)94(477)

У-45


Українці в Аргентині [Текст]. Вип.1 / відпов. за випуск Н.Прибега. – К. : Мистецтво, 1997. – 128 с. : іл. – 9 грн.

(2 прим.)

94(477)

У-45


Українці в світі і німецька діаспора в Україні [Текст] / збірник наукових праць (за матеріалами Інтернаціонального симпозіуму 13-14 квітня 2008 року, Мюнхен (Німеччина)). – за ред. Д.Блохин. – Полтава : ТОВ "АСМІ". – 2009. – . – 468с. – ISBN 978-966-182-075-2; 978-966-182-057-8 : 63грн.40коп. – на укр. та нім. мові.

(1 прим.)

94(477)

У-69


Уривалкін, О. М. Історичне краєзнавство [Текст] : Навч. посібник / О. М. Уривалкін. – К. : КНТ, 2006. – 296с. – 32грн.00коп.

(10 прим.)

94(477)

У-69


Уривалкін, О. М. Історія України (середина ХІІІ - середина ХVIІ ст.) [Текст] : навч. посібник для вузів / О. М. Уривалкін. – К. : Кондор, 2005. – 284с. – 34грн.00коп.

(8 прим.)

94(477)

У-69


Уривалкін, О. М. Довідник з історії України [Текст] / О. М. Уривалкін. – К. : Дакор: КНТ, 2009. – 1008с. – 168грн.00коп.

(2 прим.)94(477)

У-69


Уривалкін, О. М. Гетьмани України та кошові Запорізької Січі [Текст] / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. – К. : Дакор: КНТ, 2008. – 395с. – 91грн.00коп.

(2 прим.)94(477)

У-93


Ушаков, Д. О. Видатні Українці [Текст] / Д. О. Ушаков. – Х. : Фактор, 2011. – 200с. : іл. – (Україна. Учора, сьогодні, завтра). – 25грн.

(1 прим.)
94(477)

Ф32


Феденко, П. Влада Павла Скоропадського (Пятьдесяті роковини перевороту в Україні) [Текст] / П. Феденко. – Лондон- Мюнхен : Наше слово, 1968. – 33 с.

(1 прим.)

94(477)

Ф33


Федорук, Я. О. Віленський договір 1656 року Східноєвропейська криза і Україна у середині ХVII століття [Текст] / Я. О. Федорук. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 623с. – 144грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

Ф42


Феномен Петра Могили: біографія, діяльність, позиція [Текст] / В.Климов, А.Колодний, А.Жуковський та інші. – К. : Дніпро, 1996. – 270с. – 4грн.

(11 прим.)

94(477)

Х82


Хорошун, Б. І. Історія України у запитаннях і відповідях [Текст] : Навч. посібник / Б. І. Хорошун, О. І. Тимошенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 288с. – 21грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

Х85


Хоткевич, Г. Історія України (до кінця ХVІ століття) [Текст] : для мол. та серед. шк. віку / Г. Хоткевич ; упоряд.та передмова Н.М.Шумило; післямова і комент. М.Ю.Брайчевського; худож. Г.С.Севрук. – К. : Веселка, 1992. – 228 с. : іл. – (Золоті ворота).

(1 прим.)

94(477)

Х-91


Хрестоматія з історії України [Текст] / Упоряд. О.М.Уривалкін. – К. : КНТ, 2007. – 520с. – 55грн.00коп.

(6 прим.)


94(477)

Х-91


Хрестоматія тисячоліття Хрещення Русі-України [Текст]. – Торонто, 1986. – 320с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

Х-93


Христюк, П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. [Текст]. Т.1 / П. Христюк. – Нью Йорк : Вид-во Чарторийських, 1969. – 192с. – (Українська революція. Розвідки і матеріяли ; Кн.1).

(1 прим.)

94(477)

Ч-12


Чабан, М. П. Сучасники про Д.І.Яворницького [Текст] / М. П. Чабан. – Дніпропетровськ : Дніпро, 1995. – 204с.

(1 прим.)

94(477)

Ч-46


Чередниченко, Д. С. Павло Чубинський [Текст] / Д. С. Чередниченко. – К. : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – 24грн.68коп.

(5 прим.)

94(477)

Ч-49


Черняк, Н. Княжа Доба [Текст] : коротка історія / Н. Черняк ; ред. Е.Федоренко. – Нью-Йорк : Вид-во Шкільної Ради, 1981. – 96с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Ч-75


Чорноморська минувщина [Текст] : Записки Відділу історії козацтва на Півдні України: Збірка наукових праць. Вип.2 / Науково-дослідний ін-т козацтва; Ін-т історії України НАН України. – Одеса : Фенікс, 2007. – 200с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Ч-96


Чухліб, Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи ( 1663-1713 ) [Текст] / Т. В. Чухліб. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2004. – 288с. – 16грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Ч-96


Чухліб, Т. В. Козаки та Яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах [Текст] / Т. В. Чухліб. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2010. – 446с. – 73грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

Ч-96


Чухліб, Т. В. Козаки та Яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 рр. [Текст] / Т. В. Чухліб. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 446с. – 108грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Ш24


Шаповал, Ю. І. У ті трагічні роки: сталінізм на Україні [Текст] / Ю. І. Шаповал. – К. : Політвидав України, 1990. – 143 с. – (Компартія України: сторінки історії).

(1 прим.)

94(477)

Ш24


Шаповал, Ю. І. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні [Текст] : особи, факти, документи / Ю. І. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. – К. : Абрис, 1997. – 608с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)
94(477)

Ш37


Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVI-XVIII ст. [Текст] : наукове видання. Кн.1 / В. О. Шевчук. – К. : Грамота, 2007. – 720с. – 166грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Ш37


Шевчук, В. О. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой [Текст] / В. О. Шевчук. – К. : Либідь, 2006. – 464с. – 42грн.50коп.

(2 прим.)

94(477)

Ш37


Шевальє, П. Історія війни козаків проти Польщі [Текст] / П. Шевальє ; Пер. з фр. Ю.Назаренко. – К. : Томіріс, 1993. – 224с.:іл.

(2 прим.)

94(477)

Ш37


Шевчук, В. О. Козацька держава: Етюди до історії українського державотворення [Текст] / В. О. Шевчук. – К. : Абрис, 1995. – 392 с. : іл. – 4 грн.50 коп.

(1 прим.)

94(477)

Ш40


Шекера, І. М. Київська Русь ХІ ст. у міжнародних відносинах [Текст] / І. М. Шекера. – К. : Наук. думка, 1967. – 200 с.

(2 прим.)

94(477)

Ш64


Шитюк, М. М. Землі української постаті знані [Текст] : навч. посібник / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 724с. – 160грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Ш66


Шкварець, В. П. Микола Миколайович Аркас [Текст] : Життя. Творчість. Діяльність / В. П. Шкварець. – Одеса : Тетра, 2002. – 260с. : іл.

(1 прим.)

94(477)

Ш66


Шкварець, В. П. Ілля Борщак: життя, діяльність, творчість [Текст] : Монографія / В. П. Шкварець. – Миколаїв: Одеса : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили; ТОВ ВІД, 2002. – 136с. – 6грн.50коп.

(13 прим.)

94(477)

Ш66


Шкляж, И. М. Из истории Крымской войны [Текст] : (Сборник): Учебное пособие / И. М. Шкляж, Д. А. Веселков, А. В. Хмиль. – Николаев, 2004. – 128с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Ш66


Шкварець, В. П. Борис Миколайович Мозолевський: Життя, творчість. [Текст] : навч. посібник / В. П. Шкварець. – 2-е вид., допрацьоване та доп. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 244с. – 20грн.00коп.

(3 прим.)

94(477)

Ш84


Шпоть, О. С. Про витоки української нації [Текст] / О. С. Шпоть. – К. : Коронатор; Львів: Україна-Русь, 2012. – 170с. – 35грн 00коп.

(1 прим.)

94(477)

Ш95


Шубравська, М. М. Д.І.Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність [Текст] / М. М. Шубравська. – К. : Наукова думка, 1972. – 254с. – 16грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Ш95


Шубравська, М. М. Д.І.Яворницький: життя, фольклористично-етнографічна діяльність [Текст] / М. М. Шубравська. – К. : Наукова думка, 1972. – 254с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Ш98


Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950) [Текст] : В 2-х т. Т.1 / За ред. В.Сергійчука. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2007. – 640с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

Ш98


Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950) [Текст] : В 2-х т. Т.2 / За ред. В.Сергійчука. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2007. – 584с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

94(477)

Щ61


Щербак, В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV- середина ХVІІ ст. [Текст] / В. О. Щербак. – К. : Вид-во "КМ Akademia", 2000. – 300 с. – 6 грн.00 коп.

(1 прим.)

94(477)

Ю71


Юрій Франц Кульчицький і козаки: герої Віденської перемоги 1683 р. [Текст] : збірка статей / Зредагував М.Утриско. – Філадельфія, 1983. – 80 с.

(1 прим.)

94(477)

Ю71


Юрій, М. Ф. Історія України [Текст] : навч. посібник / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2008. – 249с. – 29грн.00коп.

(15 прим.)

94(477)

Ю83


Юрченко, О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правному аспекті (З приводу десятиріччя смерті О.Юрченка) [Текст] / О. Юрченко. – Мюнхен : LOGOS, 1971. – 402 с. – (Український Вільний Університет. Серія: Монографії ч.19).

(1 прим.)

94(477)

Ю96


Юшков, С. В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі [Текст] / С. В. Юшков ; відп. ред. В.А.Смолій. – К. : Наукова думка, 1992. – 352 с.

(1 прим.)

94(477)

Я11


"Я смело могу стать пред судом потомков..." [Текст] : (Каразинский сборник). – Харьков : Майдан, 2004. – 452с. – 60грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Я22


Явожно [Текст] : спогади в'язнів польського концентраційного табору / Упоряд. Б.Гук, М.Іваник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. – 368с. – (Бібліотека Закерзоння. Т.1 ; Серія "Спогади"). – 20грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Я22


Яворницький, Д. І. До історії степової України [Текст] / Д. І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 444с. – 17грн.76коп.

(8 прим.)

94(477)

Я22


Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків [Текст] : у 3-х т. Т.1 / Д. І. Яворницький. – К. : Наукова думка, 1990. – 582с. – (Пам'ятки історичної думки України). – 15грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Я22


Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків [Текст] : у 3-х т. Т.2 / Д. І. Яворницький. – К. : Наукова думка, 1990. – 558с. – (Пам'ятки історичної думки України). – 15грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Я22


Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків [Текст] : у 3-х т. Т.3 / Д. І. Яворницький. – К. : Наукова думка, 1991. – 560с. – (Пам'ятки історичної думки України). – 15грн.00коп.

(1 прим.)

94(477)

Я47


Яковенко, Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVIII століття [Текст] : навч. посібник для вузів / Н. М. Яковенко. – К. : Генеза, 1997. – 312с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)94(477)

Я47


Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України [Текст] / Н. Яковенко. – 4-е вид. – К. : Критика, 2009. – 584с. – 72грн.00коп.

(15 прим.)
94(477)

Я62


Янів, В. Студії та матеріяли до новішої української історії [Текст] / В. Янів ; з передмовою Н.Полонської- Василенко. – Мюнхен : Український Вільний Університет, 1970. – 352 с. – (Монографії; ч.16).

(3 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка