База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210


Громадська думка. Політична гласністьСторінка3/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

32.019.5 Громадська думка. Політична гласність

32.019.5 Б25

Баровська, А. В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Текст] : аналітична доповідь / А. В. Баровська. – К. : НІСД, 2014. – 72с. – (Інформаційні стратегії ; Вип.4). – 15грн 00коп.

(1 прим.)
32.019.5

К56


Ковалевський, В. О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста [Текст] : монографія / В. О. Ковалевський. – К. : ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 221с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

32.019.5

П14


Палагнюк, Ю. В. Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації: європейський досвід та Україна [Текст] : монографія / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 236с. – 40грн.00коп.

(10 прим.)
32.019.51 Вплив на громадську думку. Переконання

32.019.51

B46


Berkman, R. Politics in the media age [Текст] / R. Berkman, L. W. Kitch. – USA, 1986. – 332p. – 12grn.00kop.

(9 прим.)

32.019.51

B56


Biagi, S. Media /Reader perspectives on mass media [Текст] / S. Biagi. – 3-d edition. – USA : Wadsworth Publishing Company, 1996. – 392p. – 9grn.11kop.

(1 прим.)

32.019.51

D71


Dominick, J. R. The dynamics of mass communication [Текст] / J. R. Dominick. – 2-d edition. – USA : Random House, 1987. – XXII, 600p. : il. – 70krb.

(14 прим.)

32.019.51

F85


Franzцsische Kultur-und Medienwissenschaft [Текст] : eine Einfьhrung. – Germany : Gunter Narr Verlag Tьbingen, 2004. – 261s. – (Narr Studienbьcher). – 15grn.00kop.

(1 прим.)

32.019.51

M38


32.019.51 M38

Mass Media 96/97 [Текст] / ed. by J.Gorhan. – 3-d edition. – USA : Dushking Publishing Group / Brown and Benchmark Publishers, 1996. – 240p.

(1 прим.)

Massenmedien in Osterreich [Текст]. – Wien : Herausgegeben von Bundespressedienst, 1998. – 72s. : il. – 25grn 00kop.

(2 прим.)
32.019.51 M38

Mass Media in Austria [Текст]. – Vienna : Published by the Federal Press Service, 1998. – 72p. : il. – 25grn 00kop.

(2 прим.)
32.019.51

S53


Sherrow, V. Violence and the Media [Текст] / V. Sherrow. – USA : The Millbrook Press, 1996. – 160p. – 5grn.00kop.

(1 прим.)
32.019.51 W47

Weiss, A. E. Who's to Know? Information, the Media, and Public Awareness [Текст] / A. E. Weiss. – USA : Houghton Mifflin Company, 1990. – 182p. – 13grn 00kop.

(1 прим.)


32.019.51

Б77


Бойко, О. Д. Політичне маніпулювання [Текст] : навч. посібник / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 432с. – (Альма-матер). – Реком. МОН України. – 74грн.00коп.

(1 прим.)32.019.51

В84


Все про медіа регіонів України: Громадська експертиза. Свобода слова [Текст] / Фонд "Центр "Суспільство" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". – К., 2000. – 152с.

(2 прим.)

32.019.51

Г87


Громадянська журналістика: місцеве самоврядування, участь громадкості і професійні стандарти ЗМІ [Текст] : Порадник для місцевих мас-медіа. – К., 2006. – 76с. – 1грн.00коп.

(1 прим.)

32.019.51

Г87


Громадські слухання щодо законодавчого забезпечення формування в Україні суспільного мовлення 15 березня 2005р. [Текст]. – К., 2005. – 46с. – (Вісник Програми сприяння парламенту України університету Індіани ; №70а). – 4грн.00коп.

(1 прим.)

32.019.51

І98


Іщук, В. Україна: проблема престижності та ідентичності [Текст] : (масова свідомість і культура як суб'єкти формування громадської та національної свідомості) / В. Іщук. – К. : Смолоскип, 2000. – 92 с.

(1 прим.)

32.019.51

К21


Кара-Мурза, С. Манипуляция сознанием [Текст] / С. Кара-Мурза. – М. : ЭКСМО, 2003. – 832с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

32.019.51

К26


Карпенко, В. О. Інформаційна політика та безпека [Текст] : Підручник / В. О. Карпенко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 320с. – 26грн.00коп.

(10 прим.)

32.019.51

К56


Ковалевський, В. О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста [Текст] : монографія / В. О. Ковалевський. – К. : ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 221с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

32.019.51

К65


Конах, В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання [Текст] : аналітична доповідь / В. К. Конах. – К. : НІСД, 2014. – 76с. – (Інформаційні стратегії ; Вип. 2). – 14грн.00коп.

(1 прим.)

32.019.51

К83


Крос, К. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних суспільствах: Перспективи конкуренції [Текст] / К. Крос, Р. Гакет ; Пер. з англ. Р.Ткачука. – К. : Основи, 2000. – 142с. – 6грн.40коп.

(2 прим.)
32.019.51

М19


Малиновський, Б. М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні [Текст] / Б. М. Малиновський. – К. : Академперіодика, 2001. – 214с. – (Б-ка держ. фонду фундаментальних досліджень). – 15грн.00коп.

(1 прим.)

32.019.51

М23


Манойло, А. В. Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны [Текст] / А. В. Манойло, А. И. Петренко, Д. Б. Фролов. – М, : Горячая Линия-Телеком, 2006. – 541с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)32.019.51

О-75


Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід [Текст] : довідник / уклад.: В.Л.Пілюшенко, В.І.Токарєва, А.А,Халецька та інші; за ред. О.С.Поважного. – Донецьк : ВІК, 2012. – 185с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)
32.019.51

П14


Палагнюк, Ю. Course Syllabus. Democracy and the Media [Текст] : for the project "Europium for Ukraine" / Ю. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 40c. – (Методична серія ; Вип.№136). – 4грн.80коп.

(25 прим.)

32.019.51

П65


Почепцов, Г. Г. Інформаційна політика [Текст] : навч. посібник / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2008. – 663с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 132грн.20коп.

(1 прим.)

32.019.51

П65


Почепцов, Г. Г. Інформаційна політика [Текст] : Навч. посібник / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 77грн.50коп.

(2 прим.)

32.019.51

С46


Скуленко, М. И. История политической пропаганды [Текст] / М. И. Скуленко. – К. : Либідь, 1990. – 168 с.

(1 прим.)

32.019.51

У-45


Український медіаландшафт [Текст] : [аналітичний звіт]. – К. : Фонд Конрада Аденауера, 2013. – 54, 18с. – На укр. та англ. мовах. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

32.019.51

У-45


Українське виборче законодавство і мас-медія [Текст]. – К. : Центр медіареформ, 2002. – 71с. – 3грн.00коп.

(2 прим.)321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

321

B41


Bell, D. Faces at the Bottom of the Well [Текст] / D. Bell. – New York : Basic Books, 1992. – 222p.

(1 прим.)
321

B91


Brzezinski, Z. Political Power: USA/USSR [Текст] / Z. Brzezinski, S. P. Huntington. – New York : The Viking Press, 1966. – 461p. – 10grn.00kop.

(1 прим.)

321

B92


Brubaker, R. Nationalism reframed. Nationalhood and the national question in the New Europe [Текст] / R. Brubaker. – New York : Cambridge University Press, 1997. – 202p. – 30grn00kop.

(1 прим.)

321

D39


Democracy is a Discussion: Civic Engagement in old and New Democracies [Текст] : the Handbook / ed. by S.Myers. – USA : Connecticut College, 1997. – 59p. – 3grn.00kop.

(1 прим.)

321

D98


Dynamics of Democracy [Текст] / P. Squir, J. M. Lindsay, C. R. Covington et al. – USA : Brown and Benchmark Publishers, 1995. – 595p.

(3 прим.)

321

F76


321 F96


Forsey, E. A. How Canadians govern themself [Текст] / E. A. Forsey. – Canada : Library of Parlament, 1997. – 48p. – 5grn.00kop.

(1 прим.)

Fulfilling the Founding. A Reader for American Heritage [Текст] : compiled M.S.Holland. – USA : Pearson Сustom Publishing, 2003. – 370p. – 15grn 00kop.

(1 прим.)
321

G11


Gabriel, J. M. Das Politische System der Schweiz [Текст] / J. M. Gabriel. – Italy : Paul Haupt Bern, 1997. – 203s.

(1 прим.)

321

G16


Gamer, R. E. Governments and politics: in a changing world [Текст] / R. E. Gamer. – USA : Brown & Benchmark Publishers, 1994. – 582p.

(2 прим.)

321

G45


Gilbert, M. In Search of Churchill: a historian's journey [Текст] / M. Gilbert. – USA : John Wiley & Sons, Inc., 1996. – 338p.

(1 прим.)

321

G65


Gordillo, A. Participation in Latin America [Текст] / A. Gordillo. – USA : Vantage Press, 1982. – 51p.

(1 прим.)

321

H92


Huntigton, S. P. Political Order in Changing Societies [Текст] / S. P. Huntigton. – USA : Yale University Press, 19971. – 488p. – 10grn.00kop.

(1 прим.)

321

K48


Kirpatrick, J. J. Dictorships and Double standards: rationalism and Reason in Politics [Текст] / J. J. Kirpatrick. – New York : An AMerican Enterprise Institute, Simon and Schuster Publication, 1982. – 270p.

(1 прим.)

321

L75


Linder, W. Schweizerische Demokratie [Текст] : Institutionen-Prozesse-Perspektiven / W. Linder. – Schweiz : Verlag Paul Haupt, 1999. – 428s.

(1 прим.)

321

M35


Martin, J. J. Revisionist viewpoints: essays in a dissident historical tradition [Текст] / J. J. Martin. – USA : Ralph Myles Publisher, Inc., 1971. – 248p.

(1 прим.)321

M44


Mckenna, G. The Drama of Democracy: American Government and Politics [Текст] / G. Mckenna. – USA : The Dushkin Publishing Group, Inc., 1994. – 718p. – 40grn.00kop.

(1 прим.)


321

M73


Mintz, M. Who owns and operates the united states [Текст] / M. Mintz, J. S. Cohen. – New York : The Dial Press, 1971. – 471p.

(1 прим.)

321

S58


321 T17


Siegfried, A. La Suisse Dйmocratie - tйmoin [Текст] / A. Siegfried. – 4me ed. – Suisse : A la Baconniиre, 1969. – 304p.

(1 прим.)

Talos, E. Das politische System in Osterreich [Текст] / E. Talos. – Wien : Herausgegeben vom Bundespressedienst, 2000. – 36s. : il. – 12grn 00kop.

(1 прим.)
321

T44


The Senate today [Текст]. – Canada, 2001. – 29p. – English + French. – 5grn.00kop.

(1 прим.)

321

А43


Актуальні аспекти розвитку політичної системи України в 2008 році [Текст] / за ред. Н.В.Грицяк. – К. : НІСД. – 2008. – . – 110с. – ISBN 966-554-114-5 : 12грн.00коп.

(1 прим.)

321

Б43


Белов, Ю. Отрезвление [Текст] / Ю. Белов. – М. : Информ-Знание, 1998. – 128с. – реклассификация. – 5грн.00коп.

(1 прим.)321

Д28


Декларація про державний суверенітет України [Текст] : історія прийняття, свідчення. – Житомир : Рута, 2010. – 868с. – 48грн.

(1 прим.)

321

Д32


Дем'янчук, О. Державна політика і державне управління [Текст] : політологічні аспекти: монографія / О. Дем'янчук. – К. : Факт, 2008. – 272с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

321

Д36


Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії [Текст] : монографія / за ред. І.О.Кресіної. – К. : Логос, 2007. – 316с. – 47грн.

(1 прим.)

321

Е24


Европейские монархи в прошлом и настоящем XVIII-XX [Текст]. – СПб. : Алетейя, 2001. – 302с. – 50.28.

(1 прим.)

321

К 82


Кривобоков, В. А. Государственное строительство. Дворец или лачуга? [Текст] / В. А. Кривобоков. – Харьков : Фолио, 2002. – 318 с.

(3 прим.)

321

К93


Курілло, В. С. Політичні режими і політичні системи сучасності [Текст] : Навчально-методичні матеріали / В. С. Курілло. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 108с. – (Методична серія ; Вип.№24). – 5грн.64коп.

(71 прим.)

321

О-75


Основи громадянського суспільства [Текст] : Словник для вузів. – К. : Знання України, 2006. – 232с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

321

П18


Парсонс, В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики [Текст] / В. Парсонс. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 549с. – 42грн.00коп.

(3 прим.)

321

П37


Платон Государство. Законы. Политик. [Текст] / Платон ; предисл. Е.И.Темнова. – М. : Мысль, 1998. – 798 с. – (Из классического наследия). – 16 грн.50 коп.

(1 прим.)

321

П50


Політична система України: проблеми функціонування і розвитку на сучасному етапі [Текст] : збірник наукових доповідей круглого столу "Політична система України: сучасний стан та перспективи розвитку" (15 грудня 2011 р., м.Київ). – К. : Логос. – 2011.  – 78с. – ISBN 978-966-171-578-2 : 10грн.00коп.

(1 прим.)

321

П58


Поппер, К. Відкрите суспільство та його вороги [Текст]. У 2-х т. Т.1 / К. Поппер ; переклад з англ. О.Коваленка. – К. : Основи, 1994. – 444 с. – 1 грн.80 коп.

(11 прим.)

321

П58


Поппер, К. Відкрите суспільство та його вороги [Текст]. У 2-х т. Т.2 / К. Поппер ; перекл. з англ. О.Коваленка. – К. : Основи, 1994. – 494 с. – 1 грн.80 коп.

(11 прим.)

321

Р18


Райгородский, Д. Я. Психология и психоанализ власти [Текст] : Хрестоматия. В 2-х т. Т.1 / Д. Я. Райгородский. – Самара : Издат. Дом "Бахрах", 1999. – 608 с. – 17 грн.30 коп.

(2 прим.)321

Р18


Райгородский, Д. Я. Психология и психоанализ власти [Текст] : Хрестоматия. В 2-х т. Т.2 / Д. Я. Райгородский. – Саиара : Издат. Дом "Бахрах", 1999. – 576 с. – 17 грн.30 коп.

(2 прим.)

321

Р98


Рябов, С. Г. Політологічна теорія держави [Текст] : навч. посібник / С. Г. Рябов. – К. : Тандем, 1996. – 240с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – 6грн.00коп.

(63 прим.)

321

С40


Система розробки і здійснення публічних політик в Україні [Текст] / За ред. О.П.Дем'янчука. – К. : Факт, 2004. – 224с. – 10грн.00коп.

(9 прим.)

321

Т38


Технологии политической власти [Текст] : (зарубежный опыт). – К. : Высшая школа, 1994. – 263 с. – 2 грн.50 коп.

(4 прим.)321

Ц75


Ціцерон, Марк Тулій Про державу. Про закони. Про природу богів. [Текст] / М. Т. Ціцерон ; Перекл. з латини В.Литвинов. – К. : Основи, 1998. – 476 с. – 18 грн.00 коп.

(5 прим.)

321

Ч-65


Чиркин, В. Е. Государствоведение [Текст] : учебник / В. Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1999. – 400с. – 9грн.50коп.

(2 прим.)

321

Ш42


Шелдон, Г. У. Политическая философия Томаса Джефферсона. [Текст] : пер. с англ. / Г. У. Шелдон ; вступ. ст. и общ. ред. Н.Е.Покровского. – М. : Республика, 1996. – 255 с. – прил.: избр. труды Т.Джефферсона. – 7 грн.90 коп.

(2 прим.)

321

Э64


Эндрейн, Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем. [Текст] : эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования : пер. с англ. / Ч. Ф. Эндрейн. – М. : ИНФРА-М, изд-во Весь Мир, 2000. – 320 с. – 2-65 уе.

(1 прим.)321

Я49


Якубовський, О. П. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії [Текст] : Монографія / О. П. Якубовський, Т. А. Бутирська. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2004. – 196с. – 10грн.20коп.

(1 прим.)

321

Я86


Яськевич, Т. Проблеми української державності. [Текст] / Т. Яськевич. – Мельборн, 1991. – 150 с.

(1 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка