База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка5/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

323(477) Внутрішня політика України

323(477)

D63


Dissent in Ukraine Under Gorbachev [Текст] : [a Collection of Samizdat Documents] / ed. by: T.Kuzio. – England : Ukrainian Press Agency, 1989. – 53p.

(2 прим.)

323(477)

А14


Абетка української політики [Текст] : довідник / упоряд. М.Томенко. – К. : Смолоскип, 2000. – 268с. 

(2 прим.)

323(477)

Б20


Балашов, Г. В. Политика...: (рассказы, статьи, комментарии) [Текст] / Г. В. Балашов. – Днепропетровск, 1997. – 56с.

(2 прим.)323(477)

Г17


Гальчинський, А. С. Помаранчева революція і нова влада [Текст] / А. С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2005. – 368с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)
323(477)

Г94


Гуманітарна політика української держави в новітній період [Текст] : монографія / за ред. С.І.Здіорука. – К. : НІСД, 2006. – 403с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)323(477)

Д43


Дзьобань, О. П. Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття [Текст] : монографія / О. П. Дзьобань, В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева. – Харків : Право, 2013. – 296с. – 60грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

Д43


Дзьобань, О. П. Теоретичні основи національної безпеки України [Текст] : навч. посібник / О. П. Дзьобань, О. В. Соснін. – К. : Освіта України, 2009. – 384с. – Реком. МОН України. – 17грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

Д43


Дзюба, І. М. Прокислі "щі" від Табачника. Галичанофобія - отруйне вістря українофобії [Текст] : статті / І. М. Дзюба. – Дрогобич : Коло, 2010. – 111с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

Д43


Дзюба, І. Порнократія на марші [Текст] : статті, фейлетони, памфлети / І. Дзюба. – К. : Смолоскип, 2007. – 96с. – 10грн.20коп.

(1 прим.)

323(477)

Д69


Дорогою честі. Леонід Кучма. [Текст] : штрихи біографії людини і Президента. – К., 1999. – 32 с. : іл.

(2 прим.)323(477)

І-23


Іванюченко, А. Коли мужчині сорок років [Текст] : вибране / А. Іванюченко. – Миколаїв : ЕМІ-плюс, 1999. – 192с.

(2 прим.)
323(477)

К26


Карпенко, В. Антиукраїнські тенденції в українській державі [Текст] / В. Карпенко. – К. : Ін-т Відкритої Політики, 2001. – 112 с.

(1 прим.)

323(477)

К95Кучма, Л. Про найголовніше [Текст] / Л. Кучма. – К., 1999. – 351 с.

(2 прим.)323(477)

Л54


Лещенко, С. Американська сага Павла Лазаренка [Текст] / С. Лещенко ; Незалежний культорологічний журнал " Ї ". – Львів, 2013. – 315с. – (Бібліотека журналу " Ї " та "Історичної правди"). – 75грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

Л61


Ліпкан, В. А. Національна безпека України [Текст] : навч. посібник / В. А. Ліпкан. – К. : Кондор, 2008. – 552с. – Реком. МОН України. – 90грн.00коп.

(2 прим.)

323(477)

М30


Марчук, Є. К. Виступи. Інтерв'ю. Статті. [Текст]. Кн. 3 / Є. К. Марчук. – К. : Знання, 1999. – 595 с.

(3 прим.)

323(477)

М48


Мельник, М. Українські проблеми. [Текст] : збірник статей і коментарів / М. Мельник. – К. : Смолоскип, 1999. – 694 с.

(1 прим.)

323(477)

М69


Михальченко, М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи [Текст] / М. І. Михальченко. – Дрогобич : Відродження, 2004. – 488с. – 14грн.60коп.

(2 прим.)

323(477)

М77


Монологи в універсумі: актуальні проблеми сучасної України [Текст] / за ред. О.Романчука. – Львів : Універсум, 2000. – 200с. – (Громадянське суспільство). – 14грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

Н12


На шляху суспільної злагоди [Текст] / упорядник: Ю.Ж.Шайгородський. – К. : Укр-й центр політ. менеджменту, 2001. – 143 с.

(2 прим.)

323(477)

Н35


Національна безпека України, 1994-1996 рр. [Текст] : наукова доповідь НІСД / голова. ред. колегії О.Ф.Бєлов. – К. : Нац. ін-т стратегічних досліджень, 1997. – 197 с. : іл. – рез. рос., англ. – 7 грн.00 коп.

(1 прим.)

323(477)

Н72


Нова влада: виклики модернізації [Текст] / гол. ред. І.Бураковський. – К. : К.І.С., 2011. – 260с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

323(477)

О-59


Онопенко, В. Знаю як! [Текст] : сбірник статей / В. Онопенко. – К., 1996. – 268с.

(1 прим.)

323(477)

П12


Павлюк, Л. С. Дискурс екстрем, публічна сфера і формування української ідентичності: нариси політичної комунікації 2001-2011 років [Текст] / Л. С. Павлюк. – Львів : ПАІС, 2012. – 380с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

П12


Паличко, С. Листи з Києва: 12 травня 1990 - 2 квітня 1991 [Текст] / С. Паличко. – 2-ге вид. – К. : Основи, 2001. – 159 с.

(1 прим.)

323(477)

П14


Паламар, А. О. Третя руїна: роздуми над недолею [Текст] / А. О. Паламар. – К., Харків, Тернопіль, Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коць, 1998. – 254с.

(1 прим.)
323(477)

П14


Паламарчук, М. О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти [Текст] : монографія / М. О. Паламарчук. – К. : НІСД, 2014. – 152с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

П53


Полудённый, Ю. А. Виктор Ющенко и Украина [Текст] / Ю. А. Полудённый. – Краматорск : Контраст, 2007. – 40с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)


323(477)

П58


323(477) П78

Попова, Г. Л. Проблема формування правової держави та громадянського суспільства в Україні [Текст] : навч.-метод. матеріали / Г. Л. Попова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 96с. – (Методична серія ; Вип.№161). – 17грн.70коп.

(24 прим.)

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році [Текст] : аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2015. – 684с. – 100грн 00коп.

(1 прим.)
323(477)

П78


Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки [Текст] : аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України / за ред.: В.П. Горбуліна, О.С. Власюк, О.В. Литвиненко. – К. : НІСД, 2014. – 148с. – 25грн00коп.

(1 прим.)
323(477)

П78


Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році [Текст] : Щорічне Послання Президента Україні до Верховної Ради України / Національний інститут стратегічних досліджень. – К., 2013. – 572с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)323(477)

П78


323(477) П78

Проблеми та перспективи української реформації [Текст] : монографія / Г. В. Щокін, В. І. Куценко, М. Ф. Головатий, Б. А. Гаєвський. – К. : МАУП, 2001. – 248с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році [Текст] : аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2015. – 684с. – 100грн 00коп.

(1 прим.)323(477)

Р98


323(477) С30

323(477) С30Рябчук, М. Зона відчуження: українська олігархія між Сходом і Заходом [Текст] / М. Рябчук. – К. : Критика, 2004. – 224с. – 15грн.50коп.

(1 прим.)

Семенченко, Н. В. Независимость [Текст] / Н. В. Семенченко. – К. : Саммит-Книга, 2015. – 384с. : ил. – (Охота на правду ; Кн.1). – 99грн 90

(1 прим.)

Семенченко, Н. В. Революция [Текст] / Н. В. Семенченко. – К. : Саммит-Книга, 2015. – 240с. : ил. – (Охота на правду ; Кн.2). – 99грн 90

(1 прим.)
323(477)

С41


Ситник, Г. П. Національна безпека України [Текст] : навч. посібник / Г. П. Ситник, В. М. Олуйко, М. П. Вавринчук. – К. : Кондор, 2007. – 616с. – 95грн.00коп.

(2 прим.)

323(477)

У45


Україна в сучасному світі [Текст] : Конференція випусників програм наукового стажування у США. – К. : Стилос, 2003. – 395с.

(5 прим.)

323(477)

У-45


Україна в пошуках себе: національна ідея проблеми розвитку [Текст] : Збірник матеріалів експертів Всеукраїнської експертної мережі / Упоряд. О.М.Судакова. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 328с. – 14грн.00коп.

(2 прим.)

323(477)

У-45


Україна в 2005-2009рр. [Текст] : стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / за ред.: Ю.Г.Рубана. – К. : НІСД, 2009. – 655с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

У-45


Україна в 2006 році [Текст] : внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: експертна доповідь. – К. : ТОВ "Славутич-Дельфін", 2007. – 256с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

У-45


Україна в 2007 році [Текст] : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / За заг. ред. Ю.Г.Рубана. – К. : НІСД, 2007. – 538с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

У-45


Україна в 2008 році [Текст] : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / За заг. ред. Ю.Г.Рубана. – К. : НІСД, 2008. – 744с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

У-45


Україна в 2008 році [Текст] : процеси, результати, перспективи: Біла книга державної політики / За заг. ред. Ю.Г.Рубана. – К. : НІСД, 2008. – 186с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)

323(477)

У-45


Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Текст] : монографія / за ред. А.В.Єрмолаєва. – К. : НІСД, 2010. – 528с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)

323(477)

У-45


Україна: політичні стратегії модернізації [Текст] / за ред. М.М.Розумного, О.А.Корнієвського, В.М.Яблонського та ін. – К. : НІСД. – 2011. – . – 328с. – ISBN 978-966-554-157-8 : 48грн.30коп.

(1 прим.)

323(477)

Ч-75


Чорновіл, В. М. Пульс української незалежності: колонка редактора [Текст] / В. М. Чорновіл ; гол. ред. С.Головко. – К. : Либідь, 2000. – 624с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)323.1 Національні, народні, етнічні рухи. Національні питання. Національні та етнічні меншини

323.1

B92


Building the Capacity of Roma Communities to Prevent Trafficking in Human Beings [Текст] : Roundtable Report Tiran, 18-20 September 2006. – Poland : OSCE/ODIHR, 2007. – 57p. – 20grn.00kop.

(1 прим.)323.1

D99


Dzyuba, I. International or Russification? [Текст] : a study in the Soviet Nationalities Problem / I. Dzyuba. – New York : Pathfinder Press, Inc., 1974. – 262p.

(1 прим.)

323.1

E84


Ethnic Chicago [Текст] / edited by: P.A.Jones, M.G.Holli. – USA : William B.Ferdmans Publishing Company, 1981. – 384p. – 15grn.00kop.

(1 прим.)

323.1

N27


323.1 N27

323.1 S61
Nation and politics in the Soviet successor states [Текст] / ed. by: I.Bremmer, R.Taras. – USA : Cambridge University Press, 1993. – 577p. – 8grn.00kop.

(1 прим.)

Nationalism [Текст] / ed.: J.Hutchinson, A.D.Smith. – New York : Oxford University Press, 1994. – 378p. – 20grn 00kop.

(1 прим.)

Simon, G. Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union: from Totalitarian Dictatorship to Post-Stalinist Society [Текст] / G. Simon. – USA : Westview Press, 1991. – XVII,483p. – 23grn 00kop.

(1 прим.)323.1

S68


323.1 T44

Smith, A. D. National Identity [Текст] / A. D. Smith. – USA : University of Nevada Press, 1993. – 327p. – (Ethnonationalism). – 3grn.00kop.

(1 прим.)

The Nationalities Factor in Soviet Politics and Society [Текст] / edited by: L.Hajda, M.Beissinger. – USA : Westview Press, 1990. – 331p. – 15grn 0

(1 прим.)
323.1

А65


Андріяш, В. І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 328с. – 79грн.73коп.

(10 прим.)

323.1

А72


Антонюк, О. В. Основи етнополітики [Текст] : Навч. посібник для вузів / О. В. Антонюк. – К. : МАУП, 2005. – 432с. – 45грн.90коп.

(5 прим.)

323.1

А86


Артюшенко, Ю. На маргінесі книжки Юрія Смолича "З народом чи проти народу?" [Текст] / Ю. Артюшенко. – USA : Ukrainian-American Publishing & Printing Company, 1958. – 48c. – ( : Біб-ка "Самостійної України" ; Вип.7). 

(2 прим.)

323.1

А86


Артюшенко, Ю. Чинники духової синтези й історичної гяглости в держєавній дії нашої доби [Текст] / Ю. Артюшенко. – Чікаго : Самостійна Україна, 1980. – 68с. – ( : Біб-ка "Самостійної України" ; Вип.7). 

(1 прим.)

323.1

Б15


Бадзьо, Ю. Право жити: Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму [Текст] / Ю. Бадзьо. – К : Таксон, 1996. – 400с.

(1 прим.)

323.1

Б77


Бойко, Ю. Основи українського націоналізму [Текст] / Ю. Бойко. – На Чужині, 1951. – 128с. 

(1 прим.)

323.1

Б86


Бочковський, О. І. Вступ до націології [Текст] / О. І. Бочковський. – Мюнхен : УТГІ, 1992. – 338с. – 6грн.00коп.

(1 прим.)323.1

Б87


Брадович, М. Держава без нації [Текст] / М. Брадович. – Ню Йорк : Головна управа Організації Оборони Чотирьох Свобід України, 1952. – 88с.

(1 прим.)

323.1

Б89


Брюбейкер, Р. Переобрамлений націоналізм. Статус нації та національне питання у новій Європі [Текст] / Р. Брюбейкер. – Львів : Кальварія, 2006. – 280с. – 30грн.46коп.

(1 прим.)

323.1

В12


Вавринчук, М. П. Етнополітична безпека України національної безпеки України на етапі сучасного державотворення [Текст] : монографія / М. П. Вавринчук. – К. : Правова єдність, 2009. – 288с. – 55грн.00коп.

(1 прим.)

323.1

В41


Вівчарик, М. М. Українська нація: шлях до самовизначення [Текст] / М. М. Вівчарик, П. П. Панченко, В. І. Чмихова. – К. : Вища шк., 2001. – 287с. – 10грн.39коп.

(28 прим.)

323.1

В41


Вівчарик, М. М. Україна: від етносу до нації [Текст] : Навч. посібник для вузів / М. М. Вівчарик. – К. : Вища школа, 2004. – 239с. – 14грн.90коп.

(1 прим.)323.1

Г16


323.1 Г32

Галій, М. Геть Маску!: Національна політика на рад. Україні в світлі документів [Текст] / М. Галій, Б. Новицький. – 1934. – 128с.

(1 прим.)

Гелнер, Е. Нації та націоналізм; Націоналізм [Текст] : [монографія] / Е. Гелнер ; пер. з англ. Г.Касьянов. – К. : Таксон, 2003. – 300с. – (Ex Professo). (3 прим.)


323.1

Г85


Грицай, Е. В. Украина: национальная идентичность в зеркале другого [Текст] : монография / Е. В. Грицай, М. В. Николко. – Вильнюс : ЕГУ, 2009. – 220с. – 28грн.00коп.

(1 прим.)

323.1

Д43


Дзюба, І. Інтернаціоналізм чи русифікація? [Текст] / І. Дзюба. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 336с. – 23грн.90коп.

(1 прим.)

323.1

Е88


Етнополітична карта світу ХХІ століття [Текст] : методичні і предметний коментарі / П. Жук, Н. Мазур, Р. Соломанюк, Р. Турчак. – Тернопіль : Мандрівець, 2000. – 240с. – 13грн.00коп.

(1 прим.)

323.1

Е88


Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність [Текст] / за ред. В.Наулка. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 424 с. – 39 грн.50 коп.

(14 прим.)

323.1

Е90


Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні: Румунія - Республіка Молдова - Україна: порівняльний аналіз [Текст]. – К. : КІС, 2009. – 148с. – 13грн.00коп.

(1 прим.)

323.1

І19


Іванишин, В. Нація. Державність. Націоналізм [Текст] / В. Іванишин. – Дрогобич : Відродження, 1992. – 176 с.

(1 прим.)

323.1

К28


Касьянов, Г. В. Теорії нації та націоналізму [Текст] / Г. В. Касьянов. – К. : Либідь, 1999. – 352с. – 19грн.00коп.

(3 прим.)


323.1

К40


Кимлічка, В. Лібералізм і права меншин [Текст] / В. Кимлічка. – Харків : Центр Освітніх Ініціатив, 2001. – 175с. – (Демократична освіта). – 15грн.00коп.

(1 прим.)

323.1

К53


Книш, З. Під знаком тривожного майбутнього (Думки націоналіста) [Текст] / З. Книш. – США : Самостійна Україна, 1951. – 72с. – (Бібліотека "Самостійної України" ; Вип.3).

(1 прим.)

323.1

К61


Колодій, А. Ф. Нація як суб'єкт політики [Текст] / А. Ф. Колодій. – Львів : Кальварія, 1997. – 55 с. – 2 грн.50 коп.

(3 прим.)

323.1

К64


Кононенко, П. П. Національна ідея, нація, націоналізм [Текст] : Монографія / П. П. Кононенко. – К. : МАУП: Міленіум, 2006. – 358с. – 65грн.80коп.

(5 прим.)

323.1

К70


323.1 К73

Коршук, Р. М. Етнополітологія [Текст] : навч. посібник / Р. М. Коршук. – К. : Алерта, 2011. – 272с. – Реком. МОН України. – 55грн.00коп.

(3 прим.)

Котигоренко, В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологіний концепт [Текст] / В. О. Котигоренко. – К. : Світогляд, 2004. – 722с. – 108грн 00коп.

(1 прим.)323.1

К93


Курас, І. Ф. Етнополітологія: Перші кроки становлення [Текст] / І. Ф. Курас. – К. : Генеза, 2004. – 736с. – 32грн.49коп.

(10 прим.)323.1

Л13


Лавтон, Л. Україна : найбільша проблема Європи [Текст] / Л. Лавтон ; Переклав П.Балей. – Чікаго, 1993. – 19 с.

(1 прим.)

323.1

Л22


Лангевіше, Д. Нація, націоналізм, національна держава в Німеччині і Європі [Текст] : пер. з нім. / Д. Лангевіше. – К. : К.І.С., 2008. – 240с. – (Історична серія). – 41грн.00коп.

(1 прим.)

323.1

Л24


Лапичак, Т. Український націоналізм: критика і оборона [Текст]. ч. 6 / Т. Лапичак. – Нью-Йорк, 1962. – 144 с. – (Життя і мислі).

(1 прим.)

323.1

Л72


Лозко, Г. С. Етнодержавознавство: філософсько-теоретичний вимір [Текст] : курс лекцій / Г. С. Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 384с. – 70грн.00коп.

(1 прим.)

323.1

Л85


323.1 Л87

Лупул, Т. Я. Політизація етнічності як інституційний фактор сучасного процесу канадського націєтворення [Текст] : монографія / Т. Я. Лупул. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 456с. – 105грн 00коп.

(1 прим.)

Лушагіна, Т. В. Політична антропологія та етнополітика [Текст] : метод. рекомендації / Т. В. Лушагіна. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 76с. – (Методична серія ; вип. 238). – 22грн 40коп.

(26 прим.)
323.1

М18


Мала енциклопедія етнодержавознавства [Текст] / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького; Ред. кол.: Ю.І.Римаренко (відп. ред.) та ін. – К. : Довіра; Генеза, 1996. – 942с. – 57грн.00коп.

(5 прим.)

323.1

М21


Мальгин, А. В. Украина: соборность и регионализм [Текст] / А. В. Мальгин. – Симферополь : СОНАТ, 2005. – 280с. – 22грн.50коп.

(1 прим.)

323.1

Н35


Національні меншини України [Текст] : історія та сучасність: науково-довідкове видання / Упоряд: І.Вінниченко, Р.Марценюк. – К. : МАУП, 2006. – 256с. – 40грн.00коп.

(2 прим.)

323.1

Н35


Національна ідея - основа єдності суспільства [Текст] : Вісник Народно - Демократичної партії. – К., 1998. – 60 с. – 1 грн.50 коп.

(3 прим.)

323.1

О75


Основи етнодержавознавства [Текст] : підручник для вузів / за ред. Ю.Римаренка. – К. : Либідь, 1997. – 658 с.

(5 прим.)

323.1

П12


Павличко, Д. В. Українська національна ідея [Текст] : Інавгурац. лекція почес. професора Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія",1 вересня 2002р. / Д. В. Павличко. – К. : Вид.дім"КМ Академія", 2002. – 58с.

(7 прим.)
323.1

П24


Пелагеша, Н. Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Н. Пелагеша. – К. : НІСД, 2008. – 288с. – 35грн.50коп.

(1 прим.)

323.1

П29


Пєтков, С. В. Україна багатонаціональна: (історико-правові основи формування багатонаціонального складу населення на теренах Східної Європи з найдавніших часів до ХІХ ст.) [Текст] : монографія / С. В. Пєтков. – К. : КНТ, 2008. – 156с. – 22грн.00коп.

(2 прим.)

323.1

П30


Петровский, В. В. Этносы и политика на исчезающем постсоветском пространстве [Текст] : Монография / В. В. Петровский. – Харьков : Золотые страницы, 2005. – 424с. – 28грн.00коп.

(2 прим.)

323.1

П50


Политический "утюг", который история забыла выключить [Текст]. – К. : Дніпро, 1996. – 94с.

(4 прим.)

323.1

П54


Поляков, Л. История антисемитизма: Эпоха знаний [Текст] / Л. Поляков. – М. : Иерусалим: Гешарим, 1998. – 446 с. – 20 грн.23 коп.

(1 прим.)

323.1

П54


Поляков, Л. История антисемитизма: Эпоха веры [Текст] / Л. Поляков. – М. : Иерусалим:Лехаим: Гешарим, 1997. – 427 с. – 20 грн.23 коп.

(1 прим.)323.1

С24


Світоглядні й ідейні засади українського націоналізму [Текст]. – К. : Козаки, 1997. – 96 с.

(1 прим.)
323.1

С50


Сміт, Е. Д. Національна ідентичність [Текст] / Е. Д. Сміт ; пер. з англ. П.Таращук. – К. : Основи, 1994. – 223 с.

(2 прим.)

323.1

С50


Сміт, Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху [Текст] / Е. Сміт. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 320с. – (Зміна парадигми ; Вип.№11). – 39грн.

(1 прим.)

323.1

С74


Сприяння поширенню толерантності у політичному суспільстві [Текст] / О. Майборода, Р. Чілачава, Т. Пилипенко, І. Кресіна. – К. : Фонд "Європа ХХІ", 2002. – 312с. – 15грн.00коп.

(5 прим.)

323.1

С79


Степико, М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування [Текст] : монографія / М. Т. Степико. – К. : НІСД, 2011. – 336с. – 66грн.80коп.

(1 прим.)

323.1

Т12


Табачник, Д. В. Українці зарубіжжя та Україна [Текст] : довідник / Д. В. Табачник, Г. Д. Попов. – К. : Знання, 2007. – 399с. – 67грн.70коп.

(2 прим.)

323.1

Т18


Танья, Я. П'ятдесят питань про антисемітизм [Текст] : пер з англ. / Я. Танья. – К. : Дух і Літера, 2009. – 176с. – 30грн.

(2 прим.)

323.1

У45


Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку [Текст]. Вип.4. – Львів : Ін-т народознавства НАНУ, 2000. – 174с.

(1 прим.)

323.1

У45


Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку [Текст]. Вип.7. – Львів : Ін-т українознавства НАНУ, 2000. – 187с.

(1 прим.)

323.1

У45


Українське питання [Текст] / укр. переклад, упоряд., передмова М.Тимошика. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. – 220 с.

(2 прим.)

323.1

У-45


Українська політична нація: проблеми становлення [Текст] : збірник наукових статей / Національний інститут стратегічних досліджень. – К., 2012. – 380с. – 70грн.00коп.

(1 прим.)

323.1

Ш48


Шепс, Ю. Г. Теодор Герцль: человек, положивший путь политическому сионизму; Владимир Жаботинский: вехи жизни [Текст] / Ю. Г. Шепс, И. Недава. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 288с. – (Исторические силуэты). – 13грн.00коп.

(1 прим.)

323.1(477)

Г85


Гринів, О. Українська націологія: від другої світової війни до відродження держави [Текст] : Історичні нариси / О. Гринів. – Львів : Світ, 2004. – 592с. – 72грн.50коп.

(1 прим.)

323.1(477)

Р51


Римаренко, Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи [Текст] / Ю. І. Римаренко. – К. : Юрінком, 1995. – 272 с. – 7 грн.00 коп.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка