База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210


Відносини між народом та державоюСторінка6/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

323.2 Відносини між народом та державою. Внутрішня політична діяльність

323.2

H30


Harris, D. Goliath [Текст] / D. Harris. – USA : Avon Books, 1970. – 160p. – 4grn.00kop.

(1 прим.)

323.2

P39


Pellicani, L. Revolutionary apocalypse [Текст] : Ideological roots of terrorism / L. Pellicani. – USA : Greenwood Publishing Group, Inc., 2003. – 301p. – 8hrn.00kop.

(1 прим.)

323.2

T44


The Trauma of Terrorism [Текст] : Sharing Knowledge and Shared Care, An International Handbook / Ed. by Y.Danieli, D.Brom, J.Sills. – USA : The Haworth Maltretment & Trauma Press, 2005. – 858p. – 8hrn.00kop.

(1 прим.)

323.2

T99


Tymiak-Lonchyna, R. Conscience Calls [Текст] = Поклик сумління : Memoires of an election observer in Donetsk during the Orange Revolution / R. Tymiak-Lonchyna. – Lviv : Publisher "Mc", 2005. – 124p. – 15grn.00kop.

(1 прим.)

323.2

А94


Афонін, Е.А.Ю Гонюкова Л.В. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики [Текст] / Е.А.Ю Гонюкова Л.В. Афонін, Р. В. Войтович. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 160с. – (Бібліотека молодого державного службовця). – 6грн.02коп.

(6 прим.)


323.2

Б48


Бердинських, К. Єлюди. Теплі історії з Майдану [Текст] / К. Бердинських. – К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 179с. – 35грн.00коп.

(5 прим.)


323.2

Б72


Боброва, А. Основні форми сучасного політичного насилля [Текст] / А. Боброва. – К. : Світ Успіху; Юрінком Інтер, 2005. – 142с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)

323.2

Б91


Буракова, Л. Чому Грузії вдалося [Текст] / Л. Буракова. – К. : Дух і літера, 2012. – 264с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

323.2

І-74


Інформаційна протидія тероризму [Текст]. – Луганськ : Копіцентр, 2002. – 75с.

(1 прим.)

323.2

Л96


Люттвак, Э. Н. Государственный переворот [Текст] : практическое пособие / Э. Н. Люттвак ; пер. с англ. Н.Н.Платошкин. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. – 326с. – 95гнр.00коп.

(1 прим.)

323.2

М57


Ми йдемо!: НаУКМА. Жовтень-грудень 2004р. Хроніка подій [Текст]. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2005. – 200с. : іл. – 37грн.00коп.

(16 прим.)

323.2

М74


Мокрий, В. Духовні джерела помаранчевої революції 2004 року в Україні [Текст] / В. Мокрий. – Краків : Вид-во "Швайпольт Фіоль", 2006. – 197с. – +польська мова. – 8грн.00коп.

(1 прим.)

323.2

П30


Петров, М. Н. Механизмы государственных переворотов [Текст] / М. Н. Петров ; под ред. А.Е.Тараса. – Минск; М. : Харвест; АСТ, 2005. – 400с. – (Коммандос). – 15грн.00коп.

(1 прим.)323.2

П44


Подаєнко, Ю. Course Syllabus Political Culture of Active Citizenship [Текст] : for the project "Europaicum for Ukraine". Grant within the DAAP program "Support of Democracy in Ukraine" / Ю. Подаєнко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 32c. – (Методична серія ; Вип.№136). – 4грн.00коп.

(8 прим.)

323.3 Соціальні групи та прошарки. Соціальний стан. Професії


323.3

Б82


Борець, Ю. Слово до молоді: плекаймо нашу еліту [Текст] / Ю. Борець. – Львів : Пірамида: Книгодрук, 1999. – 36с. 

(3 прим.)

323.3

Г85


Гриник-Сутанівська В. Галерея еліти народу. [Текст] : художньо-публіцистичне видання / Сутанівська В. Гриник-. – К. : СМП "АВЕРС", 1999. – 184 с.

(1 прим.)

323.3

Ж72


Жінки в політичній еліті України: процес трансформації і творчість. [Текст] : збірник науково-методичних праць до міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 1999. – 100 с. – 3 грн.86 коп.

(6 прим.)

323.3

К95


Кухта, Б. Політичні еліти і лідери [Текст] : Посібник / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – 2-е вид., пепероб. і доп. – Львів : Кальварія, 1996. – 224с. – 10грн.20коп.

(14 прим.)


323.3

О-17


Обличчя влади: російська політична еліта 1998 - 2000 рр. [Текст]. – К. : Наукова думка, 2002. – 384с. – 14грн.50коп.

(2 прим.)324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі компанії. Корупція, зловживання під час виборів. Результати виборів

324

A16


Abramson, P. R. Change and Continuity in the 2000 Elections [Текст] / P. R. Abramson, J. H. Aldrich, D. W. Rohde. – USA : CQ Press, 2002. – 337p. – 10grn.00kop.

(1 прим.)

324

C51


Chester, L. An American melodrama. The presidential campaign of 1968 [Текст] / L. Chester, G. Hodgson, B. Page. – New York : A Dell Book, 1969. – 908p. – 8grn.00kop.

(1 прим.)

324

G94


324 W15

Guidelines to assist national minority participation the electoral process [Текст]. – Poland : OSCE/ODIHR, 2003. – 71p. – 10grn.00kop.

(1 прим.)

Wahlsonderdienst: Deutschland wahlt am 22 September 2002 [Текст]. – Deutschland : Goethe-Institut Inter Nationes, 2002. – 70s. – 5 grn 00kop.

(1 прим.)

324

Б35


Бебик, В. М. Менеджмент виборчої компанії: ресурси, технології, маркетинг [Текст] : навч.-метод. посібник / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2001. – 216с. : іл. –  – 22грн.00коп.

(1 прим.)

324

В18


Варій, М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології [Текст] : Навч. посібник / М. Й. Варій. – К. : Ельга: Ніка-Центр, 2003. – 400с. – 19грн.00коп.

(1 прим.)

324

В41


Вибори' 98: Як голосувала Україна: Підсумкова інформація про: 30 партій та виборчих блоків, 225 одномандатних округів [Текст]. – К. : К.І.С., 1998. – 235с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

324

В41


Вибори в Європейському Союзі [Текст] / За ред. Д.С.Ковриженка. – К. : ФАДА ЛТД, 2006. – 156с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

324

В41


Вибори до Верховної Ради України 2006 року [Текст] : інформаційно-аналітичний збірник: у 2-х кн. Кн.1. – К. : Атіка, 2006. – 624с. – 25грн.50коп.

(1 прим.)

324

В41


Вибори до Верховної Ради України 2006 року [Текст] : інформаційно-аналітичний збірник: у 2-х кн. Кн.2. – К. : Атіка, 2006. – 328с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

324

В41


Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статистика [Текст] : інформаційно-аналітичне видання. – К. : Центральна виборча комісія, 2005. – 608с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

324

В41


Вибори 2006: Політичні партії та блоки: що ми про них знаємо [Текст]. – К. : Український освітній центр реформ, 2006. – 47 с. – 3грн.00коп.

(2 прим.)324

В41


Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статистика [Текст] : Інформаційно-аналітичне видання. – К. : Центральна виборча комісія, 2005. – 608с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)
324

В41


Вибір України -99. Що далі [Текст] : збірник статей і довідкових матеріалів / упоряд. Я.Хобта. – К. : Київська правда, 1999. – 260с.

(12 прим.)

324

В41


Вибори 2002. Повна та точна інформація про: партії та виборчі блоки, виборчі списки, передвиборчі програми [Текст]. – К. : К.І.С., 2002. – 128с. – (Політичний компас виборця).

(1 прим.)

324

В41


Виборча програма кандидата в Президенти України Л.Д.Кучми [Текст]. – К., 1999.

(1 прим.)

324

В41


Виборчі технології [Текст] : збірник матеріалів / упоряд. В.Ціон. – К. : TV НОВИНАР, 1998. – 200с. – 8грн.25коп.

(3 прим.)

324

В41


Вибори 98 [Текст] : документи, статистичні дані, аналіз / кер. Ю.Шайгородський. – К. : Форт, 1998. – 700с.

(3 прим.)

324

В65


Войтенко, В. П. Виборчі технології у дзеркалі математики [Текст] / В. П. Войтенко ; Попереднє слово А.С.Матвієнка. – К. : Інститут Відкритої Політики, 1999. – 13с.

(2 прим.)

324

В67


Волков, В. В. Стратегічний виборно-проривний менеджмент [Текст] / В. В. Волков, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. – К. : МП "Леся", 2007. – 140с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)324

В75


Воробйов, О. М. Особливості розгляду справ про оскарження результатів місцевих виборів: аналіз правозастосовчої практики судів у 2002-2003 роках [Текст] / О. М. Воробйов, С. В. Кальченко, В. В. Ковтунець. – К. : Нора-друк, 2003. – 48с.

(1 прим.)

324

В85


Встановлення фактів порушення законодавства про місцеві вибори:аналіз правозастосовчої практики судів у 2002-2003 роках [Текст] / О. Барабаш, О. Воробйов, С. Кальченко, В. Ковтунець. – К. : Нора-друк, 2003. – 44с.

(1 прим.)

324

Е58


Ельцин, Б. Н. Исповедь на заданную тему [Текст] / Б. Н. Ельцин. – Вильнюс : Балтикон, 1990. – 96 с.

(1 прим.)

324

З-19


Закон України "Про вибори Президента України"; Закон України "Про Центральну виборчу комісію" [Текст]. – К. : Видав. дім "Ін Юре", 2004. – 68с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

324

З-19


Закон України "Про вибори Президента України". Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України [Текст]. – К., 2004. – 138с. – 7грн.00коп.

(1 прим.)


324

З41


Збір коштів партійною організацією штату [Текст]. – К. : ДННІ, 1999. – 23 с.

(1 прим.)324

З-41


Збірник нормативно-правових актів з питань організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня 1999 року [Текст]. Вип.2. – К. : ЦВК, 1999. – 96с.

(1 прим.)
324

З-41


Збірник нормативно-правових актів з питань організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня 1999 року [Текст]. Вип.3. – К. : ЦВК, 1999. – 80с.

(1 прим.)

324

З-41


Збірник нормативно-правових актів з питань організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня 1999 року [Текст]. Вип.1. – К. : ЦВК, 1999. – 48с.

(1 прим.)

324

З-41


Збірник нормативно-правових актів з питань організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня 1999 року [Текст]. Вип.4. – К. : Преса України, 1999. – 48с.

(1 прим.)

324

З-41


Збірник нормативно-правових актів з питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення територіальних виборчих комісій з виборів Президента України 31 жовтня 2004 року [Текст]. Вип.3 / Центр. Виборча Комісія. – К. : Ін Юре, 2004. – 116с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)


324

З-41


Збірник нормативно-правових актів з питань організації та проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента України [Текст] / Україна. Центральна виборча комісія. – К. : Атіка, 2004. – 112с. – 3грн.00коп.

(2 прим.)
324

К52


Ключове повідомлення: посібник для лідерів, організаторів та активістів. [Текст]. – К. : Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин, 1998. – 36с.

(2 прим.)

324

К64


Кондорсе Про вибори [Текст] / Кондорсе ; Пер. з фр. О.Хома. – Львів : Літопис, 2004. – 160с. – 10грн.00коп.

(3 прим.)
324

К75


Кочубей, Л. О. Виборчі технології [Текст] : навч. посібник для вузів / Л. О. Кочубей. – К. : Укр. центр політичного менеджменту, 2008. – 332с. – (Б-ка журн. "Політичний менеджмент"). – 15грн.00коп.

(1 прим.)

324

Л33


Лебедева, Т. Ю. Путь к власти. Франция: выборы президента [Текст] / Т. Ю. Лебедева ; отв. редактор Я.Н.Засурский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1995. – 123 с. – 8 грн.00 коп.

(2 прим.)

324

М65


Місцеві вибори - 2010. Пульс країни [Текст] / відп. ред.: А.Когут, К.Сідаш. – К. : Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011. – 228с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

324

М65


Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання [Текст] / За ред. Д.С.Ковриженка. – К. : ФАДА, ЛТД, 2006. – 136с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

324

Н35


Національний екзит-пол: позачергові парламентські вибори 2007 [Текст]. – К. : Центр "Демократичні ініціативи", 2007. – 112с. – 8грн.00коп.

(1 прим.)
324

О-65


Орієнтири виборця 2004 [Текст] : Довідник. – К. : Геопринт, 2004. – 235с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)324

О-65


"Орієнтири виборців"-моніторинг реалізації передвиборчих обіцянок Народних депутатів у законотворчому процесі [Текст] : (Підсумки 4-ї сесії Верховної Ради України IV скликання). – К. : Міленіум, 2004. – 106с.

(1 прим.)

324

П32


Підготовка і проведення виборчих кампаній [Текст] / автор-укладач В.О.Наумов. – К. : Інтертехнодрук, 2002. – 340с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

324

П37


Планування часу протягом передвиборчих кампаній [Текст] : навч. посібник з проведення передвиборчих кампаній. – Вашингтон : ДНК з проведення передвиборчих кампаній, 1995. – 55 с.

(1 прим.)

324

П59


Порадник з питань застосування виборчого законодавства при повторному голосуванні на виборах Президента України 26 грудня 2004 року [Текст]. – К. : Нора-друк, 2004. – 64с. – (Проект "Сприяння організації виборів в Україні"). – 2грн.00коп.

(1 прим.)
324

П61


324 П61

Посібник з питань застосування законодавства про вибори Президента України для членів територіальних виборчих комісій на виборах Президента України 31.10.04р. [Текст]. – К. : Нора-друк, 2004. – 240с. – (Проект "Сприяння організації виборів в Україні"). – 7грн.20коп.

(1 прим.)

Посібник для членів дільничних виборчих комісій на місцевих виборах 5 жовтня 2015 року [Текст]. – К., 2015. – 94с. – 25грн 00коп.

(13 прим.)
324

П61


Посібник з розробки виборчих систем [Текст] / Е. Рейнолдс, Б. Рейллі, К. Асмал, С. Бернч. – К. : IDEA, 2003. – 168с.

(2 прим.)
324

П61


Посібник з організаційних та правових питань виборчої кампанії [Текст] : інформаційно - методичні матеріали. – К. : Виборчий штаб НДП, 1997. – 70 с.

(1 прим.)324

П65


Почепцов, Г. Г. Как становятся президентами: избирательные технологии ХХ века [Текст] / Г. Г. Почепцов. – К. : Т-во Знання, КОО, 1999. – 380 с. – (Человек и общество на пороге ХХІ столетия). – 13 грн.00 коп.

(18 прим.)324

П71


Президент України Леонід Кучма [Текст]. – К., 1999. –24 с.

(3 прим.)

324

Р18


Райковський, Б. С. Демократичні вибори - в майбутнє через минуле: Історичний нарис до 100-річчя утворення системи виборчих комісій країн СНД [Текст] / Б. С. Райковський, Ю. Г. Донченко, С. О. Смолянніков. – К., 2004. – 80с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

324

Р45


Референдуми в Європейському Союзі [Текст] / За ред. Д.С.Ковриженка. – К. : ФАДА, ЛТД, 2007. – 186с. – (Лабораторія законодав. ініціатив). – 10грн.00коп.

(2 прим.)

324

Р85


Руководство по наблюдению за выборами [Текст]. – 6-е изд. – Польша : БДИПЧ/ОБСЭ, 2010. – 149с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)324

Р85


Руководство для внутренних наблюдений за выборами [Текст]. – Польша : ОБСЭ/БДИПЧ, 2004. – 122с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

324

Р85


Руководство для долгосрочных наблюдателей за выборами: наблюдения до и после дня выборов [Текст]. – Польша : ОБСЭ/БДИПЧ, 2007. – 74с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

324

Р85


Руководство по мониторингу участия женщин в выборах [Текст] / пер. с англ. А.Ступко. – Польша : ОБСЭ/БДИПЧ, 2005. – 55с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

324

С77


Стариков, И. М. Психоанализ избирательной кампании [Текст] : Как не проиграть на выборах / И. М. Стариков. – Николаев : Возможности Киммерии, 2004. – 140с. – 17грн.00коп.

(11 прим.)

324

С91


Существующие обязательства по проведению демократических выборов в государствах участниках ОБСЕ [Текст]. – Варшава : БДИПЧ ОБСЕ, 2008. – 99с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)324

Ф15


Фаер, С. А. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы [Текст] : PR- секреты общественных отношений. "Ловушки" в конкурентной борьбе. Механизмы политической карьеры. / С. А. Фаер. – 2-е изд. – К. : Ин Юре, 2001. – 136 с. – 21грн.00 коп.

(2 прим.)324

Ф15


Фаер, С. А. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы [Текст] : PR- секреты общественных отношений. "Ловушки" в конкурентной борьбе. Механизмы политической карьеры. / С. А. Фаер. – СПб : Стольный град, 1998. – 136 с. – 62 грн.10 коп.

(1 прим.)

324

Х11


Хімченко, О. Г. Проектування стратегії та тактики виборчих кампаній [Текст] : Навч. посібник для вузів / О. Г. Хімченко. – Миколаїв : Видавець Ганна Гінкул, 2003. – 128с.

(20 прим.)

324

Ш70


Шлях до перемоги [Текст] : технологія виборчої кампанії. – К. : Демократичні ініціативи, 1993. – 224 с.

(2 прим.)


324

Я11


Я избиратель. Я знаю, как себя защитить [Текст]. – К. : Молодежная Альтернатива, 2004. – 52с. – 2грн.00коп.

(1 прим.)

324

Я11


Я виборець. Я знаю як себе захистити [Текст]. – К. : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 52с. – 3грн.00коп.

(3 прим.)

324

Я11


Я виборець. Я знаю як себе захистити [Текст]. – К. : Молодіжна альтернатива, 2004. – 52с. – 2грн.00коп.

(4 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка