База даних науково-навчальної літератури факультету політичних наук станом на 01. 08. 2017 кількість записів: 3210Сторінка8/30
Дата конвертації06.11.2017
Розмір6.97 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30327

N52


327 N73

New Global Dangerous [Текст] : changing dimensions of international security / Ed. by Brown M.E and oth. – England : The Mit Press, 2004. – 552p. – 6hrn.00kop.

(1 прим.)

No Security Without Values (the 29th story of freedom) [Текст] : 8th Kyiv Security Forum, may 28-29, 2015. – Kyiv, 2015. – 78p. : il. – (Digest. Platform for European security). – 20grn 00kop.

(1 прим.)
327

O-38


Oil and turmoil: Western choices in the Middle East [Текст]. – Boulder, Colorado : Westview Press, 1979. – 39p.

(1 прим.)

327

O-57


One country or two? [Текст] : ed. by R.M.Burns, J.J.Deutsch. – Canada : McGill-queen's University Press, 1971. – 287p.

(1 прим.)

327

O-61


Ontario: the Linchpin [Текст]. – Canada : McClelland and Stewart Limited, 1969. – 113p. – (Canada 70 Team).

(1 прим.)327

P80


Poland and Ukraine, past and present [Текст] / ed. by P.J.Potichny. – Canada : The Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1980. – 365p. – 10grn.

(1 прим.)

327

P80


Policy - Making in the European Union [Текст] / ed. by: H.Wallace, W.Wallace, M.A.Pollack. – 5-th ed. – Great Britain : Oxford University Press, 2005. – 570p. – 35grn.00kop.

(1 прим.)

327

R43


Renewing the Atlantic Partnership [Текст]. – USA : Council on Foreign Relations. Inc, 2004. – 39p. – 3grn.00kop.

(1 прим.)

327

S31


Schauble, W. Scheitert der Westen? [Текст] : Deutschland und die neue Weltordnung / W. Schauble ; mit einem Vorwort von H.A.Kissinger. – Germany : C.Bertelsmann Verlag, 2003. – 271p. – 10grn.00kop.

(1 прим.)

327

S35


Schneider, G. Von Sonderfall zum Normalfall [Текст] : Fine Einfьhrung in die AuЯenpolitik der Schweiz / G. Schneider. – Schweiz : Typotron AG, 1998. – 88s.

(1 прим.)

327

S35


Schneider, G. De l`exception a la rиgle [Текст] : Une introduction a la politique йtrangиre de la Suisse / G. Schneider. – Suisse : Typotron AG, 1999. – 85p.

(1 прим.)

327

S53


Shcherbak, Y. The Strategic Role of Ukraine: Diplomatic Addresses and Lectures (1994-1997) [Текст] / Y. Shcherbak. – Canada : Ukrainian Research Institute, Harvard University, 1998. – 145p.

(1 прим.)
327

S78


Space Security 2006 [Текст]. – Canada, 2006. – 210p. – 8grn.00kop.

(1 прим.)

327

T17


Talbott, S. The Russians and Reagan [Текст] / S. Talbott. – USA : Vintage books, 1984. – 140p. – 5hrn.00kop.

(1 прим.)

327

T44


The European Union: Reading on the Theory and Practice of European Integration [Текст] / edited by: B.F.Nelsen, A.C.-G.Stubb. – Second ed. – USA : Lynne Rienner Publishers, Inc., 1998. – 357p. – 15grn.00kop.

(1 прим.)

327

T68


Toffler, A. The Third Wave [Текст] / A. Toffler. – USA : Bantam Books, 1981. – 537p. – 8grn.00kop.

(1 прим.)

327

T88


Truman, H. S. Mr. Citizen [Текст] / H. S. Truman. – New York : Popular Library, 1960. – 238p. – 5hrn.00kop.

(1 прим.)

327

U56


327 Y72

United Nations, Divided World [Текст] : The UN`s roles in international relations / Edited by A. Roberts, B. Kingsbury. – 2nd edition. – USA : Oxford University Press, Inc, 1996. – 589p.

(1 прим.)

Youngjune, Y. The Chronicle of Dokdo 1905 [Текст] / Y. Youngjune. – Korea : Publishing company Chagbat, 2013. – 260p. : il. – 70grn 00kop.

(1 прим.)327

А35


Азійський напрям зовнішньої політики України [Текст] : проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки: монографія / За ред. В.О.Шведа. – К. : НІСД, 2008. – 222с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)
327

А64


Аналитические записки Россия и США на Ближнем Востоке [Текст] : сборник статей. – М. : Институт изучения Ближнего Востока. – 2004. – . – 126с. – ISBN 5-89394-121-7 : 34грн.00коп.

(1 прим.)

327

А79


Арах, М. Европейский союз [Текст] : видение политического объединения / М. Арах. – М. : Экономика, 1998. – 467с. – 32грн.70коп.

(1 прим.)

327

Б17


Бази НАТО в Україні [Текст] : реалії і домисли. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)327

Б35


Бебик, В. М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика [Текст] : навч. посібник / В. М. Бебик, С. О. Шергін, Л. О. Дегтерьова. – К. : Універсистет "Україна", 2006. – 208с. – 21грн.60коп.

(2 прим.)
327

Б40


Безпека поширюється на євроатлантичний регіон [Текст] : роль НАТО і країн-партнерів Альянсу. – Франк Касс, 1994. – 27с.

(11 прим.)

327

Б43


Белый дом и черный континент [Текст] / под ред. А.Громыко. – М. : Прогресс, 1984. – 166с.

(1 прим.)327

Б58


Бжезинский, З. Великая шахматная доска [Текст] / З. Бжезинский. – М. : Международные отношения, 1999. – 256с. – 11грн.00коп.

(3 прим.)

327

Б58


Бжезінський, З. Велика Шахівниця [Текст] : американська першість та її стратегічні імперативи / З. Бжезінський ; Пер. з англ. О.Фешковець. – Львів; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 236с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

327

Б58


Бжезінський, З. Україна у геостратегічному контексті [Текст] / З. Бжезінський ; Пер. з англ. А.Іщенко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 102с. – (Актуальні світові дискусії). – 22грн.40коп.

(3 прим.)

327

Б87


Браун, С. Іноземна допомога на практиці [Текст] / С. Браун ; пер. з англ. О.Матвієнко. – К. : Основи, 1994. – 185с.

(1 прим.)327

Б88


Бронніков, В. Д. Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України [Текст] : Навч.-методичні матеріали / В. Д. Бронніков. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 64с. – (Методична серія ; Вип. №95). – 3грн.41коп.

(48 прим.)

327

В19


Васильєва-Чекаленко, Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996рр.) [Текст] : Навч.посібник / Л. Д. Васильєва-Чекаленко. – К. : Освіта, 1998. – 176с. – 6грн.72коп.

(5 прим.)

327

В19


Васильєва, М. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США [Текст] : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Київ, 22 серпня 2011р.) / М. Васильєва. – К. : Фенікс, 2011. – 175с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

327

В80


Вплив євроатлантичної інтеграції на соціально-економічне та політичне становище України [Текст]. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

327

Г12


Гаврилишин, Б. Україна між Сходом та Заходом, Північчю та Півднем: геополітичні можливості і обмеження [Текст] : наукові матеріали №1 / Б. Гаврилишин. – К. : Інст-т економічних досліджень та політичних консультацій, 2000. – 11 с.

(2 прим.)


327

Г13


Гаджиев, К. С. Введение в геополитику [Текст] : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. – М. : Логос, 1998. – 413 с. – 15 грн.60 коп.

(3 прим.)
327

Г13


Гаджиев, К. С. Геополитика [Текст] : учеб. пособие / К. С. Гаджиев. – М. : Междунар. отношения, 1997. – 384 с. – 19 грн.00 коп.

(1 прим.)327

Г17


Гальчинський, А. С. Україна - на перехресті геополітичних інтересів [Текст] / А. С. Гальчинський. – К. : Знання України, 2002. – 180с. – 15грн.00коп.

(5 прим.)
327

Г54


Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри [Текст] : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції / відп. ред. С.О.Шергін. – К. : Центр вільної преси, 2009. – 153с. – 30грн.60коп.

(1 прим.)

327

Г54


Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного розвитку [Текст] : збірник наукових праць / Ін-т всесвітньої історії НАН України. – К. : LAT&K, 2014. – 390c. – 125грн.00коп.

(1 прим.)


327

Г63


327 Г67

Гольцова, А. Г. Геополітика та політична географія [Текст] : підручник / А. Г. Гольцова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416с. – Реком. МОН України. – 80грн.00коп.

(5 прим.)

Горбулін, В. П. Україна і Росія: дев'ятий вал чи Китайська стіна [Текст] / В. П. Горбулін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – К. : НІСД, 2015. – 64с. – 20грн 00коп.

(1 прим.)

327

Г70


Городня, Н. Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013рр.) [Текст] : монографія / Н. Д. Городня. – К. : Прінт-Сервіс, 2014. – 528с. – 120грн 00коп.

(1 прим.)

327

Г94


Гуменюк, Б. І. Сучасна дипломатична служба [Текст] : Навч.посібник для вузів / Б. І. Гуменюк, О. В. Щерба. – К. : Либідь, 2001. – 255с. – 11грн.20коп.

(15 прим.)327

Д18


Даниленко, В. М. Надзвичайна дипломатична місія УНР у Греції (1919-1920рр.) [Текст] / В. М. Даниленко, Н. І. Миронець. – Кам'янець-Подольський : Абетка, 2006. – 135с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

327

Д36


Дергачев, В. А. Геополитика [Текст] / В. А. Дергачев. – навчальне видання. – К. : ВИРА-Р, 2000. – 448 с. – 23 грн.70 коп.

(5 прим.)

327

Д36


Дергачев, В. А. Геополитический словарь-справочник [Текст] / В. А. Дергачев. – К. : КНТ, 2009. – 592с. – 90грн.00коп.

(1 прим.)327

Д39


Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність [Текст] : навч. посібник. Ч.1 / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Львів : Бескід Біт, 2002. – 224 с. – 17 грн.67 коп.

(10 прим.)

327

Д39


Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність [Текст] : Навч.посібник. Ч.ІІ / Л. Є. Дещинський. – 3-тє вид., доп. – Львів : Бескид-Біт, 2004. – 320с. – 20грн.75коп.

(10 прим.)

327

Д52


Для чого Україні вступ до НАТО? [Текст]. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)327

Д56


Добровольський, О. В. Геополітичний розвиток Південної Азії, Океанії, Африки й Латинської Америки та інтереси України [Текст] / О. В. Добровольський. – К. : Пульсари, 2006. – 128с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

327

Д69


Дорошко, М. С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД [Текст] : навч. посібник / М. С. Дорошко, Н. В. Шпакова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 204с. – Реком. МОН України. – 65грн.00коп.

(2 прим.)

327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2003. – Вип.22. – 224с. : 17грн.00коп.

(1 прим.)

327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2006. – Вип.37. – 230с. : 20грн.00коп.

(1 прим.)

327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2007. – Вип.39. – 240с. : 42грн.00коп.

(1 прим.)

327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2007. – Вип.40. – 216с. : 27грн.00коп.

(1 прим.)327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2008. – Вип.42. – 272с. : 27грн.00коп.

(1 прим.)
327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2008. – Вип.43. – 170с. : 27грн.00коп.

(2 прим.)

327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2008. – Вип.45. – 196с. : 27грн.00коп.

(2 прим.)

327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2009. – Вип.46. – 248с. : 27грн.00коп.

(1 прим.)


327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2009. – Вип.47. – 246с. : 30грн.00коп.

(2 прим.)327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2009. – Вип.48. – 258с. : 27грн.00коп.

(2 прим.)

327

Д70


Дослідження світової політики [Текст] : збірник наукових праць / ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. – 2010. – Вип.50. – 230с. : 27грн.00коп.

(1 прим.)

327

Д80


Дугин, А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. [Текст] / А. Дугин. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТОГЕЯ-центр, 1999. – 928 с. – 64 грн.10 к

(1 прим.)
327

Д81


Дудко, І. Д. Національні інтереси США у постбіполярному світі [Текст] : Монографія / І. Д. Дудко. – К. : КНЕУ, 2003. – 207с.

(2 прим.)

327

Ж88


Жумабаев, А. Казахстан - Украина: между прошлым и будущим [Текст] / А. Жумабаев. – К. : Довіра, 2010. – 367с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)327

З-12


Забезпечення національної безпеки України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції [Текст] : навчально-методичний збірник / уклад.: К.А.Старєв, О.В.Шевчук. – Миколаїв : ЦППК, 2007. – 103с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)327

З-59


Зібрання чинних міжнародних договорів України [Текст]. Т.1 : 1990-1991рр. / За ред.А.М.Зленка. – К. : Ін Юре, 2001. – 456с. – 58грн.00коп.

(6 прим.)
327

З-78


Зовнішня політика України [Текст] : Хрестоматія:Посібник для вузів. Ч.1 / За ред.П.В.Доброва. – Донецьк : Донецький національний ун-т, 2002. – 488с.

(1 прим.)

327

З-78


Зовнішня політика України [Текст] : Хрестоматія:Посібник для вузів. Ч.2 / За ред.П.В.Доброва. – Донецьк : Донецький національний ун-т, 2002. – 552с.

(1 прим.)

327

З-78


Зовнішня політика України та шлях країни до Європи [Текст] : [Аналітичний проект]. – К. : Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 2007. – 170с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)
327

З-78


Зовнішня політика України [Текст] : здобутки і проблеми. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

327

И73


Интеграция в Евразии: социологическое измерение [Текст]. Вып. 2 / ред. и сост. И.В.Задорин. – М. : ИНЭС, 2008. – 192с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

327

І-90


Історія міжнародних відносин 1789-1918 рр. [Текст] : навч. посібник. Ч.2 / укладач і автор вступ. статті П.М.Тригуб. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 384с. – 44грн.50коп.

(55 прим.)


327

К18


Камінський, Є. Політика США щодо України: Витоки. Концептуальні основи. Практична еволюція [Текст] : монографія / Є. Камінський, А. Дашкевич. – К. : Політична думка, 1998. – 547с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)
327

К18


Камінський, Є. Є. Світ переможців і переможених. Міжнародні відносини і українська перспектива на початку ХХІ століття [Текст] / Є. Є. Камінський. – К. : Центр вільної преси, 2008. – 336с. – 34грн.00коп.

(1 прим.)

327

К18


Камінський, Є. Світ переможців і переможних. Міжнародні відносини і українська перспектива на початку ХХІ століття [Текст] : монографія / Є. Камінський. – Маріуполь : Друкарня ВАТ "Азовмаш", 2008. – 336с. – 33грн.60коп.

(2 прим.)

327

К18


Камінський, Є. Світ переможців і переможених: міжнародні відносини і українська перспектива на початку ХХІ століття [Текст] / Є. Камінський. – К. : Центр вільної преси, 2008. – 336с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)327

К40


327 К61

Кимура, Х. Курильская проблема: история японо- российских переговоров по пограничным вопросам [Текст] / Х. Кимура ; пер. с японского М.Суэдзава. – К. : Юринком, 1996. – 240 с.

(1 прим.)

Коломієць, О. В. Концепт міжнародної безпеки в контексті глобалізаціі [Текст] : монографія / О. В. Коломієць. – К. : Видавництво КиМУ, 2013. – 427с. – 120грн 00коп.

(1 прим.)
327

К61


Колосов, В. А. Геополитика и политическая география [Текст] : Учебник для вузов / В. А. Колосов, Н. С. Мироненко. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 479с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)
327

К64


Кондратюк, С. В. Європейська політика об'єднаної Німеччини [Текст] : монографія / С. В. Кондратюк. – К. : Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – 264с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

327

К64


Кондратюк, С. В. Європейська політика об'єднаної Німеччини [Текст] : монографія / С. В. Кондратюк. – К., 2008. – 264с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)327

К65


Контури європейської безпеки [Текст] : процес створення. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)
327

К66


Кордон, М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Текст] : навч. посібник / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2012. – 172с. – Реком. МОН України. – 45грн.00коп.

(3 прим.)

327

К68


Коробов, В. К. Общественное восприятие проблемы Румынии во внешней политике Украины [Текст] : доклады межд. научных конференций 2003-2012 гг. Бухарест, Кишинев, Тирасполь / В. К. Коробов. – Херсон : ХНТУ, 2012. – 44с. – 7грн.00коп.

(1 прим.)

327

К84


Крушинський, В. Ю. Міжнародні відносини та світова політика 1945-1980 [Текст] : навч. посібник для вузів / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола. – К. : Либідь, 2007. – 190с. – 15грн.73коп.

(63 прим.)

327

К88


Кудряченко, А. І. Геополітика [Текст] : Підручник для вузів / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. – К. : МАУП, 2004. – 296с. – 25грн.30коп.

(9 прим.)

327

К89


Кузик, П. Теорія справедливої війни Майкла Волзера [Текст] : казуїстика, моральний мінімалізм і проблема теоретичних засад / П. Кузик. – К. : Знання, 2006. – 127с. – на англ. мові. – 18грн.80коп.

(2 прим.)

327

Л33


Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст] : Учебниик для вузов / М. М. Лебедева. – М. : АспектПресс, 2004. – 351с. – 45грн.80коп.

(5 прим.)

327

Л72


Лозовицький, О. С. Зовнішня політика держави: становлення та розвиток в умовах глобалізації [Текст] : монографія / О. С. Лозовицький. – К. : Вид-во Європейскього університету, 2011. – 400с. – 48грн.00коп.

(1 прим.)

327

М13


Мадіссон, В. В. Сучасна українська геополітика [Текст] : Навч. посібник для вузів / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. – К. : Либідь, 2003. – 176с. – 11грн.85коп.

(11 прим.)

327

М13


Мадіссон, В. В. Політологія міжнародних відносин [Текст] : навч. посібник / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. – К. : Либідь, 1997. – 176 с.

(3 прим.)

327

М21


Мальський, М. З. Теорія міжнародних відносин [Текст] : підручник для вузів / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – 3-тє вид.. перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 461с. – 56грн.00коп.

(1 прим.)

327

М23


Маначинский, А. Я. Ирак: тайные пружины войны [Текст] / А. Я. Маначинский. – К. : Румб, 2005. – 416c. – (Необъяленные войны). – 12грн.00коп.

(1 прим.)

327

М38


Машевський, О. П. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах (1870р. - початок 1920-х рр.) [Текст] / О. П. Машевський. – К. : Аквілон-Плюс, 2010. – 791с. – 108грн.20коп.

(1 прим.)

327

М43


Международные отношения: социологические подходы [Текст]. – М. : Гардарика, 1998. – 352 с. – 13 грн.90 коп.

(2 прим.)
327

М43


Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки [Текст] : міжвідомчий збірник наукових праць. – вип.5. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1995. – 151 с.

(1 прим.)

327

М44


McCormick, J. Understanding the European Union: a Concise Introduction [Текст] / J. McCormick. – Second ed. – Great Britain : Creative Print & Design, 2002. – 238p. – 15grn.00kop.

(1 прим.)


327

М58


Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України [Текст] : Підручник для вузів / За ред. Л.С.Голопатюка. – К. : Освіта України, 2005. – 404с. – 66грн.20коп.

(2 прим.)
327

М58


Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000) [Текст] : підручник для вузів / Л.Ф.Гайдуков, В.Г.Кремень, Л.В.Губерський та інші. – К. : Либідь, 2001. – 624 с. – 16 грн.

(45 прим.)

327

М58


327 М58

Міжнародні відносини та світова політика [Текст] : підручник / керівник авт. кол. В.Ю.Крушинський; за ред. В.А.Манжоли. – К. : Київський університет, 2010. – 863с. – Реком. МОН України. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

Міжнародні системи та глобальний розвиток [Текст] : підручник / за ред.: Л.В. Губерського, В.А.Манжоли. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2014. – 526с. – Реком. МОН України. – 80грн 00коп.

(1 прим.)
327

М74


Моджорян, Л. А. Терроризм на море [Текст] : борьба государств за безопасность морского судоходства / Л. А. Моджорян. – М. : Международные отношения, 1991. – 168с.

(1 прим.)327

М90


Муковський, І. Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах [Текст] : навч. посібник / І. Т. Муковський, А. Г. Міщенко, М. М. Шевченко. – К. : Кондор, 2012. – 224с. – Реком. МОН України. – 62грн.00коп.

(10 прим.)
327

М91


Мусский, И. А. Сто великих дипломатов [Текст] / И. А. Мусский. – М. : Вече, 2002. – 608с. – (100 великих). – 11грн.10коп.

(1 прим.)
327

Н30


327 Н42

Нартов, Н. А. Геополитика [Текст] / Н. А. Нартов ; под ред. В.И.Староверова. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 359 с. – 19 грн.40 коп.

(5 прим.)

Недбай, В. В. Світова політика сучасності [Текст] : навч. посібник / В. В. Недбай. – Миколаїв : ФОП Швець В.Д., 2014. – 237с. – 85грн 00коп.

(5 прим.)
327

Н44


Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття [Текст] : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Київ, 22 серпня 2011р.). – К. : НІСД, 2011. – 192с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

327

Н73


Новітні тенденції в зовнішній політиці великих держав [Текст] : матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених , 1 грудня 2009 року. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2009. – 84с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

327

О-34


Овсій, І. О. Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 року [Текст] : Навч.посібник для вузів / І. О. Овсій. – К. : Либідь, 1999. – 240с. – 7грн.70коп.

(30 прим.)

327

О-54


Олимпиев, А. Ю. Ближний и Средний Восток: актуальные проблемы международных отношений [Текст] : Монография / А. Ю. Олимпиев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА. – 239с. – 38грн.40коп.

(1 прим.)

327

О75


Основи політичної науки [Текст] : курс лекцій. ч.4 : міжнародна політика / за ред. Б.Кухти. – Львів : Кальварія, 1999. – 436 с. – 13 грн.20 коп.

(9 прим.)

327

П12


Павлюк, О. В. Боротьба України за незалежність і політика США (1917-1923) [Текст] / О. В. Павлюк. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 1996. – 188с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

327

П30


Петровський, В. В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001рр.) [Текст] / В. В. Петровський. – Харків : Майдан, 2003. – 492с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)

327

П32


Пик, С. М. США - Велика Британія [Текст] : "особливі відносини" / С. М. Пик. – К. : Знання, 2006. – 283с. – 40грн.40коп.

(2 прим.)

327

П32


Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність [Текст] : збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених 8 лютого 2013 року. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 250с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)327

П32


Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність [Текст] : збірник матеріалів VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених 18 жовтня 2013 року. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 390с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)327

П32


Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність [Текст] : збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених 16 березня 2012 року. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 152с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)327

П32


327 П32

Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність [Текст] : збірник матеріалів ІV регіональної студентської науково-практичної конференції 21-22 квітня 2011 року / за ред. О.П.Тригуба. – Миколаїв, 2011. – 64с. – 8грн.00коп.

(2 прим.)

Південна Україна у міжнародних відносинах: історія і сучасність [Текст] : збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених 30-31 жовтня 2015 року / за ред. О.П.Тригуба. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 112с. – 30грн 00коп.

(3 прим.)327

П32


327 П32

Підберезних, І. Є. США та країни Далекого Сходу [Текст] : навч. посібник / І. Є. Підберезних. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 164с. – 40грн.00коп.

(30 прим.)

Піпченко, Н. О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів [Текст] : [монографія] / Н. О. Піпченко. – К. : Центр вільної преси, 2014. – 334с. – 100грн 00коп.

(1 прим.)327

П37


План дій України - НАТО [Текст] : Ч.1План дій Україна - НАТО та його імплементація у 2007 році. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)
327

П37


План дій України - НАТО [Текст] : Ч.2. Результати імплементації Плану дій Україна - НАТО у першому півріччі 2007 рокку. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)327

П50


Політична географія і геополітика [Текст] : навч. посібник для вузів / Б. П. Ященко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський, О. В. Бородієнко ; За ред. Б.П.Яценка. – К. : Либідь, 2007. – 255с. – 21грн.32коп.

(102 прим.)


327

П58


327 П64

Попов, И. М. Война будущего: взгляд из-за океана: Военные теории и концепции современных США [Текст] / И. М. Попов. – М. : АСТ: Астрель: Транзит-книга, 2004. – 444с. – (Великие противостояния). – 12грн.00коп.

(3 прим.)

Потенціали співробітництва України з ЄС у сфері безпеки [Текст] / В. Батрак, С. Згурець, В. Лаптійчук, Л. Поляков. – К. : Фонд Конрада Аденауера, 2011. – 43с. – На укр. та англ. мовах. – 20грн 00коп.

(1 прим.)

327

П78


Pro et Contra [Текст] : журнал. Т.6, №4 : Внешняя политика нового века / гл. ред. М.Павлова-Сильванская. – М. : Московский Центр Карнеги, 2002. – 303с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

327

П78


Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах [Текст] : матеріали Міжвідомчої науково-теоретич. конференції м.Київ, 18 червня 2009 р. – К. : Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – 124с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

327

П78


Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця України з ЄС [Текст]. – К. : Представництво Європейської Комісії в Україні, 2009. – 35с. : іл. – 9грн.00коп.

(1 прим.)327

П81


Пронь, С. В. Китай: зовнішня політика і дипломатія у другій половині ХХ століття [Текст] : монографія / С. В. Пронь. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

327

П81


Пронь, С. В. Міжнародні відносини та зовнішня політика: системна історія 1914-2014 років [Текст] : навч. посібник / С. В. Пронь, Т. М. Пронь, В. Г. Ціватий. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 244с. – 55грн.50коп.

(1 прим.)

327

П81


Пронь, С. В. Міжнародні відносини та зовнішня політика (перша половина ХХ століття) [Текст] : Навчально-методичний посібник / С. В. Пронь. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 72с. – 2грн.70коп.

(73 прим.)

327

П81


Пронь, С. В. Японія - США - Росія: співробітництво та суперництво в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 1951-2007 роки [Текст] : Монографія / С. В. Пронь. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 296с. – 21грн.00коп.

(20 прим.)

327

П81


Пронь, С. В. Міжнародні відносини та зовнішня політика 1914-1991 роки [Текст] : навч. посібник для вузів / С. В. Пронь. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2009. – 140с. – 19грн.20коп.

(51 прим.)

327

П84


Процесс принятия внешнеполитических решений: научные основы [Текст] : Учеб. пособие / Авт.-сост. П.В.Шеметов. – Новосибирск : Сибирское соглашение, 2006. – 184с. – 27грн.70коп.

(3 прим.)

327

П93


Пшик, П. Україна і світ відкритими очима і серцем українця в Америці [Текст] : частина аналітичних спостережень і коментарів: листи, дописи і есеї на різні теми / П. Пшик. – Львів : Каменяр, 2007. – 320с. – 34грн.00коп.

(1 прим.)


327

Р76


Россия и США после "холодной войны" [Текст] : монография / отв. ред. В.А.Кременюк. – М. : Наука, 1999. – 143с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

327

С20


Сардачук, П. Д. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах (кінець ХХ - початок ХХІ століть) [Текст] : навч.-довідковий посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Сагайдак. – К. : Вид-во Європейскього ун-ту, 2005. – 328с. – 28грн.00коп.

(2 прим.)

327

С24


Світова та європейська інтеграція [Текст] : навчальний посібник / Гол. ред. М.О.Багмет. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 340с. – 28грн.25коп.

(29 прим.)

327

С24


Світ, І. Українсько-японські взаємини 1903-1945 [Текст] : історичний огляд і спостереження / І. Світ. – Нью Йорк, 1972. – 371с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)

327

С24


Світ ХХІ ст. : мультицивілізаційна парадигма розвитку [Текст] : матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м.Київ, 5 червня 2012р.) / Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2012. – 80с. – 20грн 00коп.

(1 прим.)

327

С28


Седляр, Ю. О. Зовнішня політика країн Західної Європи [Текст] : методичні рекомендації до курсу / Ю. О. Седляр. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 64с. – ( : Методична серія ; Вип. №121). – 6грн.00коп.

(64 прим.)

327

С28


Седляр, Ю. О. Вступ до спеціальності (спеціальність "Міжнародні відносини") [Текст] : Методичні рекомендації до курсу / Ю. О. Седляр. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 100с. – (Методична серія ; Вип.98). – 6грн.04коп.

(50 прим.)

327

С28


Седляр, Ю. О. Міжнародні відносини у контексті ядерних стратегій [Текст] : методичні рекомендації до курсу / Ю. О. Седляр. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім.Петра Могили, 2008. – 60с. – ( : Методична серія ; Вип. №117). – 6грн.00коп.

(50 прим.)

327

С28


Седляр, Ю. О. Аналіз та прогнозування зовнішньої політики [Текст] : навч. посібник для вузів / Ю. О. Седляр. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 272с. – 35грн.50коп.

(41 прим.)

327

С31


Сенченко, М. І. Латентні структури світової політики: нариси з конспірології [Текст] / М. І. Сенченко. – К. : МАУП, 2003. – 312с. – 17грн.00коп.

(1 прим.)
327

С32


Сергійчук, Б. На межі двох світів: українсько-турецькі відносини в середині ХVI - на початку ХХІ ст. [Текст] : [наукове видання] / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – К. : ПП М.І.Сергійчук, 2012. – 320с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)327

С38


Сінкевич, Є. Г. Українсько-польські відносини (1918-2012) [Текст] : навч. посібник / Є. Г. Сінкевич. – 2 вид., виправ.і доп. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 180с. – 53грн.25коп.

(15 прим.)


327

С38


Сінкевич, Є. Т. Українсько-польські відносини (1918-2008) [Текст] : навч. посібник для вузів / Є. Т. Сінкевич. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 168с. – 23грн.00коп.

(26 прим.)

327

С58


США в новом мире: пределы могущества [Текст] : монография / Российский институт стратегических исследований; под ред. В.И. Кривохижи. – М, 1997. – 263с. 

(1 прим.)

327

С72


Співробітництво Росії з НАТО [Текст]. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

327

С91


Сучасні тенденції розвитку Африканського континенту [Текст] : Матеріали "круглого столу" Африканської групи Послів (Алжир, Єгипет, Лівія, Південна Африка, Судан) Київ 18 вересня 2003 р. – К. : МАУП, 2004. – 69с. – 17грн.70коп.

(1 прим.)

327

Т12


Табачник, Д. В. Історія української дипломатії в особах [Текст] : Навч.посібник для вузів / Д. В. Табачник. – К. : Либідь, 2004. – 640с. – 71грн.78коп.

(50 прим.)327

Т46


Тихонравов, Ю. В. Геополитика [Текст] : Учеб. пособие / Ю. В. Тихонравов. – М. : ЗАО "Бизнес-школа" Интел-Синтез", 1998. – 366с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)327

Т46


Тихонравов, Ю. В. Геополитика [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Тихонравов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 269 с. – (серия "Высшее образование"). – 12 грн.84 коп.

(3 прим.)327

Т50


Тобі Україно: Історія Координаційного Комітету Допомоги України с США (1991-2003) [Текст] / Упоряд. О.Сліпушко. – К. : Аконіт, 2004. – 256с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)327

Т66


"Третій світ" на початку ХХІ ст.: глобальні виклики та внутрішні перетворення [Текст] : матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції М.Київ, 15 травня 2007р. – К. : Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – 102с. – 12грн.40коп.

(1 прим.)

327

Т66


"Третій Світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття [Текст] : матеріали міжнародної наукової конференції ( м.Київ, 10 червня 2014 р.) / Ін-т Всесвітньої історії НАН України. – К., 2014. – 146с. – 28грн.00коп.

(1 прим.)327

Т67


327 Т67

Тригуб, П. М. Історія міжнародних відносин (1789-1945) [Текст] : навчально-методичний посібник / П. М. Тригуб. – Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2012. – 164с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

Тригуб, О. П. Історія міжнародних відносин (від найдавніших часів до 1789 р.) [Текст] : [навч.-метод. посібник] / О. П. Тригуб. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 64с. – 8грн 50коп.

(10 прим.)

327

Т67


Тригуб, П. М. Міжнародні відносини і світова політика [Текст] : навчально-методичний посібник / П. М. Тригуб. – Миколаїв : СПД Румянцева Г.В., 2012. – 198с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)327

Т67


Тригуб, П. М. Реферати, курсові, кваліфікаційні, дипломні та магістерські роботи [Текст] : методичні рекомендації для спеціальності "Міжнародні відносини" / П. М. Тригуб. – 2-е вид., доп. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 60с. – ( : Методична серія ; Вип.№120). – 5грн.10коп.

(60 прим.)327

Т67


327 У-26


Тригуб, П. М. Реферати, курсові, кваліфікаційні, дипломні та магістерські роботи [Текст] : метод. рекомендації для спец. "Міжнародні відносини" / П. М. Тригуб. – 3-є вид., доп. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 64с. – (Методична серія ; Вип.№138). – 5грн.80коп.

(56 прим.)

Угода про асоціація Україна-ЄС: дороговказ реформ [Текст] : [аналітична доповідь] / О. Сушко, О. Зелінська, Р. Хорольський, В. Мовчан. – К. : Фонд Конрада Аденауера, 2012. – 56с., 56 р. – На укр. та англ. мовах. – 20грн 00коп.

(1 прим.)
327

У45


Україна у міжнародних відносинах ХХ століття [Текст] : Навч. посібник для вузів / За ред. Я.И.Малика. – Львів : Світ, 2004. – 468с. – 30грн.69коп.

(70 прим.)327

У-45


Україна і Росія: хроніка взаємин 1991-2003 рр. [Текст]. – Одеса : Астропринт, 2004. – 520с. – 38грн.00коп.

(1 прим.)327

У-45


Україна - НАТО в запитаннях і відповідях [Текст] / За ред. О.І.Пошедіна. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. – 56с. – 6грн.00коп.

(5 прим.)

327

У-45


327 У-45

Україна в міжнародних організаціях [Текст]. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

Українська призма: зовнішня політика 2015 [Текст] : аналітичне дослідження / ред. колегія: Г.Максак, Г.Шелест, Н.Коваль та інші; ГО "Рада зовнішньої політики" "Українська призма". Фонд ім. Ф.Еберта. – К., 2016. – 166с. – 49грн 80коп.

(2 прим.)327

У-45


Українсько-російські відносини [Текст] : зліти та падіння. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

327

У-45


Україна - НАТО [Текст] : "за" та "проти". – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)327

У-45


Український ОПК в умовах НАТО [Текст] : "за" та "проти". – К. : Знання України, 2007. – 16с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

327

У-45


Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки [Текст] / За ред. А.С.Гальчинського. – К. : НІСД, 2003. – 328с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

327

У-55


Умови вступу України до НАТО [Текст]. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

327

Ф82


327 Х-65

Фрайер, П. Г. Альберт Швейцер. Картина жизни [Текст] / П. Г. Фрайер ; пер. с немецкого С.А.Тархановой. – М. : Наука, 1982. – 228 с.

(1 прим.)

Хмель, А. О. Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи 1944-2014 рр. [Текст] : навч. посібник / А. О. Хмель. – Харків : Діса Плюс, 2015. – 396с. – 55грн 00коп.

(2 прим.)


327

Ц27


Цвєтков, Г. М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917-1945 [Текст] : навч. посібник для вузів / Г. М. Цвєтков. – К. : Либідь, 1997. – 232с. – 8грн.50коп.

(1 прим.)
327

Ч-37


327 Ч-37

327 Ш37Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України [Текст] : Підручник для вузів / Л. Д. Чекаленко. – К. : Либідь, 2006. – 712с. – 34грн.15коп.

(62 прим.)

Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України [Текст] : підручник / Л. Д. Чекаленко ; за ред. М.А.Кулініча. – 2-е вид., доп. і оновлене. – К. : LAT&K, 2015. – 477с. : іл. – Реком. МОН України. – 160грн 00коп.

(1 прим.)

Шевчук, О. В. Зовнішня політика країн АТР (1945-2000-і рр.) [Текст] : навч. посібник / О. В. Шевчук, Л. А. Вовчук, І. С. Погорєлова ; [за ред. О.П.Тригуба]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 292с. – 44грн 12коп.

(22 прим.)
327

Ш37


Шевчук, О. В. Китай між США та Росією [Текст] : геостратегічні відносини: монографія / О. В. Шевчук. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 448с. – 60грн.00коп.

(2 прим.)

327

Ш37


Шевчук, О. В. Система безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону [Текст] : фактори формування та тенденції розвитку: монографія / О. В. Шевчук. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 200с. – 25грн.80коп.

(30 прим.)
327

Ш37


Шевчук, О. В. Зовнішня політика країн Азії (1945-2000 рр.) [Текст] : навч. посібник / О. В. Шевчук, І. С. Погорєлова, Л. А. Вовчук. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 304с. – 40грн.20коп.

(30 прим.)327

Ш37


Шевчук, О. В. Зовнішня політика країн Азії (1945-2000 рр.) [Текст] : метод. матеріали / О. В. Шевчук. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 52с. – (Методична серія ; №169). – 12грн.00коп.

(30 прим.)

327

Ш48


Шепєлєв, М. А. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Підручник для вузів / М. А. Шепєлєв ; За ред.Д.В.Табачника. – К. : Вища шк., 2004. – 622с. – 44грн.92коп.

(70 прим.)

327

Ш49


Шергін, С. О. Політологія міжнародних відносин [Текст] : навч. посібник / С. О. Шергін. – К. : ДАУ, 2013. – 204с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

327

Щ61


327 Ш66

327 Ш66


Щербак, Ю. Україна: виклик і вибір: Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ століття [Текст] / Ю. Щербак. – К. : Дух і Літера, 2003. – 578с. – 30грн.00коп.

(2 прим.)

Шкляж, И. М. Из истории конфликта на Ближнем Востоке [Текст] : учеб. пособие / И. М. Шкляж, А. В. Вигор. – Николаев : Илион, 2010. – 90с. – 25грн 00коп.

(1 прим.)

Шкляж, И. М. Международные отношения перед Отечественной войной 1812 года [Текст] / И. М. Шкляж. – Николаев : Илион, 2012. – 36с. – 14грн 00коп.

(2 прим.)


327

Щ92


Що загрожує Україні? [Текст]. – К. : Знання України, 2007. – 24с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)
327

Э27


Этнические и региональные конфликты в Евразии [Текст] : В 3 кн.: Кн.1 : Центральная Азия и Кавказ / общ. ред. А.Малашенко, Б.Коппитерс, Д.Тренин. – М. : Изд-во "Весь мир", 1997. – 208 с. – 9 грн.00 коп.

(2 прим.)

327

Э27


Этнические и региональные конфликты в Евразии [Текст] : В 3 кн. кн.2 : Россия, Украина, Белоруссия / общ. ред.А. Зверев, Б.Коппитерс, Д.Тренин. – М. : Изд-во "Весь мир", 1997. – 224 с. – 9 грн.10 коп.

(2 прим.)

327

Э27


Этнические и региональные конфликты в Евразии [Текст] : В 3 кн. кн.3 : Международный опыт разрешения этнических конфликтов / общ. ред. Б.Коппитерс, Э.Ремакль, А.Зверев. – М. : Изд-во "Весь мир", 1997. – 304 с. – 10 грн.00 коп.

(2 прим.)327

Я47


Яковенко, Н. Л. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин: заявка на європейське лідерство [Текст] : монографія / Н. Л. Яковенко. – К. : Науковий світ, 2003. – 227с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка