База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207


Кримінальне судочинство. Кримінальне розслідуванняСторінка10/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

343.1 Кримінальне судочинство. Кримінальне розслідування.

Кримінально-процесуальне право


343.1

Б27


Басиста, І. В. Кримінальний процес України [Текст] : навч. посібник для вузів / І. В. Басиста, В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. – 70грн.00коп.

(10 прим.)

343.1

Б27


Басиста, І. В. Кримінальний процес України [Текст] : навч. посібник для вузів / І. В. Басиста, В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 328с. – Реком. МОН України. – 75грн.00коп.

(2 прим.)


343.1

З-89


Зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого, інших учасників кримінального провадження відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України [Текст] : практичний посібник / за ред. Ю,І.Руснака. – К. : ЦУЛ, 2013. – 288с. – 85грн.00коп.

(2 прим.)

343.1

К82


Кримінальний процес України [Текст] : навч. посібник для підготовки до державних іспитів студентів заочної форми навчання / Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів. – Харків : Право, 2012. – 238с. – 90грн.00коп.

(4 прим.)

343.1

К82


Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 22.05.2014 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2014. – 410с. – (Кодекси України ; №6).

(1 прим.)

343.1

К82


Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : зі змінами і доп. станом на 6 квітня 2010 року. – К. : Правова Єдність, 2010. – 183с. – 19грн.50коп.

(1 прим.)

343.1

К82


Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 17 липня 2012 року. – К. : Форум, 2012. – 398с. – (Кодекси України ; №8).

(1 прим.)
343.1

К82


343.1 К82

Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 376с. – (Бюлетень законодавч. і юридич. практики України ; №5).

(1 прим.)

Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 4 квітня 2016року / Міністерство юстиції України. – К. : Форум, 2016. – 435с.

(1 прим.)
343.1

К82


Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 18.02.2013р.: офіц. текст. – К. : Паливода А.В., 2013. – 328с. – (Кодекси України). – 30грн.00коп.

(1 прим.)


343.1

К82


Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : кодекс України від 13 квітня 2012 року. – К., 2012. – 320с. – 35грн.00коп.

(3 прим.)

343.1

К82


Кримінальний процес [Текст] : підручник для вузів / за ред. Ю.М.Грошевого, О.В.Капліної. – Харків : Право, 2010. – 608с. – 77грн.00коп.

(5 прим.)

343.1

К82


Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : Закон України від 28 грудня 1960; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25 березня 2011 року. – К. : Форум, 2011. – 342с. – (Кодекси України ; №4).

(1 прим.)

343.1

К82


Кримінально-процесуальне право України [Текст] : Загальна частина:Посібник для підготовки до іспитів / Ю. І. Азаров, С. О. Заїка, О. В. Терещук, О. Ф. Штанько. – К. : Вид-во Паливода А.В., 2003. – 104с. – 7грн.00коп.

(5 прим.)

343.1

К82


Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : Затвердж. Законом від 28.12.60; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 1.04.09. – К. : Форум, 2009. – 318с. – (Кодекси України ; №4).

(1 прим.)
343.1

К95


Кучинська, О. П. Кримінально-процесуальні документи [Текст] : досудове та судове провадження / О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 407с. – (Бюлетень законодавтсва і юридичної практики України ; №8).

(1 прим.)

343.1

Л22


Ланцедова, Ю. О. Курс лекцій з кримінального процесуального права України [Текст] : навч. посібник / Ю. О. Ланцедова ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 228с. – 112грн.00коп.

(20 прим.)
343.1

Л22


Ланцедова, Ю. О. Сутність та послідовність роботи з особистісними і речовими джерелами доказів у кримінальному судочинстві [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридич. наук / Ю. О. Ланцедова. – Харків, 2009. – 20с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

343.1

Л42


Лейленд, П. Кримінальне право: злочин, покарання, судочинство [Текст] : англійський підхід / П. Лейленд. – К. : Основи, 1996. – 207с. – 9грн.36коп.

(1 прим.)


343.1

Л68


Лобойко, Л. М. Кримінально-процесуальне право [Текст] : навч. посібник для підготовки до державного іспиту / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2006. – 208с. – 36грн.80коп.

(6 прим.)

343.1

М15


Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес [Текст] / Д. Макбрайд. – К. : К.І.С., 2010. – 576с. – 45грн.00коп.

(10 прим.)

343.1

М25


Мардох, Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження [Текст] / Д. Мардох. – К. : К.І.С., 2010. – 108с. – 17грн.00коп.

(10 прим.)

343.1

М75


Молдован, А. В. Кримінальний процес України [Текст] : навч. посібник / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368с. – 80грн.00коп.

(16 прим.)
343.1

М75


Молдован, В. В. Кримінальний процес [Текст] : Україна, ФРН, Франція, Англія, США: навч. посібник для вузів / В. В. Молдован. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. – 65грн.00коп.

(10 прим.)

343.1

М75


Молдован, А. В. Кримінальний процес: України, ФРН, Франція, Англія, США [Текст] : навч. посібник для вузів / А. В. Молдован. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 352с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)
343.1

М75


Молдован, В. В. Юридичний практикум [Текст] : кримінальний процес, судова риторика: навч. посібник для вузів / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець. – К. : ЦУЛ, 2008. – 158с. – 28грн.00коп.

(4 прим.)

343.1

Н15


Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Кримінальне процесуальне право України" [Текст] : для галузі знань: 0601. Право; спеціальності: 6.060100 Правознавство: Кн.1 і 2. Навчальна і робоча програми / за наук. ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 112с. – 62грн.00коп.

(3 прим.)
343.1

Н15


Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Кримінальне процесуальне право України" [Текст] : для галузі знань: 0601 Право; спеціальності: 6.060100 Правознавство. Кн.3 : Лекції / за наук. ред. О.А.кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 300с. – 48грн.50коп.

(3 прим.)

343.1

Н19


Назаров, В. В. Кримінальний процес України [Текст] : навч. посібник / В. В. Назаров, Г. М. Омельченко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2008. – 584с. – 98грн.00коп.

(1 прим.)

343.1

Н73


Новий кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : коментарі, роз'яснення, документи / упоряд.: В.С.Ковальський, О.В.Ковальсьска, Л.М.Козаченко. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №5).

(1 прим.)343.1

П57


Попелюшко, В. О. Мала судова реформа та захист прав громадян [Текст] : Навч. посібник для вузів / В. О. Попелюшко. – К. : Кондор, 2006. – 236с. – 20грн.00коп.

(2 прим.)
343.1

П68


Права человека и предварительное заключение [Текст] : Сборник международных стандартов, касающихся предварительного заключения. – Харьков : Консум, 1997. – 124с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

343.1

П84


Процесуальні документи у кримінальному провадженні: зразки, роз'яснення [Текст] / за ред.: М.А.Погорецького, О.П.Кучинської. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 560с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики ; №10-11).

(1 прим.)
343.1

П90


Путівник для учасника кримінального процесу [Текст] / автори-упоряд.: О.А.Банчук, П.М.Залізняк, А.О.Шаіпов. – К., 2010. – 80с. – (Проект USAID "Україна: Верховенство права"). – 5грн.10коп.

(1 прим.)

343.1

П90


Путівник для учасника кримінального процесу [Текст] : автори-упоряд.: О.А.Банчук, П.М.Залізняк, А.О.Шаіпов. – К. : Центр політико-правових реформ, 2011. – 80с. – (Знайомство з судом). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

343.1

Р59


Рогатюк, І. В. Обвинувачення у кримінальному процесі України [Текст] : монографія / І. В. Рогатюк. – К. : Атіка, 2007. – 160с. – 27грн.00коп.

(3 прим.)

343.1

Р85


Руководство по оценке показателей в области правосудия в отношении несовершеннолетних [Текст] / Управление ООН по наркотикам и преступности. – Нью Йорк : ООН, 2010. – 135с. – 30грн 00коп.

(1 прим.)343.1

С24


Сванідзе, Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю: права затриманих і обов'язки працівників правоохоронних органів [Текст] : 11 ключових запитань та відповідей / Е. Сванідзе. – К. : К.І.С., 2009. – 40с. – 10грн.00коп.

(10 прим.)343.1

С24


Сванідзе, Е. Ефективне розслідування жорстокого поводження: керівні принципи застосування європейських стандартів [Текст] / Е. Сванідзе. – К. : К.І.С., 2009. – 144с. – 18грн.00коп.

(10 прим.)343.1

С86


Строган, А. Ю. Клопотання як самостіний інститут кримінально-процесуального права [Текст] : заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві / А. Ю. Строган. – К. : Істина, 2009. – 456с.

(1 прим.)

343.1

С90


Сутність і класифікація антикримінальних доказів та їх особистісних і речових джерел [Текст] / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, О. С. Тунтула ; За ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2009. – 383с. – 52грн.50коп.

(50 прим.)


343.1

Т35


Тертишник, В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України [Текст] / В. М. Тертишник. – 10 вид., доп. та перероб. – К. : Юридична книга, 2008. – 992с. – (Нормативні документи та коментарі). – 105грн.00коп.

(1 прим.)

343.1

Т84


Тунтула, О. С. Сутність і класифікація де-факто процесуальних дій та форми представлення доказів в антикримінальному судочинстві [Текст] : навч. посібник. Т.2 : Додатки / О. С. Тунтула, Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 448с. – 72грн.50коп.

(36 прим.)

343.1

Т84


Тунтула, О. А. Сутність і класифікація дій з отримання та форм оперування доказами в антикримінальному судочинстві [Текст] : монографія / О. А. Тунтула, Ю. О. Ланцедова, Т. О. Коросташова ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 164с. – 34грн.19коп.

(2 прим.)

343.1

Т84


Тунтула, О. С. Сутність і класифікація де-факто процесуальних дій та форми представлення, оцінки і використання доказів в антикримінальному судочинстві [Текст] : навч. посібник: у 2-х т. Т.1 : Основна частина / О. С. Тунтула, Є. В. Кириленко, Т. О. Коростошова ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 123с. – 24грн.00коп.

(60 прим.)
343.1

У-28


Удалова, Л. Д. Практикум з кримінального процесу: загальна та особлива частини [Текст] : посібник / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, О. В. Шпотаківська. – К. : КНТ, 2011. – 360с. – Реком. МОН України. – 50грн.00коп.

(1 прим.)


343.1

Ф33


Федорчук, Н. Б. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України [Текст] : монографія / Н. Б. Федорчук, В. Т. Нор. – К. : Правова єдність, 2009. – 192с. – 45грн.00коп.

(2 прим.)

343.1

Ч-46


Черепій, П. М. Система і повноваження органів кримінального судочинства у ФРН і Україні [Текст] : навч. посібник для вузів / П. М. Черепій. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 416с. – 33грн.00коп.

(1 прим.)

343.1

Ш55


Шибіко, В. П. Кримінальний процес [Текст] : практикум: навч. посібник / В. П. Шибіко, В. В. Молдован. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 304с.

(1 прим.)

343.1

Я64


Яновська, О. Г. Кримінанльно-процесуальне право України [Текст] : Навч.- метод. посібник / О. Г. Яновська. – К. : КНЕУ, 2003. – 207с. – 17грн.40коп.

(5 прим.)
343.2 Загальна частина кримінального права

343.2

А66


Андрусів, Г. В. Кримінальне право Украіни [Текст] : Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів / Г. В. Андрусів ; Г.В.Андрусів.О.Ф.Бантишев,Б.В.Романюк. – К. : Вид.Паливода А.В., 2002. – 124с. – (Б-чка студента). – 11грн.00коп.

(6 прим.)
343.2

Б73


Богатирьов, І. Г. Теорія і практика виправлення та ресоціалізації засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки [Текст] : навч. посібник / І. Г. Богатирьов, Д. К. Василяка, О. О. Шкута. – К. : Дакор, 2014. – 176с. – 55грн.00коп.

(1 прим.)343.2

Б91


Бурдін, В. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні [Текст] / В. М. Бурдін. – К. : Атіка, 2004. – 240с. – 13грн.00коп.

(1 прим.)

343.2

В31


Вереша, Р. В. Кримінальне право України: загальна частина [Текст] : навч. посібник для вузів / Р. В. Вереша. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 320с. – Реком. МОН України. – 70грн.00коп.

(2 прим.)

343.2

В42


Відшкодування моральної шкоди: Коментар. Законодавство. Судова практика [Текст] / за ред. М.К.Галянтича. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 288с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №7).

(1 прим.)343.2

Г20


Гарбовський, Л. А. Конфіскація майна у кримінальному судочинстві України: сучасний стан та проблеми вдосконалення законодавства [Текст] : монографія / Л. А. Гарбовський. – Ірпінь : Нац. ін-т ДПС Ураїни, 2010. – 178с. – 37грн.00коп.

(1 прим.)343.2

Г85


Грищук, В. К. Покарання [Текст] : завдання студентам для практичних занять і матеріали підготовки до них: навч. посібник / В. К. Грищук. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 248с. – (Кримінальне право України : Загальна частина). – 41грн.00коп.

(2 прим.)
343.2

Г85


Грищук, В. К. Звільнення від покарання та його відбуття [Текст] : завдання студентам для практичних занять і матеріали підготовки до них: навч. посібник / В. К. Грищук. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 254с. – (Кримінальне право України : Загальна частина). – 41грн.00коп.

(2 прим.)
343.2

Г85


343.2 Д70

Грищук, В. К. Звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] : завдання студентам для практичних занять і матеріали підготовки до них: навч. посібник / В. К. Грищук. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 300с. – (Кримінальне право України : Загальна частина). – 45грн.00коп.

(2 прим.)

Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України [Текст] : доповідь за результатами моніторингу / редактор-укладач С.Ю.Буров; упоряд.М.Е.Ясеновська. – К., 2013. – 176с. : іл. – 40грн 00коп.

(3 прим.)
343.2

К18


Кампанія Ради Європи боротьби з насильством проти жінок включно із насильством у сім'ї [Текст] : парламентські слухання "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства" 21 листопада 2006 року / Верховна Рада України. – К., 2006. – 93с. – 2грн.00коп.

(1 прим.)

343.2

К18


Кампанія Ради Європи боротьби з насильством проти жінок включно із насильством у сім'ї [Текст] : Підготовлено до парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання у cфері попередження гендерного насильства" Верховна Рада України 21 листопада 2006 року. – К., 2006. – 93с. – 2грн.00коп.

(1 прим.)

343.2

К43


Кирись, Б. О. Судимість [Текст] : завдання для практичних занять і матеріали підготовки до них: навч. посібник / Б. О. Кирись. – Львів : Магнолія, 2006. – 245с. – (Кримінальне право України. Загальна частина). – 41грн.

(2 прим.)

343.2

К43


Кирись, Б. О. Стадії вчинення злочину [Текст] : завдання для практичних занять і матеріали підготовки до них: навч. посібник / Б. О. Кирись, І. В. Красницький. – Львів : Магнолія, 2006. – 83с. – (Кримінальне право України. Загальна частина). – 18грн.

(2 прим.)

343.2

К43


Кирись, Б. О. Множинність злочинів [Текст] : завдання для практичних занять і матеріали підготовки до них: навч. посібник / Б. О. Кирись, О. В. Авраменко. – Львів : Магнолія, 2006. – 100с. – (Кримінальне право України. Загальна частина). – 20грн.

(2 прим.)

343.2

К43


Кирись, Б. О. Суб'єкт складу злочину [Текст] : завдання для практичних занять і матеріали підготовки до них: навч. посібник / Б. О. Кирись. – Львів : Магнолія, 2006. – 187с. – (Кримінальне право України. Загальна частина). – 38грн.

(3 прим.)

343.2

К64


Коновалов, В. В. Кримінальне право України: Загальна частина [Текст] : Навч. посібник / В. В. Коновалов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 84с. – 5грн.30коп.

(30 прим.)

343.2

К79


Крецул, В. И. Уголовное право Украины [Текст] : общая часть: учеб. пособие / В. И. Крецул. – 3-е изд., перераб. и доп. – Николаев : Илион, 2009. – 534с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)
343.2

К82


Кримінальне право України [Текст] : Загальна частина: підручник для вузів / за ред.: В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-е вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2010. – 456с. – 71грн.50коп.

(5 прим.)

343.2

Л64


Литвак, О. М. Проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні [Текст] : монографія / О. М. Литвак, О. В. Чепелюк. – К. : Атіка, 2009. – 160с. – 60грн.00коп.

(2 прим.)

343.2

М12


Магарін, М. С. Загальна частина кримінального права (у схемах) [Текст] : Навч. посібник для вузів / М. С. Магарін ; За ред. Є.Л.Стрельцова. – Харків : Одіссей, 2003. – 112с. – 11грн.60коп.

(2 прим.)

343.2

М26


Марін, О. К. Об'єктивна сторона складу злочину [Текст] : завдання для практичних занять і матеріали підготовки до них: навч. посібник / О. К. Марін, В. Л. Ортинський, М. М. Сенько. – Львів : Магнолія, 2006, 2007. – 144с. – (Кримінальне право України. Загальна частина). – 30грн.00коп.

(3 прим.)343.2

М26


Марін, О. К. Об'єкт складу злочину [Текст] : завдання для практичних занять і матеріали підготовки до них: навч. посібник / О. К. Марін, В. Л. Ортинський, М. М. Сенько. – Львів : Магнолія, 2006, 2007. – 56с. – (Кримінальне право України. Загальна частина). – 15грн.00коп.

(3 прим.)343.2

М34


Матишевський, П. С. Кримінальне право України [Текст] : Загальна частина: підручник / П. С. Матишевський. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 272с.

(3 прим.)
343.2

М34


Матишевський, П. С. Кримінальне право України:Загальна частина [Текст] : Підручник для вузів / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К, 2001. – 352с. – (Економіка.Фінанси.Право). – 15грн.00коп.

(1 прим.)

343.2

П69


Практика судів України з кримінальних справ 2001-2005 [Текст] / За ред.: В.Т.Маляренко, В.В.Сташиса. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 464с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №11).

(1 прим.)

343.2

С29


Селецький, С. І. Кримінальне право України: загальна частина [Текст] : навч. посібник / С. І. Селецький. – К. : ЦУЛ, 2012. – 180с. – 40грн.00коп.

(5 прим.)
343.2

Т35


Терентьев, В. И. Специальный субъект преступления в Уголовном праве Украины [Текст] : (сборник научных трудов) / В. И. Терентьев. – Николаев : Дизайн и полиграфия, 2005. – 176с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

343.2

Ф89


Фріс, П. Л. Кримінальне право України: загальна частина [Текст] : навч. посібник для вузів / П. Л. Фріс. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 362с. – 42грн.80коп.

(1 прим.)

343.2

Х-86


Хохлова, І. В. Кримінальне право України (загальна частина) [Текст] : посібник для вузів / І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 272с. – 42грн.80коп.

(1 прим.)

343.2

Х-97


Хряпінський, П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України [Текст] : навч. посібник для вузів / П. В. Хряпінський. – К. : ЦУЛ, 2008. – 192с. – 28грн.00коп.

(4 прим.)

343.2

Я55


Ямкова, О. О. Примусові заходи виховного характеру [Текст] : навч. посібник / О. О. Ямкова ; за ред. Н.А.Мірошниченко. – Миколаїв : Одеська нац. юридична академія, 2006. – 120с. – 17грн.00коп.

(10 прим.)

343.2/.7

К79


Крецул, В. И. Уголовное право Украины. Общая часть [Текст] : учеб. пособие / В. И. Крецул. – 3-е изд., перераб. и доп. – Николаев : Илион, 2009. – 534с. – 80грн.00коп.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка