База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка11/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

343.3 Протиправні дії стосовно держави

343.3

Б23


Бантишев, О. Ф. Злочини у сфері службової діяльності: (питання кваліфікації) [Текст] : Навч. посібник / О. Ф. Бантишев. – К. : МАУП, 2002. – 128с. – 6грн.80коп.

(4 прим.)

343.3

Б77


Бойко, А. М. Детермінація економічної злочинності в України в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) [Текст] : монографія / А. М. Бойко. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 380с.

(1 прим.)

343.3

Г97


Гуторова, Н. А. За что отвечает должностное лицо [Текст] / Н. А. Гуторова ; Сост. Т.И.Дружинина. – Харьков : Консульт, 2004. – 123с. – (Энциклопедия бухгалтера и экономиста ; №12). – 20грн.25коп.

(9 прим.)343.3

Д25


Де ховається корупція:аналіз нормативно-правових актів підготовлений програмою "Партнерство за прозоре суспільство"та Інститутом конкурентного суспільства [Текст]. – К., 2003. – 36с.

(1 прим.)

343.3

Е60


Емельянов, В. П. Уголовно-правовое противодействие терроризму [Текст] : монография / В. П. Емельянов, М. Н. Иманлы, И. Н. Рыжов. – Харьков : Право, 2014. – 88с. – 30грн 00коп.

(3 прим.)343.3

К61


Колпаков, В. К. Порушення правил дорожнього руху [Текст] : колізійність новел і правове регулювання: монографія / В. К. Колпаков, О. К. Черновський, В. В. Гордєєв. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 328с. – 55грн.00коп.

(1 прим.)

343.3

К66


Коржанський, М. Й. Кваліфікація злочинів [Текст] : навч. посібник / М. Й. Коржанський. – 3-тє вид. – К. : Атіка, 2007. – 592с. – 90грн.

(2 прим.)343.3

К69


Корупція в Україні [Текст] : причини поширення та механізми протидії: Зелена книга державної політики / С. В. Дрьомов, Ю. Г. Кульнищ, Д. Б. Клименко, Г. О. Усатий. – К. : Пріоритети, 2010. – 88с. – 7грн.00коп.

(1 прим.)

343.3

К82


Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності [Текст] : Коментар, нормативно-правові акти, судова практика. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 288с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №10).

(1 прим.)
343.3

К89


Кузнєцов, В. О. Відповідальність працівників податкової міліції за адміністративні проступки та порядок її реалізації [Текст] : Навчально-практичний посібник / В. О. Кузнєцов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 248с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)

343.3

Л88


Лысенко, В. В. Расследование уклонений от уплаты налогов, совершенных должностными лицами организаций предприятий , учреждений [Текст] / В. В. Лысенко. – Харьков : Консум, 1997. – 192с. – 5грн.00коп.

(3 прим.)
343.3

М48


Мельник, М. І. Корупція [Текст] : сутність, поняття, заходи протидії: монографія / М. І. Мельник. – К. : Атіка, 2001. – 304с. – 14грн.00коп.

(1 прим.)

343.3

П78


Програми "Партнерство за прозоре суспільство" [Текст] : матеріали звітно-планувальної конференції 6-7 лютого 2004 року. – К., 2004. – 111с.

(4 прим.)

343.3

Р41


Репешко, П. І. Найманство [Текст] : монографія / П. І. Репешко. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 372с. – 20грн.00коп.

(2 прим.)

343.3

Ш95


Шульженко, Ф. П. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки [Текст] : Навч. посібник / Ф. П. Шульженко, Є. В. Невмержицький. – К. : КНЕУ, 2003. – 171с. – 22грн.50коп.

(1 прим.)
343.3/.7 Види протиправних діянь. Особлива часина кримінального права

343.3/.7

К82


Кримінальне право України [Текст] : Особлива частина: підручник для вузів / за ред.: В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-е вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2010. – 608с. – 71грн.50коп.

(5 прим.)343.3/.7 К82

Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підручник / за ред. Є.Л.Стрельцова. – Харків : Одіссей, 2009. – 496с. – Реком. МОН України. – 80грн 00коп.

(1 прим.)
343.3/.7

К89


Кузнецов, В. В. Теорія кваліфікації злочинів [Текст] : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; За ред.: Є.М.Моїсеєва, О.М.Джужи. – 2-е вид., перероб. – К. : КНТ, 2007. – 300с. – 45грн.00коп.

(2 прим.)
343.3/.7

С29


Селецький, С. І. Кримінальне право України: особлива частина [Текст] : навч. посібник / С. І. Селецький. – К. : ЦУЛ, 2012. – 331с. – 70грн.00коп.

(5 прим.)

343.34 Злочини проти громадського порядку та безпеки

343.34

А35


Азаров, Д. С. Злочини у сфері комп`ютерної інформації (кримінально-правове дослідження) [Текст] : монографія / Д. С. Азаров. – К. : Атіка, 2007. – 304с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)

343.34

В42


Відповідальність за порушення правил безпеки та організаціїї дорожнього руху [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 48с. – 11грн.00коп.

(2 прим.)343.34

Д69


Дорожньо-транспортні пригоди. Законодавство. Судова практика [Текст] / За заг.ред. С.М.Левченка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 416с. – (Бюлетень законодавства і юридич.практики України ; №8).

(1 прим.)

343.34

У-74


Ус, О. В. Відповідальність за підбурювання до злочину [Текст] : навч. посібник / О. В. Ус. – Харків : Право, 2008. – 60с. – 13грн.00коп.

(2 прим.)343.35 Злочини проти державного управління.

Зловживання службовим становищем


343.35

А72


Антикорупційне законодавство України [Текст] / відп. ред. Д.Чупріна; Центр адаптації державної служби. – К. : ФОП Костюк О.О., 2009. – 16с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)


343.35

З-33


Запобігання і протидія корупції [Текст] : (законодавчі акти). – К., 2011. – 50с. – 5грн.00коп.

(5 прим.)

343.35

М29


Мартыненко, О. А. Преступления сотрудников органов внутренних дел Украины [Текст] : монография / О. А. Мартыненко, В. Самотиевич, А. – Харьков : Права людини, 2013. – 288с. – 90грн.00коп.

(1 прим.)

343.35

М48


Мельник, М. І. Корупція - корозія влади: соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії [Текст] : монографія / М. І. Мельник. – К. : Юридич. думка, 2004. – 400с. – 30грн.70коп.

(1 прим.)343.35

Н62


Никифорчук, Д. Й. Злочини, що вчиняються у сфері оподаткування - засоби запобігання та викриття (Ст. 212 КК України) [Текст] : науково-практичний посібник / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, Є. В. Баранюк. – К. : КНТ, 2008. – 332с. – 37грн.50коп.

(2 прим.)
343.35 Р98

Рябченко, О. Н. Преступления против порядка управления: история, теория, компаративистика [Текст] : [монография] / О. Н. Рябченко. – М. : Зерцало, 2016. – 252с. – 95грн 00коп.

(1 прим.)


343.35

С49


Слухання у Комітеті на тему: "Антикорупційна політика і практика" [Текст] : проблеми законодавчого забезпечення / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К. : СПД Москаленко О.М., 2009. – 96с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)343.35

С76


Стан корупції в Україні: порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень 2007-2009 для Порогової програми для України Корупції "Виклики тисячоліття" (МСС) [Текст] : для проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції "Гідна Україна. – США : MSI, 2009. – 48с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

343.35

У-45


Україна. Верховна Рада Про засади запобігання та протидії корупції; Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень; Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення [Текст] : Закон України; станом на 11.06.09 /Україна. Верховна Рада. – К., 2009. – 64с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)
343.37 Злочини проти національної економіки,

економічного плану, державної власності


343.37 А66

Андрушко, А. В. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання [Текст] : монографія / А. В. Андрушко, І. А. Нестерова. – Ужгород : ТОВ "ІВА", 2016. – 220с. – 85грн 00коп.

(1 прим.)


343.37

К82


Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини у сфері господарської діяльності [Текст] / Відповід. ред. П.П.Пилипчук. – К. : Праксіс, 2006. – 1176с. – 139грн.20коп.

(1 прим.)


343.37

Ш70


Шляхи подолання рейдерства [Текст] : удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців: матеріали комітетських слухань, проведених 17 вересня 2008 року. – К., 2008. – 196с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)
343.4 Злочини проти основних свобод прав людини

343.4

А66


Андрушко, П. П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі [Текст] : кримінально-правова характеристика / П. П. Андрушко. – К. : КНТ, 2007. – 328с. – 65грн.00коп.

(2 прим.)
343.4

А95


343.4 Б94

Ахтирська, Н. М. Торгівля людьми в Україні: про що свідчить судова практика [Текст] / Н. М. Ахтирська. – К. : ТОВ "КГЛЗ", 2006. – 84с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

Бущенко, А. "Precedent UA - 2015" [Текст] / А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко ; Українська Гельсінська спілка з прав людини. – К. : КВІЦ, 2015. – 412с. : іл. – 75грн 00коп.

(2 прим.)
343.4

З-19


Законодательство против преступлений на почве ненависти [Текст] : практическое руководство. – Польша : БДИПЧ ОБСЕ, 2011. – 82с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)343.4

І-24


Іващенко, В. О. Торгівля жінками та дітьми:(кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби) [Текст] / В. О. Іващенко. – К. : Атіка, 2004. – 111с. – 9грн.00коп.

(1 прим.)

343.4

П73


Преступление на почве ненависти: предотвращение и реагирования [Текст] : методическое руководство для НПО в регионе ОБСЕ. – Польша : БДИПЧ ОБСЕ, 2011. – 91с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

343.4

П83


Протидія торгівлі людьми в Україні [Текст] : характеристика злочину. – К. : Атіка, 2006. – 38с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)343.4

П83


Протидія торгівлі людьми [Текст] : (законодавчі акти) / відповід. за випуск Ю.Ю.Сорочик. – К., 2011. – 62с. – на укр. та англ. мовах. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

343.4

Ч-34


Чеботарёва, Г. В. Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов и тканей человека и донорства крови в Украине [Текст] : монография / Г. В. Чеботарёва. – К : КНЕУ, 2006. – 180с. – 30грн.00коп.

(2 прим.)343.5 Порушення проти суспільних підвалин, моралі, сімї

343.5

Б48


Берзін, П. С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг [Текст] : аналіз складів злочину передбаченого ст.229 КК України / П. С. Берзін. – К. : Атіка, 2005. – 316с. – 30грн.00коп.

(3 прим.)343.5

Д42


Джужа, О. М. Запобігання злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством [Текст] : монографія / О. М. Джужа. – К. : Атіка, 2009. – 240с. – 52грн.00коп.

(2 прим.)

343.5

Д81


Дудоров, О. О. Злочини у сфері підприємництва [Текст] : навч. посібник / О. О. Дудоров, М. І. Мельник, М. І. Хавронюк ; за ред. М,І.Хавронюка. – К. : Атіка, 2001. – 608с. – 30грн.80коп.

(1 прим.)
343.5

Д85


Духов, В. Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса [Текст] / В. Е. Духов. – К. : ИМСО МО Украины, НВФ "Студцентр", 1997. – 176с. – 5грн.44коп.

(2 прим.)343.5

К43


Киричко, В. М. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці [Текст] : науково-практичний коментар / В. М. Киричко, О. І. Перепелиця ; за ред. В.Я.Тація. – Харків : Право, 2010. – 782с. – 132грн.00коп.

(2 прим.)

343.5

К56


Коваль, А. М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: теорія і практика [Текст] / А. М. Коваль. – К. : Юстініан, 2005. – 320с. – 39грн.00коп.

(2 прим.)343.5

К68


Коротков, А. П. Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от Калиостро до Мавроди [Текст] / А. П. Коротков. – М. : Астрель: Олимп, 2009. – 251с. – 44грн.34коп.

(1 прим.)
343.5

К82


Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності [Текст] / Авт. коментар. П.П.Андрушенко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 288с. – (Законодавство). – 30грн.80коп.

(2 прим.)

343.5

К89


Кузнецов, В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності [Текст] : Практичний посібник / В. В. Кузнецов ; За ред. В.І.Шакуна. – К. : Видавець Паливода А.В., 2007. – 160с. – (Практика та право). – 20грн.00коп.

(2 прим.)

343.5

М24


Манукян, В. И. Моральный вред: право, практика, опыт [Текст] / В. И. Манукян. – К. : Истина, 2008. – 288с. – 64грн. 00коп.

(1 прим.)

343.5

Н48


Некрасов, В. А. Виявлення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом: (оперативно-розшуковий аспект) [Текст] : навч.-практич. посібник / В. А. Некрасов. – К. : Скіф; КНТ, 2008. – 88с. – 14грн.00коп.

(1 прим.)
343.5

П83


Протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності [Текст] : науково-практичний посібник / С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук, Р. П. Томма, В. І. Барко. – К. : КНТ, 2006. – 192с. – (Бібліотека оперативного працівника). – 20грн.00коп.

(2 прим.)

343.5

С29


Селіванов, М. П. Антинаркотичне законодавство України [Текст] : історія.Теорія. Коментар / М. П. Селіванов, М. С. Хруппа. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

343.5

С38


Синєокий, О. В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології. Вступ до криміноперверсології [Текст] : монографія / О. В. Синєокий. – Харків : Право, 2009. – 752с. – 143грн.00коп.

(1 прим.)343.6 Злочини проти життя та честі

343.6

В23


Вбивства на замовлення [Текст] : попередження та розкриття: курс лекцій / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, Ю. Б. Ірхін, В. В. Матвійчук. – К. : КНТ, 2009. – 157с. – (Бібліотека оперативного працівника). – 20грн.00коп.

(2 прим.)
343.6

К82


Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти життя особи (вбивства) [Текст] / Відповід. ред.П.П.Пилипчіук. – К. : Ін Юре, 2007. – 960с. – 107грн.20коп.

(3 прим.)
343.6

Н32


Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми) [Текст] : научно-метод. пособие / под ред.: А.И.Дворкина, А.Б.Соловьева. – М. : Экзамен, 2007. – 590с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)

343.6

Р24


Расследование дорожно-транспортных происшествий [Текст] / И. В. Писаренко, В. Н. Магера, В. И. Ткаченко, В. В. Чудновский. – К. : РИО МВД Укрины, 1994. – 336с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)343.6

С67


Сотников, А. В. Антикиллер: как предупреждать заказные убийства [Текст] / А. В. Сотников ; под общ. ред. А.Е.Тараса. – Минск : Харвест, 2006. – 366с. – (Коммандос). – 20грн.00коп.

(1 прим.)

343.6

С89


Судовий розгляд справ пов'язаних з вчиненням насильства в сім'ї в Україні: проблеми відповідальності міжнародним стандартам та шляхи вдосконолення [Текст] : науково-практичний посібник / за ред.: О.А.Шаповалової, С.О.Павлиш. – К. : Ваіте, 2011. – 196с. – 30грн

(2 прим.)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка