База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка12/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

343.7 Злочини проти власності


343.7 К61

Колодяжний, М. Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання [Текст] : монографія / М. Г. Колодяжний ; за ред. В.В.Голіни. – Харків : Кроссроуд, 2010. – 288с. – 65грн 00коп.

(1 прим.)
343.7

Х-70


Хозиков, В. И. Информационное оружие [Текст] / В. И. Хозиков. – СПб.; М. : Нева: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 480с. – (Досье). – 20грн.00коп.

(1 прим.)

343.8 Покарання. Виконання вироку. Запобігання злочинам.

Перешкодження скоєнню злочину


343.8

В43


Виконання покарань: законодавство, роз'яснення [Текст] / уклад.: І.М.Копотун, В.ІДемський, В.І.Пазинич. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 400с. – (Бюлетень законодат. і юридич. практики ; №6).

(1 прим.)

343.8

Г32


Гель, А. П. Кримінально-виконавче право України [Текст] : навч. посібник / А. П. Гель, Г. С. Семаков, І. С. Яковець ; За ред. А.Х.Степанюка. – 2008 : Юрінком Інтер, 2008. – 624с. – 63грн.00коп.

(15 прим.)

343.8

Г82


Гривняк, Л. Ю. Вища міра покарання: історико-правове дослідження [Текст] / Л. Ю. Гривняк. – К. : Атіка, 2011. – 164с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)

343.8

К82


Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : прийнятий 11.07.2003; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25.04.2012 р. – К. : Форум, 2012. – 174с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)

343.8

К82


Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : Науково-практичний коментар / За ред. А.Х..Степанюка. – Харків : Одіссей, 2005. – 560с. – 56грн.00коп.

(1 прим.)343.8

К82


Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : Прийнятий 11 липня 2003 року №1129-IV; Офіц. текст станом на 20 грудня 2006 року. – К. : Форум, 2007. – 164с. – (Кодекси України ; №1).

(1 прим.)

343.8

К82


Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : Кодекс України прийнятий 11 липня 2003р.; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.08.08. – К. : Форум, 2008. – 166с. – (Кодекси України; №9).

(1 прим.)
343.8

К82


Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : Від 30 березня 2004 року. – К. : Атіка, 2004. – 96с. – 6грн.70коп.

(10 прим.)

343.8

К82


Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : Кодекс України від 11.07.03. – К. : Форум, 2003. – 110с. – (Кодекси України ; №11).

(1 прим.)343.8

К82


Кримінально-виконавче законодавство України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 431с. – (Бюлетень законодавства юридичної практики України ; №3).

(1 прим.)

343.8

К82


Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : Прийнятий 11.07.03. – К. : Форум, 2005. – 163с. – (Кодекси України ; №3).

(1 прим.)
343.8

К82


343.8 К82

Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : прийнятий 11 липня 2003 року; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 12.04.10 року. – К. : Форум, 2010. – 172с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)

Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 1 лютого 2016 року / Міністерство юстиції України. – К. : Форум, 2016. – 186с. – (Кодекси України ; №2).

(1 прим.)
343.8

К82


Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : науково-практичний коментар / за ред. А.Х.Степанюка. – 2-е вид., доп. і перероб. – Харків : Одіссей, 2008. – 560с. – 50грн.

(1 прим.)

343.8

М65


Місця несвободи в Україні [Текст] / Д. О. Кобзін, А. М. Черноусов, С. В. Щербань, М. О. Колоколова. – Харків : ХІСД, 2012. – 204с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)343.8

О-65


Оржеховська, В. М. Профілактика правовпорушень серед неповнолітніх [Текст] : навч.-метод. посібник / В. М. Оржеховська. – К. : ВіАн, 1996. – 352с.

(41 прим.)343.8

П40


Плужнік, О. І. Кримінально-виконавче право в таблицях та схемах [Текст] / О. І. Плужнік. – К. : Професіонал, 2006. – 144с. – 25грн.20коп.

(7 прим.)
343.8

Я75


Ярмиш, О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ на початку ХХ ст. [Текст] : монографія / О. Н. Ярмиш. – Харків : Консум, 2001. – 288с. – 18грн.00коп.

(1 прим.)343.9 Кримінологія. Криміналістика. Інші дисциплини

343.9

А46


Александров, Ю. В. Кримінологія [Текст] : Курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Ю. В. Семаков. – К. : МАУП, 2002. – 296с. – 15грн.70коп.

(2 прим.)
343.9

Б27


Басай, В. Д. Криміналістична одорологія: (теоретичні, правові і методичні основи) [Текст] : Монографія / В. Д. Басай. – Коломия : Вік, 2003. – 502с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

Б43


Белкин, Р. С. История отечественной криминалистики [Текст] / Р. С. Белкин. – М. : Норма, 1999. – 496с. – 25грн.44коп.

(1 прим.)343.9

В75


Воробей, О. В. Техніко-криміналістичне дослідження документів [Текст] : навч.-методич. посібник / О. В. Воробей, І. М. Мельников, О. Г. Волошин. – К. : ЦУЛ, 2008. – 303с. – 34грн.00коп.

(5 прим.)
343.9

Г67


Гора, І. В. Криміналістика [Текст] : Навч. посібник. Ч.1 : Криміналістична техніка / І. В. Гора, В. А. Колесник. – К. : Алерта, 2005. – 320c. – 25грн.00коп.

(10 прим.)

343.9

Г74


Готтфредсон, М. Загальна теорія злочину [Текст] : наукове видання / М. Готтфредсон, Т. Герші ; пер. з англ. Н.Бордукової. – Хапрків : Акта, 2000. – 315с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

Д42


Джужа, О. М. Кримінологія:(Загальна та особлива частини) [Текст] : Спеціалізований курс лекцій зі схемами: Навч. посібник / О. М. Джужа ; О.М.Джужа, Є.М.Моісеєв, В.В.Василевич; За ред.О.М.Джужи. – К. : Атіка, 2002. – 368с. – 22грн.00коп.

(7 прим.)

343.9

Е88


Етапізація роботи з особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації [Текст] : навч. посібник / Ю. О. Ланцедова, С. А. Кириченко, Ю. Д. Ткач, О. С. Тунтула ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2009. – 296с. – 57грн.70коп.

(50 прим.)343.9

З-18


Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології [Текст] : у 3-х кн. Кн.1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. Закалюк. – К. : ІнЮре, 2007. – 424с. – 67грн.00коп.

(1 прим.)
343.9

З-18


Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології [Текст] : у 3-х кн. Кн.2 : Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів / А. П. Закалюк. – К. : ІнЮре, 2007. – 712с. – 78грн.00коп.

(1 прим.)343.9

З-18


Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології [Текст] : у 3-х кн. Кн.3 : Практична кримінологія / А. П. Закалюк. – К. : ІнЮре, 2008. – 320с. – 63грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

И74


Иншакова, С. М. Зарубежная криминология [Текст] / С. М. Иншакова. – М. : ИНФРА-М - НОРМА, 1997. – 383с. – 6грн.00коп.

(1 прим.)343.9

К26


Карпов, Н. С. Злочинна діяльність [Текст] : монографія / Н. С. Карпов ; під ред.В.П.Бахіна. – К. : Вид-во Семенко Сергія, 2004. – 308с. – 8грн.00коп.

(1 прим.)
343.9

К26


Карпов, Н. С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів внутрішніх справ у протидії злочинній діяльності [Текст] : Монографія / Н. С. Карпов. – К. : Вид-во Семенко Сергія, 2003. – 124с. – 10грн.40коп.

(2 прим.)

343.9

К26


Карпов, Н. С. Злочинна діяльність [Текст] : Монографія / Н. С. Карпов ; Під ред. В.П.Бахіна. – К. : Вид-во Семенко Сергія, 2004. – 310с. – 37грн.00коп.

(2 прим.)

343.9

К26


Карпов, Н. С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней: (данные эмпирических исследований) [Текст] / Н. С. Карпов. – К., 2004. – 218с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

К43


Кириченко, С. А. Основи мікрооб'єктологіїї [Текст] : Лекція №3. №3 / С. А. Кириченко, Ю. О. Кириченко, Ю. Д. Ткач ; За ред. О.А.Кириченка. – К. : РВВ КІВС, 2004. – 32с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)
343.9

К43


Кириченко, С. А. Періодизація розвитку, поняття і системно-структурна будова криміналістики [Текст] : Навч. посібник / С. А. Кириченко, Ю. О. Кириченко, Ю. Д. Ткач. – За ред. О.А.Кириченка. – К. : РВВ КІВС, 2004. – 80с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)343.9

К43


Кириченко, А. А. Основы судебной микрообъектологии [Текст] : Монография / А. А. Кириченко. – Харьков : Основа, 1998. – 1220с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)
343.9

К43


Кириченко, А. А. Основы юридической одорологии: (теорология, правовая процедура, методика) [Текст] : Монография / А. А. Кириченко. – Ивано-Франковск : Плай, 2001. – 768с. – 70грн.00коп.

(1 прим.)
343.9

К43


Кириченко, С. А. Робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення спецкурсу "Сучасні проблеми юриспруденції" [Текст] / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач ; За ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 72с. – (Методична серія ; Вип.№56). – 5грн.45коп.

(50 прим.)
343.9

К43


Кириченко, С. А. Програма і питання до іспиту для вступу до аспірантури зі спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза [Текст] : Методичні рекомендації / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач ; За ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 19с. – (Методична серія ; Вип.№61). – 1грн.85коп.

(36 прим.)

343.9

К43


Курс лекцій з криміналістики. періодизація розвитку, поняття, система, дисциплінарні зв'язки і дидактичні основи [Текст] : авторська лекція. Вип.15 / Є. В. Кириленко, Г. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова та ін. ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 64с. – 11грн.34коп.

(39 прим.)

343.9

К64


Коновалов, В. В. Кримінологія [Текст] : Методичні рекомендації. Для самостійного вивчення / В. В. Коновалов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 88с. – (Методична серія ; Вип.№68). – 6грн.35коп.

(98 прим.)


343.9

К64


Коновалов, В. В. Криміналістика [Текст] : Навчально-методичні матеріали: Для самостійного вивчення / В. В. Коновалов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 208с. – (Методична серія ; Вип.№83). – 9грн.70коп.

(95 прим.)
343.9

К64


Коновалов, В. В. Кримінологія [Текст] : Конспект лекцій / В. В. Коновалов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 76с. – (Конспект лекцій ; Вип.№1). – 5грн.60коп.

(31 прим.)

343.9

К64


Коновалов, В. В. Криміналістична техніка [Текст] : Навчально-методичні матеріали по підготовці та проведенню практичних занять з криміналістики / В. В. Коновалов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 36с. – (Методична серія ; Вип.№31). – 4грн.20коп.

(31 прим.)343.9

К64


Коновалов, В. В. Криміналістична тактика та методика розслідування окремих видів злочинів [Текст] : Конспект лекцій та практичні завдання до семінарських занять / В. В. Коновалов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 143с. – (Конспект лекцій ; Вип.№3). – 4грн.50коп.

(34 прим.)

343.9

К68


Коросташова, Т. О. Курс лекцій з криміналістики [Текст] : авторська лекція. Вип. 18 : Основи слідознавства / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 44с. – 7грн.50коп.

(41 прим.)

343.9

К68


Коросташова, Ю.О.Тунтула О.С. Курс лекцій з криміналістики [Текст] : авторська лекція. Вип. 16 : Основи мікрооб'єктології / Т. О. Коросташова, Ю.О.Тунтула О.С. Ланцедова ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 36с. – 7грн.50коп.

(40 прим.)
343.9

К68


Коросташова, Т. О. Курс лекцій з криміналістики [Текст] : авторська лекція. Вип. 19 : Основи одорології / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 55с. – 10грн.50коп.

(40 прим.)343.9

К68


Коросташова, Ю.О.Тунтула О.С. Курс лекцій з криміналістики [Текст] : авторська лекція. Вип. 17 : Основи роботи із особистісними і речовими джерелами антикримінальних відомостей / Т. О. Коросташова, Ю.О.Тунтула О.С. Ланцедова ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 29с. – 9грн.00коп.

(41 прим.)
343.9

К82


343.9 К82

Кримінологія [Текст] : Загальна та Особлива частини: підручник для вузів / За ред. В.В.Голіни. – 2-ге вид., перероб і доп. – Харків : Право, 2009. – 288с. – 69грн.00коп.

(30 прим.)

Криміналістика [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / [упорядники: І.В.Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 200с. – 66грн 00коп.

(1 прим.)
343.9

К82


Криміналістика (криміналістична техніка) [Текст] : курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. – К. : МАУП, 2001. – 216с. – 11грн.90коп.

(1 прим.)

343.9

К82


Криминалистика [Текст] : учебник / под ред. Н.П.Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2000. – 718с. – 17грн.80коп.

(1 прим.)
343.9

К82


Криминалистика [Текст] : учебник / под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. – М. : Юрид. лит., 1988. – 672с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

К82


Кримінологія: Загальна та Особлива частини [Текст] : Підручник для вузів / За ред. І.М.Даньшина. – Харків : Право, 2003. – 352с. – 29грн.00коп.

(2 прим.)343.9

К82


Кримінологія [Текст] : Навчально-методичний посібник / О.М.Джужа,О.М.Костенко,Є.М.Моісеєв,В.М.Гринчак та ін.;За ред.О.М.Джужи. – К. : Атіка, 2003. – 400с. – 26грн.00коп.

(5 прим.)343.9

К82


Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / За ред. С.П.Митричева, М.П.Шаламова. – М. : Юридич. литература, 1966. – 608с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

К85


Крылов, И. Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы [Текст] / И. Ф. Крылов. – Ленинград : Изд-во ЛГУ им. А.А.Жданова, 1975. – 188с.

(1 прим.)343.9

К89


Кузьмічов, В. С. Криміналістика [Текст] : навч. посібник. Кн.1 / В. С. Кузьмічов, Г. І. Прокопенко ; за ред. В.Г.Гончаренка, Є.М.Моїсеєва. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 368с.

(1 прим.)


343.9

К93


Курс кримінології [Текст] : Особлива частина: підручник. У 2-х кн. Кн.2 / за заг. ред. О.М.Джужи; відп. ред. Я.Ю.Кондратьєв. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 480с.

(1 прим.)
343.9

К93


Курс кримінології [Текст] : Загальна частина: підручник. У 2-х кн. Кн.1 / за заг. ред. О.М.Джужи; відп. ред. Я.Ю.Кондратьєв. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

(1 прим.)

343.9

К93


Курс лекцій з криміналістики [Текст] : [навч. посібник] / О. А. Кириченко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова та ін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 346с. – 113грн.00коп.

(19 прим.)343.9

К93


Курс лекцій з криміналістики [Текст] : авторська лекція. Вип. 20 : Основи зброєділектики / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 36с. – 9грн.00коп.

(41 прим.)343.9

К93


Курило, В. І. Кримінологія [Текст] : Загальна частина: Курс лекцій: Навч. посібник для вузів / В. І. Курило, О. Є. Михайлов, О. С. Яра. – К. : Кондор, 2006. – 192с. – (Юридична книга). – 24грн.00коп.

(5 прим.)

343.9

К95


Кучинский, А. В. ХХ век.Знаменитые киллеры [Текст] / А. В. Кучинский. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 384с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

М15


Макаренко, Н. П. Техника расследования преступлений [Текст] : практическое руководство для судебных работников / Н. П. Макаренко. – (репринтное издание). – Херсон : ФЛП Гринь Д.С., 2013. – 156с. – 27грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

М19


Маликов, С. В. Криминалистика [Текст] : Практикум / С. В. Маликов. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 203с. – (Высшее образование). – 13грн.30коп.

(2 прим.)

343.9

Н15


Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Криміналістика" [Текст] : для галузі знань: 0601 Право; спеціальності: 6.060100 Правознавство. Кн.3 : Лекції і конспекти / за наук. ред. О.А.кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 155с. – 48грн.50коп.

(3 прим.)

343.9

Н15


Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Криміналістика": для галузі знань: 0601. Право; спеціальності: 6.060100 Правознавство [Текст] : у 3-х кн. Кн.1 і 2 : Навчальна і робоча програми / за наук. ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 155с. – 67грн.43коп.

(3 прим.)

343.9

Н73


Новітня концепція криміналістики та ордистики [Текст] / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, О. С. Тунтула ; За ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 23с. – 2грн.20коп.

(60 прим.)343.9

О-75


Основи слідознавства [Текст] : Лекція №8 / С. А. Кириченко, В. Д. Басай, Ю. О. Кириченко, Ю. Д. Ткач ; За ред. О,А.Кириченка. – К. : РВВ КІВС, 2003. – 36с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)343.9

О-75


Особисті і речові джерела антикримінальної інформації (поняття, класифікація, правова регламентація) [Текст] : Монографія / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, А. П. Огородник, Ю. Д. Ткач ; За ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 168с. – 10грн.90коп.

(11 прим.)

343.9

О-75


Основы опреативно-розыскной деятельности в Украине [Текст] : учеб. пособие / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков, Э. В. Виленской. – 2-е изд., перераб и доп. – К. : ЦНЛ, 2007. – 264с. – 28грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

О-76


Основи одорології [Текст] : Лекція №10 / С. А. Кириченко, В. Д. Басай, Ю. О. Кириченко, Ю. Д. Ткач ; За ред. О.А.Кириченка. – К. : РВВ КІВС, 2003. – 52с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)
343.9

П27


Перша і друга концепції криміналістики та ордистики [Текст] : Лекція 2 / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, О. С. Тунтула ; За ред.О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 28с. – (Авторська лекція ; Вип. №5). – 2грн.40коп.

(36 прим.)343.9

П35


Питання боротьби зі злочинністю [Текст] : збірник наукових праць / АПНУ; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд. – 2007. – . – 236с. : 15грн.00коп.

(1 прим.)343.9

П78


Проблеми роботи з особистими і речовими джерелами антикримінальної інформації [Текст] / А. П. Огородник, С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач ; За ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 59с. – 3грн.70коп.

(60 прим.)343.9

П86


Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності) [Текст] : науково-практичний посібник / за ред.: Я.Ю.Кондратьєва, С.Д.Максименка, Б.В.Романюка. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 436с. – 17грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

Р58


Робоча програма, плани проведення занять та інше навчально-методичне забезпечення частини "Теорологія" і "Техніка" курсу "Криміналістика" [Текст] : Методичні рекомендації / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, О. С. Тунтула ; За ред.О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 66с. – (Методична серія ; Вип.№60). – 5грн.32коп.

(36 прим.)

343.9

С16


Салтевський, М. В. Криміналістика [Текст] : підручник для вузів. В 2-х ч. Ч.1 / М. В. Салтевський. – Х. : Основа: Консум, 1999. – 416с. – 39грн.00коп.

(25 прим.)

343.9

С16


Салтевський, М. В. Криміналістика [Текст] : підручник для вузів. В 2-х ч. Ч.2 / М. В. Салтевський. – Х. : Консум, 2001. – 528с. – 63грн.00коп.

(25 прим.)
343.9

С30


Семаков, Г. С. Криминология:Курс лекций [Текст] / Г. С. Семаков. – 2-е изд.,стереотип. – К. : МАУП, 2002. – 128с. – 10грн.50коп.

(1 прим.)

343.9 С50

Сметаніна, Н. В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології [Текст] : монографія / Н. В. Сметаніна ; за заг. ред. В.В.Голіна. – Харків : Право, 2016. – 192с. – 65грн 00коп.

(1 прим.)


343.9

С83


Стратонов, В. М. Криміналістична теорія пізнавальної діяльності [Текст] : монографія / В. М. Стратонов. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – 440с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)343.9

Т48


Ткач, Ю. Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики [Текст]. В 3-х ч. Ч.3 : Структурно-тематический аспект / Ю. Д. Ткач, С. А. Кириченко, Ю. А. Кириченко ; Под ред. А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск : Плай, 2004. – 315с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)
343.9

Т48


Ткач, Ю. Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики [Текст]. В 3-х ч. Ч.2 : Понятие и межнаучный статус / Ю. Д. Ткач, С. А. Киричеснко, Ю. А. Кириченко ; Под ред. А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск : Плай, 2004. – 238с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

Т48


Ткач, Ю. Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики [Текст]. В.3-х ч. Ч.1 : Библиография / Ю. Д. Ткач, С. А. Кириченко, Ю. А. Кириченко ; Под ред. А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск : Плай, 2004. – 67с. – 6грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

Т59


Торвальд, Ю. Век криминалистики [Текст] / Ю. Торвальд ; пер. с нем.: И.С.Власова, Л.А.Пэк; под ред. Ф.М.Решетникова. – М. : Прогресс, 1984. – 326с.

(1 прим.)343.9

Ф75


Фокс, В. Введение в криминологию [Текст] : пер. с англ. / В. Фокс ; под ред.: Б.С.Никифорова, В.М.Когана. – М. : Прогресс, 1980. – 312с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

343.9

Ф91


Фролова, О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань [Текст] : навч. посібник / О. Г. Фролова. – К. : АртЕк, 1997. – 208с. – 7грн.00коп.

(30 прим.)
343.9

Ш34


343.9 Ш48

Шведова, Г. Л. Кримінологія [Текст] : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять / Г. Л. Шведова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 80с. – (Методична серія ; Вип. №219). – 21грн.75коп.

(33 прим.)

Шепітько, В. Ю. Криміналістика [Текст] : енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / В. Ю. Шепітько ; за ред. В.Я.Тація. – Харків : Право, 2001. – 560с. – 25грн 00коп.

(1 прим.)
343.9

Ш50


Шеремет, А. П. Криміналістика [Текст] : навч. посібник для вузів / А. П. Шеремет. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472с. – 64грн.00коп.

(15 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка