База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка14/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

346.2 Субєкти господарського права

346.2

Т35


Терентьєва, А. Ю. Стислий конспект лекцій з дисципліни "Підприємницьке право" [Текст] / А. Ю. Терентьєва. – Миколаїв : Вид-во ПСІКСУ, 2008. – 42с. – 10грн.68коп.

(30 прим.)346.2

Ф53


Филиалы и представительства субъектов хозяйствования Республики Беларусь [Текст] : практическое пособие / под ред. Р.Б.Кашина. – Минск : Агентство Владимира Гревцова, 2008. – 176с. – (Право и Бизнес). – 25грн.00коп.

(1 прим.)
346.3 Господарські забовязання. Господарські договори (контракти)

346.3

Д59


Договори в господарській діяльності [Текст] : практичний посібник / [упоряд. Д.М.Лівшиц]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 202с. – 55грн.00коп.

(2 прим.)

346.3

О-54


Олійник, О. Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності [Текст] : навч. посібник / О. Б. Олійник. – К. : Алерта, 2007. – 140с. – 20грн.00коп.

(5 прим.)


346.5 Регулювання господарського порядку та управління

346.5

Б43


Белоглавек, А. И. Защита инвестиций, право Европейского Союза и международное право [Текст] / А. И. Белоглавек. – К. : Таксон, 2010. – 360с. – 165грн.00коп.

(1 прим.)

346.5

В48


Вінник, О. М. Інвестиційне право [Текст] : навч. посібник: курс лекцій / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2000. – 264с.

(1 прим.)346.5

Д62


Дозвільна система у сфері господарської діяльності [Текст] : науково-практичний коментар Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності": законодавство, судова практика / авт.-упоряд. К.І.Апанасенко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 312с. – (Бюлетень законодав. і юридич. практики України ; №7).

(1 прим.)
346.5

Ж91


Журик, Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Журик. – К. : ЦУЛ, 2011. – 272с. – 55грн.00коп.

(4 прим.)


346.5

З-15


Задыхайло, Д. В. Инвестиционное право Украины [Текст] : сборник нормативно-правовых актов с комментариями: по состоянию на 10 апреля 2002 г. / Д. В. Задыхайло. – Харьков : Эспада, 2002. – 752с. – 32грн.

(1 прим.)346.5

М66


Митне право України [Текст] : навч. посбіник для вузів / за ред. О.Х.Юлдашева. – К. : ЦУЛ, 2009. – 232с. – 50грн.00коп.

(5 прим.)
346.5

М66


Митний кодекс України [Текст] : офіц. текст із змінами та доп. станом на 23 вересня 2014 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2014. – 464с. – (Кодекси України ; №10).

(1 прим.)

346.5

М66


Митний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 11.07.02; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 26.07.11. – К. : Форум, 2011. – 272с. – (Кодекси України ; №8).

(1 прим.)

346.5

М66


Митний кодекс України [Текст] : офіц. текст із змінами та доп. станом на 14 листопада 2012 року / Мін-во Юстиції України. – К. : Форум, 2012. – 396с. – (Кодекси України ; №12).

(1 прим.)

346.5

М66


Митне регулювання в Україні: Митний кодекс України. Законодавство [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 10 вересня 2012 року. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 423с. – (Бюлетень законодавч. і юридич. практики України ; №9).

(1 прим.)

346.5

М66


Митний кодекс України [Текст] : Кодекси України від 11.07.02; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 1.09.09. – К. : Форум, 2009. – 269с. – (Кодекси України ; №9).

(1 прим.)

346.5

М66


Митний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 11.07.02; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25.12.07. – К. : Форум, 2008. – 271с. – (Кодекси України ; №1).

(1 прим.)

346.5

М66


Митний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 11 липня 2002 року; Офіц. текст із змінами та доп. станом на 20 02 06. – К. : Форум, 2006. – 270с. – (Кодекси України ; №3).

(1 прим.)

346.5

М66


Митне законодавство України [Текст] : станом на 15 лютого 2008 року. – К. : Істина, 2008. – 424с. – 42грн.00коп.

(1 прим.)346.5

Н34


Науково-практичний коментар до Закону України "Про захист прав споживачів" [Текст] : станом на 5 вересня 2011р. / Г. Г. Антухов, Д. І. Афанасьєв, В. В. Денисюк, В. О. Дяков. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 388с. – 140грн.00коп.

(1 прим.)
346.5

О-57


Омельченко, А. В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні [Текст] / А. В. Омельченко. – К. : Юрінком, 1996. – 288с. – 6грн.00коп.

(1 прим.)
346.5

Р69


Романова, М. Е. Европейское таможенное право [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. Е. Романова, В. А. Абрамович, Т. Ф. Цеханович. – Минск, 2010. – 103с. – (Европейское экономическое право). – 15грн.00коп.

(1 прим.)346.5

Т32


Таможенные платежи в республике Беларусь [Текст] : практическое пособие: в 3-х кн. Кн.3 : Взыскание таможенной задолженности и ответственность за неуплату таможенных платежей. Судебная практика / автори 3 кн. С.Н.Насута, А.В.Бобков. – Минск : Агентство Владимира Гревцова, 2009. – 182с. – (Право и бизнес). – 20грн.

(1 прим.)

346.5

Ч-49


Чернадчук, В. Д. Інвестиційне право України [Текст] : навч. посібник для вузів / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, Т. О. Чернадчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми; К. : Університетська книга; Княгиня Ольга, 2005. – 384с. – 32грн.00коп.

(1 прим.)346.7 Регулювання окремих галузей економіки

346.7

З-19


Законодавство України про сільське господарство [Текст] : збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012 року. – К. : ЦУЛ, 2012. – 122с. – 25грн.00коп.

(3 прим.)
346.9 Здійснення господарського права. Правовий захист

346.9

В52


Вирішення господарських спорів [Текст] : застосування норм матеріального права в роз'ясненнях і листах Вищого господарського суду України / за ред. Д.М.Притики. – К. : Юстініан, 2002. – 640с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)


346.9

Г68


Горевий, В. І. Господарський процес [Текст] : практикум: навч. посібник для вузів / В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2010. – 283с. – 67грн.00коп.

(2 прим.)346.9

Г72


Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 28.04.2015 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2015. – 136с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)346.9

Г72


Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 20 вересня 2013 року: (відповідає офіційному текстові). – К. : ЦУЛ, 2013. – 76с. – 10грн.00коп.

(3 прим.)
346.9

Г72


346.9 Г72

Господарське процесуальне право України [Текст] : підручник для вузів / В. Д. Чернадчук, Д. М. Сухонос, В. П. Нагребельний, Д. М. Лук'янець. – 2-е вид., перероб і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 378с. – 67грн.00коп.

(15 прим.)

Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 3 жовтня 2011 року. – Харків : Право, 2011. – 88с. – 15грн 00коп.

(1 прим.)
346.9

Г72


Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 21 червня 2013 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2013. – 133с. – (Кодекси України ; №7).

(1 прим.)346.9

Г72


Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : зі змінами та доп. станом на 15 жовтня 2009 року. – К. : Видавець Паливода А.В., 2009. – 64с. – (Кодекси України). – 2грн.50коп.

(1 прим.)

346.9

Г72


Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 3.09.2012р. / Верховна Рада України. – К. : ЦУЛ, 2012. – 62с. – (Кодекси України). – 10грн.00коп.

(10 прим.)

346.9

Г72


Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 1 вересня 2008 року. – Харків : ІГВІНІ, 2008. – 70с. – (Закони України). – 8грн.40коп.

(1 прим.)

346.9

Г72


Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 10 вересня 2009 року. – Харків : Одісей, 2009. – 80с. – (Закони України). – 7грн.50коп.

(1 прим.)

346.9

Г72


Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 21.01.2013р.: офіц. текст. – К. : Паливода А.В., 2013. – 92с. – (Кодекси України). – 17грн.00коп.

(1 прим.)

346.9

Н32


Настільна книга судді в господарському процесі [Текст] : практичний посібник / [упоряд. Д.М.Лівшиц]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 480с. – 90грн.00коп.

(1 прим.)

346.9

Р65


Роїна, О. М. Господарський процес [Текст] : практичний посібник / О. М. Роїна. – К. : Алерта: Цул, 2011. – 192с. – 40грн.00коп.

(5 прим.)

346.9

С89


Судова практика Вищого Господарського Суду України 2010-2012 [Текст] / за ред. В.І.Татькова. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 413с. – (Бюлетень законодав. і юридич. практики України ; №11).

(1 прим.)347 Цивільне право. Судовий устрій

347

A82


Asbell, B. What lawyers really do: six lawyers talk about their life and work [Текст] / B. Asbell. – New York : Peter H.Wyden, Inc., 1970. – 114p.

(1 прим.)

347

B29


Bastress, R. M. Interviewing, Counseling, and Negotiating: Skill for Effective Representation [Текст] / R. M. Bastress, Harbaugh. – USA : Lettle, Brown and Company, 1990. – 537p. – 6grn.00kop.

(1 прим.)

347

C76


Contemporary business law: principles and cases [Текст] / R. C. Hoeber, J. D. Reitzel, D. P. Lyden et al. – 3-d edition. – USA, 1986. – 1432p. – 150krb.

(4 прим.)

347

C79


Corley, R. N. The Legal environment of business [Текст] / R. N. Corley, O. L. Reed. – 7-th edition. – USA, 1987. – 793p. – 100krb.

(11 прим.)

347

W24


347 А43

Want's Federal-State Court Directory - 1993 - edition - All States and Canada [Текст] : (complete addresses and telephone numbers). – Washington : Want Publishing Co., 1992. – 218p. – (Your Nation's Courts Series). – 12grn.00kop.

(1 прим.)

Актуальні проблеми приватного права України [Текст] : збірник статей до ювілею доктора юридичних наук професора Н.С.Кузнєцової / за ред.: Р.А.Майданик, О.В.Кохановської. – К. : Юридична практика, 2014. – 564с. – 100грн 00коп.

(1 прим.)
347

А69


Аномалії в цивільному праві України [Текст] : Навчально-практичний посібник / Відп. ред. Р.А.Майданик. – К. : Юстініан, 2007. – 912с. – (Аномалії цивільного права). – 82грн.50коп.

(2 прим.)

347

Б64


Бірюков, І. А. Цивільне право України: Загальна частина [Текст] : Навч. посібник для вузів / І. А. Бірюков, Ю. О. Заіка, В. М. Співак. – К. : Наукова думка, 2000. – 304с. – 6грн.00коп.

(3 прим.)

347

Б77


Бойко, М. Д. Цивільно-правові документи [Текст] : зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, когнтрактів, актів з цивільно-правових питань / М. Д. Бойко, В. М. Співак, М. А. Хазін ; за ред. В.Д.Гвоздецького. – 4-те вид. – К. : Наукова думка, 2001. – 319с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)
347

Б77


Бойко, М. Д. Основи правового самозахисту [Текст] : Коментарі. Роз'яснення. Практичні поради. Зразки юридичних документів: навч. посібник для вузів / М. Д. Бойко. – К. : Олан, 2001. – 356с. – 22грн.00коп.

(1 прим.)
347

Б82


Бориславська, М. В. Цивільне право України [Текст] : Методичні матеріали та плани семінарських занять / М. В. Бориславська ; МДГУ ім. Петра Могили. Факультет правничих наук. Кафедра правознавства. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 236с. – (Методична серія ; №6). – 18грн.20коп.

(70 прим.)

347

В67


Волков, А. В. Теория концепции "Злоупотребление гражданскими правами" [Текст] / А. В. Волков. – Волгоград : Станица-2, 2007. – 352с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)

347

В67


Волков, А. В. Теория концепции "Злоупотребление гражданскими правами" [Текст] : монографія / А. В. Волков. – Волгоград : Станица-2, 2007. – 352с. – 60грн.00коп.

(1 прим.)

347

Г72


Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 304с. – 9грн.00коп.

(1 прим.)

347

Г75


Гражданское право: история и современность [Текст] : авторефераты диссертаций преподавателей и аспирантов кафедры гражданского права и процесса. – Волгоград : Волгоградское научн. изд-во, 2009. – 262с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

347

Г75


Гражданский кодекс Украины [Текст]. – Харьков : Консульт, 2003. – 408с. – (Энциклопедия бухгалтера и экономиста).

(1 прим.)

347

Г75


Гражданский Кодекс Украинской ССР [Текст] : тескт по состояния на 20 мая 1985г. – К. : Политзидат України, 1985. – 275с.

(1 прим.)
347

Г75


Гражданский Кодекс Украины [Текст] / пер. с укр. В.И.Игнатенко, И.П.Жигалкина. – Харьков : Консум, 2003. – 528с. – 47грн.85коп.

(2 прим.)

347

Г75


Гражданский кодекс Украины [Текст] : Кодекс Украины от 16.01.03. – К. : Бліц Принт, 2003. – 226с. – (Сборник систематизированного законодательства ; Вып.12).

(1 прим.)

347

Г75


347 Г75

Гражданский кодекс Украины [Текст] / Укладач О.Руденок. – Харьков : Фактор, 2003. – 472с. – (Библиотека законодательства). – 7грн.00коп.

(1 прим.)

Гражданское общество и развитие гражданского права [Текст] : сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Н.С.Кузнецовой / отв. ред.: Р.А.Майданик, Е.В.Кохановская. – К. : Юридическая практика, 2014. – 656с. – 100грн 00коп.

(1 прим.)347

Г93


Гуз, А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу [Текст] / А. М. Гуз ; навч. посібник. – К. : КНТ, 2007. – 260c. – 42грн.50коп.

(6 прим.)
347

Д13


Давидова, Н. О. Особисті немайнові права [Текст] : Навч. посібник для вузів / Н. О. Давидова. – К. : Ін Юре, 2008. – 160с. – 43грн.20коп.

(4 прим.)

347

Д36


Державна реєстрація актів цивільного стану: законодавство, судова практика, роз'яснення [Текст] / за ред, А.О.Янчука. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 264с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №12).

(1 прим.)

347

Д36


Державна реєстрація актів цивільного стану [Текст] : законодавство, судова практика / за ред. Л.В.Єфіменка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 304с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №4).

(1 прим.)
347

Д64


Доліненко, Л. О. Цивільне право України [Текст] : Навч. посібник для вузів / Л. О. Доліненко, В. О. Доліненко, С. О. Сарновська. – К. : Кондор, 2006. – 356с. – 46грн.00коп.

(1 прим.)347

Е20


Еволюція цивільного законодавство України [Текст] : Проблеми теорії і практики / За ред. Я.М.Шевченко. – К. : Юридична думка, 2007. – 340с. – 50грн.80коп.

(5 прим.)347

Е60


Емельянов, В. П. Гражданское право Украины [Текст] : Практическое пособие / В. П. Емельянов. – 3-е изд., стереотип. – Харьков : Консум, 2000. – 236с. – 13грн.00коп.

(3 прим.)
347

Є33


Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України [Текст] / За ред. Л.М.Горбунової. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 336с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №8).

(1 прим.)

347

З-41


Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань (1963-2001рр.) [Текст]. – 4-е вид. – Харків : Одіссей, 2003. – 400с. – 13грн.20коп.

(10 прим.)

347

З-41


Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах цивільної юрисдикції [Текст] / упоряд.: Н.О.Гуторова, О.О.Житний, Т.В.Сараскіна. – Харків : Одіссей, 2012. – 456с. – 38грн.00коп.

(1 прим.)

347

З-47


Зейкан, Я. П. Захист у цивільній справі [Текст] : Науково-практичний коментар / Я. П. Зейкан. – 2-е вид., стереотип. – К. : КНТ, 2008. – 488с. – 75грн.00коп.

(1 прим.)

347

З-56


Зенин, И. А. Гражданское право [Текст] : учебник для вузов / И. А. Зенин. – М. : Высш. образование, 2008. – 567с. – 86грн.60коп.

(2 прим.)347

З-89


Зразки цивільно-правових документів [Текст] / За ред. В.О.Кузнєцова. – К. : Істина, 2008. – 696с. – 96грн.00коп.

(2 прим.)

347

З-89


Зразки юридичних документів [Текст]. – Харків : Одіссей, 2005. – 272с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)
347

І-23


Іванюченко, А. Судовий захист ваших прав [Текст] : (зразки позовних заяв та скарг) / А. Іванюченко. – Миколаїв : Видавничий дім "Городянин", 1999. – 38с.

(2 прим.)

347

К57


347 К57

Кодекс цивільного захисту України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 27листопада 2013 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2013. – 167с. – (Кодекси України ; №12).

(1 прим.)

Кодекс цивільного захисту України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 17листопада 2015 року / Міністерство юстиції України. – К. : Форум, 2015. – 168с. – (Кодекси України ; №12).

(1 прим.)
347

К57


347 К89

Кодифікація приватного (цивільного права України) [Текст] / за ред. А,Довгерта. – К. : Укр. центр правничих студій, 2000. – 336с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

Кузнєцова, Н. С. Вибрані праці [Текст] / Н. С. Кузнєцова. – К. : Юридична практика, 2014. – 544с. – 100грн 00коп.

(1 прим.)
347

Л63


Лісна, І. С. Навчально-методичні матеріали з курсу "Загальне та процесуальне документування" [Текст] / І. С. Лісна. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 40с. – (Методична серія ; Вип. 125). – 4грн.40коп.

(94 прим.)347

М14


Майданик, Р. А. Цивільне право. Загальна частина [Текст] : підручник. Т.1 : Вступ у цивільне право / Р. А. Майданик. – К. : Алерта, 2012. – 472с. – 30грн 00коп.

(1 прим.)
347

М29


Марушак, А. І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом [Текст] : ( Курс лекцій ) / А. І. Марушак. – К. : КНТ, 2007. – 208с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)
347

М33


Матвійчук, В. К. Цивільне право України: Загальна частина [Текст] : Практикум: Навч. посібник для вузів / В. К. Матвійчук, І. О. Хар. – К. : КНТ, 2006. – 736с. – 87грн.50коп.

(1 прим.)

347

Н34


Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] / за ред. В.В.Богатиря. – К. : ЦУЛ, 2012. – 1027с. – 290грн.00коп.

(2 прим.)

347

Н34


Науково-практичний комментар Цивільного кодексу України [Текст] : У 2-х т. Т.1 / За ред.: О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, В.В.Луця. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 832с. – 120грн.00коп.

(1 прим.)

347

Н34


Науково-практичний комментар Цивільного кодексу України [Текст] : У 2-х т. Т.2 / За ред.: О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, В.В.Луця. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 832с. – 160грн.00коп.

(1 прим.)

347

Н34


Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України [Текст]. У 4-х т. Т.1 : Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Права власності та інші речові права / Авт. кол.: А.Г.Ярема, В.А.Карабань, В.В.Кривенко та інші. – К. : А.С.К., 2004. – 928с. – 40грн.00коп.

(2 прим.)

347

Н34


Науково-практичний коментар до цивільного законодаства України [Текст]. В 4-х т.Т. 2 : Право інтелектуальної власності, Зобов'язальне право / Авт. кол.: А.Г.Ярема, В.Я.Карабань, В.В.Кривенко та інші. – К. : А.С.К., 2004. – 864с. – 40грн.00коп.

(2 прим.)

347

О-75


Основні напрямки реформи цивільного права в Україні [Текст] / за ред. А.Довгерт. – К., 1997. – 240с. – 5грн.

(1 прим.)347

П16


Панченко, М. І. Цивільне право України [Текст] : Навч. посібник / М. І. Панченко. – К. : Знання, 2005. – 583с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 33грн.20коп.

(1 прим.)
347

П32


Пилипенко, С. А. Цивільне право України [Текст] : тестові завдання: навч. посібник / С. А. Пилипенко, Н. В. Терещенко. – К. : КНТ, 2007. – 188с. – 35грн.00коп.

(5 прим.)

347

П48


Покровский, И. А. Основные проблемы гражданского права [Текст] / И. А. Покровский. – М. : Статут, 1998. – 353с. – (Серия "Классика Российской Цивилистики"). – 7грн.22коп.

(1 прим.)

347

П62


Посполітак, В. В. Аналіз суперечностей та неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України [Текст] / В. В. Посполітак, Р. Ю. Ханік-Посполітка. – К. : Реферат, 2005. – 264с. – 60грн.00коп.

(2 прим.)

347

П63


Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах [Текст] : станом на 1 травня 1999 / відп. ред. П.І.Шевчук. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 240с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №5). – 6грн.53коп.

(1 прим.)

347

П63


Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в цивільних справах [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 352с.

(1 прим.)

347

П63


Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих суддів України [Текст] / упоряд.: Кузьмін С.А. – К. : Паливода А.В., 2012. – 516с. – 65грн.00коп.

(1 прим.)347

П69


Практический комментарий к Закону УССР "О предпринимательстве" [Текст]. – Харьков : Оригинал, 1992. – 57с. – 1грн.20коп.

(10 прим.)

347

П76


Примак, В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика) [Текст] / В. Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 432с. – 72грн.00коп.

(2 прим.)347

П77


Притыка, Д. Н. Научно-практический комментарий к гражданскому законодательству Украины [Текст] : в 4-х кн. Т.1 / Д. Н. Притыка, В. Я. Карабань, В. Г. Ротань ; под общ. ред. В.В.Медведчука. – К; Севастополь : Ин-т юридических исследований, 2000. – 944с. – 60грн.00коп.

(3 прим.)

347

П84


Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин:зразки, коментарі, пояснення [Текст] : практичний посібник / упоряд. Ю.І.Руснак. – К. : ЦУЛ, 2013. – 402с. – 100грн.00коп.

(4 прим.)

347

С36


Силенко, Л. М. Цивільне право України [Текст] : Навч. посібнгик. Ч.1 / Л. М. Силенко. – К. : Алерта, 2004. – 328с. – 22грн.00коп.

(2 прим.)

347

С37


Сімейне право України [Текст] : Підручник / За ред.: В.І.Борисової, І.В.Жилінкової. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 264с. – 16грн.50коп.

(15 прим.)

347

С47


Слипченко, С. А. Гражданское и семейное право Украины: Конспект ответов на зачете и єкзамене [Текст] : Учеб. пособие / С. А. Слипченко, О. И. Смотров, В. А. Кройтор. – Харьков : Экспода, 2004. – 320с. – 24грн.70коп.

(6 прим.)347

С79


Стефанчук, Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) [Текст] : монографія / Р. О. Стефанчук. – К. : КНТ, 2008. – 626с. – 87грн.50коп.

(4 прим.)
347

С79


Стефанчук, М. О. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав [Текст] : монографія / М. О. Стефанчук. – К. : Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008. – 184с. – 25грн.00коп.

(2 прим.)

347

Т35


Тертышников, В. И. Защита гражданских прав в суде (57 вопросов и ответов о порядке рассмотрения гражданских дел) [Текст] / В. И. Тертышников, Р. В. Тертышников. – Х. : Консум, 1998. – 80с. – 6грн.65коп.

(3 прим.)347

Т41


Тимченко, Г. П. Принципи цивільної юрисдикції [Текст] : теорія, історія, перспективи розвитку / Г. П. Тимченко. – К. : Юридична думка, 2006. – 412с. – 52грн.20коп.

(1 прим.)

347

Т51


Токарєва, В. І. Цивільне право України [Текст] : Практикум: Навч. посібник для вузів / В. І. Токарєва. – К. : ЦУЛ, 2007. – 408с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)

347

Х20


Харитонов, Е. О. Гражданское право Украины [Текст] : Учебник / Е. О. Харитонов, Н. А. Саниахметова. – Харьков : Одиссей, 2004. – 960с. – 39грн.50коп.

(3 прим.)347

Х20


Харітонов, Є. О. Цивільне право України [Текст] : Підручник / Є. О. Харітонов, Н. О. Саніахметова. – К. : Істина, 2003. – 776с. – 43грн.50коп.

(2 прим.)
347

Х-20


Харитонов, Є. О. Цивільне право України [Текст] : елементарний курс: навч. посібник / Є. О. Харитонов, А. І. Дрішлюк. – Суми : Університетська книга, 2006. – 351с. – 32грн.00коп.

(2 прим.)
347

Х-20


Харитонов, Є. О. Добровільне представництво у цивільному праві України [Текст] : навч. посібник / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, А. І. Дрішлюк. – К. : Істина, 2007. – 176с. – 40грн.00коп.

(4 прим.)347

Ц57


Цивільний кодекс України [Текст] : Прийнятий 16.01.03; Офіц. текстззі змінами та доп. станом на 20.04.07. Кн.1-4. – К. : Форум, 2007. – 242с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)

347

Ц57


Цивилистические исследования [Текст] : Сб. науч. трудов / Под ред.: Б.Л.Хаскельберга, Д.О.Тузова. – М. : Статут, 2004. – 379с. – 56грн.00коп.

(1 прим.)347

Ц57


Цивільний кодекс України [Текст] : Прийнятий 16.01.03; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.04.05. Кн. 5-6. – К. : Форум, 2005. – 312с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)
347

Ц58


347 Ц58

Цивільне право України [Текст] : Підручник для вузів. У 2-х кн. Кн.1 / За ред.: О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 736с. – 43грн.51коп.

(5 прим.)

Цивільний кодекс України [Текст] : кодекс України станом на 1 вересня 2013 року. – Харків : Одіссей, 2013. – 384с. – (Закони України). – 55грн.00коп.

(1 прим.)
347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 24 липня 2014 року. Кн. 5-6 / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2014. – 322с. – (Кодекси України ; №9).

(1 прим.)
347

Ц58


Цивільний Кодекс України [Текст] : текст зі змінами та доп. станом на 10 липня 2014 року. Кн. 1-4 / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2014. – 246с. – (Кодекси України ; №8).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 2 жовтня 2013 року: (відповідає офіційному тестові). – К. : ЦУЛ, 2013. – 320с. – 24грн.00коп.

(2 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : станом на 15 березня 2009 року. – Харків : Одіссей, 2009. – 423с. – (Закони України). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : Прийнятий 16.01.01; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 30.03.05. Кн. 1-4. – К. : Форум, 2005. – 239с. – (Кодекси України ; №4).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Курс лекцій. У 6.ти т. Т.1. Кн.1 / За ред.: Р.Б.Шишки, В.А.Кройтора. – Харків : Еспада, 2004. – 176с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)347

Ц58


Цивільне право України у схемах [Текст] : Навч. посібник / С. Д. Слободенюк, С. І. Бочковський, О. М. Дем'янко, О. О. Хорватова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 65с. – 5грн.30коп.

(15 прим.)347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Підручник. У 2-х т. Т.1 / За ред.: В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 480с. – 60грн.50коп.

(4 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Підручник. У 2-х т. Т.2 / За ред.: В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 552с. – 60грн.50коп.

(4 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Курс лекцій. Т.1 Кн.2 / За ред.: Р.Б.Шишки, В.А.Кройтора. – Харків : Еспада, 2004. – 392с. – 29грн.00коп.

(10 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : Прийнятий 16 січня 2003 року. – Харків : Одіссей, 2003. – 408с. – 21грн.25коп.

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : Чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1 серпня 2006 року. – К. : Видавець Паливода А.В., 2006. – 328с. – (Кодекси України). – 12грн.00коп.

(13 прим.)

347

Ц58


Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях [Текст]. – Харків : Одіссей, 2002. – 640с. – 26грн.40коп.

(2 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Академічний курс:Підручник для вузів. У 2-х т.Т.1 : Загальна частина / За ред.Я.М.Шевченко. – К. : Ін Юре, 2003. – 520с. – 38грн.50коп.

(53 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Академічний курс:Підручник для вузів. У 2-х т.Т.2 : Особлива частина / За ред.Я.М.Шевченко. – К. : Ін Юре, 2003. – 408с. – 38грн.50коп.

(53 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Навч. посібник / За ред.:І.А.Бірюкова.Ю.О.Заіки. – 2-е вид.,зі змінами. – К. : Істина, 2004. – 224с. – 17грн.40коп.

(2 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Підручник для вузів. У 2-х кн.Кн.2 / За ред.:О.В.Дзери,Н.С.Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640с. – 70грн.00коп.

(1 прим.)


347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Підручник для вузів. У 2-х кн. Кн.1 / За ред.:О.В.Дзери,Н.С.Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 720с. – 70грн.00коп.

(4 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Підручник для вузів. У 2-х кн.Кн.2 / За ред.О.В.Дзери,Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид.,доп.і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 640с. – 43грн.50коп.

(6 прим.)347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. – К. : Атіка, 2003. – 416с. – 26грн.00коп.

(15 прим.)347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : Офіційний текст. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 464с. – 26грн.00коп.

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : Прийнятий 16.01.03; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.04.07. Кн. 5-6. – К. : Форум, 2007. – 314с. – (Кодекси України ; №6).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Підручник. У 2-х кн. Кн.1 / За ред.: О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 864с. – 29грн.00коп.

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : Підручник. У 2-х кн. Кн. 2 / За ред.: О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 784с. – 29грн.00коп.

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільне судочинство. Судова практика [Текст] / За ред. А.Г.Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 335с. – (Бюлетень Законодавства і юридич. практики України ; №7).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України: Академічний курс [Текст] : Підручник для вузів: У 2-х т. Т.1: Загальна частина / За ред. Я.М.Шевченко. – 2-е вид., доп. і пероб. – К. : Видав. Дім. "Ін Юре", 2006. – 696с. – 80грн.00коп.

(3 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України: Академічний курс [Текст] : Підручник для вузів: У 2-х т. Т.2: Особлива частина / За ред. Я.М.Шевченко. – 2-е вид., доп. і пероб. – К. : Видав. Дім. "Ін Юре", 2006. – 520с. – 72грн.00коп.

(3 прим.)
347

Ц58


Цивільне право України: Курс лекцій [Текст] : навч. посібник для вузів. Т.1 / За ред. Р.Б.Шишки, В.А.Кройтора. – Харків : Еспада, 2008. – 680с. – 69грн.80коп.

(2 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс Української РСР. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 1 січня 1999. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 264с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №1). – 6грн.53коп.

(1 прим.)
347

Ц58


Цивільне право [Текст] : практикум: навч. посбіник / за ред.: Р.А.Майданика, Н.С.Кузнэцовоъ, О.В.Дзери. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 752с. – 100грн.00коп.

(2 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : підручник: У 2-х книгах. Кн.2 / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 784с. – 24грн.00коп.

(6 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : підручник: У 2-х книгах. Кн.1 / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 864с. – 29грн.00коп.

(34 прим.)

347

Ц58


Цивільне право України [Текст] : підручник: У 2-х книгах. Кн.2 / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 780с. – 29грн.00коп.

(28 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : Кн. 1-4: Кодекси України: Прийнятий 16.01.03; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 1.02.09. – К. : Форум, 2009. – 242с. – (Кодекси України; №2).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : за станом на 15 січня 2008. – Харків : Одіссей, 2008. – 424с. – (Закони України). – 21грн.60коп.

(3 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст]. Кн.5-6 : прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 23.02.09. – К. : Форум, 2009. – 316с. – (Кодекси України ; №3).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільне право [Текст] : навч. посбіник / за ред.: Р.О.Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 536с. – 65грн.00коп.

(7 прим.)347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 16.10.2012 року:. Кн.5-6 / Верховна Рада України. – К. : Форум, 2012. – 323с. – (Кодекси України ; №11).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 11.02.2013р. – К. : Паливода А.В., 2013. – 380с. – (Кодекси України). – 32грн.00коп.

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 2.10.2012р. Кн.1-4. – К. : Форум, 2012. – 248с. – (Кодекси України ; №10).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України. Цивільно-процесуальний кодекс України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 592с. – (Бюлетень законодавч. і юридич. практики України ; №18).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст]. – К. : Агенство право, 2008. – 389с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : за станом на 20 січня 2007 року. – Харків : Одіссей, 2007. – 424с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : станом на 15 травня 2008 року. – Харків : ІГВІНІ, 2008. – 400с. – (Закони України). – 16грн.00коп.

(1 прим.)
347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : Прийнятий 16 січня 2003 року; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 27 вересня 2010 року. Кн.5-6. – К. : Форум, 2010. – 318с. – (Кодекси України ; №10).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст] : Прийнятий 16 січня 2003 року №435-ІV; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 01 вересня 2010 року. Кн.1-4. – К. : Форум, 2010. – 243с. – (Кодекси України ; №9).

(1 прим.)
347

Ц58


Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] : із змінами та доп. станом на 26 березня 2010 року. Кн.5-6 / за ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, Н.Ю.Голубєвої. – 3-є вид., перероб ті доп. – К. : Правова єдність, 2010. – 752с. – 130грн.00коп.

(2 прим.)

347

Ц58


Цивільний кодекс України [Текст]. – Суми : ФОП Соколик Б.В., 2010. – 324с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 22 липня 2013 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2013. – 258с. – (Кодекси України ; №8).

(1 прим.)

347

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змінами та доп. на 23 січня 2012 року: (відповідає офіційному текстові). – К. : Алерта: ЦУЛ, 2012. – 160с. – 42грн.00коп.

(1 прим.)

347

Ш24


Шаповалова, О. І. Цивільне право України [Текст] : Навч. посібник. Ч.1 / О. І. Шаповалова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 240с. – 41грн.00коп.

(67 прим.)

347

Ш61


Шимон, С. І. Цивільне право України [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення: У 2-х ч. Ч.1 / С. І. Шимон ; С.І.Шимон. – К. : КНЕУ, 2006. – 304с. – 37грн.80коп.

(4 прим.)

347

Ш61


Шимон, С. І. Цивільне право України [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення: У 2-х ч. Ч.2 / С. І. Шимон ; С.І.Шимон. – К. : КНЕУ, 2006. – 312с. – 49грн.60коп.

(4 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка