База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка15/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

347.1 Загальна частина цивільного права

347.12

К72


Коструба, А. В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин [Текст] / А. В. Коструба. – К. : Ін Юре, 2014. – 376с. – 100грн.00коп.

(1 прим.)
347.2 Майнове право. Майнові права. Речі. Неземельна власність, рухомість

347.2

В29


Венедіктова, І. В. Договір довірчого управління майном в Україні [Текст] : навч. посібник / І. В. Венедіктова. – Харків : Консум, 2006. – 216с. – 31грн.90коп.

(2 прим.)

347.2

В62


Водний кодекс України [Текст] : станом на 1 вересня 2000р. – К. : Ін Юре, 2000. – 96с. – (Кодекс України). – 5грн.00коп.

(2 прим.)347.2

Д36


Державна та комунальна власність в Україні [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 448с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №5).

(1 прим.)
347.2

Д36


Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно [Текст] : науково-практичний коментар Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Законодавство. Методичні матеріали / зе ред. О.В.Лавриновича. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 468с. – (Бюлетень законодав. і юридич. пратики України ; №2).

(1 прим.)
347.2

З-19


Законодавство України про нерухомість [Текст] : законодавчі акти. Угоди. Типові договори. Роз'яснення. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 366с. – (Бюлетень законодавства і юридч. практики України ; №4). – 6грн.53коп.

(1 прим.)347.2

З-40


Защита владения и права владения в гражданском праве России [Текст] : монография / Ю. А. Бочкарев, В. А. Летяев, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов. – Волгоград : Волгоградское научное изд-во, 2008. – 211с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

347.2

І-48


Ільюченко, В. М. Правові засади оформлення переходу права власності на нерухоме майно [Текст] / В. М. Ільюченко, Д. С. Поліщук. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 75с. – 5грн.00коп.

(2 прим.)

347.2

К57


Кодекс України про Надра [Текст] : станом на 1 вересня 2000р. – К. : Ін Юре, 2000. – 56с. – (Кодекси України). – 4грн.00коп.

(15 прим.)

347.2

К84


Крупка, Ю. М. Операції з нерухомістю [Текст] : коментар законодавства. Судова практика / Ю. М. Крупка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 286с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №6).

(1 прим.)
347.2

М89


Музика, Л. А. Проблеми права комунальної власності в Україні [Текст] : Монографія / Л. А. Музика. – К. : Атіка, 2006. – 228с. – 17грн.50коп.

(1 прим.)

347.2

О-60


Операції з нерухомістю: Нормативна база [Текст]. – (4-е вид. змінене). – К. : КНТ, 2008. – 440с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)

347.2

О-60


Операції з нерухомістю: Нормативна база [Текст] / ( 3-є вид., змінене та доп.). – К. : КНТ, 2007. – 456с. – 30грн.00коп.

(3 прим.)347.2

П68


Правове регулювання об'єктів нерухомого майна в Україні [Текст] / За ред. В.В.Сенчука. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 351с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №1).

(1 прим.)

347.2

П68


Право власності в Україні [Текст] : за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 816с.

(1 прим.)

347.2

П75


Приватна власність в Україні [Текст] : збірник нормативних актів. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 414с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №8).

(1 прим.)347.2

Р82


Рубаник, В. Є. Інститут права власності в Україні:проблеми зародження,становлення й розвитку від найдавніших часів до 1917 року [Текст] : Історіко-правове дослідження / В. Є. Рубаник. – Харків : Легас, 2002. – 352с. – 38грн.00коп.

(1 прим.)
347.2

С89


Судовий захист права власності у сфері економічних відносин [Текст] : (огляд судовой практики судів господарської юрисдикції, Верховного та Конституційного судів України, Європейського суду з прав людини). – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 304с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №8).

(1 прим.)
347.2

Ц18


Цюра, В. В. Речові права на чуже майно [Текст] : наукково-практичний посібник / В. В. Цюра. – К. : КНТ, 2006. – 136с. – 35грн.00копю.

(2 прим.)

347.2

Я22


Яворська, О. С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством [Текст] : навч. посібник / О. С. Яворська. – К. : Атіка, 2008. – 256с. – 45грн.00коп.

(3 прим.)347.4 Право забовязання. Договірні забовязання.

Облігації. Договори. Угоди


347.4

А43


Актуальні питання оренди земельних ділянок [Текст]. – К. : Земельний союз України, 2012. – 47с. – (Програми розвитку ООН). – 12грн.00коп.

(1 прим.)

347.4

Б77


Бойко, М. Д. Відшкодування шкоди: Правовий аспект [Текст] : навчально-практичний посібник / М. Д. Бойко. – К. : Атіка, 2007. – 328с. – 40грн.80коп.

(2 прим.)347.4

В42


Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: Захист прав та законних інтересів. Коментована судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 383с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №5).

(1 прим.)
347.4

В42


Відшкодування матеріальної та моральної шкоди [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 399с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №6).

(1 прим.)

347.4

В48


Вінник, О. М. Науково-практичний коментар Закону України "Про оренду державного та комунального майна" [Текст] / О. М. Вінник. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 352с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №10).

(1 прим.)

347.4

Д59


Договірне право в умовах ринкової економіки [Текст] : конспект лекцій / за ред.: І.В.Жилінкової, В.І.Борисової. – Харків : Право, 2010. – 116с. – 16грн.50коп.

(13 прим.)

347.4

Д59


Договірне право [Текст] : конспект лекцій / За ред. І.В.Жилінкової, В.І.Борисової. – Харків : Право, 2008. – 116с. – 27грн.00коп.

(7 прим.)347.4

Д59


Договірне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посібник для вузів / за ред. О.В.Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896с. – 144грн.00коп.

(1 прим.)347.4

Д59


Договірне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посібник для вузів / за ред. О.В.Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 1200с. – 187грн.00коп.

(1 прим.)
347.4

Д70


Достдар, Р. М. Цивільне та сімейне право [Текст] : навч.-методич. посібник для вузів. Ч.2 : Загальні положення про зобов'язання. Цивільно-правові договори / Р. М. Достдар. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 184с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)
347.4

З-14


Загорулько, А. И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права [Текст] / А. И. Загорулько. – Харьков : Консум, 1996. – 112с. – 6грн.00коп.

(3 прим.)
347.4

З-19


Законодавство України про захист прав споживачів [Текст] / відп. ред. Демський Е.Ф. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 463с. – (Бюлетень законодавства і юридч. практики України ; №6). – 6грн.53коп.

(1 прим.)

347.4

З-19


Законодавство України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 383с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; Вип. №3).

(1 прим.)

347.4

З-36


Заставне право України [Текст] : навч. посібник для вузів / За ред. В.В.Сухоноса. – Суми : Університетська книга, 2004. – 315с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

347.4

З-41


Збірник типових договорів з можливістю копіювання: Міна. Бартер. Поставка. Оренда. Лізинг. Найм. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст]. – 4-е вид., виправ. та доп. – К. : КНТ, 2005. – 116с. – 15грн.00коп.

(3 прим.)

347.4

З-41


Збірник типових договорів: Купівля-продаж. Міна. Постачання. Оренда і лізинг. Найм. Підряд. Надання послуг. Кредитні відносини. Застава. Страхування. Перевезення. Типові статути. Трудові угоди [Текст]. – К. : А.С.К., 2002. – 464с. – (Економіка. Фінанси. Право). – 16грн.00коп.

(2 прим.)


347.4

З-41


Збірник типових договорів (з можливістю копіювання): підряд, доручення, транспорт, комерційне представництво, надання послуг, франшизінг, інтелектуальна власність, навчання студента [Текст]. – 3-є вид., виправ. та доп. – К. : КНТ, 2003. – 96с. – 12грн.75коп.

(5 прим.)
347.4

З-41


Збірник типових договорів (з можливістю копіювання): міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, інноваційний договір, найм, зовнішньоекономічна діяльність [Текст]. – 3-є вид., виправ. та доп. – К. : КНТ, 2002. – 96с. – 12грн.75 коп.

(2 прим.)

347.4

З-41


Збірник типових договорів (з можливістю копіювання):купівля-продаж, консигнація, ярмарок, аукціон, сумісна діяльність, застава, інвестиційна діяльність [Текст] / 3-є вид., виправ.та доп. – К. : КНТ, 2003. – 96с. – 12грн.75коп.

(5 прим.)

347.4

З-41


Збірник типових договорів (з можливістю копіювання): банківська діяльність, комісія, перевід боргу, уступка вимоги, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі договори, кадрова документація [Текст]. – 3-є вид., виправ. та доп. – К. : КНТ, 2003. – 96с. – 12грн.75коп.

(5 прим.)

347.4

І-18


Іваненко, Л. М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців) [Текст] : монографія / Л. М. Іваненко. – К. : Юмана, 1998. – 224с. – 6грн.

(2 прим.)

347.4

К73


Кот, О. О. Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство [Текст] / О. О. Кот. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 160с. – 18грн.00коп.

(2 прим.)347.4

Л55


Лівшиц, Д. М. Закон України "Про оренду землі" [Текст] : науково-практичний коментар / Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2013. – 280с. – 60грн.00коп.

(1 прим.)

347.4

М14


Майданик, Н. І. Договори азартної гри в цивільному праві [Текст] : Монографія / Н. І. Майданик. – К. : Юстініан, 2007. – 264с. – (Аномалії цивільного права). – 45грн.00коп.

(4 прим.)

347.4

М69


Михальнюк, О. В. Порука у цивільному праві [Текст] : монографія / О. В. Михальнюк. – К. : КНТ, 2008. – 268с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)

347.4

М69


Михальнюк, О. В. Порука у цивільному праві: теорія і практика [Текст] : монографія / О. В. Михальнюк. – К. : КНТ, 2008. – 268с. – 50грн.00коп.

(4 прим.)347.4

О-65


Оренда в Україні [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №1).

(1 прим.)347.4

П31


Печеный, О. П. Просрочка исполнения договорного обязательства [Текст] / О. П. Печеный. – Харьков : Райдер, 2002. – 212с. – 14грн.80коп.

(3 прим.)

347.4

С60


Соловйова, А. М. Примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань [Текст] / А. М. Соловйова. – К. : КНТ, 2007. – 176с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)


347.4

С71


Спасибо, И. В. Научно-практический комментарий Закона Украины "Об аренде государственного имущества" [Текст] / И. В. Спасибо, Е. В. Козаренко, В. Н. Стешенко. – Х. : Консум, 1997. – 97с. – 5грн.20коп.

(3 прим.)
347.4

Т43


Типові договори, контракти, статути [Текст]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Атіка, 2005. – 631с. – 49грн.50коп.

(2 прим.)

347.4

У-45


Україна. Верховна Рада Про заставу [Текст] : Закон України за станом на 5.10.01 /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 24с. – (Закон України).

(1 прим.)

347.4

Ц58


Цивільне право України: Договірні та недоговірні зобов'язання [Текст] : навч. посібник для вузів / За заг. ред. С.С.Бичкової. – 2-ге вид., змінене та доп. – К. : КНТ, 2008. – 498с. – 75грн.00коп.

(2 прим.)

347.4

Ш25


Шаронов, С. А. Договор на оказание услуг частной охранной деятельности [Текст] / С. А. Шаронов, В. М. Мелихов, А. Я. Рыженков ; под ред. А.Я.Рыженкова. – Элиста : ЗАОр "НПП"Джангар", 2007. – 192с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

347.4

Ш26


Шаронов, С. А. Договорное регулирование услуг частной охранной деятельности [Текст] : курс лекций для вузов / С. А. Шаронов, В. М. Мелихов, И. В. Гайдым. – Волгоград : Волгоградское научное изд-во, 2008. – 184с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)
347.6 Сімейне право. Спадкове право. Спадкоємці. Наступники

347.6

А64


Аналіз сильних і слабких сторін, сприятливих можливостей і небезпек, які виникають у процесі реформування системи державної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без батьківського піклування [Текст]. – К. : ТОВ "Перфект Стайл", 2007. – 152с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)347.6

А76


Апопій, І. В. Сімейне право України [Текст] : навч. посібник для вузів / І. В. Апопій. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360с. – 55грн.00коп.

(10 прим.)

347.6

Б24


Баранник, Н. М. Наследство. Наследники. Наследование [Текст] : Учебно-практическое пособие / Н. М. Баранник, А. П. Синельник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Эспада, 2005. – 216с. – 23грн.30коп.

(2 прим.)

347.6

Б24


Баранник, Н. М. Наследство.Наследники.Наследование [Текст] : Научно-практическое пособие / Н. М. Баранник, А. П. Синельник. – Харьков : Эспада, 2004. – 192с. – 21грн.80коп.

(3 прим.)

347.6

В19


Васильченко, В. В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування [Текст] / В. В. Васильченко. – Харків : Одіссей, 2007. – 480с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

347.6

Д99


Дякович, М. М. Сімейне право України [Текст] : навч. посібник / М. М. Дякович. – 2-ге вид., виправ. та доп. – К. : Правова єдність, 2012. – 552с. – 102грн.00коп.

(1 прим.)

347.6

Д99


Дякович, М. М. Сімейне право [Текст] : навч. посібник / М. М. Дякович. – К. : Правова єдність, 2009. – 512с. – 65грн.00коп.

(15 прим.)347.6

Ж72


Жилинкова, В. И. Брачный контракт (договор) [Текст] / В. И. Жилинкова. – Харьков : Ксилон, 2001. – 128с. – 8грн.00коп.

(2 прим.)

347.6

З-19


Законодавство України про шлюб, сім'ю та спадкування [Текст] / Упоряд. М.І.Хавренюк. – 2-ге вид., доп. – К. : А.С.К., 2000. – 416с. – (Нормат. док. та коментарі). – 8грн.00коп.

(2 прим.)

347.6

З-19


Законодавство України про сім'ю [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 383с. – (Бюлетень законодавства і юридч. практики України ; №3). – 6грн.53коп.

(1 прим.)

347.6

К57


Кодекс про шлюб та сім'ю Укаїни [Текст] : станом на 1 серпня 2001. – К. : Атіка, 2001. – 56с.

(30 прим.)

347.6

К63


Комментарий к Кодексу о браке и семье Украины [Текст]. – Харьков : РИП Оригинал, 1992. – 96с. – 1грн.50коп.

(5 прим.)
347.6

К65


Кахарєв, О. Є. Спадкове право України [Текст] : навч.-практ. посібник / О. Є. Кахарєв. – К. : Правова єдність, 2011. – 222с. – 55грн.00коп.

(1 прим.)

347.6

К78


Кравчук, А. Разные-равные [Текст] / А. Кравчук. – Луганск : Центр "Наш мир", 2002. – 44с.

(1 прим.)

347.6

М64


Мироненко, В. П. Сімейне право України [Текст] : підручник / В. П. Мироненко, С. А. Пилипенко ; за ред. В.П.Мироненко. – К. : Правова єдність, 2008. – 479с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)

347.6

Н34


Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України [Текст] / За ред.Ю.С.Червоного. – К. : Істина, 2003. – 464с. – 47грн.00коп.

(1 прим.)

347.6

Н34


Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины [Текст] / Под ред. Ю.С.Червоного. – К. : Истина, 2004. – 520с. – 36грн.30коп.

(4 прим.)

347.6

Р70


Ромовська, З. В. Сімейний кодекс України [Текст] : Науково-практичний коментар / З. В. Ромовська. – К. : ІнЮре, 2003. – 532с. – 39грн.00коп.

(1 прим.)

347.6

С30


Семейный кодекс Украины [Текст]. – Харьков : Ксилон, 2004. – 104с. – 2грн.50коп.

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейне право України [Текст] : підручник / [за ред.: С.Б.Булеци, В.Г.Фазикоша]. – К. : Знання, 2015. – 375с. – Реком. МОН України. – 34грн 50коп.

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 15 жовтня 2014 року. – К. : Форум, 2014. – 132с. – (Кодекси України ; №11).

(1 прим.)347.6

C37


Сімейний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 10.01.02; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 18.03.10 року. – К. : Форум, 2010. – 140с. – (Кодекси України; №4).

(1 прим.)

347.6

С30


Семейное право Украины [Текст] : учебник / С. В. Кивалов, Ю. С. Червоный, Г. С. Волосатый, О. М. Калитенко ; под ред. Ю.С.Червоного. – К. : Правова єдність, 2009. – 640с. – 48грн.

(5 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : станом на 15 серпня 2009 року. – Харків : Ігвіні, 2009. – 104с. – (Закони України). – 8грн.50коп.

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 8.01.2013р.: офіц. текст. – К. : Паливода А.В., 2013. – 1-4с. – (Кодекси України). – 19грн.00коп.

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : Станом на 1серпня 2006 року. – К. : Атіка, 2006. – 80с.

(1 прим.)347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.02.2013 року. – К. : Форум, 2013. – 132с. – (Кодекси України ; №3).

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : прийнятий Верховної Радою України 10 січня 2002 р. – К. : Ін Юре, 2002. – 176с. – (Кодекси України). – 7грн.00коп.

(9 прим.)
347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 10.01.02 №2947-ІІІ. – К. : Форум, 2002. – 139с. – (Кодекси України ; №6).

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст]. – К. : Київська правда, 2002. – 96с. – (Збірник поточного законодавства. нормативних актів. арбітражної та судової практики ; №11-13).

(1 прим.)347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : Станом на 1червня 2003 року. – К. : Атіка, 2003. – 80с. – 6грн.00коп.

(20 прим.)

347.6

С37


Сімейне право України [Текст] : Підручник для вузів / Т.О.Ариванюк.І.А.Бірюков.В.С.Гопанчук.О.В.Дзера та ін.;За ред.В.С.Гопанчука. – К. : Істина, 2002. – 304с. – 33грн.00коп.

(5 прим.)
347.6

С37


Сімейне законодавство України [Текст] : Збірник нормативно-правових актів. – К. : Істина, 2005. – 262с. – 17грн.40коп.

(6 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 10.01.02; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.09.06 року. – К. : Форум, 2006. – 135с. – (Кодекси України ; №10).

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейні правовідносини: Законодавство. Позовні заяви [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 320с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №6).

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.10.05. – К. : Форум, 2005. – 130с. – (Кодекси України ; №11).

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 10.01.02; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25.06.08. – К. : Форум, 2008. – 137с. – (Кодекси України ; №7).

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 10.01.02; Офііц. текст зі змінами та доп. станом на 25.11.07 року. – К. : Форум, 2007. – 137с. – (Кодекси України ; №12).

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : За станом на 1 травня 2005 року. – Харків : ПП "ІГВІНІ", 2005. – 96с. – 7грн.00коп.

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейні відносини в Україні [Текст] : навч. посібник / Упоряд. О.М.Роїна. – 2-е вид. – К. : КНТ, 2007. – 384с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)

347.6

С37


Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 320с. – (Законодавство). – 25грн.20коп.

(2 прим.)
347.6

С37


Сімейний кодекс України [Текст] : науково-практичний коментар / За заг. ред. С.Я.Фурси. – К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 1248с. – (Цивілістика). – 200грн.00коп.

(1 прим.)

347.6

С37


Сімейне право України [Текст] : Навч. посібник / За ред. Є.О.Харитонова. – К. : Істина, 2008. – 200с. – 43грн.20коп.

(5 прим.)

347.6

С71


Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд. [Текст] / За заг. ред. С.Я.Фурси. – 2-е вид. – К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1216с. – 150грн.00коп.

(1 прим.)

347.6

С71


Спадкування за законодавством України: Коментар. Судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 336с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №4).

(1 прим.)
347.6

С71


Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика [Текст]. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 352с. – 63грн.00коп.

(2 прим.)

347.6

С73


Спори про спадщину [Текст] : практичний посібник / упоряд. Д.М.Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2013. – 288с. – 65грн.00коп.

(2 прим.)


347.6

Т51


Токарєва, В. І. Сімейне право [Текст] : Практикум / В. І. Токарєва. – К. : Знання, 2007. – 284с. – 38грн.40коп.

(2 прим.)

347.6

Ф95


Фурса, С. Я. Спадкове право [Текст] : теорія та практика / С. Я. Фурса, Э. І. Фурса. – К. : Атіка, 2002. – 496с. – 36грн.00коп.

(3 прим.)

347.6

Ш79


Шость, Н. В. Закон "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" [Текст] : коментар у питаннях та відповідях / Н. В. Шость. – Миколаїв : ТЕТРА, 2002. – 34с.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка