База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207


Комерційне (торговельне) право. Право акціонерних товариствСторінка16/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

347.7 Комерційне (торговельне) право. Право акціонерних товариств

347.7

3-19


Законодавство и судова практика з питань приватизації. [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 399с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; № 1).

(1 прим.)

347.7

В48


Вінник, О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах:проблеми правового забезпечення [Текст] : Монографія / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2003. – 352с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

347.7

Г12


Гаврилюк, Р. О. Дія норм податкового права в часі,просторі та за колом осіб [Текст] / Р. О. Гаврилюк. – Чернівці : Рута, 2002. – 392с. – 32грн.00коп.

(2 прим.)

347.7

Г85


Грічук, О. І. Комерційне право України [Текст] : навч. посібник для вузів / О. І. Грічук, І. Т. Кіщак. – Миколаїв, 2010. – 234с. – 25грн.00коп.

(3 прим.)

347.7

Д36


Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців [Текст] : законодавство, судова практика / за ред. Л.В.Єфіменка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 352с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №9).

(1 прим.)

347.7

Д36


Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців [Текст] / За ред. А.В.Дашкевича. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 240с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №6).

(1 прим.)


347.7

З-19


Законодавство України з питань банкрутства суб`єктів господарювання [Текст] : Збірник законодавчих та нормативних актів:Станом на 1 березня 2003 року. – К. : Атіка, 2003. – 352с. – 14грн.00коп.

(2 прим.)347.7

З-19


Законодавство і судова практика з питань приватизації [Текст] : Збірник нормативних актів. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 400с. – 14грн.00коп.

(3 прим.)

347.7

З-19


Законодавство України з питань банкрутства суб'єктів господарювання [Текст] : Збірник законодавчих та нормативних актів;Станом на 1 березня 2003 року. – К. : Атіка, 2003. – 352с. – 14грн.00коп.

(1 прим.)

347.7

З-19


Законодавство і судова практика з питань приватизації [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 399с. – (Бюлетень законодавства і юридч. практики України ; №1).

(1 прим.)

347.7

З-41


Збірник установчих документів [Текст] : Практичний посібник / Упоряд. О.М.Роїна. – 3-є вид. – К. : КНТ, 2005. – 328с. – 22грн.00коп.

(3 прим.)
347.7

К63


Комерційне право: Правові основи підприємницької діяльності [Текст] : Підручник для вузів / За ред.: В.І.Шакун, П.В.Мельника, В.М.Поповича. – К. : Правові джерела, 1997. – 780с. – 19грн.20коп.

(1 прим.)

347.7

К84


Крупка, Ю. М. Науково-практичний коментар закону України "Про господарські товариства" [Текст] / Ю. М. Крупка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 272с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики; №9).

(1 прим.)

347.7

К84


Крупка, Ю. М. Науково-практичний коментар закону України "Про господарські товариства" [Текст] / Ю. М. Крупка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 272с. – (Законодавство). – 47грн.00коп.

(2 прим.)

347.7

Н34


Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства" [Текст]. – К : Юрінком Інтер, 2009. – 311с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України).

(1 прим.)

347.7

Н34


Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] / За ред.П.В.Мельника. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 416с. – 21грн.00коп.

(5 прим.)

347.7

О-75


Основні правила торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами [Текст] : Збірник нормативних документів з питань торгівлі:(Станом на 1 лютого 2003 року). – К. : Атіка, 2003. – 512с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)347.7

П19


Пастухов, О. М. Авторське право в Інтернеті [Текст] / О. М. Пастухов. – К. : Школа, 2004. – 144с. – (Юридична освіта). – 8грн.30коп.

(2 прим.)

347.7

П32


Підприємницьке право [Текст] : Практикум / Л. В. Ніколаєва, О. В. Старцев, П. М. Пальчук, О. О. Бакалінська. – К. : Істина, 2002. – 200с. – 14грн.50коп.

(2 прим.)347.7

П54


Поляков, Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине [Текст] / Б. М. Поляков. – К. : Ін Юре, 2003. – 440с. – 46грн.10коп.

(1 прим.)

347.7

П58


Попов, А. А. Торговое право [Текст] : Учеб. пособие / А. А. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : БУРУН и К, 2007. – 288с. – 50грн.80коп.

(2 прим.)

347.7

П68


Правові аспекти приватизації в Україні [Текст] : у 2-х т. Т.1 : Збірник законодавства з питань приватизації. – К. : Руська правда, 1996. – 544с. – 15грн.

(25 прим.)347.7

П68


Правові аспекти приватизації в Україні [Текст] : у 2-х т. Т.2 : Практичний посібник з питань приватизації / за ред. Ю.І.Єханурова. – К. : Руська правда, 1996. – 416с. – 15грн.

(29 прим.)

347.7

П71


Предпринимательская деятельность в Украине [Текст] : [Сборник законов]. – Харьков : Консульт, 2001. – 124с. – (Энциклопедия бухгалтера и экономиста; Приложение).

(1 прим.)347.7

П71


Предпринимательское право в вопросах и ответах [Текст] : Учеб. пособие / Под ред. Н.А.Саниахметовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : ООО "Одиссей", 2002. – 576с. – 21грн.10коп.

(1 прим.)
347.7

С29


Селезнёв, В. В. Порядок получения разрешительных документов в Украине [Текст] / В. В. Селезнёв. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2008. – 352с. – 45грн.00коп.

(2 прим.)

347.7

Т31


Телятник, Л. П. Словник термінів банківського законодавства [Текст] / Л. П. Телятник, В. Л. Телятник. – Тернопіль : Астон, 2002. – 228с. – 18грн.20коп.

(2 прим.)

347.7

Т31


Телятник, Л. П. Словник термінів податкового законодавства [Текст] / Л. П. Телятник, В. Л. Телятник. – Тернопіль : Астон, 2002. – 272с. – 18грн.20коп.

(2 прим.)


347.7

Т33


Теньков, С. А. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів [Текст] : Коментар, довідковий матеріал, судова практика / С. А. Теньков. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 366с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №12).

(1 прим.)

347.7

Т43


Типові договори, контракти, статути [Текст]. – К. : Атіка, 2003. – 656с. – 56грн.00коп.

(1 прим.)347.7

Т60


Торговельна діяльність в Україні [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 446с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №11).

(1 прим.)
347.7

Т65


Транспортне право Украины [Текст] / сост. В.В.Снуцов. – Х. : Консум, 1998. – 495с. – 15грн.60коп.

(3 прим.)347.7

У-45


Україна. Верховна Рада Про приватизацію майна державних підприємств. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію). Про приватизаційні папери. Про оренду майна державних підприємств та організацій [Текст] : Закон України /Україна. Верховна Рада. – К. : Україна, 1993. – 62с.

(1 прим.)

347.7

У-45


Україна. Верховна Рада Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст] : Закон України за станом на 5.10.01р. /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 27с. – (Закони України).

(1 прим.)

347.7

Х-70


Хозяйственное предпринимательское право Украины [Текст] : Учебник для вузов / Под общ. ред. Р.Б.Шишки, Я.А.Чапичадзе. – Харьков : Эспада, 2007. – 552с. – 58грн.90коп.

(1 прим.)
347.73 Комерційні заклади. Фінансове право

347.73

E91


European Law of finance. German and British transpositions in context [Текст] / ed. by: H/Herrmann, A.Emmerich-Fritsche. – Minsk : Zorny Verasok, 2010. – 320p. – 20grn.00kop.

(1 прим.)

347.73

А64


Ананченко, А. Е. Банкротство в Украине [Текст] : сборник нормативных актов / А. Е. Ананченко, Е. А. Арсирий, В. В. Гуртовой. – Харьков : Эспада, 2001. – 296с. – 15грн.00коп.

(3 прим.)
347.73

Б23


Банківське право України [Текст] : навч. посібник / за ред. А.О.Селіванова. – К. : Ін Юре, 2000. – 384с. – 38грн.00коп.

(11 прим.)
347.73

Б23


Банки та банківська діяльність [Текст] : збірник офіц. текстів законів станом на 3 вересня 2012 року / упоряд. Ю.І.Руснак. – К. : ЦУЛ, 2012. – 498с. – 75грн.00коп.

(2 прим.)347.73

Б23


Бандурка, О. М. Податкове право [Текст] : науково-практичний посібник / О. М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 312с. – 70грн.00коп.

(7 прим.)

347.73

Б23


Банківське законодавство України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 383с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; №9). – 28грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

Б23


Банківське законодавство України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 384с. – (Законодавство). – 28грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

Б48


Бервено, С. Н. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине [Текст] / С. Н. Бервено, В. Л. Яроцкий. – Харьков : Право, 2001. – 512с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

Б49


Берлач, А. І. Біржове право України [Текст] : Навч. посібник для вузів / А. І. Берлач. – К. : Університет "Україна", 2008. – 316с. – 45грн.00коп.

(3 прим.)347.73

Б49


Берлач, А. І. Банківське право України [Текст] : Навч. посібник для дистанційного навчання / А. І. Берлач, Ю. О. Тараненко. – К. : Університет "Україна", 2007. – 303с. – 28грн.80коп.

(14 прим.)347.73

Б64


Бірюков, О. Банкрутство [Текст] : Курс лекцій / О. Бірюков. – К. : Реферат, 2004. – 240с. – 43грн.50коп.

(5 прим.)

347.73

Б72


Бобкова, А. Г. Біржове право [Текст] : Навч. посібник для вузів / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 200с. – 22грн.00коп.

(26 прим.)347.73

Б98


Бюджетный кодекс Украины [Текст]. – Харьков : Одиссей, 2003. – 100с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)
347.73

Б98


Бюджетний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 21.06.01; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 15.02.08. – К. : Форум, 2008. – 115с. – (Кодекси України ; №2).

(1 прим.)

347.73

Б98


Бюджетний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 21.06.01; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 5.004.06 року. – К. : Форум, 2006. – 116с. – (Кодекси України ; №4).

(1 прим.)

347.73

Б98


Бюджетний кодекс України [Текст] : від 21 червня 2001 року. – К. : Атіка, 2001. – 80с.

(29 прим.)

347.73

Б98


Бюджетний кодекс України [Текст] : закон України від 21 червня 2001 року № 2542-111. – К. : Форум, 2003. – 139с. – (Кодекси України ; №1.).

(1 прим.)

347.73

Б98


Бюджетне законодавство України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №2).

(1 прим.)

347.73

Б98


Бюджетний кодекс України [Текст] : за станом на 15 січня 2008 року. – Харків : Одіссей, 2008. – 104с. – (Закони України). – 7грн.50коп.

(2 прим.)

347.73

Б98


Бюджетний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 21 червня 2001 року №2542-ІІІ; Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 30 вересня 2009 року. – К. : Форум, 2009. – 118с. – (Кодекси України ; №10).

(1 прим.)

347.73

Б98


Бюджетне законодавство України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 372с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №1).

(1 прим.)347.73

Б98


Бюджетний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 3.09.2012 / Верховна Рада України. – К. : ЦУЛ, 2012. – 104с. – (Кодекси України). – 14грн.00коп.

(10 прим.)347.73

Б98


Бюджетний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI. Офіційний текст зі змінами та доп. станом на 18 лютого 2012 року. – К. : Форум, 2012. – (Кодекси України ; №3).

(1 прим.)
347.73

Б98


Бюджетний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 8.07.10 року №2456-VІ; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 29.11.10 року. – К. : Форум, 2010. – 156с. – (Кодекси України ; №12).

(1 прим.)

347.73

В30


Веприняк, Д. М. Фінансове право [Текст] : навч. посібник для вузів / Д. М. Веприняк, А. Ю. Нашинець-Наумова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 168с. – 24грн.00коп.

(5 прим.)

347.73

В75


Воронова, Л. К. Фінансове право України [Текст] : Підручник / Л. К. Воронова. – К. : Прецендент; Моя книга, 2007. – 448с. – 50грн.00коп.

(5 прим.)

347.73

Г27


Гега, П. Т. Основи податкового права [Текст] : Навч. посібник / П. Т. Гега, Л. М. Доля. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2003. – 307с. – 26грн.60коп.

(4 прим.)

347.73

Г27


Гега, П. Т. Основи податкового права [Текст] : навч. посібник / П. Т. Гега, Л. М. Доля. – К. : Знання, 1998. – 273с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

Г44


Гетманцев, Д. О. Банківське право України [Текст] : Навч. посібник для вузів / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Щукліна. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344с. – 40грн.00коп.

(16 прим.)347.73

Г72


Господарське судочинство в Україні: Судова практика: Застосування законодавства про банкрутство [Текст]. Вип.2 / Відп. ред. В.С.Москаленко. – К. : Праксіс, 2006. – 544с. – 83грн.20коп.

(1 прим.)
347.73

Г80


Грек, Б. М. Банкрутство. Цивільний та кримінально-правовий аспекти [Текст] : Монографія / Б. М. Грек. – К. : Прецедент, 2006. – 303с. – (Юридична бібліотека). – 30грн.80коп.

(2 прим.)

347.73

З-12


Забезпечення права на доступ до публічної інформації у сфері оподаткування [Текст] : Законодавство. Судова практика / уклад.: В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 244с. – (Бюлетень законодав. і юридич. практики України ; №12).

(1 прим.)

347.73

З-13


Завальна, Ж. В. Валютне право України [Текст] : навч. посібник / Ж. В. Завальна, М. В. Старинський. – Суми : Університетська книга, 2005. – 304с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

З-13


Завальна, Ж. В. Валютне право України [Текст] : навч. посібник для вузів / Ж. В. Завальна, М. В. Старинський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 384с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)

347.73

З-19


Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 3 лютого 2013 року: (відповідає офіційному тексту). – К. : ЦУЛ, 2013. – 102с. – 14грн.00коп.

(2 прим.)
347.73

З-19


Законодавство України про банкрутство [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 335с. – (Бюлетень законодавства і юридч. практики України ; №4).

(1 прим.)

347.73

К20


Капаєа, Л. М. Фінансове право [Текст] : Навч. посібник для вузів / Л. М. Капаєа, М. С. Лях. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 248с. – 22грн.00коп.

(20 прим.)
347.73

К21


Карасева, М. В. Финансовое право [Текст] : общая часть: учебник / М. В. Карасева. – М. : Юристъ, 2000. – 256с. – 6грн.90коп.

(1 прим.)

347.73

К24


Карманов, Є. В. Банківське право України [Текст] : навч. посібник для вузів / Є. В. Карманов. – Харків : Консум, 2000. – 464с. – 30грн.00коп.

(5 прим.)

347.73

К30


Качан, О. О. Банківське право [Текст] : навч. посібник / О. О. Качан. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 288с.

(1 прим.)

347.73

К63


Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції: коментар, нормативно-правові акти, судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №11).

(1 прим.)

347.73

К63


Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції [Текст] / Авт. коментар Е.С.Дмитренко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – 30грн.80коп.

(2 прим.)


347.73

К64


Кононенко, І. В. Основи біржового права [Текст] : Навч. посібник для вузів / І. В. Кононенко. – К. : Кондор, 2007. – 576с. – 55грн.00коп.

(3 прим.)
347.73

К64


Коновалов, В. В. Фінансове право [Текст] : Методичні рекомендації: Для самостійного вивчення / В. В. Коновалов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 20с. – (Методична серія ; Вип. №77). – 2грн.45коп.

(72 прим.)


347.73

К71


Коссе, Д. Д. Фінансове право [Текст] : навч.-методич. посібник для вузів заочної форми навчання / Д. Д. Коссе. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2009. – 60с. – (Методична серія ; Вип. №99). – 7грн.00коп.

(95 прим.)

347.73

К71


Коссе, Д. Д. Податкове право [Текст] : навч.-методич. посібник для вузів заочної форми навчання / Д. Д. Коссе. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2009. – 55с. – (Методична серія ; Вип. №97). – 4грн.50коп.

(94 прим.)

347.73

К72


Костюченко, О. А. Банківське право [Текст] : навч. посібник / О. А. Костюченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2000. – 240с. : іл. – 7грн.50коп.

(25 прим.)

347.73

К72


Костюченко, О. А. Банківське право [Текст] : навч. посібник для вузів / О. А. Костюченко. – 2-е вид. – К. : А.С.К., 2001. – 576с. – (Економіка. Фінанси. Право). – 21грн.50коп.

(2 прим.)

347.73

К72


Костенко, Ю. О. Фінансове право України [Текст] : навч. посібник для вузів / Ю. О. Костенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 240с. – 48грн.00коп.

(5 прим.)

347.73

К73


Котирло, О. О. Біржове право [Текст] : навч. посібник / О. О. Котирло. – К. : ЦУЛ, 2012. – 268с. – 70грн.00коп.

(3 прим.)

347.73

К84


Крупка, Ю. М. Обіг цінних паперів в Україні [Текст] : науково-практичний коментар Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" / Ю. М. Крупка, О. М. Гав'яз. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 375с. – (Бюлетень законодат. і юридич. практики України ; №6).

(1 прим.)

347.73

К95


Кучерявенко, Н. П. Основы налогового права [Текст] / Н. П. Кучерявенко. – Харьков : Эспада, 1996. – 320с. – 8грн.00коп.

(3 прим.)

347.73

М65


Місцеві фінанси в Україні: правове регулювання [Текст] : навч. посібник / О. С. Близнюк, Н. Л. Губерська, О. А. Музика, Р. А. Усенко. – К. : Дакор; КНТ, 2007. – 316с. – (Інноваційні освітні технології в муніципальному праві). – 76грн.50коп.

(1 прим.)

347.73

М91


Муравйов, К. В. Правове регулювання ринку цінних паперів [Текст] : навч. посібник для вузів / К. В. Муравйов, О. В. Субочев, В. В. Токар. – К. : ЦУЛ, 2012. – 272с. – Реком. МОН України. – 60грн.00коп.

(2 прим.)

347.73

Н23


Налоговое право Украины [Текст] : Учеб. пособие / Под ред. Н,П.Кучерявенко. – Харьков : Легас, 2004. – 488с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

Н32


Настільна книга судді з питань банкрутства та поновлення платоспроможності боржника [Текст] : практичний посібник / за ред. Ю.І.Руснака. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368с. – 85грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

Н59


Нечай, А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків [Текст] : Монографія / А. А. Нечай. – Чернівці : Рута, 2006. – 264с. – 26грн.50коп.

(5 прим.)

347.73

О-53


Олейник, О. М. Основы банковского права [Текст] : курс лекций / О. М. Олейник. – М. : Юристъ, 1999. – 424с. – 9грн.65коп.

(1 прим.)

347.73

О-58


Онищенко, Г. В. Банківські гарантії [Текст] : монографія / Г. В. Онищенко, П. Д. Петренко. – К. : Правова Єдність, 2014. – 288с. – 85грн.00коп.

(2 прим.)

347.73

О-66


Орлюк, О. П. Банківське право [Текст] : Навч. посібник / О. П. Орлюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392с. – 13грн.88коп.

(66 прим.)

347.73

О-66


Орлюк, О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства [Текст] / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 104с. – 17грн.00коп.

(1 прим.)347.73

П23


Бнкрутство: Правозастосування та судова практика [Текст] / Упоряд.: Б.М.Грек та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 304с. – 42грн.50коп.

(7 прим.)347.73

П43


Погашення податкових зобов'язань [Текст] : Законодавство і судова практика. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 351с. – (Бюлетень законодавста і юридичної практики України ; №10).

(1 прим.)347.73

П44


Податкове право [Текст] : Навч. посібник / За ред. М.П.Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 400с. – 22грн.00коп.

(11 прим.)

347.73

П44


Податкові спори [Текст] / За ред. Ф.О.Ярошенка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 320с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №2).

(1 прим.)
347.73

П44


347.73 П44

347.73 П44Податковий кодекс України [Текст] : (в редакції від 03.12.2010 року). – К. : Фірма "1С", 2010. – 422с. – 50грн.00коп.

(28 прим.)

Податковий кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 1 липня 2015 року. Розділи І-IV / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2015. – 338с. – (Кодекси України ; №7).

(1 прим.)

Податковий кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 24 липня 2015 року. Розділи V-ХХ / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2015. – 310с.. – (Кодекси України ; №8).

(1 прим.)
347.73

П44


Податковий кодекс України [Текст] : розділи V-XX; станом на 24 січня 2013 року / Україна. Верховна Рада. – К. : Форум, 2013. – 390с. – (Кодекси України ; №2).

(1 прим.)347.73

П44


Податковий кодекс України [Текст] : Набирає чинності з 1 січня 2011 року. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 495с. – (Бюлетень законодат. і юридичної практики України ; №12).

(1 прим.)

347.73

П44


Податковий кодекс України [Текст] : Чинний з 1 січня 2011 року. – К. : Видавець Паливода А.В., 2010. – 512с. – (Кодекси України). – 60грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

П44


Податкові пільги [Текст] : довідник податкових пільг №64 станом на 01.01.2013 / уклад.: В.С.Ковальський, О.С.Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 392с. – (Бюлетень законодав. і юридич. практики України ; №1).

(1 прим.)

347.73

П44


Податковий кодекс України [Текст] : прийнятий Верховною Радою України 2 грудня 2010 року №2755-VI. Офіц. текст зі змінами та доп. за станом на 20 лютого 2012 року. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 607с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №3).

(1 прим.)

347.73

П44


Податковий кодекс України [Текст] : Розділи I-IV: Кодекс України прийнятий 2.12.10 № 2755-VІ; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 12.01.11. – К. : Форум, 2011. – 349с. – (Кодекси України ; №1).

(1 прим.)

347.73

П44


Податковий кодекс України [Текст] : Розділи V-ХХ: Кодекс України прийнятий 2.12.10 № 2755-VІ; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 10.02.11. – К. : Форум, 2011. – 292с. – (Кодекси України ; №2).

(1 прим.)

347.73

П68


Правове регулювання банкрутства [Текст] : підручник / За ред. Л.С.Сміяна. – К. : КНТ, 2009. – 464с. – 70грн.00коп.

(20 прим.)

347.73

Р32


Регулювання ринку цінних паперів в Україні [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 382с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №5).

(1 прим.)
347.73

С40


Система фінансового права [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 травня 2009 р. м.Одеса / упоряд.: Л.К.Царьова, В.С.Кіценко. – Одеса : Фенікс, 2009. – 488с. – 36грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

С48


Словник термінів біржового законодавства [Текст] : Навч. посібник / Уклад.: Л.П.Телятник, В.Л.Телятник. – Тернопіль : Астон, 2004. – 208с. – 18грн.70коп.

(3 прим.)
347.73

С77


Старинський, М. В. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні [Текст] : Навч. посібник для вузів / М. В. Старинський, Ж. В. Завальна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 405с. – 42 грн.00коп.

(14 прим.)

347.73

С89


Судова практика у справах господарського судочинства. Справи про банкрутство. Справи, пов'язані із захистом права інтелектуальної власності (2004-2006рр.) [Текст] / За заг. ред. І.І.Балаклицького. – К. : Юрисконсульт: КНТ, 2007. – 524с. – 97грн.50коп.

(11 прим.)

347.73

У-45


Україна. Верховна Рада Про Національний банк України [Текст] : Закон України за станом на 31.10.2000 /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 43с. – (Закон України).

(1 прим.)

347.73

У-45


Україна. Верховна Рада Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст] : Закон України за станом на 22 березня 2000р. /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 83с. – (Закон України).

(1 прим.)

347.73

Ф59


Фінансове право [Текст] : навч. посібник для вузів / за ред.: М.П.Кучерявенка. – Харків : Право, 2010. – 286с. – 41грн.80коп.

(2 прим.)

347.73

Ф59


Фінансове право [Текст] : хрестоматія. – К. : Вілкор, 1998. – 640с.

(5 прим.)347.73

Ф59


Фінансове право [Текст] : підручник для вузів / Відп. ред. О.П.Гетманець. – Харків : Еспада, 2008. – 416с. – 55грн.80коп.

(5 прим.)


347.73

Ф59


Фінансове право України [Текст] : Підрчник / За ред. М.П.Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320с. – 31грн.50коп.

(2 прим.)
347.73

Х86


Хохуляк, В. В. Правовое регулирование земельного налога в Украине [Текст] / В. В. Хохуляк. – Черновцы : Рута, 2004. – 280с. – 34грн.50коп.

(2 прим.)


347.73


Цінні папери та фондовий ринок в Україні: нормативно-правове регулювання [Текст] / [упоряд. О.М.Роїна]. – К. : Скіф: КНТ, 2008. – 392с. – 48грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

Ч-33


Чвалюк, А. М. Правові основи формування державного бюджету України [Текст] : монографія / А. М. Чвалюк. – К : КНТ, 2011. – 224с. – 65грн.00коп.

(1 прим.)

347.73

Ч-49


Чернадчук, В. Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків [Текст] : навч. посібник для вузів / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2007. – 230с. – 24грн.00коп.

(4 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка