База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка17/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

347.76 Транспортне право

347.76

Б90


Булгакова, І. В. Транспортне право Україні: Академічний курс [Текст] : Підручникк для вузів / І. В. Булгакова, О. В. Клепікова. – К. : Ін Юре, 2005. – 536с. – 69грн.60коп.

(1 прим.)

347.76

З-19


Законодавство України про транспорт [Текст] : Збірник законів, урядових та відомчих нормативних документів із питань транспрту (станом на 1 грудня 2003 року). – К. : Атіка, 2004. – 808с. – 30грн.80коп.

(6 прим.)347.76

З-23


Залізничний транспорт в Україні [Текст] : Нормативна база / Упоряд. О.М.Роїна. – К. : КНТ, 2005. – 480с. – 22грн.50коп.

(2 прим.)

347.76

Т65


Транспортні послуги. Законодаства і судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №7).

(1 прим.)347.76

Т65


Транспортне право України [Текст] : Навч. посібник / За ред. В.К.Гіжевського, Е.Ф.Демського. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – 17грн.50коп.

(4 прим.)

347.76

Ю70


Юридичний захист учасників дорожнього руху: законодавство, роз'яснення [Текст] / уклад.: В.С.Ковальський, Н.Б.Хлистова. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 343с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №4).

(1 прим.)347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. Патентне право та право на товарний знак

347.77

А72


Антонов, В. М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право [Текст] / В. М. Антонов. – (2-е вид., стереотип.). – К. : КНТ, 2006. – 520с. – 47грн.50коп.

(2 прим.)


347.77

Б17


Базилевич, В. Д. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посібник / В. Д. Базилевич. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2008. – 431с. – Реком. МОН України. – 55грн.00коп.

(1 прим.)347.77

Б86


Бошицький, Ю. А. Комерційні найменування: основні правові аспекти [Текст] / Ю. А. Бошицький, О. О. Козлова, Г. О. Андрощук. – К. : Юридична думка, 2006. – 216с. – 34грн.80коп.

(1 прим.)


347.77

В48


Винахід [Текст] : за ред. В.Л.Петрова. – К. : Ін Юре, 1999. – 136с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – 11грн.00коп.

(2 прим.)347.77

Г68


Гордієнко, С. Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності [Текст] : нормативно-правове регулювання / С. Г. Гордієнко. – К. : Скіф:КНТ, 2008. – 248с. – 25грн.00коп.

(2 прим.)

347.77

Г68


Гордієнко, С. Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми [Текст] : Монографія / С. Г. Гордієнко. – К. : ВД "Скіф"; КНТ, 2008. – 140с. – 20грн.00оп.

(1 прим.)

347.77

Г72


Господарське судочинство в Україні: Судова практика . Захист прав інтелектуальної власності [Текст] / Відп. ред. В.С.Москаленко. – К. : Праксіс, 2007. – 408с. – 72грн.00коп.

(1 прим.)

347.77

Д21


Дахно, І. І. Патентознавство [Текст] : посібник / І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2012. – 318с. – 75грн.00коп.

(2 прим.)
347.77

Д21


Дахно, И. И. Право интеллектуальной собственности [Текст] : Научно-справочное пособие / И. И. Дахно. – К. : ТП-Пресс, 2004. – 224с. – 22грн.00коп.

(2 прим.)
347.77

Д21


Дахно, И. И. Интеллектуальная собственность с США. Англо-русский глоcсарий по интеллектуальной собственности [Текст] / И. И. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2012. – 280с. – 75грн.00коп.

(1 прим.)347.77

З-38


Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві [Текст] : рекомендації президії, інформаційні листи, оглядові листи / за ред. В.С. Москаленка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 383с. – (Законодавство). – 46грн.00коп.

(2 прим.)

347.77

З-38


Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві [Текст] : рекомендації президії, інформаційні листи, оглядові листи / За ред. Москаленка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 383с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №11).

(1 прим.)347.77

З-71


Знаки для товарів і послуг [Текст] / за ред. В.Л.Петрова. – К. : Ін Юре, 1999. – 116с. – (Інтелектуальна власність). – 10грн.00коп.

(2 прим.)

347.77

І-73


Інтелектуальна власність [Текст] : словник довідник: У 2-х т. Т.1 : Авторське право і суміжні права / за ред. О.Д.Святоцького, В.С.Дроб'язка. – К. : Ін Юре, 2000. – 356с. – 23грн.50коп.

(1 прим.)

347.77

І-73


Інтелектуальна власність [Текст] : словник довідник: У 2-х т. Т.2 : Промислова власність / за ред. О.Д.Святоцького, В.Л.Петрова. – К. : Ін Юре, 2000. – 272с. – 23грн.50коп.

(1 прим.)347.77

К14


Казарєзов, А. Я. Промислова власність [Текст] : метод. рекомендації для самостійного вивчення / А. Я. Казарєзов, А. Ф. Галь. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2011. – 68с. – (Методична серія ; Вип.97). – 8грн.00коп.

(43 прим.)


347.77

К43


Кірін, Р. С. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посібник / Р. С. Кірін, В. Л. Хоменко, І. М. Коросташова. – Дніпропетровськ : НГУ, 2008. – 280с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

347.77

К59


Козырев, А. Н. Оценка интеллектуальной собственности [Текст] / А. Н. Козырев. – М. : Экспертное ббюро - М., 1997. – 289с. – 10грн.90коп.

(2 прим.)

347.77

К66


Корисна модель [Текст] / за ред. В.Л.Петрова. – К. : Ін Юре, 1999. – 128с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – 10грн.00коп.

(2 прим.)

347.77

К71


Коссак, В. М. Право інтелектуальної власності [Текст] : Підручник для вузів / В. М. Коссак, І. Є. Якубівський. – К. : Істина, 2007. – 208с. – 40грн.00коп.

(16 прим.)

347.77

К77


Крайнєв, П. П. Патентування винаходів в Україні [Текст] / П. П. Крайнєв, Л. І. Ряботягова, І. І. Дятлик ; за ред. П.П.Крайнєва. – К. : Ін Юре, 2000. – 340с. – 38грн.00коп.

(1 прим.)347.77

К77


Кравець, В. Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посібник для вузів / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : ЦУЛ, 2012. – 264с. – Реком. МОН України. – 55грн.00коп.

(1 прим.)
347.77

К84


Крупка, Ю. М. Ліцензування господарської діяльності в Україні [Текст] : Коментар законодавства. Судова практика / Ю. М. Крупка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 304с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики ; №1).

(1 прим.)

347.77

К89


Кузнєцов, Ю. М. Патентознавство та авторське право [Текст] : підручник для вузів / Ю. М. Кузнєцов. – К. : Кондор, 2008. – 428с. – 48грн.00коп.

(5 прим.)

347.77

Л65


Ліцензування в Україні: Загальні положення. Ліцензійні умови [Текст] / За ред. А.В.Дашковича. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 414с. – (Бюлетень законодавства і юридичної приктики України ; №9).

(1 прим.)

347.77

Н19


Назаренко, І. І. Основи патентування и ліцензування [Текст] : навч. посібник для вузів / І. І. Назаренко, А. І. Кредісов, В. О. Ракша. – К. : Знання, 2006. – 306с. – 37грн.50коп.

(2 прим.)

347.77

П68


Право інтелектуальної власності [Текст] : навч. посібник / за ред. В.Р.Кравця, В.Г.Олюхи. – К. : ЦУЛ, 2012. – 270с. – (Реком. МОН України). – 70грн.00коп.

(2 прим.)

347.77

П68


Право інтелектуальної власності [Текст] : Академічний курс: Підручник для вузів / За ред.: О.П.Орлюк, О,Д,Святоцького. – К. : Ін Юре, 2007. – 696с. – 91грн.20коп.

(2 прим.)
347.77

П68


Право інтелектуальної власності [Текст] : Академічний курс: Підручник для вузів / За ред.: О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Ін Юре, 2004. – 670с. – 24грн.98коп.

(50 прим.)
347.77

П81


Промисловий зразок [Текст] / за ред. В.Л.Петрова. – К. : Ін Юре, 1999. – 124с. – 10грн.00коп.

(2 прим.)

347.77

Р33


Реєстрація договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності [Текст] / за ред. В.Л.Петрова. – К. : Ін Юре, 1999. – 47с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – 8грн.

(1 прим.)

347.77

Р65


Роїна, О. М. Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців [Текст] : практичний посібник / О. М. Роїна. – К. : КНТ: Видав. дім "Скіф", 2008. – 400с. – 40грн.00коп.

(4 прим.)347.77

Р93


Рыженков, А. Я. Теория права собственности. (Историко-аналитический очерк) [Текст] / А. Я. Рыженков, А. Е. Черноморец. – Элиста : ЗАОр "НПП"Джангар", 2009. – 864с. – 65грн.00коп.

(1 прим.)
347.77

С29


Селиванов, М. В. Защита права на компьютерную программу: теория и практика [Текст] : учеб.-практич. пособие / М. В. Селиванов. – Харьков : Эспада, 2004. – 176с. – 18грн.00коп.

(3 прим.)

347.77

Т58


Топографія інтегральної мікросхеми [Текст] / за ред. В.Л.Петрова. – К. : Ін Юре, 1999. – 104с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – 10грн.00коп.

(2 прим.)

347.77

У-45


Україна. Верховна Рада Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Текст] : Закон України за станом на 30 серпня 2000р. /Україна. Верховна Рада. – К. : Україна, 2000. – 43с. – (Закон України).

(1 прим.)

347.78 Мистецька та літературна власність.

Авторське право в літературному мистецтві


347.78

А22


Авторское и смежное право в Европейском Союзе и Российской Федерации [Текст] : сборник докладов и дискуссий. – М. – 1997. – Вып.1. – 271с. – ISBN 5-7516-0109-2 : 7грн.00коп.

(1 прим.)47.78

А22


Авторское и смежное право в Европейском Союзе и Российской Федерации [Текст] : сборник докладов и дискуссий. – М. – 1997. – Вып.2. – 125с. – ISBN 5-7516-0110-6 : 5грн.50коп.

(1 прим.)
347.78

А22


Авторське право і суміжні права.Законодавство та судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 399с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики ; 3).

(1 прим.)
347.78

В49


Виноградова, Г. В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні [Текст] : Навч. посібник / Г. В. Виноградова. – К. : Юстініан, 2006. – 176с. – 27грн.00коп.

(1 прим.)
347.78

В49


Виноградова, Г. В. Інформаційне право України [Текст] : Навч. посібник / Г. В. Виноградова. – К. : МАУП, 2006. – 144с. – 21грн.30коп.

(7 прим.)

347.78

З-19


Законодавство України про інформацію [Текст] : збірник законів: станом на 25 сіяня 2003 року / Верховна Рада України. – К. : Парламентське вид-во, 2003. – 228с. – (Б-ка офіційних видань).

(1 прим.)

347.78

І-74


Інформаційне законодавство України [Текст] : науково-практичний коментар / за заг. ред.: Ю.С. Шемшученка, І.С.Чижа. – К. : Юридич. думка, 2006. – 232с. – 25грн.00коп.

(2 прим.)347.78

І-74


Інформаційне законодавство [Текст] : Збірник законодавчів актів. У 6-и т. Т.6 : Міжнародні угоди України в інформаційній сфері / За ред.: Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. – К. : Юридична думка, 2005. – 160с. – 11грн.80коп.

(7 прим.)

347.78

І-74


Інформаційне законодавство [Текст] : Збірник законодавчих актів. У 6-ти т. Т.1 : Інформаційне законодавство України / За ред.: Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. – К. : Юридична думка, 2005. – 416с. – 25грн.56коп.

(6 прим.)

347.78

І-74


Інформаційне законодавство [Текст] : Збірник законодавчих актів. У 6-ти . Т.2 : Інформаційне законодавство країн СНД та Балтії: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизія / За ред.: Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. – К. : Юридична думка, 2005. – 424с. – 25грн.56коп.

(6 прим.)

347.78

І-74


Інформаційне законодавство [Текст] : Збірник законодавчих актів. У 6-ти т. Т.3 : Інформаційне законодавство СНД та Балтії: Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан / За ред.: Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. – К. : Юридична думка, 2005. – 440с. – 25грн.56коп.

(6 прим.)

347.78

І-74


Інформаційне закконодавство [Текст] : Збірник законодавчих актів. У 6-ти т. Т.4 : Інформаційне законодавство країн Європи і Азії / За ред.: Ю.С.Шемшученка, І С.Чижа. – К. : Юридична думка, 2005. – 384с. – 23грн.92коп.

(6 прим.)

347.78

І-74


Інформаційне законодавство [Текст] : Збірник законодавчих актів. У 6-ти т. Т.5 : Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері / За ред.: Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. – К. : Юридична думка, 2005. – 328с. – 20грн.48коп.

(6 прим.)

347.78

К65


Копылов, В. А. Информационное право [Текст] : Учебник / В. А. Копылов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 512с. – 39грн.60коп.

(1 прим.)
347.78

К65


Копылов, В. А. Информационное право [Текст] : учеб. пособие / В. А. Копылов. – М. : Юристъ, 1997. – 472с. – 10грн.62коп.

(1 прим.)

347.78

М29


Марушак, А. І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності [Текст] : Навч. посібник / А. І. Марушак. – К. : Видав. дім "Скіф"; КНТ, 2008. – 344с. – 62грн.50коп.

(3 прим.)
347.78

М29


Марущак, А. І. Інформаційне право: доступ до інформації [Текст] : навч. посібник / А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532с. – 75грн.00коп.

(1 прим.)

347.78

П68


Правове регулювання інформаційних відносин: законодавство, судова практика [Текст] / упоряд.: В.С.Ковальський, О.С.Захарова, І.С.Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 336с. – (Бюлетень законодав. і юридич. практики України ; №6).

(1 прим.)

347.78

У-45


Україна. Верховна Рада Про авторське право і суміжні права [Текст] : Закон України за станом на 5 червня 2001р. /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 27с.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка