База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207


Морське право. Правові питання судноплавства



Сторінка18/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

347.79 Морське право. Правові питання судноплавства

347.79

А74


Анцелевич, Г. А. Международное морское право [Текст] : Учебник / Г. А. Анцелевич. – К. : Слово, 2004. – 400с. – 23грн.00коп.

(2 прим.)






347.79

А74


Анцелевич, Г. А. Международное морское торговое право [Текст] : Учеб.пособие для вузов / Г. А. Анцелевич. – К. : Слово, 2004. – 560с. – 33грн.00коп.

(2 прим.)





347.79

К57


Кодекс торговельного мореплавства України [Текст] : офіційний текст зі змінами та доп. станом на 14 квітня 2014 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2014. – 185с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)







347.79

К57


Кодекс торговельного мореплавства України [Текст] : Прийнятий 23.05.95; Офіц.текст зі змінами та доп. станом на 20.05.05. – К. : Форум, 2005. – 180с. – (Кодекси України ; №6).

(1 прим.)





347.79

К57


Кодекси торговельного мореплавства України [Текст] : кодекс України від 23.05.95; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.09.08. – К : Форум, 2008. – 180с. – (Кодекси України; №10).

(1 прим.)





347.79

К57


Кодекс торговельного мореплавства України [Текст] : Кодекс України прийнятий 23.05.95 №176/95-ВР; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.01.07 року. – К. : Форум, 2007. – 180с. – (Кодекси України ; №2).

(1 прим.)





347.79

К57


Кодекс торговельного мореплавства України [Текст] : прийнятий 23.05.95; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 18.05.10. – К. : Форум, 2010. – 180с. – (Кодекси України ; №6).

(4 прим.)





347.79

К57


Кодекс торговельного мореплавства України [Текст] : прийнятий 23 травня 1995 року; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 21 травня 2012 року. – К. : Форум, 2012. – 182с. – (Кодекс України ; №6).

(1 прим.)





347.79

К57


Кодекс торговельного мореплавства України [Текст] : прийнятий 23 травня 1995 року; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 21 травня 2012 року. – К. : Форум, 2008. – 182с. – (Кодекс України ; №10).

(1 прим.)




347.8 Повітряне право, космічне право, право на ефір

347.8

Е92


Ефремов, Е. А. Правовое регулирование и охрана воздушных перевозок [Текст] : монография / Е. А. Ефремов. – Волгоград : Волгоградское научн. изд-во, 2009. – 227с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)






347.8

П42


Повітряний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 19 березня 2015 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2015. – 143с. – (Кодекси України ; №4).

(1 прим.)




347.8

П42


Повітряний кодекс України [Текст] : кодекс України від 19 травня 2011 року; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 1.09.2011 року. – К. : Форум, 2011. – 120с. – (Кодекси України ; №9).

(1 прим.)





347.8

П42


Повітряний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 19.05.2011 року №3393-VI; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 18.03.2013 року. – К. : Форум, 2013. – 136с. – (Кодекси України ; №4).

(1 прим.)



347.8

П42


Повітряний кодекс України [Текст] : із змінами станом на 1 жовтня 2000 р. – К. : Ін Юре, 2000. – 64с. – 4грн.00коп.

(5 прим.)





347.8

П42


Повітряний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 4.05.93; Офіц. текст станом на 20.02.08. – К. : Форум, 2008. – 160с. – (Кодекси України ; №3).

(1 прим.)





347.8

П42


Повітряний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 4.05.93; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.05.06. – К. : Форум, 2006. – 170с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)





347.8

П42


Повітряний кодекс України [Текст] : Прийнятий Верховною Радою України 4 травня 1993 року;Текст відповідає оффіційному за станом на 25 квітня 2003 року. – К. : НВП "Форум", 2003. – 190с. – (Кодекси України ; 5).

(1 прим.)



347.9 Цивільне процесуальне право

347.9

А 79


Арбітражний процесуальний Кодекс України [Текст]. – К. : Сірін, 2000. – 48с. – 4грн.50коп.

(1 прим.)




347.9

Б91


Буркацький, Л. К. Складання прцесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Коментарі. Позовні заяви. Заяви. Скарги [Текст] : Навч. посібник / Л. К. Буркацький. – 2-е вид., доп. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 288с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)







347.9

Б91


Буркацький, Л. К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позови та інші заяви [Текст] : навч.-практичний посібник / Л. К. Буркацький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 400с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

В19


Васильєв, С. В. Цивільний процес України [Текст] : навч. посібник / С. В. Васильєв. – К. : ЦУЛ, 2013. – 344с. – 85грн.00коп.

(10 прим.)





347.9

В19


Васильєв, С. В. Цивільний процес [Текст] : навч. посібник / С. В. Васильєв. – Харків : Одіссей, 2008. – 480с. – 81грн.00коп.

(2 прим.)





347.9

В19


Васильєв, С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ [Текст] / С. В. Васильєв. – 3-є вид., перероб. і доп. – Харків : Еспада, 2010. – 464с. – 41грн.40коп.

(5 прим.)





347.9

В41


Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати? [Текст] / авт.-упоряд.: Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. – К., 2010. – 48с. – 3грн.80коп.

(1 прим.)





347.9

В41


Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати? [Текст] / автор-упоряд.: Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. – К : Центр політико-правових реформ, 2011. – 44с. – (Знайомтесь з судом). – 10грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

В43


Виконавче провадження в Україні [Текст] : навч. програма для вузов / уклад. О.С.Снідевич. – К. : Центр комерційного права, 2009. – 20с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

Г75


Гражданский процесуальный кодекс Украины [Текст]. – Харьков : Основа, 1993. – 224с.

(10 прим.)





347.9

Г75


Гражданский процесс Украины [Текст] : Учеб. пособие / Под ред. Ю.С.Червоного. – Харків : Одіссей, 2003. – 352с. – 18грн.50коп.

(3 прим.)




347.9

Д46


Діловодство у судах [Текст] : збірник інструкцій / Упоряд. Є.К.Пашутинський. – К. : КНТ, 2008. – 436с. – 40грн.00коп.

(8 прим.)





347.9

З-19


Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; Цивільний процесуальний кодекс України; Господарський процесуальний кодекс України; Кодекс адміністративного судочинства України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 456с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №9).

(1 прим.)







347.9

І-23


Іванюченко, А. Зразки позовних заяв та скарг [Текст] / А. Іванюченко ; Миколаївський обласний комітет"Правозахисник-1". – Миколаїв, 2004. – 52с.

(4 прим.)




347.9

К39


Кілічава, Т. М. Цивільне процесуальне право [Текст] : навч. посібник для вузів / Т. М. Кілічава. – К. : ЦУЛ, 2007. – 352с. – 49грн.30коп.

(1 прим.)



347.9

К57


Кодекс адміністративного судочинства України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 174с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №8).

(1 прим.)





347.9

К63


Комаров, В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України [Текст] / В. В. Комаров. – Харків : Право, 2012. – 624с. – 135грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

К83


Кройтор, В. А. Защита прав и интересов в суде [Текст] : Комментарии. Образцы заявлений в суд. Нормативные акты: Научно-практическое пособие / В. А. Кройтор. – 2-е изд. с изменениями и доп. – Харьков : Эспада, 2000. – 447с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

К83


Кройтор, В. А. Исполнительное производство [Текст] : Учеб.пособие / В. А. Кройтор, Н. М. Ясынок. – Харьков : Эспада, 2003. – 17с. – 14грн.50коп.

(5 прим.)




347.9

К83


Кройтор, В. Гражданский процесс [Текст] : Учеб.пособие для подготовки к зачету и экзамену / В. Кройтор, А. – Харьков : Эспада, 2003. – 288с. – 20грн.30коп.

(3 прим.)





347.9

К89


Кузьменко, С. Г. Иски об овобождении имущества из-под ареста [Текст] : Научно-практическое пособие / С. Г. Кузьменко, В. А. Кройтор. – Харьков : Эспада, 2003. – 272с. – 18грн.90коп.

(1 прим.)





347.9

М58


Міжнародний цивільний процес України [Текст] : навч. посібник: практикум / за ред. С.Я.Фурси. – К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. – 328с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

М67


Митракова, І. Г. Збірник задач з цивільного права України [Текст] : навч.-методич. посібник / І. Г. Митракова. – К. : КНТ, 2007. – 112с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)







347.9

Н32


Настільна книга судді при розгляді цивільних справ [Текст] : практичний посібник / [упоряд. Д.М.Лівшиц]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 466с. – 85грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

Н34


Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 1 січня 2012р. / за ред. В.В.Богатиря. – К. : Професіонал, 2012. – 752с. – 200грн.00коп.

(2 прим.)







347.9

Н34


Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] / за ред. Ю.С.Червоного. – К.; Одеса : Юрінком Інтер, 2008. – 656с. – 162грн.00коп.

(4 прим.)







347.9

Н34


Науково-практичний коментар до закону України"Про адвокатуру"; Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 431с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №7).

(1 прим.)





347.9

Н85


Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів [Текст] : Зразки. Роз'яснення. Нормативні акти. – К : Юрінком Інтер, 1999. – 399с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №11).

(1 прим.)





347.9

О-64


Организация деятельности судов [Текст] : Курс лекций для вузов / Отв.ред. Н.А.Петухов. – М. : Норма, 2005. – 448с. – 42грн.80коп.

(1 прим.)





347.9

П47


Позовне провадження [Текст] : монографія / В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, П. І. Радченко, В. Ю. Мамницький ; за ред. В.В.Комарова. – Харків : Право, 2011. – 552с. – 135грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

П68


Правова допомога [Текст] : зарубіжний досвід та пропозиції для України / автори-упорядники: О.А.Банчук, М.С.Демкова. – К. : Факт, 2004. – 336с. – 10грн.00коп.

(3 прим.)





347.9

П78


Проблемы науки гражданского процессуального права [Текст] / Под ред.В.А.Комарова. – Харьков : Право, 2002. – 440с. – 29грн.00коп.

(2 прим.)





347.9

П84


Процесуальні документм у цивільних справах (теорія, методика, практика) [Текст] : науково-практичний посібник / за ред. С.Я.Фурси. – 3-вид., зі змінами внесеними Законом України "Про судоустрій". – К. : Алерта: Цул, 2011. – 896с. – (Процесуальні науки). – 250грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

П90


Путівник для учасника цивільного процесу [Текст] : автори-упоряд.: Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. – К. : Центр політико-правових реформ, 2011. – 136с. – (Знайомство з судом). – 10грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

П90


Путівник для учасника цивільного процесу [Текст] / автори-упоряд.: Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. – К., 2010. – 148с. – (Знайомство з судом). – 5грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

Р15


Радзивілюк, В. В. Судова процедура санації [Текст] : навч. посібник / В. В. Радзивілюк. – К. : Атіка, 2005. – 116с. – 11грн.70коп.

(2 прим.)





347.9

Р65


Роїна, О. М. Збірник позовних заяв [Текст] : практичний посібник / О. М. Роїна. – 4-е вид., змінене та доп. – К. : КНТ, 2008. – 192с. – 31грн.30коп.

(2 прим.)





347.9

Р65


Роїна, О. М. Збірник позовних заяв [Текст] : Практичний посібник / О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2005. – 204с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)





347.9

С89


Судова реформа в Україні: Проблеми і перспективи [Текст] : Матеріали науково-практичної конференції 18-19 квітня 2002року м.Харків. – К.;Харків : Юрінком Інтер, 2002. – 288с. – 21грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

С89


Судова практика Вищого адміністративного суду України [Текст] / За ред. О.М.Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 416с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №12).

(1 прим.)





347.9

С91


Сучасне управління в суді [Текст] : навчально-практичний посібник / відповід.ред.: І.П.Голосніченко, П.Т.Соломон. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 528с. – 90грн.00коп.

(4 прим.)







347.9

Т33


Теньков, С. О. Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах [Текст] / С. О. Теньков. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 346с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №11).

(1 прим.)





347.96

У-67


Управління в судах: ефективна комунікація [Текст] : посібник для працівників апарату суду. Кн.1 / автори тексту: О.Величко, Т.Янковська. – К., 2010. – 120с. – (Техніка та інструменти управління для працівників суду). – 20грн 00коп.

(3 прим.)





347.96

У-67


Управління в судах: стратегічне планування [Текст] : посібник для працівників апарату суду. Кн.2 / автор тексту: О.В.Грабар. – К., 2010. – 88с. – (Техніка та інструменти управління для працівників суду). – 20грн 00коп.

(3 прим.)





347.96

У-67


Управління в судах: управління конфліктами та стресом [Текст] : посібник для працівників апарату суду. Кн.4 / автори тексту: О.Величко, Т.Янковська. – К., 2010. – 192с. – (Техніка та інструменти управління для працівників суду). – 20грн 00коп.

(3 прим.)






347.96

У-67


Управління в судах: управління персоналом, або хода переможця [Текст] : посібник для працівників апарату суду. Кн.3 / автори тексту: О.Сорочан, Г.Хахуда. – К., 2010. – 160с. – (Техніка та інструменти управління для працівників суду). – 20грн 00коп.

(3 прим.)







347.96

У-67


Управління в судах: формування ефективної команди або книжка про те, що один у полі не воїн [Текст] : посібник для працівників апарату суду. Кн.5 / автори тексту: О.Сорочан, Г.Хахуда. – К., 2010. – 104с. – (Техніка та інструменти управління для працівників суду). – 20грн 00коп.

(3 прим.)





347.9

У-67


Управління залою судових засідань [Текст] : навч. посібник для суддів (у формі модуля) / В. А. Мазурок, В. М. Сімоненко, С. А. Агафонов, Г. О. Балацька. – К., 2010. – 216с. – (Українсько-Канадський проект судової співпраці). – 40грн 00коп.

(2 прим.)




347.9

У74


Усенко, В. Збірник задач з курсу "Цивільний процес" [Текст] / В. Усенко, В. Я. Мойсеєнко, В. Т. Капріца. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. – 133с. – 12грн.80коп.

(5 прим.)





347.9

Ф61


Фіолевський, Д. П. Адвокатура [Текст] : Підручник для вузів / Д. П. Фіолевський. – К. : Алерта; Прецедент, 2006. – 486с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

Ф95


Фурса, С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України: Зі змінами та доп. станом на 10.04.07 [Текст] : Науково-практичний коментар: У 2-х т. Т.1 / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак ; За заг. ред. С.Я.Фурси. – К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2007. – 916с. – 150грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

Ц58


Цивільне процесуальне законодавство України [Текст] : Нормативно-правові акти. Судова практика. Зразки документів. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 432с. – 23грн.80коп.

(2 прим.)





347.9

Ц58


347.9 Ц58

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 18.03.04; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 1 квітня 2008 року. – К. : Форум, 2008. – 216с. – (Кодекси України ; №4).

(1 прим.)

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 7 вересня 2015 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2015. – 261с. – (Кодекси України ; № 9).

(1 прим.)




347.9

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс Українни [Текст] : Науково-практичний коментар:(За станом на 10 травня2002 р.). – 6-е вид..доп.і перероб. – Харків : Консум, 2002. – 408с. – 45грн.00коп.

(2 прим.)







347.9

Ц58


Цивільне процесуальне законодавство України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 544с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики ; №5).

(1 прим.)




347.9

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : Кодес України від 18.034.04; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.06.06. – К. : Форум, 2006. – 217с. – (Кодекси України ; №7).

(1 прим.)





347.9

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : Офіційний текст від 18 березня 2004 року. – К. : Атіка, 2004. – 160с. – 5грн.00коп.

(10 прим.)







347.9

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : Кодекси України від 18.03.04; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 15.12.09. – К. : Форум, 2010. – 219с. – (Кодекси України ; №1).

(1 прим.)





347.9

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 15 січня 2009 року. – Харків : ІГВІНІ, 2009. – 176с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : кодекс України від 18.03.2004; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 30.09.2011 року. – К. : Форум, 2011. – 249с. – (Кодекси України ; №10).

(1 прим.)





347.9

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 15.02.2013р. – К. : Паливода А.В., 2013. – 204с. – (Кодекси України). – 19грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 1 серпня 2001р. – К. : Атіка, 2001. – 128с. – 6грн.00коп.

(30 прим.)





347.9

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : затверджено Законом від 18 липня 1963 року. Текст відповідає офіційному за станом на 1.02.02 року. – К. : Форум, 2002. – 192с. – (Кодекси України ; №2).

(1 прим.)







347.9

Ц58


Цивільний процес України [Текст] : академічний курс: підручник длявузів / За ред. С.Я.Фурси. – К. : Видавець Фурса С.Я., 2009. – 848с. – (Процесуальні науки). – 110грн.00коп.

(2 прим.)





347.9

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст]. – Харків : Одіссей, 2004. – 176с. – (Закони України). – 9грн.50коп.

(1 прим.)





347.9

Ц89


Цивільний прцесуальний кодекс України [Текст] : За станом на 26 червня 2002р. – Харків : Одіссей, 2002. – 176с. – (Закони України). – 6грн.00коп.

(1 прим.)





347.9

Ш90


Штефан, М. Й. Цивільне процесуальне право України [Текст] : Підручник для вузів / М. Й. Штефан. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 624с. – 26грн.32коп.

(60 прим.)



347.9

Ш90


Штефан, М. Й. Цивільний процес [Текст] : Підручник / М. Й. Штефан. – 2-е вид., перероб., доп. – К. : Ін Юре, 2001. – 694с. – 45грн.00коп.

(7 прим.)





347.9

Ш96


Шумський, П. В. Прокуратура України [Текст] : навч. посібник / П. В. Шумський. – К : Вентурі, 1998. – 336с. – 7грн.00коп.

(5 прим.)





347.9

Я44


Як визначити компетентний суд у вашій справі? [Текст] : автори-упоряд.: Т.В.Руда. – К. : Центр політико-правових реформ, 2011. – 56с. – (Знайомство з судом). – 10грн.00коп.

(1 прим.)



Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка