База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207


Рішення суду. Вирок, присуд. Апеляція. Перегляд. ВиконанняСторінка19/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

347.95 Рішення суду. Вирок, присуд. Апеляція. Перегляд. Виконання

347.95

В43


Виконанче провадження в Україні [Текст] : збірник законодавчих актів. – К. : Алерта: ЦУЛ, 2011. – 112с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

347.95

В43


Виконавче провадження: законодавство та судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 447с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №9).

(1 прим.)

347.95

В43


Виконавче провадження. Законодавство. Судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 384с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №3).

(1 прим.)


347.95

В43


Виконавче провадження [Текст] : законодавство, судова практика / за ред. Г.В.Стадніка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 330с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №3).

(1 прим.)

347.95

К89


Кузнецов, Е. Н. Исполнительное производство Франции [Текст] / Е. Н. Кузнецов. – СПб. : Издат.Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 280с. – (Сравнительное правоведение). – 105грн.10коп.

(1 прим.)

347.95

Ф61


Фіолевський, Д. П. Державна виконавча служба в Україні [Текст] : навч. посібник для вузів / Д. П. Фіолевський, С. Ю. Лобанцев, Є. І. Мєзєнцев ; Під ред. Д.П.Фіолевського. – К. : Алерта, 2004. – 564с. – 19грн.00коп.

(10 прим.)347.95

Ф95


Фурса, С. Я. Виконавче провадження в Україні [Текст] : Навч. посібник для вузів / С. Я. Фурса, С. В. Щербак. – К. : Атіка, 2002. – 480с. – 24грн.00коп.

(2 прим.)

347.95

Ш37


Шевчук, П. І. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень: (коментар цивільного процесуального законодавства) [Текст] / П. І. Шевчук, В. В. Кривенко. – К. : Юридична книга, 2003. – 80с. – 8грн.70коп.

(5 прим.)347.95

Ш90


Штефан, М. Й. Виконання судових рішень [Текст] : навч. посібник / М. Й. Штефан, М. Г. Омельченко, С. М. Штефан. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320с.

(1 прим.)
347.95

Я44


Як ознайомитись із судовим рішенням? [Текст] : автор-упоряд.: Т.В.Руда. – К. : Центр політико-правових реформ, 2011. – 24с. – (Знайомство з судом). – 10грн.00коп.

(1 прим.)
347.96 Судовий персонал. Юристи

347.96

А28


Адвокатура в Україні [Текст] : науково-практичний коментар Закону України "Про адвокатуру"; міжнародно-правові стандарти адвокатської діяльності; організація адвокатури. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 399с. – (Бюлетень законодат. і юридич. практики України; №4).

(1 прим.)347.96

В18


Варфоломеєва, Т. В. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру". Законодавство про адвокатуру та авдокатську діяльність [Текст] / Т. В. Варфоломеєва, С. В. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 432с. – (Настольна книга адвоката). – 19грн.00коп.

(2 прим.)

347.96

В18


Варфоломєєва, Т. В. Історія адвокатури. Правове становище адвокатури та адвокатська діяльність. Правила адвокатської етики [Текст] : Посібник / Т. В. Варфоломєєва. – К. : Прецедент, 2008. – 214с. – (Бібліотека адвоката: Складання адвокатських іспитів ; Вип. 2). – 47грн.50коп.

(1 прим.)

347.96

Г54


Гловацький, І. Ю. Адвокатура зарубіжних країн (Англія, Німеччина, Франція) [Текст] : навч.-практичний посібник / І. Ю. Гловацький. – К. : Атіка, 2007. – 588с. – 70грн.00коп.

(3 прим.)

347.96

Г54


Гловацький, І. Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі [Текст] : Навч. посібник / І. Ю. Гловацький. – К. : Атіка, 2003. – 352с. – 26грн.00коп.

(2 прим.)347.96

Г85


347.96 Г85

347.96 Г85
Грицаєнко, Л. Р. Прокурорська діяльність в Україні та зарубіжних країнах [Текст] : вибрані наукові труди / Л. Р. Грицаєнко. – К. : Юридична література, 2013. – 499с. – 90грн.00коп.

(142 прим.)

Грицаєнко, Л. Р. Прокурорська діяльність в Україні в світлі сучасного світового досвіду [Текст] : монографія / Л. Р. Грицаєнко. – Вінниця : ДП "ДКФ", 2009. – 576с. – 147грн 50коп.

(280 прим.)

Грицаєнко, Л. Р. Конституційно-правовий статус прокуратури України [Текст] : підручник / Л. Р. Грицаєнко. – К. : Біноватор, 2007. – 544с. – Реком. МОН України. – 139грн 70коп.

(16 прим.)
347.96

Д36


Державний реєстр речових прав: порядок дій нотаріуса [Текст] : практичний посібник / [упоряд. Д.М.Лівшиц]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 408с. – 100грн.00коп.

(2 прим.)

347.96

Д99


Дякович, М. М. Нотаріальне право України [Текст] : навч. посібник / М. М. Дякович. – К. : Правова єдність, 2009. – 686с. – 100грн.00коп.

(2 прим.)

347.96

Є79


Єрух, А. М. Довідник нотаріуса [Текст] : Зразки нотаріальних документів. Роз`яснення. Коментарі. Вип.1 / А. М. Єрух ; Відп. ред.С.Р.Станік. – К. : Істина, 2000. – 397с. – 35грн.50коп.

(1 прим.)

347.96

З-19


Законодавство України про нотаріат [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 383с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №3).

(1 прим.)

347.96

З-19


Закон України "Про прокуратуру" [Текст] : науково-практичний коментар / за ред. Ю.І.Руснака. – К. : ЦУЛ, 2013. – 339с. – 70грн.00коп.

(1 прим.)

347.96

З-19


Закон України "Про судоустрій і статус суддів" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 10 вересня 2013 року: (відповідає офіційному тексту). – К. : ЦУЛ, 2013. – 142с. – 16грн.00коп.

(2 прим.)347.96

К63


Комаров, В. В. Нотаріат [Текст] : перспективи унормування, законодавство, судова практика / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. – Харків : Право, 2008. – 536с. – 60 грн.50коп.

(1 прим.)

347.96

К68


Коротюк, О. В. Нотаріальне посвідчення договорів [Текст] : практичні рекомендації / О. В. Коротюк ; за ред.: В.М.Черниша. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 312с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №8).

(1 прим.)

347.96

К72


Косюта, М. В. Прокуратура України [Текст] : Навч. посібник / М. В. Косюта. – Одеса : Юридич. літ., 2008. – 312с. – 33грн.40коп.

(3 прим.)

347.96

Л63


Лісна, І. С. Адвокатура України [Текст] : Методичні матеріали Для самостійного вивчення / І. С. Лісна. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 32с. – (Методична серія ; Вип. №87). – 2грн.60коп.

(93 прим.)

347.96

М59


Миколенко, А. И. Законы Украины "О прокуратуре","О милиции","Об адвокатуре": Комментарии [Текст] / А. И. Миколенко, А. Н. Миколенко. – 3-е изд..исправ.и доп. – Харьков : Одиссей, 2004. – 304с. – 15грн.80коп.

(2 прим.)

347.96

М59


Миколенко, А. И. Законы Украины "О прокуратуре", "О милиции", "Об адвокатуре" [Текст] : комментарии / А. И. Миколенко, А. Н. Миколенко. – Харьков : Одиссей, 2002. – 304с. – 24грн.00коп.

(1 прим.)

347.96

Н85


Нотаріат в Україні [Текст] : Законодавство, судова практика / За ред. Л.В.Єфіенка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 400с. – (Бюлетень законодат. і юридич. практики України ; №5).

(1 прим.)
347.96

Н85


Нотаріат в Україні [Текст]. – К. : Знання, 2008. – 494с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 114грн.00коп.

(2 прим.)

347.96

Н85


Нотаріат в Україні [Текст] : Підручник / За ред. В.В.Комарова. – 2-е вид., пепроб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 320с. – 15грн.03коп.

(73 прим.)

347.96

П12


Павлик, П. М. Нотаріат України [Текст] : Навч. посібник для дистанційного вивчення / П. М. Павлик, Т. М. Кілічава. – К. : Університет, 2007. – 201с. – 24грн.00коп.

(2 прим.)347.96

П76


Примак, В. Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб [Текст] : Монографія / В. Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 432с. – 47грн.60коп.

(2 прим.)
347.96

П80


Прокуратура України [Текст] : академічний курс: підручник для вузів / В. В. Сухонос, В. П. Лакизюк, Л. Р. Грицаєнко, М. В. Руденко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 566с. – 50грн.00коп.

(2 прим.)347.96

П80


Прокуратура України [Текст] : Законодавство. Рішення Конституційного Суду України. Накази та інші організаційно-розпорядчі документи Генерального прокурора України / за ред. О.І.Медведька. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 576с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №12).

(1 прим.)

347.96

Р15


Радзієвська, Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні [Текст] : навч. посібник / Л.К.. Пасічник С.Г. Радзієвська ; за ред. Л.К.Радзієвської. – К : Юрінком Інтер, 2000. – 528с. – 16грн.

(2 прим.)

347.96

Р15


Радзієвська, Л. К. Нотаріат в Україні [Текст] : Навч. посібник / Л. К. Радзієвська, С. Г. Пасічник ; За ред. Л.К.Радзієвської. – 2-е вид., стереотип. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 528с. – 15грн.00коп.

(15 прим.)

347.96

С25


Святоцький, О. Д. Адвокатура України [Текст] : навч. посібник / О. Д. Святоцький, М. М. Михеєнко. – К. : Ін Юре, 1997. – 224с.

(33 прим.)

347.96

С25


Святоцький, О. Д. Адвокатура [Текст] : навч. посібник / О. Д. Святоцький, В. В. Медведчук. – К. : Ін Юре, 1997. – 320с. – 10грн.

(5 прим.)

347.96

С38


Синеокий, О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты [Текст] : учеб. пособие / О. В. Синеокий. – Харьков : Право, 2008. – 496с. – 85грн.00коп.

(2 прим.)

347.96

С50


Сміян, Л. С. Нотаріат в Україні [Текст] : навч. посібник / Л. С. Сміян, Ю. В. Нікітін, П. Г. Хоменко. – 3-є вид., доп. і перероб. – К. : КНТ, 2009. – 631с. – 110грн.00коп.

(10 прим.)347.96

С50


Сміян, Л. С. Нотаріат в Україні [Текст] : навч. посібник / Л. С. Сміян, Ю. В. Нікітін, Г. Г. Хоменко. – 2-е вид., стереотип. – К. : КНТ, 2008. – 680с. – 93грн.80коп.

(3 прим.)

347.96

С91


Сухонос, В. В. Організація і діяльність прокуратури в Україні [Текст] : історія і сучасність / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2004. – 348с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)347.96

Т33


Теорія нотаріального процесу [Текст] : науково-практичний посібник / за заг. ред. С.Я.Фурси. – К. : Правова єдність, 2012. – 920с. – (Процесуальні науки). – 150грн.00коп.

(2 прим.)

347.96

У45


Украина. Верховная Рада О нотариате [Текст] : Закон Украины /Украина. Верховна Рада. – Харьков, 1993. – 55с. – 1грн.05коп.

(5 прим.)

347.96

У-45


Україна. Верховна Рада Закон України "Про міліцію" та Статут патрульно-постової служби міліції України [Текст] : Чинне законодавство зі змінами та доп. станом 20.03.09 /Україна. Верховна рада. – К. : Видавець Паливода А.В., 2009. – 168с. – (Закони України). – 16грн.00коп.

(1 прим.)347.96

Ф61


Фіолевський, Д. П. Адвокатура [Текст] : Підручник для вузів / Д. П. Фіолевський. – К. : Алерта; Прецедент, 2007. – 486с. – 42грн.00коп.

(11 прим.)
347.96

Ф95


Фурса, С. Я. Нотаріальний процес:Теоретичні основи [Текст] / С. Я. Фурса. – К. : Істина, 2002. – 320с. – 19грн.20коп.

(5 прим.)

347.96

Ф95


Фурса, С. Я. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі [Текст] / С. Я. Фурса, Л. Ю. Драгнєвіч, Є. І. Фурса. – К. : Ін Юре, 2003. – 352с. – 39грн.50коп.

(2 прим.)

347.96

Ф95


Фурса, С. Я. Нотаріат в Україні [Текст] : теорія та практика: навч. посібник / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. – К. : А.С.К, 2001. – 976с. – (Економіка. Фінанси. Право). – 40грн.00коп.

(4 прим.)347.97/.99 Судовий устрій. Судові органи

347.97/.99

Б77


Бойко, В. Ф. "Мала" судова реформа в Україні [Текст] : необхідність. сутність, проблеми та перспективи: навч. посібник / В. Ф. Бойко. – К. : МАУП, 2002. – 72с. – 5грн.50к.

(1 прим.)

347.97/.99

Б87


Бринцев, В. Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні: нормативна база, проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / В. Д. Бринцев. – К. : Юстініан, 2003. – 400с. – 30грн.80коп.

(1 прим.)

347.97/.99

Ж86


Жуковський, А. Г. Закон Украины "О судоустройстве Украины" [Текст] : Комментарий / А. Г. Жуковський ; Под ред.Е.Л.Стрельцова. – Харьков : Одиссей, 2003. – 232с. – 13грн.20коп.

(2 прим.)
347.97/.99

Ж86


Жуковський, О. Г. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" [Текст] : науково-практичний коментар / О. Г. Жуковський ; за ред. Є.Л.Стрельцова. – Харків : Одіссей, 2010. – 304с. – 45грн.00коп.

(5 прим.)347.97/.99

М75


Молдован, В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія,Російська Федерація, США, ФРН, Франція, судові органи ООН [Текст] : навч. посібник / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – К. : ЦУЛ, 2013. – 364с. – Реком. МОН України. – 80грн.00коп.

(2 прим.)
347.97/.99

М75


Молдован, В. В. Судоустрій : Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи [Текст] : Навч. посібник / В. В. Молдован. – К. : Кондор, 2003. – 256с. – 44грн.00коп.

(2 прим.)

347.97/.99

М75


Молдован, В. В. Судоустрій України [Текст] : Навч. посібник / В. В. Молдован. – К. : Алерта, 2007. – 215с. – 23грн.00коп.

(6 прим.)
347.97/.99

С40


Система судоустрою в Румунії та Угорщини [Текст]. – К., 2005. – 45с. – (Вісник Програми сприяння парламенту України університету Індіани ; №219). – 5грн.00коп.

(1 прим.)

347.97/.99

С89


Судебные и правоохранительные органы Украины [Текст] : учеб. пособие / под ред.: А.С.Васильева, Е.Л.Стрельцова. – 5-е изд., стереотип. – Харьков : Одиссей, 2012. – 320с. – Реком. МОН Украины. – 50грн.00коп.

(3 прим.)

347.97/.99

Т31


Теліпко, В. Е. Закон України "Про судоустрій і статус суддів [Текст] : науково-практичний коментар / В. Е. Теліпко ; за ред. В.В.Молдована. – К. : ЦУЛ, 2011. – 528с. – 170грн.00коп.

(3 прим.)347.97/.99

Т31


Теліпко, В. Е. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" [Текст] : науковопрактичний коментар / В. Е. Теліпко ; за ред. В.В.Молдована. – К. : ЦУЛ, 2011. – 528с. – 172грн.80коп.

(1 прим.)

347.97/.99

У-45


Україна. Верховна Рада Про судоустрій України [Текст] : Закон України за станом на 15.09.01р. /Україна. Верховна Рада.  – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 28с. – (Закони України).

(1 прим.)

347.97/.99

У-45


Україна. Верховна Рада Про судоустрій України [Текст] : Закон України від 7 лютого 2002 р. №3018-ІІІ /Україна. Верховна Рада. – К. : Ін Юре, 2002. – 88с. – 5грн.

(5 прим.)

347.97/99

С89


Судова система України [Текст]. – К. : Ін-т Громадянскього Суспільства, 1998. – 56с.

(1 прим.)

347.97/99

С89


Суд, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст] : навч. посібник / відп. ред. Я. Кондратьєв. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 320с. – 30грн.00коп.

(27 прим.)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка