База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка2/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

340 Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки

340

А43


Актуальні проблеми правознавства [Текст] : Науковий збірник / ЮІ ТАНГ. – Тернопіль. – 2001. – , Вип. 3. – 240с. – ISBN 966-567-072-7.

(1 прим.)

340

А43


Актуальні проблеми правознавства [Текст] : Науковий збірник / ЮІ ТАНГ. – Тернопіль. – 2002. – , Вип. 4. – 296с. – ISBN 966-567-152-9.

(1 прим.)

340

Б23


Бандурка, О. М. Юридична деонтологія [Текст] : підручник для вузів / О. М. Бандурка, О. Ф. Скакун. – Харків : Вид-во НУВС, 2002. – 336с. – 34грн.30коп.

(1 прим.)
340

Б95


Быкова, Л. В. Основы правоведения [Текст] : учебное пособие / Л. В. Быкова, Б. В. Бабин. – Одесса : Феникс, 2011. – 204с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

340

В75


Воронянський, О. В. Основи правознавства [Текст] : навч. посібник / О. В. Воронянський, Г. В. Борисов, Ю. В. Зайончковський. – Х. : Парус, 2005. – 368с. – 22грн.00коп.

(1 прим.)

340

В75


Вороняньский, О. В. Основи правознавства [Текст] : навч. посібник / О. В. Вороняньский, Г. В. Борисов, Ю. В. Зайониковський. – Харків : Парус, 2006. – 367с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)340

Г62


Голубенко, К. Д. Юридична деонтологія [Текст] : Навчально-методичні матеріали / К. Д. Голубенко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 36с. – (Методична серія ; Вип.49). – 4грн.95коп.

(74 прим.)340 Г96

Гусарєв, С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності [Текст] : навч. посібник / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – 4-е вид., стер. – К. : Знання, 2010. – 495с. – Реком. МОН України. – 50грн 00коп.

(1 прим.)


340

Д39


Деякі теорологічні проблеми юриспруденції [Текст] / А. П. Огородник, С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач ; За ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 152с. – 7грн.60коп.

(60 прим.)340

З-14


Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна [Текст] : збірник наукових статей / гол. ред. А.Мелешевич. – К. : Дух і Літера, 2013. – 608с. – 90грн.00коп.

(1 прим.)


340

К 64


Кононенко, І. В. Основи правознавства [Текст] : навч. посібник в схемах та таблицях / І. В. Кононенко. – К. : Кондор, 2008. – 170с. – 17грн.50коп.

(2 прим.)340

К43


Кириченко, С. А. Теорологія юриспруденції [Текст] : Лекція 1 / С. А. Кириченко ; За ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 268с. – (Аторська лекція ; Вип.№5). – 16грн.07коп.

(50 прим.)
340

К56


Ковальський, В. С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади [Текст] / В. С. Ковальський, І. П. Козінцев. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 192с. – 26грн.60коп.

(3 прим.)

340

К59


Козляковський, П. А. Етика. Етика права. етика юридичної діяльності [Текст] : навч. посібник / П. А. Козляковський, А. П. Козляковський. – Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2008. – 400с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

340

К82


Крижанівський, А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концептуальні засади, інфраструктура [Текст] : монографія / А. Ф. Крижанівський. – Одеса : Фенікс, 2009. – 503с. – 53грн.30коп.

(1 прим.)

340

К93


Курс лекцій із сучасних проблем юриспруденції [Текст] / О. А. Кириченко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 144с. – 44грн.64коп.

(20 прим.)

340

Л37


Левківський, Б. К. Юридична етика та деонтологія [Текст] : навч.-метод. посібник / Б. К. Левківський. – К. : СПД Юсип'юк, 2009. – 126с. – 10грн.00коп.

(4 прим.)

340

М69


Михайленко, О. Р. Основи правознавства [Текст] : Посібник / О. Р. Михайленко. – 3-є вид.,розширене і поглиблене. – К. : Академія, 1997. – 256с. – (Старшокласникам і абітурієнтам).

(1 прим.)

340

Н15


Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Новітні концепції юриспруденції" [Текст]. Кн.3 : Лекції / Т. О. Кардашова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула, В. С. Шаповалова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 96с. – 34грн.19коп.

(2 прим.)

340

О-59


Оноре, Т. Про право. Коротко вступ [Текст] / Т. Оноре ; пер. с англ. Н.Комарова. – К. : Сфера, 1997. – 124с. – 7грн.00коп.

(1 прим.)
340

О-75


Основи правознавства [Текст] : навч. посібник / за ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіх. – 2-ге вид., виправ. і доп. – К. : Знання, 2001. – 364с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 20грн.00коп.

(5 прим.)

340

О-75


Основи права України [Текст] : Навч. посібник для вузів / За ред. В.Л.Ортинського. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : Оріяна-Нова, 2005. – 368с. – 8грн.45коп.

(66 прим.)

340

О-75


Основи правових знань [Текст] : Підручник. – К. : Юридична книга, 2000. – 224с.

(30 прим.)

340

О-75


Основи правознавства [Текст] : Навч. посібник для вузів / Й. Г. Богдан, В. Я. Бурак, В. К. Грищук, М. С. Долинська ; відпов. за випуск Піча В.М. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія Плюс; Видавець СПДФО "В.М.Піча", 2006. – 467с. – (Вища освіта в Україні). – 32грн.00коп.

(10 прим.)

340

О-75


Основи правознавства [Текст] : навч. посібник. Ч.1 / за ред.: В.Ігоревого, Ю.В.Бордюк. – Суми : Вид-во СумДу, 2006. – 182с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

340

О-75


Основи правознавства [Текст] : навч. посібник. Ч.2 / за ред.: В.Ігоревого, Ю.В.Бордюк. – Суми : Вид-во СумДу, 2006. – 253с. – 14грн.00коп.

(1 прим.)

340

П 68


Правознавство [Текст] : Навч. посібник / За ред. М.В. Кравчука. – Тернопіль : Юридичний ін-т ТАНТ, 2002. – 408с.

(1 прим.)340

П56


Поняття, терміни і категорії історико-правової науки [Текст] : матеріали ХХІ Міжнародної історико-правової конференції 23-26 квітня 2009 р., м.Миколаїв / ред. колегія: І.Б.Усенко, С.Г.Ковальова, В.Є.Кириченко та ін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 356с. – 47грн.00коп.

(10 прим.)
340

П68


Правознавство [Текст] : Підручник / За ред.В.В.Копєйчикова. – 7-е вид., стереотип. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 736с. – 29грн.70коп.

(1 прим.)

340

П68


Право [Текст] : учебн. для вузов / под ред. Н.А.Тепловой, М.В.Малинович. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 479с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

340

П68


340 П68

340 П68


Правознавство [Текст] : підручник / За ред. В.В.Копєйчикова, А.М., Колодія. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 752с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)

Правознавство [Текст] : підручник / за ред.: В.В.Копєйчикова, А.М.Колодія. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 752с. – Реком. МОН України. – 37грн.00коп.

(1 прим.)

Правознавство [Текст] : підручник / А. І. Берлач, С. С. Бичкова, Д. О. Карпенко, А.М. та ін. Колодій. – 2-ге вид., доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 792с. – Реком. МОН України. – 90грн 00коп.

(1 прим.)
340

Р58


Робоча навчальна програма та інше методичне забезпечення спецкурсу "Сучасні проблеми юриспруденції" [Текст] / О. А. Кириченко, А. П. Огородник, С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 31с. – 2грн.30коп.

(60 прим.)340

С13


Савчук, П. С. Основи правознавства [Текст] : Посібник для абітурієнтів / П. С. Савчук, Ю. П. Самойленко. – К. : А.С.К., 2000. – 208с. – 4грн.50коп.

(1 прим.)340

С36


Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення поблеми [Текст] : матеріали ХХХІІ Міжнародної історико-правової конференції (28-31 травня 2015 року, м.Полтава) / [гол. ред.І.Б.Усенко]. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 384с. – 130грн 00коп.

(1 прим.)
340

С42


Скакун, О. Ф. Юридическая деонтология [Текст] : Учебник для вузов / О. Ф. Скакун. – 2-е изд., с изменениями и доп. – Харьков : Эспада, 2006. – 384с. – 46грн.50коп.

(5 прим.)340

С42


Скакун, О. Ф. Юридическая деонтология [Текст] : Учебник для вузов / О. Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2002. – 504с. – 33грн.00коп.

(8 прим.)

340

С42


Скакун, О. Ф. Юридическая деонтология [Текст] : учебник / О. Ф. Скакун, И. Н. Овчаренко ; под ред. О.Ф.Скакун. – Харьков : Основа, 1999. – 304с. – 8грн.00коп.

(1 прим.)

340

С47


Сливка, С. С. Юридична деонтологія [Текст] : Підручник / С. С. Сливка. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2010. – 296с. – 72грн.00коп.

(1 прим.)

340

С47


Сливка, С. С. Правнича деонтологія [Текст] : Підручник для вузів / С. С. Сливка. – К. : Атіка, 1999. – 336с. – 14грн.00коп.

(23 прим.)
340

С47


Сливка, С. С. Юридична деонтологія [Текст] : Підручник для вузів / С. С. Сливка. – К. : Атіка, 2001. – 304с. – 25грн.00коп.

(27 прим.)

340

С47


Сливка, С. С. Юридична деонтологія [Текст] : підручник / С. С. Сливка. – 3-тє вид., перероб і доп. – К. : Атіка, 2006. – 296с. – 36грн.00коп.

(1 прим.)

340

С47


Сливка, С. С. Юридична деонтологія [Текст] : Підручник / С. С. Сливка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2003. – 320с. – 21грн.00коп.

(3 прим.)

340

С47


Сливка, С. С. Юридична деонтологія [Текст] : Підручник / С. С. Сливка. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2008. – 296с. – 40грн.80коп.

(3 прим.)

340

С91


Сущенко, В. М. Юридична деонтологія [Текст] : Навч.-метод. посібник для вузів / В. М. Сущенко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 56с. – (Методична серія ; Вип. №105). – 5грн.50коп.

(61 прим.)

340

С91


Сущенко, В. М. Юридична деонтологія [Текст] : Навч.-метод посібник для заочної форми навчання / В. М. Сущенко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 56с. – (Методична серія ; Вип. №104). – 5грн.10коп.

(58 прим.)

340

Т33


Теорологія юриспруденції (новітня концепція "Теорія права") [Текст] : навч. посібник. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 392с. – 52грн.00коп.

(50 прим.)

340

Ф94


Фуллер, Л. Л. Мораль права [Текст] / Л. Л. Фуллер ; пер. з англ. Н.Комарова. – К. : Сфера, 1999. – 232с. – 7грн.00коп.

(2 прим.)

340

Х-22


Харт, Х. Л. Концепция права [Текст] / Х. Л. Харт ; пер. з англ. Н.Комарова. – К. : Сфера, 1998. – 236с. – 7грн.00коп.

(2 прим.)

340

Ч-89


Чулінда, Л. І. Юридично-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів [Текст] : монографія / Л. І. Чулінда. – К. : Атіка, 2006. – 152с. – 17грн.50коп.

(2 прим.)

340

Ю70


Юридична деонтологія [Текст] : підручник / За ред. В.Д.Ткаченка. – 2-е вид. – Харків : Одіссей, 2008. – 256с. – 19грн.20коп.

(4 прим.)340.12 Напрями теорії права. Школи, доктрини права. Філософія права. Теорія держави і права

340.12

А47


Алексеев, С. С. Философия права [Текст] : История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы / С. С. Алексеев. – М. : Норма, 1999. – 336с. – 6грн.30коп.

(3 прим.)40.12

А47


Алексеев, С. С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху [Текст] / С. С. Алексеев. – М. : Норма, 1998. – 416с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)
340.12

А72


Антологія лібералізму [Текст] : політико-правничі вчення та верховенство права / Упоряд.: С.Головатий, М.Козюбра, О.Сироїд. – К. : ПП "Вагін і К", 2008. – 992с. – 70грн.00коп.

(15 прим.)

340.12

А72


Антология мировой правовой мысли [Текст]. В 5-ти т. Т.1 : Античность. Восточные цивилизации. – М. : Мысль, 1999. – 750с. – 22грн.31коп.

(1 прим.)

340.12

А72


Антология мировой правовой мысли [Текст]. В 5-ти т. Т.2 : Европа V-XVII. – М. : Мысль, 1999. – 829с. – 22грн.31коп.

(1 прим.)

340.12

А72


Антология мировой правовой мысли [Текст]. В 5-ти т. Т.3 : Европа, Америка XVII-ХХвв. – М. : Мысль, 1999. – 829с. – 22грн.31коп.

(1 прим.)

340.12

А72


Антология мировой правовой мысли [Текст]. В 5-ти т. Т.4 : Россия ХІ-ХІХвв. – М. : Мысль, 1999. – 813с. – 22грн.31коп.

(1 прим.)

340.12

А72


Антология мировой правовой мысли [Текст]. В 5-ти т. Т.5 : Россия конец ХІХ-ХХвв. – М. : Мысль, 1999. – 829с. – 22грн.31коп.

(1 прим.)

340.12

А72


Антологія української юридичної думки [Текст]. В 6-ти т. Т.4 : Конституційне (державне) право / За ред. Ю.С.Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2003. – 600с. – 104грн.00коп.

(1 прим.)

340.12

А72


Антологія української юридичної думки [Текст]. В 10-ти т. Т.10 : Юридична наука незалежної України / За ред. Ю,С,Шемшученка. – К. : Видав. дім "Юридична книга", 2005. – 944c. – 142грн.10коп.

(1 прим.)

340.12

Б32


Бачинін, В. А. Філософія права [Текст] : Підручник для вузів / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І. Панов. – К. : Ін Юре, 2003. – 472с. – 20грн.00коп.

(105 прим.)

340.12

Б40


Безродний, Є. Ф. Світова класична думка про державу і право [Текст] : навч. посібник / Є. Ф. Безродний, Г. К. Ковальчук, О. С. Масний. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 400с. – 11грн.50клп.

(4 прим.)

340.12

Б42


Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях [Текст] / Ч. Беккариа ; пер. с ит. Ю.М.Юмашева. – М. : Международные отношения, 2000. – 240с. – 11грн.46коп.

(1 прим.)

340.12

Б61


Біленчук, П. Д. Філософія права [Текст] : навч. посібник / П. Д. Біленчук, В. Д. Гвоздець, С. С. Сливка ; за ред. П.Д.Біленчука. – К. : Атіка, 1999. – 208с. – 20грн.50коп.

(1 прим.)

340.12

Б90


Букреев, В. И. Этика права [Текст] : от истоков этики и права к мировоззрению: учебное пособие / В. И. Букреев. – М. : Юрайт, 1998. – 336с. – 8грн.50коп.

(2 прим.)340.12

В93


Высоцкий, С. А. Кони [Текст] / С. А. Высоцкий. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 429с. : ил. – (ЖЗЛ. Сер. биогр. ; Вып.7).

(1 прим.)
340.12

Г27


Гегель, Г. В. Основи філософії права, або Природне право і державознавство [Текст] / Г. В. Гегель ; пер. з нім. Р.Осадчука, М.Кушніра. – К. : Юніверс, 2000. – 336с. – (Філософська думка). – 27грн.80коп.

(1 прим.)

340.12

Д13


Давид, Р. Основные правовые системы современности [Текст] / Р. Давид, К. Жоффре-Спиноза ; пер. с фр. В.А.Туманова. – М. : Международные отношения, 1998. – 400с. – 18грн.

(1 прим.)

340.12

Д30


Демиденко, Г. Г. Історія вчень про право і державу [Текст] : підручник для вузів / Г. Г. Демиденко. – Харків : Консум, 2007. – 432с. – 58грн.00коп.

(1 прим.)

340.12

Д36


Демиденко, Г. Г. История учений о праве и государстве [Текст] : Курс лекций / Г. Г. Демиденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2008. – 432с. – 52грн.60коп.

(3 прим.)

340.12

Д36


Демиденко, Г. Г. История учений о праве и государстве [Текст] : курс лекций / Г. Г. Демиденко. – 2-е изд. – Харьков : Право, 2009. – 430с. – 57грн.20коп.

(3 прим.)
340.12

Д36


Демиденко, Г. Г. История учений о праве и государстве [Текст] : курс лекций / Г. Г. Демиденко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харків : Право, 2011. – 488с. – 97грн.50коп.

(2 прим.)

340.12

З-63


Зінченко, О. В. Історія вчень про державу і право: у таблицях і дефініціях [Текст] : навч. посібник / О. В. Зінченко, О. В. Петришин. – Харків : Право, 2012. – 208с. – 67грн.50коп.

(2 прим.)

340.12

І-90


Історія вчень про право і державу [Текст] : хрестоматія для вузів / автор-укладач Г.Г.Демиденко; за ред. О.В.Петришина. – 4-е вид., доп. і змінене. – Харків : Право, 2009. – 958с. – 143грн.00коп.

(10 прим.)340.12

І-90


Історія вчень про право і державу [Текст] : підручник для вузів / за ред.: Г.Г.Демиденка, О.В.Петришина. – Харків : Право, 2009. – 256с. – 41грн.80коп.

(15 прим.)

340.12

І-90


Історія вчень про право і державу [Текст] : Хрестоматія / Уклад. і заг. ред. Г.Г.Демиденка. – 3-є вид., доп. і змінене. – Харків : Право, 2005. – 912с. – 63грн.00коп.

(6 прим.)

340.12

І-90


Історія вчень про державу і право [Текст] : підручник для вузів / За ред. Г.Г.Демиденка, О.В.Петришина. – Харків : Право, 2008. – 240с. – 29грн.00коп.

(3 прим.)

340.12

К64


Кони, А. Ф. Избранные произведения [Текст] : статьи, заметки, судебные речи / А. Ф. Кони. – М. : Госюриздат, 1959. – 625с. – 9р.05коп.

(1 прим.)

340.12

К64


Кони, А. Ф. Избранные труды и речи [Текст] / А. Ф. Кони ; сост. И.В.Потапчук. – Тула : Автограф, 2000. – 640с. : ил. – (Юридическое наследие). – 13гр.00коп.

(1 прим.)

340.12

К64


Кони, А. Ф. Избранное [Текст] / А. Ф. Кони. – М. : Сов. Россия, 1989. – 495с.

(2 прим.)

340.12

К64


Кони, А. Ф. Избранное [Текст] / А. Ф. Кони. – М. : Сов.Россия, 1989. – 495с. – рекласифікація.

(2 прим.)
340.12

К66


Кормич, А. І. Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посібник / А. І. Кормич. – К : Правова єдність, 2009. – 312с. – 48грн.00коп.

(7 прим.)

340.12

К72


Костенко, О. М. Культура і закон у протидії злу [Текст] : монографія / О. М. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 352с. – 40грн.00коп.

(10 прим.)
340.12

К80


Крестовская, Н. Н. История учений о государстве и праве [Текст] : Курс лекций / Н. Н. Крестовская, А. Ф. Цвиркун. – Харьков : Одиссей, 2007. – 376с. – 48грн.00коп.

(5 прим.)340.12

Л63


340.12 М52

Лісна, І. С. Історія вчень про державу і право [Текст] : методичні матеріали. Для самостійного вивчення / І. С. Лісна. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 52с. – (Методична серія ; Вип.93). – 3грн.90коп.

(75 прим.)

Мережко, А. А. История международно-правовых учений [Текст] : [учеб. пособие] / А. А. Мережко. – К. : Таксон, 2006. – 492с. – (Ex professo). – 80грн 00коп.

(3 прим.)
340.12

М64


Мироненко, О. М. Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посібник / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. – К. : Академія, 2010. – 455с. – (Альма-матер). – Реком. МОН України. – 49грн.00коп.

(1 прим.)

340.12

М64


Мірошниченко, М. І. Історія вчень про державу і право [Текст] : Навч. посібник / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко. – К. : Атіка, 2007. – 224с. – 23грн.30коп.

(20 прим.)

340.12

Н54


Нерсесянц, В. С. Философия права [Текст] : учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : ИНФРА-М; НОРМА, 1997. – 652с. – 21грн.50коп.

(1 прим.)

340.12

О-66


Орленко, В. В. Історія вчень про державу та право [Текст] : Посібник для підготовки до іспитів / В. В. Орленко. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Видавець Паливода А.В., 2008. – 204с. – (Б-чка студента). – 22грн.00коп.

(5 прим.)

340.12

П38


Плевако, Ф. Н. Избранные речи [Текст] / Ф. Н. Плевако. – Тула : Автограф, 2000. – 368с. : ил. – (Юридическое наследие). – 11грн.25коп.

(1 прим.)340.12

П78


Проблеми філософії права [Текст] : міжнародний часопис. Т.1. – К.; Чернівці : Рута, 2003. – 228с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

340.12

П78


Проблеми філософії права [Текст] : міжнародний часопис. Т.ІІ. – К.; Чернівці : Рута, 2004. – 240с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

340.12

Р15


Радбрух, Г. Філософія права [Текст] / Г. Радбрух ; пер. з нім. Є.Причепія, В.Приходько. – К. : Тандем, 2006. – 316с. – 40грн.60коп.

(3 прим.)

340.12

Р50


Рікер, П. Право і справедливість [Текст] / П. Рікер. – К. : Дух і Літера, 2002. – 216с. – 16грн.00коп.

(1 прим.)

340.12

С89


Судебные речи известных русских юристов [Текст] : сборник / сост. Е.М.Ворожейкин; отв. ред. М.М.Выдря. – 3-е изд., исправ. – М. : Госюридиздат, 1958. – 871с.

(1 прим.)

340.12

С89


Судебные ораторы Франции ХIX века [Текст] : речи в политических и уголовных процессах / сост. Е.М.Ворожейкин; отв. ред. М.М.Выдря. – М. : Изд-во Ин-та междунар. отношений, 1959. – 567с.

(1 прим.)

340.12

Т41


Тімуш, І. С. Інтегральний погляд на право [Текст] : монографія / І. С. Тімуш. – К. : Атіка, 2009. – 284с. – 35грн.00коп.

(3 прим.)

340.12

У-34


Удовика, Л. Г. Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір [Текст] : монографія / Л. Г. Удовика. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харків : Право, 2011. – 552с. – 189грн.00коп.

(1 прим.)

340.12

Х-19


Ханстантинов, В. О. Практикум з історії політичних і правових вчень [Текст] : навч. посібник / В. О. Ханстантинов. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 200с. – 35грн 00коп.

(1 прим.)
340.12

Ш67


Шкода, В. В. Вступ до правової філософії [Текст] / В. В. Шкода. – Харків : Фоліо, 1997. – 223с. – 7грн.00коп.

(50 прим.)

340.12

Ш95


Шульженко, Ф. П. Історія політичних і правових вчень [Текст] : підручник / Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 304с.

(3 прим.)

340.12

Ш95


Шульженко, Ф. П. Історія політичних і правових вчень [Текст] : Навч. посібник / Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – 3-є вид., стереотип. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 304с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

340.12

Ш95


Шульженко, Ф. П. Історія політичних і правових вчень [Текст] : підручник / Ф. П. Шульженко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 464с. – 33грн.60коп.

(5 прим.)

340.12

Ю74


Юркевич, П. Д. Історія філософії права;Філософія права;Філософський щоденник [Текст] / П. Д. Юркевич. – 2-ге вид. – К. : Ред.журн."Український світ", 2000. – 756с. – 11грн.71коп.

(2 прим.)

340.12

Ю74


Юркевич, П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник [Текст] / П. Юркевич. – 3-є вид. – К : Ред. журн. "Український Світ": Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 756с.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка