База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207


Види судових органів та їх юрисдикціїСторінка20/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

347.99 Види судових органів та їх юрисдикції

347.99

А31


Адміністративн юстиція. Адміністративне судочинство [Текст] : навч. посібник / За ред. Т.О.Коломоєць, Г.Ю.Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 152с. – 45грн.00коп.

(2 прим.)

347.99

А61


Амджадін, Л. М. Розбудова системи адміністративного судочинства в Україні: проблеми та потреби розвитку ( за даними соціологічного дослідження ) [Текст] / Л. М. Амджадін, О. С. Гончарук, П. Г. Павличенко ; За ред.: Ю.Привалова, Ю.Саєнка. – К. : Прецедент, 2006. – 262с. – 11грн.00коп.

(1 прим.)

347.99

А79


Арбітражні суди України [Текст] : історико-правовий нарис, портрети, події / за ред. Д.М.Притики. – К. : Ін Юре, 2001. – 324с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)
347.99

Б36


Бевзенко, В. М. Адміністративні суди України [Текст] : навч. посібник для вузів / В. М. Бевзенко. – К. : Алерта; КНТ, 2006. – 271с. – 32грн.00коп.

(2 прим.)347.99

Б53


Бессмертный, А. К. Судебные и правоохранительные органы Украины [Текст] : Пособие для подготовки к экзамену / А. К. Бессмертный. – Харьков : Эспада, 2002. – 96с. – 11грн.60коп.

(2 прим.)347.99

В36


Верховний Суд України [Текст] : історія і сьогодення, портрети й події. – К. : Ін Юре, 2001. – 320с. – 54грн.00коп.

(1 прим.)347.99

Г72


Господарські суди в Україні [Текст] : правові засади організації та здіснення правосуддя / за ред. Д.М.Притики. – К. : Ін Юре, 2002. – 624с. – 44грн.00коп.

(1 прим.)

347.99

Д68


Довідник з питань захисту громадянами своїх прав, свобод та законних інтересів у адміністративних судах України [Текст]. – К. : Прецедент, 2006. – 24с. – 2грн.00коп.

(1 прим.)

347.99

Д99


Дяченко, В. І. Система правоохоронних органів [Текст] : Навч. посібник / В. І. Дяченко. – К. : КНЕУ, 2003. – 320с. – 39грн.20коп.

(2 прим.)347.99

З-19


Закон України "Про третейські суди" [Текст] : науково-практичний коментар / за ред.: Ю.В.Білоусова, П.В.Куфтирєва. – К. : Правова Єдність, 2008. – 432с. – 70грн.

(2 прим.)

347.99

К49


Клименко, Н. І. Правоохоронні органи України [Текст] : Навч. посібник / Н. І. Клименко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 194с. – 8грн.00коп.

(2 прим.)

347.99

К57


Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : Текст прийнятий 6 липня 2005 Р.; Із змінами та доп. станом на 1 січня 2006 р. – К. : Ін Юре, 2006. – 168с. – 20грн.30коп.

(40 прим.)

347.99

К57


Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : кодекс України зі змінами та доп. станом на 15 квітня 2013 року. – К. : Форум, 2013. – 232с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)347.99

К57


Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : Кодекс України від 6.07.05; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.08.07. – К. : Форум, 2007. – 179с. – (Кодекси України ; №9).

(1 прим.)347.99

К57


Кодекс адміністративного судочинства України [Текст]. – К. : Магістр - ХХІ сторіччя, 2006. – 160с. – 20грн.30коп.

(1 прим.)

347.99

К57


Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : кодекс України від 6.07.05; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25.05.09. – К. : Форум, 2009. – 180с. – (Кодекси України ; №6).

(1 прим.)
347.99

К57


Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : за ред.: С.В.Ківалова, О.І.Харитонової. – 3-є вид. – Харків : Одіссей, 2008. – 560с. – 99грн.00коп.

(2 прим.)

347.99

К57


Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : Кодекс України від 6 липня 2005 року; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 26 квітня 2011 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2011. – 212с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)

347.99

К57


Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 21.01.2013р.: офіц. текст. – К. : Паливода А.В., 2013. – 176с. – (Кодекси України). – 19грн.00коп.

(1 прим.)347.99

К61


Колпаков, В. К. Докази та доказування в адміністративному [Текст] : монографія / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2009. – 128с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

347.99

К63


Комзюк, А. Т. Адміністративний процес України [Текст] : навч. посібник / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531с. – 62грн.40коп.

(3 прим.)

347.99

К65


Конституційне судочинство в Україні: Законодавство та практика застосування [Текст] : Навч. посібник для вузів. – Харків : Консум, 2002. – 832с. – (Реформа судів України). – 30грн.00коп.

(3 прим.)

347.99

К65


Конституційний суд України [Текст] : Рішення. Висновки. 1997-2001: У 2-х книгах. Кн.1 / відповід ред. П.Б.Євграфов. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 512с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

347.99

К65


Конституційний суд України [Текст] : Рішення. Висновки. 1997-2001: У 2-х книгах. Кн.2 / відповід ред. П.Б.Євграфов. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 504с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)347.99

М33


Матвійчук, В. К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України [Текст] : у 2-х т. Т.2 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Алерта: КНТ, 2009. – 752с. – 50грн.00коп.

(3 прим.)

347.99

М33


Матвійчук, В. К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України [Текст] : В 2-х т. Т.1 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар. – 2-е вид., змінене та доп. – К. : Алерта; КНТ, 2008. – 787с. – 100грн.00коп.

(1 прим.)

347.99

М57


Мідор, Д. Д. Суди в Сполучених Штатах [Текст] / Д. Д. Мідор. – США : Інформаційне Агенство Сполучених Штатів, 1992. – 76с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)
347.99

О-75


Основи адміністративного судочинства в Україні [Текст] : навч. посібник для вузів / за ред.: Н.В.Александрової, Р.О.Куйбіди. – 2-е вид., доп і перероб. – К. : КНТ, 2009. – 248с. – 98грн.60коп.

(1 прим.)

347.99

О-75


Основи адміністративного судочинства в Україні [Текст] : навч. посібник для вузів / за ред.: Н.В.Александрової, Р.О.Куйбіди. – К. : Конус, 2006. – 256с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

347.99

П90


Путівник для учасника адміністративного процесу [Текст] : автори-упоряд.: Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. – К. : Центр політико-правових реформ, 2011. – 104с. – (Знайомство з судом). – 10грн.00коп.

(2 прим.)

347.99

С79


Стефанюк, В. С. Судовий адміністративний процес [Текст] : Монографія / В. С. Стефанюк. – Харків : Консум, 2003. – 464с. – 25грн.00коп.

(3 прим.)

347.99

С85


Стрижак, А. А. Закон України "Про Конституційний Суд України" [Текст] : науково-практичний коментар / А. А. Стрижак, Я. В. Рибалко, М. В. Савчин ; за ред. А.А.Стрижака. – К. : Ін Юре, 2009. – 328с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)347.99

С89


Судова практика Вищого Адміністратвиного Суду України 2013-2014 [Текст] / За ред. О.М.Нечитайла. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 360с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №7).

(1 прим.)

347.99

С89


Судова практика Вищого Адміністративного Суду України 2009 [Текст] / за ред. О.М.Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 360с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики ; №2).

(1 прим.)

347.99

С89


Судова практика Вищого Адміністратвиного Суду України 2008-2009 [Текст] / За ред. О.М.Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 335с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №9).

(1 прим.)347.99

С89


Судова практика Вищого адміністративного суду України 2009-2010 [Текст] / за заг. ред. О.М.Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 320с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №7).

(1 прим.)

347.99

С89


Судова практика Вищого Адміністратвиного Суду України 2008-2009 [Текст] / За ред. О.М.Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 336с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №7).

(1 прим.)

347.99

С89


Судова практика Верховного суду України з господарських справ (2007-2011) [Текст] / уклад. В.П.Барбара, Р.Д.Давиденко, А.В.Чухно. – Харків : Одіссей, 2012. – 608с. – 70грн.00коп.

(1 прим.)


347.99

С89


Судова практика Верховного суду України з цивільних справ (2008-2012) [Текст] / уклад. А.В.Чухно, Р.Д.Давиденко. – Харків : Одіссей, 2012. – 528с. – 55грн.00коп.

(1 прим.)

347.99

С89


Судові рішення Верховного Суду України в цивільних справах 2012 [Текст] / за заг. ред. А.Г.Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 736с. – (Бюлетень законодавства та юридич. практики України ; №5-6).

(1 прим.)347.99

С89


Судові рішення Верховного Суду України в цивільних справах 2011 [Текст] / за заг. ред. А.Г.Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 253с. – (Бюлетень законодавства та юридич. практики України ; №3).

(1 прим.)

347.99

С89


Судові рішення Верховного Суду України в цивільних справах 2011 [Текст] : за заг. ред. А.Г.Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 253с. – (Бюлетень законодавства та юридич. практики України ; №3).

(1 прим.)

347.99

С89


Судові та правоохоронні органи України [Текст] : Навч. посібникза вимогами кредитно-модульної системи організації навч. процесу / А. О. Галай, С. Г. Стеценко, С. М. Тимченко, О. Ф. Штанько. – К. : Всеукр.асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 208с. – 28грн.65коп.

(32 прим.)
347.99

С89


Судова практика Вищого адміністративного суду України 2006-2008 [Текст] / За ред. О.М.Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 352с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №6).

(1 прим.)347.99

С89


Судова практика Вищого адміністративного суду України 2006-2008 [Текст] / За ред. О.М.Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 352с. – (Законодавство). – 36грн.00коп.

(2 прим.)

347.99

С89


Суд та інші правоохоронні органи.Правоохоронна діяльність [Текст] : Закони і коментарі: Навч. посібник / За ред.: М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К. : Атіка, 2000. – 512с. – 36грн.00коп.

(2 прим.)347.99

С89


Судебные и правоохранительные органы Украины [Текст] : Учеб. пособие / Под ред.: А.С.Васильева, Е.Л.Стрельцова. – Харьков : Одиссей, 2004. – 320с. – 15грн.80коп.

(2 прим.)

347.99

Т41


Тимченко, С. М. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : Навч. посібник для вузів / С. М. Тимченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 304с. – 20грн.00коп.

(3 прим.)

347.99

Т66


Третейські суди в Україні [Текст] : методичний посібник. Кн.1 / за ред.: В.П.Самохвалова, А.Ф.Ткачука. – К, : ІКЦ Леста, 2007. – 184с. – (Покращення доступу сільського населення до правосуддя. Проект). – 37грн.00коп.

(1 прим.)
349.2 Трудове право

349.2

А43


Актульні проблеми кодифікації у трудовому праві [Текст] : матеріали науково-практичної конференції НаУКМА; м. Київ, 25 травня 2006 року / За ред. В.Л.Костюка. – К. : Стилос, 2006. – 84с. – 2грн.00коп.

(1 прим.)


349.2

А66


Андрушко, А. В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями [Текст] : монографія / А. В. Андрушко. – Харків : Консун, 2006. – 155с. – 29грн.00коп.

(2 прим.)

349.2

Б79


Болотіна, Н. Б. Трудове право України [Текст] : Підручник / Н. Б. Болотіна. – 5-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 860с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 152грн.00коп.

(11 прим.)
349.2

В15


Валецька, О. В. Трудове право України [Текст] : навч.-метод. практикум / О. В. Валецька. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 124с. – (Методична серія ; №165). – 9грн.00коп.

(50 прим.)

349.2

В15


Валецька, О. В. Правове регулювання оплати праці [Текст] : монографія / О. В. Валецька. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 220с. – 19грн.00коп.

(20 прим.)

349.2

В52


Вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів [Текст] / упоряд. О.М.Роїна. – К. : КНТ, 2005. – 492с. – 28грн.00коп.

(2 прим.)349.2

Г65


Гончарова, Г. С. Трудове право України у запитаннях та відповідях [Текст] : навч.-довідковий посібник / Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, С. М. Прилипко. – 2-е вид., зі змін. і доп. – Харків : Одіссей, 2011. – 280с. – 35грн.00коп.

(3 прим.)
349.2

Г65


Гончарова, Г. С. Трудове право України у запитання та відповідях [Текст] : навч.-довідковий посібник / Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, С. М. Прилипко. – 7-е изд. – Харків : Одіссей, 2010. – 280с. – 35грн.

(5 прим.)

349.2

З-13


Завгородний, А. В. Правовое регулирование труда научно-педагогических работников высших учебных заведений [Текст] / А. В. Завгородний. – СПб. : Издат Дом СПб. гос. ун-та, 2004. – 336с. – 94грн.10коп.

(1 прим.)349.2

З-19


Законодавство України про працю [Текст] : Збірник нормативно-правових актів. – Харків : Одіссей, 2003. – 696с. – 43грн.00коп.

(1 прим.)

349.2

З-19


Законодавство України про охорону праці [Текст] : збірник нормативних документів. Т.1. – К. : Основа, 1997. – 528с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)349.2

З-19


Законодавство України про охорону праці [Текст] : збірник нормативних документів. Т.2. – К. : Основа, 1997. – 384с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)349.2

З-19


Законодавство України про охорону праці [Текст] : збірник нормативних документів. Т.3. – К. : Основа, 1997. – 572с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)
349.2

З-19


Законодавство України про охорону праці [Текст] : збірник нормативних документів. Т.4. – К. : Основа, 1997. – 383с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

349.2

З-19


Законодавство України про охорону праці [Текст] : збірник нормативних документів. Т.1. – К. : Основа, 1995. – 528с. – 10грн.50коп.

(1 прим.)

349.2

З-19


Законодавство України про охорону праці [Текст] : збірник нормативних документів. Т.2. – К. : Основа, 1995. – 384с. – 10грн.50коп.

(1 прим.)349.2

З-19


Законодавство України про охорону праці [Текст] : збірник нормативних документів. Т.3. – К. : Основа, 1995. – 572с. – 10грн.50коп.

(1 прим.)

349.2

З-19


Законодавство України про охорону праці [Текст] : збірник нормативних документів. Т.4. – К. : Основа, 1995. – 383с. – 10грн.50коп.

(1 прим.)349.2

З-19


Законодавство України про зайнятість населення і захист від безробіття [Текст] : законодавство, судова практика. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 328с. – (Бюлетень законод. і юридич. практики України ; №11).

(1 прим.)349.2

З-96


Застосування законодавства про працю [Текст] : судові рішення Верховного Суду України (2001-2010). Роз'яснення судової практики / за ред. А.Г.Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 751с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №1-2).

(1 прим.)
349.2

К57


Кодекс законів про працю України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 17 листопада 2014 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2014. – 170с. – (Кодекси України ; №12).

(1 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 23 вересня 2013 року / Міністерство юстиції України. – К. : Форум, 2013. – 170с. – (Кодеси України ; №10).

(1 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 13 грудня 2011 року. – К. : Форум, 2012. – 170с. – (Кодекси України ; №1).

(1 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 8.01.2013р.: офіц. текст. – К. : Паливода А.В., 2013. – 120с. – (Кодекси України). – 19грн.00коп.

(1 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України та інше законодавство [Текст] : за станом 11 квітня 1994 року. – К. : Праця, 1994. – 163с. – 2грн.50коп.

(10 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами [Текст] : за станом на 1 вересня 1999 року / відп. ред. В.М.Вакуленко, О.П.Товстенко. – 2-ге вид., доп. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 1040с. – 29грн.00коп.

(2 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами [Текст] / упоряд. та ред. В.М.Вакуленко. – К. : Істина, 2001. – 800с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України [Текст] : затверджено Законом від 10 грудня 1971 року. Текст відповідає офіційному за станом на 30 квітня 2002 року. – К. : Форум, 2002. – 172с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України [Текст] : із змінами станом на 1 квітня 2002 року. – К. : Ін Юре, 2002. – 224с. – (Кодекси України). – 7грн.00коп.

(5 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України [Текст] : Затвердж. від 10.12.71р.; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25.01.2010 року. – К. : Форум, 2010. – 170с. – (Кодекси України ; №3).

(2 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України [Текст] : Затвердж.від 10.12.71; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 28 січня 2005 року. – К. : Форум, 2005. – 168с. – (Кодекси України ; №2).

(1 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України [Текст] : Затвердж. від 10.12.71р.; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.08.06. – К. : Форум, 2006. – 169с. – (Кодекси України ; №9).

(1 прим.)
349.2

К57


Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами [Текст] / Укладачі: В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 1200с. – 131грн.60коп.

(2 прим.)349.2

К57


Кодекс законів про працю країни [Текст] : Кодекс України: Затвердж. від 10.12.71; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 31 05 08. – К. : Форум, 2008. – 170с. – (Кодекси України ; №6).

(1 прим.)

349.2

К57


Кодекс законів про працю України [Текст] : Чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1 липня 2008 року. – К. : Видавець Паливода А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – 8грн.00коп.

(3 прим.)

349.2

К60


Колективні трудові спори [Текст] / За ред. В.П.Руденка. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 384с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №2).

(1 прим.)349.2

К60


Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації [Текст] : монографія / за ред. О.М.Ярошенка. – Харків : Право, 2009. – 240с. – 52 грн.80коп.

(2 прим.)
349.2

К63


349.2 К67

Компенсаційні виплати за листками непрацездатності. Страхування [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 383с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №7).

(1 прим.)

Кодекс законів про працю України [Текст] / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2015. – 174с. – (Кодекси України ; №10).

(1 прим.)
349.2

К72


Костюк, В. Л. Трудове право України [Текст] : навч. методич. практикум / В. Л. Костюк, О. В. Валецька ; За ред. В.Л.Костюка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 176с. – (практикум для студентів; Вип.№3). – 8гргн.30коп.

(80 прим.)349.2

Л93


349.2 О-44

Людина і праця [Текст] : довідник з правових питань / укл. Козінцев І.П., Савенко Л.А. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 336с. – 6грн.53коп.

(1 прим.)

Одовічена, Я. А. Новація умов трудового договору [Текст] : монографія / Я. А. Одовічена. – Чернівці : Чернивецький національний університет, 2015. – 184с. – 50грн 00коп.

(1 прим.)349.2

О-66


Орлов, Є. П. Трудове право України [Текст] : Для самостійного вивчення / Є. П. Орлов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 66с. – (Методична серія ; Вип. №71). – 2грн.95коп.

(93 прим.)349.2

О-92


Охорона праці в Україні [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 400с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №12).

(1 прим.)

349.2

П63


Постовалова, Т. А. Трудовое и социальное право Европейского Союза [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. А. Постовалова. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 219с. – (Европейское экономическое право). – 17грн.00коп.

(1 прим.)

349.2

П68


Правове регулювання праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів [Текст] : збірник основних нормативних актів (станом на 15) травня 2009 р. – Харків : Право, 2009. – 464с. – 71грн.50коп.

(1 прим.)

349.2

П68


Правове регулювання трудових відносин. Відповідальність за порушення трудового законодавства:(аналітіко-правова інформація) [Текст]. – К. : Всеукраїнська асоціація інформаційних служб, 2004. – 63с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

349.2

П68


Правові основи охорони праці [Текст] : навч.посібник / О. Б. Горностай, О. Л. Мірус, О. В. Станіславчук та ін. – К. : Знання, 2015. – 215с. – Реком. МОН України. – 34грн 54коп.

(1 прим.)
349.2

П69


Практичний коментар до нової редакції Закону України "Про охорону праці" [Текст] / Під ред.Л.О.Мельничук. – Харків : ФОРТ, 2003. – 72с. – 19грн.80коп.

(1 прим.)

349.2

П70


Працевлаштування громадян за кордоном [Текст] / За ред. Д.М.Курдольчука. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 350с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №7).

(1 прим.)

349.2

П80


Прокопенко, В. І. Трудове право України [Текст] : підручник / В. І. Прокопенко. – 2-е вид., стереотип. – Харків : Консум, 2000. – 480с. – 20грн.00коп.

(25 прим.)

349.2

П80


Прокопенко, В. І. Трудове право [Текст] : курс лекцій / В. І. Прокопенко. – К. : Вентурі, 1996. – 224с. – 12грн.90коп.

(3 прим.)349.2

П80


Прокопенко, В. І. Практикум з трудового права України [Текст] : навч. посібник для вузів / В. І. Прокопенко. – 2-е вид., стереотип. – Харків : Консум, 2000. – 192с. – 10грн.00коп.

(25 прим.)
349.2

Р79


Ротань, В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю [Текст] / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, Б. О. Стичинський. – 8-е вид., доп. та перероб. – К. : А.С.К., 2008. – 944с. – 80грн.00коп.

(1 прим.)

349.2

Р79


Ротань, В. Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю [Текст] / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є. Сонін. – 13-е вид., доп. та перероб. – К. : Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. – 680с. – 170грн.00коп.

(1 прим.)

349.2

Р93


Рыженков, А. Я. Трудовое право России [Текст] : курс лекций / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаропов. – Элиста : ЗАОр НПП "Джангар", 2007. – 544с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

349.2

С23


Сборник законодательных актов о труде [Текст] : текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 октября 1995 года. – Николаев : Правоюгсервис, 1996. – 185с. – 1грн.70коп.

(1 прим.)

349.2

С80


Стичинський, Б.С., Зуб І.В. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю [Текст] / Б.С. Зуб, І.В. Стичинський, В. Г. Ротань. – 2-е вид., доп та перероб. – К. : А.С.К., 2001. – 1072с. – (Економіка. Фінанси. Право). – 43грн.00коп.

(3 прим.)

349.2

Т78


Трудове право України [Текст] : практикум / відповід. ред. Г.І.Чанишева. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 288с. – 12грн.50коп.

(2 прим.)

349.2

Т78


Трудове право України [Текст] : підручник / за ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2001. – 564с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 29грн.00коп.

(22 прим.)

349.2

Т78


Трудове право України [Текст] : Академічний курс:Підручник для вузів / За ред.П.Д.Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2004. – 536с. – 21грн.58коп.

(69 прим.)

349.2 Т78

Трудове право України [Текст] : підручник. [Академічний курс] / за ред.П.Д.Пилипенка. – 4-е вид., переробл. та доповн. – К. : Ін Юре, 2010. – 536с. – Реком. МОН України. – 137грн 75коп.

(1 прим.)


349.2

Т78


Трудове право України [Текст] : навч. посібник: практикум / відп. ред. Г.І.Чанишева. – 3-є вид., перероб. і доп. – Харків : Одіссей, 2011. – 288с. – 28грн.00коп.

(5 прим.)

349.2

Т78


Трудове право [Текст] : підручник / за ред. В.В.Жернакова. – Харків : Право, 2012. – 496с. – Реком. МОН України. – 150грн.00коп.

(2 прим.)

349.2

У-45


Україна. Верховна Рада Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : Закон України за станом на 1 липня 2000 р. /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 19с. – (Закони України).

(1 прим.)

349.2

У-45


Україна. Верховна Рада Про охорону праці [Текст] : Закон України за станом на 20 липня 2000р. /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 32с. – (Закони України).

(1 прим.)

349.2

У-45


Україна. Верховна Рада Про оплату праці [Текст] : Закон України за станом на 28 березня 2000р. /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 15с. – (Закони України).

(1 прим.)349.2

У-45


Україна. Верховна Рада Про відпустки [Текст] : Закон України за станом на 10 лютого 2001р. /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 24с. – (Закони України).

(1 прим.)

349.2

Х-12


Хавронюк, М. І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність [Текст] : Навч. посібник / М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2003. – 240с. – 13грн.20коп.

(3 прим.)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка