База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка21/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

349.3 Право соціального забезпечення

349.3


Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи [Текст] / Упоряд.Г.І.Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 303с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №8).

(1 прим.)

349.3

Б77


Бойко, М. Д. Право соціального забезпечення України [Текст] : навч. посібник / М. Д. Бойко. – 4-е вид., доп. та перероб. – К. : Атіка, 2007. – 400с. – 60грн.00коп.

(5 прим.)349.3

Б79


Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту [Текст] : становлення і розвиток в Україні / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381с. – 64грн.80коп.

(3 прим.)
349.3

Б79


Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту України [Текст] : навч. посібник / Н. Б. Болотіна. – 2-ге вид., перероб і доп. – К. : Знання, 2008. – 663с. – 180грн.00коп.

(2 прим.)349.3

В15


Валецька, О. В. Право соціального захисту [Текст] : навч.-метод. практикум / О. В. Валецька. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 56с. – (Методична серія ; №164). – 4грн.00коп.

(50 прим.)

349.3

З-19


Законодавство України про соціальний захист населення [Текст] / упоряд. О.М.Роїна. – 6-е вид., перероб. і доп. – К. : КНТ, 2008. – 558с. – 59грн.50коп.

(1 прим.)

349.3

З-19


Законодавство України про пенсінйе забезпечення [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 399с. – (Бюлетень законодавства і юридч. практики України ; №7).

(3 прим.)

349.3

З-19


Законодавство України про соціальне забезпечення [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 432с. – (Бюлетеь законодавства і юридичної практики України ; №10).

(1 прим.)349.3

Н17


Надточій, Б. О. Пенсія в Україні: Коментар до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" [Текст] / Б. О. Надточій, Л. А. Демчук. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №1).

(1 прим.)

349.3

Н72


Новая пенсионная система в Украине:три уровня пенсионного обеспечения [Текст] : Сборник законов. – Харьков : Одиссей, 2004. – 272с. – (Законы Украины). – 9грн.20коп.

(3 прим.)

349.3

П25


Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян: законодавство, судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 264с. – (Бюлетень законодавства і юридич. пракики ; №11).

(1 прим.)

349.3

П25


Пенсійне забезпечення в Україні: законодавствота судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 445с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №11).

(1 прим.)349.3

П25


Пенсійне забезпечення: загальні положення [Текст] / упоряд.: В.С.Ковальський, І.С.Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №10).

(1 прим.)

349.3

П32


Пільги. Регулювання та захист [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 416с. – (Бюлетень законодавства і юридичной практики України ; №7).

(1 прим.)


349.3

П68


Право соціального забезпечення України [Текст] : Навч. посібник / В. С. Стичинський, І. В. Зуб, П. І. Мінюков, Т. П. Мінюкова. – К. : Юридична книга, 2003. – 440с. – 26грн.10коп.

(3 прим.)

349.3

С38


Синчук, С. М. Право соціального забезпечення України [Текст] : Навч. посібник / С. М. Синчук, В. Я. Бурак. – К. : Знання, 2003. – 306с. – 30грн.20коп.

(3 прим.)

349.3

С38


Синчук, С. М. Право соціального забезпечення України [Текст] : навч. посібник / С. М. Синчук, В. Я. Бурак. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Знання, 2006. – 318с. – 42грн.60коп.

(1 прим.)

349.3

С40


Сирота, И. М. Все о пенсиях,пособиях,социальной защите граждан Украины [Текст] : (Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов) / И. М. Сирота. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2004. – 704с. – 26грн.40коп.

(6 прим.)

349.3

С78


Сташків, Б. І. Теорія права соціального забезпечення [Текст] : навч. посібник / Б. І. Сташків. – К. : Знання, 2005. – 405с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 44грн.70коп.

(3 прим.)349.3

У-45


Україна. Верховна Рада Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням [Текст] : із змінами та доп. від 11.01.01, 10.01.02, 17.01.02, 19.06.03, 10.07.03, 9.04.04 /Україна. Верховна Рада. – Вісник Податкової служби України, 2004. – 16с.

(1 прим.)
349.3

Я77


Ярошенко, І. С. Право соціального забезпечення [Текст] : навч. посібник / І. С. Ярошенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 232с. – 46грн.00коп.

(1 прим.)
349.4 Земельне право. Право планування населенних пунктів

349.4

А25


Аграрне право України [Текст] : Підручник / За ред.В.З.Янчука. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 718с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)
349.4

А25


Аграрное, земельное и экологическое право Украины [Текст] : общие части учебных курсов: учеб. пособие. – 2-е изд. доп. и исправ. – Харьков : Одиссей, 2001. – 400с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

349.4

А25


Аграрное, земельное и экологическое право Украины [Текст] : особенные части учебных курсов: учеб. пособие. – Харьков : Одиссей, 2001. – 559с. – 23грн.00коп.

(2 прим.)

349.4

А25


Аграрне право України [Текст] : практикум. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 256с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

349.4

А25


Аграрне право України [Текст] : Підручник для вузів / За ред. О.О.Погрібного. – К. : Істина, 2007. – 448с. – 64грн.00коп.

(6 прим.)349.4

А25


Аграрне право України [Текст] : Підручник для вузів / За ред.: В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. – Харків : Право, 2003. – 240с. – 21грн.10коп.

(3 прим.)
349.4

А25


Янчук, В. З. Аграрне право України [Текст] : Підручник / В. З. Янчук, В. І. Андрійцев, С. Ф. Василюк ; За ред. В.З.Янчука. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 720с. – 24грн.00коп.

(28 прим.)

349.4

Б92


Бусуйок, Д. В. Обмеження прав на землю за законодавством України [Текст] : Монографія / Д. В. Бусуйок. – К. : Юридична думка, 2006. – 144с. – 36грн.30коп.

(1 прим.)
349.4

В41


Вівчаренко, О. А. Земельні ділянки [Текст] : Законодавство. Роз'яснення. Судова практика / О. А. Вівчаренко, Д. В. Ковальський, Л. О. Панькова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 416с. – (Бюлетень законодавч. і юридич. практики України; №1).

(1 прим.)

349.4

Ж94


Жушман, В. П. Аграрне право та законодавство України [Текст] : Навч.-практичний посібник / В. П. Жушман. – Харків : Одіссей, 2003. – 448с. – 27грн.00коп.

(2 прим.)

349.4

Ж94


Жушман, В. П. Аграрне право та законодавство України [Текст] : Навчально-практичний посібник / В. П. Жушман. – 2-е вид., доп. та перероб. – Харків : Одіссей, 2004. – 688с. – 19грн.80коп.

(3 прим.)

349.4

З-19


Закон України "Про Державний земельний кадастр" [Текст] : науково-практичний коментар: (за станом нормативно-правових актів на 24 вересня 2012) / [Міністерство Юстиції України]. – К., 2012. – 98с. – (Програма розвитку ООН). – 15грн.00коп.

(1 прим.)349.4

З-33


Запорожець, А. М. Аграрное право [Текст] : учебное пособие / А. М. Запорожець. – Харьков : Консум, 1997. – 109с. – 5грн.00коп.

(2 прим.)

349.4

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 23 червня 2014 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2014. – 196с. – (Кодекси України ; №7).

(1 прим.)349.4

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : науково-практичний коментар / за ред. В.І.Курило. – К. : ЦУЛ, 2013. – 536с. – 200грн.00коп.

(1 прим.)

349.4

З-51


349.4 З-51


Земельний кодекс України [Текст] : (за станом нормативно-правових актів на 24 вересня 2012 року): науково-практичний коментар / Міністерство Юстиції України. – К., 2012. – 145с. – (Програма розвитку ООН). – 20грн.00коп.

(1 прим.)

Земельний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 22 квітня 2016 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2016. – 205с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)
349.4

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : прийнятий 25.10.01; Офіційний текст зі змінами та доп. станом на 25.12.08. – К. : Форум, 2009. – 156с. – (Кодекси України; №1).

(1 прим.)

349.4

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : кодекс України прийнятий 25 жовтня 2001 р. №2768-11; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 16 липня 2010 року. – К. : Форум, 2010. – 164с. – (Кодекси України ; №8).

(1 прим.)

349.4

З-51


Земельне право України [Текст] : підручник для вузів / за ред.: О.О.Погрібного, І.І.Каракаша. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 600с. – 99грн.00коп.

(5 прим.)

349.4

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : Коментар / За ред.: А.П.Гетьмана, М.В.Шульги. – 3-є вид. – Харків : Одіссей, 2004. – 608с. – (Закони України). – 34грн.30коп.

(2 прим.)

349.4

З-51


Земельный кодекс Украины [Текст]. – Харьков : Консульт, 2003. – 105с. – (Энциклопедия бухгалтера и экономиста).

(1 прим.)

349.4

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : Коментар. – Харків : Одіссей, 2002. – 600с. – 39грн.00коп.

(7 прим.)

349.4

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : За станом на 20 листопада 2001 року. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 71с. – (Бібліотека офіційних видань). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

349.4

З-51


Земельний Кодекс України [Текст] : Прийнятий 25.10.01; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 26.03.07. – К. : Форум, 2007. – 148с. – (Кодекси України ; №4). – передплата.

(1 прим.)

349.4

З-51


Земельний кодекс України з постатейними матеріалами [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №5).

(1 прим.)

349.4

З-51


Земельное право России [Текст] : учебник / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. С. Трифонов, А. Е. Черноморец ; под ред. А.П.Анисимова. – М. : Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 403с. – (Основы наук). – 60грн.00коп.

(1 прим.)349.4

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25 листопада 2011 року. – К. : Форум, 2011. – 170с. – (Кодекси України ; №12).

(1 прим.)

349.4

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1.02.2013р. – К. : Паливода А.В., 2013. – 144с. – (Кодекси України). – 19грн.00коп.

(1 прим.)

349.4

З-52


Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України [Текст] : Науково-навчальний посібник / Відповід. ред. Н.І.Титова. – Львів : ПАІС, 2005. – 367с. – 48грн.00коп.

(8 прим.)

349.4

З-55


Земельний кодекс України [Текст] : із змінами станом на 15 березня 2002 р. – К. : Ін Юре, 2002. – 208с. – (Кодекси України). – 7грн.00коп.

(5 прим.)

349.4

З-55


Земельний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 29 серпня 2012 року. – К. : Форум, 2012. – 184с. – (Кодекси України ; №9).

(1 прим.)

349.4

К67


Корнєєв, Ю. В. Земельне право [Текст] : навч. посібник для вузів / Ю. В. Корнєєв, М. О. Мацелик. – К. : ЦУЛ, 2009. – 240с. – 40грн.00коп.

(5 прим.)

349.4

К67


Корнєєв, Ю. В. Земельне право [Текст] : навч. посібник для вузів / Ю. В. Корнєєв. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 240с. – 45грн.00коп.

(17 прим.)
349.4

Н34


Науково-практичний коментар Земельного кодексу України [Текст] / За ред.В.В.Медведчука. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 654с. – 34грн.00коп.

(2 прим.)

349.4

Н73


Новітнє земельне законодавство України [Текст] / Упоряд. Є.С.Бердніков; За ред.П.П.Пастушенка. – Харків : Одіссей, 2003. – 672с. – 32грн.00коп.

(1 прим.)

349.4

Н84


Носік, В. В. Право власності на землю українського народу [Текст] : монографія / В. В. Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544с. – 44грн.80коп.

(2 прим.)
349.4

П68


Правове регулювання земельних відносин [Текст] : Навч. посібник для ІІІ-IV рівнів акредитації / За ред. В.В.Горлачука. – 2-е вид., доп. та перероб. – Миколаїв : Іліон, 2005. – 238с. – !8грн.00коп.

(1 прим.)349.4

П69


Практика розгляду судами земельних спорів 2009 [Текст] / за ред. С.Ф.Демченка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 345с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №5).

(1 прим.)

349.41 Земельне право

349.41

Б30


Бахуринська, М. М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України [Текст] : [Наукове видання] / М. М. Бахуринська. – К. : Знання, 2010. – 230с. – 45грн.00коп.

(5 прим.)

349.41

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : прийнятий 25.10.01 року; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 19.11.09. – К. : Форум, 2009. – 160с. – (Кодекси України ; №12).

(1 прим.)

349.41

З-51


Земельний кодекс України [Текст] : Прийнятий 25.10.01; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25.07.05. – К. : Форум, 2005. – 145с. – (Кодекси України ; №8).

(1 прим.)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка