База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка22/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

349.42 Аграрне право

349.42

А25


Аграрне право [Текст] : підручник для вузів / за ред.: В.П.Жушмана, А.М.Статівки. – Харків : Право, 2010. – 296с. – 47грн.20коп.

(24 прим.)
349.42

Ж94


Жушман, В. П. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни "Аграрне право України" та аграрне законодавство України [Текст] : навч. посібник / В. П. Жушман, Г. С. Корнієнко ; за ред. В.П.Жушмана. – Харків : Одіссей, 2009. – 400с. – 45грн.00коп.

(15 прим.)

349.42

Н15


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" (відповідно до вимог ECTS) [Текст] : для студентів V курсу / уклад.: В.П.Жушман, А.М.Статівка, В.М.Корнієнко. – Харків : Право, 2009. – 98с. – 16грн.00коп.

(5 прим.)

349.44 Правові проблеми планування населених пунктів. Житлове право

349.44

В93


Вытнов, В. А. Гражданско-правовое положение инвестора в жилищной сфере [Текст] : монографія / В. А. Вытнов, В. М. Малихов, С. А. Шаронов. – Волгоград : Волгоградское научн. изд-во, 2012. – 203с. – 60грн.00коп.

(1 прим.)

349.44

Ж74


Житлове будівництво в Україні: законодавство і судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 448с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; №12).

(1 прим.)349.44

Ж74


Житловий кодекс України [Текст] : офіційний текст зі змінами та доп. станом на 2 лютого 2012 року. – К. : Форум, 2012. – 114с. – (Кодекси України ; №2).

(1 прим.)


349.44

Ж74


Житлове право [Текст] : навч. посібник / Є. І. Федик, О. С. Котуха, В. Й. Кісель, С. Є. Федик. – К. : ЦУЛ, 2012. – 149с. – 30грн.00коп.

(3 прим.)349.44

Ж74


Житло та комунальні послуги: законодавство і судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 270с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №3).

(1 прим.)
349.44

Ж74


Житловий кодекс Української РСР [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 21.01.2013р.: офіц. текст. – К. : Паливода А.В., 2013. – 68с. – (Кодекси України). – 17грн.00коп.

(1 прим.)
349.44

Ж74


349.44 Ж74


Житловий кодекс [Текст] : Прийнятий 30 червня 1983 року: Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 19 вересня 2005 року. – К. : Форум, 2005. – 110с. – (Кодекси України ; №10).

(1 прим.)

Житловий кодекс [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 15 жовтня 2015 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2015. – 114с. – (Кодекси України ; №11).

(1 прим.)349.44

Ж74


Житловий кодекс України [Текст]. – Харків : Ксилон, 2004. – 76с. – 6грн.50коп.

(1 прим.)349.44

Ж74


Житлове право України [Текст] : Навч. посібник / За ред. В.С.Гопанчука, Ю.О.Заіки. – К. : Істина, 2003. – 208с. – 22грн.00коп.

(1 прим.)
349.44

Ж74


Житлове право України [Текст] : Навч. посібник / М.К.Галянтич, Г.І.Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 480с. – 22грн.00коп.

(25 прим.)

349.44

Ж74


Житлове законодавство України [Текст] : Станом на 10 вересня 2007 року. – К. : Істина, 2007. – 320с. – (Офіційні документи). – 32грн.00коп.

(1 прим.)

349.44

Ж74


Житловий кодекс України [Текст]. – Харків : ІПЦ "Ксилон", 2007. – 79с. – 6грн.00коп.

(1 прим.)

349.44

Ж74


Житловий кодекс [Текст] : Прийнятий 30.06.83; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 1.12.06. – К. : Форум, 2006. – 110с. – (Кодекси України ; №12).

(1 прим.)349.44

Ж74


Житловий кодекс України з постатейними матеріалами [Текст] : за станом на 1 березня 2001 року / відп. ред. В.М.Гусаков. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 512с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)
349.44

Ж74


Житловий кодекс Української РСР [Текст] : із змінами станом на 15 червня 2002р. – К. : Ін Юре, 2002. – 136с. – (Кодекси України). – 7грн.00коп.

(5 прим.)


349.44

К63


Коментар судової практики розгляду житлових спорів [Текст] / За заг. ред. М.К.Галянтича. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 335с. – (Законодавство). – 42грн.00коп.

(1 прим.)349.44

Н83


Нормативно-правові документи з питань будівництва [Текст] : Збірник : Станом на 15 квітня 2003 року. – К. : Атіка, 2003. – 528с. – 26грн.00коп.

(2 прим.)

349.44

С47


Сліпченко, С. О. Житлове право України [Текст] : Науково-практичний посібник / С. О. Сліпченко, Є. О. Мічурін, О. В. Соболєв. – Харків : Еспада, 2003. – 344с. – 24грн.70коп.

(2 прим.)

349.44

У-45


Україна. Верховна Рада Про основи містобудування. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування [Текст] : Закон України за станом на 10 липня 2001 року /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 23с. – (Закони України).

(1 прим.)

349.44

У-45


Україна. Верховна Рада Про планування і забудову територій [Текст] : Закон України від 20.04. 2000 /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 35с. – (Закони України).

(1 прим.)
349.444 Житлове право

349.444

Г17


Галянтич, М. К. Житлове право України [Текст] : навч. посібник / М. К. Галянтич. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 528с. – 58грн.80коп.

(5 прим.)
349.444

Ж74


Житлове законодавство. Комунальні послуги. Тарифи та пільги [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 415с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №4). – передплата.

(1 прим.)
349.44

Ж74


Житлове право України [Текст] : навч. посібник / Є. І. Федик, І. М. Луцький, О. С. Котуха та ін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 194с. – Реком. МОН України. – 40грн.00коп.

(10 прим.)

349.444

Ж74


Житловий кодекс [Текст] : офіційний текст зі змінами та доп. станом на 1 листопада 2013 року / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2013. – 114с. – (Кодекси України ; №11).

(1 прим.)
349.444

Ж74


Житловий кодекс [Текст] : Кодекс України прийнятий 30.06.83; Офіц. текст станом на 20 07 07. – К. : Форум, 2007. – 110с. – (Кодекси України ; №8).

(1 прим.)

349.444

Ж74


Житловий кодекс України [Текст] : прийнятий 30 червня 1983р.; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 28 лютого 2011 року. – К. : Форум, 2011. – 114с. – (Кодекси України ; №3).

(1 прим.)

349.444

Ж74


Житловий кодекс [Текст] : Кодекс України: Прийнятий 30.06.83; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 1.05.09. – К. : Форум, 2009. – 111с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)

349.444

К63


Коментар судової практики розгляду житлових спорів [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 336с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики ; №6).

(1 прим.)

349.444

Ш24


Шаповалова, О. І. Житлове право України [Текст] : Конспект лекцій з методичними матеріалами. Для самостійного вивчення / О. І. Шаповалова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 61с. – (Методична серія ; Вип. №7). – 1грн.70коп.

(91 прим.)

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища

349.6

А65


Андрейцев, В. І. Екологічне право [Текст] : курс лекцій в схемах. Загальна частина / В. І. Андрейцев. – К. : Вентурі, 1996. – 208с. – 12грн.00коп.

(4 прим.)
349.6

А65


Андрейцев, В. І. Екологічне і земельне право України [Текст] : практикум для студентів юрид. вузів і фак. / В. І. Андрейцев. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 272с. – 11грн.00коп.

(3 прим.)

349.6

А65


Андрейцев, В. І. Право екологічної безпеки [Текст] : навч. та науково-практичний посібник / В. І. Андрейцев. – К. : Знання-прес, 2002. – 332с. – 40грн.00коп.

(4 прим.)

349.6

А67


Анисимов, А. П. Экологическое право России [Текст] : учебник / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Е. Черноморец. – М. : Высшее образование; Юрайт-издат, 2009. – 504с. – (Основы наук). – 50грн.00коп.

(1 прим.)

349.6

Б12


Баб'як, П. Д. Екологічне право України [Текст] : навч. посібник / Баб'як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва. – К. : Атіка, 2001. – 216с.

(2 прим.)349.6

В62


Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра [Текст] : [офіц. текст зі змінами та доп. станом на 15 травня 2015 року] / Міністерство Юстиції Ураїни. – К. : Форум, 2015. – 245с. – (Кодекси України ; №6).

(1 прим.)

349.6

В62


Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра [Текст] / Міністерство юстиції України. – К. : Форум, 2013. – 246с. – (Кодекси України ; №9).

(1 прим.)349.6

В62


Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра [Текст] : Кодекси України. – К. : Форум, 2010. – 220с. – (Кодекси України ; №2).

(4 прим.)

349.6

В62


Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра [Текст] : Офіц. видання. – К. : Форум, 2008. – 220с. – (Кодекси України ; №5).

(1 прим.)349.6

В62


Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра [Текст]. – К. : Форум, 2006. – 217с. – (Кодекси України ; №8).

(1 прим.)

349.6

В62


Водний кодекс України; Лісовий кодекс; Кодекс України про надра [Текст] : кодекс України / Міністерство юстиції України. – К. : Форум, 2011. – 230с. – (Кодекси України ; №11).

(1 прим.)349.6

Г44


Гетьман, А. П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України [Текст] : навч. посібник / А. П. Гетьман. – Харків : Основа, 1998. – 208с. – 3грн.45коп.

(20 прим.)
349.6

Д53


Дмитренко, І. А. Екологічне право України [Текст] : підручник / І. А. Дмитренко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

(1 прим.)

349.6

Д58


Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля [Текст]. – Львів : Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля", 2009. – 203с. – 28грн.00коп.

(3 прим.)
349.6

Е45


Екологічне право України [Текст] : академічний курс: підручник / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2005. – 848с. – Реком. МОН України. – 90грн.00коп.

(1 прим.)

349.6

Е45


Екологія і закон [Текст] : екологічне законодавство України. У 2кн. Кн.1 / відповід. ред. В.І.Андрейцев. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 704с. – 14грн.30коп.

(2 прим.)349.6

Е45


Екологічне законодавство України [Текст] : збірник офіційних текстів законів / [упоряд. Ю.І.Руснак]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 686с. – 100грн.00коп.

(1 прим.)

349.6

Е45


Екологія і закон [Текст] : екологічне законодавство України. У 2 кн. Кн.2 / відповід. ред. В.І.Андрейцев. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 576с. – 14грн.30коп.

(2 прим.)

349.6

Е45


Екологічне право України [Текст] : підручник для вузів / за ред. В.К.Попова, А.П.Гетьмана. – Харків : Право, 2001. – 479с. – 33грн.00коп.

(2 прим.)349.6

Е45


Екологічне право України [Текст] : підручник для вузів / за ред.: А.П.Гетьмана, М.В.Шульги. – Харків : Право, 2009. – 328с. – 52грн.80коп.

(25 прим.)

349.6

Е45


Екологічне право України [Текст] : Підручник для вузів / За ред.: А.П.Гетьмана, М.В.Шульги. – Харків : Право, 2005. – 382с. – 39грн.00коп.

(2 прим.)349.6

Е45


Екологічне право:Особлива частина:Повний академічний курс [Текст] : Підручник для вузів / За ред. В.І. Андрейцева. – К. : Істина, 2001. – 544с. – 35грн.00коп.

(10 прим.)

349.6

Е45


Екологічне право України [Текст] : підручник для вузів / За ред.: А.П.Гетьмана, М.В.Шульги. – Харків : Право, 2006. – 382с. – 41грн.60коп.

(2 прим.)


349.6

Е45


Екологічне право України: Академічний курс [Текст] : підручник для вузів / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. – 2-е вид. – К. : Юридична думка, 2008. – 720с. – 60грн.90коп.

(10 прим.)

349.6 Е45

Екологічне право України [Текст] : підручник / за ред. І.І.Каракаша. – Одеса : Фенікс, 2012. – 788с. – Реком. МОН України. – 130грн 00коп.

(1 прим.)
349.6

Ж45


Жевлаков, Э. Н. Экологические преступления и экологическая преступность [Текст] : учебное пособие / Э. Н. Жевлаков. – М. : Белые альвы, 1996. – 96с. – 6грн.40коп.

(4 прим.)
349.6

Ж76


Жлоба, А. А. Право окружающей среды Европейского Союза [Текст] : общая часть: учебник для вузов / А. А. Жлоба. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 156с. – (Европейское экономическое право). – 15грн.00коп.

(1 прим.)349.6

З-41


Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища [Текст]. – Львів : Екоправо, 2004. – 192с. – 15грн.00коп.

(3 прим.)

349.6

К18


Камінський, А. І. Екологічне право України [Текст] : навч. посібник / А. І. Камінський. – К. : Дакор, 2010. – 248с. – 45грн.00коп.

(20 прим.)

349.6

К63


Комарницький, В. М. Екологічне право [Текст] : підручник для вузів / В. М. Комарницький, В. І. Шевченко, С. В. Єлькін. – 2-е вид., стереотип. – К. : ЦУЛ, 2006. – 224с. – 35грн.70коп.

(1 прим.)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка