База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка4/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

341.1 Право міжнародних організацій

341.1

U56


United Nations in Ukraine [Текст] = Організація Об'єднаних Націй в Україні. – Kyiv : UN in Ukraine, 2010. – 10grn.00kop.

(1 прим.)
341.1

Б46


Бенуа-Ромер, Ф. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору [Текст] / Ф. Бенуа-Ромер, Г. Клебес. – К. : К.І.С., 2007. – 232с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)
341.1

Б83


Боршарт, К.-Д. Абетка Законодавства європейського співтовариства [Текст] / К.-Д. Боршарт ; Пер.з англ. В.Мардак. – К. : Представництво Європейської Комісії, 2002. – 112с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

341.1

Г62


Голуб, Н. В. Україна та міжнародні організації [Текст] : Інформаційно-довідкове видання / Н. В. Голуб, П. А. Клімкін. – К. : Кондор, 2003. – 212с. – 20грн.00коп.

(3 прим.)

341.1

Г74


Гоці, С. Європейська Комісія [Текст] : процеси ухвалювання рішень і виконувачі повноваження / С. Гоці ; Пер. з італійської І Дробот. – К. : Вид-во "КІС", 2007. – 202с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

341.1

Е24


Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека [Текст] : Учебник для вузов / Отв. ред. Л.М.Энтин. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М. : Норма, 2007. – 960с. – 52грн.50коп.

(18 прим.)

341.1

Є24


Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми [Текст] : Монографія / За ред В.П.Горбатенко. – К. : Юридична думка, 2005. – 332с. – 43грн.50коп.

(1 прим.)

341.1

И46


Ильин, Ю. Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза [Текст] / Ю. Д. Ильин. – Харьков : Консум, 1998. – 156с. – 5грн.00коп.

(3 прим.)

341.1

К36


Кернз, В. Вступ до права Європейського Союзу [Текст] : Навч. посібник / В. Кернз. – К. : Знання, 2002. – 381с. – (Європейське право). – 36грн.30коп.

(5 прим.)341.1

К68


Коротко про ООН [Текст]. – К. : UNO/DPI, 2008. – 32c. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

341.1

Л22


Ландо, Д. Д. Институционное право Европейского Союза [Текст] : учеб. пособие для вузов / Д. Д. Ландо, В. И. Самарин. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 184с. – (Европейское экономическое право). – 17грн.00коп.

(1 прим.)341.1

М28


Мармазов, В. Є. Рада Європи:політико-правовий механізм інтеграції [Текст] : Навч. посібник / В. Є. Мармазов, І. С. Піляєв ; За ред. Ю.С.Шемшученка. – К. : Юридична книга, 2000. – 472с. – 26грн.00коп.

(3 прим.)
341.1

Н90


Нуруллаєв, І. С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією [Текст] / І. С. Нуруллаєв. – К. : Правова Єдність, 2009. – 160с. – 119грн.00коп.

(1 прим.)341.1

О-62


Опришко, В. Ф. Право Європейського Союзу: Загальна частина [Текст] : Підручник для вузів / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець. – К. : КНЕУ, 2002. – 460с. – 40грн.60коп.

(1 прим.)

341.1

О-64


Организация Объединенных Наций [Текст] : краткий справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Международные отношения, 1980. – 144с.

(1 прим.)

341.1

П18


Парламентський вимір європейської інтеграції [Текст]. – К. : Нора-прінт, 2005. – 101с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

341.1

П30


Петров, Р. А. Транспозиция "acquis" Европейского Союза в правовые системы третьих стран [Текст] : монография / Р. А. Петров. – К. : Истина, 2011. – 384с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)

341.1

П61


Посельський, В. Конституційний устрій Європейського Союзу [Текст] : Навч. посібник / В. Посельський. – К. : Таксон, 2005. – 280с. – (Vodus Vivendi). – 31грн.20коп.

(2 прим.)

341.1

Р15


Рада Європи [Текст] : діяльність та здобутки / ред. О.Павличко; Переклад Центр інформації Ради Європи в Україні. – К. : Право, 1999. – 87с.

(1 прим.)
341.1

Р15


Рада Європи: діяльність та здобутки [Текст] / ред. О.Павличенко; пер. Центр інформації Ради Європи в Україні. – К. : Право, 1999. – 87с.

(1 прим.)341.1

С56


Совет Европы: 800 миллионов европейцев [Текст]. – Типография Совета Европы, 2010. – 120с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

341.1

С74


Справочник правозащитных организаций СНГ [Текст]. – СПб : Норма, 1995. – 80с. – 2грн.59коп.

(1 прим.)
341.1

С78


Статут Організації Об'єднаних націй [Текст]. – К. : Департамент громадської інформації ООН, 2008. – 69с. – 3грн.50коп.

(1 прим.)341.1

Т23


Татам, А. Право Європейського Союзу [Текст] : підручник / А. Татам ; за ред. В.І.Муравйова. – К. : Абрис, 1998. – 424с. – 16грн.00коп.

(1 прим.)

341.1

Х-22


Хартли, Т. К. Основы права Европейского сообщества [Текст] = Введение в конституционное и административное право Европейского сообщества / Т. К. Хартли ; пер. с англ. и науч. ред. В.Г.Бенды. – М. : Закон и право. ЮНИТИ, 1998. – 703с. – 46грн.50коп.

(1 прим.)341.1

Ц58


Циганкова, Т. М. Міжнародні організації [Текст] : Навч. посібник / Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 340с. – 22грн.00коп.

(8 прим.)

341.1/.8 Міжнародне публічне право

341.1/.8

А72


Антонович, М. М. Міжнародне публічне право [Текст] : Навч. посібник для вузів / М. М. Антонович. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2003. – 308с.

(19 прим.)341.1/.8

Б18


Баймуратов, М. О. Міжнародне публічне право [Текст] : підручник / М. О. Баймуратов. – Харків : Одіссей, 2009. – 704с. – 50грн.00коп.

(11 прим.)

341.1/.8

Д53


Дмитріев, А. І. Міжнародне публічне право [Текст] : Навч. посібник / А. І. Дмитріев, В. І. Муравьов ; Під ред.Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерського. – Вид.стереотип. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 640с. – 13грн.00коп.

(20 прим.)

341.1/.8

Д53


Дмитрієв, А. І. Міжнародне публічне право [Текст] : Практикум / А. І. Дмитрієв, А. С. Мацко, В. І. Муравйов ; Відп.ред.: Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – 12 грн.20 коп.

(10 прим.)341.1/.8

Д53


Дмитрієв, А. І. Міжнародне публічне право [Текст] : навч. посібник / А. І. Дмитрієв, В. І. Муравйов ; за ред. Шемшученко Ю.С., Губерський Л.В. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 640с. – 22грн.50коп.

(35 прим.)
341.1/.8

И46


Ильин, Ю. Д. Лекции по международному публичному праву [Текст] / Ю. Д. Ильин. – Х : Консум, 1996. – 236с. – 7грн.00коп.

(3 прим.)341.1/.8

Р41


341.1/.8 Т32

Репецький, В. М. Міжнародне гуманітарне право [Текст] : підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик. – К. : Знання, 2007. – 467с. – 78грн.40коп.

(3 прим.)

Теліпко, В. Е. Міжнародне публічне право [Текст] : навч. посібник / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко ; за ред. В.Е.Теліпко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 608с. – 136грн 00коп.

(1 прим.)
341.2 Юридичні особи та предмети міжнародного права

341.2

D82


Droits de l'homme et identite de genre [Текст]. – France : Commissaire aux Droits de l'Homme, 2011. – 58p. – 10grn.00kop.

(1 прим.)

341.2

H91


Human Rights and History: a Challenge for Education [Текст] / ed. by R.Huhle. – Berlin, 2010. – 196p. – 40grn.00kop.

(1 прим.)

341.2

T44


The Children's Rights Movement: Overcoming the Oppression of Yong People [Текст]. – USA : Anchor Books, 1977. – 390p. – 8grn.00kop.

(1 прим.)

341.2

А13


Абдулаев, М. И. Права человека и закон: Историко-теоретические аспекты [Текст] / М. И. Абдулаев. – СПб. : Юридичский центр Пресс, 2004. – 322с. – (Теория и история государства и права). – 77грн.40коп.

(3 прим.)341.2

А47


Алексеева, Л.Б. и др. Международные нормы о правах человека и применение их судами Российской Федерации [Текст] : практическое пособие / Л.Б. и др. Алексеева. – М. : Права человека, 1996. – 11грн.50коп.

(1 прим.)
341.2

А72


Антонович, М. Україна в міжнародній системі захисту прав прав людини [Текст] / М. Антонович. – К. : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 262c.

(2 прим.)
341.2

Б23


Банчук, О. А. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства [Текст] / О. А. Банчук, Р. О. Куйбіда. – К. : ІКЦ "Леста", 2005. – 116с. – 5грн.

(1 прим.)

341.2

Б75


Боєчко, В. Кордони України [Текст] : історична ретроспектива та сучасний стан / В. Боєчко, О. Ганжа, Б. Захарчук. – К. : Основи, 1994. – 168с. – 1грн.70коп.

(2 прим.)

341.2

Б84


Борьба с терроризмом и защита прав человека [Текст] : руководство. – Варшава : БДИПЧ ОБСЕ, 2009. – 312с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

Б94


Бущенко, А. П. Проти катувань [Текст] : аналіз відповідності українського законодавства та практики стандартам і рекомендаціям Європейського Комітету запобігання катуванням та жорстокому поводженню / А. П. Бущенко. – Харків : Права людини, 2005. – 239с. – 6грн.

(1 прим.)

341.2

В42


Від виключення до рівності. Реалізація прав людей з інвалідністю [Текст] : практичний посібник для парламентарів щодо Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї. – К. : ООН, 2008. – 152с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)341.2

В85


Вступ до прав людини [Текст]. – US : Information Agency, 1995. – 48c.

(1 прим.)

341.2

Г64


Гом'єн, Д. Коротий путівник Європейською конвенцією з прав людини [Текст] / Д. Гом'єн. – 3-тє вид. – К. : Фенікс, 2006. – 192с. – 20грн.00коп.

(2 прим.)

341.2

Г64


Гом'єн, Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини [Текст] / Д. Гом'єн. – Львів : Кальварія, 2000. – 178с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)341.2

Д40


Дженіс, М. Європейське право у галузі прав людини [Текст] : джерела і практика застосівання: перю з англ. / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. – К. : АртЕк, 1997. – 624с. – 17грн.40коп.

(24 прим.)

341.2

Д54


Дністрянський, М. С. Кордони України [Текст] : територіально-адміністративний устрій / М. С. Дністрянський. – Львів : Світ, 1992. – 142с.

(3 прим.)

341.2

Д63


Документы ООН о детях, женщинах и образовании [Текст] : сборник документов. – М. : Народное образование, 1995. – 112с. – 2грн.50коп.

(1 прим.)
341.2

Д67


Донеллі, Д. Права людини у міжнародній політиці [Текст] / Д. Донеллі ; Пер. з англ. Т.Завалія. – Львів : Кальварія, 2004. – 280с. – 22грн.00коп.

(4 прим.)341.2

Е78


Ерпылева, Н. Ю. Международное банковское право [Текст] : учеб. пособие / Н. Ю. Ерпылева. – М. : "Форум"-"ИНФРА-М", 1998. – 264с. – 11грн.00коп.

(2 прим.)

341.2

Є24


Європейський суд з прав людини: Організація, діяльність, процес [Текст] / За ред. В.В.Лутковської. – К. : Праксіс, 2005. – 168с. – 37грн.70коп.

(3 прим.)

341.2

З-12


Заборона катування [Текст] : Практика Європейського суду з прав людини. – К. : Український Центр Правничих Студій, 2001. – 194с. – 5грн.

(2 прим.)

341.2

З-41


Збірка договорів Ради-Європи: українська версія [Текст]. – К. : парламентське вид-во, 2000. – 654с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

З-59


Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах,учасницею яких є Україна [Текст]. – Харків : Еспада, 2001. – 448с. – 29грн.00коп.

(5 прим.)


341.2

И60


Индивидуальные жалобы по нарушениям прав человека [Текст]. – Польша : ОБСЕ/БДИПЧ, 2004. – 131с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)341.2

И72


Инструкция по содействию реализации прав человека для лиц, страдающих психическими расстройствами [Текст] : Ассоциация Психиатров Украины. – К. : Сфера, 1997. – 104с. – 7грн.00коп.

(1 прим.)341.2

І-23


Іванюченко, А. Звернення до Європейського Суду [Текст] / А. Іванюченко. – Миколаїв : Видавничий дім "Городянин". – 2000. – . – 24с.

(2 прим.)

341.2

К34


Келлі, Л. Розробка мінімальних стандартів щодо послуг, спрямованих на подолання насильства проти жінок [Текст] : діагностичне дослідження: висновки / Л. Келлі, Л. Дубуа. – К., 2007. – 39с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 5грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

К60


Колесніченко, Н. М. Політика і право людини [Текст] : Навч.-методич. матеріали / Н. М. Колесніченко. – 2-е вид. доп. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 42с. – (Методична серія ; Вип.№96). – 1грн.41коп.

(58 прим.)

341.2

К60


Колесніченко, Н. М. Політика і права людини [Текст] : Навч.-методичні рекомендації / Н. М. Колесніченко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 45с. – 1грн.45коп.

(142 прим.)

341.2

К63


Коментар законодавства про Світову організацію торгівлі [Текст] / за ред.: О.Д.Крупчана, Ю.В.Білоусова. – К. : Видав. дім "Професіонал", 2011. – 488с. – 180грн.00коп.

(2 прим.)

341.2

К64


Конвенція ООН про права дитини [Текст] : прийнята 20.11.90 р. – К. : Представництво Дитячого фонду ООН в Україніі. – 47с. – 1грн.

(1 прим.)

341.2

К64


Конвенція ООН про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні [Текст] : прийнята 20.11.90 р. – К., 2006. – 176с. – 10грн.

(6 прим.)

341.2

К79


Крегул, Ю. І. Права і свободи людини [Текст] : Навч. посібник для вузів / Ю. І. Крегул, В. В. Ладченко, В. І. Орленко. – К. : Книга, 2004. – 288с. – 33грн.40коп.

(3 прим.)

341.2

Л67


Ліщина, І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ [Текст] : посібник для суддів / І. Ліщина, Т. Фулей, Х. Хембах. – К. : Істина, 2011. – 208с. – 25грн00еоп.

(3 прим.)

341.2

М24


Манукян, В. И. Европейский суд по правам человека: право, преценденты, комментарии [Текст] / В. И. Манукян. – К. : Истина, 2007. – 368с. – 88грн.00ккоп.

(3 прим.)


341.2

М28


Мармазов, В. Є. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини [Текст] : навч.-практичний посібник / В. Є. Мармазов, П. В. Пушкар ; за ред. М.О.Оніщука. – К. : Юридична книга, 2001. – 155с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

М42


Медіа та права дитини [Текст] : [посібник для журналістів]. – К. : Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2009. – 64с. – 9грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

М43


Международные акты о правах человека [Текст] : сборник документов. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 784с. – 26грн.40коп.

(1 прим.)341.2

М43


Международные документы по правам человека [Текст]. – Харьков : Арсис,ЛТД, 2000. – 288с. – 10грн.90коп.

(10 прим.)

341.2

М52


Мережко, О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики [Текст] : Монографія / О. О. Мережко. – К. : Таксон, 2002. – 344с. – (Modus Vivendi). – 27грн.60коп.

(2 прим.)

341.2

М56


Мещанова, М. В. Правовое регулирование внутреннего рынка Европейского Союза [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. В. Мещанова. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 134с. – (Европейское экономическое право). – 15грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

М58


Міжнародні договори України про правові відносини та правову допомогу [Текст] : двосторонні та багатосторонні міжнародні договори / Ред. колегія: Л.М.Горбунова, О.Г.Пущенко, К.Г.Шевченко. – К. : Ін Юре, 2007. – 912с. – 90грн.00коп.

(2 прим.)

341.2

М85


Моуэт, Ф. Мое открытие Америки [Текст] / Ф. Моуэт ; пер. с англ. – М. : Международные отношения, 1987. – 160с.

(1 прим.)
341.2

О-30


Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения [Текст]. Т.2 : Сборник документов в хронологическом порядке. – Польша : БДИПЧ/ОБСЕ, 2011. – 457с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

О-30


Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения [Текст]. Т.1 : Сборник документов в тематическом порядке. – Польша : БДИПЧ/ОБСЕ, 2011. – 365с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

О-62


Опришко, В. Ф. Міжнародне економічне право [Текст] : підручник / В. Ф. Опришко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 311с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

О-62


Опришко, В. Ф. Міжнародне економічне право [Текст] : підручник / В. Ф. Опришко. – К. : Либідь, 1995. – 192с. – (Трансоформація гуманітарної освіти в Україні). – 5грн.

(60 прим.)

341.2

О-75


Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін [Текст] : навч. посібник / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. – 2-ге вид., виправ. – К. : Знання, 2008. – 215с. – 25грн.80коп.

(1 прим.)

341.2

О-75


Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін [Текст] : Навч. посібник / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. – К. : Знання, 2006. – 215с. – 25грн.80коп.

(3 прим.)

341.2

О-92


Охорона здоров'я та права людини [Текст] : ресурсний довідник / за наук. ред. І.Сенюти; пер. з англ. Н.Шевчук. – 5-е вид., доп. – Львів : Медицина і право, 2011. – 600с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

П24


Пейн, Т. Права людини [Текст] / Т. Пейн ; Пер. з англ. І.Савчака. – Львів : Літопис, 2000. – 288с.. – 13грн.10коп.

(6 прим.)

341.2

П50


Полиция и права человека [Текст] : практическое пособие / відповід. за вип. А Черноусов. – 3-е изд. дораб. – Харьков : Харьковский ин-т соц. исследований, 2011. – 335с. – 67грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

П68


Права людини: концепції, підходи, реалізація [Текст] / під ред. Б.Зізік. – К. : Ай-Бі, 2003. – 263с. – (Демократична освіта). – 15грн.00коп.

(1 прим.)341.2

П68


Права человека [Текст] : сборник международных документов. – М. : Юрид.лит., 1998. – 608с. – 29грн.00коп.

(3 прим.)

341.2

П68


Права человека: нелегкая борьба. Мнение государственных деятелей и ученых США [Текст]. – США, 1993. – 35с.

(1 прим.)

341.2

П68


Право экономического и валютного союза [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. И. Анищенко, Е. Б. Леанович, М. В. Юрьева, Т. Г. Климович. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 152с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

341.2 П68

Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей) [Текст] : матеріали Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015р., с.Коблеве / Міжнар. асоц. істориків права; [редкол.: І.Б.Усенко (голова) та ін.]. – Київ-Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2015. – 430с. – 105грн 00коп.

(1 прим.)


341.2

П68


Права людини [Текст] : довідник для прокурорів / упоряд. М.Алінк. – К. : Фенікс, 2005. – 168с. – 9грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

П68


Права человека [Текст] : нелегкая борьба: мнение государственных деятелей и ученых США. – США, 1993. – 35с.

(1 прим.)

341.2

П68


Права человека и политическое реформирование (юридические, этические, социально-психологические аспекты) [Текст] / отв. ред. Е.А.Лукашева. – М., 1997. – 151с. – 5грн.90коп.

(3 прим.)

341.2

П68


Права человека [Текст] : учебник для вузов / отв. ред. Е.А.Лукашева. – М. : НОРМА - ИНФРА М, 2000. – 573с. – 19грн.50коп.

(2 прим.)

341.2

П68


Права людини [Текст] : підпучник для 1-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій. – К. : Право, 1997. – 225с.

(8 прим.)341.2

П71


Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и торговли людьми в регионе ОБСЕ [Текст]. – Варшава : БДИПЧ ОБСЕ, 2009. – 230с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

П78


Проблемы дискриминации: правовые аспекты, международный опыт, украинские реалии [Текст] / авт.-сост. З.Кись, С.Шеремет. – К. : ВБФ "Коалиция ВИЧ-сервисных организаций", 2007. – 67с. – 8грн.00коп.

(1 прим.)
341.2

Р13


Равноправие для лесбиянок и геев [Текст] : актуальная проблема гражданского и социального диалога / ИЛГА - Европа. – К. : Феникс, 2000. – 176с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

С25


Свобода самовыражения, свободный поток информации, свобода средств массовой информации [Текст] : основные положения ОБСЕ/СБСЕ, 1975-2007гг. – Австрия : ОБСЕ, 2007. – 47с. + 38с. на англ. яз. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

С34


Сидорчук, В. К. Введение в европейское конкурентное право [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. К. Сидорчук. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 180с. – (Европейское экономическое право). – 17грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

Х-22


Хартия Европейского Союза об основных правах [Текст] : Комментарий / Под ред.С.Ю.Кашкина. – М. : Юриспруденция, 2001. – 208с. – 15грн.60коп.

(5 прим.)341.2

С78Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположих свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя [Текст] / Н. Ахтирська, В. Філатов, Т. Фулей, Х. Хембак. – К. : Істина, 2011. – 200с. – 25грн 00коп.

(2 прим.)
341.2

Т67


30 шагов на пути к єффективности: использование механизма УПО для защиты и продвижения прав человека [Текст] : [практическое руководство для правозащитников и журналистов]. – К., [2013]. – 50c. : ил. – (Прграмма развития ООН в Украине). – 12грн.00коп.

(1 прим.)

341.2

Ш37


Шевчук, С. Судовий захист прав людини [Текст] : Практика Європейскького суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – 2-е вид., виправ. і доп. – К. : Реферат, 2007. – 848с. – 99грн.90коп.

(2 прим.)341.2

Ш47


Шенгенские соглашения [Текст] / сост.: С.Ю.Кашкин, А.О.Четвериков. – М. : АНТЭЯ, 2000. – 192с. – 3грн.44коп.

(1 прим.)
341.2

Я44


Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? [Текст] : автори-упоряд.: Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. – К. : Центр політико-правових реформ, 2011. – 56с. – (Знайомство з судом). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка