База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207


(477) Конституційне право УкраїниСторінка6/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

342(477) Конституційне право України

342(477)

C75


Constitution of Ukraine [Текст] : adopted at the fifth Session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June 1996. – K. : House of literature on languages of peoples of Ukraine, 1999. – 51p.

(2 прим.)

342(477)

C75


Constitution of Ukraine [Текст] : adopted at the fifth Session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June 1996. – K. : Право, 1996. – 134зю.

(2 прим.)
342(477)

А92


Атоян, О. Н. Утопия безвластия [Текст] : крестьянское правосознание в историко-правовой реальности 1917-1921 годов (на примере анархо-махновщины) / О. Н. Атоян. – Луганск : РИО ЛГУВД им.Э.Дидоренко, 2010. – 600с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)
342(477)

Б28


Батанов, О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні [Текст] / О. В. Батанов ; за ред. В.Ф.Погорілка. – К. : Ін Юре, 2003. – 512с.

(1 прим.)

342(477)

Б65


Бисага, Ю. М. Конституційно-процесуальне право [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Бисага, В. В. Гомонай, В. І. Чечерський. – Ужгород : П П Басараб М.М. "Наш рідний край", 2006. – 256с. – 32грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

Б77


Бойко, І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569рр.) [Текст] : монографія / І. Й. Бойко. – Львів : Видав. центр. ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 628с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

Б82


Бориславська, М. В. Конституційне право України [Текст] : Методичні матеріали / М. В. Бориславська ; МДГУ ім. Петра Могили. Факультет правничих наук. Кафедра правознавства. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – 56с. – 4грн.00коп.

(90 прим.)
342(477)

Г74


Гошко, Ю. Г. Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття ХІV-XIX ст. [Текст] / Ю. Г. Гошко. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999. – 336с. – 6грн.50коп.

(1 прим.)

342(477)

Д36


Державна служба в Україні [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 352с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №1).

(1 прим.)

342(477)

Д46


Ділова документація Гетьманщини XVIII ст. [Текст] : збірник документів / упоряд. В.И.Горобець; за ред. Л.А.Дубровна. – К. : Наукова думка, 1993. – 392с. – (Пам'ятники політично-правової культури України). – 20грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

Д48


Дискримінація за ознакою кохання [Текст] : Звіт про дотримання прав геїв та лесбійок в Україні. – К. : Нора-Друк, 2005. – 224с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)


342(477)

Е20


Еволюція етосу юриста в Україні: (історичний та соціально-психологічний нарис) [Текст] / за ред. : В.О.Лозового, В.О.Рум'янцева. – Харків : Право, 2011. – 264с. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 10). – 90грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

З-19


Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : За станом на 20 вересня 2005 року / Верховна Рада України. – К. : Парламентське вид-во, 2005. – 192с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

З-19


Законодавство України про загальну середню освіту [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 447с. – (Бюлетень законодавства і юридч. практики України ; №9). – 6грн.53коп.

(1 прим.)

342(477)

З-19


Законодавство України про надзвичайні ситуації [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – (Бюлетень законодавства і юридч. практики України ; №12).

(1 прим.)342(477)

З-35


Заруба, В. М. Історія держави і права України [Текст] : навч. посібник для вузів / В. М. Заруба. – К. : ЦУЛ, 2005. – 224с. – 37грн.40коп.

(1 прим.)

342(477)

З-35


Заруба, В. М. Держава і право Київської та Галицько- Волинської Русі (кінець VІІІст.-- початок ХІVст.) [Текст] : навч. посібник / В. М. Заруба. – К. : Істина, 2007. – 128 с. – 30 грн.40 коп.

(2 прим.)

342(477)

З-41


Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг та заяв суб'єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2004 року [Текст] / Редкол.: Я.В.Давидович, М.І.Мельник, М.І.Ставнійчук. – К. : Атіка, 2005. – 936с. – 45грн.00коп.

(3 прим.)

342(477)

І-20


Іванов, В. М. Історія держави і права України [Текст] : Навч. посібник / В. М. Іванов. – К. : Атіка, 2003. – 416с. – 35грн.0коп.

(5 прим.)

342(477)

І-74


Інформаційні бюлетені Української Громадської Групи Сприяння Виконанню Гельсінських Угод [Текст] : випуски. Ч.1. 1978р. Ч.2. 1978р. Безномерний, березень 1979р. Ч.1. 1980р. Ч.2. 1980р. / упорядкував О.Зінкевич. – Торонто : Смолоскип, 1981. – 199с.

(1 прим.)

342(477)

І-90


Історія держави і права України [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І.В.Тетарчук, Т.Є.Дяків. – К. : ЦУЛ, 2013. – 214с. – 60грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

І-90


Історія держави і права України [Текст] : підручник для вузів: У 2-хт. Т.1 / за ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренка. – К. : Ін Юре, 2003. – 656с. – 31грн.10коп.

(58 прим.)

342(477)

І-90


Історія держави і права України [Текст] : навч. посібник / за ред. А.С.Чайковского. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 384с. – 13грн.50коп.

(69 прим.)

342(477)

І-90


Історія держави і права України [Текст] : курс лекцій / за ред. В.Г.Гончаренка. – К. : Вентурі, 1996. – 288с. – 10грн.50коп.

(5 прим.)

342(477)

І-90


Історія держави і права України [Текст] : Навчально-методичний посібник / В.П.Шкварець, М.М.Шитюк та інші. – Миколаїв : Видав. відділ МННЦ ОДУ ім. І.І. Мечнікова, 1999. – 236с.

(1 прим.)

342(477)

І-90


Історія держави і права України [Текст] : хрестоматія / за ред. О.О.Шевченка. – К. : Вентурі, 1996. – 224с. – 8грн.20коп.

(1 прим.)

342(477)

І-90


Історія держави і права України [Текст] : підручник для вузів: у 2-х ч. Ч.2 / за ред. А.Н.Рогожина. – К. : ІнЮре, 1996. – 446с. – 15грн.

(4 прим.)

342(477)

І-90


Історія держави і права України [Текст] : підручник для вузів: у 2-х ч. Ч.1 / за ред. А.И.Рогожина. – К. : ІнЮре, 1996. – 368с. – 22грн.50коп.

(3 прим.)342(477)

К18


Кампо, В. М. Практикум з муніципального права [Текст] : Навч. посібник / В. М. Кампо. – 2-е вид., доп. – К. : Атіка, 2003. – 80с. – 4грн.00коп.

(1 прим.)
342(477)

К56


Ковальова, С. Г. Судоустрій і судочинство на українських землях Великого князівства Литовського [Текст] : монографія / С. Г. Ковальова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 200с. – 28грн.80коп.

(10 прим.)
342(477)

К56


Ковальова, С. Г. Судебник Великого князя Казимира Ягайловича 1468 року [Текст] : монографія / С. Г. Ковальова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2009. – 112с. – 15грн.50коп.

(10 прим.)342(477)

К57


Кодекси України [Текст] : У 3-х кн. Кн.1 : Арбітражний процесуальний кодекс; кодекс про адміністративні правопорушення; виправно-трудовий кодекс; водний кодекс; житловий кодекс УРСР; Земельний кодекс / відп. ред. В.Ф.Бойко. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 16грн.67коп.

(1 прим.)
342(477)

К57


Кодекси України [Текст] : У 3-х кн. Кн.2 : Повітряний кодекс; кодекс торговельного мореплавства; цивільний кодекс УРСР; цивільний процесуальний кодекс; кодекс про шлюб та сім'ю. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 448с. – 16грн.67коп.

(1 прим.)

342(477)

К57


Кодекси України [Текст] : У 3-х кн. Кн.3 : Кримінальний кодекс; Кримінально-процесуальний кодекс, Лісовий кодекс, Кодекс про надра, Кодекс законів про працю. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 528с. – 16грн.67коп.

(1 прим.)

342(477)

К57


Кодекси України [Текст] : У 2-х т. Т.1 / за ред. Ф.Г.Бурчака. – К. : АПН України, 1997. – 638с. – 33грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

К57


Кодекси України [Текст] : У 2-х т. Т.2 / за ред. Ф.Г.Бурчака. – К. : АПН України; ІнЮре, 1997. – 591с. – 33грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

К57


Кодекси України [Текст] : У 2-х т. Т.2 / Академія правових наук України; за ред. Ф.Г.Бурчака. – К. : ІнЮре, 1997. – 592с. – 30крб.

(1 прим.)

342(477)

К60


Колісніченко, А. І. Історія держави і права України [Текст] : Навч.-метод. матеріали / А. І. Колісніченко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 200с. – (Методична серія ; Вип.46). – 20грн.00коп.

(77 прим.)

342(477)

К61


Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підручник / А. М. Колодій, А.Ю.Олійник; За ред. Я.Ю.Кондратьєва. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 464с. – 43грн.50коп.

(1 прим.)
342(477)

К61


Колодій, А. М. Права людини і громадянина в Україні [Текст] : Навч. посібник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 336с. – 24грн.80коп.

(3 прим.)

342(477)

К65


Конституція України [Текст] : Прийнята 28 червня 1996 року; Закон України "Про внесення змін до Конституції України": №222-ІV від 8.12.04. – Харків : Фолио, 2005. – 48с. – 4грн.00коа.

(1 прим.)
342(477)

К65


Конституція України; Закон України "Про внесення змін до Конституції України" [Текст] : Текст відповідає офіційному. – К. : Школа, 2005. – 48с. – 2грн.50коп.

(1 прим.)

342(477)

К65


Конституція України [Текст] : Станом на 1.01.06; Положення Закону України від 8.12.04 "Про внесення змін до Конституції України", що набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році. – Харків : Парус, 2006. – 48с. – 2грн.50коп.

(1 прим.)

342(477)

К65


Конституція України [Текст] : Прийнята 28 червня 1996 року; Закон України "Про внесення змін до Конституції України" №2222-ІV від 8.12.04. – К. : Велес, 2005. – 48с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

К65


Конституційне право України [Текст] : Хрестоматія: Навч. посібник для вузів / Упоряд.: В.С.Журавський,Ю.М.Тодика. – К. : ІнЮре, 2004. – 884с. – 35грн.98коп.

(70 прим.)

342(477)

К65


Конституційне право України [Текст] : Підручник для вузів / За ред.В.Ф.Погорілка. – 4-те вид. – К. : Наукова думка, 2003. – 732с. – 17грн.30коп.

(10 прим.)

342(477)

К65


Конституційно-правові засади становлення української державності [Текст] / За ред.: В.Я.Тація, Ю.М.Тодика. – Харків : Право, 2003. – 328с. – 21грн.80коп.

(2 прим.)
342(477)

К65


Конституція України [Текст]. – Харків : Одіссей, 2006. – 48с. – (Закони України). – 1грн.50коп.

(1 прим.)
342(477)

К65


Конституція України [Текст]. – Харків : ПП "ІГВІНІ", 2008. – 64с. – 3грн.80коп.

(1 прим.)
342(477)

К65


Конституция Украины [Текст] : Принятая 28 июня 1996 года с изменениями и доп. согласно Закону Украины "О внесении изменений к Конституции Украины". – Харьков : Весна, 2007. – 48с. – 3грн.80коп.

(1 прим.)

342(477)

К65


342.(477) К65

Конституція України [Текст] : Чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 25.09.2009. – К. : Видавець Паливода А.В., 2009. – 48с. – (Закони України). – 8грн.00коп.

(5 прим.)

Конституція України [Текст] : офіційний текст станом на 28 червня 2015 року. – Харків : Право, 2015. – 68с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)
342(477)

К65


Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою [Текст] / упоряд. Є.О.Ковальчук. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 72с. – 11грн.00коп.

(10 прим.)

342(477)

К65


Конституція України [Текст] : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К. : ІВА, 1996. – 52с. – 2грн.25коп.

(2 прим.)
342(477)

К65


Конституція України [Текст] : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К. : Преса України, 1997. – 80с.

(43 прим.)
342(477)

К65


Конституція України [Текст] : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К. : Головна спеціалізована ред. літ. мовами нац. меншин України, 1999. – 54с.

(1 прим.)

342(477)

К65


Конституція України [Текст] : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К. : Право, 1996. – 63с.

(2 прим.)

342(477)

К65


Конституція. Незалежність. Правова держава [Текст] : доповіді та повідомлення науково-практичної конференції, присвяченої п'ятій річниці Конституції України 20 червня 2001 року. – Миколаїв, 2001. – 70с.

(1 прим.)

342(477)

К65


Конституція. Незалежність. Правова держава [Текст] : доповіді та повідомлення науково-практичної конференції, присвяченої першій річниці Конституції України / Наук. ред. В.Ф.Байдак, М.Г.Коваль. – Миколаїв, 1997.

(1 прим.)

342(477)

К65


Конституція незалежної України [Текст] : Кн.1: документи, коментарі, статті / під ред. С.Головатого. – К. : Право, 1995. – 382с.

(20 прим.)

342(477)

К65


Конституційне право України [Текст] / за ред. В.Ф.Погорілка. – 2-ге вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732с. – 16грн.50коп.

(8 прим.)342(477)

К65


Конституційне законодавство України [Текст] : законодавчі акти. Коментар. Офіційне тлумачення. – К. : Атіка, 2000. – 896с. – 27грн.00коп.

(3 прим.)

342(477)

К65


Конституційне право України [Текст] : підручник для вузів / за ред. В.Ф.Погорілка. – К. : Наукова думка, 1999. – 734с. – 16грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

К65


Конституційне право України [Текст] : підручник для вузів / за ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. – К : Український центр правничих студій, 1999. – 376 с. – 27 грн.50 коп.

(36 прим.)

342(477)

К65


Конституційне право України [Текст] : підручник для вузів / за ред.: В.П.Колісника, Ю.Г.Барабаша. – Харків : Право, 2010. – 416с. – 66грн.00коп.

(22 прим.)

342(477)

К68


Корогод, Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції [Текст] : навч. посібник / Г. І. Корогод, В. П. Гробова. – 2-ге вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2011. – 128с. – Реком. МОН України. – 60грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

К73


Котюк, В. О. Основи держави і права [Текст] : Навч. посібник для абітурієнтів, студентів, учнів середніх шкіл і ліцеїв / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1998. – 320с. – 15грн.00коп.

(125 прим.)

342(477)

К73


Котюк, В. О. Основи держави і права [Текст] : Навч. посібник для абітурієнтів, студентів, учнів середніх шкіл і ліцеїв / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1997. – 224с. – 6грн.00коп.

(5 прим.)

342(477)

К73


Котюк, В. О. Основи держави і права [Текст] : Навч. посібник / В. О. Котюк. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2001. – 432с. – 27грн.00коп.

(2 прим.)

342(477)

К77


Кравченко, В. В. Конституційне право України [Текст] : навч. посібник / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2000. – 320с. – 13грн.00коп.

(2 прим.)

342(477)

К77


Кравченко, В. В. Конституційне право України [Текст] : навч. посбіник для вузів / В. В. Кравченко. – 2-е вид., доп. і виправ. – К. : Університет "Україна", 2007. – 481с. – 47грн.00коп.

(2 прим.)

342(477)

Л63


Лісна, І. С. Історія держави і права України [Текст] : Мтодичні матеріали: Для самостійного вивчення / І. С. Лісна. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 64с. – (Методична серія ; Вип.№88). – 3грн.80коп.

(73 прим.)342(477)

Л63


Лисенков, С. Л. Основи конституційного процесуального права України [Текст] : Курс лекцій / С. Л. Лисенков. – К. : Форум, 2005. – 237с. – 29грн.00коп.

(10 прим.)342(477)

М14


342(477) К56

Майданник, О. О. Конституційне право України [Текст] : навч. посібник / О. О. Майданник. – К. : Алерта, 2011. – 380с. – 70грн.00коп.

(7 прим.)

Коваль, А. А. Конституційне право України [Текст] : метод. рекомендації до семінарських занять / А. А. Коваль. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 208с. – (Методична серія ; вип. 239). – 76грн 85коп.

(22 прим.)342(477)

М75


Молдован, В. В. Основи держави і права. Опорні конспекти [Текст] : навч. посібник для учнів, студентів вузов / В. В. Молдован. – К. : Юмана, 1997. – 240с. – 6грн.

(27 прим.)

342(477)

М75


Молдован, В. В. Конституційне право [Текст] : опорні конспекти: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / В. В. Молдован, В. Ф. Мелащенко. – К. : Юмана, 1996. – 272с. – 13грн.20коп.

(67 прим.)

342(477)

М89


Музиченко, П. П. Історія держави і права України [Текст] : Навч. посібник / П. П. Музиченко. – 3-є вид., стереотип. – К. : Знання, 2001. – 429с. – (Вища освіта ХХІ століття). – 15грн.00коп.

(1 прим.)

342(477) М89

Музиченко, П. П. Історія держави і права України [Текст] : навч. посібник / П. П. Музиченко. – 5 вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 437с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Реком. МОН України. – 28грн.00коп.

(1 прим.)


342(477)

М90


Муніципальне право України [Текст] : Підручник для вузів / За ред.: В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 590с. – 38грн.80коп.

(80 прим.)

342(477)

М90


Муніципальне право України [Текст] : Підручник / За ред.В.Ф.Погорілка.О.Ф.Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – 10грн.80коп.

(26 прим.)

342(477)

М90


Муніципальне право України [Текст] : підручник / за ред. М.О.Баймуратова. – 2-ге вид., доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 720с. – 90грн.00коп.

(2 прим.)

342(477)

Н34


Науково-практичний коментар до законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження" [Текст] / Под ред. О.В.Лавриновича. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 320с. – 25грн.00коп.

(3 прим.)342(477)

Н34


342(477) Н83

Наукова спадщина академіка О.О.Маліновського і сучасність [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-6 грудня 2008 р. м.Рівне. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2010. – 232с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України [Текст] / за ред.: А.Гриценко, М.Кожієл, А.Єрмолаєв, Ф.Флурі. – К., 2012. – 819с. – 54грн 00коп.

(1 прим.)
342(477)

О-54


Олійник, А. Ю. Теорія держави і права України [Текст] : навчальний посібник / А. Ю. Олійник, С. Д. Гумарєв, О. А. Слюсаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 176с.

(1 прим.)342(477)

О-62


Опришко, В. Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України [Текст] : Навч.- методич. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. Ф. Опришко, І. Ю. Онопчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 132с. – 18грн.00коп.

(2 прим.)342(477) О-66

Орленко, В. І. Історія держави і права України [Текст] : посібник для підготовки до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – 2-е вид., доповн. та переробл. – К. : Видавець Паливода А.В., 2006. – 164с. – (Бібліотечка студентів). – 12грн 00коп.

(1 прим.)342(477)

О-66


Орленко, В. І. Конституційне право України [Текст] : посібник для підготовки до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Видавець Паливода А.В., 2007. – 152с. – (Б-чка студента). – 20грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

О-75


Основы государства и права [Текст] : правовые памятники, нормативные акты / под ред. В.В.Комарова. – Харьков : Основа, 1994. – 256с.

(1 прим.)

342(477)

О-75


Основи конституційного права України [Текст] : підручник / за ред. В.В.Копєйчикова. – 2-е вид., доп. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)
342(477)

О-75


Основи конституційного права України [Текст] : підручник / за ред. В.В.Копєйчикова. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 208с. – 9грн.00коп.

(5 прим.)

342(477)

О-75


Основи конституційного права України [Текст] : підручник / за ред. В.В.Копєйчикова. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 287с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

О-75


Основи конституційного права України [Текст] : підручник / за ред. В.В.Копєйчикова. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 287с. – 13грн.00коп.

(30 прим.)

342(477)

О-75


Основні чинні кодекси і закони України [Текст] / Уклад. Ю.П.Єлісовенко. – 2-ге вид. – К. : Махаон, 2003. – 976с. – 35грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

О-75


Основи правознавства України [Текст] : Навч. посібник / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська, А. Крижановський. – Харків : Одіссей, 2002. – 304с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

П12


Падох, Я. Суди й судовий процес старої України [Текст] / Я. Падох ; післяслово Б.Т.Цюцюри. – Нью-Йорк : Computorprint Corporation, 1990. – (Записки наукового тов-ва ім.Шевченка : Історично-Філософічна Секція, Правнича Комісія ; Т.209 ; Ч.5). – 20грн.

(1 прим.)

342(477)

П16


Панченко, С. С. Конституційне право України [Текст] : Методичні рекомендації: Для самостійного вивчення / С. С. Панченко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 82с. – (Методична серія ; Вип. №54). – 8грн.12коп.

(92 прим.)

342(477)

П43


Погорілко, В. Ф. Конституційне право України: [Текст] : Підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К. : Наукова думка; Прецедент, 2007. – 344с. – (Юридична бібліотека). – 40грн.00коп.

(5 прим.)

342(477)

П43


Погорілко, В. Ф. Конституційне право України [Текст] : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К. : Прецедент, 2009. – 338с. – 64грн.00коп.

(1 прим.)


342(477)

П43


Погорілко, В. Ф. Конституційне право України [Текст] : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за ред. В.Ф.Погорілка. – К. : Наукова думка: Прецедент, 2006. – 344с. – 43грн.50коп.

(1 прим.)

342(477)

П68


Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні [Текст] : монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський. – Харків : Право, 2009. – 352с. – 66грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

П68


Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 [Текст] : пам'ятки політико-правової культури України. – К. : Книга, 1997. – 547с. – 35грн.

(1 прим.)
342(477)

П68


Права громадян України [Текст]. – К. : Сірін, 1997. – 180с. – 2грн.80коп.

(3 прим.)
342(477)

П71


Президент в Україні [Текст] : законодавче забезпечення діяльності. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 413с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №8).

(1 прим.)

342(477)

Р36


Рекомендації щодо законодавчого забезпечення конституційної, адміністративної та судової реформ [Текст]. – К. : Заповіт, 2007. – 52с. – (Програма сприяння парламенту України). – 8грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

Р64


Розвиток недержавних організацій через правові реформи [Текст] : семінар 28-29 серпня 1996 року. – К. : IFES, 1996.

(1 прим.)

342(477)

Р64


Розвиток публічного права в Україні [Текст] : (доповідь за 2005-2006 роки) / за ред.: Н.В.Александрової, І.Б.Коліушка. – К. : Конус-Ю, 2007. – 496с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

Р64


Розвиток публічного права в Україні [Текст] : (доповідь за 2003-2004 роки) / за ред.: І.Б.Коліушка, Н.В.Александрової. – К. : Лікей, 2005. – 448с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

Р83


Рудик, П. А. Конституційна реформа в Україні [Текст] : проблеми та перспективи / П. А. Рудик. – К. : Атіка, 2006. – 255с. – 23грн.30коп.

(1 прим.)

342(477)

С32


Сергійчук, В. І. Національна символіка України [Текст] : науково-художня книжка / В. І. Сергійчук ; худ. оформл. Л.В.Демчишина. – К. : Веселка, 1992. – 109с.

(2 прим.)

342(477)

С32


Сергійчук, В. І. Доля української символіки [Текст] / В. І. Сергійчук. – К. : Знання, 1990. – 48с. – (Час і суспільство). – 30коп.

(1 прим.)

342(477)

С40


Сироїд, О. Діяльність Президента України в сфері указотворчості та законодавчого процесу [Текст] / О. Сироїд, Ю. Яшина. – К. : Реферат, 2004. – 64с. – (Українська правнича фундація). – 10грн.00коп.

(1 прим.)
342(477)

С41


Січинський, В. Тризуб і прапор України [Текст] / В. Січинський. – Львів : Місіонер, 1995. – 60с. – 3грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

С49


Слюсаренко, А. Г. Історія української конституції [Текст] / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К. : Знання, 1993. – 192с.

(1 прим.)

342(477)

С49


Слухання у комітетах Верховної Ради України [Текст] : Практичний посібник. – 2-е вид., доп. – К. : К.І.С., 2002. – 186с. – (Програма сприяння парламенту України).

(1 прим.)

342(477)

С55


Собрание малороссийских прав 1807 г. [Текст] / отв. ред.: Б.М.Бабий, А.Н.Мироненко. – К. : Наукова думка, 1993. – 368с. – (Памятники политико-правовой культуры Украины). – 3грн.00коп.

(1 прим.)
342(477)

С78


Статути Великого князівства Литовського [Текст] : У 3-х т. Т.1: Статут Великого князівства Литовського 1529 року / За ред.: С.Ківалова, П.Музиченка, А.Панькова. – Одеса : Юридична література, 2002. – 463с. – 93грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

С88


Студент і закон [Текст] : збірник законодавчо-правових документів. – К. : Четверта хвиля, 1997. – 240с. – 7грн.50коп.

(4 прим.)

342(477)

Т19


Таранов, А. П. Вибрані праці [Текст] : до 100-річчя від дня народження / А. П. Таранов. – К. : Юридична думка, 2012. – 248с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

342(477)

Т35


Терлюк, І. Я. Історія держави і права України [Текст] : Навч. посібник-практикум / І. Я. Терлюк. – К. : Атіка, 1999. – 192с. – 20грн.50коп.

(2 прим.)

342(477)

Т48


Ткачук, А. Знайомтесь: Конституційний суд України [Текст] / А. Ткачук. – К. : Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика, 1998. – 40с.

(1 прим.)

342(477)

У 45


Украина. Конституция 1996 Конституция Украины [Текст] : принятая на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 /Украина.Конституция 1996.  – К, 1997. – 44с.

(1 прим.)

342(477)

У-45


Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики [Текст] / за ред. Ю.Г.Рубана. – К. : НІСД, 2009. – 224с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)
342(477)

Ф89


Фрицький, О. Ф. Конституційне право України [Текст] : Підручник / О. Ф. Фрицький. – 2-е вид., пепероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 510с. – 34грн.90коп.

(2 прим.)

342(477)

Ф96


Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2005 [Текст] / Б. Футей. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 352с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)342(477)

Х91


Хрестоматія з правознавства [Текст] : збірник законодавства до занять з правознавства. Запитання та завдання для вивчення "Хрестоматії з правознавства". – К. : Юрінком Інтер, 1996. – 560с. – 4грн.50коп.

(1 прим.)
342(477)

Х91


Хрестоматія з історії держави і права України [Текст] : навч. посібник. У 2-х т. Т.1 / за ред. В.Д.Гончаренка. – 2-е вид., перероб., доп. – К. : Ін Юре, 2000. – 472с. – 22грн.50коп.

(8 прим.)

342(477)

Х91


Хрестоматія з історії держави і права України [Текст] : навч. посібник. У 2-х т. Т.2 / за ред. В.Д.Гончаренка. – 2-е вид., перероб., доп. – К. : Ін Юре, 2000. – 728с.

(10 прим.)

342(477)

Х-91


Хрестоматія з правознавства [Текст] : збірник нормативних документів / уклад. І.П.Козінцев, Л.М.Козаченко. – 2-е вид., доп. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 704с. – 20грн.00коп.

(2 прим.)

342(477)

Ч-56


Чехович, С. Б. Міграційне право України [Текст] : Підручник / С. Б. Чехович. – К. : Школа, 2003. – 368с. – (Юридична овіта). – 17грн.50коп.

(2 прим.)
342(477)

Ч81


Чубинський, П. П. Ще не вмерла Україна [Текст] / П. П. Чубинський. – К. : АТ"Обереги", 1991. – 16 с.

(4 прим.)

342(477)

Ч-96


Чухліб, Т. В. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року [Текст] / Т. В. Чухліб. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 103с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)


342(477)

Ш66


Шкварець, В. П. Історія держави і права України [Текст] : навч. посібник / В. П. Шкварець, В. К. Орловський. – 2-ге вид., доп., виправ. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 215с. – 24грн.00коп.

(1 прим.)342(477)

Ш70


Шляхтун, П. П. Конституційне право України [Текст] : підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Освіта України, 2008. – 592с

(5 прим.)

342(477)

Я44


Як захиститись в суді від влади? [Текст] / уклад. А.Ніжнік. – К. : Ін-т Громадянскього суспільства, 1998. – 36с.

(1 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка