База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207


Держава. Народ. Нація. Право державиСторінка7/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

342.1 Держава. Народ. Нація. Право держави

342.1(477)

Г87


Громадянське суспільство в Україні [Текст] : збірка нормативних актів та статей / Координаційна Рада з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України. – К., 2012. – 90с. – (Програма розвитку ООН). – 15грн.00коп.

(1 прим.)
42.2 Держава. Структура держав342.2(477)

Б28


Батанов, О. В. Муніципальне право України [Текст] : підручник / О. В. Батанов. – Харків : Одіссей, 2008. – 528с. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – 120грн.00коп.

(1 прим.)342.2(477)

К67


Корнієнко, М. І. Муніципальне право України: концептуальні та організаційно-правові питання [Текст] : навч. посібник для вузів / М. І. Корнієнко. – К. : Алерта, 2005. – 144с. – 20грн.45коп.

(1 прим.)342.2(477)

М34


Матеріали до засідання Третього загальноукраїнського круглого столу Національної єдності (21 травня 2014 року, м. Миколаїв) [Текст]. – Миколаїв, 2014. – 24с. – 15грн 00коп.

(5 прим.)342.2(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : Закон України /Україна. Верховна рада. – К. : Парламентське вид-во, 1997. – 100с. – 3грн.50коп.

(2 прим.)

342.2

У-65


Уоттс, Р. Л. Федеративні системи [Текст] / Р. Л. Уоттс ; наук. ред. О.Старух. – Харків : Центр Освітних Ініціатив, 2002. – 189с. – (Демократична освіта). – 65грн.00коп.

(1 прим.)342.4 Конституції. Законодавчі зібрання. Національні зібрання

342.4

К26


Каррі, Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки [Текст] / Д. П. Каррі. – К. : Веселка, 1993. – 192с.

(1 прим.)342.4

К65


Конституції нових держав Європи та Азії [Текст] / упоряд. С.Головатий. – К. : Право, 1996. – 544с. – 22грн.00коп.

(21 прим.)
342.4(477) Конституційне право України

342.4(477)

А43


Актуальні проблеми конституційного права України [Текст] : підручник / за ред. А.Ю.Олійника. – К. : ЦУЛ, 2013. – 554с. – Реком. МОН України. – 100грн.00коп.

(5 прим.)
342.4(477)

Г44


Гетьман, В. П. Як приймалась Конституція України [Текст] : нотатки учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. – К., 1996. – 126с.

(1 прим.)342.4(477)

Д30


Демидов, Г. В. Комментарий к Конституции Автономной Республики Крым [Текст] : принятой на второй сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым 21 октября 1998 года / Г. В. Демидов. – К. : К.И.С., 2010. – 152с. – 14грн.00коп.

(1 прим.)
342.4(477)

К63


Коментар до Конституції України [Текст]. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 376с. – 14грн.85коп.

(2 прим.)

342.4(477)

К65


Конституція України [Текст] : станом на 5 вересня 2011 року. – К. : Алерта: ЦУЛ, 2011. – 96с. – 6грн.00коп.

(10 прим.)

342.4(477)

К65


Конституційна юрисдикція [Текст] : підручник / за ред.: Ю.Г.Барабаша, А.О.Селіванова. – Харків : Право, 2012. – 166с. – Реком. МОН України. – 83грн.00коп.

(4 прим.)
342.4(477)

К65


Конституційна реформа: експертний аналіз [Текст] / упоряд. Є.Ю.Захаров. – Харків : Фоліо, 2004. – 184с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)342.4(477)

К65


Конституція України [Текст] : прийнята 28 червня 1996 року зі змінами та доп. – Харків : Парус-Друк, 2011. – 48с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)
342.4(477)

К65


Конституція України [Текст]. – Харків : Одіссей, 2006. – 48с. – (Закони України). – 3грн.00коп.

(1 прим.)

342.4(477)

К65


Конституція України [Текст]. – Харків : ФОП Стеценко І.І., 2010. – 48с. – (Закони України). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

342.4(477)

К65


Конституція України [Текст] : прийнята 28 червня 1996 року; із змінами внесеними згідно із законом №2222-ІV від 8.12.04. – Харків : Фоліо, 2009. – 48с. – 2грн.50коп.

(1 прим.)

342.4(477)

К65


Конституція України [Текст] : прийнята 28 червня 1996р.; Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року. – К. : Світанок, 2007. – 46с. – 2грн.50коп.

(1 прим.)

342.4(477)

К65


Конституція України у судових рішеннях [Текст] / уклад.: М.П.Орзіх, А.А.Єзеров, Д.С.Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432с. – (Бюлетень законодавч. і юридич. практики України ; №7-8).

(1 прим.)

342.4(477)

К65


Конституція України [Текст] : офіційне видання. Станом на 8 жовтня 2010 р. – К. : ЦУЛ, 2010. – 80с. – 10грн.00коп.

(8 прим.)

342.4(477)

М19


Малишко, М. І. Конституції зарубіжних країн та України [Текст] : навч.-метод. довідник / М. І. Малишко. – 2-ге вид., доп. – К. : МАУП, 2000. – 112с. – 7грн.70коп.

(5 прим.)342.4(477)

М64


Мироненко, О. М. Історія Конституції України [Текст] / О. М. Мироненко. – К. : Ін Юре, 1997. – 58с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)342.4(477)

Р83


Рудик, П. А. Коментар до конституційних змін [Текст] : навч. посібник для вузів / П. А. Рудик. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 304с. – 119грн.00коп.

(1 прим.)
342.4(477)

С79


Стецюк, П. Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму [Текст] : посібник / П. Б. Стецюк. – Львів : Астролябія, 2003. – 232с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

342.4(477)

Т36


Тесленко, М. В. Конституційна юрисдикція в Україні [Текст] : Навч. посібник / М. В. Тесленко. – К. : Школа, 2003. – 256с. – (Юридична освіта). – 9грн.50коп.

(7 прим.)342.5 Державна влада.

Система та функціонування органів державної влади


342.5

А43


Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів [Текст] / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К. : ФОП Москаленко О.М., 2011. – 76с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

В57


Влада в Україні: шляхи до ефективності [Текст] : Всеукраїнський форум учених-правознавців / відп. ред. О.Д.Святоцький. – К. : ІнЮре, 2010. – 688с. – 65грн.00коп.

(1 прим.)

342.5

Г13


Гаджимагомедов, Г. А. Участие Правительства Российской Федерации в законодательной деятельности [Текст] / Г. А. Гаджимагомедов, Г. П. Ивлиева. – М. : НОРМА, 2008. – 224с.

(1 прим.)342.5

З-19


Законотворчість: розробка місцевих програм розвитку. Гендерний аналіз програм місцевого розвитку [Текст]. – К. : Москаленко О.М., 2011. – 67с. – (Програма сприяння Парламенту ІІ: Програма розвитку законотворчої політики). – 15грн.00коп.

(1 прим.)

342.5

З-19


Законотворчість: організація апарату Парламентів. Світовий досвід [Текст]. – К. : Заповіт, 2007. – 98с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 3грн.00коп.

(1 прим.)

342.5

З-36


Здійснення конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства [Текст] / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К. : ФОП Москаленко О.М., 2011. – 68с.

(1 прим.)

342.5

М30


Марченко, В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) [Текст] : монографія / В. В. Марченко. – К. : Правова Єдність, 2010. – 216с. – 47грн.00коп.

(1 прим.)

342.5

Н73


Новітня концепція реформування судової влади України [Текст] : навч. посібник / Є. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 60с. – 12грн.80коп.

(51 прим.)
342.5

О-70


Ортинський, В. Л. Управління в органах виконавчої влади України [Текст] : навч. посібник для вузів / В. Л. Ортинський, З. Р. Кісіль, М. В. Коваль. – К. : ЦУЛ, 2008. – 296с. – 36грн.00коп.

(4 прим.)
342.5

П68


Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції [Текст] : монографія / за ред.: Ю.П.Битяка, О.Г.Данильяна. – Харків : Право, 2010. – 384с. – 150грн.00коп.

(1 прим.)

342.5

Р58


Роберт, Г. М. Правила парламентской процедуры [Текст] / Г. М. Роберт. – Вашингтон : Проблемы Восточной Европы, 1992. – 275с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)
342.5

С50


Сміт, Д. Роль законодавчої влади в ліберально-демократичних суспільствах [Текст] / Д. Сміт. – Харків : Центр Освітніх Ініціатив, 2001. – 104с. – (Демократична освіта). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

342.5

С89


Судова практика вищого адміністративного суду України [Текст] / за ред. І.Х.Темкіжева. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 294с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №4).

(1 прим.)

342.5

Т31


Теліпко, В. Е. Парламентське право [Текст] : підручник / В. Е. Теліпко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 664с. – 100грн.00коп.

(3 прим.)

342.5

Ч-20


Черкасов, А. И. Глава государства современного мира: конституционно-правове регулирование и практика [Текст] / А. И. Черкасов. – М. : Экзамен, 2006. – 222с. – 14грн.50коп.

(1 прим.)

342.5(477) Державна влада України


342.5(477)

Г34


Гендерна політика в комітетах Верховної Ради України: практика і перспективи [Текст] : за матеріалами круглого столу 18 січня 2007 року. – К. : Заповіт, 2007. – 70с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

Г67


Горбунова, Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади [Текст] : монографія / Л. М. Горбунова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240с. – 76грн.00коп.

(2 прим.)

342.5(477)

Д36


Дерець, В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини [Текст] : монографія / В. А. Дерець. – К. : Юридична думка, 2007. – 180с. – 36грн.00коп.

(3 прим.)

342.5(477)

З-19


Законодавство України: науково-практичний класифікатор [Текст] / Ін-т Законодавства Верховної Ради України. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 368с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №10).

(1 прим.)

342.5(477)

З-19


Законотворчість: контрольні функції Парламенту [Текст]. – К. : Заповіт, 2006. – 108с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 2грн.00коп.

(1 прим.)
342.5(477)

З-19


Законотворчість: особливості та проблеми правового регулювання діяльності Народного депутата у Верховній Раді України [Текст] : коментар норм регламенту Верховної Ради України та суміжних правових актів. – К. : Заповіт, 2007. – 160с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 6грн.00коп.

(1 прим.)
342.5(477)

З-19


Законотворчість: основні аспекти законодавчого процесу [Текст]. – К. : Заповіт, 2006. – 81с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 2грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

З-19


Законотворчість [Текст] : (Збірник науково-практичних матеріалів). Вип.4 : Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом / Ін-т законодавства Верховної Ради України; Укр.-Європ. консультативний центр з питань законодавства. – К., 2005. – 199с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)
342.5(477)

З-19


Законотворчість: Конституційні засади законотворчої діяльності [Текст] / Ін-т законодавства Верховної Ради України; Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). – К., 2005. – 161с. – (Бібліотека Української школи законотворчості ; Вип.2). – 10грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

З-19


Законотворчість [Текст] : міжнародна діяльність Верховної Ради України і парламентів світу. – К., 2008. – 112с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 8грн.00коп.

(2 прим.)

342.5(477)

З-19


Законотворчість [Текст] : участь громадськості у законотворчому процесі: інформаційно-аналітичне дослідження. – К. : Заповіт, 2008. – 96с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 8грн.00коп.

(2 прим.)342.5(477)

З-19


Законотворчість [Текст] : коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України (Статті 1-162): доповнення до Частини 1 Коментаря до Регламенту Верховної Ради України. – К. : К.І.С., 2009. – 43с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 5грн.00коп.

(1 прим.)
342.5(477)

З-19


Законотворчість [Текст] : коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України. Ч.1. – К. : К.І.С., 2008. – 400с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 25грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

З-78


Зозуля, І. В. Теорія і практика реформування системи МВС України [Текст] : монографія / І. В. Зозуля. – Харків : Харків юридичний, 2008. – 480с.

(1 прим.)

342.5(477)

З-78


Зозуля, І. В. Секретаріат Президента України [Текст] : монографія / І. В. Зозуля ; За ред. О.В.Марцеляка. – Харків : Харків юридичний, 2008. – 304с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

І-71


Інституційний розвиток Рахункової палати в системі вимог міжнародних и та європейських стандартів [Текст] : Збірник матеріалів круглого столу у Верховній Раді України. – К., 2003. – 37с.

(2 прим.)

342.5(477)

К38


Кивалов, С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды [Текст] / С. В. Кивалов. – Одесса : Юридична література, 2010. – 272с. : іл. – 50грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

К61


Колодій, А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підручник для вузів / А. М. Колодій, Ю. А. Олійник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 502с. – 62грн.90коп.

(1 прим.)

342.5(477)

К63


Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання [Текст] / за ред. В.К.Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 320с. – (Законодавство). – 15грн.00коп.

(1 прим.)342.5(477)

К63


Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання [Текст] / за ред. В.К.Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 320с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №6).

(1 прим.)
342.5(477)

Л59


Лінецький, С. В. Законотворчість: коментар до регламенту Верховної Ради України [Текст]. Ч.ІІ / С. В. Лінецький, В. П. Крижанівський. – К. : К.І.С., 2009. – 240с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

П68


Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки [Текст] : (Методичні рекомендації) / За ред. В.П.Крижанівського. – К., 2007. – 32с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 1грн.00коп.

(1 прим.)


342.5(477)

С49


Слухання у комітетах Верховної Ради України [Текст] : Практичний посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К., 2007. – 68с. – (Програма сприяння Парламенту України). – 4грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

Т48


Ткачук, А. Законодавча техніка [Текст] : практичний посібник нормопроектувальника / А. Ткачук. – К. : Легальний статус, 2011. – 266с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)342.5(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про вибори народних депутатів [Текст] : Закон України; офіц. текст від 25.03.04 зі змінами та доп. станом на 1.03.06 /Україна.  Верховна Рада. – К. : ІнЮре, 2006. – 200с. – 8грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про правила етичної поведінки [Текст] : закон України від 12 липня 2012 року /Україна. Верховна Рада. – К., 2012. – 8с. – 5грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про державну виконавчу службу; Про державну кримінально-виконавчу службу України [Текст] : Закони України станом на 5 січня 2007 року /Україна.  Верховна Рада. – Харків : ПП "ІГВІНІ", 2007. – 39с. – (Закони України). – 3грн.50коп.

(1 прим.)

342.5(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про статус народного депутата України. Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів [Текст] : Закон України /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 52с. – 2грн.50коп.

(2 прим.)

342.5(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про конституційний суд України [Текст] : Закон України за станом на 1 березня 2000 року /Україна.  Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 40с. – (Закони України).

(1 прим.)

342.5(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про державну виконавчу службу. Про виконавче провадження [Текст] : Закон України за станом на 26 липня 2000 року /Україна. Верховна Рада.  – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 67с. – (Закони України).

(1 прим.)342.5(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про статус народного депутата України [Текст] : Закон України за станом на 25 вересня 2001 року / Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 39с. – (Закони України).

(1 прим.)

342.5(477)

Ч-49


Чернишова, Н. В. Судова влада в Україні [Текст] : навч. посібник / Н. В. Чернишова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 104с. – 28грн.00коп.

(2 прим.)342.5(477)

Ч-49


Чернецька, О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України [Текст] : монографія / О. В. Чернецька. – К : Скіф, 2008. – 144с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)

342.5(477)

Ш70


Шляхи забезпечення відкритості роботи Верховної Ради України [Текст] : досвід, проблеми, перспективи: матеріали семінару завідувачів секретаріатів комітетів Верховної Ради України. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 136с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка