База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка8/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

342.7 Основні права. Права людини.

Права та обовязки громадян


342.7

В26


Вебер, А. Навчальний посібник з проблематики "мови ненависті" [Текст] / А. Вебер. – К. : Тютюкін, 2010. – 96с. – 15грн.00коп.

(2 прим.)

342.7

М48


Мельник, Т. М. Міжнародний досвід гендерних перетворень [Текст] : закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Т. М. Мельник. – К. : Логос, 2004. – 320с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)
342.7

О-23


Образование в области прав человека, в школьной системе Европы, Центральной Азии и Северной Америки [Текст] : сборник примеров успешных практик. – Варшава : Совет Европы; БДИПЧ/ОБСЕ; ЮНЕСКО; УВКПЧ ООН, 2009. – 279с. – 50грн.00коп.

(1 прим.)342.7

П68


Права людини в Україні [Текст] : збірник доповідей молодіжної конференції. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 172с. – 13грн.00коп.

(1 прим.)
342.7

Р85


Руководство по мониторингу свободы мирных собраний [Текст]. – Польша : БДИПЧ ОБСЕ, 2011. – 86с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)342.7

Р85


342.7 С25

Руководящие принципы по свободе мирных собраний [Текст]. – 2-е изд. – Польша : БДИПЧ ОБСЕ, 2011. – 194с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)

Свобода медиа в странах Восточного партнёрства - 2013 [Текст] = Eastern Partnership Media Freedom Landscape : [аналитический доклад]. – К., 2014. – 86, 74с. – На русском и английском языках. – 25грн 00коп.

(1 прим.)
342.7(477) Основні права. Права людини.

Права та обовязки громадян України


342.7(477)

А67


Аніщук, Н. В. Основи гендерного права України [Текст] : підручник / Н. В. Аніщук. – Одеса : Фенікс, 2013. – 208с. – Реком. МОН України. – 37грн.00коп.

(1 прим.)
342.7(477)

Г65


Гончаренко, О. М. Права людини в Україні [Текст] : навч. посібник / О. М. Гончаренко. – К. : Знання, 2008. – 207с. – 42грн.00коп.

(6 прим.)342.7(477)

Г87


Громадські організації в Україні [Текст] : нормативно-правове регулювання / упоряд. О.М.Роїна. – К : КНТ, 2007. – 144с. – 25грн.50коп.

(1 прим.)

342.7(477)

Д70


Дотримання прав етнічних меншин у діяльності органів внутрішніх справ України [Текст] : навч.-метод. збірник / авт.-уклад.: Д.О.Кобзін, В.К.Батчаєв, Щербань С.В. Буднік А.Ю. – Харків : Харківський інститут соціальних досліджень, 2010. – 264с. – 28грн.00коп.

(1 прим.)


342.7(477)

Є22


Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин. Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин. Механізми реалізації в Україні та Миколаївській області [Текст] : збірник доповідей молодіжної студентської науково-практ. конференції. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 260с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)

342.7(477)

З-19


Законотворчість: практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України [Текст]. – К., 2010. – 180с. – (Програма сприяння Парламенту ІІ : програма розвитку законотворчої політики). – 17грн.00коп.

(1 прим.)342.7(477)

К61


Колодій, А. М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні [Текст] : підручник для вузів / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Правова єдність, 2008. – 351с. – 67грн.00коп.

(11 прим.)
342.7(477)

К63


Коментар медичного законодавства України [Текст] : станом на 1 березня 2011 р. / керівник авт. кол. В.Е.Теліпко; відп. ред. О.О.Лавриненко. – К. : Видав. дім "Професіонал", 2011. – 360с. – 130грн.00коп.

(2 прим.)

342.7(477)

К65


Конституція України - гарант захисту прав людини [Текст] / уклад.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, А.В.Кудин, К.М.Левківський. – К. : Знання, 2006. – 55с. – 6грн.00коп.

(1 прим.)

342.7(477)

М30


Марченко, С. І. Корупція і громадянські права в Україні [Текст] / С. І. Марченко. – Миколаїв : Поліграфцентр, 2002. – 88с. – 2грн.50коп.

(1 прим.)342.7(477)

Н34


Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації" [Текст]. – К. : Відродження, 2012. – 335с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)

342.7(477)

П27


Періодична національна доповідь про реалізацію Україною Конвенції ООН про права дитини [Текст] : проект. – К. : Студцентр, 1998. – 214с. – 5грн.70коп.

(1 прим.)342.7(477)

П68


Права людини в діяльності української міліції - 2011 [Текст] / за ред. О.А.Мартиненко. – К. : Права людини, 2011. – 354с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)
342.7(477)

П68


342.7(477) П68

Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації [Текст] : Коментар, законодавство, судова практика. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 335с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №1).

(1 прим.)

Право на мирні зібрання: законодавство, коментар, судова практика [Текст] / [автор-упорядник Р.С.Мельник]. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 240с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №3).

(1 прим.)
342.7(477)

П68


Правова база України з питань в'їзду т виїзду громадян [Текст] : Збірник законодавчих та нормативних актів: (Станом на 31 жовтня 2002 року). – К. : Атіка, 2003. – 224с. – 11грн.00коп.

(1 прим.)

342.7(477)

П68


Право на звернення [Текст] : Коментар Закону України "Про звернення громадян" / За ред. М.В.Оніщука. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 416с. – (Бюлетень законодат. і юридичної практики ; №10).

(1 прим.)

342.7(477)

П68


Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі [Текст] : збірник нормативних актів України / Уклад.: Ю.Ж,Шайгородский, К.П. Меркотан. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2007. – 440с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)
342.7(477)

С76


Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні [Текст] : Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – 2-е вид. – Харків : Консум, 2001. – 464с. – 10грн.00коп.

(2 прим.)
342.7(477)

С79


Стеценко, С. Г. Медичне право України [Текст] : підручник для вузів / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. – К. : Правова єдність, 2008. – 507с. – 70грн.00коп.

(2 прим.)


342.7(477)

Т50


342.7(477) У-45

Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" (с приложениями) [Текст] / М. М. Товт, С. С. Черничко. – К., 2013. – 159с. – 20грн.00коп.

(3 прим.)

Україна. Верховна Рада Про вищу освіту [Текст] : закон України: офіц. текст станом на 20 лютого 2015 року / Україна. Верховна Рада. – Харків : Право, 2015. – 104с. – 15грн 00коп.

(1 прим.)
342.7(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію [Текст] : Закон України за станом на 10 квітня 2001р. /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 23с.

(1 прим.)

342.7(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про громадянство України [Текст] : Закон України за станом на 22 травня 2001 року /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 19с. – (Закони України).

(1 прим.)342.7(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про звернення громадян [Текст] : Закон України за станом на 1 лютого 2000 року /Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 17с. – (Закони України).

(1 прим.)
342.8 Виборче право. Голосування. Виборчі системи

342.8

З-41


Збірник виборчих законів країн Центральної та Східної Європи [Текст]. – Вашингтон : Міжнародна Фундація Виборчих Систем (IFFS), 2002. – 536c. – 23грн.00коп.

(2 прим.)342.8

Н83


Норрис, П. Гендерное равенство на выборных должностях: шестиступенчатый план действий [Текст] / П. Норрис, М. Л. Крук. – Белград : ОБСЕ, 2011. – 88с. – 25грн.00коп.

(1 прим.)342.8

Т12Табачник, Д. В. Западные избирательные системы: мифы, геополитика и права человека [Текст] : монография / Д. В. Табачник, О. И. Верник. – Харьков : Фолио, 2009. – 271с. – 45грн.00коп.

(1 прим.)
342.8(477) Виборче право України

32.8(477) А31

342.8(477) В41Аналіз правових позицій Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України "Про вибори Президента України" у редакції 2004 року [Текст]. – К. : Фоліант, 2005. – 200с. – 10грн.00коп.

(1 прим.)

Вибори до місцевих органів влади 2015. Законодавство. Роз'яснення. Зразки документів [Текст] / укладання, коментар : В.С.Ковальського, Л.П.Ляшко. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 352с. – (Бюлетень законодавства та юридичної практики ; №4).

(1 прим.)
342.8(477)

В41


Вибори Президента України: Конституція України. Законодавство. Коментар. Судова практика [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 336с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №4).

(1 прим.)342.8(477)

В41


Виборче законодавство України [Текст]. – К. : Укр. Центр політичного менеджменту, 2002. – 294с.

(2 прим.)
342.8(477)

В41


Виборче право України [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко, М. І. Ставнійчук, Н. В. Воротіна. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 383с. – Реком. МОН України. – 25грн.00коп.

(1 прим.)342.8(477)

К63


Коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] / за ред.: М.І.Ставнійчук, М.І.Мельника. – К. : Атіка, 2002. – 384с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)342.8(477)

К77


Кравченко, В. В. Науково-практичний коментар Закону України [Текст] / В. В. Кравченко, М. О. Пухтинский. – К. : Київська правда, 1997. – 192с.

(2 прим.)

342.8(477)

П43


Погорілко, В. Ф. Референдне право України [Текст] : навч. посібник для вузів / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федорекно. – К. : Ліра-К, 2006. – 366с. – 26грн.00коп.

(1 прим.)342.8(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про вибори президента України [Текст] : Закон України від 5 березня 1999 року /Україна.  Верховна Рада. – К. : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1999. – 56с.

(4 прим.)

342.8(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про вибори народних депутатів України [Текст] : Закон України /Україна.  Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 1997. – 56с. – (Закони України).

(3 прим.)342.8(477)

У-45


342.8(477) У-45

Україна. Верховна Рада Про вибори народних депутатів України [Текст] : Закон України за станом на 10.11.01 /Україна.  Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 110с. – (Закони України).

(1 прим.)

Україна, . Верховна Рада Про місцеві вибори [Текст] : [закон України від 14 липня 2015 року та із змінами, внесеними згідно із Законом №676-VIII від 04.09.2015] / В. Р. Україна. – К., 2015. – 192с. – 40грн 00коп.

(8 прим.)
342.8(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про центральну виборчу комісію [Текст] : Закон України від 17 грудня 1997 року /Україна.  Верховна Рада. – К. : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1999. – 24с.

(2 прим.)

342.8(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Закон України про вибори Президента України [Текст] /Україна.  Верховна Рада. – К, 1999. – 40с.

(2 прим.)
342.8(477)

У-45


Україна. Верховна Рада Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів [Текст] : Закон України із змінами і доп. від 30.03.2010 року /Україна. Верховна Рада. – К. : Преса України, 2010. – 176с. – 3грн.50коп.

(1 прим.)

342.9 Адміністративне право

342.9

А31


Битяк, Ю. П. Адміністративне право України [Текст] : підручник для юрид. вузів і фак-тів / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук ; за ред. Ю.П.Битяка. – Харків : Право, 2001. – 528с. – 26грн.00коп.

(31 прим.)

342.9

А31


Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ [Текст] : Загальна частина: підручник / За ред.: Ю.І.Римаренка, Є.М.Моісеєва, В.І.Олефіра. – К. : КНТ, 2008. – 816с. – 100грн.00коп.

(1 прим.)342.9

А31


Административная деятельность органов внутренних дел [Текст] : Учеб.-метод. пособие / Н. Б. Кардашова, А. В. Зубач, С. Н. Бочаров, А. Н. Кокорев. – М. : Щит-М: МосУ МВД России, 2004. – 128с. – 7грн.00коп.

(1 прим.)

342.9

Б23


Бандурка, О. М. Адміністративний процес [Текст] : Підручник для вузів / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 288с. – 24грн.00коп.

(6 прим.)

342.9

Б23


Бандурка, А. М. Административный процесс [Текст] : Учебник для вузов / А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко. – К. : Литера-ЛТД, 2001. – 336с. – 24гон.00коп.

(10 прим.)342.9

Г12


Габридзе, Б. Н. Служебное право [Текст] : Учебник для вузов / Б. Н. Габридзе, А. Г. Чернявський. – М. : Издат.-торговая корпорация "Дашков и К", 2004. – 620с. – 50грн.50коп.

(3 прим.)


342.9

Г15


Галлиган, Д. Д. Административное право [Текст] : история развития и основные современные концепции / Д. Д. Галлиган, В. В. Полянский, Ю. Н. Старилов. – М. : Юристъ, 2002. – 410с. – (res cottidiana). – 17грн.14коп.

(1 прим.)

342.9

З-19


Законодавство Украйни про адміністративну відповідальність [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 368с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 6).

(1 прим.)342.9

З-19


Законодавство України про адміністративну відповідальність [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 240с. – (Бюлетень законодавства і юридч. практики України ; №3).

(1 прим.)342.9

К43


Кириленко, Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук [Текст] : навч. посібник у 2-х т. Т.2 : Додатки / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, О. С. Тунтула ; за ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 428с. – 69грн.00коп.

(10 прим.)342.9

К43


Кириленко, Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук [Текст]. Т.1 : Основна частина / Є. В. Кириленко, Г. О. Коросташова, О. С. Тунгула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 144с. – 30грн.

(35 прим.)
342.9

К49


Клименко, Г. Б. Адміністративне право. Фінансове(податкове, банківське) право [Текст] : навч. посібник / Г. Б. Клименко. – Харків : Консум, 2000. – 48 с. – (Старшокласнику. Абітурієнту. Першокурснику ; вип.2). – 5 грн.00 коп.

(2 прим.)

342.9

К56


Коваль, Л. В. Адміністративне право [Текст] : курс лекцій / Л. В. Коваль. – К. : Вентурі, 1996. – 208с. – 12грн.20коп.

(1 прим.)342.9(477)

К57


Кодекси України про адміністративні правопорушення [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 1 жовтня 2006 року. – К. : Вид-во Паливода А.В., 2006. – 208с. – (Кодекси України). – 10грн.00коп.

(1 прим.)
342.9

К57


Кодекс Україні про адміністративні правопорушення [Текст] : Прийнятий 7.12.84; Офіційний текст зі змінами та доп. станом на 1.01.05. – К. : Форум, 2005. – 339с. – (Кодекси України ; №1).

(1 прим.)

342.9

К57


Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : Кодекс України від 6 липня 2005 року; Офіц.текст зі змінами та доп. станом на 15.11.05. – К. : Форум, 2005. – 175с. – (Кодекси України ; №12).

(1 прим.)

342.9

К57


Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : прийнятий верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 р. №8073-Х; офіційний текст зі змінами та доп. станом на 4 квітня 2012 р. – К. : Форум, 2012. – 422с. – (Кодекси України ; №4).

(1 прим.)
342.9

К61


Колпаков, В. К. Адміністративно-делікатний правовий феномен [Текст] : Монографія / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 526с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

342.9

К61


Колпаков, В. К. Адміністративне право України [Текст] : підручник / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736с. – 19грн.

(30 прим.)

342.9

М59


Миколенко, О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні [Текст] : навч. посібник / О. І. Миколенко. – Харків : Одіссей, 2010. – 368с. – 35грн.00коп.

(20 прим.)

342.9

О-34


Овсянко, Д. М. Административное право [Текст] : учебное пособие / Д. М. Овсянко ; под ред. Г.А.Туманова. – М. : Юристъ, 1997. – 448с. – 15грн.00коп.

(1 прим.)

342.9

П27


Перепелюк, В. Г. Адміністративний процес:Загальна частина [Текст] : Навч. посібник для вузів / В. Г. Перепелюк. – 2-е вид.,змінене і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 368с. – 35грн.60коп.

(10 прим.)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка