База даних науково-навчальної літератури юридичного факультету станом на 01. 08. 2017 року Кількість записів: 2207Сторінка9/23
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

342.9 Адміністративне право України

342.9(477)

А31


Адміністративне право України в схемах [Текст] : Загальна частина: Навч. посібник / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В. М. Гаращук, О. В. Д'яченко. – Харків : Одіссей, 2005. – 128с. – 13грн.10коп.

(30 прим.)

342.9(477)

А31


Адміністративне судочинство в Україні [Текст]. Кн.2 : Кодекс України про адміністративні проступки (проект). – Харків : Консум, 2003. – 332с. – 20грн.00коп.

(30 прим.)

342.9(477)

А31


Адміністартивне право України [Текст] : Академічний курс: підручник для вузів. У 2-х т.Т.1 : Загальна частина / За ред. В.Б.Авер`янова. – К. : Юридична думка, 2007. – 592с. – 65грн.30коп.

(25 прим.)

342.9(477)

А31


Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина [Текст] : навч. посібник / І. О. Ієрусалімова, І. О. Ієрусалімов, П. В. Павлик, Ж. В. Удовенко. – К. : Знання, 2007. – 223с. – 36грн.00коп.

(7 прим.)342.9(477)

А31


Адміністративне право України: Академічний курс [Текст] : Підручник для вузів. В 2-х т. Т.1 : Загальна частина / За ред. В.Б. Авер'янова. – К. : Юридична думка, 2004. – 584с. – 48грн.00коп.

(30 прим.)

342.9(477)

А31


Адміністративне право України: Академічний курс [Текст] : Підручник для вузів. В 2-х т. Т.2 : Особлива частина / За ред. В.Б.Авер'янова. – К. : Юридична думка, 2005. – 624с. – 48грн.00коп.

(30 прим.)

342.9(477)

А31


Адміністративна відповідальність в Україні [Текст] : навч. посібник. – 3-є вид., допрац. – Харків : Вид-во Харк. Нац. Ун-ту Внутр. Справ, 2007. – 80с. – 12грн.00коп.

(5 прим.)
342.9(477)

А31


Адміністративна юстиція [Текст] : європейський досвід та пропозиції для України / автори-упоряд.: І.Б.Коліушко, Р.О.Куйбіда. – К. : Факт, 2003. – 536с. – 30грн.00коп.

(2 прим.)

342.9(477)

А31


Адміністративне право [Текст] : навч. посібник / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів, Р. -. Кісіль. – 2-ге вид. – К. : Правова єдність, 2009. – 536с. – 119грн.00коп.

(1 прим.)

342.9(477)

А31


Адміністративне право України [Текст] : підручник для вузів / за заг. ред. Т.О.Коломоєць. – 2-ге вид., змінене і доп. – К. : Істина, 2012. – 528с. – 70грн.00коп.

(19 прим.)

342.9(477)

А31


Адміністративне право: загальна частина [Текст] : навч. посібник для вузів / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. – К. : ЦУЛ, 2011. – 216с. – Реком. МОН України. – 65грн.00коп.

(3 прим.)

342.9(477)

А31


Адміністративне право: загальна частина [Текст] : навч. посібник / за ред.: Ю.П.Битяка, В.В.Зуй. – Харків : Одіссей, 2011. – 240с. – 32грн.00коп.

(1 прим.)

342.9(477)

В26


Ведєрніков, Ю. А. Адміністративне право Укоаїни [Текст] : Навч. посібник для вузів / Ю. А. Ведєрніков, В. К. Шкарупа. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 336с. – 25грн.00коп.

(3 прим.)342.9(477)

В26


Ведєрніков, Ю. А. Адміністративне право України [Текст] : Навч. посібник для вузів / Ю. А. Ведєрніков, В. К. Шкарупа. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 336с. – 37грн.50коп.

(1 прим.)

342.9(477)

В42


Відповідальність за адміністративні правопорушення [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 416с. – (Бюлетень законодавч. і юридич. практики України; №1).

(1 прим.)342.9(477)

В42


Відповідальність за адміністративні правопорушення [Текст] : авт.-упоряд.: Е.Ф.Демський, О.С.Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 416с. – (Законодавство). – 63грн.00коп.

(5 прим.)

342.9(477)

Г52


Гладун, З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров'я населення України [Текст] : монографія / З. С. Гладун. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 720с. – 135грн.00коп.

(2 прим.)

342.9(477)

Г92


Грянка, Г. В. Адміністративне право України [Текст] : Практикум / Г. В. Грянка, В. К. Матвійчук, Ю. В. Нікіітін. – К. : Азимут-Україна, 2004. – 144с. – 12грн.70коп.

(3 прим.)

342.9(477)

Д31


Демський, Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України [Текст] : навч. посібник / Е. Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496с. – 81грн.00коп.

(18 прим.)

342.9(477)

З-19


Законодавство України про адміністративні правопорушення [Текст] / Упоряд.: В.С.Ковальський, Л.П.Ляшко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 432с. – 18грн.80коп.

(3 прим.)

342.9(477)

З-19


Законодавство України про адміністративні правопорушення [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 431с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №4).

(1 прим.)

342.9(477)

К46


Кіщак, Ю. І. Адміністративне право. Теоретичні засади та практика розглядання звернень громадян [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Кіщак. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 314с. – Реком. МОН України. – 70грн00коп.

(1 прим.)
342.9(477)

К57


342.9(477) К57


Кодекс України про адміністративні правопорушення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення [Текст] / Міністерство Юстиції України. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 432с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №12).

(1 прим.)

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25 грудня 2015 року / Міністерство юстиції України. – К. : Форум, 2016. – 456с. – (Кодекси України ; №1).

(1 прим.)
342.9(477)

К57


342.9(477) К57

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : Прийнятий 7.12.84; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.10.06. – К. : Форум, 2006. – 352с. – (Кодекси України ; №11).

(1 прим.)

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : станом на 3 січня 2014р. – Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2014. – 268с. – (Законодавство України). – 21грн 00коп.

(1 прим.)
342.9(477)

К57


Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : науково-практичний коментар. – 2-е вид. – К : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 655с. – 100грн.00коп.

(1 прим.)342.9(477)

К57


Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : станом на 1 серпня 2001. – К. : Атіка, 2001. – 192с. – 7грн.00коп.

(21 прим.)342.9(477)

К57


Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : станом на 10 квітня 2002року. – К. : Форум, 2002. – 279с. – (Кодекси України ; №4).

(1 прим.)

342.9(477)

К57


Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : Прийнятий Верховною Радою УРСР 7.12.84; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 2.11.09. – К. : Форум, 2009. – 386с. – (Кодекси України ; №11).

(1 прим.)342.9(477)

К57


Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 19.02.2013р. – К. : Паливода А.В., 2013. – 284с. – (Кодекси України). – 28грн.00коп.

(1 прим.)

342.9(477)

К57


Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 5 листопада 2010 року. – К. : Форум, 2010. – 392с. – (Кодекси України ; №11).

(1 прим.)342.9(477)

К61


Коломоєць, Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст] : підручник / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576с. – 115грн.00коп.

(19 прим.)

342.9(477)

К61


Колпаков, В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст] : навч. посібник / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256с. – 36грн.00коп.

(30 прим.)

342.9(477)

К89


Кузьменко, О. В. Адміністративно-процесуальне право України [Текст] : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; За ред. О.В.Кузьменко. – К. : Атіка, 2008. – 416с. – 40грн.00коп.

(5 прим.)

342.9(477)

Л17


Лазор, О. Д. Публічна служба в Україні: Нормативно-правове регулювання [Текст] : Навч. посібник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. – К. : Дакор; КНТ, 2006. – 528с. – 28грн.00коп.

(3 прим.)

342.9(477)

Л84


Лук'янець, Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні [Текст] : теорія та практика правового регулювання: монографія / Д. М. Лук'янець. – Суми : Університетська книга, 2006. – 367с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)
342.9(477)

М34


Матіос, А. В. Адміністративна відповідальність посадових осіб [Текст] : монографія / А. В. Матіос. – К. : Знання, 2007. – 223с. – 39грн.00коп.

(3 прим.)

342.9(477)

М48


Мельник, Р. С. Система адміністративного права України [Текст] : монографія / Р. С. Мельник. – Харків : Вид-во Харківського нац. ун-ту внутрішніх справ, 2010. – 398с. – 85грн.00коп.

(1 прим.)

342.9(477)

М59


Миколенко, А. И. Административный процесс и административная ответственность в Украине [Текст] : учебное пособие / А. И. Миколенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2007. – 360с. – 36грн.00коп.

(3 прим.)

342.9(477)

М84


Мосьондз, С. О. Адміністративне право України ( у визначеннях та схемах ) [Текст] : Навч. посібник / С. О. Мосьондз. – К. : Атіка, 2008. – 272с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)

342.9(477)

М84


Мосьондз, С. О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах [Текст] : Навч. посібник / С. О. Мосьондз. – К. : Прецедент, 2006. – 176с. – 20грн.00коп.

(4 прим.)

342.9(477)

П24


Педько, Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні [Текст] : монографія / Ю. С. Педько ; відп. ред.О.Ф.Андрійко. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 208с. – 14грн.00коп.

(1 прим.)

342.9(477)

П88


Публічна служба в Україні [Текст] : прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Законодавство. Судова практика / за ред. О.М.Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 384с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №11).

(1 прим.)342.9(477)

С79


342.9(477) С89

Стеценко, С. Г. Адміністративне право України [Текст] : навч. посібник / С. Г. Стеценко. – К : Атіка, 2008. – 624с. – 65грн.00коп.

(1 прим.)

Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення [Текст] : [навч. посібник] / за ред.: Т.О.Коломоєць, В.К.Колпакова. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 541с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; № 11-15).

(1 прим.)

342.9(477)

Х-82


Хорощак, Н. В. Адміністративні стягнення за законодавством України [Текст] : Монографія / Н. В. Хорощак. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – 172с. – 40грн.00коп.

(2 прим.)
343 Кримінальне право. Карні порушення

343

C60


Clear, T. R. American Corrections [Текст] / T. R. Clear, G. F. Cole. – 6-th ed. – Canada : Thomson Learning, Inc., 2003. – 568p. – 50grn.00kop.

(1 прим.)

343

C89


Criminal Justice 96/97 [Текст] / ed. by J.J.Sullivan, J.L.Victor. – 20-th ed. – USA : Dushking Publishing Group / Brown and Benchmark Publishers, 1996. – 240p.

(1 прим.)

343

C89


Criminology and justice [Текст] / L. Voigt, W. E. Thornton, L. Barrile, J. M. Seaman. – USA : McGraw-Hill Book Company, 1994. – 692p.

(1 прим.)

343

N31


Naylor, R. T. Wages of crime [Текст] : black markets, illegal finance and the underworld economy / R. T. Naylor. – USA : Cornell University Press, 2002. – 336p. – 7grn.00kop.

(1 прим.)

343

А46


Александров, Ю. В. Кримінальне право України [Текст] : Практикум / Ю. В. Александров. – К. : МАУП, 2002. – 104с. – 11грн.00коп.

(5 прим.)


343

Б27


Басай, В. Д. Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики [Текст] : Навч. посібник для підготовки магістрів-правознавців / В. Д. Басай. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 352с. – 30грн.00коп.

(1 прим.)343

Б48


Берзін, П. С. Київська школа кримінального права (1834-1960 рр.) [Текст] : історико-правове дослідження: монографія / П. С. Берзін. – К. : КНТ, 2008. – 346с. – 65грн.00коп.

(2 прим.)
343

Б87


Брич, Л. П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні [Текст] : монографія / Л. П. Брич, В. О. Навроцький ; вступ. стаття М.Я.Азарова. – К. : Атіка, 2000. – 288с. – 5грн.00коп.

(5 прим.)343

В31


Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посібник для вузів / Р. В. Вереша. – К. : ЦУЛ, 2008. – 960с. – 90грн.00коп.

(5 прим.)

343

В32


Верин, В. П. Преступления в сфере экономики [Текст] : учеб. пособие / В. П. Верин. – М. : Дело, 1999. – 200с. – 14грн.50коп.

(2 прим.)

343

Г15


Галагуза, Н. Ф. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт) [Текст] / Н. Ф. Галагуза, В. Д. Ларичев. – М. : АНКИЛ, 2000. – 256с. – 21грн.36коп.

(1 прим.)

343

Г65


Гончаров, І. Д. Кримінально-процесуальне право України. Досудове слідство [Текст] : Навч. посібник для вузів / І. Д. Гончаров. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 248с. – 22грн.00коп.

(6 прим.)

343

Г65


Гонта, В. С. Український полковник і українська мафія [Текст] : хто кого? / В. С. Гонта. – К. : Українська книга, 1998. – 288с. : іл.

(1 прим.)343

Г65


Гонта, В. С. Український полковник і українська мафія [Текст] : компромісу бути не може / В. С. Гонта. – К. : Бумеранг, 1999. – 214с. – 6грн.00коп.

(5 прим.)
343

Г95


Гурська, Н. Знову про ДАІ [Текст] / Н. Гурська, І. Іванчук, А. Іванюченко. – Миколаїв : Миколаївськ коаліція НДО, 2004. – 28с.

(5 прим.)

343

Д17


Даневский, В. П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа [Текст] / В. П. Даневский. – К. : Изд-во Семенко Сергей, 2003. – 142с. – 12грн.00коп.

(1 прим.)

343

З-41


Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2003рр.) [Текст]. – 4-е вид.,виправ.і доп. – Харків : Одіссей, 2003. – 432с.

(5 прим.)343

З-41


Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції [Текст] / упоряд.: Н.О.Гуторова, О.О.Житний. – Харків : Одіссей, 2012. – 432с. – 38грн.00коп.

(1 прим.)

343

І-98


Іщенко, А. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів [Текст] : навч. посібник для вузів / А. В. Іщенко, І. О. Ієрусалімов, Ж. В. Удовенко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 160с. – 22грн.00коп.

(2 прим.)

343

К43


Кириченко, С. А. Регламентація роботи з особистими і речовими джерелами антиделіктної інформації [Текст] : Лекція 3 / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач ; За ред. О.А.Кириченка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 84с. – (Авторська лекція ; Вип. №6). – 5грн.20коп.

(50 прим.)
343

К56


Коваленко, Є. Г. Кримінальний процес України [Текст] : Підручник / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704с. – 22грн.29коп.

(65 прим.)

343

К56


Коваленко, Є. Г. Кримінальний процес України [Текст] : підручник / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 712с. – 70грн.00коп.

(10 прим.)

343

К56


Коваленко, Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України [Текст] : підручник / Є. Г. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 632с. – 49грн.00коп.

(5 прим.)

343

К63


Комп'ютерна злочинність [Текст] : навч. посібник. – К. : Атіка, 2002. – 240с. – 18грн.00коп.

(2 прим.)


343

К64


Коновалов, В. В. Кримінальне право України [Текст] : Навчально-методичні матеріали. Для самостійного вивчення / В. В. Коновалов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 92с. – (Методична серія ; Вип. №69). – 6грн.52коп.

(97 прим.)

343

К64


Коновалов, В. В. Кримінальне право України [Текст] : Навчально-методичні матеріали / В. В. Коновалов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 136с. – (Методична серія ; Вип. №27). – 7грн.40коп.

(32 прим.)

343

К66


Коржанський, М. Й. Кваліфікація злочинів [Текст] : Навч. посібник / М. Й. Коржанський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2002. – 640с. – 42грн.00коп.

(17 прим.)

343

К66


Коржанський, М. Й. Кримінальне право і законодавство Украіни [Текст] : Частина особлива:Курс лекцій / М. Й. Коржанський. – К. : Атіка, 2001. – 544с. – 30грн.00коп.

(2 прим.)
343

К66


Коржанський, М. Й. Науковий коментар Крмиінального кодексу України [Текст] / М. Й. Коржанський. – К. : Атіка; Академія; Ельга-Н, 2001. – 656с. – 30грн.00коп.

(12 прим.)
343

К66


Коржанський, М. Й. Кримінальне право України [Текст] : частина особлива / М. Й. Коржанський. – К. : Генеза, 1998. – 592с. – 8грн.50коп.

(3 прим.)

343

К66


Коржанський, М. Й. Кваліфікація злочинів [Текст] / М. Й. Коржанський. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 416с. – 15грн.60коп.

(2 прим.)

343

К66


Коржанський, М. Й. Кваліфікація автотранспортних злочинів [Текст] / М. Й. Коржанський, В. А. Мисливський. – К. : Юрінком Інтер, 1996. – 80с.

(1 прим.)343

К82


Кримінальний кодекс України. Кримінальний Процесуальний кодекс України [Текст] / Міністерство Юстиції України. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 559с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №9).

(1 прим.)
343

К82


343 К82

Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 10 жовтня 2013 року (відповідає офіційному текстові). – К. : ЦУЛ, 2013. – 168с. – 14грн00коп.

(10 прим.)

Кримінальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 24 лютого 2012 року. – К. : Алерта: ЦУЛ, 2012. – 182с. – 28грн.00коп.

(1 прим.)
343

К82


Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 1 вересня 2001 р. – К. : Атіка, 2001. – 206с.

(35 прим.)

343

К82


Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 1 січня 2002 р. – К. : НВП "Форум", 2002. – 291с. – (Кодекси України ; №1).

(1 прим.)

343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : із змінами та доп. станом на 1 липня 2011 року. – Харків : Одіссей, 2011. – 239с. – (Закони України). – 28грн.00коп.

(1 прим.)

343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : станом на 1 квітня 2009 року. – Харків : Ігвіні, 2009. – 222с. – (Кодекси України). – 13грн.60коп.

(1 прим.)343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : станом на 15 червня 2008 року. – Харків : Ігвіні, 2008. – 222с. – (Кодекси України). – 16грн.00коп.

(1 прим.)
343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : із змінами та доп. станом на 10 січня 2010 року / уклад. В.І.Тютюгін. – Харків : Одісей, 2010. – 280с. – (Закони України). – 16грн.00коп.

(1 прим.)

343

К82


Кримінальний кодекс України з постатейними матеріалами [Текст] / відп. ред. В.В.Сташиса; упоряд. В.С.Ковальсьский, В.І.Тютюгін. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 720с. – (Законодавство). – 97грн.50коп.

(1 прим.)343

К82


Кримінальний кодекс України неповнолітнім [Текст]. – К. : ГО "Інститут громадянського суспілсьтва", 1999. – 40с.

(1 прим.)


343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : прийнятий 5 квітня 2001 року. – Харків : Одіссей, 2001. – 240с. – 7грн.00коп.

(30 прим.)

343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : Закон України від 5 квітня 2001 року №2341-ІІІ. – К. : НВП "Форум", 2003. – 239с. – (Кодекси України ; №2).

(1 прим.)

343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Особлива частини: навч. посібник / за ред. П.С.Матишевського та ін. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 896с. – 24грн.00коп.

(1 прим.)

343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Особлива частини: підручник для вузів / за ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 496с. – 24грн.00коп.

(5 прим.)

343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Загальна частина: підручник для вузів і факультетів / за ред. П.С.Матишевського та ін. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 512с. – 14грн.10коп.

(3 прим.)

343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Загальна частина: підручник / за ред. П.С.Матишевського та ін. – стер. вид. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 512с. – 20грн.00коп.

(2 прим.)

343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : кодекс України від 5.04.01; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.06.09. – К. : Форум, 2009. – 310с. – (Кодекси України ; №7).

(1 прим.)


343

К82


Кримінальний процес України [Текст] : практикум: навч. посібник для вузів / за ред. В.Т.Нора. – К. : Ін ЮРЕ, 2008. – 232с. – 53грн.00коп.

(2 прим.)

343

К82


Криминальная полиция советует как не стать жертвой преступления [Текст] / сост. Ковальский В.С. – К. : Ассоциация "Гражданский мир", 1992. – 96с.

(1 прим.)

343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : науково-практичний коментар / за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-е вид., доп. – Харків : Одіссей, 2008. – 1208с. – 180грн.

(1 прим.)

343

К82


Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини [Текст] : навч. посібник / за ред. В.М.Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400с. – 72грн.00коп.

(1 прим.)
343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : станом на 02.04.2010 р. – Суми : ФОП Соколик Б.В., 2010. – 168с. – 11грн.50коп.

(1 прим.)

343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : кодекс України; офіц. текст зі змінами та доп. станом на 2 червня 2011 року. – К. : Форум, 2011. – 330с. – (Кодекси України ; №6).

(1 прим.)343

К82


Кримінальне право Украіни [Текст] : Практикум:Навч. посібник / За ред.С.С.Яценко. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528с. – 44грн.00коп.

(2 прим.)343

К82


Кримінальний кодекс України:Закон України від 5 квітня 2001 року [Текст]. – К. : НВП"Форум", 2003. – 239с. – (Кодекси України ; 2).

(1 прим.)

343

К82


Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : Затвреджений Законом України від 28.12.60р. – К. : НВП"Форум", 2003. – 283с. – (Кодекси України ; № 3).

(1 прим.)

343

К82


Кримінальне право України: Особлива частина [Текст] : Підручник для вузів / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К: Юрінком; Х.: Право, 2003. – 496с. – 24грн.00коп.

(31 прим.)

343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов ; За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.; Харьків : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – 18грн.00коп.

(22 прим.)

343

К82


Кримінальне право в питаннях і відповідях:Загальна частина [Текст] : Посібник для підготовки до іспитів / За ред.В.А.Клименка. – К. : Атіка, 2003. – 288с. – 29грн.00коп.

(1 прим.)343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Альбом схем:Навч. посібник / За ред. В.Я.Горбачевського. – К. : Атіка, 2003. – 208с. – 22грн.00коп.

(2 прим.)
343

К82


Кримінальний кодекс України. Кримінально - процесуальний кодекс України [Текст]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 478с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №2).

(1 прим.)

343

К82


Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : Затвердж. від 28.12.60 року; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25.08.05р. – К. : Форум, 2005. – 306с. – (Кодекси України ; №9).

(1 прим.)

343

К82


Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : За станом на 15 березня 2005 року. – Харків : ПП "Ігвіні", 2005. – 256с. – (Закони України). – 12грн.00коп.

(1 прим.)343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : Від 5 квітня 2001 року. – К. : А.С.К., 2003. – 7 грн.50коп.

(1 прим.)
343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 5.04.01; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.12.05. – К. : Форум, 2006. – 285с. – (Кодекси України ; №1).

(1 прим.)

343

К82


Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : Затверджено від 28.12.60; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.06.07. – К. : Форум, 2007. – 316с. – (Кодекси України ; №7).

(1 прим.)343

К82


Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : Текст зі змінами та доп. станом на 10 березня 2006 р. – К. : Ін Юре, 2006. – 280с. – 9грн.60коп.

(1 прим.)
343

К82


Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини [Текст] : Навч. посібник / За ред.В.М.Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400с. – 76грн.80коп.

(3 прим.)

343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Загальна частина: підручник / За ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка. – К. : Атіка, 2008. – 376с. – 46грн.70коп.

(5 прим.)

343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Особлива частина: підручник / За ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка. – К. : Атіка, 2008. – 712с. – 70грн.00коп.

(5 прим.)343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Загальна частина: підручник для вузів / За ред. В.В. Сташиса, В.Я.Тація. – 3-є вид., пероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 496с. – 56грн.00коп.

(5 прим.)
343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Загальна частина: Схеми. Таблиці. Визначення: навч. посібник / За ред. Є.В.Фесенка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 272с. – 36грн.40коп.

(3 прим.)343

К82


Кримінальне право України [Текст] : Особлива частина - розділи І, ІІ: Практикум: підручник / За ред. В.Г.Матвійчука. – К. : КНТ, 2008. – 256с. – 62грн.50коп.

(2 прим.)
343

К82


Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ 2007-2008 [Текст] : За ред. В.В.Сташиса. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 383с. – (Бюлетень законодавства і юридич. практики України ; №3).

(1 прим.)

343

К82


Кримінальне право України. Судові прецеденти 1864-2007 [Текст] / За ред. В.Т.Маляренка. – К. : Освіта, 2008. – 1104с. – 121грн.00коп.

(2 прим.)

343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 21.01.2013р. – К. : Паливода А.В., 2013. – 216с. – (Кодекси України). – 19грн.00коп.

(1 прим.)

343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] / Міністерство Юстиції України. – К. : Форум, 2013. – 335с. – (Кодекси України ; №6).

(1 прим.)343

К82


Кримінальний кодекс України [Текст] : із змінами та доп. станом на 15 січня 2009року. – Харків : Одіссей, 2009. – 288с. – (Закони України). – 20грн.50коп.

(1 прим.)

343

К83


Кримінальний кодекс України [Текст] : Кодекс України від 5.04.01; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25.09.07. – К. : Форум, 2007. – 301с. – (Кодекси України ; №10).

(1 прим.)343

К93


Курс кримінально-виконавчого права України [Текст] : Загальна та Особлива частини: навч. посібник / за ред. О.М.Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 304с.

(1 прим.)
343

К95


Кучма, Л. Д. Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа [Текст] : Виступ Президента України на Всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захист прав людини 29 січня 2004 р. / Л. Д. Кучма. – К. : ІАЕ УААН, 2004. – 36с. – 3грн.00коп.

(2 прим.)343

К95


Кучма, Л. Д. Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа [Текст] : Виступ Президента України на Всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захист прав людини 29 січня 2004р. / Л. Д. Кучма. – К. : ІАЕ УААН, 2004. – 36с.

(4 прим.)

343

Л88


Лысенко, В. В. Основные процесуальные и организационные документы по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних [Текст] : практическое пособие / В. В. Лысенко, В. И. Гаенко. – Харьков : Ун-т внутр. дел, 1999. – 83с. – 3грн.50коп.

(5 прим.)343

М21


Маляренко, В. Т. Перебудова кримінального процесу в контексті європейських стандартів [Текст] / В. Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 512с. – 45грн.10коп.

(1 прим.)343

М34


Матусовский, Г. А. Экономические преступления [Текст] : криминалистический анализ / Г. А. Матусовский. – Харьков : Консум, 1999. – 480с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)
343

М75


Молдован, В. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право [Текст] : Україна, ФРН, Франція, Англія, США: навчальний посібник / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 400с. – 16грн.

(3 прим.)

343

Н34


Науково-практичний коментар кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року [Текст] / за ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К. : Каннон; АСК, 2001. – 1104с. – 46грн.66коп.

(3 прим.)343

Н34


343 Н34

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Текст] / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. и доп. – К. : Атіка, 2003. – 1056с. – 69грн.00коп.

(3 прим.)

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Текст] / за ред.: О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 1064с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; вип. 7-10). – 250грн.00коп.

(1 прим.)
343

Н34


Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Текст] / Відп. ред. С.С.Яценко. – К. : А.С.К., 2002. – 936с. – (Економіка. Фінанси. Право). – 62грн.00коп.

(2 прим.)

343

Н82


Нор, В. Т. Судові витрати у кримінальному процесі України [Текст] / В. Т. Нор, А. А. Павлишин. – К. : Атіка, 2003. – 176с. – 18грн.00коп.

(2 прим.)

343

О-23


Образцы уголовно-процесуальных документов [Текст] / под ред. Ю.К.Орлова. – М. : Юристъ, 1999. – 428с. – 10грн.78коп.

(1 прим.)

343

О-72


Осадчий, В. І. Кримінальне право України [Текст] : Тестові завдання з відповідями / В. І. Осадчий ; В.І.Осадчий. В.С.Плугатир, В.В.Кузнецов; За ред. В.І.Осадчого. – К. : Атіка, 2002. – 208с. – 17грн.00коп.

(8 прим.)

343

П58


Попович, В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології [Текст] : монографія / В. М. Попович. – К. : Правові джерела, 1998. – 448с. – 12грн.50коп.

(5 прим.)

343

П63


Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах [Текст] / упоряд. П.С.Берзін. – К. : Скіф, 2010. – 392с. – 50грн.00коп.

(3 прим.)343

П63


Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах [Текст] : станом на 1 лютого 1995. – К. : Юрінком, 1995. – 472с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №1).

(1 прим.)
343

П63


Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах [Текст] / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 408с. – (Законодавство). – 35грн.00коп.

(3 прим.)

343

П63


Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах [Текст] / упоряд.: П.С.Берзін. – К. : Алерта: ЦУЛ, 2011. – 400с. – 60грн.00коп.

(1 прим.)

343

П69


Практика судів УкраЇни з кримінальних справ 2006-2007 [Текст] / За заг. ред. В.В. Сташиса. – Харків : Юрінком Інтер, 2008. – 880с. – 35грн.00коп.

(2 прим.)343

П71


Предпринимателю об уголовной ответственности [Текст] : [Сборник отдельных норм УК] / сост. А.Затуловский. – Харьков : Консульт, 2001. – 117с. – (Энциклопедия бухгалтера и экономиста ; №14).

(1 прим.)
343

Р65


Розовский, Д. Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса [Текст] / Д. Г. Розовский. – Луганск : РИС ЛАВД, 2004. – 600с. – 20грн.00коп.

(1 прим.)

343

С13


Савченко, А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки [Текст] : комплексне порівняльно-правове дослідження / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 596с. – 75грн.00коп.

(2 прим.)

343

С29


Селецький, С. І. Кримінальне право України [Текст] : Загальна частина: посібник / С. І. Селецький. – К. : ЦУЛ, 2008. – 248с. – 28грн.00коп.

(16 прим.)

343

С29


Селецький, С. І. Кримінальне право України [Текст] : Особлива частина: посібник для вузів / С. І. Селецький. – К. : ЦУЛ, 2008. – 496c. – 44грн.00коп.

(11 прим.)

343

С74


Спрощене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи [Текст] : Навч. посібник / О. В. Баулін, Н. С. Карпов, О. І. Поповченко, Д. О. Савицький. – К. : Вид-во Семенко Сергія, 2004. – 151с. – 15грн.20коп.

(2 прим.)

343

С89


Судово-експертна діяльність [Текст] : довідник для суддів. – К. : Ін Юре, 2001. – 344с. – 16грн.20коп.

(1 прим.)

343

С89


Суд присяжных в России [Текст] : громкие уголовные процессы 1864-1917гг. / сост. С.М.Казанцев. – Л. : Лениздат, 1991. – 512с. – 8грн.00коп.

(1 прим.)343

Т33


Тенденции и перспективы развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства в борьбе с преступностью [Текст] : материалы Всерос. науч. конференции, Москва, 15 апреля 2011 г. – М. : РУДН, 2011. – 364с. – 40грн.00коп.

(1 прим.)
343

Т35


Тертишник, В. М. Зразки юридичних документів [Текст] : настільна книга слідчого: навч. посбіник / В. М. Тертишник. – К. : Правова єдність, 2009. – 344с. – 38грн.00коп.

(10 прим.)
343

Т35


Тертишник, В. М. Кримінально-процесуальне право України [Текст] : Підручник / В. М. Тертишник. – 4-те вид.,доп..і перероб. – К. : А.С.К., 2003. – 1120с. – (Економіка.Фінанси.Право). – 33грн.00коп.

(30 прим.)343

Т35


Тертишник, В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України [Текст] / В. М. Тертишник. – К. : А.С.К., 2002. – 1056с. – (Нормативні документи та коментарі). – 53грн.00коп.

(1 прим.)

343

У-17


Убийства, потрясшие мир [Текст] : историко-криминалистические очерки / под ред. Э.Буше; пер. с англ. А.Афанасьев. – Харьков : Харьк. штаб-квартира СА ДПР, 1992. – 224с.

(2 прим.)

343

У-26


Уголовное право Украины [Текст] : учебник / отв. ред. Я.Ю.Кондратьев. – К. : Атика, 2002. – 448с. – 28грн.00коп.

(3 прим.)

343

У28


Удалова, Л. Д. Кримінальний процес України [Текст] : Особлива частина: підручник для вузів / Л. Д. Удалова. – К. : Кондор, 2009. – 280с. – 36грн.00коп.

(9 прим.)

343

У28


Удалова, Л. Д. Кримінальний процес України [Текст] : Загальна частина: навч. посібник для вузів / Л. Д. Удалова. – К. : Кондор, 2009. – 152с. – 28грн.00коп.

(8 прим.)343

У28


Удалова, Л. Д. Кримінальний процес України [Текст] : Загальна частина: Підручник для вузів / Л. Д. Удалова. – К. : Кондор, 2005. – 152с. – 24грн.00коп.

(10 прим.)
343

У28


Удалова, Л. Д. Кримінальний процес України [Текст] : Особлива частина: Підручник для вузів / Л. Д. Удалова. – К. : Кондор, 2005. – 280с. – 30грн.00коп.

(9 прим.)

343

У-74


Усатий, Г. О. Кримінально-правовий компроміс [Текст] / Г. О. Усатий. – К. : Атіка, 2001. – 128с. – 10грн.30коп.

(1 прим.)

343

Х-12


Хавронюк, М. І. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Текст] : станом на 15.11.05 / М. І. Хавронюк. – К : Юрисконсульт, 2006. – 550с. – (Бібліотека кримінального права). – 79грн.50коп.

(1 прим.)

343

Х-12


Хавронюк, М. І. Історія кримінального права європейських країн [Текст] : монографія / М. І. Хавронюк. – К. : Істина, 2006. – 192с. – 27грн.20коп.

(1 прим.)343

Х-12


Хавронюк, М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи [Текст] : порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія / М. І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048с. – 150грн.00коп.

(2 прим.)343

Х-86


Хохлова, І. В. Кримінальне право зарубіжних країн ( в питаннях та відповідях) [Текст] : навч. посібник / І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков. – К. : ЦНЛ, 2006. – 256с. – 24грн.00коп.

(1 прим.)
343

Ч-49


Чернишова, Н. В. Кримінальне право України:Загальна частина [Текст] : Навч. посібник / Н. В. Чернишова. – К. : Атіка, 2003. – 288с. – 31грн.00коп.

(1 прим.)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка