Базові навчально-методичні матеріали


Зразок залікового завданняСторінка2/2
Дата конвертації11.09.2018
Розмір256 Kb.
1   2

Зразок залікового завдання


Варіант № 5

 1. Охарактеризуйте політичні розвиток Англії у добу гептархії. (Рівень А)

 2. Поясніть, яким чином підписання «Великої хартії вольностей» поклало початок розвитку традиції захисту громадянських свобод (Рівень В).

 3. На основі аналізу військово-політичної ситуації в Європі наприкінці Першої світової війни та у повоєнний час, дайте власну оцінку причин участі Великої Британії у Другій світовій війні (Рівень С).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Відповідь на питання репродуктивного рівня оцінюється на “відмінно”, коли студент дає вичерпну відповідь на поставлене питання, демонструє знання фактологічного матеріалу, основних теоретичних проблем курсу, вміє застосовувати навчальну інформацію для осмисленого відтворення історичних подій. Оцінка “добре” передбачає в цілому правильну відповідь на поставлене питання “Задовільно” виставляється при наявності окремих помилок при висвітленні фактологічного матеріал) і даної проблеми. “Незадовільно” - за грубі помилки у висвітленні історичних подій, явищ та персоналій або повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання алгоритмічного рівня оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, вміє аналізувати, порівнювати, робить аргументовані висновки, застосовувати навчальну інформацію для осмислення стандартних ситуацій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, вміти робити аналіз і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення й розв’язання стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання творчого рівня оцінюється на "відмінно", коли студент вільно орієнтується в учбовому матеріалі, усвідомлено застосовує освоєну навчальну й наукову інформацію для осмислення нестандартних проблем, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни змістовно та логічно викладає матеріал, максимально дотримується хронології історичних подій і явищ, вміє аналізувати різні концепції, робить аргументовані висновки, вичерпно відповідає на додаткові запитання викладача, розглядає історію України в контексті світової історії, дає вичерпну характеристику визначним діячам України та європейського світу, їх ролі і місцю в історичному процесі, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни. На оцінку "добре" студент повинен чітко відповісти на запропоновані питання, вміти робити аналіз і висновки, але на додаткові запитання викладача відповідає з деякими погрішностями. Оцінка "задовільно" ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення."Незадовільно" - за грубі помилки в оцінці тих чи інших історичних подій, явищ та персоналій й повне незнання програмного матеріалу.

На заліку оцінка “зараховано” виставляється в тому разі, якщо вона відповідає параметрам “відмінно”, “добре”, “задовільно” (“відмінно ” при отриманні оцінок “5”, “5”, “5”; “4”. “5”, “5”; “5”, “4”. “5”; “добре ” - “5”, “4”,“4”; “4”, “4”, “5 ”;“3”, “4”, “5”; “задовільно ” - “5”, “3”, “3”; “3”; “4”, “4”; “3”. “3”. “3”).

Оцінка “не зараховано ” виставляється, коли студент дає відповідь лише на одно з трьох питань білету. допускає грубі помилки в оцінці тих чи інших історичних подій, явищ та персоналій або демонструє повне незнання програмного матеріалу. У такому разі оцінка відповідає параметрунезадовільно ” (“3” “З”, “2”; “2”, “З”, “З”; “2”, “2”, “2”).
Орієнтовні питання до заліку

 1. Нормандське завоювання та його наслідки.

 2. Великобританія в системі військових блоків початку ХХ століття.

 3. Поясніть, яким чином географічні чинники могли вплинути на історичний розвиток Британських островів.

 4. Участь Англії у Столітній війні. Її наслідки.

 5. Великобританія в Антигітлерівській коаліції.

 6. Спробуйте визначити впливи культури британські кельтів на сучасну культуру англомовних країн.

 7. Соціально-економічні та політичні процеси у ХІХ ст.

 8. Кліматичні умови Британських островів.

 9. Спробуйте визначити, які висновки зробили англійці з результатів революції 1640-1660 рр.

 10. Соціально-економічний розвиток у XVI ст.

 11. Консервативні реформи М.Тетчер та Д.Мейджора. Британський неоконсерватизм.

 12. Спробуйте визначити впливи культури Англії англосаксонської доби на сучасну культуру англомовних країн.

 13. Правління перших Стюартів. Причини Англійської революції.

 14. Англо-українські відносини у 20-му ст.

 15. Мистецтво та архітектура середньовічної Британії. Спробуйте визначити культурні впливи англійського середньовіччя на сучасну британську культуру.

 16. Особливості англійського абсолютизму.

 17. Президентство Б.Клінтона. Особливості зовнішньої та внутрішньої політики.

 18. Історичні регіони Британії. Походження їх назв. Спробуйте пояснити живучість регіональних відмінностей Великобританії в культурі і традиціях.

 19. Участь Англії у Великих географічних відкриттях.

 20. Сучасні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку англосаксонських країн, їх ролі в світі.

 21. Середньовічна англійська література. Визначте її впливи на британську культуру подальших століть.

 22. Основні етапи Англійської революції.

 23. Неоконсервативний курс Р.Рейгана та Дж.Буша. Особливості зовнішньої та внутрішньої політики.

 24. Романський та готичний стилі в англійській архітектурі.

 25. Зовнішня політика Англії доби Революції.

 26. Сучасна економічна географія Канади. Державний устрій.

 27. Особливості Північного Відродження. Англійська культура 16 ст. Визначте впливи останньої на культуру Британії подальших століть.

 28. Англосаксонське завоювання.

 29. Сучасна економічна географія Австралії та Нової Зеландії. Державний устрій.

 30. Англійська література і театр доби Відродження. Їх впливи на англійську культуру подальших століть.

 31. Історичний розвиток Уельсу в добу Середньовіччя

 32. Великобританія - провідна світова держава. Зовнішня політика к. ХІХ ст. – у 1914 р.

 33. Англійське мистецтво доби Відродження. Визначте їх впливи на англійську культуру подальших століть.

 34. Європейська політика Великобританії доби Французької революції та наполеонівських війн.

 35. Американсько-українські відносини. Українська діаспора в США.

 36. Матеріальна культура та розвиток технологій у XVI ст. Яке значення мав розвиток технологій у цей час на подальший технічний прогрес.

 37. Англійська Реформація. Її наслідки.

 38. Великобританія у Другій світовій війні. Битва за Англію. В.Черчілль.

 39. Англійська культура георгіанської доби. Який вплив вона мала на британську культуру подальших століть.

 40. Англійська культура вікторіанської доби. “Острівна ментальність”.

 41. Дві моделі економічного розвитку США у І пол. ХІХ ст.

 42. Сутність англійського консерватизму та лібералізму у ХІХ ст. Спробуйте визначити внесок англійського лібералізму та консерватизму у становлення сучасних уявлень про права людини.

 43. Політичні партії та угруповання доби Революції.

 44. Зовнішня політика Великобританії у XVIII ст. Війна за незалежність американських колоній. Формування Британської колоніальної імперії. Спробуйте визначити те позитивне і негативне, що дало британське урядування колоніям.

 45. Українці в Канаді. Канадсько-українські відносини.

 46. Промисловий переворот та його вплив на соціальний розвиток Великобританії.

 47. Протекторат О.Кромвеля.

 48. Реформи уряду К.Еттлі. Спробуйте пояснити причину кризових явищ у британській економіці 1950-1970-х рр.

 49. Найдавніше населення Британії.

 50. Боротьба із скандинавськими вторгненнями. Область Датського права. Король Альфред.

 51. Британська культура у 1900-1939 рр. спробуйте визначити політико-культурний “надлом” Британії у міжвоєнну добу.

 52. Зовнішня політика Англії доби Тюдорів.

 53. США у 1865-1917 рр. Партійна система. Соціально-економічний розвиток. Зовнішня політика.

 54. Британська культура в добу постмодерна. Спробуйте пояснити сутність поняття “після сучасності” (постмодерн)

 55. Економіка Англії доби Середньовіччя.

 56. Початок Холодної війни. Роль Великобританії у біполярному світі. Визначте позитивне і негативне, на вашу думку, в проамериканській політиці сучасної Британії.

 57. Регіони США. Особливості соціально-економічного розвитку та етнічного складу.

 58. Зародження традиції громадянських свобод в Англії. Парламент. Велика хартія вольностей.

 59. Війна за незалежність північноамериканських колоній. Утворення США. Декларація незалежності.

 60. Римська Британія. Романізація. Поясніть, який вплив мала римська культура на подальший культурний розвиток Британії.

 61. Перша світова війна. Її причини, наслідки для Британії.

 62. Відносини Великобританії та Європейського співтовариства у 1950-1970-х рр.

 63. Американська культура ІІ пол. ХХ ст. Поп-культура. Рок-культура. Постмодернізм. Сексуальна революція. Що, на вашу думку, виявилося найтривалішим спадком “культурної революції” 1960-х років.

 64. Економічна географія сучасної Великобританії.

 65. Суспільно-економічні процеси у Великобританії у міжвоєнну добу.

 66. Американська культура у ХІХ ст. Наскільки велика “самостійна вага” американської культури 19 століття у порівнянні з британськими впливами.

 67. Державний устрій Сполученого королівства. Регіональна політика.

 68. Правління Єлизавети Тюдор. Внутрішня та зовнішня політика королівської влади.

 69. Доктрина Монро та зовнішня політика США у І пол. ХІХ ст. Спробуйте визначити “щирість” загальнодемократичних і ліберальних гасел в офіційному обґрунтуванні американської зовнішньої політики 19-20 ст.

 70. Основні етапи історичного розвитку Канади. Квебекська проблема.

 71. Доба семи королівств. Християнізація Англії.

 72. Великобританія у системі міжнародних відносин 1920-1930-х рр. Чи був корисним для Британії 1930-х рр. пацифізм у зовнішній політиці?

 73. Історичний розвиток Шотландії в добу Середньовіччя

 74. Владні, судові та церковні установи Англії VI-XV ст.

 75. Криза та розпад Британської колоніальної імперії. Створення Британської співдружності. Чим було (і чи було) корисним в якомусь сенсі британське панування в колоніях?

 76. Особливості англійського феодалізму.

 77. США у 1917-1941 рр. Участь у першій світовій війні. Процвітання 1920-х та “Велика депресія”. Новий курс Ф.Рузвельта.

 78. Сучасні тенденції розвитку британського суспільства. Ольстерська проблема. Як, на вашу думку, можливо взагалі розв’язати ольстерський конфлікт.

 79. Зовнішня політика Англії в ХІ-XIII ст.

 80. Внутрішня та зовнішня політика уряду Т.Блера. Неолейборизм.

 81. Політичні та економічні процеси у США ІІ пол. ХХ ст. Становлення постіндустріального суспільства. Спробуйте визначити позитивні та негативні риси постіндустріального суспільства.

 82. Суспільно-політичний розвиток Англії у XV ст. Війна Троянд.

 83. Причини, хід та наслідки громадянської війни у США.

 84. Участь США у другій світовій війні. Що, на вашу думку, необхідно країні, щоб стати наддержавою (на прикладі США років війни)?

 85. Встановлення династії Тюдорів. Політика Генріха VII.

 86. Правові підстави політичного устрою США. Конституція США. Білль про права.

 87. Складання традицій демократії та парламентаризму у ХІХ ст. Парламентські реформи. Чартизм. Чому, на вашу думку, в Англії не відбувалось революцій після 17 століття?

 88. “Славна революція”. Становлення партійно-політичної системи Великобританії. Торі і віги.

 89. Становлення США як наддержави. Початок “холодної війни”. Основні етапи зовнішньої політики у 1945-1981 рр.

 90. Основні етапи історичного розвитку Австралії та Нової Зеландії. Проблема статусу корінного населення. Що, на вашу думку, поєднує англомовні країни світу (окрім мови)?


Рекомендована література

Базова

 1. Блэк Дж. История Британских островов. – СПб., 2008.

 2. Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи. 1787-1997. – М., 2010.

 3. Бураков Ю., Питльована Л. Нариси історії Англії Нового часу. – Львів, 2003.

 4. Вард Г. История США. – М., 2009.

 5. Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. – К., 2001.

 6. Галушко К.Ю. Кельтская Британия: племена, государства, династии с древности до конца ХV в. – К., 2005.

 7. Данилов С.Ю. История Канады. – М., 2006.

 8. Дэниел К. Англия: история страны. – М., 2007.

 9. Иванян Э.А. История США. – М., 2006.

 10. История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. – М., 2008.

 11. Кертман Л. География, история, культура Англии. – М., 1979.

 12. Кулышев Ю. Канада. – М., 1989.

 13. Маккормак Дж. Історія Ірландії. – К., 2006.

 14. Малашенок Г.П. Государственный строй Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. – К., 1989.

 15. Мортон А. История Англии. – М., 1950.

 16. Никифоров А.С.Государственный строй США. – М., 1975.

 17. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ в. Ч.1: 1900-1945. – М., 2003.

 18. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ в. Ч.2: 1945-2000. – М., 2001.

 19. Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. – М., 1959.

 20. Польская Н.М. Великобритания. – М., 1986.

 21. Тревельян Дж. Социальная история Англии. – М., 1959.

 22. Трухановский В. Новейшая история Англии. – М., 1958.

 23. Черчилль У. Британия в Новое время (ХVІ-ХVІІ вв.). – Смоленск, 2006.

 24. Черчилль У. Рождение Британии. – Смоленск, 2007.

 25. Шервуд Е. От англосаксов к англичанам. – М., 1988.

 26. Штокмар В. История Англии в средние век. – СПб., 2003.


Допоміжна


 1. Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. – М., 1984.

 2. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. – М., 1989.

 3. Басовская Н. Столетняя война: лев против лилии. – М., 2007.

 4. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. – СПб., 2001.

 5. Виноградов В. Британский лев на Босфоре. – М., 1989.

 6. Виноградов В. Девид Ллойд-Джордж. – М., 1972.

 7. Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. – М., 1984.

 8. Глебов А.Г. Англия в раннее средневековье. – СПб., 2007.

 9. Горелов М.М, Датское и нормандское завоевания Англии в ХІ веке. – СПб., 2007.

 10. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. – М., 1959.

 11. Джуэтт С.О. Завоевание Англии норманнами. – Минск, 2003.

 12. Зверева Г.И. История Шотландии. – М., 1987.

 13. Ивонин Ю.Е., Ивонина Л.И. Властители судеб. Смоленск, 2004.

 14. Квеннелы Ч.Г.Б. и М. История повседневной жизни Англии: 1066-1499. – Смоленск, 2006.

 15. Кертман Л. Дж.Чемберлен и сыновья. – М., 1991.

 16. Ковард Б. Оливер Кромвель. – Ростов-на-Дону, 1997.

 17. Крылов Н.С. – Английское государство. М., 1981.

 18. Кут С. Августейший мастер выживания. Жизнь Карла ІІ. – М., 2004.

 19. Левицкий А.Я. Город и феодализм в Англии. – М., 1987.

 20. Маклинн Ф. 1759. Год завоевания Британией мирового господства. – М., 2009.

 21. Матвеев В.А. Британия вчера и сегодня. – М., 1989.

 22. Мельникова Е. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. – М., 1987.

 23. Овчинников В. Корни дуба. Размышления об Англии и англичанах. – М., 1986.

 24. Перруа Э. Столетняя война. – М., 2006.

 25. Роуз К. Король Георг V. – М., 2005.

 26. Савело К. Раннефеодальная Англия. – Л., 1977.

 27. Сапрыкин Ю.М. От Чосера до Шекспира: этические и политические идеи в Англии. – М., 1985.

 28. Трухановский В. Уинстон Черчилль. – М., 1968.

 29. Трухановский В. Антони Иден. – М., 1976.

 30. Удэн Б. Лондон: Биография Лондона. – СПб., 2008.

 31. Флори Ж. Ричард Львиное Сердце. Король-рыцарь. – СПб., 2008.

 32. Хибберт К. Адмирал Нельсон. Частная жизнь. – М., 2008.

 33. Хибберт К. Королева Виктория. – М., 2005.

 34. Черчилль У. Вторая мировая война. 3т. – М., 1990-1991.

 35. Шальнев В.А. Британия: «меж строк» неписаной конституции. – М.,1982.

 36. Шлезингер А. Циклы американской истории. – М., 1991.

 37. Эриксон К. Елизавета І. – М., 2005.

 38. Эриксон К. Мария Кровавая. – М., 2008.

 39. Юм Д. Англия под властью дома Стюартов. – Т. 1, 2. СПб., 2001-2002.Інформаційні ресурси

Сайт «Образовательные ресурсы Интернета. История». – Режим доступу: http://www.alleng.ru/edu/hist2.htm.

Сайт «Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада». – Режим доступу: http://www.vostlit.info.

Сайт «Средние века и Возрождение». – Режим доступу: http://svr-lit.niv.ru/.Сайт «Атлас всемирной истории». – Режим доступу: http://historyatlas.narod.ru/.

Сайт «Портал о странах и народах мира». – Режим доступу: http://www.portalostranah.ru/.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка