Березнегуватський професійний ліцей портфоліо викладач професійно – теоретичної підготовкиСторінка1/2
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.18 Mb.
#13081
  1   2

Березнегуватський професійний ліцей

П О Р Т Ф О Л І О

викладач професійно – теоретичної підготовки
Чиженко Віктор Петрович

Березнегувате 2012


Загальні відомості про викладача

Прізвище, ім'я, по батькові: Чиженко Віктор Петрович

Рік народження: 07 серпня 1959 року

Освіта: повна вища

Назва навчального закладу, рік закінчення: Кримський сільськогосподарський інститут, 1981 р.

Спеціальність за дипломом: вчений агроном

Педагогічний стаж: 31 рік

Посада: старший майстер, викладач професійно – теоретичної підготовки

Предмети, які викладає: агротехнологія, технологія

Кваліфікаційна категорія, рік присвоєння: спеціаліст вищої категорії, 2007 р.

Педагогічні звання: «Старший викладач»

Нагороди: Грамота управління освіти і науки за сумлінну працю, за підсумками 2004-2005 н.р. та атестеції (наказ управління освіти № 362-К від 08.06.2005р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України в 2007р., за багаторічну сумлінну працю, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління та вагомий внесок у розвиток національної освіти

Рік і місце проходження останнього підвищення кваліфікаії: Донецький інститут післядипломної освіти ІПП, 2007 р.Педагогічне кредо:
Учитись важко, а учить ще важче. Але не мусиш зупинятись ти. Як дітям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти

Життєве кредо:
Ніколи не може бути бажання без прагнення його втілити.

Але для цього ви маєте єдине що в нас є,- це час!

Кожен з нас – це те, що він зумів зробити зі своїм часом

Той, хто прагне, зробить більше за того, хто може.


Моя мета:
Виховати людину нового покоління, використовуючи компетентнісно – орієнтовані педтехнології.
Проблемна тема, над якою працює:
Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А


Чиженка Віктора Петровича

викладача професійно –

теоретичної підготовки

Березнегуватського

професійного ліцеюЧиженко В.П. має великий педагогічний досвід. Заняття викладача відзначаються високою активністю учнів, впровадженням інноваційних технологій навчання та різних форм проведення уроків, зокрема використовує ігрові форми навчання та бінарні уроки.

Віктор Петрович бере активну участь у методичній роботі ліцею. Він ділиться своїм досвідом з молодими викладачами. Приймає участь у конкурсах та фестивалях педагогічної майстерності. Вивчає і використовує досвід своїх колег з інших навчальних закладів.

За між атестаційний період з 2007 року по 2012 рік викладач проводив цікаві відкриті заняття.

Викладачем Чиженком В.П. підготовлені цікаві за тематикою доповіді та реферати: «Організація і технологія механізованих робіт «Інтенсивна технологія вирощування та збирання озимої пшениці (методичні рекомендації для проведення уроків)», «Використання інтерактивних методів навчання на уроках організації механізованих робіт», «Вплив використання опорних конспектів на активізацію навчальної діяльності учнів».

Користується авторитетом серед колег та учнів ліцею.

Директор ліцею: Л.С.Павліченко

Голова методкомісії : Ю.В.Кедровський
Науково – методична діяльність

Застосування сучасних освітніх технологій на уроках загально технічної і професійно – теоретичної підготовки учнів
Учням, що закінчують ПТНЗ необхідно адаптуватися в складному сучасному світі та скоріше за все їм не стільки потрібна сума отриманих знань, скільки вміння їх знаходити самостійно, вони хочуть відчувати себе компетентними людьми в обраній професії, які творчо мислять, щоб успішно ствердитися в житті. Я вважаю, що добитися гарних успіхів у навчанні можна лише шляхом підвищення інтересу до предметів загальнопрофесійної і професійно – теоретичної підготовки. Напевно, однією з причин цього інтересу є непридатність деяких традиційних прийомів та методів навчання для сучасних молодих людей. Засвоєння загально професійних і професійно – теоретичних предметів припадає на 15 – 17 років, коли учні знаходяться в так званому «кризовому» періоді. В цей період розвинуте почуття самосвідомості та власної гідності. В цьому віці відбувається зміна психологічного розвитку, перебудова минулих відношень до світу, до себе, виникає потреба в самовизначенні та самовираженні. У підлітка викликає нудоту та дратування авторитарний натиск, наказ.

В сучасному навчальному закладі дуже важливий особистісний підхід, працювати з кожним в зоні його найближчого розвитку. Перехідний період часто в учнів протікає із загостренням хронічних захворювань, що викликає застосування на уроках технологій, що зберігають здоров`я . Одним з важливих моментів на уроці для учнів є розумінням необхідності особистої зацікавленості в набуванні знань, щоб учні могли відчути свою компетентність не лише в результаті, але і протягом всього процесу навчання. Я вважаю, що в цьому і є умова розвиваючого впливу навчання на особистість учня. Тому сучасний урок, на мою думку, повинен бути збудований у сполучені спеціально організованої діяльності та звичайного міжособистісного спілкування (готовність учня до контакту, довірливості, зацікавленості), таким чином через особистісний план спілкування на уроці реалізовую врахування вікових психологічних особливостей учнів: їх готовність до розширення кола спілкування, до переживання проблем дорослих, прагнення до самоствердження.

Досягти поставлених цілей мені можуть допомагають сучасні освітні технології, такі як технологія організації адаптаційно - розвиваючих діалогів, адаптивна система навчання, моніторинг. Сучасні технології дозволяють формувати та розвивати предметні та навчальні знання та вміння в процесі активної різнорівневої пізнавальної діяльності учнів в умовах емоційно – комфортної атмосфери, розвивати позитивну мотивацію навчання. Наприклад, одним з елементів технології організації адапта-ційнорозвивальних діалогів на уроках загальнопрофісійної та професійно – теоретичної підготовки є використання тренажера, який дозволяє застосовувати предметні знання та вміння, розвивати навички використання набутих понять . Використання тренажера розвиває в учнів вміння приймати участь в загальному діалозі. Здійснювати само- та взаємоконтроль, самоперевірку, формувати адекватну самооцінку. Робота в динамічних парах та малих групах дозволяє співвідносити свою діяльність з діяльністю інших, учень може провести не лише самооцінку, але й самокорекцію.
Бінарний урок як форма реалізації межпредметных зв'язків

Бінарні уроки - одна з форм реалізації міжпредметних зв'язків і інтеграції знань з кількох предметів. Це нетрадиційний вид уроку. Бінарний урок по своїй природі є однією з форм проекту, а саме, звичайно це міжпредметний, внутрішній короткостроковий чи середньої тривалості проект. Бінарні уроки дозволяють інтегрувати знання з різних областей для рішення однієї проблеми, дають можливість застосувати отримані знання на практиці. Доцільність інтеграції професійного навчання з іншими предметами вже не раз відзначалася в методичній літературі.

До загальних цілей бінарних уроків можна віднести: вивчення предметів на четвертому рівні системності знань; розвиток співробітництва педагогів; формування в учнів переконання в зв’язності предметів, у цілісності світу.

Психологічна і методична сумісність викладачів грає не останню роль у підготовці і проведенні бінарного уроку. У якій послідовності йде підготовка до проведенню бінарних уроків? У залежності від змісту програмного матеріалу кожен урок має свої особливості і не може будуватися по встановленому шаблоні. Але існують загальні вимоги до заняття виробничого навчання будь-якої професії, які варто дотримувати. До таким відносять:

- органічна єдність виховання і навчання;

- досягнення конкретних навчальних цілей;

- застосування різноманітних методів навчання з дотриманням принципів індивідуального підходу до учнів.

Важливим етапом підготовки бінарного уроку є спільне, ретельне планування.

Урок поділяється на доповнюючі друг друга частини, при цьому необхідно уникати дублювання. Висувається проблема дослідження, група поділяється на підгрупи, що займаються пошуком інформації, фактів і аргументів, необхідних для проведення дослідження, оформленням результатів. Майже завжди на цьому етапі учні випробують необхідність у додатковій літературі (інформації) по темі. Задача викладача на даному етапі - допомогти учням вибрати найбільш раціональні прийоми і способи виконання завдання.

Звичайно бінарні уроки проводяться на етапі творчого застосування матеріалу, і на таких уроках зважуються цікаві, практично значимі і доступні учнем проблеми на основі міжособистісної взаємодії. Результати роботи мають практичну цінність.

Бінарні уроки вимагають великої підготовки, як викладачів, так і учнів, тому їх неможливо проводити часто. Але такий урок, проведений не заради зовнішнього ефекту, а для систематизації знань, формування переконань у зв’язности предметів і цілісності світу, є важливим етапом у формуванні світогляду що учиться, розвитку його мислення.

Як одна з форм проекту, бінарні уроки:

- служать засобом підвищення мотивації вивчення, тому що створюють умови для практичного застосування знань;

- розвивають навички самоосвіти, тому що велику частину підготовки до уроку учні здійснюють самостійно і в позаурочний час;

- розвивають аналітичні здібності і винахідливість;

- володіють величезним виховним потенціалом;

- на бінарних уроках відбувається перенос уміння в нові області, що не вивчалися раніше, що допомагає учнем приймати рішення творчих виробничих ситуацій.

Ціль бінарного уроку - створити умови мотивованого практичного застосування знань, навичок і умінь, дати можливість побачити результати своєї праці й одержати від них радість і задоволення.

В проведенні бінарного уроку приймають участь кілька викладачів. Часто ця технологія використовується під час лекції. Лекцію можуть проводити два викладача різних предметів. Починає лекцію один викладач, який розкриває загальні питання. Потів інший викладач вже на конкретних прикладах закріплює матеріал.

Проведення бінарної лекції може проводитись по іншому сценарію. Перший викладач викладає своє бачення рішення якоїсь проблеми чи ситуації, інший вислуховує і по закінченню задає питання, доповнює, заперечує (питання також можуть задавати учні) Потім вони міняються місцями.

Інтегроване навчання має на увазі проведення бінарних уроків і уроків із широким використанням межпредметных зв'язків.
Типи і форми інтегрованих уроків
Тип уроку: урок формування нових знань

Уроки формування нових знань конструюються у формах:

урок-лекція;

урок-подорож;

урок-експедиція;

урок-дослідження;

урок-інсценівка;

навчальна конференція;

урок-екскурсія;

мультимедіа - урок;

проблемний урок.

Структура уроку містить наступні етапи: організаційний, постановки мети, актуалізації знань, уведення знань, узагальнення первинного закріплення і систематизації знань, підведення підсумків навчання, визначення домашнього завдання й інструктажу з його виконання.

Ціль уроку формування знань - організація роботи з засвоєння ними понять, наукових фактів, передбачених навчальною програмою.

Задачі:


освітні: познайомити; дати представлення; навчити читання й аналізу карт, схем; активізувати пізнавальну активність; розкрити типові риси і.т.д.

виховні: виховання почуття любові до Батьківщини ; гордості за свій край; формування екологічної культури; эстетическое виховання і т.д.

розвиваючі: продовжити розвиток уміння аналізувати , зіставляти, порівнювати, виділяти головне, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; приводити приклади , формувати уміння роботи з літературою , картами, таблицями , схемами і т.д.

Варто розділяти традиційний і сучасний уроки.

Традиційний урок вирішує загальноосвітню задачу - озброїти учнів знаннями і будується в основному на пояснювально-ілюстративному методі. На такому уроці широко застосовуються наочні приладдя , організується спостереження й опис побаченого.

Сучасний урок формування знань на основі сполучення різноманітних методів і засобів навчання вирішує комплекс задач. Використовуються як пояснювально-ілюстративні, так і частково пошукові, дослідницькі методи навчання, дискусія, різноманітні джерела знань, програми телебачення, кінофрагменти, магнітофонні записи, мультимедійні курси, інтернет-технології , інші технічні засоби навчання і контролю. Широко використовуються також різноманітні форми роботи: групова, фронтальна, ланкова, парна, індивідуальна.

На таких уроках створюється більше можливостей для рішення пізнавальних задач, висловлення пропозицій реалізації творчого потенціалу, словом, створюються умови для повного розвитку особистості учня.

Різновидами уроку формування нових знань є також уроки формування й удосконалювання знань, уроки закріплення й удосконалювання знань, уроки формування нового проблемного бачення. Тоді до перерахованих форм уроку можна додати семінар, заключну конференцію, заключну екскурсію.


Тип уроку: урок навчання умінням і навичкам

Урок навчання умінням і навичкам передбачає форми:

урок-практикум;

урок-твір;

урок-діалог;

урок - ділова чи рольова гра;

комбінований урок;

подорож;


експедиція і т.д.

Структура уроку включає етапи: організаційний, постановки мети, перевірки домашнього завдання й актуалізації знань, виконання задач стандартного типу, потім реконструктивно-варіативного типу, творчого типу, контролю сформованості умінь і навичок, визначення домашнього завдання.

Спочатку учні займаються відтворюючою діяльністю. Потім виконують завдання, що вимагають володіння узагальненими уміннями й елементами переносу знань і способів діяльності в нові ситуації. На цьому етапі застосовується диференційовано-групова форма навчання. Далі - виконання творчих задач, а наприкінці уроку - творча діяльність.

Ціль даного типу уроку - виробити в учнів визначені уміння і навички, передбачені навчальною програмою.

Задачі:

Освітні : познайомити; дати представлення; виробити уміння; навчити володіння прийомами ; поглибити знаннявиховні: показати роль; втягнути в активну практичну діяльність; сприяти вихованню природо- і культуроохранного, екологічної свідомості; створювати об'єктивну основу для виховання і любові до рідного краю; удосконалювати навички спілкування.

розвиваючі: навчити працювати з додатковою літературою й іншими джерелами інформації; готувати доповіді; виступати перед аудиторією, формування критичного мислення; уміння аналізувати, виділяти головне, узагальнювати і робити висновки.

На уроці формування умінь і навичок як основні джерела знань використовуються підручники, збірники задач, набори роздавального і дидактичного матеріалу, мультимедіа, інтернет-технології. Керуючи навчальною діяльністю учнів, учитель широко користається методами стимулювання, оперативного контролю. Тут особливо чітко реалізуються коригувальні і контрольні функції уроку, що сприяють організації навчальної діяльності школярів з найбільшої продуктивністю. Цей урок дозволяє здійснювати широку диференціацію навчання. Учні виконують завдання з урахуванням навчальних можливостей і завдяки цьому просуваються до мети оптимальним темпом.

Конструкція уроку дозволяє включати учнів у різні види парної, групової й індивідуальної роботи, що займають велику частину його часу. Можливо прибігати до індивідуалізованої та індивідуалізовано-групової форми навчання.

Цей урок володіє великим виховним потенціалом, що реалізується не тільки за рахунок ефективного використання ідейного змісту навчального матеріалу, але і за рахунок організації раціонального спілкування і колективної роботи, у процесі яких створюються умови для прояву учнями турботи друг про друга, надання допомоги і підтримки. Взаємний контроль, здійснюваний при цьому, сприяє розвитку самоконтролю. Так зважуються розвиваючі задачі.

На сполученні ланок закріплення знань, формування умінь і навичок конструюється урок удосконалювання знань, умінь і навичок. На цьому уроці учні, спираючи на попередні знання, розвивають їх, учаться їх застосовувати в різних ситуаціях. Йде процес осмислення знань, вироблення умінь і навичок.

На таких уроках панують практичні методи навчання, а по характері пізнавальної діяльності перевага віддається частково-пошуковим, репродуктивним методам.

Діяльність учителя специфічна. Спланувавши роботу учнів заздалегідь, він здійснює оперативний контроль, робить допомогу, підтримку і вносить корективи в їхню діяльність.


Тип уроку: застосування знань на практиці

Основні форми уроків даного типу:

рольові і ділові ігри;

практикуми;

уроки захисту проектів;

подорож;


експедиція і т.д.

Структура уроку має на увазі етапи: організаційний, постановки мети, перевірки домашнього завдання й актуалізації знань, оперування знаннями, уміннями і навичками при рішенні практичних задач, складання звіту про виконання роботи, визначення домашнього завдання. На цьому уроці учні, ґрунтуючись на раніше придбаних знаннях, займаються практичною діяльністю. Спочатку перевіряється виконання домашнього завдання, потім розбирається теоретичний матеріал з метою актуалізації знань. Після цього учні включаються у виконання конструктивних завдань, що мають яскраво виражену практичну спрямованість.

Ціль даного типу уроку - застосування знань на практиці.

Задачі:


освітні: навчити застосовувати отримані знання на практиці; оперувати наявним потенціалом у конкретній ситуації; закріпити уміння і навички роботи з :; навчити відстоювати свою точку зору; закріпити уміння виділяти проблеми.

виховні: втягнути в активну діяльність; формувати культуру, у тому числі й екологічну, формувати гуманні якості особистості учнів; удосконалювати навички спілкування.

розвиваючі: удосконалювати уміння роботи з джерелами знань; удосконалювати навички аналізу, узагальнення і т.п.; уміння виступати і захищати свою точку зору; розвивати творчі здібності; розвивати комунікативні навички роботи в групах; розвивати пізнавальний інтерес до навколишнього життю.

Уроки застосування знань на практиці будуються на сполученні парної, фронтальної, групової й індивідуальної роботи. Включення учнів у різноманітні види колективної роботи сприятливо позначається на формуванні гуманних якостей особистості. Навчальна діяльність, що розвивається під кутом рішення задач творчого характеру, сприяє їхньому ефективному розвитку.

На цих уроках, мобілізуючи теоретичні знання, діти включаються в експериментальну, дослідницьку, пошукову і частково-пошукову діяльність. У цьому їх висока розвиваюча роль. У дітей формуються наукові погляди, цілісний світогляд.
Тип уроку: урок повторення, систематизації й узагальнення знань, закріплення умінь

Цей урок має самі великі можливості інтеграції і реалізації межпредметных зв'язків.

Форми даного типу уроку:

повторювально-узагальнюючий урок;

диспут;

гра (КВВ, Щасливий випадок, Поле чудес, конкурс, вікторина);театралізований урок ;

урок-удосконалювання;

заключна конференція;

заключна екскурсія;

урок-консультація;

урок-аналіз контрольних робіт;

оглядова лекція;

оглядова конференція;

урок-бесіда.

Структура уроку будується на сполученні етапів : організаційного, постановки мети, оперування знаннями і способами діяльності в стандартних і нестандартних ситуаціях, підведення підсумків і формулювання висновків, визначення і роз'яснення домашнього завдання.

Ціль - більш глибоке засвоєння знань, високий рівень узагальнення, систематизації.

Такі уроки проводяться при вивченні великих тим чи програми наприкінці навчальної чверті, року. До них можна віднести підсумкові уроки.

Задачі:

освітні: виявити якість і рівень оволодіння знаннями й уміннями, отриманими на попередніх уроках по темі :, узагальнити матеріал як систему знань.виховні: виховувати загальну культуру, естетичне сприйняття навколишнього; створити умови для реальної самооцінки учнів, реалізації його як особистості.

розвиваючі: розвивати просторове мислення, уміння класифікувати , виявляти зв'язку, формулювати висновки; розвивати комунікативні навички при роботі в групах, розвивати пізнавальний інтерес; розвивати уміння пояснювати особливості:, закономірності:, аналізувати:, зіставляти:, порівнювати: і т.д.

На уроці повторення і систематизації знань учні включаються в різні види діяльності. Проводяться бесіди, дискусії, лабораторні роботи, практикується виконання завдань, рішення задач. На цих уроках, поряд з бесідою включаються короткі повідомлення учнів, виступу з усними рецензіями на окремі статті, книги, присвячені питанню, що розбирається.

Ефективність уроку залежить від того, наскільки широко використовуються на ньому різні види репродуктивно-пошукової, частково пошукової, творчої діяльності школярів. Він не досягає своєї мети, якщо віддається перевага звичайної відтворюючої діяльності. Учитель готує задачі творчого характеру, що дозволяють по-новому глянути на раніше вивчене . Розвиваюча функція при цьому переносити, згортати і систематизувати знання.

Урок повторення й узагальнення знань дозволяє застосовувати групову форму навчальної роботи. Різні групи учнів можуть включатися у виконання різних завдань з тією метою, щоб потім повніше освітити різні питання раніше вивченого матеріалу. При такій організації навчальної роботи школярі переконуються в перевазі колективних форм навчальної діяльності. На цих уроках відновлюються знання, попереджується забування. Їхній розвиваюча функція виявляється через способи аналізу, систематизації матеріалу. Виховні задачі зважуються не тільки через методи, зміст навчального матеріалу, але і через організацію колективної діяльності учнів.
Тип уроку: урок контролю і перевірки знань і умінь

Оперативний контроль на уроках здійснюється постійно, але для докладного контролю конструюються спеціальні уроки.

Форми уроку:

урок-залік;

вікторина;

конкурси;

огляд знань;

захист творчих робіт, проектів;

творчий звіт;

контрольна робота;

співбесіда.

Ціль уроку контролю знань і умінь - здійснити контроль навчання, продовжити систематизацію знань, виявити рівень засвоєння матеріалу, сформованості умінь і навичок.

Задачі:

освітні: виявити якість і рівень оволодіння знаннями й уміннями, отриманими на уроках теми :, узагальнити матеріал, як систему знань, перевірити здатність до творчого мислення і самостійної діяльності, закріпити уміння працювати з тестовими завданнями.виховні: сприяти формуванню відповідального відношення до навчання, готовності і мобілізації зусиль на безпомилкове виконання завдань, виявити найбільшу активність у їхньому виконанні; виховати культуру навчальної праці, навичок самоосвіти, ощадливої витрати часу.

розвиваючі: розвити логічне мислення, пам'ять, здатність до аналізу і синтезу; формувати навички самоконтролю, навички роботи в колективі (при використанні колективної роботи).

У залежності від використовуваних форм навчальної роботи виділяють уроки комплексного, усного і письмового контролю знань, умінь і навичок, а так само контролю програмованого по електронних підручниках і посібникам.

Технології впровадження бінарних уроків розроблені на середньому рівні. Не всі можливості даної технології вже описані.

Технологія передбачає обов’язкову підготовку з боку педагогів і може займати багато часу. Бінарні уроки не можуть застосовуватися часто в педагогічній діяльності, бо вони досить складні у підготовці. Протипоказаннями у застосуванні бінарних уроків є несогласованість, несумісність педагогів.

Власні методичні розробкиМетодична розробка бінарного уроку з предметів:

«Сільськогосподарські машини» та «Організація і технологія механізованих робіт»

Каталог: download
download -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
download -> Уроках «Художньої культури»
download -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
download -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
download -> Реферат виконується на форматі А4
download -> Образотворче мистецтво
download -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
download -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка