Безпечна харчова продукція – вимоги законoдавства, стандартів, клієнтівPdf просмотр
Дата конвертації02.12.2019
Розмір1.43 Mb.
#85740
HACCP presentation
HACCP presentation, cxp 075r, cxp 075r

БЕЗПЕЧНА ХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ –
ВИМОГИ ЗАКОНOДАВСТВА,
СТАНДАРТІВ, КЛІЄНТІВ

Юрій Оглашенний, експерт з
безпечності харчових продуктів

2
ДЛЯ ЧОГО НАССР?
1.
Вимоги міжнародного та українського ринку харчових
продуктів.
2.
Вимоги законодавства.
3.
Зростання вимог споживачів.
4.
Оптимізація технологічних та допоміжних процесів,
стабільно безпечний, якісний продукт і економічний
ефект.
5.
Гнучкий підхід до малих виробників.


3
Відповідність продукції вимогам харчового законодавства
ЄС.
Що потрібно:
1.
Гармонізація українського та європейського харчового законодавства.
2.
Відповідність діяльності українських контрольних
органів з безпечності харчових продуктів
європейським вимогам щодо діяльності таких
органів.
3.
Відповідність операторів ринку вимогам законодавства.

Умови
експорту
продукції на
ринок ЄС

Новий підхід в принципах Пакету з харчової
гігієни ЄС

Впровадження принципу «від ферми до столу»

Відповідальність за безпечність харчових
продуктів покладена, в основному, на виробників

Сфокусованість на цілях, а не на способах їх
досягнення

Компетентні органи не є відповідальними за
безпечність та якість продукції, а тільки
перевіряють досягнення цілей виробниками

Офіційний контроль базується на принципах
аудиту

ВИМОГИ КЛІЄНТІВ, СПОЖИВАЧІВ
Безпечний продукт
Безпечність продуктів харчування -
це забезпечення
того, що продукт не зашкодить споживачеві, якщо він
приготовлений і спожитий відповідно до призначення.

(Codex Alimentarius)

Якісний продукт
Якість продуктів харчування

це сукупність ознак
одиниці стосовно її придатності виконувати визначені й
передбачувані вимоги.
(ISO 8402)

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА
Вимоги
Європейського
законодавства
стосуються
безпечності харчових продуктів
Європейське законодавство:
Оператори ринку харчових продуктів встановлюють,
виконують і підтримують постійну процедуру або процедури,
що базуються на принципах НАССР.
(Регламент Європейського Парламенту та Ради №852/2004 від
29
квітня 2004 року про гігієну харчових продуктів. Стаття 5)
Українське законодавство:
Особи, які займаються виробництвом або введенням в
обіг харчових продуктів, повинні:
………….
2) застосовувати санітарні заходи та належну практику
виробництва, системи HACCP
та/або інші системи
забезпечення безпечності та якості під час виробництва
та обігу харчових продуктів; (З а к о н У к р а ї н и «Про безпечність
та якість харчових продуктів». Стаття 20)

Схеми сертифікації, схвалені GFSI
Схеми для виробників:
BRC Global Standard Version 5
Dutch (
Голандський) HACCP (Option B)
FSSC 22000
Global Aquaculture Alliance BAP Issue 2 (GAA
Seafood Processing Standard)
Global Red Meat Standard Version 3
International Food Standard Version 6
SQF 2000 Level 2
Synergy 22000

Загальні вимоги стандартів

1.
Вимоги до інфраструктури підприємтсва.
2.
Система НАССР та її програми-передумови.
3.
Вимоги до якості проведення виробничих та
допоміжних процесів.
4.
Зобов’язання керівництва оператора ринку.
5.
Валідація, верифікація процесів, постійне
вдосконалення.

9
HACCP
Контроль
Темпера- тури
Прибирання і дезінфекція
Гігієна персоналу
Контроль шкідників
Відповідальність керівництва

Обладнання
Побутові приміщення
Планування виробничих приміщень
Вентиляція та охолодження
Інфраструктура

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА
Програми-передумови НАССР – GMP, GHP
З ЧОГО ПОЧИНАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАССР
Аналіз небезпечних факторів,
визначення ККТ

ПРОГРАМИ-ПЕРЕДУМОВИ HACCP
Безпечність води
та льоду
Чистота
контактних
поверхонь,

Специфікації

і контроль
постачальників
Захист продуктів
від сторонніх
домішок та речовин
Контроль
шкідників
Здоров’я та
гігієна персоналу
Навчання
Відклик та
простежуваність
Попередження
перехресного
забруднення
Транспортування
та зберігання
Правильне маркування,
безпечне зберігання,
використання токсичних
сполук
Поводження з
відходами
Зобов’язання
керівництва
Впровадження
коригувальних
заходів
Догляд за
побутовими

приміщеннями


Стандартний підхід

Критеріїякі вимоги

Моніторинг

що? Як? Коли? Хто?

Коригувальні заходи

якщо виявлено
невідповідності

Записи


докази

Верифікація


перевірити як все працює


СПРОЩЕНИЙ ПІДХІД ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ
Деяким підприємствам нема потреби у
запровадженні усіх процедур. Такий спрощений
підхід ґрунтується на оцінці ризику. Це можуть
бути наступні підприємтства:
1.
Дуже малі виробники.
2.
Виробники, які продають продукцію лише на
місці виготовлення.
3.
Виробники, які здійснюють прості
технологічні процеси (пакування,
транспортування).
4.
Виробники, продукція яких не чутлива до
можливих забруднень.

СПРОЩЕНИЙ ПІДХІД ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ
1.
Простий технологічний процес – відсутність
небезпечних факторів.
2.
Всі небезпечні фактори контролюються
програмами-передумовами.
3.
Використання стандартних технологій, щодо
яких проведено НАССР-дослідження.
4.
Візуальні спостереження за ККТ.
5.
Документування лише відхилень.
6.
Ведення документації виключно з безпечності
продукції.

Оцінювання ризику

Критерії
І. Структура та обладнання.
ІІ
.
Потужність (продуктивність)
ІІІ.
Асортимент
ІV. Технологія (
тип продукту
)

V.
Походження та відповідність сировини.
VІ. Постачання води.
VІІ. Системи самоконтролю.
V
ІІІ. Кваліфікація персоналу
ІХ. Лабораторний моніторинг
Х. Управління потужностями
ХІ. Вдосконалення
ХІІ. Система швидкого сповіщення
ХІІІ. Місцезнаходження (ділянка).

ЩО МОЖУТЬ ЗРОБИТИ ІНСПЕКТОРИ?

Скільки яєць з лотка на 20 штук ми повинні перевірити,
щоб переконатись, що всі вони безпечні?

Відповідь: ?
Скільки інспекторів потрібно, щоб переконатись, що вся
харчова продукція, яка випускається, є безпечною?

Відповідь: ?

Hazard
Система, яка
Analysis
i
дентифікує, оцінює і
Critical
контролює
Control
небезпечні фактори, важливі
Point
для безпечності продукції
(Codex Alimentarius)

Аналіз небезпечних факторів та
критичні контрольні точки.

ВАЖЛИВО ДЛЯ HACCP!

Небезпечний чинник
-
це щось, що МОЖЕ
бути небезпечним.

Наприклад, електричний струм є
небезпечним фактором
.

Стосовно продуктів харчування –
небезпечний фактор

біологічний, хімічний
чи фізичний агент, або стан продуктів, що
потенційно може спричинити загрозу
здоров’ю людини.

Хімічні
• Забруднення довкілля (діоксин, важкі метали,
радіонукліди)
• Пестициди, залишки ліків
• Токсини (мікотоксини, морські біотоксини,
рослинні токсини)
• Небезпечні метаболіти
Алергени
Пріони

Біологічні
Бактерії та токсини
(Клостридії, Лістерія,
Сальмонела, Стафілококи)
Віруси

(Гепатит А, ротавірус rotavirus)
Паразити

(Трихінела, Анізакіс і т.п.)

Фізичні
– скло, метал

ВАЖЛИВО ДЛЯ HACCP!

Ризик

ймовірність того, що небезпечний
чинник БУДЕ небезпечним.

Наприклад, удар електричним струмом –
ризик

від електрики

Стосовно продуктів харчування – ризик –
ймовірність того, що небезпечний чинник
БУДЕ причиною негативного впливу на
здоров’я людини.

ВАЖЛИВО ДЛЯ HACCP!

Контрольний захід

дія, що ліквідує
ризик

того, що
небезпечний чинник
буде мати
негативний вплив, чи зменшить його до
прийнятного рівня.

Наприклад, ізоляція і запобіжники є
контрольними заходами
для зменшення
ризику

удару електрикою

Стосовно продуктів харчування,
контрольними заходами є…...?


Можна перевіряти продукти на вміст всіх
небезпечних чинників.

АЛЕ


Тестування кінцевого продукту не дає нам
гарантії, наприклад, щодо мікробіологічного
небезпечного чинника – не завжди
вдається його виявити, так само неможливо
у всій партії визначити сторонні предмети

Що робити, коли у кінцевому продукті є
небезпечний чинник? Утилізувати тони
продукції? Це погана стратегія.

ЯК НАМ ПЕРЕКОНАТИСЬ, ЩО ПРОДУКТИ БЕЗПЕЧНІ І
НЕ МІСТЯТЬ ЖОДНОГО НЕБЕЗПЕЧНОГО ЧИННИКА?

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ HACCP

1)Організувати групу HACCP
Навчання, відповідальність, взаємозамінність
2)Описати продукт
Назва, характеристики, пакування, маркування, термін та
умови зберігання, транспортування, спосіб споживання,
чутливі групи споживачів, спосіб продаж
3)Ідентифікувати призначене використання
Спосіб споживання, ймовірне неправильне споживання
4)Розробити блок-схему процесу
Усі технологічні етапи, які можуть мати вплив на безпечність
5)Перевірити блок-схему на виробництві
Хто перевіряв і коли

Ідентифікувати у продукті небезпечні
чинники з високим ризиком, які потребують
особливої уваги.
Принцип 1:
Аналіз небезпечних чинників
Встановити контрольні заходи
Це може бути:
– Специфікації сировини та сертифікації
постачальника,
– Аудитування постачальників,
– Впровадження якісної виробничої практики
(GMP) і якісної практики гігієни (GHP),
– спеціальна обробка,
– Інструкції з використання, маркування і т.п.

Це може бути:
– Специфікації сировини та сертифікації
постачальника,
– Аудитування постачальників,
– Впровадження якісної виробничої практики
(GMP) і якісної практики гігієни (GHP),
– спеціальна обробка,
– Інструкції з використання, маркування і т.п.

Встановити контрольні
заходи
ІДЕНТИФІКОВАНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЧИННИКИК
ПОВИННІ БУТИ ПІД КОНТРОЛЕМ

ПОТРІБНО ПЕРЕКОНАТИСЬ, ЩО КОНТРОЛЬНІ
ЗАХОДИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРАВИЛЬНО
За допомогою моніторингу
контрольних заходів
Але

Це не реально здійснити
Вихід:
Проводити моніторинг тільки тих
кроків, які є критичними щодо
безпечності продукції - КТК

Принцип 2:

ЯКІ КРОКИ Є КРИТИЧНИМИ ДЛЯ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ?
КТК

– це етап, на якому можна застосувати
контроль, і який є необхідним для запобігання,
вилучення чи уникнення небезпечного чинника
чи його приведення до прийнятного рівня.
Іншими словами
, якщо на цьому етапі не
застосувати контроль, то є високий ризик того,
що продукт буде небезпечним.

Для визначення КТК:
• Використовують професійне обгрунтування
•Рекомендовано використовувати “дерево
рішень”


Порядок проведення аналізу
небезпечних факторів
Серйозність шкідливого впливу - C
Ймовірність
виникнення
небезпечног
о фактора
- B
K = B x C
Мала
(C = 1)
Середня
(C = 2)
Велика
(C = 3)
Мала
(B = 0,1)
K = 0,1
-
K = 0,2
-
K = 0,3
-
Середня
(B = 0,2)
K = 0,2
-
K = 0,4
-
K = 0,6
+
Велика
(B = 0,3)
K = 0,3
-
K = 0,6
+
K = 0,9
+
Якщо коефіцієнт К > 0, 6, то небезпечний фактор значимий

Зразок дерева рішень для визначення ККТ
Цим кроком/етапом проекту небезпечний
фактор усувається або знижується до
прийнятного рівня?
Ні
Чи може ймовірність виникнення небезпечного фактора
перевищити допустимий рівень і чи може небезпечний фактор
зрости до неприйнятного рівня?
3
Так
Ні
Не ККТ
Стоп
Небезпечний чинник буде усунений на наступному
етапі процесу чи ймовірність його появи знизиться
до прийнятного рівня?
Так
Ні
Не CCP
Стоп*
Критична контрольна точка
(ККТ)
Так
Так
Ні
Враховуючи вимоги до безпеки
продукту, на цьому етапі потрібен
контроль?
Ні
Не CCP
Модифікувати процес,
етап або продукт
В цьому місці/етапі процесу наявні контрольні заходи
для ідентифікованого небезпечного фактора

Так
Стоп*

Принцип 3:
Встановити критичні межі

Це означає, що потрібно:
– Які параметри потрібно моніторити,
– Встановити для цих параметрів межі між
прийнятним і неприйнятним значенням і
– Забезпечити, що під час моніторингу ці
межі дотримані
ЯК ПЕРЕКОНАТИСЬ, ЩО КОНТРОЛЬНІ
ЗАХОДИ Є ЕФЕКТИВНИМИ?

Принцип 4:
Встановити процедуру моніторингу

• Частота моніторингу важлива, оскільки
ми зможемо зробити певні коригування
перш, ніж ситуація вийде з-під контролю
• Фізичні та хімічні тестування часто
ефективніші, ніж мікробіологічні
• Мета моніторингу – пересвідчитися, що
контрольні заходи виконуються
правильно.
ПОТРІБНО ВСТАНОВИТИ МЕТОДИ ТА ЧАСТОТУ
МОНІТОРИНГУ

Принцип 5
Встановити
коригувальні дії


Що визначає процедура з коригувальних дій:
- компетенцію та відповідальність персоналу;
- коригувальні дії, які потрібно впровадити,
щоб привести КТК під контроль;
- поводження з потенційно небезпечною
продукцією (з часу останнього успішного
контролю КТК);
- інформування
- записи
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО МОНІТОРИНГ
ПОКАЗУЄ ЗБІЙ У ПРОЦЕСІ?

Принцип 6:
Встановити процедури верифікації, щоб
піджтвердити, що система НАССР працює
ефективно

Верифікація (перевірка)
– застосування методів,
процедур, аналізів та інших оцінювань, додатково
до моніторингу КТК, щоб визначити відповідність до
плану НАССР.
Іншими словами
, чи робимо ми те, що планували? І
чи це, що ми планували, є достатнім?

Мета верифікації:
забезпечити ефективне
впровадження НАССР плану і перевірити чи
постійно ми дотримуємось НАССР-плану.
ПОТРІБНО ПЕРЕКОНАТИСЬ, ЩО ВСІ РІШЕННЯ
Є ПРАВИЛЬНИМИ ТА ЕФЕКТИВНИМИ.

Слайд 33
Це приводить до верифікації і валідації.
Валідація (підтвердження)
– це отримання
доказів того, що всі елементи НАССР-плану є
вірними і забезпечують безпечність продукції.
Іншими словами
це процес збору доказів того,
що контрольні заходи і дослідження НАССР є
ефективним.
Мета валідації:
продемонструвати, що всі
рішення, прийняті під час дослідження НАССР
мають під собою наукове і/чи технічне
обгрунтування, базуються на прийнятних
практиках.

ПОТРІБНО ПАМ’ЯТАТИ, ЩО РІШЕННЯ МОЖЕ
БУТИ ПРАВИЛЬНИМ СЬОГОДНІ І
ПОМИЛКОВИМ ЗАВТРА.

Слайд 34
Приклади верифікації
:

Огляд скарг,

Періодичне
тестування
сировини і
продукції,

Огляд записів
моніторингу КТК

Документація з
калібрування

Аудити, інспекції.

ПРИКЛАДИ ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ВАЛІДАЦІЇ
Приклади валідації
:

Перевірка, чи НАССР
покриває всі процеси

Аналіз небезпечних
чинників

Чи правильно
встановлено критичні
межі

Чи відповідні процедури
моніторингу

Процедури верифікації і
коригувальні дії


Слайд 35
Валідація допомагає:


Переконатись, що
НАССР є правильно
продуманий і
ефективний.

Представити клієнтам
чи перевіряючим
органам докази того,
що наші рішення
правильні, а
контрольні заходи
ефективні.
ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА ВАЛІДАЦІЯ ТА
ВЕРИФІКАЦІЯ?
Верифікація
допомагає
переконатись, що:

Все, що
заплановано –
виконується

HACCP повністю
впроваджений і
працює

всі результати
аналізування
системи взяті до
уваги.


Слайд 36
ОСТАННІЙ ПРИНЦИП
Принцип 7:


Впровадити документування всіх процедур
та протоколів


Документація важлива для отримання
доказів того, що всі ці дії виконані
належним чином. Документація дуже
корисна для ефективної комунікації

• HACCP-план містить:
- Опис продукту
- Перевірену блок-схему
виробництва
- Аналіз небезпечних чинників
- Критичні межі
- Протоколи нарад НАССР групи
- Верифікація
А також
• Процедури моніторингу КТК
• Процедуру верифікації
• Протоколи моніторингу КТК
• Звіти про аудити системи
НАССР
• Записи корегувальних дій
ДОКУМЕНТАЦІЯ HACCP
Вимоги до документації
НАССР:
•Повинна охоплювати
всю систему НАССР
•Ідентифікаційні номери
для всіх документів.
•Контроль документації
•Доступ до записів
•Діюча і акуратна


• Відсутність відповідального керівництва
• Програми-передумови НАССР не впроваджені
належно
• Погана організація
• Не розуміння принципів HACCP
• Не використання НАССР як ефективного
інструменту зменшення втрат від випуску
небезпечної продукції
• Відсутність внутрішньої комунікації
• Відсутність навчання
• HACCP-план надто складний
• Відсутність валідації та верифікації
ТИПОВІ ПРИЧИНИ НЕЕФЕКТИВНОСТІ
HACCP

• Запуск нового продукту/перенесення продукту
на іншу лінію
• Встановлення нового обладнання, яке може
впливати на безпечність
• Новий вид сировини
• Зміни в технологічному процесі
• Зміни в структурі фабрики
• Нова упаковка
• Продовження терміну зберігання
• Зміна постачальників
• Важливі зміни у способі споживання чи продаж
продукту


ПРИЧИНИ ПЕРЕГЛЯДУ
НАССР ПЛАНУ

Слайд 40
Що таке простежуваність?


Простежуваність означає спроможність
відстежити харчовий продукт, корм для тварин,
тварину, призначену для виробництва харчових
продуктів, або сполуку, призначену для
включення в харчовий продукт або корм для
тварини на всіх етапах виробництва, переробки
та збуту"
Джерело: стаття 3 Постанови (ЕС) № 178/2002
Тобто:
Простежуваність є спроможністю одержати
інформацію про рух харчових продуктів або
кормів для тварин по всіх встановлених етапах
виробництва, переробки та збуту

Európai
Fogyasztók
Szállít
ók
Kereskedel em
ЛАНЦЮГ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ – ВІД ФЕРМИ ДО
СТОЛУ
ПОСТАЧАННЯ КОРМІВ ДЛЯ
ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ
ФЕРМИ (первинне виробництво)
ПОСТАЧАННЯ
Élelmiszeripari feldolgozók
ХАРЧОВА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ТОРГІВЛЯ
СПОЖИВАЧІ
ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ
ВИРОБНИКИК КОРМІВ ДЛЯ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗА ВСІМА ВИДАМИ
УПАКОВОК
42
Торгова одиниця
Споживча одиниця
Палета
/////////

ЗРАЗОК МАРКУВАННЯ В ЄС

Слайд 44
ЗРАЗОК КАРТКИ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ
Категорія
(сировина, пакувальні матеріали, напівфабрика ти)
Назва
Дата
дата виготовлення
Зміна
1
№ партії
12345
Норма пакування

10 кг
Спожити до
25.08.09
Кількість

370 кг
СТАТУС
ДОЗВОЛЕНО

Processing
1
Processing
2
Which Semiproducts&Raw
Materials ?
R.M. Lot 1
R.M. Lot 2
R.M. Lot 3
R.M. Lot 4
F.G. Lot 23
F.G. Lot 21
F.G. Lot 22
ЗВОРОТНА ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ


Processing
1
Processing
2
Withdrawal or
Recall !
R.M. Lot 1
R.M. Lot 2
R.M. Lot 3
R.M. Lot 4
F.G. Lot 21
F.G. Lot 23
F.G. Lot 22
ПРЯМА ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ
Production
Traceability
І

Визначення аудиту
47
Систематична та незалежна перевірка з
метою визначення, чи відповідає
діяльність та пов’язані з нею результати
запланованим заходам, чи запроваджені
ці заходи ефективно та чи є вони
достатніми для досягнення цілей
Суть аудиту
Чи Ви робите те, що запланували і чи це є відповідним?Етапи аудиту
4 8
Плануван
ня та
підготовка
Проведен
ня аудиту
Аналізування та
результати
Погодження
корегувальни
х дій
Перевірка
ефективності
виконання

49
• Навчання з проведення аудиту.
• Знання НАССР
• Знання технології
• Об’єктивність, незалежність.
• Комунікативні здібності, хороші манери
• Системний логічний підхід
ВИМОГИ ДО АУДИТОРІВ
НАССР

50
НАССР – економічний ефект
Витрати
1.
Впровадження
програм-
передумов – 50%
2.
Впровадження НАССР –
людські
ресурси,
консультації, навчання –
25%.
3.
Сертифікація щорічно –
25%
(якщо потрібно)
4.
Забезпечення ефективності
роботи – 5-15% від затрат
на впровадження


Надходження
1.
Розширення ринків збуту.
2.
Оптимізація процесів.
3.
Зменшення інцидентів з
небезпечною/невідповідною
продукцією.
4.
ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА


Дякую за Вашу
увагу


Наші координати:
01001, Україна,
Київ, вул. Володимирська, 4, 2-й поверх
Телефон: (044) 232-97-55
Факс: (044) 232-97-56
E-mail: mzarytska@agroinvest.org.ua
Інтернет-сторінка: www.agroinvest.org.ua
Запрошуємо до співпраці

Document Outline

 • Слайд номер 1
 • Слайд номер 2
 • Слайд номер 3
 • Новий підхід в принципах Пакету з харчової гігієни ЄС
 • Слайд номер 5
 • Слайд номер 6
 • Схеми сертифікації, схвалені GFSI
 • Загальні вимоги стандартів
 • Слайд номер 9
 • Слайд номер 10
 • Стандартний підхід
 • СПРОЩЕНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ
 • СПРОЩЕНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ
 • Оцінювання ризику
 • Слайд номер 15
 • HACCP
 • Слайд номер 17
 • Слайд номер 18
 • Слайд номер 19
 • Слайд номер 20
 • Слайд номер 21
 • Слайд номер 22
 • Слайд номер 23
 • Слайд номер 24
 • Слайд номер 25
 • Слайд номер 26
 • Слайд номер 27
 • Слайд номер 28
 • Слайд номер 29
 • Слайд номер 30
 • Слайд номер 31
 • Слайд номер 32
 • Слайд номер 33
 • Слайд номер 34
 • Слайд номер 35
 • Принцип 7: Впровадити документування всіх процедур та протоколів Документація важлива для отримання доказів того, що всі ці дії виконані належним чином. Документація дуже корисна для ефективної комунікації
 • ДОКУМЕНТАЦІЯ HACCP
 • Слайд номер 38
 • Слайд номер 39
 • Що таке простежуваність?
 • Слайд номер 41
 • ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗА ВСІМА ВИДАМИ УПАКОВОК
 • ЗРАЗОК МАРКУВАННЯ В ЄС
 • Слайд номер 44
 • ЗВОРОТНА ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ
 • ПРЯМА ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ
 • Визначення аудиту
 • Етапи аудиту
 • Слайд номер 49
 • Слайд номер 50
 • Слайд номер 51
 • Слайд номер 52


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка