Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. ОСкачати 14.74 Mb.
Сторінка89/103
Дата конвертації23.10.2016
Розмір14.74 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   103

Тема: Як писати рефератМета: поглибити й систематизувати поняття про реферат, вчити учнів опрацьовувати літературу відповідно до теми; навчити визначати головну думку, робити висновки й узагальнення; використовувати отриману інформацію для виконання завдання. Розвивати зв’язне мовлення. Виховувати культуру письма.

Обладнання: «Тлумачний словник», довідковий матеріал.
Золото добувають із землі, а знання — з книг.

(Народне прислів’я)
Хід заняття

І. Організаційний момент

Створення позитивної атмосфери навчання. Аутотренінг

Щоб збадьоритися й налаштуватися на творчість, заплющуємо очі й голосно повторюємо: • Я радісний…

 • Я щасливий..

 • Зі мною друзі…

 • Вони мене люблять…

 • Мені приємно, я легко дихаю…

 • У класі тепло, сонячно…

 • Я готовий гарно попрацювати!


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Як відзначають вчені, одним із суттєвих показників людської культури є мовлення. Культура мовлення — це духовне обличчя людини. Воно свідчить про загальний розвиток особистості, про ступінь прилучення її до духовних багатств рідного народу й надбань усього людства.

Основою мовленнєвої культури є грамотність, а мовлення має бути не тільки правильним, а й лексично багатим, синтаксично різноманітним. Щоб цього досягти, слід вслухатися в живе мовлення, вдумливо читати політичну, художню, наукову літературу, користуватися словниками. Треба активно розвивати своє мовлення: усно й письмово викладати думки, перебудовувати написане, шукати найкращі й найдоцільніші варіанти висловлювання. Мовлення справді досконале, витончене тоді, коли воно якнайповніше і найточніше передає думки чи малює образи, сприймається легко, зрозуміло.

Отже, наше завдання: висловлюватися точно, грамотно, в логічній послідовності, аргументуючи фактами, використовуючи цитати, роблячи власні висновки, спираючись на прочитане.


ІІІ. Основний зміст заняття

1. Вправа «Довідкове бюро».

Поясніть лексичне значення слів:

цитата, коментар, монографія, гіпотеза, абревіатура, оратор. (Робота з «Тлумачним словником»).Цитата – точний, дослівний уривок з якого-небудь тексту; випис, витяг, виписка.

Коментар – пояснення, тлумачення до якого-небудь тексту; роз’яснювальні або критичні зауваження з приводу яких-небудь подій, явищ

Гіпотеза – наукове дослідження, у якому висвітлюється одне питання, одна тема, наукова розвідка.

Коментар – наукове положення, висновок, що пояснює певні явища дійсності на основі припущення.

Абревіатура – складноскорочене слово, утворене різними способами, а також загальноприйняті скорочення слів.

Оратор – той, хто володіє мистецтвом виголошування промов, промовець, ритор, красномовець, трибун.
Порівнявши погляди кількох вчених, записаних письмово, ви можете висловити й власну думку, аргументувавши її. Це — реферат.

В основі реферату лежить стислий переказ у письмовій формі чи в формі публіцистичного виступу змісту книжки, результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків наукової роботи, з обов’язковим посиланням на джерела.Види рефератів: монографічні (подано стислий виклад одного джерела), оглядові (подано зміст декількох джерел).

Мета реферату: систематизація й передача цілісної наукової інформації, дібраної з кількох першоджерел. Важливим є вміння дібрати відповідний до теми матеріал та належним чином його опрацювати.

Завдання реферату: на основі кількох наукових текстів слід створити один текст відповідно до теми реферату.

Якщо у рефераті висловлюються власні спостереження чи висновки, необхідно наголосити: «на мою думку», «як нам видається», по-перше, по-друге, а також можна цитувати думки з опрацьованих джерел, можна переказувати їх, обов’язково посилаючись на джерела (на думку О. Гончара; за свідченням М. Рильського; як стверджує М.Коцюбинський).

2. Робота в групах.

Об’єднання учнів у групи. Інструктаж з виконання завдань.


І група

«Послідовність дій у роботі над рефератом»

(опрацювати таблицю-пам’ятку) 1. Добір 2–3-х першоджерел відповідно до теми.

 2. Осмислення головної думки реферату.

 3. Опрацювання дібраних джерел (помітки, виписки, систематизація виписок).

 4. Складання чорнового варіанту плану реферату.

 5. Добір фактів з першоджерел, цифр, цитат.

 6. Оформити яскравий, привабливий вступ.

 7. Дати перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій.

 8. Оптимальний обсяг реферату — 10–12 друкованих сторінок. Такий реферат потребує для усного викладу перед аудиторією 10-15 хвилин.

 9. Під час усного виступу краще розповідати, а не читати реферат. Для цього скласти розгорнутий план — конспект на 2–4 сторінки.

 10. Під час добору мовних засобів для написання реферату необхідно враховувати особливості наукового стилю мовлення.

 11. Складання чорнового варіанта тексту реферату.

 12. Редагування тексту реферату.


ІІ група

«Як дібрати відповідну літературу?»

(отримує завдання дослідити) 1. З’ясувати, яка існує література з теми реферату.

 2. Скласти їх список.

 3. Користуватися різними каталогами (алфавітним, систематичним, тематичним, бібліографічними виданнями, довідковою літературою.


ІІІ група

«Як працювати з підібраною літературою»

(скласти довідку) 1. Визначити вид читання:

а) суцільне;

б) вибіркове (іноді для теми достатньо вивчити не всю книжку, а лише окремі її розділи, параграфи, що стосуються обраної теми);

в) комбіноване (суцільне читання одних частин і вибіркове — інших).


 1. Зробити помітки, закладки в книжці:

а) критично проаналізувати матеріал;

б) відбирати суттєве, основне;

в) дати певну оцінку прочитаному.


 1. Вибрати для реферату більш яскраві факти, приклади, цікаві положення.

 2. Зробити необхідні виписки.

 3. Скласти план відповідно до обсягу реферату.


ІV група

«З яких частин складається реферат»

(зробити відповідні записи)Реферат включає три частини

 1. Вступ.

Розкриває актуальність теми, її зв’язок з важливими проблемами, історію питання.

 1. Основна частина.

У цій частині реферату формулюються основні проблеми, визначається основна тема з використанням цитат та посилками на відповідні джерела.

 1. Висновок.

Це узагальнення, висновки та рекомендації, які вказують на питання, що вдалося висвітлити більш повно, та ті, які потребують подальшої роботи.
V група

«Як оформляється реферат?»

(виробити відповідну пам’ятку)


Оформлення реферату

 1. На титульній сторінці вказати назву установи, де виконано роботу, тему реферату, прізвище та ім’я її автора, клас, де він навчається, рік написання, прізвище керівника роботи.

 2. Реферат має бути чітко написаним або віддрукованим.

 3. Враховується загальний вигляд реферату, оформлення цитат, посилань, списку використаної літератури.

 4. Текст пишуть лише з однієї сторони аркуша.

3. Презентація робіт груп.


4. Практична робота.

Оформити титульну сторінку реферату на чернетці.


5. Гра «Вільний мікрофон».

 1. Коли я буду працювати над рефератом, обов’язково врахую...

 2. При вивчені відповідної теми, користуватимусь...

 3. Джерелами для написання реферату є …

 4. Опрацьовуючи дібрані матеріали я …


ІV. Підсумок заняття.

Складання робочого плану майбутнього реферату на тему: «Українська мова у світі».


План

І. Роль мови в житті народу.

ІІ. Розвиток української мови за два сторіччя.


 1. Репресивні заходи російського уряду щодо української мови в ХІХ ст.

 2. Праця письменників на ниві рідної мови.

 3. Значення Шевченкового слова для розвитку рідної мови.

 4. Умови розвитку української мови в ХХ ст.

ІІІ. Віра в безсмертя «народної душі».
V. Домашнє завдання

Написати реферат за даним планом на тему: «Українська мова у світі» (за статтями: П. Мирний «Рідна мова», Гнат Хоткевич «Цим Шевченко великий», Б. Харчук «Слово і народ», В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. Уривки з книги «Мова і нація»).10 КЛАС

Каталог: uploads -> editor -> 3901 -> 337359
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
editor -> Презентація
337359 -> V. Методичні рекомендації до проведення заходів
337359 -> 70 років з часу перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 День Перемоги
337359 -> Довідка День Конституції України зміст стор

Скачати 14.74 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   103
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка