Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О


Хід заняття І. Організаційний моментСкачати 14.74 Mb.
Сторінка96/103
Дата конвертації23.10.2016
Розмір14.74 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   103


Хід заняття
І. Організаційний момент

Вправа «Тільки позитив».

Потрібно кидати один одному м’яч, називаючи пози­тивну якість людини, якій ми відправляємо м’яч. Слідкуємо уважно за тим, щоб вправу виконали усі учасники.


ІІ. Основний зміст заняття

1. Розповідь бібліотекаря/

Бібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ, складених згідно з певними правилами, які дають можливість ідентифікувати друковані видання, а також отримати інформацію про зміст, читацьке призначення, об’єм, довідковий апарат.

Уміння робити правильний бібліографічний опис вам буде потрібно при складанні списків літератури під час написання наукових робіт, рефератів. Застосування знань бібліографічного опису літератури спрощує процес навчання учнів працювати з інформацією, самостійно здобувати її, осмислювати, перетворювати, запам’ятовувати. Учням надається велика допомога в роботі з додатковою літературою під час написання наукових робіт та підготовки до навчальних занять.

Знання правил опису творів допоможе вам у майбутньому навчанні, значно полегшить роботу в бібліотеці, підготовці до семінарських занять у вузах, у заняттях самоосвітою, в роботі, яку ви оберете в майбутньому. 1. Об’єктом складання опису є книга, серійні видання, окремі твори, періодичні видання, аудіо- та відеоматеріали, окремі частини (статті, розділи, глави).

 2. Дані для складання опису беруть безпосередньо з видання, що забезпечує точність і повноту опису.

 3. Опис складають із елементів, які об’єднані в області, і назви.

 4. В опису застосовуються умовні розділові знаки. Кожному елементу опису всередині області передує свій умовний розділовий знак. Розділові знаки не пов’язані з нормами мови, тому після розділового знаку перше слово елемента пишеться з великої літери.

Ось основні розділові знаки:

«. —» — крапка і тире;

«.» — крапка;

«,» — кома;

«:» — двокрапка;

«;» — крапка з комою;

«/» — скісна риска;

«//» — дві риски;

«()» — круглі дужки;

«[]» — квадратні дужки;


«+» — знак «плюс»;

«=» — знак «дорівнює».

Написати зразок на дошці: Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 : у 2-х частинах. — К. : Києво-Могилянська академія, 1998. — 614+598 с.(п). — (Сер. «Більше не таємно»)

Кожне друковане видання, яке надходить до фонду бібліотеки, систематизується відповідно до таблиць ББК. Бібліотекар визначає індекс документу. Деякі документи можуть мати декілька індексів, і це буде відображено в каталозі чи картотеці. Є каталожний і поличний індекс, який вказує місце книги на полиці та каталозі.

Бібліографічний опис є основою для створення, ведення всіх бібліотечних каталогів, бібліографічних й інформаційних видань, автоматизованих банків даних про документи.

Шкільний бібліотекар повинен сам володіти методикою складання бібліографічного опису, а також навчити старшокласників правилам опису творів друку. Сьогодні в Україні діють такі державні стандарти щодо складання бібліографічного опису документів:


Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний від 2007-07-01 (на основі Міждержавного ГОСТ 7.1.-2003)

Це основний стандарт, який регламентує загальні правила складання описів різних видів документів, його введено на заміну п’яти раніше діючих документів. Об’єктом є книги, нотні, аудіовізуальні, образотворчі, нормативні й технічні документи, електронні ресурси.Аналітичний опис є допоміжним видом опису і застосовується в тематичних картотеках (навести приклад), а також в систематичному й алфавітному каталозі.

Аналітичний опис складають на частину документа — статтю, оповідання, главу, розділ, рецензію. Такий опис може бути під автором, і під назвою. Він складається з двох частин. У першій частині подається прізвище автора та назва твору або його частини, що описуються. У другій частині, яка відокремлюється двома косими лініями, подаються відомості про те, де вміщено описуваний твір. При аналітичному описі потрібно користуватися правилами, але слід мати на увазі деякі його особливості, основна з яких — це форма опису джерела, де вміщено описуваний твір.


1. Приклад аналітичного опису статті з журналу

ГУРІНА О. В. ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ / О. В. ГУРІНА // ВИХОВ НА РОБОТА В ШКОЛІ.— 2009.— № 2, СІЧ.— С. 25–30.


2. Приклад аналітичного опису статті з газети.

КОНДРАТЬЄВА Ю. В. УКЛІН ВОЇНАМ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ / Ю. В. КОНДРАТЬЄВА // ЗОРЯ ПОЛТАВЩИНИ. — 2011.—16 ЛЮТОГО.— С. 3.


Бібліографічні відомості наводяться в описі в тому вигляді, у якому вони подані у джерелі інформації. Джерелом інформації для складання бібліографічного опису є документ у цілому.

3. Бібліографічний опис складається за схемою:

Заголовок бібліографічного опису. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва: підназва / відомості про відповідальність. — Відомості про видання / відомості про відповідальність, що стосується видання,додаткові відомості про видання. — Зона специфічних відомостей. — Місце видання: ім’я видавця, дата видання. — Специфічне позначення матеріалу і обсяг: інші відомості про фізичну характеристику; розмір + супровідний матеріал. — (Основна назва серії / відомості про відповідальність, що стосуються серії, ISSN ; номер випуску серії). — Примітки. — Стандартний номер = Ключова назва: умови доступу й ціна.4. Зразок бібліографічного опису книги одного автора.

БАРКА В. ЖОВТИЙ КНЯЗЬ [ТЕКСТ] / ВАСИЛЬ БАРКА ; УПОРЯД. ТЕКСТУ ТА ПЕРЕДМОВА Г. М. КУДРІ. — Х. :РАНОК, 2010. — 300 C.5. Зразок бібліографічного опису книги двох авторів.

Складаючи опис книги двох і трьох авторів, у заголовку вказують лише прізвище одного, найчастіше першого з наведених, іноді першого за алфавітом.

ІВАНОВА О. А. НАУКОВА ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ [ТЕКСТ] : ПІДРУЧНИК / О. А. ІВАНОВА, В. К. УВАРОВА. — 4-е ВИД., ПЕРЕРОБ. І ДОП. — К. : ЗНАННЯ, 2006. — 334 С.
6. Зразок бібліографічного опису книги чотирьох і більше авторів.

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ [ТЕКСТ]: НАВЧ. ПОСІБ. / А. А. НОВІКОВ [ТА ІН.]. — 2-ге ВИД. ПЕРЕРОБ. ТА ВИПР.— К. : ГЕНЕЗА. — 210 С.


ЕКОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРАКТИКУМ [ТЕКСТ] : НАВЧ. ПОСІБ. / А. Ф. ПОТІШ, В. Г. МЕДВІДЬ, О. Г. ГВОЗДЕЦЬКИЙ, З. Л. КОЗАК. — 2-ге ВИД., ПЕРЕРОБ. ТА ВИПР. — К. : ГЕНЕЗА, 2007. — 327 С.
7. Зразок бібліографічного опису збірника:

 • опис збірника праць двох та трьох авторів, що не мають авторського оформлення, складаються під назвою;

 • якщо авторів у збірнику більше трьох, опис складається під назвою незалежно від того, яке оформлення (авторське чи ні) має книга;

 • на збірник із загальною назвою, що вміщує офіційні або інші безавторські матеріали, також складають опис під назвою.

ЗБІРНИК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ [ТЕКСТ] : НА ДОПОМОГУ КЕРІВНИКАМ НАВЧ. ЗАКЛАДІВ / УПОРЯД. : М. В. ВАСИЛЬЧУК, Н. Й. ДУБРОВА. — К. : ОСНОВА, 2005. — 800 С.


2. Практичне заняття.

 1. Роздати каталожні карточки, книги, бібліографічні покажчики, газети, журнали.

 2. Виконати опис книг з одним автором, двома авторами за новим стандартом бібліографічного опису.

 3. Скласти за допомогою покажчика список книг для читання.

 4. Зробити аналітичний опис статті газети та журналу.

3. Рефлексні вправи.

Бібліотека подає правило-орієнтир «Бібліографічний опис книжки».

1. Відкрийте книгу на першій сторінці і знайдіть прізвище та ініціали автора. Запишіть їх на каталожну картку від першої вертикальної лінії бібліотечним почерком друкованими літерами.

2. Знайдіть назву твору і запишіть її на другій лінійці від другої вертикальної лінії.

3. Знайдіть підзаголовки (якщо є), чи жанр твору та запишіть через дві крапки після назви з великої літери.

4. Знайдіть вихідні дані книжки, місце видання, рік видання, кількість сторінок у книжці. Запишіть це, користуючись зразком. Знайдіть авторський знак і номер відділу. Запишіть за зразком.

Одночасно бібліотекар показує зразок:

КОСТЕНКО Л. МАРУСЯ ЧУРАЙ : ІСТ. РОМАН У ВІРШАХ / Л. КОСТЕНКО ; ХУДОЖ. Н. ЛОПУХОВА. — К. : ВЕСЕЛКА, 1990. — С. 75.
ІІІ. Домашнє завдання.

Скласти список використаної літератури при написанні наукової роботи, реферату.10 КЛАС

Каталог: uploads -> editor -> 3901 -> 337359
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
editor -> Презентація
337359 -> V. Методичні рекомендації до проведення заходів
337359 -> 70 років з часу перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 День Перемоги
337359 -> Довідка День Конституції України зміст стор

Скачати 14.74 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   103
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка