Бібліотека уіпа проблеми освіти. 2009. Вип. IСкачати 292.18 Kb.
Дата конвертації05.12.2018
Розмір292.18 Kb.


БІБЛІОТЕКА

УІПА ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ

. 2009. Вип.I1.Авдєєва І. М.

Основні напрямки роботи куратора академгрупи в контексті особистісно орієнтованої парадигми освіти / І. М. Авдєєва // Проблеми освіти: Спецвипуск 2 : наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - К., 2008. –Вип.54.-C. 28-32. (Шифр 74.58/П78-370466) 460334
2.
Акмалдінова О. М.

Інформаційні технології як навчальний засіб / О. М. Акмалдінова, О. О. Письменна // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. - К., - 2008. –Вип.52.- C. 16-21. (Шифр 74.580.25/Н78-207382) 458651
3.Ашер А.

Студенческие гранты: влияние и механизм работы / А. Ашер // Экономика образования : научный журнал. - М. : НОУ "Современная гуманитарная академия".-2008. - N 5. - C. 93-99. (Шифр 564634/2008/5)
4.Ашеров, А.Т..

Организация самостоятельной работы будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля : состояние проблемы / А. Т. Ашеров, Л. В. Горбатюк // Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти: збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. - Х.,2008. – Вип. 20. - C. 84-93. (Шифр 74.58/П78-194419) 459410

5.
Бебенина Е. В.

Независимая общественно-профессиональная аккредитация программ высшего образования: сущность, критерии, опыт / Е. В. Бебенина, Н. П. Калашников // Alma mater : Вестник высшей школы. - Москва : Министерство образования и науки РФ, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация инженерного образования, Российский союз промышленников и предпринимателей. - 2008. - N 11. - C. 7-12. (Шифр А1/2008/11)
6.
Бебенина Е. В.

Независимая общественно-профессиональная аккредитация программ высшего образования: сущность, критерии, опыт / Е. В. Бебенина, Н. П. Калашников // Alma mater : Вестник высшей школы. - Москва : Министерство образования и науки РФ, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация инженерного образования, Российский союз промышленников и предпринимателей. - 2008. - N 10. - C. 5-12. (Шифр А1/2008/10)
7.
Беззубко Л. В.

Державне управління та державне регулювання в системі вищої освіти України / Л. В. Беззубко, Л. С. Соколова // Держава та регіони. Сер., Державне управління : Науково-виробничий журнал. - Запоріжжя. - ISSN 1813-3401, 2008. - N 3. - C. 9-13. (Шифр 822358/2008/3)

8.

Бесчастний В. М.

Пріоритети подальшого розвитку державного управління в галузі освіти / В. М. Бесчастний // Держава та регіони. Сер., Державне управління : Науково-виробничий журнал. - Запоріжжя. - ISSN 1813-3401, 2008. - N 4. - C. 14-17. (Шифр 822358/2008/4)
9.

Бобров В. Я.

Особливості розвитку вищої освіти в період глобалізації / В. Я. Бобров // Проблеми освіти: Спецвипуск 2: наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - К., 2008. –Вип.54.-C. 3-9. (Шифр 74.58/П78-370466)

460334


10.Бойко Г.

Классификация и особенности создания электронных тестов / Г. Бойко, Н. Зотов, М. Полуэктов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал. - Москва : Министерство образования РФ. - ISSN 0869-3617. - 2008. - N 12. - C. 127-129. (Шифр В3/2008/12)

11.
Брюханова, Н. О..

До питання удосконалення педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Н. О. Брюханова // Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти: збірник наук. пр.: вид. 1 раз на квартал / Укр. інж.-пед. академія. - Х., - 2008. –Вип.20.- C. 157-167. (Шифр 74.58/П78-194419) 459410
12.
Буцик І. М.

Методичні аспекти підготовки та проведення занять з розв'язання навчально-виробничих ситуацій / І. М. Буцик, Р. С. Корнєв // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2008. - Вип. 53.- C. 128-133. (Шифр 74.580.25/Н73-953167)

46033313.
В. О. Сухомлинський: висока духовність і професіоналізм учителя : до 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. - Київ : Педагогічна преса. - 2008. - N 3/4. - C. 27-33. (Шифр П922676/2008/3/4)14.
Вєльчева Н. І.

Оптимізація державного регулювання вищої освіти в Україні / Н. І. Вєльчева // Держава та регіони. Сер., Державне управління : Науково-виробничий журнал.-2008. - N 4.-C. 74-79. (Шифр 822358/2008/4)
15.
Вашків О.

Використання модерації у сучасному навчальному процесі / О. Вашків, Л. Вашків // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : Міністерство освіти і науки УКраїни, Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти АПН України, Видавництво педагогічна преса України.-2008. - N 4. - C. 117-122. (Шифр В5/2008/4)
16.
Влох Р.

Система оцінки українських фахових видань / Р. Влох // Освіта і управління. - К. : Правда Ярославичiв. - 2008. - Том 11 N 4. - C. 115-122. (Шифр О104794/2008/11/4)

17.
Гайворонська Н.

Новітні технології навчання / Н. Гайворонська, Т. Шугай // Освіта. Технікуми, коледжі : навчально-методичний журнал. - К. : Б.в.. - 2008. - N 2. - C. 45-47. (Шифр О471133/2008/2)
18.

Гапей А.

Науковий проект ділової гри "маркетолог" / А. Гапей, Б. Рева, Т. Махній // Освіта. Технікуми, коледжі : навчально-методичний журнал. - К. : Б.в.. - 2008. - N 2. - C. 49-50. (Шифр О471133/2008/2)
19.
Глайсснер О. Ю.

О признании российских дипломов и учений в Германии / О. Ю. Глайсснер // Alma mater : Вестник высшей школы. - Москва : Министерство образования и науки РФ, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация инженерного образования, Российский союз промышленников и предпринимателей. - ISSN 0321-0383. - 2008. - N 11. - C. 47-49. (Шифр А1/2008/11)

20.

Дічек Н. П.

Спадщина А. С. Макаренка - феномен світового освітньо-виховного процесу : до 120-ї річниці з дня народження А. С. Макаренка / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. - Київ : Педагогічна преса. - 2008. - N 3/4. - C. 5-14. (Шифр П922676/2008/3/4)
21.

Дем'яненко Н. М.

Інтегрований курс "Освітньо-виховні системи" у підготовці магістрів за спеціальністю 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / Н. М. Дем'яненко // Проблеми освіти: наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К.,- 2008. –Вип.55.- C. 38-50. (Шифр 74.58/П78-817732) 460335
22.Дементьева О. М.

Технология контекстного обучения в профессиональном образовании / О. М. Дементьева // Среднее профессиональное образование : Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал. - М. - ISSN 1990-679X, 2008. - N 10. - C. 5-6. (Шифр 570310/2008/10)

23.Джура О.

Болонський процес як прояв модернізації освіти / О. Джура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : Міністерство освіти і науки УКраїни, Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти АПН України, Видавництво педагогічна преса України. - 2008. - N 4. - C. 58-64. (Шифр В5/2008/4)
24.
Животовская И. Г.

Система финансирования высшего образования в странах Европейского Союза: проблемы модернизации / И. Г. Животовская // Экономика образования : научный журнал. - М. : НОУ "Современная гуманитарная академия". - ISSN 1609-4654. - 2008. - N 6. - C. 61-75. (Шифр 564634/2008/6)
25.

Зінковський Ю.

Компетентнісний підхід під час підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах / Ю. Зінковський, Г. Мірських // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : Міністерство освіти і науки УКраїни, Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти АПН України, Видавництво педагогічна преса України. - 2008. - N 4. - C. 29-36. (Шифр В5/2008/4)
26.
Загірняк М.

Вища школа - освіта чи кваліфікація? / М. Загірняк, В. Мосьпан // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : Міністерство освіти і науки УКраїни, Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти АПН України, Видавництво педагогічна преса України. - 2008. - N 4. - C. 53-57. (Шифр В5/2008/4)

27.
Євтушевський В. А.

Управління інноваційним розвитком у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України / В. А. Євтушевський, М. О. Канаєва // Проблеми освіти: Спецвипуск 2 : наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - К., 2008.-Вип.54.-C. 13-19. (Шифр 74.58/П78-370466) 460334
28.
Каламбет С. В.

Сучасні погляди на вищу освіту та її фінансуівння / С. В. Каламбет // Держава та регіони. Сер., Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. - Запоріжжя : Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". - 2008. - N 5. - C. 69-73. (Шифр 426164/2008/5)

29.
Китайгородская Г. А.

Гуманизация и гуманитаризация системы образования - социальная проблема / Г. А. Китайгородская // Вестник МГУ. Сер. 20. Педагогическое образование : научный журнал. - М. : издательство Московского университета. - 2008. - N 3. - C. 3-11. (Шифр В175372/2008/3)

30.Коваль Т. В.

Інноваційний характер розвитку сучасного освітньо-наукового комплексу об'єднаної Німеччини / Т. В. Коваль // Проблеми освіти: наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К.,2008. –Вип.55.- C. 97-101. (Шифр 74.58/П78-817732) 460335

31.Ковальчук Г. О.

Теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання у професійній підготовці економістів у системі неперервної освіти / Г. О. Ковальчук // Проблеми освіти: наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К.,- 2008. –Вип.55.-C. 60-66. (Шифр 74.58/П78-817732)

460335


32.
Козаченко, Н. Ю.

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів - ключова складова кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Н. Ю. Козаченко, А. І. Комишан // Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти: збірник наук. пр./ Укр. інж.-пед. академія. – Х.,- 2008. –Вип.20.-C. 101-108. (Шифр 74.58/П78-194419)

459410


33.
Колесникова Л.

Компетентностный подход на основе маркетинга рынка труда / Л. Колесникова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал. - Москва : Министерство образования РФ. - ISSN 0869-3617. - 2008. - N 12. - C. 92-96. (Шифр В3/2008/12)

34.
Корольов Б.

Шляхи відновлення системи підвищення кваліфікації викладачів вищої школи / Б. Корольов // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : Міністерство освіти і науки УКраїни, Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти АПН України, Видавництво педагогічна преса України.. - 2008. - N 4. - C. 112-116. (Шифр В5/2008/4)

35.Криворучко В. К.

От традиции к новаторству. Автореферат диссертации: каким ему быть? / В. К. Криворучко // Alma mater : Вестник высшей школы. - Москва : Министерство образования и науки РФ, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация инженерного образования, Российский союз промышленников и предпринимателей. - ISSN 0321-0383. - 2008. - N 11. - C. 13-21. (Шифр А1/2008/11)

36.
Кудінов М.В.

Необхідність удосконалення методики формування понять курсу "Case-технології" у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / М. В. Кудінов, В. І. Межуєв // Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти: збірник наук. пр.: вид. 1 раз на квартал / Укр. інж.-пед. академія. - Х., - 2008. - Вип.20 . - C. 168-176. (Шифр 74.58/П78-194419) 459410

37.
Лазарєв, М. І.

Метод креативного навчання майбутніх інженерів технічних дисциплін / М. I. Лазарєв, Н. П. Рубан // Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти: збірник наук. пр.: вид. 1 раз на квартал / Укр. інж.-пед. академія. – Х.,2008. –Вип.20. - C. 177-185. (Шифр 74.58/П78-194419) 459410

38.
Лазарєва, Т. А..

Теоретичні засади суб'єктно-діяльністного підходу до професійної підготовки майбутніх інженерів / Т. А. Лазарєва, Д. В. Коваленко // Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти: збірник наук. пр.: вид. 1 раз на квартал / Укр. інж.-пед. академія. – Х., 2008. –Вип.20. - C. 186-197. (Шифр 74.58/П78-194419) 459410

39.
Локарева Г. В.

Теорія та методика діагностики научуваності / Г. В. Локарева, О. О. Почерніна, О. С. Волярська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний освітньо-методичний журнал. - Київ : компанія "СОЦИС", Академія педагогічних наук України. - 2008. - N 8. - C. 27-35. (Шифр П19/2008/8)

40.
Лызь Н. А.

Современные представления о высшем образовании в свете парадигмального анализа / Н. А. Лызь // Alma mater : Вестник высшей школы. - Москва : Министерство образования и науки РФ, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация инженерного образования, Российский союз промышленников и предпринимателей. - ISSN 0321-0383. - 2008. - N 10. - C. 25-30. (Шифр А1/2008/10)

41.Міщук І. М.

Роль самостійної роботи та вправ у підготовці майбутніх вчителів до педагогічної комунікації / І. М. Міщук // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К.,- 2008. –Вип.52.- C. 41-45. (Шифр 74.580.25/Н78-207382) 458651

42.
Макаренко М. Б.

Використання інноваційних технологій для підвищення мотивації навчальної діяльності студентів вищої школи / М. Б. Макаренко // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К.,2008. –Вип.53.-C. 51-55. (Шифр 74.580.25/Н73-953167) 460333

43.Марігодов В. К.

Експертне оцінювання узагальнених здібностей студентів / В. К. Марігодов // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2008. –Вип.53.-C. 102-106. (Шифр 74.580.25/Н73-953167) 460333

44.
Михайлова Т. А.

Реформы высшего образования в Германии: уроки для России / Т. А. Михайлова // Экономика образования : научный журнал. - М. : НОУ "Современная гуманитарная академия". - ISSN 1609-4654. - 2008. - N 6. - C. 76-86. (Шифр 564634/2008/6)

45.
Михайловский А. В.

Педагогические особенности профессиональной подготовки иностранных специалистов / А. В. Михайловский // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал. - М. : Московский психолого-социальный институт. - 2008. - N 3. - C. 113-118. (Шифр 859122/2008/3)

46.
Музика О. Л.

Педагогічна спадщина А. С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей / О. Л. Музика // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. - Київ : Педагогічна преса. - 2008. - N 3/4. - C. 15-26. (Шифр П922676/2008/3/4)

47.
Назаренко К.

Інноваційний підхід до викладання іноземних мов у контексті євроінтеграції України / К. Назаренко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - Київ : Міністерство освіти і науки України. - ISSN 0131-6788. - 2008. - N 11. - C. 26-27. (Шифр Р1/2008/11)

48.
Олійник В.

Варіативний навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ за дистанційною формою навчання / В. Олійник, В. Гравіт, Л. Ляхоцька // Післядипломна освіта в Україні. - Київ, 2008. - N 2. - C. 28-33. (Шифр П6/2008/2)

49.Пінчук Є. А.

Тенденції розвитку вищої освіти в світі та Європі в передболонський період / Є. А. Пінчук // Проблеми освіти: наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2008. -Вип.55.-C. 50-60. (Шифр 74.58/П78-817732) 460335

50.Панасевич Д. Б.

Аналіз нормативно-правового забезпечення визначення кваліфікації фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр інженерно-технічних напрямів підготовки / Д. Б. Панасевич // Проблеми освіти: наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2008. - Вип.55 .-C. 13-20. (Шифр 74.58/П78-817732) 460335

51.
Пастернак Т. А.

Активні методи навчання іноземним мовам у немовних вищих навчальних закладах / Т. А. Пастернак // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2008. - Вип. 53.- C. 81-83. (Шифр 74.580.25/Н73-953167) 460333

52.
Пащенко М.

Кредитно-модульна система навчання як основа новаторства та експериментування у вищій школі / М. Пащенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - Київ : Міністерство освіти і науки України. - ISSN 0131-6788. - 2008. - N 12. - C. 16-18. (Шифр Р1/2008/12)

53.Перелік документів, які подаються до ВАК України щодо внесення періодичних друкованих наукових видань до переліку наукових фахових видань : затверджено наказом ВАК України від 24.01.2009р. № 30 // Бюлетень Вищої Атестаційної комісії України. - Київ : Вища атестаційна комісія України. - 2009. - N 2. - C. 5. (Шифр Б438405/2009/2)54.
Петухова Т.

Самостоятельная работа как средство развития информационной компетенции / Т. Петухова, М. Глотова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал. - Москва : Министерство образования РФ. - ISSN 0869-3617. - 2008. - N 12. - C. 121-126. (Шифр В3/2008/12)

55.
Плеханов П. Г.

Научно-исследовательская и творческая деятельность студентов / П. Г. Плеханов, Е. Г. Лебедева, Л. Н. Михайлова // Среднее профессиональное образование : Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал. - М. - ISSN 1990-679X, 2008. - N 12. - C. 24-27. (Шифр 570310/2008/12)

56.
Полозенко Д. В.

Проблеми фінансування професійно-технічних навчальних закладів в Україні / Д. В. Полозенко // Фінанси України. - Київ : Міністерство фінансів України. - 2009. - N 2. - C. 22-30. (Шифр Ф1/2009/2)

57.
Пономарьов О. С.

Педагогічні умови творчого самовиявлення особистості майбутнього інженера / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал. - Х., 2008. - N 4. - C. 26-32. (Шифр Т546389/2008/4)

58.
Попова Г. В.

Психологические особенности проведения деловых игр в техническом высшем учебном заведении / Г. В. Попова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал. - Х., 2008. - N 4. - C. 84-89. (Шифр Т546389/2008/4)

59.
Придатько І.

Рейтингова система управління навчально-виховним процесом / І. Придатько // Освіта. Технікуми, коледжі : навчально-методичний журнал. - К. : Б.в.. - 2008. - N 2. - C. 7-10. (Шифр О471133/2008/2)

60.
Про затвердження переліку документів , які подаються до ВАК України щодо внесення періодичних друкованих наукових фахових видань: із наказу ВАК України від 24 січня 2009р. № 30 // Бюлетень Вищої Атестаційної комісії України. - Київ : Вища атестаційна комісія України. - 2009. - N 2. - C. 4. (Шифр Б438405/2009/2)61.
Про затвердження порядку передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до національної бібліотекі України ім В.І.Вернадського : із наказу ВАК України та НАН України від 7 липня 2008 р. № 436/311 // Бюлетень Вищої Атестаційної комісії України. - Київ : Вища атестаційна комісія України. - 2009. - N 2. - C. 3. (Шифр Б438405/2009/2)62.Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента : постанова від 27 груд. 2008 р. № 1149 // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства. - Київ : Міністерство юстиції України, Головне державне об'єднання правової інформації Міністерства юстиції України. - 2008. - N 100. - C. 362-366. (Шифр О4/2008/100) ; Урядовий кур'єр. - 2009. - № 9(21 січ). - C. 9. (Шифр У1/2009/9(21 січ))63.
Про порядок проведення засідань експертних рад (із наказу ВАК України від 15 січня 2009р. №18) / В. Ф. Мачулін // Бюлетень Вищої Атестаційної комісії України. - Київ : Вища атестаційна комісія України. - 2009. - N 2. - C. 2. (Шифр Б438405/2009/2)64.
Про формування нового переліку наукових фахових видань: із наказу ВАК України від 24 січня 2009р.№29 // Бюлетень Вищої Атестаційної комісії України. - Київ : Вища атестаційна комісія України. - 2009. - N 2. - C. 2. (Шифр Б438405/2009/2)65.Радченко М. І.

Специфіка інтерактивного зворотного зв'язку в навчальному процесі / М. І. Радченко // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2008. –Вип.53.- C. 3-7. (Шифр 74.580.25/Н73-953167) 460333

66.Ржевська А. В.

Сучасні проблеми реалізації програми Європейської студентської мобільності LLL / ERASMUS / А. В. Ржевська // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2008. –Вип.53.- C. 11-14. (Шифр 74.580.25/Н73-953167) 460333

67.
Романова И. Б.

Формирование системы стратегического управления конкурентоспособностью высшего учебного заведения / И. Б. Романова // Экономика образования : научный журнал. - М. : НОУ "Современная гуманитарная академия". - ISSN 1609-4654. - 2008. - N 6. - C. 105-126. (Шифр 564634/2008/6)

68.
Сахаров В. И.

От традиционного обучения к современным высокоэффективным образовательным технологиям / В. И. Сахаров // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал. - М. : Московский психолого-социальный институт. - 2008. - N 3. - C. 223-230. (Шифр 859122/2008/3)

69.
Свідло К.В.

Використання методу проектів при підготовці фахівців в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / К. В. Свідло, О. В. Жулінська // Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти: збірник наук. пр.: вид. 1 раз на квартал / Укр. інж.-пед. академія. – Х., 2008. – Вип.20.-C. 210-217. (Шифр 74.58/П78-194419) 459410

70.
Сейдаметова С.

Індивідуальний метод проектів: шлях до самовдосконалення / С. Сейдаметова, С. В. Терещенко // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2008. –Вип.52.-C. 69-74. (Шифр 74.580.25/Н78-207382) 458651

71.
Сердюк Л.

Особистісний підхід до навчально -виховного процесу в аспектах традиційних та інноваційних педагогічних технологій / Л. Сердюк // Освіта. Технікуми, коледжі : навчально-методичний журнал. - К. : Б.в.. - 2008. - N 2. - C. 31-33. (Шифр О471133/2008/2)

72.
Сиченко В. В.

Державна політика інтеграції вищої освіти до Європейського освітнього простору / В. В. Сиченко // Держава та регіони. Сер., Державне управління : Науково-виробничий журнал. - Запоріжжя. - ISSN 1813-3401, 2008. - N 4. - C. 183-188. (Шифр 822358/2008/4)

73.
Смирнова И. Э.

Учебный продукт "слайд-лекция" в оценке студентов / И. Э. Смирнова // Инновации в образовании. - М. : Современная гуманитарная академия. - ISSN 1609-4646. - 2008. - N 12. - C. 79-89. (Шифр И3/2008/12)

74.
Степко М.

Якість та ефективність вищої освіти - спільна відповідальність учасників навчального процесу / М. Степко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : Міністерство освіти і науки УКраїни, Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти АПН України, Видавництво педагогічна преса України.. - 2008. - N 4. - C. 19-28. (Шифр В5/2008/4)

75.
Сучков В.

Взаимодействие профессионального образования и производства как фактор модернизации подготовки компетентных специалистов / В. Сучков, Р. Сафин, Е. Корчагин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал. - Москва : Министерство образования РФ. - ISSN 0869-3617. - 2008. - N 12. - C. 19-26. (Шифр В3/2008/12)

76.
Тархан Л. З.

Экспериментальная проверка эффективности формирования дидактической компетентности будущего инженера-педагога / Л. З. Тархан // Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти: збірник наук. пр.: вид. 1 раз на квартал / Укр. інж.-пед. академія. – Х., 2008. – Вип.20.- C. 218-226. (Шифр 74.58/П78-194419) 459410

77.Терлецька І. М.

Із практики застосування кредитно-модудьної системи організації навчального процесу під час викладання іноземної мови / І. М. Терлецька // Проблеми освіти: наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К.,2008. –Вип.55.-C. 28-30. (Шифр 74.58/П78-817732) 460335

78.
Федоров А. В.

Класификация показателей развития профессиональных знаний и умений, необходимых педагогам для медиаобразовательной деятельности / А. В. Федоров // Alma mater : Вестник высшей школы. - Москва : Министерство образования и науки РФ, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация инженерного образования, Российский союз промышленников и предпринимателей. - ISSN 0321-0383. - 2008. - N 11. - C. 38-42. (Шифр А1/2008/11)

79.Фельдштейн Д. И.

Экспертные советы ВАКа и их роль в подготовке кадров высшей квалификации / Д. И. Фельдштейн // Alma mater : Вестник высшей школы. - Москва : Министерство образования и науки РФ, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация инженерного образования, Российский союз промышленников и предпринимателей. - ISSN 0321-0383. - 2008. - N 10. - C. 12-16. (Шифр А1/2008/10)

80.Чарушников В.

E-Learning: плюсы и минусы / В. Чарушников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал. - Москва : Министерство образования РФ. - ISSN 0869-3617. - 2008. - N 12. - C. 113-115. (Шифр В3/2008/12)

81.Черніков П. І.

Організація самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутнього фахівця / П. І. Черніков // Проблеми освіти: наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2008. –Вип.55.-C. 141-147. (Шифр 74.58/П78-817732) 460335

82.
Чернишова Є.

Міжнародна та практична діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції / Є. Чернишова, О. Боднарук // Післядипломна освіта в Україні. - Київ, 2008. - N 2. - C. 66-70. (Шифр П6/2008/2)

83.
Чучалин А.

Формирование компетенций выпускников основных образовательных программ / А. Чучалин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал. - Москва : Министерство образования РФ. - ISSN 0869-3617. - 2008. - N 12. - C. 10-19. (Шифр В3/2008/12)

84.
Шевченко С. О.

До проблеми оцінювання якості вищої освіти в Україні / С. О. Шевченко // Держава та регіони. Сер., Державне управління : Науково-виробничий журнал. - Запоріжжя. - ISSN 1813-3401, 2008. - N 3. - C. 216-221. (Шифр 822358/2008/3)

85.
Щербак Е. Н.

Условия образовательного кредитования в России / Е. Н. Щербак // Экономика образования : научный журнал. - М. : НОУ "Современная гуманитарная академия". - 2008. - N 5. - C. 21-31. (Шифр 564634/2008/5)

86.
Щербань П. М.

Національне спрямування навчального процесу вищої школи / П. М. Щербань // Проблеми освіти: Спецвипуск 2: наук. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2008. – Вип.53.-C. 9-13. (Шифр 74.58/П78-370466) 460334

87.Яковенко В. Д.

Комплексна модель системи автоматизованого управління якістю навчального закладу / В. Д. Яковенко // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2008. –Вип.52.- C. 25-31. (Шифр 74.580.25/Н78-207382) 458651

88.Якухно І.

Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку / І. Якухно // Післядипломна освіта в Україні. - Київ, 2008. - N 2. - C. 15-19. (Шифр П6/2008/2)

89.Ящун, Тетяна Вікторівна .

Автоматизована система тестування для дистанційного навчання / Т. В. Ящун, І. С. Олендаренко, Ю. В. Омелаєнко // Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. – Х., 2008. –Вип.20.- C. 147-156. (Шифр 74.58/П78-194419) 459410

Каталог: library -> Shapka
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
library -> Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальностей 1210001 «Лікувальна справа»
library -> Навчальний посібник для аудиторної та позааудиторної роботи студентів фармацевтичного факультету очної форми навчання за спеціальністю «Технології парфумерно-косметичних засобів»
library -> 6. Генеза та еволюція поняття «геополітика»
library -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
library -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
library -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
library -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Shapka -> Г. І. Сорока; Харк держ пед ун-т ім. Г. С. Сковороди. Х. Ранок, 2002. 128 с iл.

Скачати 292.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка