Біологія 6 клас урок №14 тема «клітина» МетаСторінка1/3
Дата конвертації20.11.2018
Розмір335 Kb.
#65583
  1   2   3
БІОЛОГІЯ 6 КЛАС

УРОК №14 ТЕМА «КЛІТИНА»

Мета: узагальнити, систематизувати, проконтролювати та відкоригувати набуті учнями знання з теми «Клітина»; сприяти усвідомленню учнями того, що з найменших «цеглинок» складаються живі організми; розвивати навички узагальнення та систематизації знань, уміння аналізувати, співставляти, творчо розв’язувати поставлені завдання;  вміння  встановлювати  причинно-наслідкові  зв'язки   між  будовою  та  функціями; створювати атмосферу співробітництва та співдружності, виховувати етично-ціннісне ставлення до природи, формувати культуру здорового способу життя.

Обладнання та матеріали: комп’ютер, ноутбуки, мультимедійний проектор, тестові завдання, залікові аркуші, конверт, виготовлені окремі складові рослинної та тваринної клітин, схеми: «Прості органічні речовини», «Складні органічні речовини», презентація «Історія вивчення клітин», відеофільм «Поділ клітини», діаграма Венна, відеокліп «Фізкультхвилинка».

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

1. Організаційний момент

Доброго ранку, діти! Вітаємо гостей на нашому уроці. Посміхніться один одному, посміхніться сьогоднішньому дню, і нехай чудовий настрій збережеться якомога довше.

Перевірте чи є на парті все, необхідне для уроку.

2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Учитель: Перевірили?

Учень: Так.

Учитель: Добре. Діти, перед уроком я отримала листа від Даші-мандрівниці. Ви її знаєте? Добре. Вона сама любить розгадувати загадки і загадала нам: що знаходиться у конверті? Вам цікаво дізнатися що в ньому?

Учні: Так.

Учитель: Що це? Подивіться уважно.

Учні: Це внутрішні складові клітини.

Учитель: Добре, молодці. А тепер допоможіть мені закріпити їх на дошці. (Учень дістає, кріпить на дошку). Діти, а ви здогадалися, яку саме тему ми сьогодні будемо узагальнювати?

Учні: «Клітина».

Учитель: Вірно, ми сьогодні будемо узагальнювати тему « Клітина». І епіграфом сьогоднішнього уроку буде вислів «Клітина – це основа життя». Відкрийте зошит, запишіть прописом число «П’ятнадцяте жовтня». Як пишеться слово «п’ятнадцять»?

Учні: З апострофом.

Учитель: Яка це частина мови?

Учні: Числівник.

Учитель: Вірно. Нижче – «Класна робота» та тема уроку. Зверніть увагу, що на партах лежать залікові аркуші, з якими ви будете працювати протягом уроку, візьміть і підпишіть їх.

Зараз наш клас перетвориться на дослідницьку лабораторію віртуальної майстерні, а ми з вами станемо юними ученими, мандрівниками-дослідниками природи. Нам необхідно виконати різні завдання, щоб відгадати загадку і отримати ключові слова, які знадобляться наприкінці уроку. А допоможуть нам роботі лаборанти.3. Актуалізація опорних знань учнів

У
ІГРОВА ТЕХНОЛОГІЯ

читель: Я пропоную розпочати з розминки «Термінологічне лото». Нагадаю: учень коротко визначає терміни та передає естафету однокласнику, слова брати підряд (на екрані з’являються терміни):С
ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

лайд 1 презентації «Урок»мікроскоп клітина ріст розмноження віруси лізосома ДНК цитоплазма органели клітинна мембрана ядро мітохондрія рибосома ендоплазматична сітка синтез фотосинтез хлоропласт вакуоля хромосома вуглевод,білок,жири клітинна оболонка хроматида

Мікроскоп – збільшувальний прилад.

Клітина – основна структурна одиниця організмів.

Ріст – кількісні зміни в організмі, які призводять до збільшення його розмірів.

Розмноження – відтворення собі подібних, продовження життя.

Віруси – неклітинна форма життя.

Лізосома - це органела, в якій у тваринній клітині відбувається внутрішньоклітинне травлення.

ДНК - молекула, що є носієм спадкової інформації.

Цитоплазма – внутрішній простір клітини, має в’язку структуру.

Органели - постійні структури цитоплазми, які виконують певну важливу функцію.

Клітинна мембрана – оточує клітину, контролює речовини, що надходять та здійснює виділення.

Ядро - керує роботою клітини, в ньому знаходиться ДНК.

Мітохондрія – органела, яка забезпечує клітину енергією.

Рибосома – органела, на якій відбувається синтез білка.

Ендоплазматична сітка – здійснює транспорт речовин в середині клітини.

Синтез – процес з’єднання простих розрізнених частин у складне ціле.

Фотосинтез – процес утворення простих органічних речовин з вуглекислого газу та води за допомогою енергії світла.

Хлоропласт – одна з найбільших органел рослинної клітини,в якій відбувається процес фотосинтезу.

Вакуоля – одна з найбільших органел рослинної клітини, заповнена клітинним соком.

Хромосома – одна молекула ДНК, упакована за допомогою спеціальних білків.

Вуглеводи, білки, жири –органічні речовини.

Клітинна оболонка – це структура, яка додає рослинній клітині міцності.

Хроматида – структурний елемент хромосоми.

Учитель: Розминка закінчена. Молодці. Ми можемо дістати з конверта перше ключове слово.

1 Лаборант №1 дістає з конверта ключове слово, лаборант №2 називає функцію складової клітини і кріпить назву на дошку

_____________________________________________________4. Узагальнення матеріалу

Слайди 2-9 презентації «Урок»
У
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ
читель
: Дашу зацікавила тема дослідження клітини, і вона, користуючись як підручником, так і додатковою літературою підготувала міні-проект «Історія вивчення клітини» (Роберт Гук, Роберт Броун, Теодор Шванн, Маттіас Шлейден, Рудольф Вірхов). Будь ласка, Даша, ми тебе слухаємо.

Учитель: Дякую! Дуже цікава презентація!

  1. Лаборант №1 дістає з конверта ключове слово, лаборант №2 називає функцію складової клітини кріпить назву на дошку.

У
ТЕХНОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
читель:
А зараз я прошу зайняти місця за столом нашої лабораторії юних учених (троє учнів сідають за стіл). Два учня будуть виконує тестове завдання на ноутбуках, а один учень складе будову клітини за діаграмою Венна.

ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Вибрати одну правильну відповідь

1. Основною структурною одиницею всіх живих організмів єА клітина В молекула

Б атом Г орган

2. Наука про будову і функції клітини — це

А ботаніка В цитологія

Б гістологія Г фізіологія

3. Розвиток клітини від її утворення до завершення власного поділу — це

А фотосинтез В хроматида

Б синтез Г клітинний цикл

4. Компонент клітини, який керує клітиною і містить хромосоми,— це

А вакуоля В мітохондріяБ ядро Г пластиди

5. Органели клітин, що містять клітинний сік,— це

А мітохондрії В вакуолі

Б лейкопласти Г хромопласти

6. Забезпечують зберігання спадкової інформації та її передачу нащадкам

А білки В вуглеводи

Б ліпіди Г нуклеїнові кислоти

Вибрати декілька правильних відповідей

7. Каркас клітинної оболонки складається з

А хромосом В целюлози

Б клітинної стінки Г пігментів

8. До пластид належать:А лейкопласти В хромопласти

Б хлоропласти Г хромосоми

9. Клітинні мембрани складаються зА білків В ліпідів

Б мінеральних солей Г води

10. До включень належать

А краплини жиру В кристали мінеральних солей

Б зерна крохмалю Г вода

11. До неорганічних сполук, які входять до складу клітин, належатьА вода В жири

Б солі Г вуглеводи

12. До органічних сполук, які входять до складу живих клітин, належатьА вуглеводи В білки

Б нуклеїнові кислоти Г солі

У
ТЕХНОЛОГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
читель:
А ми з вами граємо в гру «Вірю — не вірю». На залікових аркушах знайдіть завдання №1 «Вірю – не вірю» і в таблиці, якщо вірите, ставте смайлик , якщо ні – «мінус».

1. Вода належить до неорганічних сполук, які входять до складу клітин.

2. Солодкий присмак плодам рослин надають вуглеводи.

3. Рослини під час дихання поглинають вуглекислий газ.

4. Білки забезпечують зберігання спадкової інформації та її передачу нащадкам.

5. Основні речовини, з яких клітина себе будує, – це білки, жири та вуглеводи.

6. Білки – сполуки, що входять до складу різноманітних структур клітини.

7. Клітини рослин не мають ядра.

8. Віруси відносять до клітинних форм життя.

9. Пальним для мітохондрій слугує глюкоза.

10. Амінокислоти на рибосомах з’єднуються у довгі ланцюжки й утворюють жири.

11. У ядрі клітини знаходиться молекула ДНК.

12. Клітинний сік у рослин – це розчин неорганічних речовин.

Завершили роботу.Слайд 10 презентації «Урок»

Правильні відповіді на екрані.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

---

Обміняйтеся аркушами і проведіть взаємоперевірку. Зазначу, що кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Порахуйте правильні відповіді і поставте отриману кількість балів у підсумкову таблицю. Поверніть аркуші один одному.3 Лаборант №1 дістає з конверта ключове слово, лаборант №2 називає функцію складової клітини і кріпить назву на дошку.

Учитель: А юні вчені вже завершили роботу над тестами. Які ви отримали результати? Добре, сідайте.

4 Лаборант №1 дістає з конверта ключове слово, лаборант №2 називає функцію складової клітини і кріпить назву на дошку.

Тепер прошу представить будову клітини за діаграмою Венна. (учень виходить до дошки, кріпить діаграму і коментує її).Учитель: Працюють лаборанти.

5 Лаборант №1 дістає з конверта ключове слово, лаборант №2 називає функцію складової клітини і кріпить назву на дошку.

Рух – це здоров’я. І щоб попередити захворювання, спричинене малорухомим способом життя, яке називається гіподинамією, пропоную провести Ф І З К У Л Ь Т Х В И Л И Н К У

(Відео фізкультхвилинка)

Одягну в неділю рано


Вишиту сорочку,
Вийду з хати, закружляю,
Запалю в таночку!
Засміється, заспіває
Сонце над ланами,
Прийме землю калинову
З дивними піснями.

В кожнім серці синьоока мрія,


Що для Тебе розквітає знов,
Україно, ми – твоя надія!
Україно, ми – твоя любов!

У
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
читель:
А зараз прошу на залікових аркушах виконати завдання №2 «Знайди помилку», в якому потрібно знайти помилки, закреслити їх і в дужках написати правильні слова.

1.Щоб знайти загальну кратність збільшення мікроскопа, необхідно додати ( перемножити) показники збільшення об’єктива й окуляра.

2. Основна речовина, яку містить вакуоля, - це сіль ( вода).

3. Клітинний цикл включає три (дві) стадії.

4. При фотосинтезі рослинна клітина поглинає кисень (вуглекислий газ).

5. Лейкопласти надають рослинним клітинам зеленого (безбарвного) кольору.

6. Клітинна мембрана –це органела (структура), яка є в будь-якій клітині.

Завершили роботу. Увага на екран: перед вами правильні відповіді, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Здійсніть самоперевірку і поставте отриману кількість балів у підсумкову таблицю.Слайд 11 презентації «Урок»

6 Лаборант №1 дістає з конверта ключове слово, лаборант №2 називає функцію складової клітини і, кріпить назву на дошку.
Учитель: Діти, я дуже хотіла показати вам відеофільм «Поділ к
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
літини», але він виявився без звуку. Хто бажає прокоментувати фільм.

(Учень виходить до дошки і коментує фільм)

Учитель: Працюють лаборанти.

7 Лаборант №1 дістає з конверту ключове слово, лаборант №2 називає функцію складової клітини і кріпить назву на дошку.

У
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
читель:
Я запрошую за стіл лабораторії трьох бажаючих, які люблять складати сенкани. На столі вам допоможе текст підручника. Пам’ятаєте правила складання сенканів?

Учні: Так.

Учитель: Вам відводиться 5 хвилин.

Учитель: А зараз гра «Знайди пару». На цьому столі знайдіть прості або складні органічні речовини, з яких клітина себе будує. Вийдіть і закріпіть на дошці.

ПРОСТІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ


>>>>>>>>>>

СКЛАДНІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

Прості вуглеводи

>>>>>>>>>>

Складні вуглеводи

Амінокислоти

>>>>>>>>>>

Білки

Гліцерин та жирні кислоти

>>>>>>>>>>

Жири

Нуклеотиди

>>>>>>>>>>

ДНК

(Учні знаходять пару)

Учитель: Ви знайшли пару завдяки цій таблиці, а що вона показує?

Учні: На ній видно, що в клітині складні органічні речовини утворюються з простих органічних речовин.

Учитель: Для чого це клітині потрібно?

Учні: Щоб рости.

Учитель: Для чого треба клітині рости?

Учні: Щоб підготуватися до поділу.

Учитель: Вірно, молодці. Прошу творчу групу зачитати складені сенкани.

Учні: зачитали сенкани.

Учитель: Молодці, діти. Що у нас залишилось у конверті?

8 Лаборант №1 дістає з конверту ключове слово, лаборант №2 називає функцію складової клітини і кріпить назву на дошку.

Ми виконали завдання та отримали ключові слова.

Ви зрозуміли, що це частини клітини, також ми згадали їх функції. Нам залишилося тільки з’ясувати їх розташування у клітині. І зараз казка допоможе нам дізнатися, з яких королівств складається тіло людини. Адже за будовою клітини людини схожі на тваринні.

( Учні читають казку про клітину, а лаборанти із структур і органел складають тваринну клітину )

КАЗКА ПРО КЛІТИНУ

Недалеко і неблизько –

В кожної людини –

Є маленькі королівства,

Що звуться клітини.

Королівством цим прекрасним

править заодно

Оболонка, цитоплазма

Й головне - ядро.

Правлять мудро, не воюють -

Скрізь у них є толк.

Царство це функціонує

геть без помилок.

Оболонка на кордоні

здійснює контроль:

Пропускає воду, солі,

Як назвуть пароль.

З іншими клітинами

Теж взаємодіє,

Бо послом працює -

Дружити уміє.Цитоплазма – дуже ніжна

І модно покроєна,

Вся така собі поважна

Містить органоїди:Ендоплазматичну сітку,

Рибосоми спритні,

Мітохондрії довгасті

Лізосоми різні.

Все у Цитоплазмочці

Злилося – з’єдналось.

Тому у клітині

добробут і радість.

РНК, білки розумні –

Все тут необхідне,

Королівство співпрацює

З ними досить плідно.

Тож живемо ми із вами

Й не знаємо горя,

Бо численні королівства

Нас прекрасних творять.(Порівняльний аналіз будови тваринної і рослинної клітини)

Учитель: Дякую за красиву казку. А тепер прошу знайти в зошиті опорні конспекти будови тваринної клітини та зробити порівняння. (Діти виконують порівняння). Співпадає?

Учні: Так.

Учитель: Зверніть увагу, що деякі органели та складові залишилися незадіяними. Якщо ми їх додамо до клітини, то отримаємо вже іншу клітину. Яку?

Учні: Рослинну клітину.

Учитель: Так. А яка органела зайва?

Учні: Лізосома.

Учитель: Лаборанти, вилучіть цю органелу з клітини.

(Лаборанти прибирають лізосому)

Учитель: Порівняйте клітину з опорним конспектом. Співпадає?

Учні: Так.

Учитель: Приділимо увагу рослинній клітині віршами.

Ми чуємо часто: клітина жива,

А як же вона промовляє слова?

Як ходить в крамниці, в кіно, в магазин?

Чому для клітини шкідливий бензин?

Тепер я вже знаю – рослина це дім,

Де мешкає разом багато клітин.

І кожна клітина в рослині жива,

І в кожній клітині ядро – голова.

Не треба клітинам ходить в магазин,

Їх функція – створювать їжу самим,

І зайві розмови, усі ці слова:

Як є всі умови – клітина жива.

Учитель: Дякую, дуже гарний вірш. Отже, повертаємося до епіграфу нашого уроку «Клітина – це основа життя».

Які висновки ми знаходили у підручнику?

Учень: Клітина складається з води, неорганічних та органічних речовин.

Учень: Основні складові клітини – це структури та органели, які взаємодіють між собою у процесі життєдіяльності клітини.

Учень: У результаті взаємодії структур та органел виробляються складні органічні речовини.

Учень: Складні органічні речовини необхідні для росту клітини, який завершується його поділом.

Учень: Клітина – це елементарна біологічна система.

Учень: Клітина – це одиниця розмноження живих організмів на Землі.

Учень: Клітина є одиницею будови всіх живих організмів (окрім вірусів).

Учитель: Дійсно, з неї складаються і рослина, і тварина, і людина. І клітина жива. Але під впливом радіоактивного випромінювання, брудних викидів заводів та автотранспорту, шкідливих звичок, нераціонального харчування порушується робота клітин, а значить і всього організму, що призводить до різноманітних захворювань. Треба берегти кожну клітинку – і тоді всі ЛЮДИ будуть здорові та щасливі, а ПРИРОДА буде багатою і красивою для нас і для майбутніх поколінь.

5. Підбиття підсумків уроку

Учитель: Вважаю, діти, що ми добре сьогодні попрацювали в нашій лабораторії. І треба подякувати всім мандрівникам-дослідникам природи!

Пропоную написати відповідь Даші-мандрівниці про те, що ми відгадали її загадку і у конверті складові клітини.

А зараз у заліковому аркуші за виконані два завдання підрахуйте свої бали та переведіть в оцінку за таблицею і запишіть в графу «оцінка».ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

Завдання №1

«Вірю – не вірю»

Кількість балів


Завдання №2

«Знайди помилку»

Кількість балів


Всього

балівОцінка
Переведіть бали в оцінку за таблицею

Кількість балів

1

2

3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Таким чином, ви отримали сьогодні оцінку, яку ми проаналізуємо на наступному уроці.

Підбивається підсумок роботи учнів на уроці, проводиться аналіз та оцінювання відповідей учнів.

6. Домашнє завдання

6.1. Завдання для всього класу.

Електронний підручник прочитати §11, повторити терміни.

6.2. Індивідуальні та творчі завдання.

Підібрати цікаву інформацію про французького вченого Луї Пастера; про бактерії.

Урок завершено. До побачення!Каталог: doc -> files -> news -> 436
436 -> «Гаджети змінюють світ»
436 -> Кругосвітні експедиції (Джеймса Кука, Івана Крузенштерна, Юрія Лисянського). Практична робота №2
436 -> Аналіз і компонування інформації для проекту у різному форматі. Презентація майбутнього проекту
436 -> Педагогічна майстерність як інноваційна технологія підвищення якості освіти в цьому навчальному році комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-академічний ліцей №15»
436 -> Тема: Розселення рослин
436 -> «Гаджети змінюють світ»
436 -> Уроків до курсу «сходинки до інформатики»
436 -> План-конспект уроку інформатики, 3 клас
436 -> Особливості портрета клоуна. «Веселий клоун»
436 -> Особливості формування клімату Євразії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка