Бокіна Т. М., вчитель Прогресівської загально-освітньої школи І -іі ступенів, Березанського району, Миколаївської області Тема урокуДата конвертації29.09.2018
Розмір130 Kb.
Бокіна Т.М., вчитель Прогресівської загально-освітньої школи І -ІІ ступенів, Березанського району, Миколаївської області
Тема уроку. Що означає бути громадянином держави. Як набути громадянства України. Як визначають громадянство дітей. За яких підстав припиняється громадянство України.

Мета уроку: розкрити зміст понять «людина – особа – громадянин», «громадянство», статус громадянина, іноземця, особи без громадянства; ознайомити з основними нормами Закону України «Про громадянство України»; навчити розрізняти статус громадянина, іноземця, особи без громадянства, розв’язувати правові ситуації щодо набуття й припинення громадянства; формувати навички опрацювання і практичного використання нормативних актів, усвідомлення важливості та правового значення юридичного зв’язку особи та держави; виховувати в учнів гордість за свою державу, належність до українського громадянства.

Обладнання. Конституція України; Правознавство ( практик-ний курс ): Підр. Для 9 кл. загльноосв. навч.закл. / Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М. – К.: Генеза, 2009; словничок правових термінів; таблиці «Людина – особа – громадянин», «Визначення громадянства дитини»; політична карта світу, витяги з Закон України «Про громадянство», роздавальний матеріал.

Основні поняття: людина, особа, громадянин, громадянство, підданство, апатриди, біпатриди, іноземець.

Тип уроку. Комбінований

Епіграф до уроку. (Запис на дошці)

« Я зрозумів, що не один

Існую я в людському морі,

В громаді, наче в добрім хорі,

Почесне місце є для всіх

І для дорослих, і малих,

І для жінок, й чоловіків,

Для бідняків і багачів

У світі є закон один:

Людина – це громадянин.»

І.Кушнірчук

Структура уроку

І.Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІУ. Оголошення теми уроку.

У. Сприйняття та осмислення нових знань.


 1. Правовий статус особи.

 2. Як набути громадянства України.

 3. Як визначається громадянство дітей.

 4. За яких підстав припиняється громадянство України.

УІ. Узагальнення та систематизація знань та вмінь учнів.

УІІ. Підсумок уроку.

УІІІ. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУІ. Організаційний етап уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка домашнього завдання

 1. Індивідуальне завдання.

Прийом «Віднови втрачене»

На картках записані висловлювання відомих людей, в яких учням належить вставити пропущене слово. Картки знаходяться на пелюстках квітки. Учні вибирають завдання і працюють.Зміст картки

 1. Якою повинна бути людина, якщо скоро Син Божий сплатить за її … ( права ) найвищою ціною? ( Папа Іоанн Павло ІІ)

 2. Але коли мислителі ХУІІІ ст. проголосили справжню свободу людини, то із християнської традиції разом із свободою народилася вимога громадянської… ( рівності). (В. Янков)

 3. Свобода є правом робити все, що дозволено …(законом) (Ш.Монтеск»є)

 4. Це не поступка, не милість, не потворство, - це, насамперед, активне ставлення, яке формулюється на основі визнання універсальних прав та основних … (свобод) людини.(ЮНЕСКО)

 5. Рівність…(прав) не в тому, що всі ними користуються, в тому, що вони надані» (Сенека).

Завдання перевіряється і оцінюється.

 1. Завдання на відповідність. (Учитель роздає учням картки із завданням, де учні мають встановити відповідність. Метод взаємоперевір-ки )

Встановити відповідність назви міжнародних документів з прав людини і дитини та часом їх прийняття

Назва документа

Час прийняття

Конвенція ООН про права дитини

1966

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права

1996

Загальна декларація прав людини

1966

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права

1948

Конституція України

1989

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 1. Прийом «Інтрига».

Учитель повідомляє учням, що тільки-но отримав пакунок, і пропонує учням роздивитися, що знаходиться всередині. Дістає паспорт, свідоцтво про народження, проїзний документ дитини, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Чому на сьогоднішній урок до нас потрапили ці документи ми спробуємо розібратися на уроці.

Запитання.

 • Про що, на вашу думку, піде мова на уроці?

 • Про що ви хотіли б дізнатися?

( думки учнів записуються на дошці)

 1. Асоціативний кущ.Робота з підручником (ст..58, підручник Правознавство, 9 кл.,В.Ф. Сутковий)

 • Порівняйте записи на дошці з записами у підручнику

Очікувані результати

- пояснювати поняття «громадянство»;

- розрізняти статус громадянина, іноземця, особи без громадянства;

- називати підстави набуття й припинення громадянства України;

- розв’язувати правові ситуації щодо набуття громадянства дітьми;

- оцінювати важливість та правове значення юридичного зв’язку особи та держави.Проміжний підсумок.

ІУ. Оголошення теми та мети уроку.

На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо вивчення другого розділу підручника та з’ясуємо, що означає бути громадянином держави. Будь-яка держава може функціонувати лише тоді, коли є люди, що живуть у ній, створюють потужний потенціал і захищають її. Як же визначають приналежність громадянина до певної держави? Зараз ми ознайомимося з цією проблемою.У. Сприйняття та осмислення нових знань.

Опрацювання поняття «правовий статус особи»

Метод «Активне слухання»

( Учні слухають розповідь вчителя і доповнюють таблицю)Учитель. У демократичній державі основна увага приділяється забезпеченню та утвердженню прав людини. Конституція України зазначає, що вільний і повноцінний розвиток людської особистості можливий лише в суспільстві. У різних науках, у тому числі й державно – правових, для визначення людської істоти можуть використовуватися різні поняття: «людина», «особа», «громадянин». Позначаючи один і той самий об’єкт, кожен з цих термінів характеризує різні якості однієї й тієї самої істоти.

Термін «людина» визначає людську істоту з природної точки зору як невід’ємну частину живої природи, живий організм, що підкоряється біологічним законам, вона вирізняється тим, що живе в суспільстві подібних до себе. Кожна людина народжується на світ з ознаками належності до людського роду та рядом індивідуальних рис, притаманних тільки їй і які змінюються і розвиваються в неї упродовж життя ( вік, зовнішність, розум, стать, звички тощо). Як біологічній істоті, людині необхідно мати їжу, одяг, житло.

Оскільки людина живе у суспільстві, їй як члену суспільства необхідно мати змогу вчитися, працювати, бути вільною і рівноправною з іншими людьми.

У суспільстві людина є і членом сім’ї, і представником певної соціальної групи, і представником певного етносу чи нації. Наприклад, якщо ви учень, то у вас виникають стосунки з іншими учнями, вчителями, директором школи. Поняття «особа» саме й використовується для позначення людини – учасника суспільних відносин і свідомої діяльності. Іноді його розуміють також як систему суспільно вагомих рис, що характеризують індивіда як члена суспільства або спільноти людей, хоча в цьому випадку здебільшого вживають термін «особистість».

Якщо поняття - «особа» - вказує на відносини людини з суспільством, то поняття «громадянин» - на відносини людини з державою. Такі відносини, звісна річ, базуються на відносинах людини з суспільством – адже належність людини до певного суспільства, є первинною, а до держави – вторинною. Навіть історично держава народилася значно пізніше людського суспільства. Зв’язок між людиною та державою має певну особливість. Вона полягає і проявляється насамперед у тому, що цей зв’язок є правовим. Сама держава утворена для захисту людини, і її взаємини з нею спираються на норми права, громадяни мають можливість брати участь у житті держави.

Якщо поняття «особа» охоплює як громадян конкретної держави, напри-лад, України, так і іноземців, і осіб, які взагалі не мають громадянства, то термін «громадянство» вказує на такий правовий зв’язок, який притаманний людині та конкретній державі. Стійкість та необмеженість в часі та просторі означає, що громадянство зберігається в багатьох життєвих ситуаціях не лише на території певної держави, а й за її межами, протягом всього життя людини.

Таблиця.

Людина - особа – громадянин

Поняття

Зміст

Період, з яким пов’язане

Людина
Із моменту народження
Соціальне поняття ( існує лише в людському суспільстві )

У процесі розвитку людини та її формування

Громадянин

Політико – правове поняття ( пов’язує людину з державою )
3.Робота з підручником, фронтальний діалог

Завдання. Ознайомитися зі змістом першого пункту параграфа 9 та дати визначення термінам, які записані на класній дошці.

Опрацювання термінів «громадянство», «підданство», «апатриди», «біпатриди».


 • Що викликало труднощі?

( учні не знайшли пояснення терміна «біпатриди»).

 • Знайдіть пояснення цього терміна у словничку правових термінів.

( Словничок підготовлений вчителем для уроку. Додаток 1)

Зараз більшість країн світу уклали угоди про попередження появи апатридів і біпатридів і намагаються передбачити це у своєму законодавстві. Крім того, існує певна різниця між поняттями «громадянство» і «підданство».Колективна робота за завданнями

 1. Які визнаєте форми правління в державах?

Відповідь учнів: монархія та республіка.

 1. Погляньте на карту світу і наведіть приклади країн, які мають монархічну/ республіканську форму правління.

( Якщо учні не знають, то вчитель показує ці країни на карті: монархії – Велика Британія, Японія, Швеція, Саудівська Аравія тощо; республіки – США, Німеччина, Франція, Росія, Україна.)

Проміжний підсумок.

В монархіях прийнято казати – людина живе «під королем», «під імператором», «під царем», тому – це «піддані». Республікам історично притаманне саме громадянство. Саме тому в Україні утвердилось та існує громадянство України.Робота зі схемою «Громадянство»

Громадянство


Держава


Особа
Україна

Стійкий, постійний правовий зв’язок


Громадянин


Учитель. Правовий статус ( правове становище) громадянина визначається поняттям громадянства. Виходячи із графічного зображення поняття, можемо зробити висновок, що громадянство – це юридична приналежність людини ( особи) до будь-якої держави, яка перебуває з нею у стійкому, постійному правовому зв’язку.

Як набути громадянства в Україні і як визначається громадянство дітей

Учитель. Законодавство свідчить, що громадянином особа стає з моменту свого народження

Бесіда.


 1. Як ви вважаєте, які закони України регулюють питання громадянства?

 2. Визначте, які основні положення щодо громадянства закріплено в Конституції України.

Робота з правовим документом

Опрацювати ст..4, 25 Конституції України та ст.6 і 9 Закону «Про громадянство України» і визначити основні положення щодо громадянства, які містяться в цих статтях.Метод «Прес»

Учитель. Ви опрацювали документи й оволоділи теоретичними знаннями, а зараз ми застосуємо їх на практиці. Учні в групах отримують правові ситуації, опрацьовують їх і представляють відповіді.

Учитель роздає картки із описом ситуацій. ( Додаток 2 )Завдання. Порівняйте свої відповіді з таблицею « Порядок визначення громадянства дитини» ( Додаток 3)

Проміжний висновок.

Учитель. Стійкість громадянства в Україні зазначена нормами Закону України «Про громадянство України», зокрема про збереження громадян-ства при зміні місця проживання, при укладанні шлюбу з іноземцем тощо.

За яких підстав припиняється громадянство України

Завдання

 1. Чи можна позбавити людину громадянства?

 2. Визначте, у чому полягає різниця між втратою громадянства і виходом з громадянства.

 3. Які органи вирішують питання громадянства в Україні?

( Відповіді дітей)

Учитель коригує відповіді. Право на громадянство гарантується Конституцією України – в Україні людину не можна позбавити громадян-ства, однак громадянство може бути припинено.

Робота з правовими документами

Ст..17 Закону України «Про громадянство України»

Громадянство України припиняється:

а) внаслідок виходу з громадянства України;

б) внаслідок втрати громадянства України

в) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України;

( аналізують схему у підручнику - ст.63 )

Проміжний підсумок

Вихід з громадянства або втрата громадянства України можливі лише внаслідок свідомих дій громадянина:

(Учні опрацьовують статтю 19 Закону України «Про громадянство України» і в робочі зошити виписують шляхи виходу з громадянства України)

а) власна заява про вихід з громадянства;

б) набуття громадянства іншої держави;

в) військова служба або державна служба іноземній державі;

г) набуття громадянства на підставі фальшивих документів;

д) невихід з попереднього громадянства;

ж) під час перебування за межами України особа не стала без поважних причин на консульський облік протягом семи років.

Робота в парах

( перевірка того, як учні зрозуміли ст.17 і 19 Закону України «Про громадянство України»)Завдання

Обрати одну з двох ситуацій, проаналізувати її та оцінити результати роботи одне одного) 1. До виборчої дільниці завітала Тетяна Мироненко й забажала проголосувати. Однак виявилось, що вона мала паспорт громадянки СРСР ( держава, яка перестала існувати у 1991 році) й не набула громадянства України. Чи має Тетяна право голосу? Відповідь обґрунтуйте.

(Тетяна не є громадянкою України, а значить, не має право голосу.

 1. Громадянин Польщі у 65-річному віці виїхав на постійне місце проживання до України. Тут він звернувся з проханням нарахувати йому пенсію на підставі тридцятирічного трудового стажу в Польщі. Чи мав він на це право? Відповідь обґрунтуйте.

( Громадянин Польщі не отримуватиме пенсію в Україні саме тому, що він – іноземець.)

Державні органи, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України

Учитель. Заяви з приводу прийняття громадянства України та необхідні для розгляду цього питання документи розглядаються в органах викона-вчої влади, що займаються питаннями громадянства, в комісії при Прези-денті України з питань громадянства, а в особливих випадках – в Мініс-терстві закордонних справ. Президент України на підставі рішення цих органів приймає рішення та видає укази про прийняття до громадянства України. Уповноважені на це органи виконавчої влади видають документ-ти, що свідчать про прийняття особи до громадянства України. У спірних питання рішення про громадянство надає суд.

( Учні називають державні органи, що вирішують питання громадянства і записують у зошити)

Проміжний підсумок

Учитель. У вирішенні питань громадянства у межах своїх повноважень беруть участь такі органи:

1.Президент України.

2. Комісія при Президентові України з питань громадянства.

3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства.

4. Міністерство закордонних справ України.

5. Суди.

6. Дипломатичні та консульські установи.

У. Узагальнення та систематизація знань

1.Робота з епіграфом уроку

Учитель звертає увагу на епіграф уроку.- Чи погоджуєтеся ви з думкою автора, що «людина – це громадянин»?

2.Інтерактивна вправа «Коло ідей» ( учні висловлюють свої думки)


патріот

Платник податків

Виборець

Мешканець державиМає права

Має обов’язки


3.Прийом «Інтрига»

( учні завершують виконання завдання, розпочатого на етапі мотивації, знайомляться з іншими документами, що підтверджують громадянство УкраїниЗапитання

1.Які документи засвідчують приналежність до Української держави?

2.Які з них уже маєте ви?

- Документ, який засвідчує належність до Української держави, - це свідоцтво про народження або паспорт. Паспорт громадянин отримує у 16 років, а свідоцтво – з моменту народження.

Але у ст..5 Закону України «Про громадянство» (2001 р.) вказане ще й таке:


Документи, що підтверджують громадянство України

 • Паспорт громадянина України;

 • Свідоцтво про належність до громадянства;

 • паспорт для виїзду за кордон;

 • тимчасове посвідчення громадянина України;

 • проїзний документ дитини;

 • дипломатичний паспорт;

 • службовий паспорт;

 • посвідчення особи моряка»

 • посвідчення члена екіпажу;

 • посвідчення особи на повернення в Україну
Завдання. Визначте документи, яких не було в скриньці

( учні називають їх).

2.Складіть синквейн з терміном «громадянство»

Громадянство -

Важливе, необхідне.

Сприяє,забезпечує, захищає.

Потрібне для твого благополуччя.

Будь громадянином!1.Термінологічна розминка

* Громадянин -…

* Громадянство…

*Апатрид…

* Біпатрид…

2. Моніторингове опитування.

Хто ви є? ( Обґрунтуйте свій вибір)

А Громадянин України;

Б іноземець;

В апатрид.

3.Уявіть, що ви іноземець, який бажає стати громадянином України. Визначте три умови набуття громадянства.УІ. Підсумок уроку.

Учитель. Сьогодні на уроці ви ознайомились з основними поняттями «громадянин» та «громадянство», визначили, що приналежність до тієї чи іншої держави відіграє основну роль в житті людини.

Завдання

Зверніться до очікуваних результатів і назвіть, що з указаного в них, на вашу думку, вдалося досягти повністю; про що вам хотілося б дізнатися більше. ( Учні висловлюють свої думки.)Заповнення таблиці самооцінювання.

Для розвитку в учнів навичок само оцінювання пропоную їм заповнити таблицю, виставивши бали у відповідності: «дуже добре»-2 бали, «добре» - 1 бал, «не можу» - 0.Я можу назвати документи, які підтверджують громадянство У країни

Бали

Я можу дати визначення поняттю «громадянство»
Я можу пояснити, що означає єдине громадянство
Я можу перерахувати підстави набуття громадянства України
Я можу розповісти, за яких підстав припиняється громадянство України
Я можу дати власну оцінку значення громадянства для людини
УІІ. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Знайдіть у тексті розділу ІІ Конституції України ті статті, які починаються зі словосполучень «кожна людина має право», «кожному гарантується», «усі мають право» і ті, в яких вживаються слова «громадяни мають право», «громадянам гарантуються». Чим відрізняються ці статті? Чому розділ ІІ Конституції називається «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина?»Література:

 1. Основи правознавства. Підр.для 9 кл. середньої загальноосв. шк./ за ред.. І.Усенка. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1997.С -199-204.

 2. Правознавство ( практичний курс): підр. для 9 кл. загальноосв.навч. закл./ В.Л.Сутковий, Т.М. Філіпенко. – К: Генеза, 2009.С.- 58 – 64;

 3. Наровлянський О.Д. Основи правознавства. Підр. для 9 кл. загальноосв. шк. – Друге вид.,перероб. І доп. - К.; Ірпінь: Магістр –S,1998.С -87- 94.

 4. Правознавство ( практичний курс): підр. для 9 клас: Розробки уроків/Т.А. Литвиненко, В.І.Плахтєєва. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009.

 5. Правознавство. Практичний курс: метод.посіб. для вчителів загальноосвіт. шк.., які викладають курс у 9 –ому кл/ О.Пометун, Т.Ремех, Л.Пилипчатіна; за ред.. О.І.Пометун. – К.: Логос, 2009.- 176 с.

 6. Наровлянський О.Д. Основи правознавства. 9 клас: Методичний посібник. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 336 С.- ( На допомогу вчителю).

Додаток 1

Словничок правових термінів

Апатрид – це особа, яка не належить до громадянства жодної країни.

Біпатрид – особа, яка одночасно має громадянства двох і більше країн.

Громадянин – особа, яка проживає в певній державі і має з нею правовий з’язок.

Громадянство – це стійкий правовий зв’язок особи з конкретною державою.

Підданство – громадянство у державах з монархічною формою правління.

Додаток 2

Ситуації

1.Семирічний Вася народився в сім’ї громадянина України. Одного разу він запитав у вчительки: «Маріє Іванівно, у мене ж нема паспорта, то що – я не громадянин України? Вчителька відповіла…( Вчителька відповіла, що Вася є громадянином України за походженням від батьків громадян України.)
2.Громадянин Естонії звернувся до Президента України з проханням надати йому громадянство України і отримав відповідь, що згідно з законодавством України …( й отримав відповідь, що згідно з законодавством України умовами до прийняття до громадянства України є: постійне проживання на території України не менше п’яти років, наявність законних джерел існування, зобов’язання вийти з попереднього громадянства. Знання державної мови, дотримання Конституції і законів України, дозвіл на проживання в Україні.
3.Колишня громадянка України після семи років проживання в Німеччині повернулася в Україну. Комісія при Президенті України з питань громадянства задовольнила її прохання й вона…( була поновлена в громадянстві України.)4.У пари апатридів, які проживають в Україні народилася дитина. Батьки збентежені – й їхня дитина залишатиметься особою без громадян-ства, аж доки вони не набудуть громадянства України. Юрист їм відповів…

( юрист їм відповів, що дитина набуде громадянство України на підставі народження на території України.

5.Кириченко Валентина - громадянка України, народила двох дівчаток. Батько дітей – громадянин Сирії Аль Махмед постійно проживає в Україні. Він упевнений, що доньки стануть громадянками…( Він упевне-ний, що його доньки стануть громадянками України, якщо батьки досягнуть згоди між собою з цього питання.)

6.Під час відвідування батьків, які проживають у Білорусі, у громадянки України Усенко Світлани народилася донька. Вони вважають її громадянкою …( Вони вважають її громадянкою України на підставі походження від батьків – громадян України.)7.Хлопчика Сергійка у пологовому будинку покинула мати – громадянка Молдови. Хлопчик виховувався в Будинку дитини. У віці трьох років його усиновило подружжя – громадяни України. В новому свідоцтві про народження вони записали, що він є громадянином…( В новому свідоцтві про народження вони записали, що він є громадянином України через усиновлення.)


 1. Батьки 17-річного Кирила прийняли рішення виїхати на постійне місце проживання до Польщі, звідки родом батько. При цьому вони подали заяву про вихід з українського громадянства та прийом до польського грома-дянства. Хлопець не хоче розлучатися з батьками і готовий переїхати до Польщі, але не хоче втрачати українське громадянство. Він просить пояснити, чи можна вирішити це питання згідно з його бажанням. (Згідно ст..18 Закону України «Про громадянство України» виїзд за кордон на постійне мешкання не означає втрати громадянства; крім того, зміна громадянства у віці від 15 до 18 років можлива тільки з відома неповнолітнього. Отже, Кирило має право на збереження українського громадянства.)

Додаток 3

Таблиця « Порядок визначення громадянства дитини»

Громадянство матері

Громадянство батька

Місце народження

Громадянство дитини

Україна

Україна


Україна

Україна

Україна

Україна

За межами України

Україна

Україна

Іноземець


Україна

Україна

Україна

Іноземець

За межами України

Україна

Україна

Без громадянства


Україна

Україна

Без громадянства

Без громадянства


Україна

Україна

Невідомий

Невідомий

Україна

Україна

Каталог: doc -> files -> news -> 449
449 -> Департамент науки і освіти Харківської державної обласної адміністрації
449 -> Тип уроку: комбінований. Тема уроку: Захист інформації. Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми
449 -> Рішення щодо власних вчинків; виховувати любов до рідного краю, традицій, мистецької спадщини українського народу. Засоби навчання
449 -> Тема. Атомна енергетика. Що далі?
449 -> Уроку з світової літератури у 8 класі. Тема уроку. Особливості долі середньовічного поета. Життя Лі Бо як ідеал служіння мистецтву й істині. Творчість Лі Бо вершина
449 -> Урок хімії у 8 класі Тема уроку. Солі: поняття, склад і назви солей. Мета уроку: дидактична
449 -> Комунальний заклад «нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6» Вчитель: Міщенко Т. С
449 -> Рослини. Різноманітність рослин
449 -> Урок по темі «Додавання і віднімання в межах 10»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка