"Бронхіальна астма."Дата конвертації09.09.2018
Розмір95.5 Kb.
#49454
Методична вказівка практичного заняття

для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № ____

1. Тема: “Бронхіальна астма.”

2. Кількість годин: 2 год.

3. Місце проведення: відділення пульмонології та торакальної хірургії.

4. Мета: поглибити теоретичні знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Перелік теоретичних питань:

- Визначення.

- Класифікація.

- Види алергенів.

- Полінози.

- Астматична триада.

- Диференціальна діагностика.

- Сучасний підхід до лікування.

- Ускладнення.

- Астматичний стан.

- Стадії астматичного стану.

- Лікування хворого в астматичному стані незалежно від його стадії.

- Покази переводу на ШВЛ.

6. Перелік практичних навичок:

- Уміння збирати анамнез.

- Об”єктивне обстеження дихання і кровообігу.

- Оцінка даних ренгенограм органів дихання, лабораторних даних, даних дослідження функцій зовнішнього дихання.

- Обгрунтування та формуліровка клінічного діагнозу.

- Призначення лікування кожного конкретного хворого в залежності від стадії хвороби.

- Фібробронхоскопія.

7. Організаційна структура заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

5

2

Заслуховування рефератів курсантів та їх обговорення.

50

3

Рішення ситуаційних задач.

25

4

Підсумок занять.

10
ВСЬОГО
8. Ілюстративний матеріал: схеми, таблиці, рентгенограми, спірограми, ЕКГ.

9. Види і форми контролю: вміння аналізувати та систематизувати дані клінічного обстеження хворих, якість інтерпритації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних задач, контроль засвоєння практичних навичок.

10. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: підготовити реферат на тему : “Сучасний підхід до лікування бронхіальної астми”, ознайомитись з літературою по темі.

11. Джерела інформації: Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Молотков В.Н., Чернушенко Е.Ф., Коносова А.С. “Бронхиальная астма” Киев, Здоровье, 1978-220с.

- Губегриц А.Я., Лещинский Л.А. “Неотложная терапия при острых состояниях в клинике внутренних болезней”. К.:Здоровье, 1980-122с.

- Чучалин А.Г., Антонов Н.С., Сухарова Г.Н. “Бронхиальная астма. Метод оптимизации антиастматической терапии.” Москва, 1997.

Автор:

Затверджено на засіданні кафедри“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка практичного заняття

для курсантів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № ____

1. Тема: “Бронхіальна астма.”

2. Кількість годин: 2год.

3. Місце проведення: відділення пульмонології та торакальної хірургії.

4. Мета: поглибит теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Актуальність теми: значна поширенність даної патології та висока летальність.

6. Перелік теоретичних питань:

- Визначення.

- Класифікація.

- Види алергенів.

- Полінози.

- Астматична триада.

- Диференціальна діагностика.

- Сучасний підхід до лікування.

- Ускладнення.

- Астматичний стан.

- Стадії астматичного стану.

- Лікування хворого в астматичному стані незалежно від його стадії.

- Покази переводу на ШВЛ.

7. Перелік практичних навичок:

- Уміння збирати анамнез.

- Об”єктивне обстеження дихання і кровообігу.

- Оцінка даних ренгенограм органів дихання, лабораторних даних, даних дослідження функцій зовнішнього дихання.

- Обгрунтування та формуліровка клінічного діагнозу.

- Призначення лікування кожного конкретного хворого в залежності від стадії хвороби.

- Фібробронхоскопія.

8. План проведення заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

5

2

Заслуховування рефератів курсантів та їх обговорення.

50

3

Рішення ситуаційних задач.

25

4

Підсумок занять.

10
ВСЬОГО
9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: проробити літературу по даній темі, підготовити реферат на тему ”Невідкладна допомога при атматичному стані”.

10. Джерела інформації:

Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Молотков В.Н., Чернушенко Е.Ф., Коносова А.С. “Бронхиальная астма” Киев, Здоровье, 1978-220с.

- Губегриц А.Я., Лещинский Л.А. “Неотложная терапия при острых состояниях в клинике внутренних болезней”. К.:Здоровье, 1980-122с.

- Чучалин А.Г., Антонов Н.С., Сухарова Г.Н. “Бронхиальная астма. Метод оптимизации антиастматической терапии.” Москва, 1997.

- М.П. Скакун, Л.М. Охринович, Л.С. Білик “Невідкладні стани у терапевтичній практиці”. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

Автор:

Затверджено на засіданні кафедри“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__
Методична вказівка семінарського заняття

для курсантів


ЦИКЛ “ Сімейна медицина”
ЗАНЯТТЯ № ____
1. Тема: “Бронхіальна астма.”
2. Місце проведення: учбова кімната.
3. Мета: поглибит теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування.
4. Актуальність теми:значна поширеність даної патології та висока летальність.
5. Програма самопідготовки:

- Визначення.

- Класифікація.

- Види алергенів.

- Полінози.

- Астматична триада.

- Диференціальна діагностика.

- Сучасний підхід до лікування.

- Ускладнення.

- Астматичний стан.

- Стадії астматичного стану.

- Лікування хворого в астматичному стані незалежно від його стадії.

- Покази переводу на ШВЛ.
6. Джерела інформації: Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Молотков В.Н., Чернушенко Е.Ф., Коносова А.С. “Бронхиальная астма” Киев, Здоровье, 1978-220с.

- Губегриц А.Я., Лещинский Л.А. “Неотложная терапия при острых состояниях в клинике внутренних болезней”. К.:Здоровье, 1980-122с.

- Чучалин А.Г., Антонов Н.С., Сухарова Г.Н. “Бронхиальная астма. Метод оптимизации антиастматической терапии.” Москва, 1997.

- М.П. Скакун, Л.М. Охринович, Л.С. Білик “Невідкладні стани у терапевтичній практиці”. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

Автор:

Затверджено на засіданні кафедри“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка семінарського заняття

для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № ____

1. Тема: “Бронхіальна астма.”

2. Кількість годин: 2 год.

3. Місце проведення: учбова кімната.

4. Мета: поглибит теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Перелік навчальних питань:

- Визначення.

- Класифікація.

- Види алергенів.

- Полінози.

- Астматична триада.

- Диференціальна діагностика.

- Сучасний підхід до лікування.

- Ускладнення.

- Астматичний стан.

- Стадії астматичного стану.

- Лікування хворого в астматичному стані незалежно від його стадії.

- Покази переводу на ШВЛ.

6. Організаційна структура заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

5

2

Заслуховування рефератів курсантів і їх обговорення.

50

3

Рішення ситуаційних завдань.

25

4

Підсумки заняття.

10
ВСЬОГО
7. Ілюстративний матеріал: схеми, таблиці, рентгенограми, спірограми, ЕКГ.

8. Види і форми контролю: вміння аналізу даних клінічного обстеження хворих, якість інтерпретації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних завдань, контроль засвоєння практичних навичок.

9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: проробити літературу по даній темі, підготовити реферат на тему “Невідкладна допомога при астматичному стані.”
10. Джерела інформації: Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Молотков В.Н., Чернушенко Е.Ф., Коносова А.С. “Бронхиальная астма” Киев, Здоровье, 1978-220с.

- Губегриц А.Я., Лещинский Л.А. “Неотложная терапия при острых состояниях в клинике внутренних болезней”. К.:Здоровье, 1980-122с.

- Чучалин А.Г., Антонов Н.С., Сухарова Г.Н. “Бронхиальная астма. Метод оптимизации антиастматической терапии.” Москва, 1997.

- М.П. Скакун, Л.М. Охринович, Л.С. Білик “Невідкладні стани у терапевтичній практиці”. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

Автор:
Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка практичного заняття

для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № ____

1. Тема: “Пневмонії. Плеврити. Невідкладні стани”

2. Кількість годин: 2 год.

3. Місце проведення: відділення пульмонології та торакальної хірургії.

4. Мета: поглибити теоретичні знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Перелік теоретичних питань:

- Критерії діагностики пневмоній та їх клінічна ліагностика.

- Атипові пневмонії: їх опірні діагностичні ознаки.

- Диференціальна діагностика.

- Обгрунтування та формулювання клінічного діагноза.

- Лікування.

- Ускладнення.

- Реанімаційні заходи при важкому перебігу ї їх ускладнення.

- Плеврити:

Етіологія. Класифікація.

Клініка, діагностика.

Лікування.

6. Перелік практичних навичок:

- Уміння збирати анамнез.

- Об”єктивне обстеження дихання і кровообігу.

- Оцінка даних ренгенограм органів клітки.

- Обгрунтування та формуліровка клінічного діагнозу.

- Призначення лікування кожного конкретного хворого в залежності від діагнозу.

- Техніка пункції плевральної порожнини.

7. Організаційна структура заняття:

Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

5

2

Заслуховування рефератів курсантів та їх обговорення.

50

3

Рішення ситуаційних задач.

25

4

Підсумок занять.

10
ВСЬОГО
8. Ілюстративний матеріал: схеми, таблиці, рентгенограми, спірограми, ЕКГ.

9. Види і форми контролю: вміння аналізувати та систематизувати дані клінічного обстеження хворих, якість інтерпритації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних задач, контроль засвоєння практичних навичок.

10. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: підготовити реферат на тему : “Сучасний підхід до лікування бронхіальної астми”, ознайомитись з літературою по темі.

11. Джерела інформації: Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Дворецкий Л.И. Пневмонии М. Ньюдиамед-АО, 1995.с44.

- Мостовой Ю.М. Пневмонии: современное состояние вопроса. Киев. 1998.с24.

- Материали главного симпозиума. Пневмонии. Под.ред. акад. РАМП проф. А.Г.Гучалина. Москва 1997.с.47.

Автор:
Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка практичного заняття

************* для курсантів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № ____

1. Тема: “Пневмонії, Плеврити. Невідкладні стани. ”

2. Кількість годин: 3год.

3. Місце проведення: відділення пульмонології та торакальної хірургії.

4. Мета: поглибити теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Актуальність теми: значна поширенність даної патології та висока летальність.

6. Перелік теоретичних питань:

- Критерії діагностики пневмоній та їх клінічна ліагностика.

- Атипові пневмонії: їх опірні діагностичні ознаки.

- Диференціальна діагностика.

- Обгрунтування та формулювання клінічного діагноза.

- Лікування.

- Ускладнення.

- Реанімаційні заходи при важкому перебігу ї їх ускладнення.

- Плеврити:

Етіологія. Класифікація.

Клініка, діагностика.

Лікування.

7. Перелік практичних навичок:

- Уміння збирати анамнез.

- Об”єктивне обстеження дихання і кровообігу.

- Оцінка даних ренгенограм органів клітки.

- Обгрунтування та формуліровка клінічного діагнозу.

- Призначення лікування кожного конкретного хворого в залежності від діагнозу.

- Техніка пункції плевральної порожнини.

8. План проведення заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

5

2

Заслуховування рефератів курсантів та їх обговорення.

50

3

Рішення ситуаційних задач.

25

4

Підсумок занять.

10
ВСЬОГО
9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: проробити літературу по даній темі, підготовити реферат на тему ”Невідкладна допомога при атматичному стані”.

10. Джерела інформації:

Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Дворецкий Л.И. Пневмонии М. Ньюдиамед-АО, 1995.с44.

- Мостовой Ю.М. Пневмонии: современное состояние вопроса. Киев. 1998.с24.

- Материали главного симпозиума. Пневмонии. Под.ред. акад. РАМП проф. А.Г.Гучалина. Москва 1997.с.47.
Автор:

Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка семінарського заняття

для курсантів
ЦИКЛ “ Сімейна медицина”
ЗАНЯТТЯ № ____
1. Тема: “Пневмонії. Плеврити. Невідкладні стани.”
2. Місце проведення: учбова кімната.
3. Мета: поглибит теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування.
4. Актуальність теми:значна поширеність даної патології та висока летальність.
5. Програма самопідготовки:

- Критерії діагностики пневмоній та їх клінічна ліагностика.

- Атипові пневмонії: їх опірні діагностичні ознаки.

- Диференціальна діагностика.

- Обгрунтування та формулювання клінічного діагноза.

- Лікування.

- Ускладнення.

- Реанімаційні заходи при важкому перебігу ї їх ускладнення.

- Плеврити:

Етіологія. Класифікація.

Клініка, діагностика.

Лікування.


6. Джерела інформації: Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Дворецкий Л.И. Пневмонии М. Ньюдиамед-АО, 1995.с44.

- Мостовой Ю.М. Пневмонии: современное состояние вопроса. Киев. 1998.с24.

- Материали главного симпозиума. Пневмонии. Под.ред. акад. РАМП проф. А.Г.Гучалина. Москва 1997.с.47.

Автор:


Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка семінарського заняття

для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № ____

1. Тема: “Пневмонії. Плеврити. Невідкладні стани.”

2. Кількість годин: 2 год.

3. Місце проведення: учбова кімната.

4. Мета: поглибит теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Перелік навчальних питань:

- Критерії діагностики пневмоній та їх клінічна ліагностика.

- Атипові пневмонії: їх опірні діагностичні ознаки.

- Диференціальна діагностика.

- Обгрунтування та формулювання клінічного діагноза.

- Лікування.

- Ускладнення.

- Реанімаційні заходи при важкому перебігу ї їх ускладнення.

- Плеврити:

Етіологія. Класифікація.

Клініка, діагностика.

Лікування.

6. Організаційна структура заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

5

2

Заслуховування рефератів курсантів і їх обговорення.

50

3

Рішення ситуаційних завдань.

25

4

Підсумки заняття.

10
ВСЬОГО
7. Ілюстративний матеріал: схеми, таблиці, рентгенограми, спірограми, ЕКГ.

8. Види і форми контролю: вміння аналізу даних клінічного обстеження хворих, якість інтерпретації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних завдань, контроль засвоєння практичних навичок.

9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: проробити літературу по даній темі, підготовити реферат на тему “Невідкладна допомога при астматичному стані.”
10. Джерела інформації: Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Дворецкий Л.И. Пневмонии М. Ньюдиамед-АО, 1995.с44.

- Мостовой Ю.М. Пневмонии: современное состояние вопроса. Киев. 1998.с24.

- Материали главного симпозиума. Пневмонии. Под.ред. акад. РАМП проф. А.Г.Гучалина. Москва 1997.с.47.

Автор:
Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка практичного заняття

для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № ____

1. Тема: “Хронічний бронхіт ”

2. Кількість годин: 2 год.

3. Місце проведення: відділення пульмонології та торакальної хірургії.

4. Мета: поглибити теоретичні знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Перелік теоретичних питань:

- Визначення хронічного бронхіту.

- Класифікація.

- Фактори ризику.

- Клініка.

- Диференційна діагностика.

- Ускладнення.

- Лікування.

- Профілактика.

- Формуліровка клінічного діагноза.

6. Перелік практичних навичок:

- Уміння збирати анамнез.

- Об”єктивне обстеження дихання і кровообігу.

- Оцінка даних дослідження функцій зовнішнього дихання.

- Оцінка даних рентгенограм органів грудної клітки.

- Розв”язання ситуаційних задач.

- Обгрунтування та формуліровка клінічного діагнозу.

7. Організаційна структура заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

5

2

Заслуховування рефератів курсантів та їх обговорення.

50

3

Рішення ситуаційних задач.

25

4

Підсумок занять.

10
ВСЬОГО
8. Ілюстративний матеріал: схеми, таблиці, рентгенограми, спірограми, ЕКГ.

9. Види і форми контролю: вміння аналізувати та систематизувати дані клінічного обстеження хворих, якість інтерпритації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних задач, контроль засвоєння практичних навичок.

10. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: підготовити реферат на тему : “Сучасний підхід до лікування бронхіальної астми”, ознайомитись з літературою по темі.

11. Джерела інформації: Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Матеріали наукових праць ІІ з”їзду фтизіатрів та пульмонолгів. К. 1998.

- Н.Г. Даниляк. Бронхообструктивний синдром. Ньюдиамед-М.1996.

- Справочник по пульмонологии. Под.ред. Н.В.Путова, Г.Ф.Федосеева, А.Г. Хоменко. Л.Медицина. 1988.


Автор:
Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__


Методична вказівка практичного заняття

для курсантів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № ____

1. Тема: “Хронічний бронхіт. ”

2. Кількість годин: 2год.

3. Місце проведення: відділення пульмонології та торакальної хірургії.

4. Мета: поглибит теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Актуальність теми: значна поширенність даної патології та висока летальність.

6. Перелік теоретичних питань:

- Визначення хронічного бронхіту.

- Класифікація.

- Фактори ризику.

- Клініка.

- Диференційна діагностика.

- Ускладнення.

- Лікування.

- Профілактика.

- Формуліровка клінічного діагноза.

7. Перелік практичних навичок:

- Уміння збирати анамнез.

- Об”єктивне обстеження дихання і кровообігу.

- Оцінка даних дослідження функцій зовнішнього дихання.

- Оцінка даних рентгенограм органів грудної клітки.

- Розв”язання ситуаційних задач.

- Обгрунтування та формуліровка клінічного діагнозу.

8. План проведення заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

5

2

Заслуховування рефератів курсантів та їх обговорення.

50

3

Рішення ситуаційних задач.

25

4

Підсумок занять.

10
ВСЬОГО
9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: проробити літературу по даній темі, підготовити реферат на тему ”Невідкладна допомога при атматичному стані”.

10. Джерела інформації:

Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Матеріали наукових праць ІІ з”їзду фтизіатрів та пульмонолгів. К. 1998.

- Н.Г. Даниляк. Бронхообструктивний синдром. Ньюдиамед-М.1996.

- Справочник по пульмонологии. Под.ред. Н.В.Путова, Г.Ф.Федосеева, А.Г. Хоменко. Л.Медицина. 1988.
Автор:

Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка семінарського заняття

для курсантів
ЦИКЛ “ Сімейна медицина”
ЗАНЯТТЯ № ____
1. Тема: “Хронічний бронхіт.”

2. Місце проведення: учбова кімната.


3. Мета: поглибит теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування.
4. Актуальність теми:значна поширеність даної патології та висока летальність.
5. Програма самопідготовки:

- Визначення хронічного бронхіту.

- Класифікація.

- Фактори ризику.

- Клініка.

- Диференційна діагностика.

- Ускладнення.

- Лікування.

- Профілактика.

- Формуліровка клінічного діагноза.


6. Джерела інформації: Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Матеріали наукових праць ІІ з”їзду фтизіатрів та пульмонолгів. К. 1998.

- Н.Г. Даниляк. Бронхообструктивний синдром. Ньюдиамед-М.1996.

- Справочник по пульмонологии. Под.ред. Н.В.Путова, Г.Ф.Федосеева, А.Г. Хоменко. Л.Медицина. 1988.
Автор:

Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка семінарського заняття

для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № ____

1. Тема: “Хронічний бронхіт.”

2. Кількість годин: 2 год.

3. Місце проведення: учбова кімната.

4. Мета: поглибит теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Перелік навчальних питань:

- Визначення хронічного бронхіту.

- Класифікація.

- Фактори ризику.

- Клініка.

- Диференційна діагностика.

- Ускладнення.

- Лікування.

- Профілактика.

- Формуліровка клінічного діагноза.

6. Організаційна структура заняття:

Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

5

2

Заслуховування рефератів курсантів і їх обговорення.

50

3

Рішення ситуаційних завдань.

25

4

Підсумки заняття.

10
ВСЬОГО
7. Ілюстративний матеріал: схеми, таблиці, рентгенограми, спірограми, ЕКГ.

8. Види і форми контролю: вміння аналізу даних клінічного обстеження хворих, якість інтерпретації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних завдань, контроль засвоєння практичних навичок.

9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: проробити літературу по даній темі, підготовити реферат на тему “Невідкладна допомога при астматичному стані.”
10. Джерела інформації: Література:

- Болезни органов дыхания. Руководство для врачей. Под.ред. академика АМН СССР Н.Р.Палеева, том 2. М., Медицина, 1989-17-99.

- Матеріали наукових праць ІІ з”їзду фтизіатрів та пульмонолгів. К. 1998.

- Н.Г. Даниляк. Бронхообструктивний синдром. Ньюдиамед-М.1996.

- Справочник по пульмонологии. Под.ред. Н.В.Путова, Г.Ф.Федосеева, А.Г. Хоменко. Л.Медицина. 1988.

Автор:
Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка семінарського заняття

для курсантів
ЦИКЛ “ Сімейна медицина”
ЗАНЯТТЯ № ____
1. Тема: “Невідкладна допомога та реанімація при гострих отруєннях.”
2. Місце проведення: учбова кімната.
3. Мета: поглибит теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих з гострими отруєннями.
4. Актуальність теми:значна поширеність даної патології та висока летальність на догоспітальному етапі.
5. Програма самопідготовки:

- Загальне поняття про токсикологію.

- Основні патологічні синдроми при гострих отруєннях.

- Загальні принципи надання допомоги хворим з гостими отруєннями.

- Сучасні методи детоксикації, поняття про екстракорпоральні методи детоксикації.

- Отруєння барбітуратами. Клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

- Отруєння наркотичними аналгетиками. Клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

- Отруєння алкоголем та його сурогатами. Клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

- Отруєння ФОС. Клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

- Отруєння припікаючими рідинами.

- Отруєння чадним газом та продуктами горіння.

- Отруєння грибами.


6. Джерела інформації: Література:

- Можаев Г.А., Заболотний В.Н., Дьяконов В.П., Малиш И.Р. Неотложная медицинская помощь пострадавшим при авариях и катастрофах. Киев. Здоровье. 1995.

- Лужников Е.А., Клиническая токсикология. М.Медицина. 1994.

- Могош Г., Острие отравления. Бухарест. 1984.

- Неотложная помощь при острих отравлениях. Под.ред. Тараховского М.Л. К. Здоровье. 1982.

Автор:


Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри

“___”_____200_р., протокол №__

Методична вказівка семінарського заняття

для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № ____

1. Тема: “Невідкладна допомога та реанімація при гострих отруєннях.”

2. Кількість годин: 2 год.

3. Місце проведення: учбова кімната.

4. Мета: поглибит теоретични знання і вдосконалити практичні навички лікарів курсантів з питань клініки, діагностики і лікування хворих.

5. Перелік навчальних питань:

- Загальне поняття про токсикологію.

- Основні патологічні синдроми при гострих отруєннях.

- Загальні принципи надання допомоги хворим з гостими отруєннями.

- Сучасні методи детоксикації, поняття про екстракорпоральні методи детоксикації.

- Отруєння барбітуратами. Клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

- Отруєння наркотичними аналгетиками. Клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

- Отруєння алкоголем та його сурогатами. Клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

- Отруєння ФОС. Клініка, діагностика, інтенсивна терапія.

- Отруєння припікаючими рідинами.

- Отруєння чадним газом та продуктами горіння.

- Отруєння грибами.

6. Організаційна структура заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

5

2

Курація хворих

10

3

Клінічний розбір хворих

30

4

Відпрацювання практичних навиків.

20

5

Рішення ситуаційних завдань

10

6

Підсумки заняття.

5
ВСЬОГО
7. Ілюстративний матеріал: хворі, таблиці, медикаменти, набори для катеризації вен.

8. Види і форми контролю: вміння аналізу даних клінічного обстеження хворих, якість інтерпретації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних завдань, контроль засвоєння практичних навичок.

9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: робота з тематичною літературою.

10. Джерела інформації: Література:

- Можаев Г.А., Заболотний В.Н., Дьяконов В.П., Малиш И.Р. Неотложная медицинская помощь пострадавшим при авариях и катастрофах. Киев. Здоровье. 1995.

- Неговский В.А., Гурвич А.М., Золотокриліна Е.С. Постреанимационная долезнь. М.Медицина.1987.

- Рябов Г.А. Синдроми критического состояния. М.Медицина. 1994.

- Сафар П., Бичер Н.Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. М.Медицина. 1997.

- Усенко ЛюВ. Посібник для практичних занять з анестезіології та реаніматології Київ Здоровье. 1993

Автор:
Затверджено на засіданні кафедри

“___”____ 200_р., протокол №__

Переглянуто на засіданні кафедри“___”_____200_р., протокол №__
Каталог: data -> kafedra -> internal -> medic fpo 1 -> metod rozrobky -> Сімейна%20медицина -> Методичнi%20вказiвки%20для%20курсантів%20з%20практичних%20(семiнарських)%20зан
medic fpo 1 -> "Пневмонія та її ускладнення."
medic fpo 1 -> "Бронхіальна астма."
Методичнi%20вказiвки%20для%20курсантів%20з%20практичних%20(семiнарських)%20зан -> Методична вказівка семінарського заняття для викладачів цикл “Сімейна медицина”
Методичнi%20вказiвки%20для%20курсантів%20з%20практичних%20(семiнарських)%20зан -> Традиційні немедикаментозні методи лікування
Методичнi%20вказiвки%20для%20курсантів%20з%20практичних%20(семiнарських)%20зан -> Методична вказівка практичного заняття для викладачів пац “Загальна практика сімейна медицина”
Методичнi%20вказiвки%20для%20курсантів%20з%20практичних%20(семiнарських)%20зан -> Методична вказівка практичного заняття для викладачів пац “Загальна практика сімейна медицина”
Методичнi%20вказiвки%20для%20курсантів%20з%20практичних%20(семiнарських)%20зан -> "Загальна реаніматологія"
Методичнi%20вказiвки%20для%20курсантів%20з%20практичних%20(семiнарських)%20зан -> Хвороби периферичних кровоносних судин
Методичнi%20вказiвки%20для%20курсантів%20з%20практичних%20(семiнарських)%20зан -> Онкологія: рак шлунка


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка