Бюлетень нових надходжень літературиСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4   5
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у липні 2013 рокум. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

004. Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

008. Культурологія

01. Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02. Бібліотечна справа

05. Альманахи. Календарі

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17. Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Соціологія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

50. Загальні відомості про математичні та природничі науки

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

60. Загальні питання прикладних наук

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Літературознавство.

84. Художня література.

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

903. Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904. Археологічні пам’ятки історичних часів

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія. 94. Історія

0. Загальний відділ

0

Б59


Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матер. міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.): додаток до зб. наук. пр."Наукові праці Національної бібліотеки України

ім. В. І. Вернадського. Вип. 33 / наук. ред. Т. Гранчак. – К. : Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 184 c. – Електронна версія на www.nbuv.gov.ua. – 18 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

0

Б59


Бібліотека митрополита Флавіана (каталог книг з фонду відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг) / упоряд.. О. Марченко; Нац. іст. б-ка України. – К. : Вид-чий дім "Вініченко", 2011. – 64 c. : порт. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

В35


Вернадский, Владимир Иванович

Собрание сочинений. Т. 1. Биосфера и ноосфера. Кн. 10 /

В. И. Вернадский ; отв. ред. Е. Милованов. – Л. : ВК АРС, 2013. –

416 c. – (Отечественная мысль. Кн. 4). – Издание осуществлено при финансовой поддержке Президентского фонда Л. Кучмы "Украина". – 80 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)0

В35


Вернадский, Владимир Иванович

Собрание сочинений. Т. 2. Очерки геохимии. Кн. 11 /

В. И. Вернадский ; отв. ред. Е. Милованов. – Л. : ВК АРС, 2013. –

488 c. – (Отечественная мысль. Кн. 5). – Издание осуществлено при финансовой поддержке Президентского фонда Л. Кучмы "Украина". – 80 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)0

В35


Вернадский, Владимир Иванович

Собрание сочинений. Т. 3. Размышления натуралиста. Кн. 12 /

В. И. Вернадский ; отв. ред. Е. Милованов. – Л. : ВК АРС, 2013. –

532 c. – (Отечественная мысль. Кн. 6). – Издание осуществлено при финансовой поддержке Президентского фонда Л. Кучмы "Украина". – 80 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)0

В35


Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 10. Бібліографія праць

В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / авт.-уклад.

О. С. Онищенко, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич та ін.; НАН України. – К. : СП Інтертехнодрук, 2012. – 603 c. – 84 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


0

В35


Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 2. В. І. Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 1. Листування А - Г /

авт.-уклад. О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані, В. А. Вергунов та ін.; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 824 c. – 113 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

В35


Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 2. В. І. Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Переписка Д-Я. Ч. 1. Д-Н / авт.-уклад. О. С. Онищенко В. Ю. Афіані, О. Д. Василюк та ін.; НАН України. – К. : НБУВ, 2012. – 742 c. : ілюстр. – 103 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

В35


Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 2. В. І. Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Листування Д-Я. Ч. 2 . О-Я / авт.-уклад. О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані, В. А. Вергунов,

В. М. Даниленко та ін.; НАН України. – К. : НБУВ, 2012. – 692 c. –

114 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


0

В35


Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 7. Праці з геохімії та радіогеології. Кн. 2 / авт.-уклад. Е. В. Соботович, В. В. Долін;

НАН України. – К. : Фенікс, 2012. – 668 c. : ілюстр. – 48 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

В35


Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 8. Праці з історії, філософії та організації науки / уклад. А. С. Литвиненко,

В. І. Онопрієнко, О. П. Пилипенко; НАН України. – К. : Фенікс, 2012. – 658 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

В35


Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 9. В. І. Вернадський. Щоденники (1917-1921) / голова ред. кол. О. С. Онищенко;

НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 327 c. : ілюстр. – 88 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Е64


Енциклопедія Сучасної України. Т. 12. Кал - Киї / Ін-т енцикл. дослід. НАН України; Наук. тов-во ім.. Шевченка; голов. ред. колегія

І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк, В. М. Железняк та ін. – К., 2012. – 712 c. : ілюстр. – 49 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1, ДБВ. – 1)

0

К53


Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 15. Ч. 1. С - См / зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров; наук. ред.

В. Ю. Омельчук. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 587 c. – (Національна бібліографія України). – 78 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

0

К53


Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 15. Ч. 2. Сн - Сю / зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров; наук. ред.

В. Ю. Омельчук. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 587 c. – (Національна бібліографія України). – 78 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

0

П69


Практикум із журналістської етики : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. Ф. Іванов, С. В. Штурхецький; під ред. В. Ф. Іванова. – 2-ге вид., стер. – К. : Видавець О. Зень, 2012. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 16, ЧзГ. – 1)

0

С30


Семків, Ростислав Андрійович

Іван Малкович, український видавець і поет / Р. А. Семків. – К. :

ТОВ Атлант ЮЕмСі, 2008. – 63 c. : ілюстр. – (Стозір'я. Б-ка укр. родини: Підприємці. Благодійники. Письменники). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Т41


Тимошик, Микола Степанович

Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання : практ. посіб. / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2012. – 384 c. –

(Бібліотека видавця, редактора, автора. Т. 4). – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Ш35


Швецова-Водка, Галина Николаевна

Общая теория документа и книги : учеб. пособ. / Г. Н. Швецова-Водка. – М.; К. : Рыбари; Знання, 2009. – 487 c. – Реком. МОНУ. –

60 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004. Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера


004.43

Ю78


Юров, Виктор Иванович

Assembler. Учебник для вузов / В. И. Юров. – 2-е изд. – С.Пб. : Питер, 2004. – 637 c. : ил. – 27 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
008. Культурологія


008(477)

П50


Поливач, Катерина Анатоліївна

Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України /

К. А. Поливач ; наук. ред. Л. Г. Руденко; НАН України. Ін-т географії. – К., 2012. – 208 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

02. Бібліотечна справа


025.45

У59


Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2009) / підгот. М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Ю. О. Набхан; наук. ред. М. І. Сенченко ; пер.з англ. Б. С. Волох. – К. : Кн. палата України, 2012. – 100 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)
1. Філософія. Психологія


1(075.8)

В23


Ващенко, Ірина Володимирівна

Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / І. В. Ващенко,

М. І. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 407 c. – (Вища освіта ХХІ століття). – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

В26


Вейль, Симона

Формы неявной любви к Богу / С. Вейль ; пер.с фр. П. Епифанова. – СПб. : Свое издательство, 2012. – 510 c. : ил. – Издательский проект QUADRIVIUM. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Г34


Гендер для медій : підруч. із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спец. / за ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік,

Г. Ярманової. – К. : Критика, 2013. – 217 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

І-74


Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства : монографія / авт. кол. О. С. Онищенко, В. М. Горовий,

В. І. Попик та ін. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 254 c. : ілюстр. – 45 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

1

К65


Концептуальні засади стратегії розвитку сучасного соціуму в умовах глобалізації та євроінтеграції : матер. Всеукр.ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю 22-23 листопада 2012 р. / за ред. В. Г. Воронкової. – Запоріжжя : ЗДІА, 2012. – 268 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К90


Кулик, Олександр Вікторович

Філософія : навч. посіб. для студ. ВНЗ III-IV рівнів акред. /

О. В. Кулик. – Д. : Монолит, 2013. – 692 c. – Реком. МОНУ. – 100 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, ЧзГ. – 1)


1

Л32


ЛГБТ-вектор Украины : сб. отчетов по мониторингу / сост.

А. Зинченко. – К. : Наш мир, 2013. – 154 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Віснк. Серія соціологічна. : зб. наук. пр. Вип. 6 / відп. ред. О. Б. Демків. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 324 c. : ілюстр. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Н84


Носенко, Елеонора Львівна

Форми відображеної оцінки емоційної стійкості та емоційної розумності людини : монографія / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава,

К. П. Кутовий ; за ред. Е. Л. Носенко; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Інновація, 2011. – 178 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

О-93


Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку : практ. посіб. / М. Колодій, О. Моргун, О. Сорокопуд, К. Хуліхен та ін.; за ред. І. Санжаровського. – К.;

Торонто : К. І. С., 2012. – 80 c. : ілюстр., табл. + CD. – Проект партнерства Канада - Україна "Регіональне врядування та розвиток". – 20 грн. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)1

Р64


Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : монографія / авт. кол. О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна та ін. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 246 c. –

44 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)1

С30


Семенюк, Едуард Павлович

Філософія сучасної науки і техніки / Е. П. Семенюк, В. П. Мельник. – 2-ге вид., випр. та допов. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 306 c. –

Затв. МОНУ. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

С38


Синезий, Киренский

Полное собрание творений. Т. 1. Трактаты и гимны / К. Синезий ; пер.с древнегреч., статья, коммент. Т. Г. Сидаша. – СПб. : Свое изд-во, 2012. – 568 c. : портр. – (Quadrivium). – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2

З-63


Зінченко, Арсен Леонідович

Митрополит Василь Липківський / А. Л. Зінченко. – К. : ТОВ Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 c. : ілюстр. + CD-ROM. – (Стозір'я. Б-ка укр. родини. Духовні провідники. Громадські діячі. Правозахисники). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія


3

Г47


Гілея. Науковий вісник : зб. наук. пр. Вип. 15 / голов. ред.

В. М. Вашкевич; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська Академія Наук. – К. : ГАН ТОВ "НВП "Вір", 2008. – 400 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3

П75


Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матер. Криворізької сесії І Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю

(24 листопада 2012 р.) у 5-ти ч. Ч. 2 / наук. ред. О. С. Токовенко. – Кривий Ріг : ТОВ Інновація, 2012. – 190 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
31. Демографія. Соціологія. Статистика


312

З-30


Западнюк, Світлана Олександрівна

Міграція населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку / С. О. Западнюк ; НАН України. Ін-т географії. – К. : Академперіодика, 2011. – 240 c. : ілюстр. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

311

К90


Кулинич, Омелян Іванович

Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич ;

6-те вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2013. – 239 c. – Затв. МОНУ. –

37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

312(477)

Н63


Ніколаєць, Ю. О.

Поселенська структура населення Донбасу (етнополітичний аспект динаміки) : монографія / Ю. О. Ніколаєць. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 188 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
32 Політика

32

З-46


Здіорук, Сергій Іванович

Культурна політика України: національна модель у європейському контексті : аналіт. доп. / С. І. Здіорук, О. М. Литвиненко,

О. П. Розумна. – К. : НІСД, 2012. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(470)

З-56


Зенькович, Николай Александрович

Мальчики в розовых штанишках. Очень грустная книга /

Н. А. Зенькович. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. – 640 c. : ил. – (Досье). – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

І-71


Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН Ураїни. Наукові записки. № 4 (60). липень-серпень / голов. ред.

Ю. А. Левенець. – К., 2012. – 387 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

І-71


Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН Ураїни. Наукові записки. № 5 (61). вересень-жовтень / голов. ред. Ю. А. Левенець. – К., 2012. – 391 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

К58


Кожевніков, Валентин

Яка національна ідея українців? Що таке український націоналізм? Хто такі українські націоналісти? / В. Кожевніков. – К., 2013. – 56 c. : ілюстр. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

К64


Кононенко, Сергій Володимирович

Форми політологічного розуміння міжнародних відносин : монографія / С. В. Кононенко. – К. : НАН України, Ін-т всесвітньої історії, 2012. – 899 c. – 150 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

327

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія міжнародні відносини : зб. наук. пр. Вип. 31 / голов. ред.

М. Мальський. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 365 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

О-66


Орлова, Тетяна Володимирівна

Сучасна політична історія країн світу : навч. посіб. / Т. В. Орлова. –

К. : Знання, 2013. – 677 c. – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

С40


Сиренко, Василий Федорович

Государство: демократическое, правовое, социальное. Очерки. Дискуссионные вопросы : монография / В. Ф. Сиренко ; Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого. – К., 2013. – 340 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Ш90


Штерн, І.

Государство будущаго : социализм, его сущность, осуществимость и целесообразность / І. Штерн ; пер.с нем. А. Ратнеръ. – под ред.

П. Румянцева. – СПб. : Народная Польза, 1907. – 48 c. – (Дешевая б-ка товарищества "Знаніе" № 213). – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

33. Економіка. Економічні науки


336

Б23


Банківська безпека : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Ю. О. Самура,

В. А. Сидоренко, В. А. Вареник. – К. : Знання, 2013. – 237 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Б59


Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик,

В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 207 c. –

Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

Г75


Гражданское общество: инструкция по применению. Где и как искать поддержку / под ред. К. Глоушковой. – Х. : ФЛП Павленко А. Г.: ИД "ИНЖЕК", 2011. – 84 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 4, Т.21. Серія: Економіка. Вип. 7 (1) / відп. ред. Н. І. Дучинська. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 135 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33И

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник №10/2. Т. 21. Серія Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вип. 5 / відп. ред. Л. І. Сазонець. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 170 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33

Д70


Дослідження торговельної політики України : док. Світового банку / віце-президент Шігео Кацу; Світовий банк; управління зменшення бідності та екон. менеджменту ( регіон Європи та Середньої Азії). – К. : ДП Видавничий дім "Козаки", 2004. – 174 c. – На обкл. назва Торговельна політика України: перспективи і пріоритети інтеграції. –

20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)33

Е45


Економіка. Економічні науки : покажч. бібліогр. посіб. / уклад.

В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна. – К. : Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського, 2012. – 139 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

К38


Київський інститут бізнесу та технологій. Вісник. Вип. № 1 (20) 2013 / голова редкол. В. В. Пастухова. – К. : Вид-во КІБіТ, 2013. – 90 c. –

12 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)33

К56


Ковальчук, Трохим Тихонович

Макроекономічні ризики : класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації / Т. Т. Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : Знання, 2012. – 301 c. – (Сучасна економічна наука). – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка