Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5

33(4/8)

М29


Маруняк, Євгенія Олександрівна

Глобалізація ті її вплив на розвиток регіонів України / Є. О. Маруняк ; наук. ред. Л. Г. Руденко. – К. : Реферат, 2007. – 224 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

33(4)

М50


Менеджмент європейської економічної інтеграції : підручник / за ред. С. М. Писаренко. – К. : Знання, 2012. – 373 c. – Затв. МОНУ. –

37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

М50


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. для студ. ВНЗ / С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько, М. І. Пугачов, Л. В. Руденко-Сударєва та ін.; за ред. С. О. Гуткевич. – Донецк : Цифрова поліграфія, 2012. –

480 c. – Реком. МОНУ. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

М58


Міжнародний маркетинг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Л. Корінев, В. В. Кулішов, Б. М. Одягайло та ін.; за заг. ред. В. В. Кулішова. – Л. : Магнолия 2006, 2011. – 384 c. : ілюстр. – (Вища освіта в Україні). –

50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)33

Н34


Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 3 (60) 2012 / голов. ред.

Т. І. Єфіменко; Акад. фін. упр. – К. : ЗАТ ВІПОЛ, 2012. – 247 c. –

30 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

Н34


Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 4 (61) 2012 / голов. ред.

Т. І. Єфіменко; Акад. фін. упр. – К. : ЗАТ ВІПОЛ, 2012. – 223 c. –

30 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

О-75


Оспіщев, Віктор Іванович

Технолгія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. /

В. І. Оспіщев, В. В. Кривошей. – К. : Знання, 2013. – 255 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

П30


Петрович, Йосиф Михайлович

Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навч. посіб. / Й. М. Петрович. – К. : Знання, 2013. – 510 c. – Реком. МОНУ. –

37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

П64


Потапенко, Вячеслав Георгійович

Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах "зеленої економіки" : монографія / В. Г. Потапенко. – К. : НІСД, 2012. – 360 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(477)

С59


Соколовская, Янина

Какая интеграция нужна Украине : 9 вопросов о главном /

Я. Соколовская. – К. : ДП ИПЦ Такы Справи, 2013. – 30 c. : ил. –

(Б-ка Известий в Украине). – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

336

Т47


Тищук, Тетяна Анатоліївна

Шляхи протидії прихованому відпливу капіталу з України :

аналіт. доп. / Т. А. Тищук, О. В. Іванов. – К. : НІСД, 2012. – 88 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Т87


Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матер. 4 міжнар. наук.-практ. конф.,

21-22 березня 2013 року, м. Черкаси: у 2-х т. Т. 1 / редкол.: Т. М. Качала, В. І. Хомякова, М. І. Бушин, Л. М. Чепурда та ін.; відп. за вип.

О. А. Буравченко, А. В. Бужанська. – Черкаси : ЧДТУ: Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 298 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


331

У45


Україна. Дослідження попиту на ринку праці / підгот.

Я. Рутковський. – Б. м.: Світовий банк, 2009. – 43 c. : ілюстр. –

Книга-перевертиш. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

У45


Україна. Меморандум про економічний розвиток. Стратегічний вибір щодо прискорення та підтримки зростання : док. Світового банку: звіт № 55895-UA, 31 березня 2010 р. / Віце-президент Філіпп Ле Уору; Світовий банк: Управління зменшення бідності та екон. менеджменту (регіон Європи та Центральної Азії). – Б. м., 2010. – 120 c. : ілюстр. –

На обкл. назва Стратегічний вибір щодо прискорення та підтримки зростання в Україні. Меморандум з екон. розвитку. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

336

У45


Україна: оцінка управління державними інвестиціями 2012 /

віце-президент Філіпп Ле Уору; Міжнар. банк реконструкції та розвитку. Світовий банк. – Б. м., 2012. – 52 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

Ф76


Фоменко, Владимир

Исповедь предпринимателя / В. Фоменко. – Запоріжжя : ТОВ

Мрия-Нова, 2013. – 61 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

Ф79


Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Вип. 26. Ч. 2 / відп. ред. С. М. Панчишин. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 366 c. –

44 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)33

Ф79


Формування ринкової економіки в Україні. Серія економічна :

зб. наук. пр. Вип. 27 / відп. ред. С. М. Панчишин. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2012. – 322 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336(075.8)

Ц65


Цінні папери. Практикум : навч. посіб. / за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2013. – 791 c. + компакт-диск. – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція


34

Г61


Головін, Анатолій Сергійович

Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 369 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г79


Гребеньков, Геннадий Васильевич

Человек в правовом бытии. Введение в правовую персоналогию : монография / Г. В. Гребеньков. – Донецк : Донецкий юрид. ин-т МВС Украини, 2013. – 540 c. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 4 (15) / голов. ред. С. М. Серьогін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. –

318 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

З-19


Законотворчість: Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процесу / Д. С. Базілевич, Е. Валентайн, І. М. Вінокуров та ін. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2013. – 232 c. –

20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)34

І-23


Іванюта, Наталя Валеріївна

Забезпечення позову в господарському судочинстві : монографія /

Н. В. Іванюта. – Д. : Юго-Восток, 2013. – 158 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

І-72


Інструменти регіонального розвитку в Україні : навч. посіб. / за ред.

В. М. Вакуленка, О. В. Берданової. – К. : НАДУ, 2013. – 286 c. + CD. – Проект партнерства Канада-Україна "Регіональне врядування та розвиток". – 60 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34

К57


Кодекси України. Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекс України від 6. 07.05 р. № 2747-IV офіц. текст зі змін. та допов. станом на 15.04.13 р. / відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2013. – 232 c. – (Кодекси України № 5/2013). – 93 грн. 82 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Повітряний кодекс України : Кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VI: офіц. текст зі змінами та допов. стан. на

18 .03. 2013 р. / відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : Форум, 2013. –

136 c. – (Кодекси України № 4/2013). – 93 грн. 82 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

К57


Кодекси України. Сімейний кодекс України : Кодекс України від 10.01.02 р. № 2947-ІІІ; офіц. текст зі змін. і допов. станом на 20.02.13 р. / відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2013. – 133 c. – (Кодекси України № 3/2013). – 93 грн. 82 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К63


Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 2007-2012 роки / відп. за вип.

Ю. Ю. Сорочик. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2012. – 100 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К82


Криміналістикою покликання: бібліограіфчний нарис до 65-річчя з дня народження Віталія Григоровича Лукашевича. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2013. – 111 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К88


Кудин, Андрей

Книга о том, как выжить в тюрьме / А. Кудин. – К. : Блиц-Принт,

Б. р.– 245 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

М77


Моніторинг Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків": інструментарій і процес : практ. посіб. / упоряд. О. Суслова. – К. : Програма сприяння Парламенту ІІ, 2012. –

119 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 173, Ч 2. Серія "Право" / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2012. – 388 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н73


Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : коментарі, роз'яснення, документи / голова ред. кол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 c. – (Бюл. законодавства і юрид. практики 5'2013). – 57 грн. 72 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П16


Пант, Сабіна

Зміна норм як ключовий чинник боротьби з повсякденною корупцією / С. Пант. – Б. м.: Б. в. : Свтовий банк, 2012. – 88 c. : ілюстр. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

П35


Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Вип. 24 / голов. ред.

В. І. Борисов; Ін-т вивч. пробл. злочинності; Нац. акад. правових наук України. – Х. : Право, 2012. – 280 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право та державне управління : зб. наук. пр. Вип. № 1(10) / голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2013. –

189 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 17 травня 2013 р. / відп. ред. О. Л. Соколенко. – Д. : Адверта, 2013. – 127 c. –

10 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)34

П78


Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Вип. 115 / відп. ред.

В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т "ЮАУ ім. Я. Мудрого", 2011. – 278 c. –

25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П78


Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Вип. 116 / відп. ред.

В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т "ЮАУ ім. Я. Мудрого", 2011. – 273 c. –

25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П78


Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Вип. 117 / відп. ред.

В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т "ЮАУ ім. Я. Мудрого", 2011. – 260 c. –

25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П78


Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Вип. 118 / відп. ред.

В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т "ЮАУ ім. Я. Мудрого", 2012. – 289 c. –

25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

С89


Судові рішення Верховного Суду України в цивільних справах 2011 / за заг. ред. А. Г. Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 256 c. – (Бюлетень законодавства і юрид. практики України № 3/2013). – 57 грн. 72 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т33


Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. пр.: матер. І міжнар. наук.-практ. конф.

(м. Київ, 25-26 квітня 2013 р.) / за ред. М. І. Іншина, Н. М. Хуторян,

В. І. Щербини. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 676 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Ф94


Фулей, Тетяна

Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів з використанням методики вирішення проблем / Т. Фулей, Л. Лукас,

Л. Сайц. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2013. – 168 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Ц57


Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред.

В. Г. Фазикоша, С. Б. Булеци. – К. : Знання, 2013. – 751 c. – (Вища освіта ХХІ століття). – Затв. МОНУ. – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ю70


Юридичний захист учасників дорожнього руху. Законодавство. Роз'яснення / уклад. В. С. Ковальський, Н. Б. Хлистова. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 344 c. – (Бюлетень законодавства і юрид. практики України. №4/2013). – 57 грн. 72 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35. Державне адміністративне управління. Військова справа


355(075.8)

Б40


Безшумна автоматична вогнепальна зброя : підруч. для студ. ВНЗ /

М. А. Коновалов, О. В. Пилипенко, Ю. О. Кваша, о, В. Січевий та ін. Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2009. – 346 c. : ілюстр. – Затв. МОНУ. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

А38


Академія наук вищої освіти України. Науково-інформаційний вісник. № 2 (85). березень-квітень / гол. редкол. І. С. Зозуля. – К. : АН ВО України, 2013. – 136 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Д75


Дровозюк, Лідія Миколаївна

Костянтин Дмитрович Ушинський: біля основ наукової педагогіки й народної школи / Л. М. Дровозюк. – К. : Видавничий дім «Простір», 2008. – 64 c. : ілюстр. – (Стозір'я. Б-ка укр. родини: Педагоги. Психологи. Медики). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

З-33


Запорізький національний університет: історія і сучасність (1930-2005) : ювілейна книга / голова ред. ради С. М. Тимченко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – 248 c. : ілюстр. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К79


Кремень, Василь Григорович

Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія /

В. Г. Кремень, В. В. Ільїн ; Нац. акад. пед. наук України. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 368 c. – 148 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


378

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія педагогічна. Вип. 28 / голов. ред. Т. Кошманова. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2012. – 198 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

О-23


Образование в пространстве философских проблем современности : монография / Н. С. Конох, О. П. Пунченко и др. – К. : Кафедра, 2013. – 320 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П24


Педагогические этюды : кол. монограф. / сост. О. И. Панченко. – Д. : Свідлер, 2012. – 68 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Т16


Талант, огранений долею : до 80-річчя від дня народж. Миколи Дубини / упоряд. В. І. Шпак. – К. : ВПК Експрес-Поліграф, 2012. –

208 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(477)

Я49


Якунин, Виктор Кузьмич

История, идеология, политика. Жизнь и познание истории /

В. К. Якунин. – Д. : Герда, 2013. – 340 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4. Мова. Мовознавство


Д70


Дослідження з лексикології і граматики української мови :

зб. наук. пр. Вип. 11 / за ред. А. М. Поповського; Дніпропетрвський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2012. – 320 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Д70


Дослідження з лексикології і граматики української мови :

зб. наук. пр. Вип. 12 / за ред. А. М. Поповського; Дніпропетрвський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2012. – 164 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407

І-67


Іноземна філологія : укр. наук. зб. Вип. 124 / голов. ред.

А. Й. Паславська. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 329 c. – 34 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

491.7

Л43


Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : матер. VI медунар. науч. конф. 22-23 апреля 2013 г.,

г. Днепропетровск ДНУ им. О. Гончара / сост. Т. С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2013. – 356 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

Л64


Литвинов, Володимир Дмитрович

Україна в пошуках своєї ідентичності XVI - початок XVII століття = Ukraine: Seeking Its Identity The 16th-Early 17 th Centuries : іст.-філос. нарис: монографія / В. Д. Литвинов ; НАН України; від. релігієзнавста Ін-ту філос. ім. Г. С. Сковороди. – К. : Академперіодика, 2012. – 440 c. – на обкл. назва і текст англ. мовою "Ukraine: Seeking Its Identity The 16th-Early 17 th Centuries". Проект "Українська наукова книга іноземною мовою". – 100 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

П24


Педагогические этюды : кол. мононграфия / сост. О. И. Панченко. – Д. : Свідлер, 2012. – 68 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Р75


Російсько-український словник : у 4-х томах. Т.3. П - Р / ред. кол.:

П. Ю. Гриценко (голова), І. С. Гнатюк, С. І. Головащук,

В. В. Жайворонок та ін.; НАН України, Ін-т української мови. – К. : Знання, 2013. – Х,933 c. – (Академічні словники). – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Т33


Теорія і практика викладання української мови як іноземної :

зб. наук. пр. Вип. 7 / голов. ред. І. Кочан. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 272 c. – 29 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)407

Т98


Тюленев-Лисовик, Леонид Петрович

Словарные множества. 4 / Л. П. Тюленев-Лисовик. – К. : Феникс, 2011. – 352 c. – 34 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407

Т98


Тюленев-Лисовик, Леонид Петрович

Словарные множества. 2 / Л. П. Тюленев-Лисовик. – К. : Феникс, 2009. – 480 c. – 30 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка