Бюлетень нових надходжень літератури


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Сторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.69 Mb.
#402
1   2   3   4   5

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. 32 / відп. ред. М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2013. – 564 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
73. Пластичні мистецтва


730.071

Г69


Горинь, Богдан Миколайович

Олександр Архипенко / Б. М. Горинь. – К. : ТОВ Атлант ЮЕмСі, 2007. – 61 c. : ілюстр. – (Стозір'я. Б-ка укр. родини: Скульптори. Живописці. Графіки). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

73

Р42


Рерих Николай. Из собрания Государственной Третьяковской галереи : альбом / авт.-сост. А. М. Лукашов. – М. : Изобразительное искусство, 1989. – 47 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли


745.51

К66


Михайло Коргун. Творча спадщина = Michael Korhun. Creative heritage : альбом / упоряд. Ю. Самойленко. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2009. –

248 c. : ілюстр. – 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)75.071

С79


Степовик, Дмитро Власович

Пробуждені царівни Якова Гніздовського / Д. В. Степовик. – К. : ТОВ Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 c. : ілюстр. – (Стозір'я. Б-ка укр. родини: Живописці. Скульптори. Графіки). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
78. Музика


782(477)(069)

Г37


Герета, Ігор Петрович

Музей Соломії Крушельницької : нарис-путівник / І. П. Герета. – Л. : Каменяр, 1978. – 94 c. : ілюстр. – 5 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

785(477)

Є27


Євтушенко, Олександр Миколайович

Андрій Середа та "КОМУ ВНИЗ": Музика Високого Духу /

О. М. Євтушенко. – К. : ТОВ Атлант ЮЕмСі, 2008. – 63 c. : ілюстр. + CD-ROM. – (Cтозір'я. Б-ка укр. родини: Творці музики). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


784.68(477)

К27


Картавий, Петро

Із досвіду створення середовища шанувальників авторської пісні /

П. Картавий. – Суми : МакДен, 2013. – 32 c. : ілюстр. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


78.071.1(477)

П18


Пархоменко, Лю Олександрівна

Микола Леонтович / Л. О. Пархоменко. – К. : ТОВ Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 c. : ілюстр. + CD-ROM. – (Стозір'я. Б-ка укр. родини: Творці музики). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


792

Е74


Ермолова Мария Николаевна. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников /сост. С. Н. Дурылин. – М. : Искусство, 1955. – 494 c. : ил. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792И

С68


Софронова, Людмила Александровна

Польская театральная культура эпохи Просвещения : монография /

Л. А. Софронова. – М. : Наука, 1985. – 271 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


792

Ч-48


Черков, Анатолий

Институт театра : разрозненные мысли, отдельные заметки и проекты - к идее и модели, к структуре искомого института... / А. Черков. – К. : ГО Лаборатория социального анализа Ф-4, 2012. – 72 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.5(075.8)

Ш20


Шандор, Федір Федорович

Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 334 c. – (Вища освіта ХХІ століття). – Затв. МОНУ. – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8. Літературознавство


8

А15


Абліцов, Віталій

Василь Голобородько. Листи ... / В. Абліцов. – К. : ТОВ "Бізнесполіграф", 2012. – 246 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

А46


Александров, Олександр Васильович

Література Київської Русі: між міфопоетикою і християнським символізмом : статті.: монографія / О. В. Александров. – О. : Астропринт, 2010. – 472 c. – Автограф.– 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Г15


Галич, Артем Олександрович

Естетичні пошуки в українській постмодерній літературі: асоціонімний вимір : монографія / А. О. Галич. – Л. : Книжковий світ, 2011. – 191 c. – (Наукова література). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Д31


Демченко, Світлана Анатоліївна

Давня українська література X - XVIII століття. Практикум : навч. посіб. / С. А. Демченко, Ю. М. Сафонов. – К. : Знання, 2013. – 231 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л64


Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. пр. Вип. 1 / голов. ред. А. Козлов. – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т", 2013. – 215 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія філологічна : зб. наук. пр. Вип. 57 / голов. ред. Т. Ю. Салига. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 372 c. – 39 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія філологічна. Загальне мовознавство : зб. наук. пр. Вип. 52 /

голов. ред. Т. Ю. Салига. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 427 c. –

43 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)8

Л85


Олесь Лупій: життя і творчість : статті, рецензії, відгуки, інтерв'ю / упоряд. Л. Бондаренко. – К. : Український письменник, 2013. – 255 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Н17


Наєнко, Михайло Кузьмович

Художня література України. Від міфів до модерної реальності /

М. К. Наєнко. – К. : Просвіта, 2012. – 1088 c. – Автограф.– 150 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

П21


Пахаренко, Василь Іванович

Тарас Шевченко / В. І. Пахаренко. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 95 c. : ілюстр. + CD-ROM. – (Стозір'я. Б-ка укр. родини: Письменники. Живописці. Скульптори. Графіки). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Р69


Романова, Елена Ивановна

Любовь и самосознание личности в русской литературе : монография / Е. И. Романова. – Д. : Новая идеология, 2012. – 286 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Т35


Тернопільський національний педагогічний університет

ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Серія: Літературознавство № 37 /

за ред. М. П. Ткачука. – Т. : ТНПУ, 2013. – 410 c.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Т48


Ткачук, Микола Платонович

Художній дискурс лірики Андрія Малишка : монографія /

М. П. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2013. – 310 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Т82


Тулуб, Зинаида Павловна

Моя жизнь / З. П. Тулуб. – К. : Киев-Париж-Дакар, 2012. – 432 c. –

24 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

У45


Українське літературознавство : зб. наук. пр. Вип. 75 / голов. ред.

Т. Салига. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 288 c. – 31 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

У45


Українське літературознавство : зб. наук. пр. Вип. 76 / голов. ред.

Т. Салига; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім . І. Франка, 2012. – 270 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ю47


"Юморист жесточайшей эпохи..." - Василий Фёдоров (1895-1959) : биогр. очерк и библиогр. указ. л-ры / авт-сост. О. В. Лянсберг. –

Херсон : ПАО "ХГТ", 2012. – 52 c. : ил. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
84. Художня література.


84(4Рос)6

Б27


Баскаков, Н.

К неведомым берегам / Н. Баскаков. – Л. : Изд-во Главсевморпути, 1940. – 246 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б76


Божок, Григорій Іванович

Божий промисел від трипільців до українців. Громадянська світоглядна поезія / Г. І. Божок. – 3-те вид., допов. – Х. : Вид-во ЛІДЕР, 2013. – 416 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

В29


Венус, Георгий

Огни Беркширии : рассказы / Г. Венус. – М. : Изд-во Федерация, 1930. – 168 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)5

В48


Виниченко, Володимир Кирилович

Драми / В. К. Виниченко ; Ін-т літ-ри ім Т. Г. Шевченка НАН України; Українська Вільна Акад.Наук у США. – К. : Сакцент Плюс, 2012. –

352 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

В61


Вовк, Віра

Казки і містерії / В. Вовк. – Л. : БаК, 2013. – 152 c. – Українське зарубіжжя. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

В61


Вовк, Віра

Диптих / В. Вовк. – Л. : БаК, 2013. – 120 c. – Українське зарубіжжя. –

8 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)

Г12


Гаврилів, Орест

Не по-афганськи... / О. Гаврилів. – Л. : ПП Сорока Т. Б., 2013. – 59 c. – 5 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Укр-4Дні)6

Г61


Головко, Микола Леонтійович

Зелена врода : нариси, новели, вірші, замальовки, замітки, есе /

М. Л. Головко. – Д. : Ліра, 2013. – 284 c. : ілюстр. – 46 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)


84(7Спо)

М47


Мелвілл, Герман

Мобі Дік або Білий Кит : роман: пер. з англ. / Г. Мелвілл. – Х. : Фоліо, 2011. – 571 c. : порт. – (Бібліотека світової літ-ри. Література США). – 40 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Укр)6

С17


Самчук, Улас

Марія : повість / У. Самчук. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2013. –

176 c. : ілюстр. – (Класна література). – Українське зарубіжжя. –

37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

Т30


Теккерей, Уильям

Ярмарка тщеславия : роман без героя. Ч. I / У. Теккерей ; пер.с англ. М. Дьяконова. – М. : Правда, 1990. – 432 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 6 (АХЛ. – 6)

84(4Вел)

Т30


Теккерей, Уильям

Ярмарка тщеславия : роман без героя. Ч. II / У. Теккерей ; пер.с англ. М. Дьяконова. – М. : Правда, 1990. – 416 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)

84(4Укр)6

Т41


Тимошенко, Борис Олексійович

Потала : роман-сповідь у семи книгах / Б. О. Тимошенко. – Біла Церква : Буква, 2012. – 712 c. – 85 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Щ61


Щербак, Ю. Н.

Чернобыль : документальноя повествование / Ю. Н. Щербак. – М. : Сов. писатель, 1991. – 458 c. – 3 р.Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)9. Географія. Біографії. Історія


9(477)

А15


Абліцов, Віталій Григорович

Український Все-Світ. Т. 1 / В. Г. Абліцов. – К. : КИТ, 2011. – 672 c. : ілюстр. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

А15


Абліцов, Віталій Григорович

Український Все-Світ. Т. 2 / В. Г. Абліцов. – К. : КИТ, 2011. – 418 c. : ілюстр. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(47+57)

М42


Медведев, Феликс Николаевич

После России / Ф. Н. Медведев. – М. : Республика, 1992. – 463 c. : ил. – 18 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


902. Археологія


902

Р69


Ромашко, Владимир Андреевич

Заключительный этап позднего бронзового века Левобережной Украины (по материалам богуславско-белозерской культуры) : монография / В. А. Ромашко. – К. : КНТ, 2013. – 592 c. : ил. – Автограф.– 150 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


91. Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія


91(060.55)

Л89


Львівський національний університет імені Івана Франка. Вісник. Серія географічна : зб. наук. пр. Вип. 43. Ч. 1 / голов. ред.

М. Дністрянський. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 424 c. : ілюстр. –

41 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


91(060.55)

Л89


Львівський національний університет імені Івана Франка. Вісник. Серія географічна : зб. наук. пр. Вип. 43. Ч. 2 / голов. ред.

М. Дністрянський. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 387 c. : ілюстр. –

38 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94. Історія


94(430)

А14


Абжаген, Карл Хайнц

Адмирал Канарис / К. Х. Абжаген ; пер. с нем. Л. Ф. Путилиной. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 384 c. : ил. – (След в истории). –

18 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

А15


Аблицов, Виталий

Меценаты: Україна / В. Аблицов. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 206 c. : ил. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

А65


Андрєєв, Віталій Миколайович

Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого : монографія / В. М. Андрєєв. – Д. : Герда, 2012. – 476 c. : ілюстр. – (DNIPROVIANA). – Автограф– 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

А72


Антонов-Овсиенко, Антон Владимирович

Сталин без маски / А. В. Антонов-Овсиенко. – М. : СП Вся Москва, 1990. – 576 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Б20


Баландин, Рудольф

"Клубок" вокруг Сталина. Заговоры и борьба за власть в 1930-е годы / Р. Баландин, С. Миронов. – М. : Вече, 2002. – 384 c. : ил. – (Особый архив). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Б48


Березяк, Віктор Володимирович

Атлантида: сторінки прадавньої української історії. Розвідки про рідну минувшину / В. В. Березяк. – К. : Науковий світ, 2012. – 208 c. : ілюстр. – 30 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(47+57)

В17


Ван, Ворен Роберт

О диссидентах и безумии: от Советского Союза Леонида Брежнева к Советскому Союзу Владимира Путина / В. Р. Ван ; пер.с англ.

К. Мужановского. – К. : Изд-ий дом Д. Бураго, 2012. – 330 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94

В67


Волинські історичні записки : зб. наук. пр. Т. 8 / голов. ред.

С. М. Міщук; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 300 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д40


Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. Т. 1. (1648-1649 рр.) / упоряд. о. Ю. Мицик; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : Б. в., 2012. – 679 c. – 150 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д55


До 30-річчя Катеринославської ученої архівної комісії (1903-1916 рр.) : метод. посіб. / наук. ред. М. П. Ковальський. – Д. : Б. в., 1993. – 72 c. – 4 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

З-63


Зиновьев, Александр Александрович

Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма / А. А. Зиновьев. – М. : Центрполиграф, 1994. – 495 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-91


Зубков, Сергій Костянтиновиx

Події, що змінили Україну / С. К. Зубков, В. Л. Карнацевич,

А. Ю. Хорошевський. – Х. : Факт, 2013. – 383 c. – 43 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

І-90


Історія України: науково-допоміжний бібліограф. покажч. за 2011 рік / упоряд.: Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Русанівський; ред. А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна; Нац. іст. б-ка України. – К. : Вид-чий Дім "Вініченко", 2013. – 644 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Л48


Леп'явко, Сергій

"Рятівники від турецької хмари": Запорожці і Хотинська війна 1621 р. / С. Леп'явко. – К. : ПП Н. Брехуненко, 2013. – 62 c. : ілюстр. – (Про Україну з гонором і гумором. Перемоги української зброї). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Л64


Литвин, Микола

Сталін і Західна Україна 1939-1941 рр. / М. Литвин, К. Науменко. – К. : ПП Н. Брехуненко, 2010. – 80 c. : ілюстр. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Л64


Литвинов, Володимир Дмитрович

Україна в пошуках своєї ідентичності XVI - початок XVII століття = Ukraine: Seeking Its Identity The 16th-Early 17 th Centuries : іст.-філос. нарис: монографія / В. Д. Литвинов ; НАН України. від. релігієзнавста Ін-ту філос. ім. Г. С. Сковороди. – К. : Академперіодика, 2012. – 440 c. – на обкл. назва і текст англ. мовою "Ukraine: Seeking Its Identity The 16th-Early 17 th Centuries". Проект "Українська наукова книга іноземною мовою". – 100 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(477)

Л84Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка