Бюлетень нових надходжень літературиСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.72 Mb.
#178
  1   2   3
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся ГончараНаукова бібліотека

Бюлетень


нових надходжень літератури

у січні 2012 року

м. Дніпропетровськ


Основні розділи Бюлетеня


0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Мова. Мовознавство. 84 Художня література.

8 Літературознавство

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №12. Т. 19. : серія: соціальні комунікації. вип.11. / відп. ред.

В. Д. Демченко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 146 c. – 41 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

0

З-30


Запаско, Аким Прохорович

Львівські стародруки : книгознавчий нарис / А. П. Запаско,

О. Я. Мацюк. – Л. : Вид-во Каменяр, 1983. – 175 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


0

І-65


Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського університету = Incunabula Bibliothecac Universitatis Leopoliensis : каталог / уклав Ф. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наукова бібліотека. – 2-ге вид., розшир. та допов. – Л. : ЛНУ, 2011. – 123 c. – 25 грн., 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ВРК. – 1)

0

К29


Каталог неперіодичних та продовжуваних видань 1861 - 1917 рр., створених у межах території сучасної Сумщини : матеріали до бібліогр. репертуару / уклад. Н. С. Подоляка; Сумська обл. наук. унів. б-ка. – Суми : Слобожанщина, 2009. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М50


Менеджмент научных исследований: теория и практика : монография / О. А. Джусов, О. П. Крупський, О. В. Приз, Ю. М. Стасюк. – Д. : Інновація, 2010. – 174 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Т31


Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. Вип. 10 / гол. ред.

В. В. Лизанчук; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І Франка, 2011. – 360 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера


004.4

Д21


Дащенко, Александр Федорович

MATLAB в механике деформируемого твердого тела. Алгоритмы и программы : учеб. пособ. / А. Ф. Дащенко, В. Ф. Оробей,

Н. Г. Сурьянинов. – Х. : Бурун книга, 2011. – 480 c. – 85 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004(03)

Д60Додонов, Александр Георгиевич

Компьютерные информационно-аналитические системы : толковый слов. / А. Г. Додонов, Д. В. Ландэ, В. Г. Путятин. – К. : Наук. думка, 2011. – 384 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.45(075.8)

К29


Катренко, Анатолій Васильович

Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 396 c. – (Комп’ютинг). – Затв. МОНУ. – 68 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.934

К63


Компьютерные технологии распознавания речевых сигналов : монография / авт.: О. Н. Карпов, А. Г. Габович, Б. Г. Марченко и др. – К. : ООО ПолиграфКонсалтинг, 2005. – 138 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004:33

М54


Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із курсу «Економічна інформатика» : для студ. 1 курсу екон. фак-ту ДНУ / уклад. В. А. Дмитрієва; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 88 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б4. – 8)

004(060.55)

Н35


Національний університет «Львівська політехніка». Вісник. № 699. Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. – Л., 2011. – 388 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

П89


Пустоваров, В. И.

Язык Ассемблера в программировании информационных и управляющих систем / В. И. Пустоваров. – 2-е изд., стер. – К. : Юниор, 1997. – 304 c. – 9 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.655

Т30


Тейлор, Аллен Дж.

SQL для «чайников» / А. Д. Тейлор ; пер.с англ. Н. В. Наумовой,

О. Н. Дудки. – 5-е изд. – М.: К.; СПб : Изд-ский дом «Вильямс»; Диалектика, 2005. – 336 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ФТФ. – 1)


004.3

Т57


Тонкошкур, Олександр Сергійович

Мікроконтролерні пристрої : навч. посіб. для студ. спец. «Мікро- та наноелектроніка» / О. С. Тонкошкур, І. В. Гомілко, О. В. Коваленко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 264 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 12 (КСХ. – 2, УБП. – 10)

004.67

Ш55


Шиб, Йорг

EXCEL 7.0 : сотни полезных рецептов / Й. Шиб ; пер.с нем.

А. И. Пробитюка. – К. : BHV, 1997. – 464 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)1 — Філософія. Психологія

1

Б61


Білик, Олексій Михайлович

Міф і філософія : монографія / О. М. Білик. – Х. : Едена, 2010. –

188 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Д31


Демченко, Сергій Володимирович

Масова комунікація як чинник формування громадянського суспільства в незалежній Україні (глобальне і національне) : монографія / С. В. Демченко. – Д. : Вид-во Макавецький, 2009. – 368 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1(076)

М15


Макаренко, Віра Анатоліївна

Посібник до вивчення курсу «Соціологія маркетингу» : для студ. ДНУ спец. «Соціологія» / В. А. Макаренко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 28 c. – 20-річчю соціолог. освіти в ДНУ присв.. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (УБГ. – 10)


1

Ч-46


Черепанова, Світлана

Філософія освіти.Світоглядно-гуманітарний вимір: людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення : монографія / С. Черепанова. – Л. : Світ, 2011. – 408 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
159.9 - Психологія

15(075.8)

А73


Ануфрієва, Наталія Михайлівна

Соціальна психологія : навч. -метод. посіб. для студ. ВНЗ /

Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2010. – 216 c. – Реком. МОНУ. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)


15

Б28


Батраченко, Іван Георгійович

Психологія антиципації : монографія / І. Г. Батраченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2009. – 264 c. – 12 грнКільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

15

Б28


Батраченко, Іван Георгійович

Психологія життєвої антиципації особистості : монографія /

І. Г. Батраченко, О. Г. Рихальська ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2009. – 168 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

М15


Маклаков, Анатолий Геннадьевич

Общая психология : учеб. пособ. для вузов / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2009. – 583 c. – (Учебник для вузов). – 95 грн.Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

О-39


Огоренко, Виктория Викторовна

Введение в психологию принятия решений : монография /

В. В. Огоренко, В. П. Малайчук ; Нац. металург. акад.. Украины. – Д. : Системные технологии, 2009. – 150 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15(075.8)

П21


Пахальян, Виктор Эдуардович

Психологическое консультирование : учеб. пособ. для студ. вузов /

В. Э. Пахальян. – СПб. : Питер, 2006. – 256 c. – (Учебное пособие). –

51 грн.


Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15(075.8)

П30


Петровский, Артур Владимирович

Психология : учеб. для студ. вузов / А. В. Петровский,

М. Г. Ярошевский. – 6-е изд., стер. – М. : Изд. центр Академия, 2007. – 512 c. – (Классическая учеб. кн.). – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)15(075.8)

П69


Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учеб. пособ. для студ. вузов / под ред. А. А. Крылова и

С. А. Маничева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.; СПб. : Питер, 2007. – 560 c. – (Практикум по психологии). – 28 грн.Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

П86


Психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. Л. М. Кудояра. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 331 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П86


Психологія : підруч. для студ. ВНЗ / за ред. Ю. Л. Трофімова. –

6-те вид., стер. – К. : Либідь, 2008. – 560 c. – Затв. МОНУ. – 43 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

15(075.8)

Р82


Рубинштейн, Сергей Леонидович

Основы общей психологии : пособ. для студ. вузов /

С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2004. – 713 c. : ил. – (Мастера психологии). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)


15(075.8)

С72


Співак, Любов Миколаївна

Діагностика і корекція «Я-концепції» молодщих школярів з низьким рівнем навчальних досягненнь : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Л. М. Співак. – 2-ге вид., допов. – К. : Каравела, 2011. – 224 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2 - Релігія. Теологія

2

Р78Ростовский Димитрий (святой)

Жития святых : на рус. яз. изложенные по руководству четьих - миней с доп. , примеч. и изображениями святых. Кн. 1. / Ростовский Димитрий (святой). – М. : Православная книга, 1991. – 672 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

32

А43


Актуальні проблеми національної безпеки України / ред. та упоряд.

Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : ГО «Молодіжна Альтернатива», 2010. – 60 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

А72


Антимонопольно-конкурентна політика: теорія та практика : зб. наук. праць. Вип. 3. – К. : Фенікс, 2008. – 260 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Д36


Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації : зб. матер. «круглого столу» 24 лютого 2011 р. / за ред. М. Г. Гуцало. – К. : НІСД, 2011. – 120 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 10/1. Т.19 : серія: Економіка. Вип. 5 (1) / Відп. ред. Н. І. Дучинська. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 172 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

32

Д70


Дотримання прав національних меншин в Україні / ред. Л. Кудіна,

С. Горобчишина, Ю. Тищенко та ін. – К. : ГО «Молодіжна Альтернатива», 2011. – 156 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Є22


Єврейська громадсько-політична думка ХХ - початку ХХІ сторіччя в Україні : монографія / авт. кол. М. М. Гон, О. В. Заремба, О. В. Козерод та ін. – К. : ІПіЕД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 362 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(03)

З-19


Закордонне українство’ 2011 : інформ. каталог. / упоряд.

І. Винниченко. – Д. : АРТ-Прес, 2011. – 120 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

И90


История нам не поставит двойки... : [сб. творч. работ конкурса «Комсомол. юность моей семьи»] / гл. редкол. В. Я. Шибко. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 268 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

К82


Кривошеєнко, Олександр Васильович

Київ: від виборів до виборів. Електоральна історія столиці /

О. В. Кривошеєнко. – К. : Альтерпрес, 2005. – 220 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(075.8)

К92


Купрій, В.

Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади : навч. посіб. / В. Купрій, Л. Паливода. – К. : Макрос, 2011. –

131 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

Н16


Нагорна, Лариса Панасівна

Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань : монографія / Л. П. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ, 2011. – 272 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Н35


Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації : матер. «круглого столу» / за заг. ред. О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2011. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Н35


Національний університет «Острозька академія». Наукові записки : серія «Політичні науки». Вип.3. Демократ. транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004 - 2007 рр. – Острог, 2008. – 266 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Н72


Нова влада: виклики модернізації / голов. ред. І. Бураковський. – К. : К.І.С., 2011. – 260 c. – (Консорціум незалежних експертів). – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

32

Р70


Ромовська, Зорислава

Роздуми небайдужої жінки : про політику і життя / З. Ромовська. – Л. : Ліга-Прес, 2011. – 280 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(477)

С76


Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007-2009, 2011 рр. : звіт за результатами соціол. дослід. / Київ. міжнар. ін-т соціології. – К., 2011. – 47 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83


Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. №2 (19), 2011 р. / голов. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 224 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С91


Сучасна молодь: проблема чи надія / ред. та упоряд. Л. Кудіна,

Л. Яцюк. – К. : ГО «Молодіжна Альтернатива», 2010. – 104 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33 - Економіка. Економічні науки

33(075.8)

Е45


Економіка підприємства : підручник / за заг. ред.

С. Ф. Покропивного. – 4-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 528 c. : ілюстр. – Затв. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33

Е45


Економічний простір : зб. наук. праць. № 22/1 / голов. ред.

Ю. В. Орловська. – Д. : ПДБА, 2009. – 332 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45


Економічний простір : зб. наук. праць. № 23/1 / голов. ред.

Ю. В. Орловська. – Д. : ПДБА, 2009. – 316 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(03)

Е64


Енциклопедія вітчизняного підприємництва. Здобутки. Досягнення. Успіх. : Вип. перший. – К. : ВАТ «Поліграфкнига», 2007. – 214 c. –

50 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

И43


Илаев, Асланбек Александрович

Экономические ресурсы повышения эффективности предприятия : учеб. пособ. для студ. эконом. спец. вузов / А. А. Илаев, Г. Г. Потапов. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2011. – 98 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.5)

К29


Катренко, Анатолій Васильович

Управління ІТ-проектами : підруч. сер. «Комп’ютинг». кн. 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ;

за наук. ред. В. В. Пасічника. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 550 c. – Затв. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБП. – 1)


33

К38


Київський інститут бізнесу та технологій. Вісник. Вип. № 3 (16) / голов. редкол. В. В. Пастухова. – К. : Вид-во КІБіТ, 2011. – 106 c. –

12 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К64


Кондратюк, Наталія Вячеславівна

Конспект лекцій із дисципліни «Організація виробництва на підприємствах ресторанного господарства» : для студ. ДНУ спец.

«Харч. технол.» та «Готельно-ресторанна справа» / Н. В. Кондратюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

56 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 17)

336(075.8)

К78


Кравченко, Юлій Якович

Ринок цінних паперів : навч. посіб. / Ю. Я. Кравченко. – 2-е вид., змін. та допов. – К. : Декор, КНТ, 2009. – 672 c. – Реком. МОНУ. –

70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

К90


Кулаковська, Людмила Петрівна

Організація і методика аудиту : підруч. для студ. ВНЗ /

Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544 c. – (Українська книга). – Затв. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБП. – 4)


33(075.8)

М21


Мальська, Марта Пилипівна

Організація туристичного обслуговування : підручник /

М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько ; Львів. нац. ун-т

ім. І. Франка. – К. : Знання, 2011. – 275 c. – Затв. МОНУ. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

33(075.8)

М29


Мартиненко, Микола Мефодійович

Основи менеджменту : підруч. для студ. ВНЗ / М. М. Мартиненко. – К. : Каравела, 2008. – 496 c. – (Вища освіта в Україні). – 48 грн.Кільк. прим.: 3 (УБП. – 2, Б4. – 1)

33

М30


Марюта, Александр Никитович

Конспективное представление информационных основ макроэкономической теории : монография / А. Н. Марюта. – Д. : Системні технології, 2006. – 213 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

М75


Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва / ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : Молодіжна альтернатива, 2010. – 112 c. – (Молоді автори). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

О-50


Окландер, Михайло Анатолійович

Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : монографія / М. А. Окландер,

І. Л. Литовченко, М. І. Ботушан. – О. : «Астропринт», 2011. – 232 c. –

25 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка