Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.72 Mb.
#178
1   2   3

33(075.8)

О-65


Орехівський, Григорій Анастасійович

Тестово-словниковий практикум з економічної теорії : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. А. Орехівський. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2009. – 216 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

33

П34


Пистунов, Николай Иванович

60 лет в строю / Н. И. Пистунов. – Д. : Свидлер А. Л., 2009. – 288 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С40


Системи підтримки прийняття рішень : практ. вид. для студ. ДНУ, які навч. за спец. «Економічна кібернетика» / уклад.: О. А. Романюха,

О. Г. Яковенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2011. – 60 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б4. – 8)


33И

С34


Сіденко, Світлана Володимирівна

Неекономічні чинники світового економічного розвитку : монографія / С. В. Сіденко. – К. : «Аврора-Прінт», 2011. – 234 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник : серія Економіка. спецвип. 33. Ч. 3 / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2011. – 224 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник : серія Економіка. спецвип. 33. Ч. 4 / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2011. – 150 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Х82


Хорошковський, Валерій Іванович

Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку / В. І. Хорошковський. – К. : Інформ.-вид. центр Інтелект, 1999. – 196 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34 - Право. Юриспруденція

34(075.8)

А16


Абрамов, Николай Александрович

Обновленный Хозяйственный процесс Украины : учеб. пособ., курс лекций / Н. А. Абрамов. – 3-е изд., обновл. и доп. – Х. : Бурун книга, 2012. – 192 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

А61


Амджадін, Лідія Миколаївна

Розбудова системи адміністративного судочинства в Україні: проблеми та потреби розвитку (за даними соціологічного дослідження) / Л. М. Амджадін, О. С. Гончарук, П. Г. Павличенко ; за ред.

Ю. Привалова та Ю. Саєнка. – К. : Прецедент, 2006. – 262 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В41


Виборчі системи та виборчі технології: актуальні проблеми / ред. та упоряд. Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : ГО Молодіжна Альтернатива, 2010. – 76 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д30


Демин, Юрий Михайлович

Таможенный контроль в Украине : монография / Ю. М. Демин. – К. : Преса України, 2004. – 542 c. – (Bibliotheca studiorum). – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : законодавство, судова практика / за заг. ред. Л. В. Єфіменка; Держ. реєстраційна служба України. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 352 c. – (Бюл. законозавства і юрид. практики України, №9). – 37 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-33


Запотоцький, Андрій Петрович

Документи як процесуальні джерела у кримінальному судочинстві : монографія / А. П. Запотоцький, Д. О. Савицький. – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 220 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-36


Заслужені юристи України на Запоріжжі : інформ.-довід. вид. / уклад.: В. В. Лень, О. І. Немченко; за заг. ред.

С. М. Алфьорова; Запорізький юрид. ін-т ДДУВС. – Запоріжжя : Кераміст, 2011. – 76 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Цивільний процесуальний кодекс України : кодекс України від 18.03.04 № I6181V: офіц.текст зі змін. та допов. станом на 30.09.11 р. / М-во юстиції України. – К. : ФОРУМ, 2011. – 250 c. – (Кодекси України, №10/ 2011). – 81 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К65


Конституційні акти Європейського Союзу. Ч.1. / упоряд. Г. Друзенко, за заг. ред. Т. Качки. – К. : Юстініан, 2005. – 512 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К77


Кравчук, Леонід

Держава і влада: досвід адміністративної реформи / Л. Кравчук. – К. : «Інтелект», 2001. – 192 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М58


Міжнародні стандарти незалежності суддів : зб. док. / відп. за вип.

А. Г. Алєксєєв; Центр суддівських студій; Всеукр. незалежна суддівська асоціація. – К. : Поліграф-Експресс, 2008. – 183 c. – 9 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П25


Пенсійне забезпечення: загальні положення / упоряд.:

В. С. Ковальський, І. С. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 c. – (Бюл. законозавства і юрид. практики України, №10). – 39 грн. 04 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П48


Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів : аналіт. звіт /

авт. А. Л. Петрів, Н. І. Шпег; за заг. ред. О. В. Кравченко,

Г. І. Хомченко. – Л. : МБО «Екологія-Право-Людина», 2011. – 48 c. –

8 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

С50


Смітюх, Андрій Володимирович

Корпоративне право України. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Смітюх ; Одеський нац. ун-т ім. І. Мечникова. – К. : Істина, 2011. – 182 c. – Реком МОНУ. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

С50


Смітюх, Андрій Володимирович

Корпоративне право у схемах : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

А. В. Смітюх ; Одеський нац. ун-т ім. І. Мечникова. – К. : Істина, 2011. – 244 c. – Реком МОНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Т48


Ткачук, Анатолій

Планування територій сільських рад на основі захисту економічних та соціальних прав громад / А. Ткачук, В. Купрій, Р. Шутов. – К. : ТОВ Авега, 2011. – 188 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ч-88


Чукаєва, Вероніка Олександрівна

Навчальний посібник із курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування України» : для студ. юрид. фак-ту ДНУ / В. О. Чукаєва ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

96 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 55 (КСХ. – 5, Чз8. – 10, УБГ. – 40)


34

Ш37


Шевчук, Станіслав

Порівняльне прецедентне право з прав людини / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2002. – 344 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Я11


Я депутат міської Ради. Мої дії... / ред. та упоряд. Л. Кудіна,

Л. Яцюк. – К. : ГО Молодіжна Альтернатива, 2010. – 60 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Я65


Янукович, Виктор Федорович

Правительство Украины: первые 100 дней / В. Ф. Янукович. – К. :

Изд. Дом Дм. Бураго, 2006. – 74 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37(075.8)

Б81


Бондаренко, Зоя Петрівна

Опорний конспект лекцій до спецкурсу «Соціально-педагогічна робота з усвідомленого батьківства» : для студ. пед. спец. ДНУ /

З. П. Бондаренко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 36 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б5. – 2, УБГ. – 6)


37

З-33


Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник.

Вип. 45 / голов. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. –

284 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

І-90


Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття) : хрестоматія / упоряд.: О. С. Радул, Т. О. Кравцов,

С. В. Куркіна та ін. – Кировоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 464 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П31


Печерская, Анна Николаевна

Праздники в детском саду : сценарии, игры, викторины /

А. Н. Печерская ; худож. А. Лукьянов. – М. : Росмэн, 2001. – 79 c. : ил. – (Я играю, мы играем). – МЕГАПРОЕКТ Пушкинская б-ка». –

11 грн. 56 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П32


Підготовка фахівців за напрямом «Соціологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» : зб. метод. матер. /

за ред. В. Г. Городяненка; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 292 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 15, Чз2. – 1, Чз3. – 1)


37

П52


Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Педагогічні науки. : зб. наук. праць. вип. 2 / гол. ред. М. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 134 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Р15


Радул, Валерій Вікторович

Соціальна активність у структурі соціальної зрілості : монографія /

В. В. Радул. – Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2011. – 256 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Т65


Традиції та інновації викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 травня 2004 р. Ч. ІІ. – Д. : НГУ, 2004. – 125 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

У45


Україна освітня: історія, персоналії, поступ : український культурологічний альманах. Вип. 71. / проект А. В. Толстоухова,

голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – 860 c. – (Українські пропілеї. Хроніка 2000). – 34 грн. 49 к.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

378(477.63)

Х97


Хто людство розумом перевершив : нариси / ідея та заг. ред.

М. В. Полякова; авт.-упоряд.: В. В. Іваненко, І. С. Попова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 360 c. – 86 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, ЧзП. – 1, ЧзГ. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1, КПМ. – 1)
4 — Мова. Мовознавство

42

А23


Агабекян, Игорь Петрович

Английский для инженеров / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. –

6-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 317 c. – (Высшее образование). – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

А40


Акмалдінова, Олександра Миколаївна

Automation in aviation : навч. посіб. / О. М. Акмалдінова,

С. П. Фатєєва, В. А. Каширський. – К. : НАУ, 2006. – 156 c. –

Кредитно-модульна система. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

А64


Английский для юристов. Базовый курс = Just English : учеб. пособ. для юрид. вузов / Ю. Л, Гуманова, В. А. Королева-МакАри,

М. Л. Свешникова, Е. В. Тихомирова; Под ред. Т. Н. Шишкиной. –

2-е изд., перераб. и расш. – М. : Зерцало, 2003. – 256 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

Б24


Барановская, Татьяна Владимировна

Грамматика английского языка. Сборник упражнений = Exercises in English Grammar : учеб. пособ. / Т. В. Барановская. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : ООО «ИП Логос-М», 2009. – 384 c. – (Вас ждет успех). –

25 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 3)


42

В31


Верба, Лідія Георгіївна

Граматика сучасної англійської мови (довідник) = Modern English Grammar (reference book) / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – К. : ТОВ «ВП Логос-М», 2010. – 352 c. – (Учням та абітурієнтам). – Реком. МОНУ. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

В43


Вікторіна, Олена Миколаївна

Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії Кіровоградщини / О. М. Вікторіна. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2006. – 436 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Г30


Геккер, Морсела Юліївна

Англійська література частина перша. : посіб. для учнів старш. класів шкіл з поглибленим вивч. англ. мови / М. Ю. Геккер ; Т. Волосова,

В. Рогов. – Тернопіль : Вид-во Карп’юка, 2001. – 240 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


42

Г60


Голіцинський, Юрій Борисович

Граматика : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський. – 4-те вид. – К. : А.С.К., 2005. – 544 c. – (Англ. мова для школярів). – 12 грн.Кільк. прим.: 3 (УБП. – 3)

Д70


Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. Вип. 10 / за ред. А. М. Поповського; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 302 c. – 29 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

43

З-73


Знанецький, Вячеслав Юрійович

Тексти для читання німецькою мовою. Посібник до вивчення курсу «Іноземна мова» : для студ. перших курсів ДНУ фак-ту біол., екол. та мед. і ф-ту психології / В. Ю. Знанецький, В. І. Голяк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 6, Б5. – 2)


З-91


Зубков, Микола Григорович

Українська мова. Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 6-те вид., допов. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2009. – 512 c. – Реком. МОНУ. – 29 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

К18


Камянова, Татьяна Григорьевна

Deutsch. Практический курс немецкого языка / Т. Г. Камянова. –

5-е изд., испр. и доп. – М. : ООО «Дом славянской книги», 2009. –

384 c. – Изд. с ключами. – 37 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

К21


Караман, Станіслав Олександрович

Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. для студ. філол. спец. ВНЗ / С. О. Караман ; О. В. Караман, М. Я. Плющ. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 560 c. – (Б-ка студента, вчителя, методиста). – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

К28


Касьянов, Володимир Олександрович

Теоретична механіка. Статистика. Кінематика : конспект лекцій, англ. мовою / В. О. Касьянов, В. В. Карачун, А. В. Гончаренко. – К. : НАУ, 2005. – 148 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

К65


Концепти та концептосфери : колективна монографія / упоряд.

О. І. Панченко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2009. – 160 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

К66


Корж, Антоніна Василівна

Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009. – 296 c. – Реком. МОНУ. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4(075.8)

К71


Косенко, Юлія Вікторівна

Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Ю. В. Косенко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 282 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

К88


Курдаченко, Леонид А.

Проникновение в модули над дедекиндовыми областями = Insight into Modules over Dedekind Domains / Л. А. Курдаченко, Н. Н. Семко,

И. Суботин. – К. : Ин-т мат. НАНУ, 2008. – 120 c. – На англ. языке. –

10 грн.


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

Л97


Ляпичева, Елена Леонидовна

Структура и лексическое наполнение семантического поля «Фауна» в современном русском языке (системно-структурный, когнитивный и образный аспекты) : монография / Е. Л. Ляпичева. – Д. : Новая идеология, 2010. – 276 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

сер. іноземні мови: зб. наук. праць. Вип. 18 / гол. ред. Р. С. Помірко. –

Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 250 c. – 43 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

М87


Моэм, Уильям Сомерсет

Театр : книга для чтения на англ языке / У. С. Моэм. – С.Пб. : КАРО, 2009. – 384 c. – (Classical Literature). – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Н16


Нагорная, Александра Викторовна

Все местоимения английского языка : справочник / А. В. Нагорная. – М. : Айрис-пресс, 2009. – 96 c. – (Английский - это просто). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

42

Н16


Нагорная, Александра Викторовна

Английские прилагательные и наречия : справочник /

А. В. Нагорная. – М. : Айрис-пресс, 2009. – 96 c. – (Английский - это просто). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)


П32


Пивоваров, В. М.

Ділова українська мова : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Пивоваров, Ю. І. Калашник, Л. Г. Савченко. – Х. : Одіссей, 2007. – 232 c. – 27 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

47

П34


Писаренко, Наталя Дмитрівна

Посібник до вивчення курсу «Латинська мова» : для студ. гуманіт. спец. ДНУ / Н. Д. Писаренко, М. Ю. Шевченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 72 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

4

П32


Південноукраїнський державний педагогічний університет

ім. К. Д. Ушинського. Науковий вісник : лінгвістичні науки, зб. наук. праць. Вип. 2 / гол. ред. Т. М. Корольова. – О. : ПДПУ, 2005. – 95 c. –

6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


43

П56


Пономарьова, Лілія Федорівна

Форми підприємств у Німеччині.Товариства : посіб. із нім. мови для студ. 3-4 куксу ДНУ екон. спец. / Л. Ф. Пономарьова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 4, Б4. – 4)


44

П58


Попова, Ирина Николаевна

Французский язык = Manuel de francais : учебник для I курса вузов и ф-тов ин. яз. / И. Н. Попова ; Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. –

21-е изд., исправ. – Х. : ООО «Нестор Академик Паблишерз», 2008. – 576 c. – 36 грн.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка