Центр методичної та соціально-психологічної служби Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня БіологіяСторінка1/3
Дата конвертації23.11.2018
Розмір0.51 Mb.
#67378
ТипУрок
  1   2   3
Центр методичної та соціально-психологічної служби

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області

Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня

Біологія , 8 клас


Т Р А В Л Е Н Н Я
(Методичні рекомендації)

З досвіду роботи

старшого вчителя біології

Ларіонової Тетяни Іванівни

Кіровоград

2007рік


Посібник містить цикл уроків по темі «Травлення» відповідно до чин-

ної програми.Автор використовує елементи методики розвитку критично-

го мислення через питання і письмо та елементи особтистісно-орієнтова-

ногонавчання.Уроки містять інтерактивні вправи та завдання.В методичній розробці подано матеріали практичного характеру: конкретні прийоми і вправи , рекомендації щодо збереження і зміцнення власного здоров`я не

лише у шкільному віці, а й у подальшому житті.

Методичний посібник допоможе вчителю біології у підготовці до уроку та кращій організації роботи на уроці.

Укладач : Табальчук С.В. – заступник директора з науково-методичної

роботи зош № 31, м.Кіровограда

Ларіонова Т.І. – вчитель біологіі,вчитель вищої категорії,

«старший вчитель».

Відповідальний за випуск – Тиханська Т.І. – директор зош № 31.

З М І С Т

Вступ.................................................................................................................4
.
Урок № 1.Тема уроку: Значення травлення.Органи травлення...................5

Урок № 2.Тема уроку: Функції травної системи.Методи дослідження ор-

нів травлення.................................................................................. 9
Урок № 3.Тема уроку:Будова зубів.Захворювання зубів: профілактика та

лікування.........................................................................................13


Урок № 4.Тема уроку: Травлення в ротовій порожнині...............................17
Урок № 5. Тема уроку: Будова шлунку. Травлення в шлунку.....................22
Урок № 6. Тема уроку: Травлення в кишечнику...........................................27
Урок № 7. Тема уроку: Порушення травлення. Хвороби шлунково-киш-

кового тракту ................................................................................35


Урок № 8. Тема уроку: Узагальненя і систематизація знань.

Тематичне оцінювання................................................................39


Додаток. «Формування соціально-культурного та оздоровчого простору

учнів на уроках біології , 8 клас.»..................................................


Література.........................................................................................................

3

В с т у п


Згідно з чинної програми з біології , в основі якої лежить концепція безперервної біологічної освіти в Україні , в 8 класі на вивчення теми «Трав-

лення»,відведено 8 годин.

Зміст планування відповідає підручнику : М.Н.Шабатура ,Н.Ю.Ма-

тяш,В.О.Мотузний. 8 клас,Київ,Генеза,2004.-192с.:іл.

У цій розробці тема висвітлюється у восьми уроках , включає одну лабораторну роботу і демонстрацію досліду.Під час вивчення теми використовуються різні типи уроку : засвоєння нових знань , кобінований ,

узагальнення та перевірки знань.До кожноі теми уроку визначено освітні цілі ,

головні біологічні поняття , обладнання ,розроблено структуру уроків на основі

використання різних методів і методичних засобів.Використано елементи методики розвитку критичного мислення через питання і елементи особистісно орієнтованого навчання.Кожен урок містить інтерактивні вправи та завдання.

На першому уроці вивчення теми учням подають основні завдання , план

вивчення теми,називаються дати проведення лабораторноі роботи та тематичного оцінювання.У методичній розробці приділяється увага організації самостійної роботи учнів (робота з підручником ,додатковою літературою)з обов’язковим оформленням результатів цих самостійних робіт.Запропоновані домашні завдання дають змогу засвоїти вивчений матеріал і вести пошукову роботу,використовуючи додаткову літературу.Подано список використаної літератури та книги , рекомендовані для читання учнями з теми.

Від здоров’я дитини (фізичного,соціального , психічного)залежить те , яким членом суспільства вона стане , як ставитиметься до своїх батьків , чи

вболіватиме за те що відбувається в сучасному суспільстві.

Запропоновані методичні рекомендації допоможуть сформувати в

учнів співчуття ,уміння ставити себе на місце іншого ,відповідальність за життя і здоров’я своє та інших , навчать їх краще розуміти один одного , а головне-усвідомити себе як особистість і частину суспільства.

В методичних рекомендаціях подано матеріали практичного характеру:

конкретні прийоми і вправи , рекомендації щодо збереження і зміцнення

здоров’я не лише у шкільному віці , а й у подальшому житті.Додаткові матеріали використані в даній розробці , їх зміст відповідає віковим особливостям , реальним потребам учнів та їх навчальним можливостям.

Реалізація освітньої траєкторії учнями за схемою : знання – уміння – ставлення-

життєві навички , сприяє формуванню мотивації учнів щодо здорового способу

життя.


4
Т р а в л е н н я

У р о к № 1


Тема уроку : Значення травлення.Органи травлення.
Мета уроку : на основі знань учнів про травлення у тварин сформувати уявлення про травлення у людини , зробити огляд органів травлення,

показати значення травлення для нормальної життєдіяльності організму;

продовжувати формувати навички роботи з підручником.
Основні поняття та терміни: травлення , ферменти , травний канал ,трав-

ні залози.


Обладнання : таблиця «Органи травлення», таблиці травних систем тварин,

портрет І.П.Павлова.


Тип уроку : засвоєння нових знань.
Структура уроку , основний зміст і методи роботи.
І.Мотивація навчальної діяльності.
«Сирий матеріал , - писав Павлов , -який надходить на завод , проходить

ряд закладів , у якій він підлягає відомій механічній і , певним чином , хі-

мічній обробці , і через численні ворота переводиться в магазин тіла.Крім основної лінії заводів , по якій рухається сирий матеріал , є ряд бокових

хімічних фабрик , які готують реактиви для відповідної обробки сирого матеріалу.»

-Що , мав на увазі відомий фізіолог Павлов , кажучи про сирий матеріал,

Завод,фабрики , реактиви , магазин тіла ?


Значення травлення для організму людини , будову травного тракту та пе-ретворення речовин у рьому , можливі порушення травлення , їх наслідки

і профілактику ми з`ясуємо під час вивчення теми «Травлення».

ІІ.Актуалізація опорних знань.

1.Вправа «Гроно».

З чим асоціюється у вас поняття «Травлення» ?

5


Їжа Поживні речовини Енергія Органи Шлунок

Кишечник Т Р А В Л Е Н Н Я Здобич

Зуби Смак Слина Печінка Ферменти

2.Вправа «Мікрофон». Особливості травної системи тварин.

(Діти швидко по черзі висловлюють свою думку щодо особливостей травної

системи різних тварин.Після закінчення виступів учитель чи хтось із учнів

формулює висновок.)
Висновок : Травлення – одна з основних властивостей живих організмів , яка

Їх існування за рахунок їжі , яку вони отримують іззовні.

Травна система – сукупність органів , що забезпечують перетрав-

лювання та всмоктування їжі.Органи травної системи:ротова по-

рожнина , глотка , стравохід , шлунок , кишечник , анальний от-

вір; травні залоз-и : слинні , печінка , підшлункова .


ІІІ.Вивчення нової теми.

(Лекція з елементами співбесіди)


1.Значення поживних речовин для організму.
Вітаміни
Поживні речовини Організм людини Мінеральні солі
Білки Вода

Жири


Вуглеводи

Значення : а)відновлення структури клітин ;

б)забезпечення організму енергією.

2.Розщеплення поживних речовин.


1)Їжа піддається механічній обробці – подрібнюється , перемішується.

2)Високомолекулярні органічні речовини розщеплюються до простих

Низькомолекулярних сполук : білки – до амінокислот ,

жири – до гліцерину і жирних кислот ,

полісахариди – до моносахаридів.
6

3.Травлення – початковий етап обміну речовин між організмом і зовнішнім

середовищем.
Травлення – складний фізіологічний процес , в ході якого їжа потрапляє у

травний тракт , зазнає механічних і хімічних перетворень ,а поживні речо-

вини (білки , жири , вуглеводи ) після розкладання на прості компоненти

всмоктуються в кров та лімфу і засвоюються організмом.


Робота учнів з малюнком 105 підручника.

-Проаналізувати фізико-хімічні перетворення в різни х відділах травної сис-

теми.
4.Біокаталізатори – ферменти та їх роль у травленні.
Властивості ферментів.

1)Специфічність дії –кожен фермент розщеплює поживні речовини тільки

певної групи (білки,жири,вуглеводи) та не розщеплює інші.

2)Ферменти діють лише в певному хімічному середовищі : одні – в лужно-

му ,інші – в кислому.

3)Найбільш активно ферменти діють за нормальної температури тіла , а за

температури 70 -100 С вони руйнуються.

4)Невелика кількість ферменту може розщепити велику масу органічної ре-

човини.
5.Будова травної системи.

Травна система людини


Травний канал Травні залози
ротова порожнина слинні

глотка печінка


стравохід підшлункова
шлунок
тонкий кишечник

товстий кишечник


пряма кишка
анальний отвір

7


Оболонки травного каналу

Внутрішня Середня Зовнішня

-------------- ------------ -------------

слизова з м`язова сполучнотканинна

підслизовим

шаром


ІУ. Рефлексія.

Робота з матеріалом підручника.

Прочитайте статтю параграфа 41 «Яка будова травної системи?» ,заповніть

Таблицю «Оболонки стінок травного каналу».

_______________________________________________________________ Назва оболонки Особливості

_______________________________________________________________

1.Слизова

2.Підслизовий шар

3.М`язова

4.Сполучнотканинна


У.Домашнє завдання.

1)Вивчити & 41 (п.1,2,3,4) підручника.

2)Підготувати повідомлення про І.П.Павлова.

8

У р о к № 2Тема уроку : Функції травної системи.Методи дослідження органів

травлення.


Мета уроку : ознайомити учнів з функціями травної системи , з методами дослідження функцій органів травлення;показати внесок І.П.Павлова в роз-

виток фізіології ; формувати науковий світогляд учнів на прикладах з історії розвитку знань з анатомії та фізіології людини;вчити учнів знаходити можливі методи й шляхи дослідження будови та функціонування органів , використовуючи знання про сучасні досягнення медичної техніки.


Основні поняття та терміни : секреторна функція,рухова функція,всмокту-вальна функція,видільна функція,зондування,ендоскопія,електрогастрогра-

фія,радіоелектронні методи,ультразвукова діагностика,сканувальна томогра-

фія,рентгенографія.
Обладнання : таблиця «Органи травлення» , фістули слинної залози та шлун-ка,портрет І.П.Павлова.
Тип уроку: комбінований.
Структура уроку , основний зміст і методи роботи.
І.Розминка.

Гей,нові Колумби й Магелани,

Напнемо вітрила наших мрій!

Кличуть нас у мандри океани,

Бухту спокою облизує прибій.
Хто сказав,що все уже відкрито?

Нащо ж ми народжені тоді?

Як нам помістити у корито

Наші сподівання молоді?В.Симоненко
ІІ.Актуалізація опорних знань під час перевірки домашнього завдання.
Бліц-опитування (фронтальне,відповіді короткі)

*Що необхідно організму людини для нормальної життєдіяльності ?

(енергія)

*Назвіть основні поживні речовини для людини .

(органічні сполуки:білки,жири,вуглеводи)

9

*Як називається процес розщеплення складних органічних речовин на прості розчинні сполуки,які можуть всмоктуватися в організмі?(Травлення)

*Як називаються біологічні каталізатори (прискорювачі) хімічни х реакцій?

(Ферменти)

*На які низькомолекулярні сполуки розщеплюються білки ,жири, вуглеводи?

(Амінокислоти,глІцерин та жирні кислоти,моносахариди)

*Чи залежить активність ферментів від умов , у яких вони перебувають?

(Так)

*Куди надходять продукти розщеплення білків і вуглеводів,жирів?

(Білків і вуглеводів в кров,жирів в лімфу)

*З чого складається система органів травлення?

(Травний канал і травні залози)

*Назвіть органи травного каналу

(Ротова порожнина,глотка,стравохід,шлунок,тонкий і товстий кишечник,який закінчується прямою кишкою з анальним отвором)

*Назвіть травні залози.

(Слинні,печінка,підшлункова)

*З яких шарів і тканин утворені стінки травного каналу?

(Епітеліальний,м`язовий,сполучнотканинний)
ІІІ.Мотивація навчальної діяльності.
Проблемні запитання:

- Які функції травної системи забезпечують її роботу ?

- В чому полягає суть та значення дослідження будови та функцій травної

системи ?


ІУ.Вивчення нової теми.
1.Функції травної системи.

(Лекція з елементами співбесіди)


Функції травної системи

Секреторна Рухова(механічна) Всмоктувальна

виділення травних *механічне подрібнення всмоктування поживних

соків (слини, їжі; речовин,води,мінеральних

шлункового,підшлун- *переміщення їжі солей у кров або лімфу

кового,кишкового), вздовж травного

які містять травні каналу

ферменти


10
2.Методи дослідження травлення.

(Розповідь з елементами співбесіди).


Основи сучасної фізіології травлення були закладені видатним російським фізіологом І.П.Павловим (1849-1936рр.).Фізіологічні

дослідження травлення були опубліковані ним у циклі робіт «Труды

по физиологии пищеварения»,який складаютиь такі роботи , як «О

рефлекторном торможении слюноотделения»(1878) , «К хирургичес-

кой методике исследования секреторных явлений желудка»(1894) ,

«О пищевом центре»(1911) та ін.

І.П.Павлов був удостоєний Нобелівської премії.
Повідомлення учнів про життя та наукову діяльність І.П.Павлова.
Методи І.П.Павлова

Назва методу Суть методу

Фістул Фістула – це штучне сполучення порожнини внут-

рішнього органа чи протоки залози із зовнішнім

середовищем (фістули слинних залоз,шлунка) з

метою отримання травних соків.

Удаваного Дає можливість вивчити вплив рефлексів з рецепторів

голодування слизової оболонки рота на шлункові залози.

Ізольованого Доведено наявність двох фаз секреції залоз шлунка :

шлунка рефлекторної та шлункової (нейрогуморальної).

Сучасні методи дослідження 1.Рентгенографія – одержання тіньового відображення на рентгенівській

плівці.


2.Зондування - введення в шлунок гумової трубки.

3.Скануюча томографія – одержання на екрані зображення окремих шарів

досліджуваного органа.

4.Ендоскопія – введення в травний канал спеціальних освітлювальних при-

ладів.

5.Електрогастрографія – реєстрація електричних струмів шлунка з поверхні

тіла людини.

6.Радіоелектронні пігулки – одержання інформації про кишкове середовище.

7.Ультразвукова діагностика – зображення на екрані внутрішніх органів,дос-

лідження за допомогою ультразвуку.


11

ІУ.Рефлексія.


Вправа «Закінчити фразу».
1.Фістула – це - отвір.

2.Функція виділення травних соків - секреторна.

3.Російський вчений-фізіолог,який досліджував

травлення - І.П.Павлов.

4.Початковий етап обміну речовин між організмом

та довкіллям - травлення.

5.Соки виділяються - рефлекторно.

6.Стінка травного каналу складається з - чотирьох шарів.

7.Механічне подрібнення їжі забезпечує - рухова функція.

8.Введення зонда у порожнину шлунка - зондування.

9.Метод реєстрації електричних хвиль шлунка - електрогастрографія.

10.Функція всмоктування поживних речовин

у кров і лімфу - всмоктування.

У.Домашнє завдання.


Вивчити параграф 40 ,підготувати повідомлення про хвороби зубів і

сучасні заходи догляду за зубами.

*Підготувати рекламу зубної пасти.

12

У р о к № 3


Тема уроку:Будова зубів.Захворювання зубів:профілактика та

лікування.Мета уроку : вивчити будову зубів і зубної системи,встановити її роль у

травленні;познайомити учнів з хворобами зубів ,розробити засоби їх

профілактики;формувати науковий світогляд,проводити гігієнічне,валеологічне,екологічне ,профорієнтаційне виховання;розвивати

інтерес до предмета,бережне ставлення до свого організму.


Основні поняття та навички : коронка,емаль,дентин,пульпа,карієс.

Обладнання : таблиця «Органи травлення»,набір «Зуби»,модель будови зуба.
Тип уроку : комбінований.
Структура уроку , основний зміст і методи роботи.

І.Мотивація навчальної діяльності.

«Здорові зуби – здорове тіло.»

«Хто добре жує ,той довго живе».

(Народна мудрість)

ІІ.Перевірка знань.

1.Функції травної системи.

2.Методи дослідження травної системи.

Вправа «Опонент».

Один учень відповідає усно біля дошки , а інший – виступає його опонентом , уважно слідкуючи за правильністю виступу.


ІІІ.Актуалізація опорних знань.
Бесіда :

1.Пригадайте типи зубів ссавців.

2.Від чого залежить розвиток того чи іншого типу зубів у ссавців ?

3.Які зуби краще розвинуті у гризунів ? жуйних ? хижих ?

4.Чому зубна система ссавців вважається найбільш досконалою ?

5.Як ви вважаєте які типи зубів має людина ?Які з них краще розвинуті?


13

ІУ.Вивчення нової теми.

1.Будова ротової порожнини.Зуби та їх будова.

Робота в групах.

Завдання . Опрацюйте матеріал підручника , дайте відповіть на запитання:
1-група.Процес травлення починається в ротовій порожнині.Яка будова ро-

тової порожнини ? Які процеси в ній відбуваються ?

2-група.Зуби,їх значення.Як відбувається зміна зубів у людини?З чим це

пов’язано?


3-група.Яку будову мають зуби?Поясніть взаємозв’язок будови та функцій

зубів.Складіть схему «Будова зубів».


2.Пошкодження зубів і запобігання цьому.
Проблемне запитання:Чому виникають пошкодження зубів і як можна їх уникнути ?
Причини пошкодження зубів.

1.Нестача в організмі кальцію і фтору.

2.При поганому догляді за зубами.

3.Внаслідок звички розгризати горіхи,кісточки плодів.

4.Зловживання солодощами (цукор у роті перетворюється на молочну

кислоту,що руйнує зуби).

5.Вживання холодної їжі після гарячої і навпаки.

6.Коли у раціоні не вистачає сирих овочів і фруктів (вони сприяють

самоочищенню та поліпшенню живлення зубів кров’ю,що робить

їх міцнішими).

7.Паління (гарячий тютюновий дим спричинює утворення тріщин в

емалі,куди проникають коричневі смоли).


Біологічна гра : «Консультація стоматолога».

Виступи учнів : 1. «Карієс-найбільш поширене захворювання зубів».

 2. «Як запобігти карієсу».

Поради стоматолога.

-Двічі на день - вранці та ввечері перед сном чистити зуби пастою.

-Зубна щітка – середньої жорсткості, з досить гнучкими щетинками.

-Для дитини 2-12 років голівка щітки має бути завдовжки 7-9 мм.

-Для дорослої людини - відповідно 23-3мм і 7,5-11мм.

-Після чистки зубів щітку треба ретельно вимити під струменем води і

14

поставити у склянку головкою вверх , щоб висохла.-Міняти зубну щітку слід не рідше , ніж раз на три-чотири місяці.
Виступ творчої групи.Реклама зубної пасти.


 1. «Скажи «НІ» карієсу!»

Якщо маєш карієс ти,

То до лікаря іди.

З ним ти вилікуєш зуби хворі І забудеш про ті болі.

Не лінуйся ,чисть зуби

Пастами протизапальними.


 1. COLGATE MAX FRESH

Чистий подих,

Білосніжна усмішка,

Захищені зуби !

КАРІЕС ВІДПОЧИВАЄ ! 1. Новинка ! Новинка ! Зубна паста «СНІЖИНКА»

Спробуй нову зубну пасту «Сніжинка» і твої зуби

стануть білосніжними!!!

4)Якщо карієс наступає,

Зуби ваші поїдає,

Паста «Знахар»-просто клас

Карієс втече від вас.

Екстракт хвої – полікує,

Будуть зуби ,як в акули,

Масло пихти зніме біль,

Якщо не віриш перевір.

І нальоту вже не буде,

Лише білі, міцні зуби,

Якщо хочеш все це мати

Треба «Знахар» купувати.


ПАМ’ЯТАЙТЕ ДІТИ.
1.Ретельно пережовуйте їжу.

2.Дотримуйтесь правил гігієни ротової порожнини.

3.Стежте за станом зубів.При найменщих порушеннях зубів

негайно звертайтеся до лікаря-стоматолога.

4.Не зловживайте надмірно гарячою та холодною їжею ,солодлощами.

15

У.Рефлексія.


1.Реклама пасти «Blend-f-Med».
Лікар рекомендує жінці в салоні краси користуватися пастою “Blend-a-med”, тому що в неї потьм’яніла зубна емаль.

-Чи справді можна зі 100%-вою впевненістю стверджувати ,що за допомогою

цієї пасти зуби стануть білосніжними?
2.Реклама жувальної гумки “Орбіт-Фіто”.
«Здорові ясна – здорові зуби».

-Чи справедливий цей вислів ? Чи не шкодить це іншим системам органів?

Поясніть , чому.
УІ.Домашнє завдання.

Вивчити параграф 42.

За допомогою тексту даного параграфа складіть пам’ятку,як треба чистити зуби і доглядати за ними.

Скласти реферат про наукову діяльність видатного російського фізіолога

І.П.Павлова.

16

У р о к № 4


Тема уроку : Травлення в ротовій порожнині.
Мета уроку : вивчити процес травлення в ротовій порожнині;встановити

умови та характер дії ферментів слини на крохмаль.

Розвіивати навички роботи з підручником , роздатковим матеріалом , натуральними об’єктами та хімреактивами;вміти вести спостереження та

робити логічні висновки.

Обгрунтувати гігієнічні вимоги догляду за зубами та механічної обробки їжі в ротовій порожнині.
Основні поняття та терміни : слиновиділення ,ферменти , муцин , лізоцим ,

ковтання.


Обладнання : таблиці : «Травна система» , «Будова зубів» ,рідкий крохмаль-

ний клейстер , штатив з пробірками , тримачі пробірок , пробірки , 2%-роз-

чин йоду , пІпетка , водяна баня ,водяний термометр , спиртівка , сухий спирт, скляна лійка, портрет І.П.Павлова.
Тип уроку : комбінований.
Структура уроку , основний зміст і методи роботи.
І.Розминка.
Метод « Мікрофон».

Вустами великого Шота Руставелі належать прості , але дуже мудрі слова : «Що є у глечику , те і ллється з нього».Інший вислів говорить :

«Дитина – це чаша , яку потрібно наповнити».Як ви вважаєте , кого із нас ,

присутніх у цьому класі , стосуються ці слова ?

(Діти швидко по черзі висловлюють свою думку , думки не обговорюються.

Коли всі ідеї зібрано , учитель чи хтось із учнів формулює висновок.)Висновок.Глечик і чаша – це учень ; речовина , яка ллється з глечика,

інформацією , а вмінням використовувати її на практиці.
ІІ.Актуалізація опорних знань.

1.Один учень на дошці записує ключові поняття , з якими учні познайомили-

ся під час минулого уроку , та готується пояснювати їх (коронка , емаль , дентин , пульпа ,карієс).

17

2.Бліц-опитування(фронтальне , відповіді короткі).


 • На які типи поділяються зуби людини за формою і функціями ?

(різці , ікла , малі та великі кутні зуби)

 • Як називається м ‘яка внутрішня частина зуба ?

(пульпа)

 • Що входить до складу зовнішньої твердої частини зуба ?

(емаль , дентин , цемент)

 • З яких частин складається зуб ?(коронка ,шийка , корінь)

 • В якому віці з’являються перші,так звані молочні зуби?

(після шести місяців)

 • До якого віку молочні зуби замінюються на постійні ?(до 10-12років)

 • В якому віці з’являється остання пара зубів (зуби мудрості)?

(до 25 років)

 • Назвіть найпоширеннішу хворобу зубів.(карієс)

3.Відповідь учня ,що готувався біля дошки , обговорення.

4.Зачитати пам’ятку , яку учні складали вдома «Як правильно чистити зуби

і доглядати за ними».


ІІІ.Мотивація навчальної діяльності.
«Ось і пані слина ! Яка чарівність !»-говорив І.П.Павлов при вдалому досліді.


 • Про які досліди йде мова ?

(Виступи учнів про досліди І.П.Павлова при дослідженні процесів трав-

лення в ротовій порожнині.)


ІУ.Засвоєння нового матеріалу.

Розповідь з елементами бесіди.


1.Переробка їжі в ротовій порожнині.


 • Яку будову має ротова порожнина ? Покажіть взаємозв’язок будови

та функцій органів ротової порожнини.
Перетворення , що відбуваються з їжею в ротовій порожнині :

а)подрібнення їжі зубами ;

б)змочування слиною;

в)аналіз смакових якостей їжі;

г)первинний ферментативний розклад вуглеводів;
18

д)формування харчової кашки;

е)знезаражування бактерицидними речовинами слини.
Середня тривалість перебування їжі у порожнині рота – близько 15-18с.
2.Слиновиділення.Склад і властивості слини.
Слинні залози
привушні підщелепні під’язикові

Цікаво знати !

За добу у людини виділяється в середньому 1 л слини , яка на 99,4%

складається з води та мае слаболужну реакцію , так як в ній містяться

солі лужних металів , крім того до складу слинивходять ферменти , які

крохмаль перетворюють на цукор , лізоцим – особлива речовина , що розчиняє мікроби , викликаючи їх загибель.

Склад слини :


 1. вода – 99,4-99,5%;

 2. білок муцин ;

 3. фермент лізоцим ;

 4. ферменти : птіалін та мальтаза ;

 5. вільні амінокислоти ;

 6. вуглеводи ;

 7. солі натрію ,кальцію ,калію.


Каталог: uploads -> editor -> 3458 -> 396720 -> blog -> files
files -> Мета: ознайомити учнів із поняттям «гістотехнологія»; визначи­ти принципи гістотехнологій, їх значення у лікуванні хвороб людини; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати
files -> Формування здоров’язберігаючих компетентностей
files -> Урок по темі: «Загальний план будови клітини»
3458 -> Формування комунікативних та творчих навичок засобами гри на уроках зарубіжної літератури
files -> Біологічні науки в шкільному курсі через роки Підготувала вчитель біології
3458 -> «Чому було вбито Юлія Цезаря?»
3458 -> Тема. Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома. Розробила учитель хімії, спеціаліст вищої категорії Бойко І. А. Кіровоград – 2013 Мета
3458 -> Зацепило Ірен Олександрівна Працює в Комунальному закладі Навчально-виховне об’єднання – Загальноосвітня школа
files -> Урок доброти: «Дивіться на нас, як на рівних»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка