Центральна наукова бібліотека історія центральної наукової бібліотеки харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 210 роківСторінка1/25
Дата конвертації21.11.2018
Розмір3.2 Mb.
#65814
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІСТОРІЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА

за 210 років

(1804—2014)

Бібліографічний покажчик

Харків 2014

УДК 027.7 :378.4(477.54) :013ББК 78(4УКР—4ХАР)я1

І 90
Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна(протокол № 6 від 7 листопаду 2013 року)
Рецензент: кандидат історичних наук, професор кафедри істо­ріографії, джерелознавства та археології Харківського націо­нального університету імені В. Н. Каразіна С. М. Куделко

Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 210 років (1804—2014) : бібліогр. покажч. / уклад. М. Г. Швалб, Ж. П. Корнєва, Р. А. Ставинська, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, Н. М. Березюк, С. Р. Марченко, Ю. Ю. Полякова ; вступ. ст. І. К. Журавльової ; наук. ред. В. М. Грамма ; відп. ред. І. К. Журавльова ; ред. О. С. Журавльова ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. — 282 с.
У бібліографічному покажчику зібрано друковані матеріали про наукову бібліотеку найстарішого університету України з 1804 по 2013 рр.

Посібник адресовано бібліотекознавцям, бібліографам, краєзнавцям, дослідникам історії Харківського університету.


© Центральна наукова бібліотека

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна, 2014


Від укладачів


Дана праця є доповненим і розширеним виданням бібліографічного покажчика про Центральну наукову бібліотеку Харківського університету, який було надруковано у 1993 році.

Матеріал у посібнику подається за хронологією публікацій. У межах одного року записи умовно розподіляються на такі розділи : загальні праці про ЦНБ, статті про окремі напрямки роботи бібліотеки, персоналії працівників, бібліографічні матеріали, фото.

Відомості про співробітників надаються при першому згадуванні та у № 1882.

В окремому розділі наводяться публікації працівників ЦНБ, які стосуються інших питань науки, культури і мистецтва (№ 2298—2628). До розділу не включені наукові праці вчених, які одночасно працювали у бібліотеці, та художні твори співробітників ЦНБ.Бібліографічні записи, не перевірені de visu, помічені зіркою (*).

Видання містить іменний і предметний покажчики. В іменному покажчику прізвища працівників ЦНБ виділено іншим шрифтом. У випадку розбіжності в ініціалах у дужках наведено ініціали російською мовою. Цифри у дужках відсилають до літератури про вказані особи. Наводиться також список прийнятих скорочень.
Зауваження і пропозиції просимо надсилати за адресою: м. Харків, 61077, майд. Свободи, 4, ЦНБ ХНУ імені Каразіна, науково-бібліографічний відділ.

Електронна пошта: cnb-ibd@library.univer.kharkov.ua.


Стисла історія бібліотеки та її відображення у літературі
(Передмова)


Минуло 210 років з того часу, коли було засновано Імператорський Харківський університет. Його засновник В. Н. Каразін ще в 1803 р., за рік до указу про відкриття навчального закладу, починає закупати книги для майбутньої бібліотеки. З обранням у 1805 р. першого бібліотекаря (цю посаду зайняв професор грецької та французької словесності Я. Я. Белен де Баллю) починає свою історію одна з найстаріших університетських бібліотек України.

Придбані В. Н. Каразіним у Петербурзі 3219 книг стали основою бібліотечного фонду. Завдяки дарам і пожертвуванням професорів, вихованців університету фонд швидко зростав і через 20 років нараховував 16 870 томів. Зусиллями ректора університету В. Я. Джунковського, який взяв на себе функції бібліотекаря, в 1824 р. був укладений і виданий перший друкований каталог книг, що становили фонд бібліотеки.

У 1828 р. поряд з фундаментальною бібліотекою, яка обслуговувала лише викладацький склад університету, була відкрита також студентська бібліотека.

У 1835 р. бібліотека отримала нове приміщення. Воно мало двох’ярусне книгосховище, читальню і три кімнати.

Наприкінці ХІХ ст. фонд бібліотеки досягнув уже 100 тисяч примірників, став налагоджуватися постійний книгообмін. У 1902 р. було відкрито першу спеціальну будівлю бібліотеки у місті. На той час бібліотека мала вже два книгосховища, велику читальню на 250 місць, кімнати для видачі книг і каталогів, службові приміщення. Тепер ця будівля є пам’ятником архітектури (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» від 3 вересня 2009 р., № 928), тут розміщуються відділи книжкових пам’яток, цінних видань та рукописів, ретровидань (видань XIX ст.), гуманітарної літератури.

Після революційних подій 1917 р. в країні почалася реформа вищої освіти, внаслідок якої університети було ліквідовано, а університетські бібліотеки в 1922 р. Постановою РНК УРСР були передані у підпорядку­вання Наркомосвіти. Бібліотека колишнього Харківського університету отримала назву «Центральна науково—учбова» і стала загальнодоступною, публічною. В 1933 р., коли університети були відновлені, бібліотеку повернули Харківському університету. Її фонд на початок 1940-х рр. налічував понад 1 млн. книг, а штат нараховував 72 особи.

Великі збитки зазнала бібліотека в роки Великої Вітчизняної війни. За період окупації вона втратила понад 60 тис. книг і періодичних видань. Але довоєнні показники були відновлені за декілька років зусиллями інших бібліотек країни.В 1963 р. основні фонди бібліотеки були перевезені у нове приміщення головного корпусу університету, де зайняли центральну частину будівлі з 7 по 14 поверхи. Збільшення площ і штатів дозволили покласти в основу обслуговування читачів принципи диференціації за галузями знань і категоріями читачів. Розвивалося науково-бібліографічне обслуговування, удосконалювався довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, налагоджувалися комплектування і книгообмінні зв’язки, проводилася механізація бібліотеки, стала запроваджуватися наукова організація праці, з’явився міжбібліотечний абонемент.

З 1991 року почалася автоматизація бібліотеки, в роботу ЦНБ впроваджувалися нові інформаційні технології : було розпочато ведення електронного каталогу, введено систему автоматизованого обслуговування користувачів. На протязі останніх років XX сторіччя і першого десятиріччя XXI сторіччя було проведено велику роботу з перетворення бібілотеки в сучасний інформаційний центр університету. У 1996 році відкрито перший серед вузівських бібліотек Харкова Центр-Інтернет, упроваджено бібілотечну програму LIBER-MEDIA. В 1998 р. створено сайт ЦНБ http ://www-library.univer.kharkov.ua.

Сьогодні на сервері бібліотеки зберігаються повнотекстові версії навчальних і навчально-методичних матеріалів, у т. ч. підготовлених викладачами університету, та оцифровані унікальні видання, які зберігаються в ЦНБ. Бібліотека надає можливість високошвидкісного доступу до мережі Інтернет, електронної пошти, користування локальною комп’ютерною мережею LIBER-MEDIA, цілодобово працює система електронного замовлення. Електронний каталог складає майже 800 тис. записів. Уведено нову послугу — довідково-бібліографічну службу «Віртуальний бібліограф» (http ://www-library.univer.kharkov.ua/vs), завдяки якій користувачі ЦНБ мають можливість отримати професійну бібліографічну довідку за різноманітною тематикою. Бібліотека надає доступ до багатьох відомих світових електронних баз даних. У 2008 році  ректорами класичних університетів Прикордонного біларусько-російсько-українського консорціуму, у тому числі ХНУ імені В. Н. Каразіна, було прийнято Бєлгородську декларацію про відкритий доступ до знань. З січня 2009 року ЦНБ також  є учасником проекту «ElibUkr : Електронна бібліотека України». Створено і постійно поповнюється публікаціями професорів, викладачів, науковців, аспірантів і студентів інституційний репозитарій (електронний архів) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (http ://dspace.univer.kharkov.ua/).

У ЦНБ проводиться велика культурна робота: щорічно організуються виставки художників та фотомайстрів. Проходять міжнародні наукові семінари і конференції з проблем бібліотекознавства, розвитку електронних бібліотек, збереження фондів та ін. Розвиваються науково-бібліографічна діяльність та історико-бібліотекознавчі дослідження. ЦНБ співпрацює з багатьма бібліотеками та міжнародними фондами світу.

ЦНБ є зональним методичним центром для бібліотек вищих навчальних закладів Харкова, Сум, Глухова і Полтави.

Фонд ЦНБ налічує понад 3 300 000 примірників. У бібліотеці діють 5 абонементів, служба міжбібліотечного абонементу, 12 читальних залів, Центр Інтернет-технологій, інформаційний Центр «Вікно в Америку», 2 спеціалізованих зали каталогів.

Так стисло можна охарактеризувати основні віхи в історії бібліотеки. Більш докладну інформацію з історії ЦНБ читач знайде у цілому ряді видань, підготованих фахівцями бібліотеки : це, насамперед, праця К. І. Рубинського «Библиотека Харьковского университета за 100 лет ее существования (1805—1905 гг.)» (Х., 1907), історичний нарис Н. Я. Фрідьєвої «Центральна наукова бібліотека Харківського державного університету : (До 135-річчя її існування)», надрукований у книзі «Короткі нариси з історії Харківського державного університету. 1805—1940» (Х., 1940), робота В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцева та С. М. Куделка «История Центральной научной библиотеки Харьковского университета (1805—1917)» (Х., 1992), нарис Н. М. Березюк «Дорога длиною в 200 лет: Центральная научная библиотека Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина» в книзі «Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова» (Х., 2001), праця Н. М. Березюк, І. Г. Левченко і Р. П. Чигринової «Библиотека Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина за 200 лет» (Х., 2006).

Але всеохоплюючу картину діяльності ЦНБ можна отримати, ознайомившись з даним бібліографічним покажчиком. Він найде­тальніше знайомить читача з понад двохсотрічною історією розвитку бібліотеки Харківського університету. Покажчик включає не тільки фундаментальні праці, але й спогади викладачів, вихованців університету та працівників бібліотеки, статті у фахових виданнях, де порушуються окремі питання діяльності ЦНБ, численні публікації на сторінках часописів та міської преси, які висвітлюють не тільки поточні проблеми життя бібліотеки, але й розповідають про численні культурно-освітні заходи, що відбувалися у ЦНБ. Посібник містить багато статистичного матеріалу, відомості про співробітників бібліотеки, посилання на бібліографічні посібники, присвячені ЦНБ та її працівникам, відомості про фотопублікації.

Нещодавно вийшла в світ фундаментальна праця — «Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років (1807—2007)», яка включає відомості про 510 бібліографічних посібників, укладених працівниками бібліотеки разом з ученими університету.

Дана праця відображає понад двохсотрічну історію бібліотеки одного з найстаріших вищих навчальних закладів України.

І. К. Журавльова, директор ЦНБКаталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка