Центральна наукова бібліотека історія центральної наукової бібліотеки харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 210 роківСторінка19/25
Дата конвертації21.11.2018
Розмір3.2 Mb.
#65814
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

2011

 1. Журавльова І. К. Знакові події / Журавльова І. К. ; [інтерв’ю О. Полкан] // Харк. ун-т. — 2011. — № 3. — С. 2.

 2. Иностранные профессора российских университетов (вт. пол. XVIII — первая треть XIX в.) : биогр. словарь / под. общ. ред. А. Ю. Ан­дреева ; сост. А. М. Феофанов. — М. : РОССПЭН, 2011. — 207 с. — (Ubi universitas, ibi Europa).

Зі змісту: Ванноти Людвиг Осипович (Иосифович) / В. Ю. Иващенко. — С. 48—49; Дегуров (Дюгур, Дегур, Дюгуров) Антон Антонович / В. Ю. Иващенко. — С. 76—80; Паки-де-Совиньи Николай Николаевич / В. Ю. Иващенко. — С. 117—119; Рейт Бернард Осипович / В. Ю. Иващенко. — С. 134—136.

Наведені прізвища професорів, які працювали водночас у бібліотеці Харк. ун-ту. 1. Лазаренко Н. И. Центральная научная библиотека Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина — зональный методический центр библиотек высших учебных заведений III—IV уровней аккредитации / Н. И. Лазаренко // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : До 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної (за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105-ї річниці від. бібліотекознавства) / Держ. закл. НБ ім.  В. Г. Короленка ; [уклад. О. П. Куніч]. — Х., 2011. — С. 118—120.

 2. Медвідь В. З поляками — по життю, освіті та науці : [Про міжнар. наук. симпозіум, що відбувся у ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / В. Медвідь // Слобід. край. — 2011. — № 151. — С. 13.

Організатор заходу — ЦНБ.

 1. Мохонько В. Г. Про нормативну документацію: кому і які потрібні положення, правила, інструції? / В. Г. Мохонько // Бібл. форум України. — 2011. — № 3. — С. 9—11.

На прикладі ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна.

***


 1. Бабічева О. Г. Про фотокопіювання у ЦНБ / О. Г. Бабічева // Харк. ун-т. — 2011. — 15 груд.

 2. Боброва М. И. К опыту реконструкции личной библиотеки Е. И. Станевича (1775—1835) в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина / Марина Боброва // Бібл. форум України. — 2011. — № 1. — С. 13—15.

 3. Боброва М. И. Травники XVI—XVIII вв. в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина / Боброва М. И., Журавлева И. К. // Метод. вісн. іст. ф-ту / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — 2011. — № 9. — С. 110—117.

 4. День фото : [В ЦНБ пройшла виставка робіт — переможців фото конкурсу газети «День»] // Харьк. известия. — 2011. — 18 мая. — С. 14. — На фото: голов. ред. газ. «День» Лариса Івашина.

 5. Евтушенко А. В. К истории формирования книжного фонда изданий XIX столетия Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина / А. В. Евтушенко // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12—14 жовт. 2011 р. — Х., 2011. — С. 112—118.

 6. Журавлева И. К. Институционные репозитарии в библиотеках высших учебных заведений Харьковского методического объединения / И. К. Журавлева // Інноваційна діяльність — основа якісного інфор­маційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ : матеріали шко­ли-семінару, м. Харків, 8 квіт. 2011 р. / УІПА. — Х., 2011. — С. 7—10.

 7. Журавльова І. К. Збереження інформаційних ресурсів у бібліоте­ках вищих навчальних закладів України: сучасний аспект / І. К. Журавльова // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12—14 жовт. 2011 р. — Х., 2011. — С. 265—276.

 8. Зеленина Е. «В некотором царстве…» с Алексеем Венгеровым : [беседа с изв. моск. библиофилом, подарившем ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина первые три тома своей книги, написанной в жанре «Библиохроника»] / Е. Зеленина // Время. — 2011. — 22 апр. — На фото: А. Венгеров.

 9. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2011. — 224 с.

С. 83: проект ElibUkr («Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України») було започатковано в 2009 р. на базі Києво-Могилянської академії, ХНУ ім. В. Н. Каразіна і Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

 1. Кононенко И. И. Митрополит Стефан Яворский и его библиотека / Ирина Кононенко // Харьк. епарх. ведомости. — 2011. — № 7 (206) июль. — С. 10.

 2. Кононенко И. И. Первые поступления в фонд Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: личности и книжные собрания / Ирина Кононенко // Бібл. форум України. — 2011. — № 1. — С. 20—23.

 3. Медвідь В. Книга з великої літери : [У ЦНБ, у рамках IV Міжнар. наук.-практ.семінару «Розмаїття культур» пройшла презентація книги О. Венгерова «Библиохроника 1550—1975. В некотором царстве»] / В. Медвідь // Слобід. край. — 2011. — 28 квіт. — С. 11. — На фото: С. Посохов (декан істфаку), О. Венгеров, І. Журавльова (директор ЦНБ).

 4. Мнішек І. Олесь Гончар: сторінки життя хрестоматійного письменника / І. Мнішек // Там само. — 13 серп. — С. 14 : іл.

Наведено зображення меморіальної дошки О. Гончару на будинку філіалу ЦНБ (вул. Університетська, 23).

 1. Муха Л. Збереження бібліотечних фондів у процесі формування бібліотечних ресурсів / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісн. — 2011. — № 6. — С. 62—64.

С. 63: про доповідь директора ЦНБ І. К. Журавльової «Збереження культурного надбання у книгозбірнях бібліотек вищих навчальних закладів України: проблеми та їх вирішення» на міжнародній науковій конференції «Формування і розвиток бібліотечних електронних ресурсів» (5 жовтня 2011 р.).

 1. Назаровець С. А. Рейтинг українських інституціональних репо­зитаріїв у системі наукової комунікації / С. А. Назаровець // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 33. — С. 69—74.

С. 70, 71: рейтинг репозитарія ХНУ ім. В. Н. Каразіна у Інтернет-просторі за дослідженнями Сonsejio Superior Іnvestiqaciones Cienthificas, найбільшого дослідницького центру Іспанії.

 1. Науково-практичний семінар [«Робота бібліотеки у відкритому інформаційному просторі», що відбувся у ЦНБ 29 березня] // Харк. ун-т. — 2011. — 26 квіт.

 2. Новикова О. Наукові читання, [присвячені 90-річному ювілею проф. кафедри російської мови Г. І. Шкляревському] / О. Новикова // Там само. — 8 лют.

Завідувачка науково-біліографічним відділом ЦНБ А. О. Давидова та головний бібліограф ЦНБ О. С. Журавльова познайомили учасників читань з біобібліографічним покажчиком, присвяченим Г. І. Шкляревському.

 1. Посохова Л. Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII — на початку XIX ст.: монографія / Л. Ю. Посохова. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — 400 с.

У книзі є численні посилання на рукописи ЦНБ: див. с. 15, 55, 57, 68, 90, 94, 95, 104, 123, 124, 125, 128, 165, 204, 264, 270 та ін.

На с. 18: подяка співробітникам ЦНБ ХНУ імені В.Н Каразіна І. І. Кононенко, М. І. Бобровій і Ю. Ю. Поляковій. 1. Ржевцева Н. Л. EsevNTUIR — электронный научный архив университета / Н. Л. Ржевцева, Е. П. Нутраченко // Науч. и техн. б-ки. — 2011. — № 5. — С. 42—46.

С. 45—46: про проект «Електронна б-ка України: створення Центрів знань в університетах України», в якому приймає участь ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 1. Таранушенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918—1932 рр.: моногр. вид., ст., рец., дод., таранушенкознав. студії, іл., довід. матеріали / [упоряд. О. О. Савчук, М. М. Красиков, С. І. Білокінь ; передм. С. І. Білоконя ; підгот. тексту та прим. О. О. Савчука, М. М. Красикова ; авт. післямови та наук. ред. М. М. Красиков ; бібліогр. консультант С. Б. Глибицька]. — Х. : Вид. Савчук О. О., 2011. — 692 с., 702 іл.

У надзаголовних даних у числі інших зазначена також Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Для підготовки даної книги були використані видання праць Таранушенка С. А., каталоги виставок, які зберігаються у відділі рідкісних книг і рукописів. 1. Тихий Р. Медична бібліотека стане електронною? : [Питання розміщення фондів Харк. мед. наук. б-ки] / Р. Тихий // Слобід. край. — 2011. — 10 лют. — С. 2.

Один з варіантів відповіді — передати книжковий фонд медичної бібліотеки до ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

 1. [У ХНУ ім. Каразіна відкрилася виставка «100 років — 100 сторінок», присвячена 100-річчю руху солідарності жінок у боротьбі за свої права : фото] // Голос України. — 2011. — 4 берез. — С. 4.

 2. Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші десять років / Т. Ярошенко // Бібл. вісн. — 2011. — № 5. — С. 3—10.

С. 7, 8: репозитарій ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

***


 1. Бейліс Л. До сторіччя першого бібліотечного з’їзду / Л. Бейліс // Бібл. планета. — 2011. — № 3. — С. 12—14.

С. 13—14: про участь К. І. Рубинського у роботі з’їзду.

 1. Березюк Н. М. Бібліотекознавець Костянтин Рубинський: життя і доля / Н. М. Березюк // Вісн. Кн. палати. — 2011. — № 4. — С. 46—49.

 2. Березюк Н. М. Велике бачиться на відстані (до 150-річчя з дня народження К. І. Рубинського — фундатора Харківської школи бібліотекознавства) / Н. М. Березюк // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 34. — С.73—82.

 3. Березюк Н. М. Опередивший время: библиотекарь, библиотеко­вед и библиограф К. И. Рубинский // Universitates = Университеты : Наука и просвещение. — 2011. — № 3. — С. 68—76 : ил.

 4. Березюк Н. М. К. И. Рубинский и становление Харьковской библиотечной школы (по материалам «Багаліївського збірника…») / Н. М. Березюк // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : До 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної (за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105-ї річниці від. бібліотекознавства) / Держ. закл. НБ ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. П. Куніч]. — Х., 2011. — С. 44—53.

 5. Березюк Н. М. К. И. Рубинский: личность на фоне истории : (К 150-летию со дня рождения) / Н. М. Березюк // Короленківські читання, 2010 : «Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек регіону» : матеріали XIII наук.-практ. конф., 7—8 жовт. 2010 р. — Х., 2011. — С. 64—77.

 6. Березюк Н. М. Л. Б. Хавкина и К. И. Рубинский: страницы истории / Н. М. Березюк // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12—14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. О. П. Куніч ; ред. кол. : В. Д. Ракитянська та ін.]. — Х., 2011. — С. 65—74.

 7. «Бібліотекарем року — 2010» [стала головний бібліограф ЦНБ Н. М. Березюк] // Харк. ун-т. — 2011. — 22 лют.

 8. «Повість про справжню людину…» : [Пам'яті Д. А. Ушакова, Героя Рад. Союзу] // Там само. — 15 груд. з фото.

 9. Василець Т. Асоціація випускників / Т. Василець // Там само. — 5 квіт.

У т. ч. про виступ на звітно-виборчій конференції головного бібліографа ЦНБ Н. М. Березюк.

 1. Глибицкая С. Б. Вклад М. Г. Швалба в краеведение как зеркало краеведческой работы ЦНБ Харьковского университета / С. Б. Глибицкая // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12—14 жовт. 2011 р. — Х., 2011. — С. 122—126.

 2. Дивногорцев А. Л. Знаменательное событие в библиотечной истории России (к 100-летию Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу) / А. Л. Дивногорцев // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. — 2011. — № 2. — С. 86—91.

У т. ч. про участь у роботі з’їзду К. І. Рубинського.

 1. Дивногорцев А. Сто лет как миг единый : Юбилею 1 Всерос. съезда по библ. делу посвящается / А. Дивногорцев // Библиотека. — 2011. — № 12. — С. 53—56.

Багато уваги приділено участі К. І. Рубинського в роботі зїзду.

С. 55: про книгу «К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф» (авт. Н. М. Березюк) (Х., 2010). 1. Єршова Т. І. Бібліотечна історія : [Видатні іст. особистості Харкова ХІХ ст.: К. І. Рубинський : Зустріч з бібліографом ЦНБ Н. М. Березюк у Харк. автодорож. ін-ті] // Автодорожник. — 2011. — 3 берез.

 2. Жеденко В. Повернулись із відрядження [до Бєлгородського університету представники профспілки ХНУ імені В. Н. Каразіна] / В. Жеденко // Харк. ун-т. — 2011. — 5 квіт.

Було підписано договір про співробітництво між первинними профспілковими організаціями двох вишів. У складі делегації — директор ЦНБ, заступник голови профорганізації університету І. К. Журавльова.

 1. Ківшар Т. І. Українська бібліотечна біографіка ХХ — початку ХХІ ст.: етапи й тенденції розвитку / Т. І. Ківшар // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; [редкол. : Т. І. Ківшар (голов. ред.) та ін.]. — К., 2011. — Вип. 8. — С. 98—148.

С. 120—121, 124: про вивчення головним бібліографом Н. Березюк біографій К. Рубинського та В. Джунковського.

 1. Краеведы Харьковщины : биогр. справочник / [сост. В. О. Соловьев и др.]. — Х. : Мачулин, 2011. — 160 с.

У т. ч. короткі довідки про співробітників ЦНБ Н. М. Березюк (с. 13), С. Б. Глибицьку (с. 29), І. К. Журавльову (с. 49), В. К. Мазманьянц (с. 83), С. Р. Марченко (с. 85), Х. С. Наделя (с. 92), Ю. Ю. Полякову (с. 106—107), В. Д. Прокопову (с. 110), В. М. Скоробогатова (с. 124), М. Г. Швалба (с. 148).

 1. Кушнаренко Н. Відомий український дослідник, педагог, бібліограф : [До 75-річчя Н. М. Березюк] / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Бібл. форум України. — 2011. — № 1. — С. 61—63.

 2. Мороз М. Такого интереса не ожидала / М. Мороз // 2000 : еженедельник. — 2011. — 25 нояб. — С. 7.

В письме Марии Мороз выражена благодарность Сергею Григорьевичу Журавлеву, который сделал фотомонтаж и редактирование ее книги «Моя родословная. Жизнь как она есть» (Х., 2011).

 1. Новикова О. «Бібліотекарем року — 2010» [стала головний бібліограф ЦНБ Н. М. Березюк] / О. Новикова, А. Галат // Харк. ун-т. — 2011. — 22 лют.

 2. Онищенко О. Внесок Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у розбудову академічної науково-інформаційної системи / О. Онищенко, Г. Солоіденко, А. Свобода // Бібл. вісн. — 2011. — № 2. — С. 34—42.

Про доповідь К. І. Рубинського на Першому Всеросійському з’їзді з бібліотечної справи «Бібліотечні комісії в академічних бібліотеках».

 1. «Повість про справжню людину...» : [Пам’яті Дмитра Андрійовича Ушакова, Героя Рад. Союзу] // Харк. ун-т. — 2011. — 15 груд. з фото.

 2. Сто краєзнавчих читань: хроніка та зміст. Вип. 4 / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. В. О. Ярошик, О. М. Дмітрієва]. — Х., 2011. — 128 с.

С. 22, 65: про Ю. Ю. Полякову. Наведений список її краєзнавчих праць (с. 96—97, № 182—198).

 1. Українські бібліографи : Біогр. відомості : Проф. діяльність : Бібліографія. Вип. 3 / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; авт. уклад. Н. І. Абдуллаєва ; наук. ред. В. О. Кононенко. — К., 2011. — 192 с.

Зі змісту: Багалій-Татаринова Ольга Дмитрівна. — С. 12—13; Березюк Ніна Михайлівна / С. Б. Глибицька. — С. 14—17; Беркович Есфір Семенівна / С. Б. Глибицька. — С. 17; Глибицька Світлана Борисівна / Ю. Ю. Полякова. — С.37—38; Джунковський Василь Якович / Н. М. Березюк. — С. 44—45; Мазманьянц Віра Карапетівна / С. Б. Глибицька. — С. 79—82; Надель Хацкель Соломонович / С. Б. Глибицька. — С. 84—85; Полякова Юліана Юріївна / С. Б. Глибицька. — С. 102—104; Прокопова Валентина Денисівна / С. Б. Гли­бицька. — С. 108—110; Рубинський Костянтин Іванович / Н. М. Березюк. — С. 114—116; Ставинська Рахіль Абрамовна / С. Б. Глибицька. — С. 136—137; Чириков Григорій Сергійович / С. Б. Глибицька. — С. 149—150; Швалб Михайло Григорович / С. Б. Глибицька. — С. 150—154.

***


 1. [Данило Єрохін в Харківському планетарії у телескопа : фото] // Слобід. край. — 2010. — 19 берез. — С. 14. — Фото при ст. К. Волкової «Всесвіт стає ближчим».

Д. Єрохін працював у ЦНБ в Центрі Інтернет у 2000-ті рр., був студентом філфаку ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 1. Ольга Касьянова, [сотрудница ч/з № 9 ЦНБ] : [фото] // Комсомольская правда в Украине. — 2011. — 6 июня (№ 120). — С. 16.


2012

 1. Журавлева И. К. Сохранение культурного наследия в библиотеках высших учебных заведениях Украины: проблемы и их решение / И. К. Журавлева // Библиотековедение и информация: науч.-теорет. журн. — Баку, 2012. — № 2 (8). — С. 47—55. — Титул на азерб., англ., рус. яз.

 2. Журавльова І. К. Збереження культурного надбання у книгозбір­нях бібліотек України: проблеми та їх вирішення / І. К. Журавльова // Наук. праці Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського. — 2012. — Вип. 34. — С. 46—57.

 3. Журавльова І. К. Найсучасніша бібліотека / І. К. Журавльова ; [інтерв’ю брала А. Калініна] // Харк. ун-т. — 2012. — 25 верес.

 4. Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2012. — 254 с.

С. 232: про світову цифрову бібліотеку, яка об’єднує 158 партнерів і до складу якої увійшла ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

 1. Калініна А. Найсучасніша бібліотека : [інтерв’ю з директором ЦНБ І. К. Журавльовою] / А. Калініна // Харк. ун-т. — 2012. — 25 верес. з фото.

 2. Лазаренко Н. И. Центральная научная библиотека им. В. Н. Кара­зина — зональный методический центр библиотек высших учебных заведений III—IV уровней аккредитации / Н. И. Лазаренко // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : До 140-річчя від дня народж. Л. Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105-ї річниці відділу бібліотекознавства. — Х., 2012. — С. 118—121.

 3. Żuravlowa I. Wpɬyw zasobόw elektronicznych na jakość pracy bibliotek szkόl wyzszych Ukrainy / Żuravlowa I. // Znaczenie i badania jakosci w bibliotekach : V Konf. Biblioteki Politechniki Łodzkiej, 13—15 czerwca 2012 r. — Łodz, 2012. — S. 99—111.

***

 1. Анікіна К. Подих поетичної Греції : [Про відкриття експозиції у ЦНБ, присвяченої 100-річчю від дня народж. новогрец. поета Одіесеаса Елітіса] / К. Анікіна // Харк. ун-т. — 2012. — 27 берез. з фото.

 2. Бакуменко Л. Корпоративні інстуціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступдо наукових публікацій / Лариса Бакуменко // Вісн. Кн. палати. — 2012. — № 10. — С. 8—22.

С. 21: до відомого всесвітнього рейтингу репозитаріїв (усього їх оцінювалося 1184) увійшли три українських репозитарія: ХНУ ім. В. Н. Каразіна (642-е місце), Києво-Могилянська академія (758-е), Тернопільський національний технічний університет (882-е).

 1. Барабаш С. Модерація заходів у роботі з громадкістю та персоналом як комплексна форма менеджменту в бібліотеках / С. Барабаш // Там само. — № 5. — С. 20—22.

ЦНБ ХНУ ім. Каразіна є співучасником масштабних коопераційних заходів із застосуванням модераційних прийомів НТБ «Київський політехнічний інститут» та інших вузів України. ЦНБ проводить семінари з питань впровадження модераційної техніки.

 1. Боброва М. «Biblioteka Zahiniecka»: книги из коллекции Урбанов­ских-Стажинских в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина / М. Боброва, И. Кононенко // Видатні поляки Харківщини : матеріали Міжнародного наукового симпозіуму, Харків, 7 груд. 2011 р. = Wybitni polacy Charkowa : materiały Międzynar. nauk. sympozjum, Charków, 7 grudnia 2011 r. — Х., 2012. — С. 15—26.

 2. Бондаренко С. Нові джерела з історії читання ХІХ — початку ХХ ст. у фондах Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна / Бондаренко Станіслав // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. — Х., 2012. — Вип. 15. — С. 239—246.

 3. Бондаренко С. Пошук продовжується : [Про розшук і упорядку­вання архівних док., знайдених у фонді ЦНБ] / С. Бондаренко // Харк. ун-т. — 2012. — 10 квіт.

 4. Буряковская Т. Взгляд из прошлого с надеждой на будущее : [В ЦНБ открылась выставка старинных рисунков и описаний Лифландии из коллекции акад. б-ки Латв. ун-та] / Т. Буряковская // Время. — 2012. — 30 мая. — С. 7 : ил.

 5. Глибицкая С. Б. Библиограф И. М. Кауфман и Центральная научная библиотека Харьковского университета: связи и параллели / С. Б. Глибицкая // Науч. и техн. б-ки. — 2012. — № 12. — С. 54—64.

 6. Дати і події, 2013, перше півріччя : календар знамен. дат № 1 / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. А. Боліла, О. Бохаг, О. Гаманова, В. Кононенко (кер. проекту) [та ін.]. — К., 2012. — 164 с. : іл.

Висловлена подяка за участь у підготовці календаря Аллі Давидовій, завідувачці науково-бібліографічним відділом ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

 1. Журавлева И. К. Книги выдающихся поляков в Харькове: экслибрисы, автографы, маргиналии // Видатні поляки Харківщини : матеріали Міжнар. наук. симпозіуму, Харків, 7 груд. 2011 р. = Wybitni polacy Charkowa : materiały Międzynar. nauk. sympozjum, Charków, 7 grudnia 2011 r. — Х., 2012. — С. 92—103.

 2. Загородна Н. Бібліотека — в історичному просторі трьох епох / Настасія Загородна // Вісн. Кн. палати. — 2012. — № 9. — С. 44—45.

С. 45: ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна — учасник проекту «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» (репозитарій ХНУ ім. В. Н. Каразіна на сайті ЦНБ).

 1. Зеленина Е. «Усвоить мудрость и наставления, познать гениев деяния…» : [В ЦНБ ХНУ состоится «круглый стол», посвященный 500-летию армянской печатной книги] / Е. Зеленина // Время. — 2012. — 24 апр. — С. 7.

 2. Каїді В. Електронне видання як інструмент підвищення якості дистанційної освіти / В. Каїді // Вісн. Кн. палати. — 2012. — № 11. — С. 25—30.

С. 28: про репозиторій ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 1. Калініна А. Петро Петрович Толочко: «Я вдячний за високу честь» : [Акад. НАНУ став почесним доктором ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / А. Калініна // Харк. ун-т. — 2012. — 24 квіт. з фото.

П. П. Толочко подарував книги ЦНБ.

 1. Кононенко И. И. Гербовые экслибрисы российского дворянства XVIII—XIX вв. на книгах из фонда Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина / И. И. Кононенко // Розмаїття культур: історія і соціально-комунікативна природа Книги : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. семінару м. Харків, 12—15 квіт. 2011 р. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Балт. Міжнар. академія (Латвія), Латв. акад. б-ка, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Х., 2012. — С. 134—145.

 2. Косатова М. Ціле — більше, ніж сума його частин : [Про презентацію книг з історії освіти у ЦНБ] /  М. Косатова // Харк. ун-т. — 2012. — 24 січ.

Спільні праці науковців історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна і Московського державного університету ім. М. Ломоносова.

 1. Кушнаренко Н. І. І. Срезневський — нове бібліографічне дослідження харків’ян / І. І. Срезневський // Бібл. форум України. — 2012. — № 4. — С. 55—57. — Рец. на кн.: Ізмаїл Іванович Срезневський. До 200-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / [уклад. О. С. Журавльова, Н. Г. Мацнєва, В. Петрович та ін. ; вступ. ст. С. Ю. Страшнюка, Є. Х. Широкорад ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк]. — Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012 . — 183 с. : іл.

 2. Левківський К. М. Інформаційно-наукове забезпечення навчального процесу на сучасному етапі / К. М. Левківський // Традиції і новації в інформаційному забезпеченні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації. — Симферополь, 2012. — С. 7—18.

У т. ч. у ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 1. Лопатник Е. Центр иудаики в Харькове : [О конф. «Еврейская история и культура Украины: от эпохи Хазарского каганата до наших дней» в ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина] / Е. Лопатник, Е. Старостенко // Евреи Востока Украины: от Хазарского каганата до наших дней : материалы конф. (18—19 мая 2012 г., г. Харьков). — Х., 2012. — С. 85.

 2. Лыскова Е. А. История книготорговли в Харькове в XIX в. / Е. А. Лыскова // Розмаїття культур: історія і соціально-комунікативна природа Книги : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. семінару м. Харків, 12—15 квіт. 2011 р. / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Балт. Міжнар. академія (Латвія), Латв. акад. б-ка, Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. — Х., 2012. — С. 159—165.

Завдяки заснуванню Харк. ун-ту книготоргівля в місті збільшилася.

 1. Маслюкова А. Лист до ректора. Другий : [Про проблеми навчання в Харк. ун-ті за Болонською системою, погану книгозабезпеченість аб. № 6 ЦНБ та ін. питання] / А. Маслюкова // Харк. ун-т. — 2012. — 11 груд.

 2. Микулина О. И. Династия врачей Прокопенко / О. И. Микулина // Мед. газета. — 2012. — 15 груд. — С. 7 з портр. ; 31 груд. — С. 7 : іл.

У фонді відділу рідкісних книг та рукописів ЦНБ зберігся збірник «4» (Ігор Северянін, Георгій Шенгелі, Олександр Прокопенко, Діоніс Помренінг) з автографом О. П. Прокопенка.

 1. Минаков С. Волошин и харьковчане. Дружба продолжается… / Станислав Минаков // Время. — 2012. — 12 янв. — С. 7 : ил.

В 1925 р. М. Волошин читав лекцію в бібліотеці Харківського університету (на вул. Вільної Академії, тепер — вул. Університетська, 23).

 1. Муха Л. Новітні технології збереження бібліотечних фондів / Л. Муха, Є. Потшебніцка, Л. Затока // Бібл. вісн. — 2012. — № 6. — С. 67—69.

 2. Назаровець С. Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації / С. Назаровець // Вісн. Кн. палати. — 2012. — № 8. — С. 25—30.

С. 26, 27, 80: статистичні відомості і місце у рейтингах репозитарія ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

 1. Отец пап-теста : [В ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина открылась фотовыставка «Великий даритель жизни — Георгиос Папаниколау»] // Харьк. известия. — 2012. — 6 нояб. — С. 5 с фото.

 2. Репринцева В. А. «Ожившие голоса веков…» : Провениенции на книгах XVII — начала XVIII ст. из фонда Центр. науч. б-ки Харьк. нац. ун-та имени В. Н. Каразина / В. А. Репринцева // Розмаїття культур: історія і соціально-комунікативна природа Книги : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. семінару м. Харків, 12—15 квіт. 2011 р. / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Балт. Міжнар. академія (Латвія), Латв. акад. б-ка, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Х., 2012. — С. 200—211.

 3. Саенко В. М. Популяризация фонда редкой и ценной книги: синтез традиционных способов и виртуальных форм / В. М. Саенко, Н. Ю. Этенко // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційном забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали «круглого столу», Харків, 29 берез. 2012 р. — Х., 2012. — С. 45—49.

 4. Сергеева В. Латвия интересуется Харьковом / В. Сергеева // Харьк. известия. — 2012. — 26 мая. — С. 2.

У т. ч. про виставку малюнків Йогана Кристофера Бротце, яка відкрилася у ЦНБ ХНУ ім. Каразіна.

 1. Сергеева В. Лифляндия: Свидетельства эпохи : [Выставка в ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина, посвящ. бывшей Прибалт. губернии Рос. империи — Лифляндии: ее виды и описания] / В. Сергеева // Там же. — 26 мая. — С. 8. с фото.

 2. Ситнік В. «Ні!» порушенням пожежної безпеки / В. Ситнік, М. Шалімова // Харк. ун-т. — 2012. — 21 лют.

У т. ч. про роботу щодо забезпечення пожежної безпеки у ЦНБ.

 1. Створення та використання електронних ресурсів в університе­тах України: за результатами дослідження / Укр. бібл. асоц. ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Наук. б-ка ; упоряд., передм. Т. О. Ярошенко ; упоряд. С. О. Чуканова ; ред. О. В. Патрушева. — К. : ВПЦ НаУКМА, 2012. — 64 с.

У т. ч. про репозитарій ХНУ імені В. Н. Каразіна та інші ресурси, які надає ЦНБ.

***


 1. Березюк Н. М. Боляче… : [23 серпня 2012 р. пішла з життя Клавдія Григорівна Федотова, остання з колективу ЦНБ учасниця Великої Вітч. війни] / Н. М. Березюк // Харк. ун-т. — 2012. — 9 жовт. з фото.

 2. Березюк Н. М. Повернення з непам’яті: В. Я. Джунковський (1767—1826) — перший історик вітчизняної медицини, бібліотекар і бібліограф / Н. М. Березюк // Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 16—17 трав. 2012 р. — Полтава, 2012. — С. 60—63.

 3. Березюк Н. М. К. И. Рубинский и становление харьковской библиотечной школы / Н. М. Березюк // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : До 140-річчя від дня народж. Л. Б. Хавкіної : За матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105-ї річниці відділу бібліотекознавства. — Х., 2012. — С. 44—54.

 4. Глибицька С. Б. Олена Абрамівна Покалнетова [(19.03.1956 — 26.06.2012) : Пам'яті колеги] / С. Б. Глибицька // Харк. ун-т. — 2012. — 30 жовт. з фото.

 5. Глибицкая С. Б. Григорий Чириков (1835—1881): библиограф, краевед, искусствовед / С. Б. Глибицкая // Бібл. форум України. — 2012. — № 2. — С. 41—43.

 6. Деус О. Н. М. Березюк [за внесок у бібліотекознавство нагороджено почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації] / О. Деус // Харк. ун-т. — 2012. — 3 січ.

 7. Шейко В. Харківська наукова школа книгознавства, бібліотеко­знавства та бібліографознавства: система комунікаційних зв’язків / В. Шейко, Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2012. — № 11. — С. 40—45.

С. 43: про К. І. Рубинського, Н. Я. Фрідьєву.

***


 1. Бібліографознавство України (2006—2010) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Л. А. Кухар ; наук. ред. Н. І. Тертичка]. — К., 2012. — 232 с.

С. 11, 21, 24, 94, 167, 176: до покажчика увійшли праці співробітників ЦНБ О. Г. Бабічевої, Н. М. Березюк, С. Б. Глибицької, О. Ю. Самохвалової.
2013

 1. Бібліотечний вісник: наук.-теорет. та практ. журн. № 3: Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: минуле — сучасне — майбутнє / Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. — К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2013. — 64 с.

Зміст: Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об’єднання / Ірина Журавльова. — С. 3—8; Досліджуючи минуле, творимо майбутнє / Валентина Мохонько. — С. 9—12; Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу / Олена Бабічева. — С. 13—15; Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем / Петро Власов, Ірина Журавлева. — С. 16—22; Упровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці / Ольга Самохвалова. — С. 22—26; Систематизація медичної літератури у Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за таблицями ББК / Вікторія Литовченко. — С. 27—29; Створення бібліографічних посібників — основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / Михайло Швалб, Віктор Грамма, Світлана Глибицька. — С. 30—35; Використання електронних баз даних у сучасній бібліотеці вищого навчального закладу / Вікторія Донець. — С. 36—38; Культурно-просвітницька діяльність Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна / Віра Малиновська. — С. 39—42; Некоторые источники формирования книжного фонда библиотеки Харьковского университета в 1920—1930 гг. / Алла Евтушенко. — С. 43—46; Мария Сибилла Мериан и ее труды / Ирина Кононенко. — С. 47—50; Т. В. Калинский и его собрание рукописних копий исторических документов и книг / Вера Репринцева. — С. 50—54; Судьба библиотечного собрания профессора П. А. Безсонова / Марина Боброва, Александр Каплин. — С. 55—58; Неизученное наследие Григория Чирикова / С. Б. Глибицкая. — С. 59—64.

 1. Національне надбання : [Про цінність фонду ЦНБ] // Харк. ун-т. — 2013. — 24 верес.

 2. Сєдих В. В. Історія бібліотечної справи в Україні : навч. посіб. / В. В. Сєдих. — Х. : ХДАК, 2013. — 213 с.

С. 72—78, 193—194: про ЦНБ. Зокрема, про бібліотекознавця К. І. Рубинського, історіографа бібліотечної справи Н. М. Березюк.

***


 1. Грамма В. Н.  Основные направления деятельности Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина по созданию библиографических пособий / В. Н. Грамма, М. Г. Швалб, С. Б. Глибицкая // Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років (1807—2007) : покажчик / [уклад. М. Г. Швалб, Р. А. Ста­винська, В. Д. Прокопова, С. Б. Гли­бицька, С. Р. Марченко ; наук. ред. д-р філол. наук, проф. І. Я. Лосієвський ; ред. Н. М. Березюк ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова]. — Х., 2013. — С. 3—12.

 2. Ефанова М. В Харькове хранятся уникальные греческие письмена / Марина Ефанова // Веч. Харьков. — 2013 г. — 15 апр.

У межах фестивалю грецької культури, який проходить у ці дні в Харкові, в ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна відбулася презентація друкованого каталогу «Греческие рукописи. Из собрания Центральной научной библиотеки ХНУ имени В.Н. Каразина».

 1. Журавльова І. К. Рік підтримки культури читання : [Про електронній ресурси ЦНБ та проблеми відношення сучасної молоді до читання] / І. К. Журавльова // Харк. ун-т. — 2013. — 8 жовт.

 2. Журавльова І. «Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи»: нотатки після конференції : [Про конф., яка проходила у ЦНБ 22—26 квіт. 2013 р.] / Ірина Журавльова, Валентина Сидоренко // Бібл. форум України. — 2013. — № 3. — С. 41—47.

Від ЦНБ виступала зав. від. О. Ю. Самохвалова.

 1. Киш С. В Харькове хранится письмо Наполеона : [Кабинет министров Украины присвоил статус национального достояния фонду книжных памятников Центральной научной библиотеки ХНУ имени В. Н. Каразина] / С. Киш // Веч. Харьков. — 2013. — 21 сент.

 2. Костенко С. И. Конкурс «Библиотекарь — 2012» : [О торжеств. награждении победителей конкурса — специалистов НТБ Нац. аэрокосм. ун-та им. Н. Е. Жуковского И. В. Олейник и В. С. Гресь] / С. И. Костенко // За авиакадры. — 2013. — № 12 (янв., февр.). — С. 7.

Конкурси проводить методоб’єдання, на чолі якого — ЦНБ ім. В. Н. Каразіна, де й проходило нагородження.

 1. Лазаренко Н. Конкурс «Библиотекарь года» / Наталия Лазоренко // Бібл. форум України. — 2013. — № 3. — С. 18—20.

Конкурс, організований Харківським зональним методичним об’єднанням бібліотек вузів III—IV рівней акредитації проходив у ЦНБ. Звання та диплом «Бібліотекар року» присуджено Н. М. Березюк за книгу «К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860—1930)» (Х., 2010).

 1. Лапина М. С благодарной памятью о К. И. Рубинском / М. Лапина, Н. Семейкина // Бібл. форум України. — 2013. — № 1. — С. 51—54. — Рец. на кн.: К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860—1930) / Н. М. Березюк. — Х. : ЧП Тимченко А. Н., 2010. — 322 с. — Репринт. изд. работ К. И. Рубинского. — Фотоматериалы.

 2. Лісна Т. Від нащадків! : [Про рушники Л. О. Дешко] / Т. Лісна // Харк. ун-т. — 2013. — 28 трав., фото.

Рушник демонструвався у читальному залі № 4 ЦНБ.

 1. Прохорова Г. В. e-SCRIPTORIUM: рідкісна книга в середовищі Інтернет / Г. В. Прохорова // Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку : наук. семінар, 31 жовт. 2012р. : [До 20-річчя створення Асоціації сучасних інф.-бібл. технологій та 45-річчя заснування Харк. держ. ун-ту харчування та торгівлі : матеріали]. — Х., 2013. — С. 47—52.

 2. У Харкові перевидали каталог грецьких рукописів, [створений у ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна] // Вісн. Кн. палати. — 2013. — № 4. — С. 14.

 3. Романуха З. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуго­вування у провідних університетських бібліотеках західного регіону України / З. Романуха // Вісн. Кн. палати. — 2013. — № 7. — С. 30—33.

С. 32: про корисний досвід служби «Віртуальний бібліограф» ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 1. Сибилева Н. А. Нематериальная мотивация персонала в библио­течном коллективе / Н. А. Сибилева, В. Н. Малиновская // Вісн. наук. б-ки / Харк. нац. техн. ун-т сільськ. г-ва імені П. Василенка. — 2013. — Вип. 3. — С. 133—142.

На прикладі ЦНБ.

 1. Сучалкин О. В. В Харькове хранятся старинные греческие рукописи / О. В. Сучалкин // Мир и Омониа : междунар. еженедельник на рус. яз. — Афины (Греция), 2013. — № 36 (132). — С. 9.

 2. Художникъ Евдокимъ Игнатьевичъ Волошиновъ : альбом-каталог : Живопись : Графика / Харк. обл. гос. администрация, Харьк. худож. музей. — Х., 2013. — 37 л. — (Выст. цикл «Незабытые имена земляков»).

Оборот тит. л.: оргкомітет висловлює подяку за допомогу у реалізації проекту … І. К. Журавльовій, директору ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна.

***


 1. Березюк Н. Покоління фундаторів бібліотечної освіти в Україні: до 110-річчя Олександра Артемовича Майбороди (1903—1985) / Ніна Березюк, Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2013. — № 9. — С. 36—39 з фото.

С. 38: О. А. Майборода був директором бібліотеки Об’єднаного Українського державного університету (на базі Київського і Харківського університетів) під час евакуації до Кзил-Орди (Казахстан) в 1941—1942 р.

 1. Библиотека в контексте истории : материалы 10-й Всерос. с междунар. участием науч. конф., Москва, 3—4 окт. 2013 г. : [указатели к сборникам «Библиотека в контексте истории» (1995—2013 гг.)] / [сост. М. Я. Дворкина ; Рос. гос. б-ка, НИО библиотековедения, Отд-ние библиотековедения Междунар. акад. информации]. — М. : Пашков дом, 2013. — 52 с.

С. 4, 42: вказані статті Н. М. Березюк.

 1. «Короленківські читання» (1998—2012) : покажчик змісту / ХДНБ імені В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова ; ред. С. М. Миценко ; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. — Х., 2013. — 54 с.

Див. іменний покажчик (Багалій-Татарінова О. Д., Березюк Н.М., Глибицька С. Б., Журавльова І. К., Кононенко І. І., Рубинський К. І., Швалб М. Г.).

 1. Короленківські читання, 2013 : «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : програма Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 жовт. 2013 р.). — Х., 2013. — 26 с.

С. 18: про презентацію видання «Історія бібліотечної справи в Україні» (авт. В. В. Сєдих) та участь у ній Н. М. Березюк.

***


 1. Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років (1807—2007) : покажчик / [уклад. М. Г. Швалб, Р. А. Ста­винська, В. Д. Прокопова, С. Б. Гли­бицька, С. Р. Марченко ; наук. ред. д-р філол. наук, проф. І. Я. Лосієвський ; ред. Н. М. Березюк ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова]. — Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2013. — 64 с. (510 назв). — Імен. покажч. — Темат. покажч.


Див. також матеріали «Архіву ЦНБ», які зберігаються у відділі рідкісних видань і рукописів ЦНБ; Архив ГУА Харьковского облисполкома. Д. 417. Л. 1: О здании библиотеки.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка