Центральна наукова бібліотека історія центральної наукової бібліотеки харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 210 роківСторінка6/25
Дата конвертації21.11.2018
Розмір3.2 Mb.
#65814
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

***

 1. Головний стенд виставки в Центральній науковій бібліотеці. До 300-річчя возз’єднання України з Росією : [фото] // СК. — 1954. — 18 січ.


1955

 1. Мазманьянц В. К. Найстаріша бібліотека міста / В. К. Маз­маньянц, М. Л. Штрайміш // СХ. — 1955. — 18 листоп.

 2. [Мазманьянц В. К.] Научной библиотеке Харьковского государственного университета исполнилось 150 лет / [В. К. Мазмань­янц] // Библиотекарь. — 1955. — № 6. — С. 46. — Автор не указан.

 3. Харьковский государственный университет им. А. М. Горь­кого за 150 лет. — Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 1955. — 386 с.

С. 21—22, 130, 132, 225, 259, 287, 344—346: про ЦНБ.

***

 1. Бабенко І. Виставка [в ЦНБ] до 300-річчя Харкова / І. Бабенко // СХ. — 1955. — 13 верес.

 2. Бібліотеки — на допомогу студентам : [Виставка «Як працювати з книгою»] // СК. — 1955. — 28 верес.

 3. В отделе редкой книги и рукописей ЦНБ // Правда Украины. — 1955. — 23 янв. с фото.

 4. Дрояронок Н. Студенти в бібліотеці / Н. Дрояронок // СК. — 1955. — 11 берез.

 5. Мазманьянц В. К. Центральна наукова бібліотека — першокурс­никам / В. К. Мазманьянц // Там само. — 1 верес.

 6. Павлова В. Газети і журнали — на поля, [де працюють студенти Харк. ун-ту] / В. Павлова // Там само. — 3 жовт.

 7. Петренко О. Моряки бажають нам нових успіхів / О. Петренко // Там само. — 18 жовт.

Делегація воєних моряків з корабля, над яким шефствує ХДУ, відвідала виставки ЦНБ (про історію університету та 300-річний ювілей Харкова), книгосховища та кімнату рідкісних книг.

 1. Улезько Т. Бібліотеки [університету] — на допомогу студентам / Т. Улезько // Там само. — 28 верес.

 2. Швалб М. Г. Іноземна література в ЦНБ / М. Г. Швалб, В. А. Станішевський // Там само. — 26 листоп.

 3. Штрайміш М. Л. Нова виставка в ЦНБ : [Присвяч. першій рос. революції 1905—1907 рр.] / М. Л. Штрайміш // Там само. — 24 січ.

 4. Юр'єв Н. До 200-річчя з дня смерті Шарля Луї Монтеск’є : [Виставка] / Н. Юр'єв // Там само. — 18 берез.

***

 1. Финкельштейн Е. А. Иван Петрович Щелков — выдающийся физиолог-материалист / Е. А. Финкельштейн // Тр. Ин-та истории естествознания и техники. — 1955. — Т. 4. — С. 133—148.

***

 1. В читальному залі Центральної наукової бібліотеки ХДУ : [фото] // СК. — 1955. — 18 лют.

 2. В. К. Мазманьянц и Е. С. Александрович : [фото] // Правда Украины. — 23 янв.

 3. [Підготовка в ЦНБ виставки до 150-річчя університету : фото] // СК. — 1955. — 2 квіт. — На фото: В. К. Мазманьянц, В. М. Толмачов, В. О. Гольденберг, Ю. В. Кашин.


1956

 1. В ЦНБ [відкрита виставка до 100-річчя з дня народження Г. В. Плеханова] // Харк. ун-т. — 1956. — 15 груд.

 2. Дорошенко Л. Виставка, присвячена великому поету [М. О. Некрасову] / Л. Дорошенко // Там само.

 3. Мазманьянц В. К. Багатства відділу рідкісної книги ЦНБ / В. К. Мазманьянц // СК. — 1956. — 4 лют.

 4. Мазманьянц В. К. Багатства університетської бібліотеки / В. К. Мазманьянц // Там само. — 29 січ.

 5. Мазманьянц В. К. Редкие издания произведений В. И. Ленина [в фондах ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // КЗ. —1956. — 30 дек.

 6. Мазманьянц В. К. Четыре письма И. Я. Франко [в фондах ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // Там же. — 19 авг.

 7. Редкие издания [произведений И. Я. Франко на выставке в ЦНБ] // Там же. — 27 авг.

 8. Рідкісні видання творів Г. В. Плеханова в ЦНБ // Харк. ун-т. — 1956. — 8 груд.

 9. Руденко О. На допомогу аспірантам [провели заняття бібліографи ЦНБ] / О. Руденко // СК. — 1956. — 10 берез.

 10. Сивокінь Г. Цікаві документи [про присвоєння І. Я. Франку звання доктора російської словесності] / Г. Сивокінь // Там само. — 9 черв.

 11. Ставинська Р. А. Почесна професія вчителя : [Виставка] / Р. А. Ставинська // Там само. — 21 квіт.

 12. Твори К. Д. Ушинського в ЦНБ // Там само. — 14 січ.

 13. Ювілейна виставка [до 100-річчя Державної Третьяковської галереї] // Там само. — 26 трав.

***

 1. С. К. Мушкіна за роботою : [фото] // Харк. ун-т. — 1956. — 15 груд.


1957

 1. Бутягин А. С. Университетское образование в СССР / А. С. Бу­тягин, Ю. А. Салтаков. — М. : МГУ, 1957. — 296 с.

С. 169: про бібліотеку Харк. ун-ту в 20—30-ті рр. ХХ ст.

***

 1. Абонемент працює неправильно // Харк. ун-т. — 1957. — 14 верес. — Підпис: Група аспірантів.

 2. Абонемент працює неправильно : [Відповідь директора ЦНБ Л. М. Литвиненка] // Там само. — 5 жовт.

 3. Адов В. Видатний педагог : [Виставка, присвяч. Я. А. Комен­ському] / В. Адов // Там само. — 22 квіт.

 4. Бібліографічні семінари для аспірантів // Там само. — 6 квіт.

 5. [В ЦНБ обнаружен редкий экземпляр книги К. Э. Циолков­ского с дарственной надписью автора] // КЗ. — 1957. — 18 сент.

 6. Видатний художник : [Виставка до сторіччя з дня смерті В. А. Тропініна] // Харк. ун-т. — 1957. — 25 трав.

 7. До 40-річчя Жовтня [ЦНБ підготувала бібліографічний покажчик праць вчених університету за період з 1933 по 1956 рр.] // СХ. — 1957. — 21 черв.

Покажчик залишився у машинописному вигляді.

 1. Мазманьянц В. К. Выставка трудов Яна Коменского [в ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // КЗ. — 1957. — 17 апр.

 2. Мазманьянц В. К. Рідкісні видання творів В. І. Леніна [в фондах ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // Харк. ун-т. — 1957. — 22 квіт.

 3. Надель Х. С. На выставке трудов ученых [Харьковского университета] / Х. С. Надель // Вестн. высш. шк. — 1957. — № 8. — С. 91—92.

 4. [Надель Х. С.] Постійно діюча виставка [праць вчених університету] / [Х. С. Надель] // Харк. ун-т. — 1957. — 14 верес. — Автор не зазначений.

 5. Надель Х. С. Труды ученых университета : [Выставка в ЦНБ] / Х. С. Надель // КЗ. — 1957. — 29 авг.

 6. Обов’язково відвідайте виставку [«Як працювати з книгою»] // Харк. ун-т. — 1957. — 7 верес.

 7. Широкий книгообмен [ЦНБ с крупнейшими библиотеками страны] // КЗ. — 29 дек.

***

 1. А. В. Моргенштерн : [фото] // Харк. ун-т. — 1957. — 2 берез.


1958

 1. Надель Х. С. Бібліотека університету в цьому учбовому році / Х. С. Надель // Харк. ун-т. — 1958. — 15 груд.

 2. Олійниченко О. К. Організація бібліотечної справи в роки громадянської війни / О. К. Олійниченко // Вісн. АН УРСР. — 1958. — № 3. — С. 43—52.

С. 51: про поновлювання роботи найбільших бібліотек України, у тому числі ЦНБ Харк. ун-ту, з перших днів установлення Радянської влади.

***

 1. Виставка вчить : [Про самостійну роботу над книгою] // Харк. ун-т. — 1958. — 13 верес.

 2. Давидович Д. Н. Користуйтеся мікрофільмами [в ЦНБ] / Д. Н. Давидович // Там само. — 7 січ.

 3. Друзі оглядають ЦНБ : [Студенти з Китаю на екскурсії] // Там само. — 22 груд. з фото.

 4. Конференція читачів [журналу] «Наука і життя» [в ЦНБ] // Там само. — 15 груд.

 5. Коробейников М. К. Рідкісні видання класиків марксизму в ЦНБ / М. К. Коробейников // Там само. — 7 січ.

 6. Коробейников М. К. Рідкісні видання ленінських праць / М. К. Коробейников // Там само. — 21 квіт.

 7. Мазманьянц В. К. Редкие издания [Л. Н. Толстого в фондах ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // КЗ. — 1958. — 9 сент.

 8. Мазманьянц В. К. У фондах ЦНБ : [Рідкісні видання творів Л. Толстого] / В. К. Мазманьянц // Харк. ун-т. — 1958. — 13 верес.

 9. Мазманьянц В. К. Цінний фонд : [Рідкісні видання творів О. М. Горького в ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // Там само. — 29 берез.

 10. На відзнаку ювілею : [Виставка, присвяч. 75-річчю з дня народж. О. М. Толстого] // Там само. — 14 січ.

 11. Редкие издания [в фондах ЦНБ] // КЗ. — 1958. — 5 мая.

 12. Штрайміш М. Л. Ви можете познайомитись [в ЦНБ] з історією, літе­ратурою, мистецтвом арабських країн / М. Л. Штрайміш // Харк. ун-т. — 1958. — 24 трав.

***

 1. Мазманьянц В. К. Співробітник бібліотеки [К. О. Черну­шенко] / В. К. Мазманьянц // Харк. ун-т. — 1958. — 1 трав. з фото.


1959

 1. Лосєв О. Центральна наукова [бібліотека] / О. Лосєв // Харк. ун-т. — 1959. — 1 верес.

 2. Олейниченко О. К. Библиотечное строительство на Украине в первые годы советской власти (1917—1925) / О. К. Олейниченко // Библиотеки СССР. Опыт работы : сборник. — М., 1959. — Вып. 12. — С. 135—171.

С. 153: про введення плати за користування послугами бібліотеки у ЦНБ (тогочасна назва — ЦНУБ) в 1922 р.

С. 171: в 1924—1925 навчальному році ЦНУБ організувала курси для своїх співробітників та інституту практикантів. При факультеті політосвіти ХІНО утворений бібліотечний відділ для систематичної підготовки бібліотечних кадрів.

 1. Про постачання найголовнішим державним книгосховищам видань, що виходять на території УРСР : З постанови ВУ ЦВК і РНК УРСР від 21 берез. 1934 р. (розд. І, пп. 1—12) № 263 // Культурне будівництво в УРСР : Важливі рішення Ком. партії і Рад. Уряду, 1917—1959 рр. : зб. док. — К., 1959. — Т. 1. — С. 642—646.

Бібліотеці ХДУ надсилається безкоштовно в обов’язковому порядку один примірник видань, які підібрані за визначеними розділами схем класифікації книжкових палат. В 1934 р. утворений міжбібліотечний абонемент.

 1. Про Центральну науково-учбову бібліотеку : Постанова РНК УСРР від 27 лют. 1922 р. // Культурне будівництво в Українській РСР : важливі рішення Ком. партії і Рад. уряду, 1917—1959 рр. : зб. док. — К., 1959. — Т. 1 : 1917— черв. 1941. — С. 138—140.

***

 1. [Библиографические обзоры по отдельным томам сочинений В. И. Ленина в ЦНБ] // КЗ. — 1959. — 22 апр.

 2. Жинкин Н. П. Экземпляры первого издания «Слова о полку Игореве» в фондах Центральной научной библиотеки Харьковского государственного университета им. А. М. Горького : (библиогр. заметка) / Н. П. Жинкин, В. К. Мазманьянц // УЗХУ. — 1959. — Т. 101 : Тр. филол. ф-та. — Т. 7. — С. 315—317.

 3. Ігнатенко Н. К. В учбовій бібліотеці холодно : [відповідь госп. частини ун-ту] / Н. К. Ігнатенко // Харк. ун-т. — 1959. — 29 жовт. ; 19 груд.

 4. К 200-летию со дня рождения Ф. Шиллера : [Выставка в ЦНБ] // Правда Украины. — 1959. — 11 нояб.

 5. [Коробейніков М. К.] Дорогий подарунок : [3 тома творів Мао Цзе-дуна одержала ЦНБ від китайських гостей] / Л. Ніколін // Харк. ун-т. — 1959. — 29 верес.

 6. Коробейніков М. К. Рідкісні видання ленінських праць у ЦНБ / М. К. Коробейніков // Там само. — 18 квіт.

 7. Лісовицький Б. І. Старшокурсникам — книги додому / Б. І. Лісовицький, О. О. Мамалуй // Там само. — 19 верес.

 8. Мазманьянц В. К. Труды ученых университета : [Выставка в ЦНБ] / В. К. Мазманьянц, Х. С. Надель // КЗ. — 1959. — 27 янв.

 9. [Письменник К. Федін подарував ЦНБ власну книгу «Города и годы» з автографом] // Харк. ун-т. — 1959. — 19 груд.


1960

 1. Выставка [в ЦНБ], посвященная Л. Н. Толстому // КЗ. — 1960. — 26 нояб.

 2. До послуг читачів [наукові та учбові фонди ЦНБ] // Харк. ун-т. — 1960. — 21 трав.

 3. [Книжки М. Т. Рильського в фондах учбової бібліотеки] // Там само. — 19 груд.

 4. [Коробейніков М. К.] Скарби університетської бібліотеки / [М. К. Коробейніков] // Прапор. — 1960. — № 4. — С. 54—56. — Автор не зазначений.

 5. Мазманьянц В. К. Литература Индии [в фондах ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // КЗ. — 1960. — 7 февр.

 6. [Мазманьянц В. К.] Рукопис на пальмовому листі [в бібліотеці Харк. ун-ту] / [В. К. Мазманьянц] // Прапор. — 1960. — № 5. — С. 103—104. — Автор не зазначений.

 7. Мазманьянц В. К. Уникальные французские издания [в фондах ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // КЗ. — 1960. — 13 марта.

 8. Надель Х. С. Больше внимания заочникам : [К вопросу об организации библ. обслуживания студентов-заочников] / Х. С. Надель // Библиотекарь. — 1960. — № 7. — С. 36—37.

С. 37: досвід ЦНБ.

 1. Наш Чехов : [Виставка до 100-річчя з дня народж. письменника] // Харк. ун-т. — 1960. — 6 лют.

 2. Рєпко В. М. Для вас, читачі! : [Про нові поповнення в ЦНБ] / В. М. Рєпко // Там само. — 24 верес.

***

 1. Кириченко О. Вони захищали Батьківщину : [Про директора ЦНБ Д. А. Ушакова] / О. Кириченко // Харк. ун-т. — 1960. — 7 трав.

 2. Крейденко В. С. Насущные вопросы библиографии национальной художественной литературы / В. С. Крейденко // Сов. библиография. — 1960. — № 1. — С. 45—49.

Згадка про статтю Х. С. Наделя «Устранить недостатки в катало­гизации литературы народов СССР». — Див. № 2474.

 1. Ушаков Д. А. Натхненна праця комуністки [П. А. Штангей] / Д. А. Ушаков // Харк. ун-т. — 7 берез.

***

 1. Надель Х. С. Бібліографія в Харківському університеті за післявоєнні роки : 1945—1959 / Х. С. Надель // Харк. ун-т. — 1960. — 8, 20 жовт. ; 10, 22 груд. ; 1961. — 12 січ.

***

 1. Н. К. Коробейников : [фото] // КЗ. — 1960. — 5 февр.

 2. [Нове обладнання учбової бібліотеки : фото] // Харк. ун-т. — 1960. — 14 трав.


1961

 1. Мазманьянц В. К. Центральна наукова : (До історії твого вузу) / В. К. Мазманьянц // Харк. ун-т. — 1961. — 11 груд.

 2. Ось у якій бібліотеці ти працюватимеш : [короткі відом. про ЦНБ] // Там само. — 19 черв.

 3. Ушаков Д. А. Майбутнє бібліотеки / Д. А. Ушаков // Там само. — 22 трав.

 4. Цифри і факти : [короткі відом. про ЦНБ] // Там само. — 19 черв.

***

 1. Виставки рідкісних видань [Т. Г. Шевченка у ЦНБ] // Соц. культура. — 1961. — № 3. — С. 7.

 2. Дубоніс Д. М. А чому б не створити бібліотечний актив? / Д. М. Дубоніс // Харк. ун-т. — 1961. — 22 трав.

 3. Єщенко Ф. О. Бібліотечна справа на Україні в роки відновлення народного господарства (1921—1925) / Ф. О. Єщенко // Матеріали до лекції з курсу «Історія бібліотечної справи в СРСР». — Х., 1961. — 46 с.

С. 23: про ЦНБ. Фонд учбової бібліотеки в 1920-ті рр. нараховував більш ніж 380 тис. томів.

 1. З фотоапаратом у ЦНБ : [Студенти готуються до заліків] // Харк. ун-т. — 1961. — 21 груд. з фото.

 2. Кирейко В. Справа, яку слід вирішити негайно : [Про роботу читальних залів гуртожитків] / В. Кирейко // Там само. — 22 трав.

 3. Ковалівський А. П. Вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у XVIII—XX віках / А. П. Ковалівський // Антологія літератур Сходу / упоряд., вступ. ст. та приміт. А. Ковалівського. — Х., 1961. — С. 9—122.

С. 106—109: про фонд сходознавчої літератури в ЦНБ.

 1. Колодуб Ф. На правах пасинків : [Недоліки в обслуговуванні читачів ЦНБ — студентів вечірнього відділення] / Ф. Колодуб // Харк. ун-т. — 1961. — 7 груд.

 2. Мазманьянц В. К. Знання з бібліографії — кожному студентові / В. К. Мазманьянц // Там само. — 22 трав.

 3. Мазманьянц В. К. Среди редких книг : [Издания произведений М. В. Ломоносова в ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // КЗ. — 1961. — 19 нояб.

 4. Памяти М. В. Ломоносова : [Выставка ЦНБ, посвящ. 250-летию со дня рождения ученого] // Правда Украины. — 1961. — 19 нояб.

 5. Редкие издания «Кобзаря» : [Т. Г. Шевченко в фондах ЦНБ] // КЗ. — 1961. — 24 янв.

 6. Рєпко В. М. Для вас, читачі! : (Про відкриття голов. чит. залу ЦНБ) / В. М. Рєпко // Харк. ун-т. — 1961. — 14 груд.

 7. Рєпко В. М. Чекаємо вас, друзі! : [Допомога студентів б-ці в проведенні переінвентаризації кн. фондів] / В. М. Рєпко // Там само. — 22 трав.

 8. Рідкісні видання творів Тараса Шевченка [в ЦНБ] // Рад. Україна. — 1961. — 25 січ.

 9. Ройтман М. Я. Неприпустиме становище : [Перешкоди, що встають на шляху переїзду учбової б-ки в новий корпус] / М. Я. Ройтман // Харк. ун-т. — 1961. — 28 черв.

 10. Смілянська С. Шлях книги [в ЦНБ] / С. Смілянська // Там само. — 22 трав.

 11. Харченко В. П. Історії свідки живі : [Про відділ рідкісних книг і стародруків ЦНБ] / В. П. Харченко // Там само. — 4 верес.

 12. Чижик І. Наші читальні зали / І. Чижик // Там само. — 18 груд.

 13. Штрайміш [М. Л.] Студенти-історики і бібліотека / [М. Л.] Штрай­міш // Там само. — 22 трав. — Підпис: Штрайміш Р.

***

 1. Самойлов В. А. О некоторых вопросах каталогизации и систе­матизации художественной литературы народов СССР : [По поводу ст. Х. Наделя «О каталогизации художественной литературы народов СССР в переводах на русский язык». — См. № 2463] / В. А. Самойлов // Сов. библиография. — 1961. — С. 54—58.

***

 1. [В читальному залі ЦНБ : фото] // Харк. ун-т. — 1961. — 9 жовт.

 2. [Выставка в ЦНБ к 250-летию со дня рождения М. В. Ломоносова : фото] // КЗ. — 1961. — 21 нояб.

 3. З фотоапаратом у ЦНБ : Ось який вигляд має наш читальний зал : [фото] // Харк. ун-т. — 1961. — 21 груд.

 4. А. Моргенштерн : [фото] // Там само.

 5. Студентки 5-го курсу російського відділення Л. Фадєєва і Т. Мізяк [працюють в читальному залі ЦНБ : фото] // Там само. — 25 груд.

 6. Студенты у стенда с редкими книгами : [На выставке в ЦНБ, посвящ. 250-летию со дня рождения М. В. Ломоносова : фото] // КЗ. — 1961. — 21 нояб.


1962

 1. Іванова О. Г. [Нове в роботі ЦНБ] / О. Г. Іванова // Харк. ун-т. — 1962. — 1 верес.

 2. Каганов И. Я. Каталог библиотеки Харьковского коллегиума 1769 г. : Из истории укр. кн. культуры ХVIII в. / И. Я. Каганов // Книга: исслед. и материалы. — М., 1962. — Сб. 6. — С. 105—122.

Рукопис каталогу знайдено в архіві ЦНБ вченим секретарем бібліотеки В. К. Мазманьянц.

 1. Мазманьянц В. К. Розбираючи старий архів [ЦНБ] / В. К. Маз­маньянц // СХ. — 1962. — 21 квіт.

***

 1. Выставка в библиотеке университета : К 240-летию со дня рождения Г. С. Сковороды // КЗ. — 1962. — 29 нояб.

 2. Мухіна В. Г. Твори Гребінки в фондах ЦНБ / В. Г. Мухіна // Харк. ун-т. — 1962. — 8 лют.

 3. Надель Х. С. Нові праці вчених ХДУ : [Виставка] / Х. С. Надель // Там само. — 18  жовт.

 4. Надель Х. С. Чекаємо на вас, друзі [у ЦНБ] / Х. С. Надель // СХ. — 1962. — 23 січ.

 5. Наші читальні зали : [Відповідь на ст. І. Чижик під тією ж назвою в газ. «Харк. ун-т», 1961, 18 груд.] // Харк. ун-т. — 1962. — 15 січ.

 6. Неймарк С. Герцен і Україна : [Виставка] / С. Неймарк // Там само. — 12 квіт.

 7. Редкие издания [А. С. Пушкина в фондах ЦНБ] // КЗ. — 1962. — 18 февр.

 8. Скуридін Г. Коли нема головного : [Недоліки в організації роботи з монтажу стелажів в новому книгосховищі ЦНБ] / Г. Скуридін // Харк. ун-т. — 1962. — 30 черв.

 9. Швалб М. Г. Книги чекають на новосілля / М. Г. Швалб // Там само.

***

 1. Міллер Дмитро Петрович // УРЕ. — К., 1962. — Т. 9. — С. 208.

 2. Оленева З. П. Подготовка библиотечных кадров в высшей школе (1917—1925 гг.) / З. П. Оленева // Труды библиотеки АН и ФБОН АН СССР. — М. ; Л., 1962. — Т. 6. — С. 217—233.

С. 230: про роботи К. І. Рубинського про підготовку спеціалістів бібліотеч­ної справи.

***

 1. Артисевич В. А. Научная библиотека Харьковского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. А. М. Горь­кого : [библиография] / В. А. Артисевич // Книжные фонды библиотек университетов СССР / В. А. Артисевич. — Саратов, 1962. — С. 60—67.


1963

 1. Дорошенко Л. І від цього теж залежить успіх : Про умови роботи читальні / Л. Дорошенко // Харк. ун-т. — 1963. — 7 черв.

 2. Кенігсберг М. Про комплектування нашої бібліотеки : [Недоліки в комплектуванні учбової б-ки укр. рад. літературою] / М. Кенігсберг // Там само. — 20 трав.

 3. Мухіна В. Г. Б. Д. Грінченко (1863—1910) : [Виставка] / В. Г. Мухіна // Там само. — 21 груд.

 4. Опришко М. М. Виставка в ЦНБ, [присвячена 80-річчю з дня народж. Д. Бєдного] / М. М. Опришко // Там само. — 18 квіт.

 5. Трошин Р. Бібліотека [факультету іноземних мов] працює по-новому / Р. Трошин // Там само. — 16 листоп.

***

 1. [В учбовій бібліотеці : фото] // Харк. ун-т. — 1963. — 14 січ.

 2. В читальному залі Центральніої наукової бібліотеці : [фото] // Там само. — 15 квіт.

 3. [Виставка, присвячена творчості Г. С. Сковороди / підготувала бібліограф В. Г. Мухіна : фото] // Там само. — 27 трав.


1964

 1. Кірюхін М. П. У найближчі роки : [Про перспективи розвитку ЦНБ] / М. П. Кірюхін // Харк. ун-т. — 1964. — 23 берез.

 2. [Мазманьянц В. К.] Вчора і сьогодні бібліотеки / [В. К. Мазманьянц] // Там само. — 23 берез. з фото. — Автор не зазначений.

 3. Никитина Н. П. Из истории возникновения и развития сети библиотек в высших учебных заведениях / Н. П. Никитина // Труды науч. б-ки Сарат. ун-та. — 1964. — Вып. 3. — С. 41—75.

Наводяться відомості про ЦНБ ХДУ.

 1. Свідчать цифри : [короткі відомості про ЦНБ] // Харк. ун-т. — 1964. — 2 черв.

 2. Центральная научная библиотека Харьковского государствен­ного университета им. А. М. Горького // Библиотеки высших учебных заведений СССР : справочник. — М., 1964. — С. 75—78.

***

 1. Басюк Т. А. Свято на честь книги : [Вечір працівників ун-ту, присвяч. 400-річчю книгодрукування] / Т. А. Басюк // Харк. ун-т. — 1964. — 6 квіт.

 2. Всеволозька Л. В. Вкладний абонемент читача : [Про нові фор­ми обслуговування читачів] / Л. В. Всеволозька // Там само. — 23 берез.

 3. Єрьоменко Т. А. Коли ж, нарешті, потеплішає? : [Про незадо­віль­ний стан опалювальної системи в ЦНБ] / Т. А. Єрьоменко // Там само. — 20 жовт.

 4. Єрьоменко Т. А. На захист книги / Т. А. Єрьоменко // Там само. — 16 квіт.

 5. Єрьоменко Т. А. Найбільше зло : [Про студентів-боржників в ЦНБ] / Т. А. Єрьоменко // Там само. — 18 трав.

 6. Єрьоменко Т. А. Розповідає виставка : [До 150-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка] / Т. А. Єрьоменко // Там само. — 12 берез.

 7. Корнєва Ж. П. Щоб кожен читач сказав «спасибі»! / Ж. П. Корнєва // Там само. — 10 груд.

 8. Леонидов С. Реликвии харьковских библиотек : [О редких изданиях произведений Т. Г. Шевченко] / С. Леонидов // КЗ. — 1964. — 9 февр.

 9. Леонидов С. Сокровища прошлых веков : [Кн. И. Федорова, соч. М. Ломоносова, А. Пушкина в ЦНБ] / С. Леонидов // Там же. — 13 марта.

 10. Литвиненко Р. Чому ЦНБ не задовольняє своїх читачів / Р. Литвиненко // Харк. ун-т. — 1964. — 14 груд.

 11. Малюта Р. Ф. Нові умови : [ЦНБ — в новому приміщенні] / Р. Ф. Малюта // Там само. — 23 берез. з фото.

 12. Михайлов Н. Таке співробітництво піде на користь : [Необхідність допомоги бібліографам з боку наукової частини] / Н. Михайлов // Там само. — 23 берез.

 13. Молошна З. П. МБА діє / З. П. Молошна // Там само. — З фото.

 14. Потрібні термінові заходи : [Про недоліки в роботі ЦНБ] // Там само. — 17 жовт.

 15. Швалб М. Г. Історія університету — наша спільна справа : [Необхідність збирання у ЦНБ публікацій вчених ХДУ та заснування музею книги ун-ту] / М. Г. Швалб // Там само. — 23 берез.

 16. Шур Л. А. Россия и Латинская Америка / Л. А. Шур. — М. : Мысль, 1964. — 158 с.

С. 120: у жовтні 1889 р. представник Аргентини на міжнародній книжковій виставці у Парижі С. Алькорта передав колекцію книг для російських бібліотек. Частина з них була відправлена до бібліотеки Харк. ун-ту.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка