Центральна наукова бібліотека історія центральної наукової бібліотеки харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 210 роківСторінка9/25
Дата конвертації21.11.2018
Розмір3.2 Mb.
#65814
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

***

 1. Баренбаум И. Е. Подвижник общественных библиотек [Н. П. Баллин (1829—1904)] / И. Е. Баренбаум // Сов. библиоте­коведение. — 1979. — № 5. — С. 89—94.

С. 93: про проект М. П. Балліна щодо реорганізації університетської бібліотеки, де багато уваги приділяється каталогам.

 1. Джунковський Василь Якович // УРЕ. — 2-ге вид. — К., 1979. — Т. 3. — С. 336.

 2. Іванова Т. Син і солдат батьківщини [Д. А. Ушаков] / Т. Іва­нова // Харк. ун-т. — 1979. — 9 жовт.

 3. [Соболезнование по поводу смерти директора ЦНБ М. П. Кирю­хина] // КЗ. — 1979. — 24 марта.


1980

 1. Балла Е. В. Шляхом зростання : [До 175-річчя ЦНБ] / Е. В. Балла // Харк. ун-т. — 1980. — 1 квіт.

 2. Харьковский государственный университет, 1805—1980 : ист. очерк. — Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 1980. — 159 с.

С. 15, 66, 94, 107: про ЦНБ.

***

 1. Лейбфрейд А. Ю. Архитектор В. В. Величко / А. Ю. Лейб­фрейд, М. И. Ро­манов // Строительство и архитектура. — 1980. — № 12. — С. 30—31.

Відомості про будівлю бібліотеки, яку було споруджено в 1902 р.

 1. Мазманьянц В. К. В старом Харьковском университете : [Приведена записка, в которой ректор ун-та Т. Ф. Осиповский просит выдать из б-ки книгу по механике студенту М. В. Остроград­скому] / В. К. Мазманьянц // Наука и жизнь. — 1980. — № 11. — С. 108—109.

 2. Мацкевич І. Урок у бібліотеці : [У відділі рідкісної книги ЦНБ] / І. Мацкевич // СХ. — 1980. — 12 жовт.

 3. Новикова Е. Редкие издания Авиценны [в фондах ЦНБ] / Е. Новикова // КЗ. — 1980. — 9 окт.

 4. Прокопова В. Д. Виставки [в ЦНБ] / В. Д. Прокопова // ЛЗ. — 1980. — 22 квіт.

***

 1. Волкова С. И. Выдающийся советский библиотековед Н. Я. Фридь­ева : [К 85-летию со дня рождения] / С. И. Волкова // Сов. библиотековедение. — 1980. — № 2. — С. 121—122.

 2. Столяров Ю. М. Внесок бібліотекознавців УРСР у розвиток радянського бібліотекознавства / Ю. М. Столяров // Бібліо­текознав­ство та бібліографія. — 1980. — № 20. — С. 90—95.

Внесок К. І. Рубинського у розвиток радянського бібліоте­кознавства.

***

 1. Валюконіс М. П. : [фото] // Харк. ун-т. — 1980. — 2 груд.


1981

 1. Мазманьянц В. К. Юбилею библиотеки Харьковского государственного университета / В. К. Мазманьянц // Науч. и техн. б-ки СССР. — 1981. — № 1. — С. 37—41.

***

 1. Блохіна І. О. Декада політичної книги : [у ЦНБ] / І. О. Блохіна // Харк. ун-т. — 1981. — 17 лют.

 2. Ефимов А. Ценное пособие / А. Ефимов // КЗ. — 1981. — 24 янв. — Рец. на кн.: Охрана и рациональное использование природы. Ч. 1. Общие вопросы : указ. лит. (1960—1975 гг.). / сост. А. Л. Драголи, И. А. Кривицкий, М. Г. Швалб, Н. И. Коваленко ; науч. ред. Г. П. Дубинский. — Х. : ХГУ, 1979. — 160 с.

 3. Калініна Л. П. Прищеплюємо почуття економії і бережливості : [З метою економії часу читачів застосовується швидкісний метод обслуговування першокурсників на абонементах на початку учбового року, відкритий доступ до фондів у чит. залі № 7] / Л. П. Калініна // Харк. ун-т. — 1981. — 19 верес.

 4. Лисенко К. Час і ти : [Усний журнал веде Т. В. Васильєва] / К. Лисенко // Там само. — 14 квіт.

 5. На честь видатної дати : [Про розширене засідання клубу любителів книги при ЦНБ, яке було присвячено 36-й річниці Перемоги рад. народу у Великій Вітчизн. війні] // Там само. — 12 трав.

 6. Усатенко С. С. Батьківщина космонавтики : [Виставка, присвяч. 20-річчю польоту Ю. О. Гагаріна] / С. С. Усатенко // Там само. — 14 квіт.

 7. Усатенко С. С. Всесвіт — для миру : [Виставка в ЦНБ, присвяч. 20-річчю космічної ери] / С. С. Усатенко // ЛЗ. — 1981. — 11 квіт.

 8. Усатенко С. С. СРСР — вітчизна космонавтики : [Виставка до 20-річчя першого польоту у космос] / С. С. Усатенко // ВХ. — 1981. — 8 квіт.

 9. Устименко Р.  Традиційні читання [клубу книголюбів ЦНБ : засідання, присвячене В. І. Леніну та його роботі над виданням, редагуванням та перекладами праць К. Маркса і Ф. Енгельса] / Р. Устименко // Харк. ун-т. — 1981. — 12 трав.

 10. Харків учора і сьогодні : [Виставка, присвяч. 325-річчю міста] // Там само. — 9 черв.

 11. Шевченко Ю. Г. Дорога наша столиця : [Виставка, присвяч. 40-річчю битви під Москвою] / Ю. Г. Шевченко // Там само. — 22 груд.

***

 1. Метлинський Амвросій Лук'янович // УРЕ. — К., 1981. — Т. 6. — С. 478.

 2. Перепеча А. «З освітою він був пов’язанний усе життя…» : [Про М. П. Балліна] / А. Перепеча, С. Шоломова // Прапор. — 1981. — № 12. — С. 118—120.

***

 1. Відділ науково-технічної обробки літератури ЦНБ — переможець соціалістичного змагання у 10-ій п'ятирічці : [фото] // Харк. ун-т. — 1981. — 2 черв.


1982

 1. Блохіна І. О. До скарбниці знань : [Про ЦНБ] / І. О. Блохіна // Харк. ун-т. — 1982. — 26 жовт.

 2. Блохіна І. О. У бібліотеці конференція [«Методична робота вузівської бібліотеки»] / І. О. Блохіна // Там само. — 20 квіт.

***

 1. Васильєва Т. В. У сім'ї братній — Азербайджан : [Виставка] / Т. В. Васильєва // Харк. ун-т. — 1982. — 27 квіт.

 2. Величко Н. К. На основі принципу взаємодопомоги : [Про книгообмін ЦНБ з організаціями ЧССР] / Н. К. Величко // Там само. — 8 черв.

 3. Верестникова Т. Ювілейне, сорокове : [Про клуб любителів книги ЦНБ] / Т. Верестникова // Там само. — 12 січ.

 4. Высоцкая З. Г. Библиография естественных наук / З. Г. Вы­соцкая // Библиография советской библиографии. 1980. — М., 1982. — С. XXIII—XXIX.

C. XXIV: про покажчик «Охрана и рациональное использование природы» (ч. 1; уклад. А. Л. Драголи, І. О. Кривицький, М. Г. Швалб, Н. І. Коваленко; Х., 1979).

 1. Калініна Л. П.  Перший підручник з історії СРСР : [«Краткий курс истории СССР» 1937 р. у фондах ЦНБ] / Л. П. Калініна // Харк. ун-т. — 1982. — 12 жовт.

 2. Книжкова виставка [«Румунія — наш партнер з міжнародного книгообміну»] // ВХ. — 1982. — 14 січ.

 3. Крюковська В. Вічно в пам'яті народній : [Виставка, присвяч. Дню Перемоги] / В. Крюковська // Харк. ун-т. — 1982. — 8 черв.

 4. Крюковська В. Подвигам героїв присвячено : [Виставка в ЦНБ] / В. Крюковська // СХ. — 1982. — 14 трав.

 5. Лосиевский И. Я. Судьба голиковского собрания : [Часть рукопис. собрания И. И. Голикова хранится в б-ке ХГУ] / И. Я. Лосиевский // В мире книг. — 1982. — № 4. — С. 75—76.

 6. Мазманьянц В. К. Клуб любителів книги [ЦНБ, 44-те засідання] / В. К. Мазманьянц // Харк. ун-т. — 1982. — 25 трав.

 7. Полкан О. Володарі книжкового царства : [Про відділ комплектування] / О. Полкан // Там само. — 2 берез.

 8. Прокопова В. Д. Матері міст руських : [Виставка, присвяч. 1500-річчю м. Києва] / В. Д. Прокопова // Там само. — 8 черв.

 9. Устименко Р. М. Багатьма мовами : [Кн. виставка «Космос, космодром, космонавти»] / Р. М. Устименко // СХ. — 1982. — 11 квіт.

 10. Устименко Р. Присвячено ювілеєві Києва : [Кн. виставки та засідання клубу книголюбів, присвяч. цій події] / Р. Устименко // ВХ. — 1982. — 30 черв.

 11. Шевченко Ю. Г. Видатний педагог і вчений : [Виставка в довід.-бібліогр. відділі, присвяч. 125-річчю від дня народж. Д. І. Багалія] / Ю. Г. Шевченко // Харк. ун-т. — 1982. — 12 листоп.

***

 1. Міллер Дмитро Петрович // УРЕ. — 2-ге вид. — К., 1982. — Т. 7. — С. 11.

 2. Павловский Андрій Федорович // Там саме. — Т. 8. — С. 121.

 3. Шовкун В. Л. Сумлінна трудівниця [ЦНБ Т. А. Барсукова] / В. Л. Шовкун, Л. Разуваєва // Харк. ун-т. — 1982. — 8 берез.

***

 1. [Директор ЦНБ Е. В. Балла і Т. В. Васильєва обговорюють плани діяльності бібліотеки в новому році : фото] // Харк. ун-т. — 1982. — 19 січ.


1983

 1. Авторські екземпляри [книг, розшуканих В. К. Мазманьянц з автографами В. Г. Імшенецького, М. П. Косача, І. І. Мечникова, М. Д. Пільчикова, В. А. Обручева, передані у відділ рідкісних книг ЦНБ] // ВХ. — 1983. — 14 січ.

 2. Бєлова І. Ф. На честь дня споріднених міст : [Виставка] / І. Ф. Бєлова // Харк. ун-т. — 1983. — 26 квіт.

 3. Васькіна Н. «Рідний Харкове мій» : [Виставка до 40-річчя визволення Харкова] / Н. Васькіна // Там само. — 31 серп.

 4. Виставка в бібліотеці, [присвячена Дню споріднених міст] // ВХ. — 1983. — 11 трав.

 5. Вождю світового пролетаріата [К. Марксу присвячене засідання клубу книголюбів ЦНБ] // Харк. ун-т. — 1983. — 26 квіт.

 6. Джандар З. «На добру путь — до вершин знань» : [Наук.-метод. конф. проведена у ЦНБ] / З. Джандар // Там само. — 22 листоп.

 7. Дивногорцев А. Л. Международные связи советских библиотек (на примере деятельности ВОКС [Всесоюз. о-ва культ. связей]) / А. Л. Дивногорцев // Сов. библиотековедение. — 1983. — № 2. — С. 77—82.

С. 79: про ЦНБ.

 1. Єрофеєва Г. Їх імена у назвах вулиць : [Виставка] / Г. Єрофеєва // Харк. ун-т. — 1983. — 24 трав.

 2. «Книги про книги» : [Виставка] // Там само. — 22 листоп.

 3. Морозова І. І. Революцією мобілізований : До ювілею В. В. Мая­ковського / І. І. Морозова, О. Й. Оглобліна // Там само. — 21 черв.

 4. Морозова І. І. Спадкоємниця Великого Кобзаря : [Марко Вовчок : Прижиттєві видання у фондах ЦНБ] / І. І. Морозова // Там само. — 20 груд.

 5. Новикова О. До свята Перемоги : [Ви­ставка в ЦНБ] / О. Новикова // Там само. — 9 трав.

 6. Репринцева В. О. Друкар книг, до того небачених… : [Федорівські видання у ЦНБ] / В. О. Репринцева // Там само. — 13 груд.

 7. Репринцева В. О. Пам'яті російського поета [В. А. Жу­ков­сь­кого : Виставка прижиттєвих видань] / В. О. Репринцева // Там само. — 15 лют.

 8. [Репринцева В. О.] 47 безцінних примірників [творів К. Маркса у фондах ЦНБ] / [ В. О. Репринцева] // Там само. — 26 квіт. — Автор не зазначений.

 9. [Центральна наукова бібліотека ХДУ : хронік. замітка] // СХ. — 1983. — 10 груд.

 10. Шана першодрукареві : [Про засідання клубу любителів книги «Пошук», присвячене 400-річчю з дня смерті Івана Федорова] // Харк. ун-т. — 1983. — 20 груд.

***

 1. Л. М. Литвиненко : [некролог] // Вісн. АН УРСР. — 1983. — № 12. — С. 96.

 2. Панчук С. Світло сердечної доброти : [Про співробітників ЦНБ Р. О. Оробинську та Л. Ф. Зінченко] / С. Панчук // Харк. ун-т. — 1983. — 1 січ.

***

 1. История Харьковского университета : сист. указ. лит. Ч. 1. 1917—1980, вып. 2 / сост. Е. А. Авксентьева, В. Д. Прокопова, М. П. Валюконис, Р. Г. Найко ; науч. ред. А. Е. Кучер ; библиогр. ред. М. Г. Швалб. — Х. : ХГУ, 1983. — 52 с.

С. 9—11: про ЦНБ.

***

 1. У довідково-бібліографічному відділі завжди багатолюдно : [фото] // СХ. — 1983. — 10 груд.

 2. У залі каталогів : [фото] // Там само.1984

 1. Блохіна І. О. До 180-річчя університету  : [Підготовка ЦНБ до ювілею] / І. О. Блохіна // Харк. ун-т. — 1984. — 11 груд.

 2. Блохіна І. О. ЦНБ — наш друг і помічник / І. О. Блохіна // Там само. — 6 листоп.

***

 1. Бєлоус В. Для пропаганди результатів наукових дослідів : [Проводяться роботи по створенню автоматизованої системи «Облік публікацій вчених ХДУ»] / В. Бєлоус // Харк. ун-т. — 1984. — 18 верес.

 2. Блохіна І. О. Пісні, що кликали до боротьби : [Про чергове засідання клубу книголюбів ЦНБ] / І. О. Блохіна // Там само. — 5 черв.

 3. Джандар З. Заклик до боротьби за мир : [Виставка «40-річчю Перемоги присвячується…»] / З. Джандар // Там само. — 27 листоп.

Те саме // ВХ. — 1984. — 6 груд.

 1. Журавльова І. К. Великій даті : [Нові поетичні збірки, присвяч. 40-річчю Перемоги, у фондах ЦНБ] / І. К. Журавльова // Там само. — 18 груд.

 2. Знаменній даті присвячується : [Виставка до 40-річчя визволення України від нім.-фашист. загарбників] // ЛЗ. — 1984. — 16 жовт.

 3. Красиков М. Книга на війні : [Виступ на засід. клубу книголюбів ЦНБ викладача Харк. ін-ту культури М. І. Богославсь­кого] / М. Красиков // Харк. ун-т. — 1984. — 29 трав.

 4. Мазманьянц В. К. [Рідкісні видання творів Т. Г. Шев­ченка у ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // Там само. — 9 берез.

 5. Мазманьянц В. К. Свет вы мой, книги… : [О б-ке С. Яворского в фондах ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // Сов. культура. — 1984. — 28 авг.

 6. Малиновська В. М. «Про війну, про товаришів, про себе» : [Виставка] / В. М. Малиновська // Харк. ун-т. — 1984. — 15 трав.

 7. Миронов Н. «Долають смерть сягання титанічні» : [Засідання клубу книголюбів «Пошук», присвяч. 80-річчю із дня народж. М. П. Бажана] / Н. Миронов // Там само. — 4 груд.

 8. Морозова І. І. Краще виправдання його життя : [Про декілька видань творів М. Островського у колекції відділу рідкісних книг ЦНБ] / І. І. Морозова // Там само. — 25 верес.

 9. Орда С. «Мир — найвище благо людства» : [Виставка] / С. Орда // Там само. — 25 верес.

 10. Прокопова В. Д. Ваші помічники : [Довід.-бібліогр. відділ ЦНБ] / В. Д. Прокопова // Там само.

 11. Радченко В.  Хай буде сонце : Під прапорами дружби : Про вечір, організ. підгот. ф-том і б-кою ун-ту, присвяч. Міжнар. дню студентів / В. Радченко // ВХ. — 1984. — 27 листоп.

 12. Репринцева В. О. Збережено на віки : [Виставка, присвяч. 170-річчю з дня народж. Т. Г. Шевченка] / В. О. Репринцева // Там само. — 14 берез.

 13. Репринцева В. О. Пушкін у ЦНБ : [Виставка прижиттєвих видань] / В. О. Репринцева // Харк. ун-т. — 1984. — 5 черв.

 14. Фейгинова А. М. Присвячено М. П. Барабашову : [Виставка] / А. М. Фейгинова // ВХ. — 1984. — 29 берез.

 15. Шевченко Ю. Г. Землі героїв присвячується : [Виставка «Україна в роки Великої Вітчизн. війни»] / Ю. Г. Шевченко // Харк. ун-т. — 1984. — 8 жовт.

 16. Шевченко Ю. Г. Цінні матеріали : [Книги з історії Харк. ун-ту у фондах довід.-бібліогр. відділу ЦНБ] / Ю. Г. Шевченко // Там само. — 18 груд.

***

 1. [Особлива увага співробітників ЦНБ — першокурсникам : фото] // Харк. ун-т. — 1984. — 13 листоп.

 2. [ЦНБ : фото] // Там само. — 31 серп.


1985

 1. Блохіна І. До 180-річчя альма-матер : [ЦНБ до ювілею ун-ту] / І. Блохіна // ВХ. — 1985. — 8 січ.

***

 1. Бундур Г. Ти і книга : [Про обережне ставлення до книги] / Г. Бундур, Л. Гордєєва // Харк. ун-т. — 1985. — 9 квіт.

 2. [В. К. Мазманьянц] Книги буремних літ : [70-е засідання клубу любителів книги] / М. Веріна // Там само. — 1985. — 10 трав.

 3. [Мазманьянц В. К.] «Письменники на війні» : [Про засідання клубу книголюбів ЦНБ] / М. Веріна // Там само. — 1985. — 4 черв.

 4. Высоцкая З. Г. Библиография естественных наук / З. Г. Вы­соцкая // Библиография советской библиографии, 1983. — М., 1985. — С. XLIII—LIII.

C. XLIV: про покажчик «Охрана и рациональное использование природы» (ч. 2, 3; уклад. А. Л. Драголи, І. О. Кривицький, М. Г. Швалб, Н. І. Кова­ленко; науч. ред. Г. П. Дубинский; Х., 1983).

 1. Горбунова І. Побувай у ЦНБ, студенте! / І. Горбунова // Харк. ун-т. — 1985. — 1 жовт.

 2. Гордєєва Л. До послуг читачів : [Чит. зала сусп.-політ. л-ри] / Л. Гордєєва // Там само.— 8 жовт.

 3. Грамма В. Н. Библиографические пособия по естественным наукам / В. Н. Грамма // Бібліографічні посібники УРСР, 1976—1980. — Х., 1985. — С. ХХХІ—ХХХVІІ.

С. ХХХІІІ, ХХХVІІ: про бібліографічні посібники, видані ЦНБ.

 1. Євтушенко А. В. Великій людині : [Виставка до 165-річчя Ф. Енгельса] / А. В. Євтушенко // Харк. ун-т. — 1985. — 17 груд.

 2. Журавльова І. К. Розповім про свій відділ [наукової і технічної обробки літератури та організації каталогів ЦНБ] / І. К. Журавльова // Там само. — 12 лют.

 3. Калініна Л. П. Російська сатира 1905—1907 років [у фондах ЦНБ] / Л. П. Калініна // Там само. — 28 трав.

 4. Кончин Е. В. Тайник в подземелье: Загадки. Гипотезы. Предложения : [О кн. собрании Стефана Яворского в фондах ЦНБ] / Е. В. Кончин // Сов. культура. — 1985. — 12 марта.

 5. Котелов С. Путешествуют книги : [Книгообмен ЦНБ] / С. Котелов // КЗ. — 1985. — 12 февр.

 6. Котлов В. Революции страницы : [Выставка лит., изд. в период революции 1905—1907 гг.] / В. Котлов // Там же. — 20 марта.

 7. Красиков М. М. Автор про свою книгу : [Зустріч книголюбів ЦНБ з М. Ф. Гетьманцем, автором «Таємниці ріки Каяли»] / М. М. Красиков // ВХ. — 1985. — 26 груд.

 8. Красиков М. М. Бібліотека Потебні / М. М. Красиков // Харк. ун-т. — 1985. — 24 верес.

 9. Красиков М. М. В гостях у книголюбів : [Клуб любителів книги] / М. М. Красиков // Там само. — 26 листоп.

 10. Красиков М. М. Живий Симонов : [Засідання клубу любителів книги] / М. М. Красиков // Там само. — 17 груд.

 11. Красиков М. М. Зустріч з ученим [Я. О. Гегузіним в ЦНБ] / М. М. Красиков // Там само. — 12 листоп.

 12. [Красиков М. М.] Книги, що прославили наш вуз : [Виставка до 150-річчя від дня народж. О. О. Потебні] / К. Михайлов// Харк. ун-т. — 1985. — 24 верес.

 13. Красиков М. М. Людина, вчений, громадський діяч : [О. О. По­тебня : Засідання клубу любителів книги] / М. М. Красиков // Там само. — 1 жовт.

 14. [Красиков М. М.] Присвячено О. О. Потебні : [Про засід. клубу любителів книги] / М. Михайлов // ВХ. — 1985. — 3 жовт.

 15. Красиков М. М. Що нами зроблено : [Чим живе колектив ЦНБ в 1984 р.] / М. М. Красиков // Там само. — 5 берез.

 16. Мазманьянц В. К. Дарую нашій бібліотеці : [Про книги з дарчим надписом, які зберігаються у ЦНБ] / В. К. Мазманьянц // Там само. — 15 січ.

 17. Мазманьянц В. К. З дарчим надписом : [Про вчених Харк. ун-ту, які залишили в спадок ЦНБ свої кн. зібрання] / В. К. Мазманьянц // ВХ. — 1985. — 5 лют.

 18. Малиновська В. М. Слово про «Слово» : [Зустріч з доц. П. Я. Кор­жом у ЦНБ] / В. М. Малиновська // Харк. ун-т. — 1985. — 10 груд.

 19. Малиновська В. М. Чекаємо тебе, фестиваль! : [Про інтернац. вечір в ЦНБ, присвяч. ХІІ Всесвіт. фестивалю молоді і студентів] / В. М. Малиновська // ВХ. — 1985. — 24 трав.

Те саме // Харк. ун-т. — 1985. — 4 черв.

 1. Морозова І. І. У бойовому строю : [Колекція книг, які були видані в роки Великої Вітчизн. війни] / І. І. Морозова // Харк. ун-т. — 1985. — 12 берез.

 2. Новикова О. «Долають смерть сягання титанічні» : [Засідання клубу «Пошук», присвяч. 80-річчю з дня народж. М. Бажана] / О. Новикова // ВХ. — 1985. — 7 січ.

 3. Оглобліна О. Й. «Письменники на шляхах війни» : [Виставка] / О. Й. Оглобліна // Харк. ун-т. — 1985. — 10 трав.

 4. Памяти писателя [К. Симонова посвящено заседание клуба любителей книги ЦНБ] // КЗ. — 1985. — 17 дек.

 5. Працює «Пошук» : [Про чергове засід. клубу любителів книги, на якому з розповіддю про невідомі матеріали, виявлені під час роботи над книгою «Харківський університет у роки Великої Вітчизняної війни», виступив доц. Б. П. Зайцев] // Харк. ун-т. — 1985. — 19 лют.

 6. Прокопова В. Д. «Книга, народжена у війні» : [Виставка] / В. Д. Прокопова // ВХ. — 1985. — 8 трав.

 7. «У війни не жіноче обличчя» : [Про подвиг жінки у Великій Вітчизн. війні, відображ. в худож. л-ри, розповіла викл. каф. рос. л-ри Р. Г. Кузьменко] // Харк. ун-т. — 1985. — 26 берез.

 8. Фейгінова А. М. Радість спілкування : [Розповідь про С. О. Єсеніна і композиція за його творами у виконанні В. В. Мельника на засіданні клубу книголюбів] / А. М. Фейгінова // Там само. —19 листоп.

 9. Худоярова Т. П. Рассказывает экспозиция : [«Охрана природы — важнейшая государственная задача»] / Т. П. Худоярова // КЗ. — 1985. — 6 июня.

 10. Шевченко Ю. Г. Велика Перемога : [Виставка л-ри довід.-бібліогр. відділу ЦНБ до 40-річчя Перемоги] / Ю. Г. Шевченко // ВХ. — 1985. — 22 квіт.

***

 1. Котусевич В. Яка героїка у радиста : [Про Т. Л. Артюх, ветерана Великої Вітчизн. війни, зав. госп. відд. ЦНБ] / В. Котусевич // Харк. ун-т. — 1985. — 16 квіт.

 2. Красиков М. М. Спасибо Анне Иосифовне : [О гардеробщице ЦНБ А. И. Козыревой] / М. М. Красиков // КЗ. — 1985. — 30 нояб.

***

 1. История Харьковского университета : сист. библиогр. указ., 1805—1917 гг. [Ч. 2, вып. 1] / сост. М. Г. Швалб, М. М. Красиков. — Х. : ХГУ, 1985. — 55 с.

С. 39—50: звіти, у яких є відомості про бібліотеку.
1986

 1. Кавенко О. Скарбниця давнини глибокої : [Про ЦНБ] / О. Кавенко // ВХ. — 1986. — 30 січ.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка