Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка8/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

14. Світова економіка.

1.

65.5я73

А50Алієва-Барановська, В.М.

Глобальний бізнес [Текст]: навч. посіб.-довідник/ В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К.: ЦУЛ, 2013. - 560 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Містить оригінальний матеріал, який відсутній в інших навчальних посібниках. Характерною особливістю тестів є те, що вони прив'язані до авторитетних літературних джерел.


2.

65.5я73

Є24Євроекономічна інтеграція України [Текст]: навч. посібник/ Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. - К.: ЦУЛ, 2013. - 136 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Розглядаються передумови розвитку глобалізаційних процесів світових економічних відносин з викладенням їх етапів та основних моделей європейської інтеграції; узагальнюються підходи до характерстики основних завдань та місця Світової організації торгівлі в активізації інтеграційних процесів; висвітлюються питання еволюції процесу європейської інтеграції, а також в проблематичному стилі викладено відносини "Україна-ЄС".


3.

65.58я73

М50Менеджмент європейської економічної інтеграції [Текст]: підручник/ С. М. Писаренко [та ін.] ; ред. : С. М. Писаренко. - К.: Знання, 2012. - 373 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: У підручнику розкрито теоретичні засади та організаційно-економічний механізм формування європейської економічної інтеграції. Висвітлено сутність менеджменту, особливості структури та функцій органів наднаціонального регулювання в ЄС з урахуванням основних принципів, завдань та цілей європейської економічної інтеграції.

15. Політологія. Право. Юридичні науки.

1.

67.304

(4УКР)я73

В19


Васильєв, С.В.

Цивільний процес України [Текст]: навч. посібник/ С. В. Васильєв. - К.: ЦУЛ, 2013. - 344 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: У посібнику знайшли висвітлення всі інститути цивільного процесуального права України, які становлять його систему.


2.

66.4я73

В61Вовк, Р.В.

Моделювання міжнародних відносин [Текст]: навч. посібник/ Р. В. Вовк. - К.: Знання, 2012. - 246 с.

Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлено теоретико - методологічні проблеми моделювання системи міжнародних відносин. Розглянуто класичні та сучасні методи побудови й аналізу моделей динамічних процесів, конфліктних і безконфліктних ситуацій, методи колективного прийняття рішень.


3.

66.4(4)я73

Г67Горюнова, Є.О.

Євроінтеграція [Текст]: навч.посібник/ Є. О. Горюнова. - К.: Академвидав, 2013. - 224 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Європейська інтеграція - один із найуспішніших інтеграційних проектів, результатом якого є створення потужного глобального гравця - Європейського Союзу. Історію формування та інституційну систему ЄС, принципи європейської єдності, а також різноманітні виміри спільних політик країн - членів ЄС, сучасні проблеми економічного і політичного розвитку Євросоюзу, євроінтеграційні процеси в Україні розкрито в пропонованому навчальному посібнику.


4.

67.304я73

Г72Господарське право [Текст]: підручник/ ред. : Д. В. Задихайло, В. М. Пашков. - Х.: Право, 2012. - 696 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Викладено та проаналізовано ключові положення господарського права. В основу концепції курсу покладено сучасну наукову господарсько-правову доктрину та узагальнення змісту чинного господарського законодавства.


5.

67.300

(4УКР)я73

К30


Кафарський, В.І.

Конституційне право України у схемах [Текст]: навч. посібник/ В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К.: Ліра-К, 2013. - 272 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У навчальному посібнику у вигляді схем висвітлено курс "Конституційне право України". Матеріал викладено відповідно до державних освітніх стандартів із урахуванням останніх змін в українському законодавстві.


6.

68.9(4УКР)

К58Кодекс цивільного захисту України: чинне законодавство із змінами та допов. на 01 лютого 2013 року [Текст]. - К.: Алерта, 2013. - 102 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: У виданні представлений Кодекс цивільного захисту України станом на 01 лютого 2013 року із змінами та доповненнями.


7.

67.300

(4УКР)я73

К65


Конституційне право України [Текст]: навчальний посібник для підготовки до іспитів/ укл. : І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: ЦУЛ, 2013. - 218 с.

Примірники: всього:25 - ЧЗ(2), АБ(23)Анотація: Метою упорядковання посібника є надання студентам базових знань з теорії конституційного права і змісту конституційного законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.


8.

67.301

(4УКР)


М66


Митний контроль автомобільних перевезень: збірник законодавства на 21 травня 2012 р. [Текст] / укл.: Ю. І. Руснак. - К.: ЦУЛ, 2012. - 176 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)9.

67.301

(4УКР)


М66


Митний контроль морських перевезень: збірник законодавства станом на 16 травня 2012 р. [Текст] / укл.: Ю. І. Руснак. - К.: ЦУЛ, 2012. - 182 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)10.

67.301

(4УКР)


М66


Митний контроль на залізничному транспорті: збірник законодавства станом на 28 травня 2012 р. [Текст] / укл.: Ю. І. Руснак. - К.: ЦУЛ, 2012. - 746 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)11.

67.305.212

(4УКР)


Н34


Науково-практичний коментар Закону України "Про пенсійну реформу" [Текст] / ред.: Ю. І. Руснак. - К.: ЦУЛ, 2012. - 158 с.

Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)Анотація: Дана книга містить аналітичний і в окремій частині хрестоматійний виклад ключових аспектів пенсійної реформи, початок якої було покладено прийнятим Верховною Радою України 8 липня 2011року Законом "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".


12.

67.304я73

О-75Основи господарського права. За кредитно-модульною системою [Текст]: підручник/ Н. М. Корчак та ін. ; ред. : Жук Л.А.. - К.: Кондор, 2012. - 488 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: У підручнику розглядається господарська діяльність як об'єкт правового регулювання, правове становище суб'єктів господарювання, порядок створення та припинення їх діяльності, захист економічної конкуренції, господарський договір та господарсько-правова відповідальність суб'єктів господарювання.


13.

67.301

(4УКР)


П35


Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій: Станом на 2 жовтня 2012 р. [Текст]. - К.: ЦУЛ, 2012. - 350 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)
14.

67.300

(4УКР)я73

П43


Погорілко, В.Ф.

Конституційне право України [Текст]: підручник/ В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; ред. : В. Л. Федоренко. - 4-е вид., перероб. і доп.. - К.: Ліра-К, 2012. - 576 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(2), АБ(13)

Анотація: Висвітлюються питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону.


15.

67.304.3я73

П68Право інтелектуальної власності [Текст]: навч. посібник/ ред. : В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. - К.: ЦУЛ, 2012. - 270 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Містить викладення основних положень права інтелектуальної власності у вигляді запитань та відповідей на них. Розкрито особливості авторського права та права промислової власності з урахуванням змін, внесених до законодавства.


16.

67.300

(4УКР)я73

С56


Совгиря, О.В.

Конституційне право України. Повний курс [Текст]: навч. посібник/ О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(2), АБ(13)

Анотація: В основу структури навчального посібника покладено поділ галузі конституційного права на інститути. У другому виданні викладено усталені теоретичні підходи до їх розуміння, проаналізовано розвиток зазначених інститутів за період з 2007 по 2012 рр., окреслено його тенденції та перспективи.


17.

67.305

(4УКР)я73

Т78


Трудове право [Текст] : підручник/ ред. : В. В. Жернаков. - Х.: Право, 2013. - 496 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Викладено основні положення загальної та особливої частин трудового права, актуальні питання застосування законодавства про працю. Нормативний матеріал подано станом на 5 січня 2012 р.

18.

67.302

(4УКР)я73

Ф59


Фінансове право [Текст]: навч. посібник для підготовки до іспитів/ укл. : І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: ЦУЛ, 2013. - 160 с.

Примірники: всього:25 - ЧЗ(2), АБ(23)Анотація: Метою посібника є надання студентам базових знань з теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.


19.

67.304.3я73

Ф79Фордзюн, Ю.І.

Основи інтелектуальної власності [Текст]: навч. посібник/ Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій. - К.: Кондор, 2013. - 208 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Представлені матеріали дають необхідний комплекс знань у сфері системи правової охорони інтелектуальної власності для розвитку малого, дрібного, середнього бізнесу, захисту та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.


20.

66.0я73

Ц98Цюрупа, М.В.

Основи загальної та воєнної політології[Текст] : підручник/ М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська ; ред. : В. М. Телелим. - К.: Кондор, 2013. - 512 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розкрито зміст оновленої Воєнної доктрини України та сучасні воєнно-політологічні стратегії, надано порівняльний аналіз воєнно-політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу на проблеми війни, миру, національної безпеки; розкрито теорію політики та поточної політики України в галузі націоналної безпеки.


16. Наука. Педагогіка. Освіта.

1.

74.200.55

А86Артюшенко, А.О.

Особистісна мобільність і її формування у студентів економічного профілю в процесі фізичного виховання [Текст]: монографія/ А. О. Артюшенко. - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. - 232 с.

Примірники: всього:120 - ЧЗ(5), АБ(115)

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методичний аспект формування у студентів вищих навчальних закладів особистісної мобільності у процесі фізичного виховання. Визначена сутність "особистісна мобільність" та розглянути її складові. Експериментально перевірено схему формування у студентів економічного профілю особистісної мобільності у процесі фізичного виховання.


2.

74.200.53

Г50Гіптерс, З.В.

Економічна освіта на західноукраїнських землях та її сподвижники (ХІХ - перша половина ХХ століть) [Текст]: монографія/ З. В. Гіптерс. - К.: УБС НБУ, 2011. - 347 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Пропонована читачеві монографія є результатом дослідження історії економічної освіти на західноукраїнських землях, яка існувала в практиці за різних соціально-економічних умов ХІХ - першої половини ХХ століть. Вагомий внесок у становлення економічної освіти та кооперативного фахового шкільництва зробило чимало відомих педагогів, громадських і суспільно-політичних діячів, економістів, фінансисів, адвокатів, митців, діячів церкви, з ініціативи та безпосередньої участі яких відбувалося поширення економічної освіти. Тому значна частина монографіі присвячена саме характеристиці їхнього життєвого шляху та професійної діяльності в зазначеному напрямі.


3.

74.58

Г94Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах ХХІ століття [Текст]: монографія/ ред.: О. М. Тридід. - К.: УБС НБУ, 2013. - 323 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Пропонована читачеві монографія присвячена визначенню теоретичних і практичних засад гуманоцентричної переорієнтації вітчизняної вищої економічної освіти як головної передумови підвищення якості професійної підготовки. Авторами розкрито й актуалізовано критерії та принципи гуманітаризації освітнього процесу в новому вимірі, розроблено результативний механізм побудови гуманоцентрично орієнтованого навчально-виховного процесу в освітньому закладі економічного профілю з урахуванням досвіду Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) і Поліського державного університету (Республіка Білорусь).


4.

72я73

П14Палеха, Ю.І.

Основи науково-дослідної роботи [Текст]: навч. посібник/ Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К.: Ліра-К, 2013. - 336 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про дійсність, висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифікацію наук, розкрито основи методології науково-дослідної роботи, проаналізовано організацію наукових досліджень та їх інформаційне забезпечення, розглянуті питання підведення підсумків наукових досліджень, виокремлено організаційні аспекти наукової діяльності, вимоги до підготовки й оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.


5.

74.58

Р34Резник, С.Д.

Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности [Текст]: учебное пособие/ С. Д. Резник, О. А. Вдовина; ред.: С. Д. Резник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 361 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Рассмотрены технологии и организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения. Особое внимание уделено подготовке и проведению учебного занятия, организации научно-исследовательской и воспитательной работы среди студенчества, самооценке личной деятельности преподавателя.


6.

74.58(4УКР)

С84Стрельніков, В.Ю.

Сучасні технології навчання у вищій школі[Текст]: модульний посібник/ В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 309 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розглядаються технології інтенсивного навчання: модульні технології як відкриті системи навчання; технології дослідницького (евристичного) навчання; імітаційні технології навчання - соціально-психологічний тренінг, дискусійні технології навчання; кооперативне навчання; технології навчання у співробітництві; проективна освіта.


7.

74.58я73

Т66Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) [Текст]: навчально-методичний посібник/ ред. : Г. М. Азаренкова, Н. М. Самородова. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 200 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: У посібнику розкриваються питання організації та впровадження тренінгових технологій навчання у процес професійної підготовки студентів економічних спеціальностей.


8.

75.1я73

Ф50Фізичне виховання і здоров'я [Текст]: навч. посібник/ ред. : О. Д. Дубогай. - К.: УБС НБУ, 2012. - 270 с.

Примірники: всього:75 - АБ(70), ЧЗ(5)Анотація: Викладено теорію і методику фізичного виховання та здоров'язбережувального навчання. Подано сучасні погляди на трактування основних положень фізичного вихованя щодо формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів.


17. Мовознавство. Літературознавство.

1.

81.2Англ-923

А18Аванесян, Ж.Г.

Английский язык для экономистов [Текст]: учебное пособие/ Ж. Г. Аванесян. - 8-е изд., стер.. - М.: Омега-Л, 2013. - 312 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Целью пособия является развитие навыков и умений чтения, аудирования, двустороннего перевода, расширение лексического запаса студентов в области профессиональной терминологии. Пособие нацелено на развитие навыков ведения дискуссии и профессионально ориентированной устной речи.


2.

81.2Англ -4

А64Англо-український словник сучасної банківської термінології : близько 7000 понять і термінів [Текст] / укл. : Л. І. Черняк, та ін.. - К.: УБС НБУ, 2013. - 413 с.

Примірники: всього:50 - ЧЗ(2), АБ(48)Анотація: Словник містить близько 7000 понять і термінів, що формують цілісну систему знань щодо банківської діяльності. До словника ввійшли як традіційні, усталені терміни, які не втратили своєї актуальності в банківській терміносистемі, так і ті, що з'явились у банківській сфері в останні роки і відображають нові явища в розвитку банківської системи. Словник подає чіткі і короткі пояснення значень термінів та уточнює ті поняття, які зазнали змін.

3.

81.2Англ-923

Б59Business Advantage: Intermediate Student's Book with DVD [Текст]/ Almut Koester [та ін.]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2012. - 192 c.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)Анотація: Переваги ділової англійської мови ( середній рівень )


4.

81.2Англ-923

Б59Business Advantage: Upper-intermediate Studet's Book with DVD [Текст]/ Michael Handford [та ін.]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2011. - 192 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)Анотація: Ділова англійська мова ( продвинутий курс )


5.

81.2 Англ-922

Г60Голіцинський, Ю.

Англійська мова. Граматика [Текст]: збірник вправ/ Ю. Голіцинський, Н. Голіцинська. - К.: Арій, 2011. - 544 с.

Примірники: всього:1 - АБ(1)


6.

81.411.1-923

Г87Громик, Ю.В.

Український правопис [Текст]: навч. посібник/ Ю. В. Громик. - К.: ЦУЛ, 2012. - 140 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Подано основні орфографічні та пунктуаційні правила, зауваження щодо словозміни іменних частин мови та дієслова, а також систему вправ відповідно до розділів навчального курсу "Український правопис".


7.

65.050.2я7

Д46Діловодство, яким воно має бути [Текст]: практичний посібник/ укл. : Д. М. Лівшиц. - К.: ЦУЛ, 2013. - 536 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: Діловодство вивчається з метою формування у майбутніх фахівців уміння та навичок роботи з документами, які супроводжують діяльність будь-якої організації, і державної, і приватної, а в органах місцевого управління мають свою специфіку, оскільки значна частина цих документів виходить за рамки самої організації і їх дія розповсюджується на всю територію, яка підпорядкована органу місцевої влади.


8.

81.2Англ

Д53Джером К. Джером

Трое в лодке (не считая собаки) [Текст]: на англ. языке/ Джером К. Джером. - СПб.: Акант, 1996. - 80 с.

Примірники: всього:1 - АБ(1)


9.

81.2 Англ-923

Д45Диккенс, Чарльз.

Колокола = The Chimes[Текст]: англійською мовою/ Ч. Диккенс. - К.: Знання, 2011. - 143 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


10.

83.34УКР1

З-45Звиняцковский, В.Я.

Побеждающий страх смехом: опыт реставрации собственного мифа Николая Гоголя [Текст] / В. Я. Звиняцковский. - К.: Лыбидь, 2010. - 240 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В книге предпринята попытка перечитать классика мировой литературы в контексте истории и культуры его родины - Украины. Читателю предстоит увлекательная работа: шаг за шагом постигать "невыразимую духовность" гоголевского смеха, очищая от хрестоматийного глянца известные с детства образы. Основная цель книги состоит в реставрации исконной функции смеха как духовного оружия: в украинской культуре в целом и у Гоголя как ее яркого представителя.


11.

83.3(0)я73

І-90Історія зарубіжної літератури ХХ ст. [Текст]: навч. посібник/ В. І. Кузьменко [та ін.] ; ред. : В. І. Кузьменко. - 2-е вид., стереотип.. - К.: Академія, 2012. - 432 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У навчальному посібнику розкрито основні тенденції, явища зарубіжного письменства ХХ ст., представлено яскраві письменницькі постаті і їхні знакові твори, важливу додаткову інформацію.


12.

81.2Англ-923

К42Киплинг, Редьярд.

Вторая книга джунглей = The Second Jungle Book[Текст] : англійською мовою/ Р. Киплинг. - К.: Знання, 2008. - 311 с.

Примірники: всього:3 - АБ(2), ЧЗ(1)


13.

81.2Англ-923

К42Киплинг, Редьярд.

Книга джунглей = The Jungle Book [Текст]: англійською мовою/ Р. Киплинг. - К.: Знання, 2008. - 245 с.

Примірники: всього:3 - АБ(2), ЧЗ(1)


14.

81.2Англ-923

К64Конрад, Джозеф.

Тайфун = Typhoon[Текст] : новелла : англійською мовою/ Дж. Конрад. - К.: Знання, 2008. - 158 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)


15.

81.2Англ-923

Л76Лондон, Дж.

Рассказы южных морей = South Sea Tales[Текст] : новеллы : англійською мовою/ Дж. Лондон. - К.: Знання ; М.: Рыбари, 2010. - 239 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


16.

81.2Англ-923

М15Mackenzie, Ian

Professional Engish in Use Finance [Текст] / Ian Mackenzie. - Cambridge: Cambridge University Press, 2006. - 140 p.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Професійна англійська у використанні.


17.

81я73

М23Манакін, В.М.

Мова і міжкультурна комунікація [Текст] : навч.посібник/ В. М. Манакін. - К.: Академія, 2012. - 288 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У навчальному посібнику особливу увагу приділено міжкультурним розбіжностям, що відображаються в різних мовних картинах світу.


18.

81.2Англ-923

М29Мартыненко, Н.

Английский язык: Полный курс [Текст]: Мультимедийный репетитор (+CD)/ Н. Мартыненко. - СПб.: Питер, 2013. - 304 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Данное издание идеально подходит для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Преимущество этого пособия перед другими книгами подобого рода - прилагаемый компакт-диск "Подготовка к ЕГЭ. Английский язык", который позволяет организовать самостоятельную работу более эффективно. Программа на компакт-диске автоматически проверяет тренировочные и экзаменационные задания, а также подсчитывает итоговые баллы.


19.

83.34УКР6

Н56Нестелєєв, Максим

На межі: Суїцидальний дискурс українського модернізму [Текст]: монографія/ Максим Нестелєєв. - К.: Академвидав, 2013. - 256 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У монографії на основі психоаналітичної методології проінтерпретовано автодеструктивні мотиви в українській літературі доби модернізму, передусім у прозі В.Підмогильного, М.Хвильового та Г.Епіка.


20.

81.2 Англ-923

О-65Оришечко-Бартоха, Т.

Test your english grammar! - Перевір англійську граматику! [Текст]: навч. посібник/ Т. Оришечко-Бартоха. - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. - 285 с.

Примірники: всього:45 - ЧЗ(4), АБ(41)

Анотація: Мета посібника - кваліфіковано підготувати бакалавра-вступника до складання вступних іспитів до магістратури з граматики англійської мови, які проводяться в тестовій формі. Посібник містить 20 розділів, які охоплюють основні теми англійської граматики. У книзі враховано сучасну розмовну лексику та сучасні явища англійської граматики.


21.

81.2Рос-4

Р74Російсько-український словник: у 4т. - Т.2. К – О [Текст] / І. С. Гнатюк [та ін.]; Національна Академія Наук України Інститут української мови. - К.: Знання, 2012. - 860 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


22.

81.2Англ-923

С14Сайкс, Джо

Неприятности на седьмом небе = Trouble in Seventh Heaven[Текст] : англійською мовою/ Джо Сайкс. - К.: Знання, 2010. - 128 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)


23.

81.2Англ-923

С15Саки

Открытое окно = The Open Window [Текст]: рассказы: англійською мовою/ Саки (Гектор Хью Манро). - К.: Знання, 2011. - 198 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)


24.

81.2 Англ-923

С45Скребкова-Пабат, М.А.

Ділова англійська мова = Business English [Текст]: навч. посібник/ М. А. Скребкова-Пабат. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 392 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Мета посібника - розвиток мовних навичок практичного застосування сучасної ділової англійської мови. Навчальний курс складається з теоретичного курсу - лекцій, практичних занять, завдань до самостійної та індивідуально-дослідної роботи.


25.

81.411.1-4

С48Словник української мови. У 20-и томах. Т.2 ( В-Відсріблитися ) [Текст] / Національна Академія Наук України Український мовно-інформаційний фонд; ред. : О. О. Тараненко ; укл. : Л. Л. Шевченко, та ін.. - К.: Наукова думка, 2012. - 975 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Другий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця ХVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін. Другий том містить 10908 словникових статей.

26.

81.2Англ-923

С80Стивенсон, Р.Л.

Алмаз раджи = The Rajah's Diamond [Текст]: англійською мовою/ Р. Л. Стивенсон. - К.: Знання, 2011. - 163 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)


27.

81.2Англ-923

С80Стивенсон, Р.Л.

Клуб самоубийц = The Suicide Club [Текст]: англійською мовою/ Р. Л. Стивенсон. - К.: Знання, 2011. - 159 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)


28.

81.2Англ-923

Х76Хоменко, Е.Г.

Граматика англійської мови = A Grammar of the English Language[Текст] : навч.посібник/ Е. Г. Хоменко. - 3-е вид., випр. . - К.: Знання, 2013. - 606 с.

Примірники: всього:60 - ЧЗ(5), АБ(55)

Анотація: У посібнику детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації сучасної англійської мови.


29.

81.2 Англ-4

Ш526000 самых используемых английских слов. 30000 значений [Электронный ресурс]: аудио-курс. - М.: MagnaMedia Publisher, 2012.- эл. опт. диск (CD-ROM)

Примірники: всього:1 - ЧЗП(1)Анотація: Данный аудио-курс позволит Вам: запомнить слова, научиться их понимать "на слух", правильно произносить и уверенно использовать в общении. Обучение ведется по современной, проверенной высокоэффективной методике. Процес обучения строится на принципе интерактивного взаимодействия.


18. Мистецтво. Релігієзнавство. Психологія.

1.

88.4я73

Б87Брич, В.Я.

Психологія управління [Текст] : навч. посібник/ В. Я. Брич, М. М. Корман. - К.: Кондор, 2013. - 384 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Наведено різні види завдань для теоретичної та практичної підготовки студентів з дисципліни "Психологія управління": теоретичний матеріал для освоєння питань робочої програми, питання для обговорення, тести для самоперевірки знань, ділові та рольові ігри, кейси, психологічні тести.


2.

88.53я73

В23Ващенко, І.В.

Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посібник/ І. В. Ващенко, М. І. Кляп. - К.: Знання, 2013. - 407 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Розглядаються теоретичні та практичні проблеми конфліктології як науки, а також медіація, посередництво і переговорні технології як одні з основних засобів розв'язання конфліктів.


3.

88.37я73

Д64Долинська, Л.В.

Психологія конфлікту [Текст] : навч. посібник/ Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - К.: Каравела, 2013. - 304 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Посібник відображає основні сучасні теоретичні та практичні підходи до проблеми конфліктів різних рівнів і видів. У ньому вміщено теоретичні, практичні та методичні матеріали, які потрібні для проведення аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами.


4.

85.313

(4УКР)


О-74


Осипенко, О.

Дивосвіт Семена Гулака-Артемовського [Текст] / О. Осипенко. - Черкаси: ІнтролігаТОР, 2013. - 92 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Про видатну особистість у розвитку культури України. Постать Семена Гулака-Артемовського - зачинателя української класичної музики, автора першої української опери "Запорожець за Дунаєм".


5.

88.4я73

П21Пачковський, Ю.Ф.

Психологія підприємництва[Текст]: навч. посібник/ Ю. Ф. Пачковський. - 3-е вид.. - К.: Каравела, 2012. - 416 с.

Примірники: всього:2 - АБ(2)

Анотація: Висвітлено комплекс актуальних проблем, пов'язаних із формуванням психології підприємництва як нової для нашої країни науково-практичної галузі психологічного знання. Розглядаються наукова інтерпретація підприємництва, його психологічні й соціологічні теорії походження підприємництва, його психологічні ознаки з позицій ризику, активності, творчості, лідерства. Чималу увагу приділено індивідуально-психологічним рисам підприємця, мотиваційним і поведінковим аспектам підприємництва, основам побудови і психолого-професійній підтримці підприємницьких груп та організацій.


6.

88.8я73

П51Поліщук, В. М.

Криза 7 років: феменологія, проблеми [Текст]: навч. посібник/ В. М. Поліщук. - Суми: Університетська книга, 2013. - 118 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(1), АБ(1)

Анотація: У посібнику аналізується психологічна природа кризи 7 років як важливого закономірного етапу вікового розвитку особистості. Визначаються перспективи подальших досліджень кризи 7 років, інших вікових криз, особливо переходу від молодшого шкільного до підліткового віку та кризи 17 років.


7.

88.4я73

П86Психологія управління [Текст]: навч. посібник/ укл. : О. М. Собченко, Л. Д. Подольська. - К.: Кондор, 2013. - 196 с.

Примірники: всього:10 - АБ(8), ЧЗ(2)Анотація: Навчальний посібник складається з планів семінарських занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального матеріалу, оптимально відібраного тексту у вигляді тез згідно з планами семінарських занять, змістом контрольних питань і навчальних завдань студентів, а також тем повідомлень і рефератів, навчальних тестових завдань та практичних ситуацій, психологічних тестів.


8.

85.126я73

П88Пузиренко, Я.В.

Декоративна флористика [Текст] : навч. посібник/ Я. В. Пузиренко. - К.: Кондор, 2013. - 232 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У посібнику подається теоретичний матеріал, який охоплює основні відомості з декоративної флористики та практичні поради щодо створення об'ємних і площинних флористичних композицій. Для широкого кола читачів, залюблених у природу та мистецтво.


9.

88.53я73

С55Собченко, О.М.

Психологія впливу [Текст]: навч. посібник/ О. М. Собченко. - К.: Кондор, 2013. - 158 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Посібник складається з планів семінарських занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального матеріалу, оптимально відібраного тексту у вигляді тез і у відповідності до планів семінарських занять, змісту контрольних питань та навчальних завдань до самостійної роботи студентів, повідомлень і рефератів, навчальних тестових завдань.


10.

85.1(4УКР)

С79Степовик, Д.В.

Скарби України [Текст] / Д. В. Степовик. - К.: Веселка, 1991. - 192 с.: іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розповіді про неоціненні скарби українського та зарубіжного мистецтва, які зберігаються в музеях України.


11.

77.056

Т39Тибболлз, Джефф

Лучшие игры для вечеринок [Текст] / Джефф Тибболлз. - Харьков: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2003. - 320 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В книзі зібрані найрізноманітніші ігри на будь-який смак: ігри інтелектуальні, ігри, які допоможуть усім вашим гостям стати друзями; ігри гомінкі та рухливі; ігри у слова; ігри-пантоміми. Книга "Кращі ігри для вечоринок" допоможуть вам у плануванні вечірки з будь-якою кількістю та складом учасників.


12.

88.37

Ф79Формування і розвиток інтелектуально-творчого потенціалу студентів [Текст]: монографія/ Ю. І. Кулагін [та ін.]. - К.: КНТЕУ, 2012. - 212 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У монографії розкриваються теоретико-методологічні сутності інтелекту та його творчої спрямованості, характеризуються інтелектуальні параметри основних соціально-статусних груп у освітянському процесі. На основі проведеного діагностування учнів, студентів, абітурієнтів, аспірантів аналізується своєрідність прояву творчої складової інтелекту в цих соціальних групах. На підставі досліджень визначаються головні стратегії формування та розвитку інтелектуально-творчого потенціалу студентів економічного ВНЗ.


13.

86.3я73

Я76Яроцький, П.Л.

Релігієзнавство (Сучасні релігійні процеси у світі й Україні) [Текст] : підручник/ П. Л. Яроцький. - К.: Кондор, 2013. - 442 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Йдеться про істотні зміни "релігійної географії", прогресуючу мінімізацію значення релігії в суспільному і особистому житті в умовах глобалізації, секуляризації, релігійного індиферентизму і практичного атеїзму.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка