Черкаської областіСкачати 279.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.03.2019
Розмір279.5 Kb.
#85486
ТипУрок
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВЕРБІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІСТ.

ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дидактичні матеріали

до уроків

29 - 378 клас.
Підготувала

Вчитель Вербівської

Загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Нестеренко Наталія

Вікторівна

Урок № 29,30 Генетичний взаємозв’язок між класами неорганічних речовин.

Завдання 1.

Хімічний тест


 1. Оксиди – це а) прості речовини, б) складні речовини, в) складні речовини, що складаються з двох Х.Е., один з яких – Оксиген.

 2. Кислоти - це речовини, що містять групу а) ОН, б) Н, в) Кислотний залишок.

 3. Розчинні у воді основи називаються: а) основами, б) лугами, в) лісами.

 4. Солі це речовини : а) солоні на смак, б) складні речовини, що містять атом металу та кислотний залишок, в) складні речовини, що містять атом Гідрогену та кислотний залишок.

 5. За кількістю атомів Гідрогену у кислоті визначають : а) кислотність кислоти, б) основність кислоти, в) оксигеновмісна чи безоксигеновмісна кислота.

 6. Оксиди бувають: А) оксигеновмісними, б) кислотними, в) двохосновними, г) основними.

 7. Кислоти можна виявити за допомогою : а) метилоранжу, б)фенолфталеїну, в) на смак.

 8. Фенолфталеїн використовують для виявлення а) кислот, б) основ, в) солей.

 9. Оксиди металів називаються а) кислотними, б) основними, в) солетворними.

 10. При розчиненні кислотних оксидів у воді утворюються а) луги, б) солі, в) кислоти.

 11. Хімічні реакції в результаті яких з 1 простої речовини утворюється 2 чи більше простиї речовин називаються: а) обміну, б) сполучення, в) розкладу.

 12. При взаємодії кислоти з лугом відбувається реакція : а) обміну, б) сполучення, в) нейтралізації.

Завдання 2

Впізнай мене.( Робота в групах)

Перед учнями на самоклейках - листках написані формули речовин. Учням пропонується за найкоротший час визначити до якого класу неорганічних речовин належать запропоновані формули, і наклеїти їх на відповідні Колонки – кущики.

CaCO3, Ca(OH)2, NaCl , Na2O , CO2, NaOH, KBr, HBr, HNO3, H2SO4, FeCl3, SO2, KOH, Na2SO4, Al2O3,Zn(OH)2, CuSO4, HCl, H2SiO3, K2O.

1 група

А) з переліку речовин вибрати формули оксидів, вказати їх характер.

Б) дати назви оксидам за українською номенклатурою.

В) Пояснити, чому у назві карбон(VI) оксид після назви елемента вказується цифра, а в назві калій оксид ні.

2 група

А) з переліку речовин виписати формули основ, дати назви за українською номенклатурою.Б) з’ясувати, як класифікують основи.

В) з’ясувати , як називається групка ОН, і яку вона має валентність

Завдання 3. Вічний пошук

Чи можна отримати речовини із правого стовпчика, використовуючи речовини з середнього стовпчика? Де можливо, напишіть рівняння реакції, вкажіть типи реакцій.

Zn NaCl

NaOH + HCl→ H2CaO ZnCl2

Hg H2O

CaCl2

HgCl2

Завдання 4 Задача для Шерлока Холмса

« Ура! – закричав Незнайко – знайшов! Дивіться, беру фенолфталеїн, додаю хлороводневі кислоту, розчин стає красивого жовтого кольору. А зараз додам до нього цинк. Відбувається хімічна реакція! Дивіться, як активно виділяється газ. Це ж вуглекислий газ! Зараз цей газ перепущу через купрум (ІІ) оксид. Ой, дивіться, утворюється чиста мідь і рідина. Та це ж кислота! Як цікаво.!» допоможіть Шерлоку Холмсу виправити помилки Незнайки !

Завдання 5 .

Для вказаних гідроксидів запишіть формули відповідних їм оксидів:

Fe(OH)3, Cu(OH)2, LiOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, H2MnO3.

Завдання на взаємоперетворення

Завдання 6. Хімічний Лабіринт.

Допоможіть речовинам здійснити найкоротшу подорож для того, щоб отримати кінцеві речовини:Са NaCl Cu(OH)2 CaCl2 Na2O Cu Na Ca(OH) 2 CO CO2 NaOH

Cu CuCl2 Na CaCO3 H2CO3

C CaO CuO Na2O CaO
Завдання 7 Знайди родичів ( На встановлення генетичного ряду )

1 варіант. Магнію

2 варіант. Сульфуру

3 варіант Фосфору

Mg, HCl, SO2, Mg(OH)2, ZnCl2, MgO, H2SO4, CO2, Na2SO4, KOH, S , CuCl2, MgSO4, HNO3,Na, P2O5, AlCl3, S, H3PO4, K3PO4, N2, P.

Завдання 8. Здійсніть перетворення за схемою:

А) Na→ NaOH→ Na2SO4, → NaCl → NaNO3 → Na2SO4,

NaH → NaOHБ) Al → Al2O3 → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → NaAlO2 → AlCl3

В) Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → CuЗавдання 9 Складіть рівняння поданих перетворень і укажіть умови їх здійснення.
Завдання 9. Встановіть відповідність між речовинами та реагентами для їх отримання:

А) сульфатна кислота 1) CaO і CO2

Б) кальцій гідроксид 2) SO3 і H2O

В) Кальцій карбонат 3) NaCl(кристалічний) і Н2SO4( концентрована)

Г) Гідроген хлорид 4) CaO і H2O

Урок 31 Проміжне оцінювання з теми « Основні класи неорганічних сполук».

У завданнях 1 – 14 виберіть одну правильну відповідь та занесіть її до бланку відповідей 1. Серед запропонованих формул вибрати формулу основ: А) CuO, Б) Al(OH)3, В) СuNO3, Г) H2CO3

 2. Виберіть розчинну у воді основу: А) Cu(OH)2, Б) Ca(OH)2, В) NaOH, Г) HOH

 3. Позначте формулу основи, що розкладається під час нагрівання: А) KOH, Б) Ca(OH)2, В) Cu(OH)2, Г) NaOH

 4. Позначте оксид, що при взаємодії з водою утворює гідроксид: А) CaO, Б)CuO, В)SO3, Г) Al2O3

 5. Солі HNO3 називаються : А) сульфати, Б) сілікати, В) нітрати, Г) хлориди.

 6. Позначте формулу ферум(ІІІ) нітрату: А) Fe(NO3)3, Б) FeCl3, В) Fe(NO3)2, Г) FeSO4.

 7. Позначте індикатор, який змінює свій колір тільки під дією лугу: А) лакмус, Б) фенолфталеїн, В) метилоранж, Г)універсальний індикатор.

 8. Позначте індикатор, який змінює свій колір з фіолетового на червоний під дією кислот:

А) лакмус, Б) фенолфталеїн, В) метилоранж, Г)універсальний індикатор.

9. Обов’язковою складовою основ є групка: А) H, Б) NO3, В) OH, Г) Ca.

10. Позначте формулу кальцій карбонату: А) CaNO3, Б) CaO, В) CaCО3, Г) Ca(OH)2

11. Позначте речовини, які можна використовувати для отримання магній сульфату:

А) Mg i SO2, Б) MgO i SO3 , В) MgO iSO2 , Г) Mg(OH)2

12. Позначте рівняння реакції заміщення:

А) ZnO+ 2HCl→ ZnCl2+H2O Б) Zn+2HCl→ ZnCl2+ H2

B) CaCO3 → CaO+CO2 Г) SO3+ H2O → H2SO4

13. Позначте речовини, які можна використати для одержання купрум (ІІ) гідроксиду:

А) Cu I H2O Б) CuO I H2O B) CuSO4 i NaOH Г) Cu i NaOH

14. Позначте рівняння реакції нейтралізації:

А) 2HCl+CuO → CuCl2+ H2O Б) Ca+ 2H2O → Ca(OH)2+ H2

B) 2NaOH+ H2SO4 → Na2SO4+2 H2O Г) H2SO4+ BaCl2 → BaSO4+2HCl

У завданнях 15 – 22 виберіть дві правильні відповіді і внесіть її у бланк відповіді

15. Серед перелічених речовин виберіть ті , що належать до солей:

А) H2O Б) Fe(NO3)2 В) Ca(OH)2 Г) ZnCl2 Д) H2SO4

16. Виберіть розчинні у воді основи:

А) КОН Б) Ca(OH)2 В) Zn (OH)2 Г) Вa(OH)2 Д) Cu(OH)2

17. Визначте, які з цих реакцій можливі:

А) між калій хлоридом та цинком; Б) між агентум нітратом та міддю

В) між магній нітратом та залізом В) між ферум (ІІ) сульфатом та магнієм Г) між водою та магнієм

18. Визначте, з якими з поданих речовин взаємодіє сульфат купруму:

А) натрій гідроксидом Б) хлоридною кислотою,

В) сульфатною кислотою В) агентум нітратом, Г) ферумом

19. Які з перелічених хімічних властивостей відповідають властивостям солей:

А) взаємодія з металами Б) взаємодія з кислотами В) з індикаторами

Г) взаємодія з водою Д) з киснем

20. Які з перелічених хімічних властивостей є нетиповими для основ:

А) Виявляються за допомогою метилоранжу Б) вступають в реакцію нейтралізації

В) взаємодіють з киснем, утворюючи оксиди Г) взаємодіють з кислотними оксидами

Д) взаємодіють з металами.

21. Як трьома способами можна отримати цинк сульфат:

А) взаємодією оксиду цинку з сульфатною кислотою

Б) розчиненням оксиду цинку у воді

В) взаємодією цинку та сульфатної кислоти

Г) взаємодією цинку з ферум (ІІ) сульфату

Д) взаємодією карбонату натрію з цинком

22. Які з поданих реакцій можливі:

А) FeO+ H2O → Б) CaO+CO2 → В)NaOH+ Cu →

Г)Ag+ H2SO4 → Д)FeO+ H2SO4

У завданнях 23 – 26 встановіть відповідність

23. Встановіть відповідність між формулою кислоти та назвою її солі:

А) H2S 1)сульфіти

Б) H2SO3 2)карбонати

В) HNO3 3)сульфіди
Г) H2SO4 4)сульфати

5) нітрати

24. Встановіть відповідність між схемою реакції та можливими реагентами:

А) основний оксид+ 1)CO2+ NaOH

Кислотний оксид

Б) основний оксид+ 2)CaO+CO2

Кислота

В) кислотний оксид+ 3) CaCl2+Na2CO3Луг

Г) Сіль+сіль 4) MgO+HNO3

25. Встановіть відповідність між назвою речовини та її формулою:

А) гідроксид алюмінію 1) Na2CO3

Б) сульфат натрію 2)Fe(OH)2

В) карбонат натрію 3)Fe(OH)3


Г) гідроксид феруму(ІІІ) 4) Al(OH)3

5) Na2SO4

26. Встановіть відповідність між реагентами, продуктами реакції і типом хімічної реакції:

А) CaO+ H2O → а) Na2CO3+ H2O 1) сполучення

Б) NaOH+ CO2 → б) Al2O3+ H2O 2) заміщення

В) Al(OH)3 t→ в)Ag+Cu(NO3)2 3) обміну

Г) AgNO3+ Cu → г) Ca(OH)2 4) розкладу

Завдання 27- 28 здійснити перетворення.

27. Здійсніть перетворення, назвіть речовини, вкажіть до якого класу речовин вони належать.

Ca→ CaO→Ca(OH)2→CaCl2

28.Напишіть рівняння реакцій нижченаведених перетворень, вкажіть, до якого типу реакцій вони належать:

Zn(OH)2 → ZnO → Zn(NO3)2 → Zn(OH)2

Zn

29. За рівнянням реакції розв’яжіть задачу.0,3моль х моль

Al(OH)3+3 HNO3= Al(NO3)3+3 H2O

30. Розв’яжіть задачу .

Сульфатна кислота масою 0,98г прореагувала з барій хлоридом, що перебував у розчині. Визначте масу осаду, що утворився.

31.На 10,5г суміші натрій карбонату та натрій хлориду подіяли хлоридною кислотою. У результаті взаємодії виділилось 0,224 л газу(н.у.). Визначте масову частку натрій карбонату в суміші.

32. напишіть рівняння добування магній сульфату всіма відомими вам способами

Бланк відповіді.

Завдання 1-14(позначити 1 правильну відповідь


А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Завдання 15-22 (позначити 2 правильні відповіді)


А

Б

В

Г

Д

15
16
17
18
19
20
21
22Завдання 23-26 На встановлення відповідності.

23 24 25


А
А
А
Б
Б
Б
В
В
В
Г
Г
Г
26
а-г

1-4

АБВГ


Завдання 27-32.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Методика оцінювання результатів тестування


 1. результати тестування оцінюються за правильними відповідями, занесеними до бланку відповідей.

 2. Максимальна кількість балів, яку може набрати учень- 60

 3. Підрахунки поданих балів та переведення у 12 бальну шкалу рекомендовано виконувати за такою таблицею

Підрахунок балів

Переведення у 12бальну шкалу

Номер завдання

Кількість балів за кожну правильну відповідь

Кількість набраних балів

Бали у 12 бальній системі

1-14

1

1-5

1

6-10

2

11-15

3

16-23

4

15-22

2

24-28

5

29-33

6

34-38

7

39-43

8

23-32

3

44-48

9

49-54

10

55-57

11

58-60

12

Урок 33 -34. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей..Завдання 1

Користуючись наданими речовинами та продуктами їх взаємодії ( див. табл.), отримайте 2 прості та шість складних речовин.варіант

Вихідні речовини

1

Кальцій оксид, вода, хлоридна кислота, цинк гідроксид. Калій гідроксид

2

Натрій, сірка, магній оксид, вода, хлоридна кислота

3

Алюміній гідроксид, хлоридна кислота, фосфор, барій, вода

4

Сульфур(VI) оксид, натрій, вода. Кальцій оксид, хлоридна кислота

5

Купрум ІІ) гідроксид, нітратна кислота, кальцій оксид, цинк, хлоридна кислота, вода

6

Літій оксид, вода, ортофосфатна кислота, хром (ІІІ) гідроксид, цинк оксид.

7

Хлоридна кислота, Алюміній гідроксид, магній, вода, натрій гідроксид

8

Літій, фосфор, Ферум (ІІ)оксид, вода. Нітратна кислота

9

Карбон(VI) оксид, вода, калій гідроксид, барій оксид, хлоридна кислота

10

Кальцій оксид, вода, сульфатна кислота, алюміній гідроксид, купрум (ІІ) оксид

11

Цинк гідроксид, сірка, літій, нітратна кислота, вода

12

Натрій нітрат, хлоридна кислота, вода, купрум (ІІ) оксид, цинк

13

Натрій оксид, вода, нітратна кислота,ферум(ІІІ) гідроксид, плюмбум оксид

14

Вуглець, калій, купрум(ІІ)оксид, вода. Сульфатна кислота

15

Хлорид на кислота, купрум(ІІ) сульфат, алюміній, натрій гідроксид, вода

16

Кальцій, сірка, цинк оксид, вода, ортофосфатна кислота

Завдання 2.

Допоможи Незнайці.(основні способи отримання кислот , оксидів, солей, основ)

Під час своєї подорожі на Місяць Незнайко багато спілкувався з Лунатиками, він вихвалявся перед місцевими жителями, що може виконати будь-яке завдання . Лунатики дуже зраділи, що нарешті з’явився хтось, хто допоможе розгадати написи, які були зроблені невідомо ким, і невідомо для чого. Його привели до кімнати, посеред якої лежала купа камінців різної форми , на яких було зроблено дивні позначки. Він довго не міг зрозуміти, для чого були ці камінці і що це за записи, а кисень у скафандрі закінчувався… Іти з печери він не міг, бо йому було соромно за свої вихваляння. Допоможіть йому розібратися із завданням.

Окисненням простих речовин, Вода + лужні метали. Розкладання нерозчинних основ. Дія лугів на розчинні солі . Розкладання солей. Взаємодія кислотних оксидів з водою.

Метал + неметал. Метал + сіль. Основний оксид +кислота. Окиснення складних речовин. Сіль + сіль. Кислота + сіль. Метал + кислота.

Взаємодія лужних оксидів з водою. Кислотний оксид + луг.
Завдання 3.

При взаємодії яких речовин могли утворитися такі продукти реакцій?

…..+…….→ Ba(NO3)2+ H2O …..+…… →Ca(OH)2

……+….. →NaCl+ H2O+CO2 ……+….. →Na2ZnO2+ H2O

…..+…… →Al(OH)3+ KNO3 ….+…. →CaCO3

….+…. →AgCl+ KNO3 ….+…. →H3PO4

….+…. →ZnSO4+Cu ….+…. →SO3

Завдання 4 Наведіть можливі реакції отримання таких сполук: СаО,SO2, Zn(OH)2, NaOH, HCl, HNO3.

Завдання 5. Виберіть ряд металів, які будуть витіснятися Ферумом із розчинів їх солей. Складіть одне рівняння.

А) SN, Zn,Pb

Б) Cu, Ni, Pb.

Завдання 6” 5 зайвий.„В наведених рядах виберіть п’ятого зайвого, напишіть рівняння реакцій , за допомогою яких можна здійснити перетворення.

А) Ca,CaO,CO2,CaCO3,CaSO4

Б) S,SO2,SO,SO3,H2SO4

B) Na2O, NaOH, Na2CO3, NaCl,Na2SO


Завдання 7. Пограйте в гру хрестики – нолики

Виграшний шлях складають формули оксидів, що взаємодіють з основними оксидами. Запишіть виграшний шлях за допомогою рівнянь відповідних реакцій.SO3

CaO

Na2O

Li2O

P2O5

BaO

N2O5

P2O3

ClO2

Виграшний шлях складають формули оксидів, що взаємодіють з кислотними оксидами. Запишіть виграшний шлях за допомогою рівнянь відповідних реакцій.

ZnO

P2O3

ClO2

CO

BeO

Cl2O7

SiO

SO2

VO2

Виграшний шлях складають формули оксидів, що взаємодіють з лугами. Запишіть виграшний шлях за допомогою рівнянь відповідних реакцій.

ZnO

SO2

Al2O3

Na2O

BaO

SrO

SO3

P2O3

CaO


Завдання 7. Основні способи отримання…

«Відправляючись на бал до Короля мачуха наказала Попелюшці виконати ще одне завдання. Вона висипала вміст 4 мішків на одну велику купу, ретельно перемішала, і запропонувала Попелюшці розібрати складові всіх мішків окремо: в 1- відібрати способи отримання оксидів, в 2- способи отримання кислот, в 3- основ, в 4 – солей. (приклади написано на листках самок лейках. Працюючи в групах пропонується за короткий час виконати роботу.)


Урок 35. Значення експериментального методу в хімії.

Станція розминка.

У стакан з водою помістили шматочок натрію. Після закінчення реакції в розчин капнули метилоранжу. Складіть рівняння реакції, яка відбудеться, та вкажіть, як зміниться колір індикатора.

А) індикатор змінить колір на жовтий( утворюється луг)

Б) індикатор змінить колір на червоний(утворюється кислота)

В) індикатор змінить колір на малиновий ( утвориться основа)

Г) індикатор змінить колір на синій( утвориться сіль)Завдання « Впізнай мене»

Працівники митної служби звернулися до нас по допомогу. На одній із митниць затримали вантаж. Унаслідок шахрайських операцій серед цистерн з кислотою з’явилися цистерни з водою та їдким натром. Треба визначити, в яких цистернах місяться кислоти, вода, їдкий натр. Які будуть ваші пропозиції( використати індикатор)

Що таке індикатор?

Поясніть ПТБ при роботі з кислотами та лугами. Яку ПМД слід надавати в разі нещасних випадків. Практичний тур. На лотках у пронумерованих пробірках розташовані відібрані з цистерн проби. Визначити, в яких пробірках що міститься. ( на допомогу видано індикатори)Дата Прізвище

Лабораторний дослід № 10Скачати 279.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка